Bly, salt, gas, pengar in eller …. ?

Detta är en liten reflektion över vad som händer i världen när det kommer till de kärnreaktorer som brukar gå under samlingsnamnet SMR.  Det ryms väldigt många typer av reaktorer under det namnet och detta kommer långt ifrån vara en uttömmande genomgång. Det jag snarare vill peka på är var Sverige befinner sig i den utvecklingen och hur vi står oss i konkurrensens. Under året har vi fått glädjande nyheter att det börjar komma in pengar till forskning och utveckling av ny kärnkraftsteknik även i Sverige. Stiftelsen för Strategisk Forskning gav i somras 50 miljoner till forskningsprojektet SUNRISE på KTH. Projektet är nära knutet till Blykalla/Leadcold som tillsammans med Uniper i vintras lämnade in en ansökan på 125 miljoner kronor till Energimyndigheten för vidare utveckling.  Jag önskar dessa projekt all välgång men dessa ”satsningar” är dessvärre småsmulor i jämförelse med: vilka resurser som behövs, hur det ser ut i andra länder och vad vi plöjer ner i klimatkvarnens svarta hål.

Bly eller salt

SEALER är namnet på den reaktor som Blykalla och Uniper vill bygga. Det är en blykyld snabb reaktor som har den fördelen att den skulle kunna användas för att använda utbränt kärnbränsle.  Inom SUNRISE skall de titta på olika material och designfrågor men detta är först och främst ett forskningsprojekt. För de pengar som de nu har sökt med Uniper är tanken att de skall bygga en mindre prototyp där själva reaktorhärden är utbytt mot ett elektriskt element. Att bygga en prototyp med en kärnreaktor skulle kosta miljarder; inte minst beroende på kostnaderna för att ta sig igenom en ansökningsprocess.

sealer
SEALER – en svensk blykyld reaktor

Vi skall inte fördjupa oss i de tekniska detaljerna utan titta på ett snarlikt projekt och se hur de ligger. Det privata företaget Moltex Energy har planer på en liknande reaktor SSR-W. Den är saltkyld men är likt SEALER en snabb reaktor och planeras att användas för att reducera utbränt kärnbränsle. Företaget drog i september 2019 in 6 miljoner pund (ca 70 miljoner kronor) i en nyemission vilket skulle kunna jämföras med de 50 miljoner som SUNRISE fick. Skillnaden är dock att det här är pengar som går till ett företag vars enda mål är att kommersialisera en reaktor, inte att bedriva forskning.

I maj förra året fick Moltex ett anslag på 4.5 miljoner dollar (ca 38 miljoner)  från Department of Energy (DOE) i USA för fortsatt utveckling av sin teknik. Det var det andra anslag som de fick av DOE det förrsta fick de redan 2019 på 2.5 miljoner dollar.  Det stora genombrottet kom dock nu i mars då Moltex fick ett anslag på 50 miljoner kanadensiska dollar ( ca 340 miljoner kronor) för att projektera byggandet av SSR-W.

moltex ssr
Energipolitik i Kanada – 340 miljoner till Moltex

För att jämföra dessa projekt skall man inte fundera över om  bly eller salt är bästa kylmediet utan hur 340 miljoner på banken förhåller sig till 125 miljoner i en ansökan. Den viktigaste komponenten är dock i vilken miljö de arbetar. Kanada har verkligen gått i täten vad gäller utveckling av små modulära reaktorer och Moltex är bara ett av flera projekt som nu har kommit långt. Redan 2018 tog ”Natural Resource Canada” (närmast att jämföra med Naturvårdsverket)  fram en karta för hur Kanada skulle ta täten i utvecklingen av små modulära reaktorer och förra året kom deras mer detaljerade plan. Att svenska Naturvårdsverket skulle komma på något liknande är naturligtvis uteslutet.

Skall vi tippa vilket av företagen som kommer att lyckas i sina planer så kan vi jämföra de tekniska spår de är inne på.  Vi gör ingen genomgripande jämförelse men varför inte kasta ett öga på andra projekt som använder bly eller salt som kylmedium.

