Vindkraft förstör vår natur

hallberget

Bilden ovan är från Hällberget med Trysil fjället i bakgrunden. Här planeras vindkraft både i förgrunden och på berget snett bakom. Till höger om vyn ligger Rödknölen som givit namn åt projektet. Bilden är författarens.

Är vindkraften säker, fossilfri och billig som MP säger

Svaret på dessa tre frågor är NEJ, NEJ och NEJ. Nå, varför är det så?

Den yttersta anledningen är säkerhet för människoliv och säker drift av vår industri och vår service.

Kalla dagar i januari och februari kan vi inte räkna med mer än kanske 3 till 5 % av installerad effekt från vindkraft. Alltså måste vi ha en annan kraftproduktion som reserv. Dessutom krävs marginaler även på ”reservkraften” för att klara oförutsedda problem. Detta hade inte kraftnätet i Texas i februari i år, och därför kollapsade nätet av överbelastning. 30 människor frös ihjäl och naturligtvis massor av andra problem. Bekymret med sådana nätkollapser är att det tar dagar, veckor och ibland månader innan alla segment av nätet är tillbaks. Så var det i Texas och liknande situationer har inträffat i Europa.

I Sverige är praktiskt taget alla hushåll beroende av säker el för uppvärmning. Bortfall av elen en kall vecka i februari är därför ett direkt hot mot människors liv och hälsa. Allt kommer att stanna. Bensinpumpen fungerar inte, kreditkortet fungerar inte och mobilnätet går ner när dess reservbatterier är tömda. En hemsk situation att tänka sig som absolut inte får inträffa.

Om vi utgår, som exempel, från en tänkt framtid där vår elkraft kommer till hälften från vindkraft och resten från vattenkraft och kärnkraft. Då krävs ett fjärde produktionssystem för att täcka den ibland uteblivna andelen från vindkraften. Detta för att vara helt säker på att vi klarar ett värsta fall av belastning. För att ha extra säkerhet att undvika katastrof behöver vi antagligen också ytterligare en reserv på säg 10 % av värsta fallets förbrukning. Här talar vi nu om kW, effekt alltså, inte kWh som är energi. Erforderlig reservkraft kommer att krävas ungefär lika stor som hela vindkraftsegmentet. Med andra ord, halva den erforderliga totala kraftproduktionen.

Vindkraftens produktion varierar inom mycket vida gränser, intermittent som man säger. Det enda kraftslag som klarar parera variationerna samt går att bygga inom rimlig tid och till rimlig kostnad är gasturbiner. Vår stora vindkraftsutbyggnad drar därför med sig ett beroende av gas. Här gick det fossilfria åt skogen. En sån utbyggnad pågår nu i Tyskland och därför deras behov av gasledningarna Northstream 1 och 2 till Ryssland. I EU pågår nu också arbete att omklassa gas då den ger mycket lägre utsläpp av CO2 än olja. Säkert ett krav från Tyskland.

På ovan beskrivna sätt skull vi kunna svara ja på säkerhetsfrågan, vilken är överordnad allt annat. Hur blir då kostnaden?

Dubbla produktionssystem krävs alltså för andelen vindkraft i nätet. Detta slår givetvis på priset. Om vi ser på Tyskland, med stor andel vindkraft, så har elpriserna mer än fördubblats som resultat av omställningen till ”förnybart”. Elpriserna ligger i området 3 kr per kWh. Orsaken är enkel, dubbla produktionssystem och dessutom dyra kraftledningar som en följd av den utspridda vindkraften.

På frågan om säkerheten och reservkraft svarar Ygeman. ”Man kan importera”. Men kalla vinterdagar har säkert också våra grannländer maxbelastning på sina nät och låg produktion från sin vindkraft. Därför finns då ingen säkerhet i att kW, alltså effekt, finns att importera. Den av S och MP förda politiken är därför helt oansvarig och en lek med människors liv. Nätkrasch var inte alls avlägset för södra Sverige i vintras. Oljekraftverket i Oskarshamn startades för att klara situationen. Resultatet från stängning av Ringhals 1 och på bristande överföringskapacitet i stamnätet. Dålig planering med ytterst farliga konsekvenser.

All utbyggnad av vindkraft bör därför stoppas omedelbart. I stället bör Ringhals 1 återstartas och en plan för fortsatt utbyggnad av modern kärnkraft utarbetas.

Sluta förstör naturen i våra skogar, på våra berg och i haven runt våra kuster!