Bly

Till blys fördel skall man räkna med att det redan finns ett flertal blykylda reaktorer, främst inom ryska marinen för att driva ubåtar. En kommersiell reaktor börjades också byggas i dagarna, en reaktor på 300 MWe BREST-300. Det är Titan-2, ett ryskt konsortium som även är delaktiga i det finska bygget Hanhikivi 1 , som under flera år utvecklat reaktorn och nu fått det slutgiltiga godkännandet för sätta spaden i jorden. Reaktorn är planerad att vara klar 2026 och i planerna finns på en fullstor reaktor på 1200 MWe.

Vill Uniper ha en blykyld reaktor så skulle man kanske kunna köpa en från Titan-2 men det är kanske mer lönsamt att få 125 miljoner av Energimyndigheten?

Salt

Det finns ett flertal experimentreaktorer som använt smält salt redan från kärnkraftens barndom. Tittar vi på hur många reaktorer som idag planeras med salt som kylmedium så blir det svårt att sluta räkna. Moltex är långt ifrån den enda tillverkaren som valt den strategin och här är exempel på andra spelare:

 • Terrestrial Energy : Kanada, fick i höstas ett anslag på 140 miljoner kronor för utveckling av bränsleteknik
 • Seaborg : Danmark, i höstas gick en privat investerar in med ”åttasiffrigt belopp i euro” (dvs några hundra miljoner kronor),  siktar på färdiga reaktorer 2025 med partner i Sydkorea.
 • Thorcon : USA, arbetar med en flytande reaktor på 500MWe  i Indonesien.
 • TerraPower : USA, Bill Gates företag vars ena reaktor använder smält salt som kylmedium. Företaget fick förra året ett anslag på 170 miljoner för att tillsammans med energiföretaget Southern Company planera en testreaktor.

Jag säger inte att smält salt skulle vara bättre än bly men det finns idag betydligt mycket mer som händer på saltsidan än på blysidan. Å andra sidan; det byggs en fullskalig blykyld reaktor, så den tekniken är uppenbarligen mogen.

…. eller gas?

Som en ”dark horse” har vi dock en annan typ av reaktorer och det kan mycket väl vara så att det är dessa som tar över marknaden. De flesta bly- och saltkylda reaktorerna är snabba reaktorer och marknadsför sig därmed då ofta med argumentet att de kan ta hand om utbrändt bränsle.  Janne Wallenius säger i en P1 intervju att det egentligen inte finns några ekonomiska fördelar att använda utbränt kärnbränsle. Samma sak säger Moltex VD i ett föredrag som han höll i höstas. Det är nog så att nyttan av att ta hand om utbränt kärnbränsle bygger på att folk har en obefogad rädsla för allt radioaktivt. Så länge den rädslan finns så är man säkert villig att betala lite extra för att ta hand om problemet.  Frågan är vad som skulle hända om utbränt kärnbränsle skulle hanteras som vilken restprodukt som helst – vad händer om ”linjärt samband, ingen tröskel”  inte längre är det som styr hanteringen?

Det finns en annan typ av reaktorer som man inte hör så mycket om och de är reaktorer som använde så kallat TRISO-bränsle. Vi har i tidigare inlägg nämnt TRISO i förbifarten men det är nog ett bränsle som är väl värt att hålla ögonen på.

AGR Figure 1
TRISO – snart i en reaktor nära dig.

TRISO-bränsle bygger på små millimeterstora korn som har en kärna av klyvbart uran. Runt denna kärna ligger tre lager som kapslar in uranet och de fissionsprodukter som bildas vid kärnklyvning. Dessa små korn packas sedan med kiselkarbid (SiC) antingen i klot stora som biljardbollar eller i kutsar som kan staplas i block eller stavar. Tekniken är inte ny utan har funnits sedan 70-talet men det är kanske nu som dess stora genombrott kommer.

TRISO-bränsle är ett bränsle för termiska reaktorer. Det kan användas i vanliga vattenkylda reaktorer men det mest intressanta är de reaktorer som använder gas, oftast helium. Fördelen är att en gaskyld reaktor kan leverera betydligt högre temperaturer vilket är någonting som är mycket användbart i industriella tillämpningar.

I Kina så laddas nu två reaktorer som som använder TRISO-bränsle i form av klot, de är heliumkylda och temperaturen ligger på 750 grader. De två reaktorerna som nu byggs kommer kopplas till en ånggenerator som sen driver en turbin. Har man 750 grader på utgående gas så öppnar sig dock möjligheten till flera industriprocesser däribland effektiv vätgasproduktion.

Kina må ha kommit längst i byggandet av reaktorer men det mest intressanta kanske är det som händer i Amerika.  Dessa två spelare är nog de mest intressanta att hålla ett öga på:

I en artikel publicerad av DOE om reaktorer man bör håll ett öga på så använder tre av de fem TRISO-bränsle : BWXT ANR,  Westinghouse eVinci och Kairos Power Hermes.  Kairos Power använder TRISO som bränsle och flytande salt som kylmedium och planerar nu en reaktor vid anrika Oak Ridge i Tennessee. Här går DOE in med ca 3 miljarder kronor under sju år.

Att dessa reaktorer inte är snabba ( och därmed inte kan använda utbränt kärnbränsle )  har kanske ingen betydelse om de obefogade rädslan för allt radioaktivt försvinner.  Gaskylda reaktorer kan med Svenska öron låta bra konstigt men av nästan 20 reaktorer i Storbritannien så är alla utom en gaskyld.  Experimentreaktorer finns det gott om och faktum är att det i många avseenden är betydligt enklare att hantera gas jämfört med bly, salt eller till och med vatten.

Vad gör vi i Sverige?

Det finns alltså bra mycket mer som händer inom reaktorutveckling; 125 miljoner till en prototyp i Oskarshamn är i sammanhanget småpotatis. Man kan med viss rätt hävda att Sverige inte har muskler att vara med i den här utvecklingen men Kanada, där mycket av utvecklingen nu sker, har en BNP som bra är drygt dubbla den Svenska. Tittar vi lite på vad Sverige ”satsar” pengar på så inser man att brist på pengar knappast kan vara problemet:

elcykel
Energipolitik i Sverige  – 350 miljoner till elcyklar.

Man skulle kunna göra listan längre med flera helt meningslösa projekt som inte tillför någonting utom blidkar en högljudd politisk grupp som  tror att de räddar världen. Pengar finns det tydligtvis gott om men jag tror inte det hade förändrat så mycket om dessa istället lagts på utveckling av kärnkraftsteknik. Den stora skillnaden mellan situationen i Kanada och Sverige är inte hur mycket pengar som slussas in i ny kärnkraft utan den politiska stödet och de förändringar i ansökningsprocesser som Kanada genomfört.  Vilket av de ovan nämnda företagen skulle vilja förlägga sin verksamhet till Sverige om de fick en miljard kronor? Är det klokt att förlägga utveckling i ett land som har motarbetat kärnkraftsteknik de senaste 40 åren och där det inte finns någon ljusning i närtid?

King
Är det King som återigen skall komma till vår räddning?

Jag hoppas verkligen på en vändning i Sverige men när den vändningen väl kommer så kommer vi köpa reaktorer från utlandet.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Johan för en pedagogisk och underhållande läsning. Bra start på söndagen helt enkelt!

 2. Magnus

  Sverige är ganska ensamt om att tro att väderberoende kraft ska lösa energibehovet. Vindkraftsenergi ska lagras som vätgas men det är väldigt osäkert om det blir ekonomiskt eller fungerar i stor skala. Vätgas kom väl till som en räddningsplanka för MP när de insåg att vindkraften inte levererar när den behövs. Vilken överraskning. Men då behövs också stora vätgaslager. Tror inte det kommer fungera. Ingen har väl räknat på det, det handlar mer om tro och hopp. Men så blir det när man låter extremister och idealister styra energipolitiken. De har ju också lyckats sätta Sverige på pottan genom att avveckla fullt fungerande reaktorer.
  Det är inget som hindrar att vi köper färdigutvecklad kärnkraft senare. Men det kommer ta tid innan Sverige säkrat energibehovet.

 3. Jonas

  Ja, man kan verkligen undra vad vi gör i Sverige. Jag tror att vi långsamt håller på och nedmonterar välfärdssamhället.

  Beträffande ny teknologi inom kärnkraft så tycker jag att Thorium-reaktorer är ett väldigt intressant koncept (finns som gaskylda, smält salt, vattenkylda).