Mats Persson

Mats Persson

Jag, Mats Persson, är en pensionerad ingenjör utbildad på elkraft och elektronik. Jag har arbetat i ledande positioner hos Eriksson AB i mer än 30 år med driftsäkra telekomsystem och med stationering både i Sverige och USA. Arbetet med utveckling av så kallade 24/7 system och nät, med krav på livslängder mer än 40 år, kräver att hänsyn tas till ett mycket brett spektrum av aspekter. Jag är involverad i en aktionsgrupp i Höljes i norra Värmland, och vi arbetar med att stoppa ett dubiöst vindkraftsprojekt där.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  Så länge Sverige (och EU också för den delen) regeras av ett gäng ”energianorektiker” kommer nedmonteringen av pålitliga kraftslag att fortsätta.
  Vindindustriområden är bara ett monument över dårskapen som råder bland allt för stora delar av vår ministär.
  Man får gräva djupt i historien för att finna ett ledargarnityr som lyckats med att förstöra för så många under en så kort tid.
  Häxprocesserna kanske?

 2. ThomasJ

  Finns där ett oljekraftverk i Oskarshamn också? Enligt Wikipedia finns följande oljekraftverk i landet:
  Aros
  Bråvallaverket – nedlagt sedan juli 2011
  Karlshamnsverket
  Karskär – nedlagt sedan våren 2010
  Marviken – nedlagt sedan oktober 2011
  Stenungsunds kraftverk

  Enda verk som kan producera el nu är alltså Karlshamnsverket och det kördes igång i vintras. Stenungsundsverket är ej driftklart men kan driftsättas efter nödvändiga åtgärder.

  Men rätt har du i övrigt och med tanke på de ohemula mer/mindre letala konsekvenser dessa ’omställningar’ medför ’worst case’ så kan de ’styrandes’ beslut inte klassas annat än grovt brott mot mänskligheten o/e rent ut folkmord. Ca 23% av boendeytan i landet är el-uppvärmd, endast el, och det behövs ingen raketforskning á la Ygeman (t.ex.) för att räkna ut vad som kommer ske vid en ’100-års-vinter’… Go figure !

  Mvh/TJ

 3. Benny

  Ynkeman är en idiot och ska inte ha något inflytande alls på några beslut! Karln är fullständigt inkompetent och borde i stället åtalas för försumlighet!

 4. mattias

  En liten sannoliksövning om risk.
  Vad är sannolikheten för att följande inträffar:
  1. en kärnkraftsolycka i Sverige inom 100 år
  2. havsytehöjning på 1 meter i Sverige inom 100 år
  3. ett kraschat elnät efter en 100-års vinter

  Det finns i alla fall en viss samhällsberedskap inför de första två…

 5. Mycket bra artikel Mats,
  Filmen är intressant om vad som hände i Texas. Det jag undrar över är huruvida informationen om att vind och sol gav så mycket el som visas i filmen är korrekt, vet inte var denna information har tagits ifrån, figuren är ju ritad av de som gjorde filmen. Information från US Energy Information Administration visar att den 16 feb. så var elproduktionen från vind nära 0 % medan i filmen var den mycket mycket högre. De flesta media försökte bortförklara vindelelens kollaps som den största bidragande orsaken till det som hände i Texas, se https://energyeducation.se/total-wind-solar-power-collapses-responsible-for-texan-blackouts/

 6. Björn Törnvall

  Bra inlägg Mats! Det som förvånar mig mest, är att våra politiker på kommun- och riksplanet inte fattar hur farlig denna ”omställning” är för landet!

  Ihåliga löften om lokala arbetstillfällen, skatteintäkter och mutor i form av ”bygdepengar” köper de flesta kommunpolitiker. Den nya klimatreligionens apostlar i MP, ängsligheten för att inte följa med strömmen och lite sneglande på det orealistiskt höga utlovade arrendet för vindkraftverk från C, fixar stödet på riksplanet.

  De enda som tjänar pengar på denna våldtäkt på Sveriges natur och elpris, är ”de snabba grabbarna”, mäklarna som skrattar hela vägen till banken när de säljer ut de olönsamma anläggningarna till internationella kapitalförvaltare, som köper grön PR för andras pengar.

  Hoppas verkligen att ni lyckas rädda Höljes från den norska attacken, de får ju inte bygga hemma, gissa varför?

 7. Lasse

  Intermittent elkraft är inte en lösning.
  Resursslöseri när endast 20% används i snitt med en leverans av 0-100%.

  En undersökning visar på detta:
  https://wattsupwiththat.com/2021/05/07/weather-dependent-renewable-power-performance-in-europe-de-uk-fr-2020/

  Mer vindkraft ger större slöseri!