  Anledningen ?
  – det finns mycket mer Thorium än Uran
  – det blir mindre ”farligt” avfall

  Har läst några artiklar som säger att Thorium reaktorer kommer utgöra ”ryggraden” i Kinas framtida energisystem.
  Kanske så som Kina tänkt sig minska sitt fossilberoende ?

  https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/thorium.aspx

 4. Jan

  Jag har väldigt svårt att förstå de grupper i Sverige som ständigt pratar om klimatnödläget samtidigt som de gör allt som står i deras allt för stora makt att avskaffa den koldioxidsnåla kärnkraft som utgör en viktig baskraft. Att deras motstridiga budskap inte ifrågasätts visar hur dysfunktionell debatten är i Sverige.

  Skulle jag vara verksam och önska satsa min framtid på kärnkraften skulle jag dock se till att välja ett annat land än Sverige för min karriär. Det är bara att förlika sig med verkligheten och inse att i Sverige är det kört.

 5. Johan Montelius

  #3 Jonas

  Torium kommer säkert vad det lider men jag tror inte att dess fördelar spelar så stor roll än så länge. Att det finns mer torium än uran är inte så viktigt så länge priset på uran är lågt och det kommer det nog att vara ett bra tag framöver. Att det blir mer lätthanterligt avfall må vara sant men om man inser att avfallsfrågan är mycket överdriven så är den fördelen kanske inte något som fäller avgörandet.

  Viktigare faktorer är om det redan finns en fungerande industri och där har uran en fördel.

  Moltex har tre versioner av sin reaktor:

  SSR-W : wasteburner, snabb reaktor som de nu planerar bygga i Kanada

  SSR-U : uranbaserad termisk reaktor för länder utan existerande avfall

  SSR-Th : toriumbaserad termisk reaktor för framtiden

  Det tror jag är en rätt realistisk plan.

 6. Johan Montelius

  #1 Mats

  Tack,

  det är den tekniska utveckling som ger mig hopp om denna värld.

 7. Lennart Bengtsson

  Detta låter hoppfullt. Det vore förstås ännu bättre om det inte bara stannar vi prat utan att något också kommer att uträttas!

 8. Johan Montelius

  Kommer vara i strömmen o paddla hela dagen så kommer vara lite offline.

  Här ser ni mig slå runt efter 30 s (det är inte lika strömt idag så jag skall försöka hålla mig på rätt köl 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=24Lp0JBDKZM

 9. Lasse

  Tack Johan
  Lycka till i strömmen.
  Läser en biografi över Curt Nicolin.(Anders Johnsson)
  Han var centrum där många Svenska industrier fann sina nischer på 50-70 talet.
  Men det som var anmärkningsvärt var den snabba kärnkraftsutbyggnaden. Små försök under KTH och vid Ågesta, miss i Marviken till 14 verk på mindre än 20 år.
  Vi gick från mest fossilberoende till dagens minst fossilberoende industrination på 20 år.

  Så ser det inte ut i dag. Pessimism och utvecklingsovilja.

  Varför inte bygga en ny reaktor med dagens teknik? Kanske kompletterad med ett blyhölje som smälter om reaktorn skenar?

 10. Rolf Mellberg

  Jag tycker att våra danska bröder också bör få lite uppmärksamhet.
  Lite roligt att de som fick vindkraften att slå igenom (? Vestas!) nu inser att något helt nytt krävs.

  I Köpenhamn finns båda Copenhagen Atomics och Seaborg Technologies. Båda jobbar med Molten Salt.

  Här kommer en färsk film (tyvärr med ganska dålig speaker-röst) där man berättar att man tänker fräscha upp saltet med vissa mellanrum genom att transportera det till en särskild anläggning för detta ändamål.
  Upparbeteningsanläggning alltså, men det sägs vara mycket enklare process genom att bränslet är i form av salt.
  https://www.youtube.com/watch?v=TcRE44KD-YE

 11. Bengt Abelsson

  Till listan över stolleprov:

  ”Smarta” elmätare.

  Säg 2 miljoner elmätare i landet, 2000 kr/st monterat och klart, ger 4 miljarder till vad nytta??

  Totalsumman syns inte då elbolagen bara smetar ut det på
  Fakturan.

 12. ThomasJ

  Det är upplyftande, att läsa ditt inlägg, Johan – big thanks ! 🙂

  Bedrövligt och inte minst ytterst allvarligt är emellertid att måsta konstatera hur ett fåtal bedragare/lögnare på kort tid har ’lyckats’ förstöra så mycket för så många !!! 🙁 🙁 🙁
  Föreslår att dessa samhällsletala personer slutförvaras !

  Varför är exempelvis Svenskt Näringsliv så otroligt passivt i en fråga som rätteligen borde vara en i sanning Kärnfråga för dem och deras medlemmar??

  Den s.k. ’regeringens’ hanterande av temat elförsörjning, säker, hållbar och billig, tarvar egentligen att den sätts under tvångsförvaltning !

  Avsätt HELA V-falls ledning och styrelse, ställ de personer som varit medverkande till den katastrofala situation samhället befinner sig i inför rätta och utkräv personliga ansvar för dåden, och ersätt dessa med kompetenta, 100% OPOLITISKA personer – de finns ! Just do it damned !

  Mvh/TJ

 13. Adepten

  #11 Bengt Abelsson
  Men det är jobbskapande 🙂
  Vilken är det som tillverkar dessa elmätare? Det görs väl troligen inte i Sverige.

 14. Lennart Bengtsson

  Jan

  Du glömmer bort att Sveriges beslutsfattare följer sin magkänsla. Det är inte jämlikt nog att följa sitt förstånd eftersom inte alla har tillgång till något sådant.

 15. Björn

  Ja, snacka om att plöja ner i ”klimatkvarnens svarta hål”. Vi blir snart ett teknologiskt U-land om Miljöpartiet får fortsätta styra det här landet. Kärnteknik i någon form är enda vägen för att upprätthålla ett modernt samhälle där allting kräver mer och mer elektrisk energi. Då behövs också begåvningar som har tillräcklig höjd för att förstå fysikens möjligheter. Det är vad som behövs om vi skall kunna förstå eller utveckla högteknologi och det är dessa begåvningar som vi skall vara rädda om och försöka behålla kvar inom vårt land.

 16. Ivar Andersson

  #11 Bengt A
  Smarta elmätare behövs till det smarta elnätet som anpassar efterfrågan på el till produktionen. Anpassningen görs genom bortkoppling av abonnenter eller med prishöjningar så att vi inte har råd med el. Med de smarta elmätarna kan elleverantören koppla bort dig vid behov utan att du kan göra något. Med väderberoende elproduktion behövs både smarta elmätare och smart elnät.

 17. Anders

  En ärligare beteckning för dessa ”smarta” elmätare skulle kunna vara stats-, myndighets- eller leverantörsstyrda elmätare. För smartheten är ju enkelriktad…

 18. Jonas

  #5 Johan

  Jag tror du har helt rätt i att uran-teknologin är det som ligger närmast.

  Jag tycker dock det finns en psykologisk fördel i Torium reaktorn.

  Man kan inte göra bomber av Torium.
  Avfallet blir mindre (eftersom bränslet inte innehåller U238).
  Torium är inte radioaktivt.
  Det finns gott om Torium – räcker + 1000 år.
  Passar bra i en smältsaltreaktor (som är väldigt säker).

  Inbillar mig att det är lättare att övertyga människor som är rädda för kärnkraft att Torium är en ”hållbar” framtid.

  Mycket av energidebatten handlar ju om känslor.

 19. foliehatt

  Apropå ”en högljudd politisk grupp som tror att de räddar världen” och deras ekonomiska excesser.

  Ett bra mått på hur väl en demokrati fungerar är att se hur väl de folkvalda förvaltar andras pengar, dvs skattebetalarnas.

  Miljardsubventioner till elbilar, elcyklar och intermittent elproduktion kan man nog bara komma på om det är andras medel som bekostar dessa stolleprov.

 20. Stefan Eriksson

  # 17 Anders
  ”Kärt barn har många namn” och hos EI kallas det ”smarta” för; efterfrågeflexibilitet. Häpp!!
  https://www.ei.se/sv/Publikationer/Rapporter-och-PM/rapporter-2016/atgarder-for-okad-efterfrageflexibilitet-i-det-svenska-elsystemet-ei-r-2016-15/

 21. Peter+Stilbs

  Mycket gedigen genomgång -Tack!