 8. Ulf

  I framtiden kommer folk att skaka på huvudet åt detta fullständiga vansinne. Det här är en satsning som är så synlig att den inte går att snacka bort. Frågan är hur djupt man går i analysen av hur det kunde bli såhär?
  Som jag tidigare nämnt har de krafter som driver den politiska klimatagendan, tidigare varit djupt engagerad i befolkningsfrågan. Med sitt okontrollerbara kontrollbehov, ville man förstås ha kontroll över världens människor så de inte fick för många avkommor.
  Detta resulterade i ett enormt kvinnounderskott i Asien. Ett idag gigantiskt problem.
  Tyvärr inte något som är så synligt för oss västerlänningar, även om Sverige av helt andra skäl har ett sådant problem i yngre åldrar.
  Men den här vindkraftskatastrofen kommer vi ha i ögonen ända tills schabraken monterats ner.
  Kanske lär vi oss något av det tills nästa gång ett gäng galningar trycker på oss en riktigt dålig ide. Fast jag tror inte det. Inget i mänsklighetens historia visar att vi lär oss av misstagen, annat än högst tillfälligt.
  När dumheten kommer i nya kläder så sväljs den igen med hull och hår.
  Även om den som i detta fall ligger på Nigeriabrevnivå.

 9. Anders

  Sedan har vi detta ”lilla” landsbygdsproblem med nedsättning av fastighetsvärdena kring de gigantiska energianläggningarna.

  Vem har vågat ”go figure” på den frågan?

  Jag är i alla fall 90% säker på att dagens regering med sin lojala (indirekt ministerstyre) myndighetsarme inte har gjort denna samhällsanalys och 100% på att man aldrig skulle offentliggöra en eventuell sådan.

 10. Mats Persson

  # 2 Thomas J

  Tack för påpekandet – Visst ska det va Karlshamnsverket.

 11. Kaj+Wahlberg

  Mycket bra artikel där Mats Persson pekar på de svåra konsekvenserna av ett elbortfall under en kall vinterperiod. Vårt samhälle är totalt beroende av att elförsörjningen fungerar. Konsekvenserna av ett större elavbrott i en befolkningstät region skulle bli fruktansvärda. Allt stannar och inget kommer att fungera, inte ens toaletter och vattenförsörjning för att inte tala om värmen. Någon import av el kommer inte att kunna ske i detta läge. Det är brottsligt av de ansvariga politikerna i regeringen att inte förbereda landet för en sådan situation.

 12. Mats Persson

  # 5 Peter Rudling

  Ja jag har också sett lite olika bud om orsaken. Att vindkraft hade en viss del i problemet är nog rätt säkert. Likaså att solpanelerna var nersnöade, men det spelar ju ingen roll nattetid. Men uppenbarligen fanns inte full back up med marginaler. Så när ett fel inträffade även i reservsystemet, oljan frös, då var det kört. Man kan väl sammanfatta det som att, tilltron till den väderberoende produktionen var alltför stor.

 13. Rolf Mellberg

  Jättebra inlägg, tack.

  Vill bara tillägga vårt samhälles extrema beroende av stabil el och behovet av de ”ytterligare 10% reserv” innebär menar jag att mycket mer måste göras inom ”intelligent, väl avvägd frånkoppling”. Ett pappersbruk slog stopp i vintras p.g.a. höga elpriser – helt ok enligt mig så länge man har planerat för att sånt kan hända. Ett aluminiumsmältvek kan gott stoppas när det kniper. Laddstolpar likaså liksom värmepumpar ett par timmar om dygnet.
  Det finns en hel det smart att göra för att säkra levereras av el till kritiska funktioner.

 14. Håkan

  Projekt ”Rödknölen”, enligt bildtexten. Man kan ju få politiska associationer i huvudet 😉

 15. Ivar Andersson

  Moderna väderkvarnar är en förorening i naturen både visuellt och audiellt. Även fåglar och insekter lider skada.
  ”På frågan om säkerheten och reservkraft svarar Ygeman. ”Man kan importera”.”
  Ygeman tänker sig att vi ska importera kolkraft från Polen. Tyskland behöver sina kolkraftverk själva när det inte blåser och kärnkraften är medlagd.

 16. Anders

  Jag är rädd att de små kärnkraftsfientliga partierna med de stora (globala) ambitionerna har infiltrerat snart sagt hela beslutskedjan i miljö- och energifrågor.

  Frågan är hur fria mark- och miljödomstolarna är? Att de flesta regionala mark- och miljöprövningsdelegationerna (MPD) är i klorna på dessa proportionslösa människor står klart.