 22. sibbe

  Smarta elmätare? Hur enkelt som helst. Plocka fram några av de otaliga (svenska) DDR agenter i Sverige, som säkert ännu finns i liv -de har väl lärt sig hur man gör då det inte finns tillräckligt med el för alla. Där hade man ( arv från Adolfs tidens väg till slutsegern) elnäten anpassad till att man kunde koppla bort framförallt privata elkunder. -Och man har faktiskt använd sig av den metoden.

 23. Göran J

  Mycket bra genomgång av läget för kärnkraften och dess utveckling. Men det gäller att inte blanda in Vattenfall eller deras ledande personer.

  Jag kan inte annat en se att Vattenfalls VD har mutats av staten med en vansinnigt hög månadslön för att ljuga om kärnkraften och dess kostnader.
  Vi vet ju att vår regering är i stånd till nästan vad som helst.

  Den som inte hade förmånen av att läsa hur den kärnkraftsoperatör som sista man stängde Ringhals 1 och hans synpunkter på nedläggningen kan läsa det här
  https://bulletin.nu/sista-natten-pa-ringhals-i-turbinoperatoren-jalle-berattar

 24. Göran J #23,

  Jalle har helt rätt i att nedläggningen av Ringhals är enormt slöseri med skattebetalarnas pengar och samtidigt bygga in oss i en osäker leveranssituation beträffande el. Varför ställs aldrig politiker inför domstol när de gör katastrofalt dåliga och medvetna beslut? Är det OK att förskingra miljarder men straffbelagt att förskingra några miljoner?

 25. Lars Cornell

  Tack Johan. Du är mycket informativ.
  Men något viktigt har du missat. Dina paddlar på strömmen snurrar som väderkvarnsvingar och det är imponerande. Det ser snyggt ut och dina bio-biceps är hardcore. Det är bioenergi där blykalla skulle sänka din kajak for ever.

  Verkligheten är den omvända. Man måste paddla med vinden, inte mot den, ”Gonne with the wind”.
  Uppströms krävs kärnkraft i paddeln. Annars blir man en förlorare.

  HUR det skall fixas är den stora fråga.

  #23 Göran J
  Det är mycket bra att du skiljer på Vattenfall och deras ledande personer.
  Varför fick Hall sparken? Jag tror det berodde på att han inte ville stänga två kärnkraftverk i Ringhals.

  #24 I.N. Perfekt,
  ”Är det OK att förskingra miljarder men straffbelagt att förskingra några miljoner”

 26. Stefan Eriksson

  I Sverige har vi ju ”begåvats” med ett litet parti med STORT inflytande över förd energipolitik.
  Och,,,, så här låter det;
  https://nyheteridag.se/ny-karnkraftsteknik-sagas-av-miljominister-bolund-mp-vindkraften-ar-har-och-nu/

 27. Överlevde strömmen, slog naturligtvis runt igen men lyckades rolla upp 🙂

  Gjorde en korrigering i texten o TRISO-bränsle. De små partiklarna packas inte i grafit utan i kiselkarbid som är både hårt och mycket värmetåligt (används i munstycken till raketmotorer).

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kiselkarbid

 28. #18 Jonas

  Du har helt rätt att mycket är känslostyrt och där har nog som du säger torium en stor fördel. Det har nog större chans att säljas in som en ny typ av kärnkraft – eller kanske ”toriumkraft” som inte har något med den där farliga kärnkraften att göra.

 29. #10 Rolf Mellberg

  ”I Köpenhamn finns båda Copenhagen Atomics och Seaborg Technologies. ”

  De är värda ett ett helt eget inlägg. Underbart,och förunderligt, att vi har två så innovativa företag i Danmark.

 30. Rolf Mellberg

  #29 Johan

  Vad gäller Seaborg har jag läst att de har någpts sorts samarbete med Sydkorea. Undrar hur det har gått. De har NaOH som moderator.

  CA ska ha ljummet tungt vatten som moderator och hett smält salt bredvid åtskiljt av rör bestående av kiselkarbid och aerogel. Hur ska de få det att bli certifierad kan man undra. På månen möjligen.

 31. Rolf Mellberg

  Johan,

  Eller så bör Seaborg behandlas i ett inlägg tillsammans med Thorcon, då deras koncept är mycket lika:
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-25/danish-nuclear-startup-taps-billionaire-for-first-asian-reactor
  En dansk (Troels) head mot head mot en norsk(ättling – Lars Jorgensen) vilken fight.