 17. Björn

  Jag håller med, NEJ, NEJ och åter NEJ! Vindkraften är inte en lösning för moderna samhällens energibehov. Sverige hade inte behövt ett enda vindkraftverk om de nu sex avstängda reaktorerna i Barsebäck, Oskarshamn och Ringhals, hade fått vara kvar. Vid utgången av 2020 hade vindkraften endast levererat 32% av sin installerade effekt om 10000 MW, vilket motsvarar en effekt om lite drygt 3000 MW. Denna effekt skall då jämföras med den kärnkraftsnedstängda effekten om ca 5000 MW. Alltså, Sverige hade inte behövt ett enda vindkraftverk. Man kan påstå att vårt lands energiplanering är helt huvudlöst. Det är mer kärnkraft vi behöver och inte färre reaktorer. Och sedan, för att inte tala om den miljöförstöring som har följt med vindkraftsutbyggnaden.

 18. Staffan Carlson

  Givet ska vi inte ha vindkraft.
  Hur kan vi påverka kortsiktiga politiker både lokalt och i rikspolitiken att människor inte vill se dessa fruktansvärda vindkraft i vår natur.
  Ser ingen riktig tydlighet i frågan bland de etablerade politiska partier heller

 19. Lennart Bengtsson

  Det enda man kan konstatera att Sverige på grund av en exceptionell politiskt inkompetens medvetet valt att förstöra ett av de bästa nationella elsystem som någonsin utvecklats och ersätta detta med ett osäkrare, dyrare och sämre för såväl miljö som klimat. Ett nära nog oslagbart rekord som endast kan jämföras med en motsvarande hantering av ett tidigare förnämligt utbildningssystem på alla nivåer. Det kan inte uteslutas att det senare bidragit till det förra.

 20. Sören+G

  #19
  Det finns ju gott om exempel på hur inkompetenta statsledningar har kört ett land i botten. Diktaturstater och korruption. Det som är revelant för Sverige är nog mer dumhet.

 21. Thorsten Bergqvist

  #19
  Kort och kärnfullt uttryckt!
  Tack!

 22. Ulf

  Svar 19

  Det är nog åtminstone inte hela förklaringen, eftersom så få av våra politiker i regeringen har någon utbildning. Ej heller haft ett riktigt jobb. Sannolikt är endast ett fåtal anställningsbara på en fri marknad.
  Dock inget bekymmer eftersom man kan bli landshövding eller ambassadör.

 23. Lars Lundqvist

  Bra, kortfattad och enkel argumentation!
  Tack Mats!

 24. Det är nog MPs smala lycka att vi har en borgerlig opposition som än så länge inte sparkar in bollen i ett öppet mål. Istället för att ena sig om att stoppa vindkraftsutbyggnaden och satsa på kärnkraft, vilket skulle ge dem många nya röster till nästa val, så har man hittills valt att muttra och mumla.

  Trist. Men kanske vågar de sticka ut hakan så småningom?

 25. T Back

  Tack Mats! Det verkar som om det aldrig kommer att kunna gå upp en talgdank för våra politiker.

 26. Håkan Bergman

  Ivar A. #15
  Sverige har alltid kunnat förlita sig på billig norsk vattenkraft, men dom tiderna är förbi nu när Norge byggt ut överföringskapaciteten til Tyskland och UK med 2800 MW. För el, precis som för alla andra varor, styrs priset av tillgång och efterfrågan. Och det lär inte bli billigare el när också Danmark bygger en 1400 MW dclänk till UK, men regeringen kanske inte känner till sånt?

 27. Johan, Uppsala

  Saxat från P4 Stockholms hemsida:

  Mängden el som kommer från vindkraft kan behöva fyrdubblas jämfört med idag, om Sverige ska nå klimatmålen. Bland annat måste Stockholmsområdet bygga ut ordentligt, säger Maria Stenkvist på Energimyndigheten. ”Jag tror att det kommer bli svårt i till exempel Stockholm, där man inte har byggt ut vindkraften hittills, att få till det”, säger hon.

  (Publicerat onsdag 10 februari kl 09.04)
  —-

  Någon som är förvånad att det inte byggs vindkraftverk i Stockholm?

 28. Rolf Mellberg

  Jag har ett placeringsförslag för några nya vindkraftverk av allra största modell.
  Ett på Skansen
  Ett par på Gärdet.
  Ett i Vasaparken
  Ett på Slottsbacken
  Ett på vita bergen
  Ett på söder Mälarstrand
  Ett på Kungsholmen
  Ett par i Djursholm
  Ett i Hagaparken
  Ett vid Drottningholm
  Ett par i Vaxholm
  Ett i Sandhamn
  Etc.

 29. Jan

  För h-e bygg inte i Stockholm där de på nationell nivå tongivande politikerna och journalisterna bor då det kan skapa en negativ vindkraftsopinion hos de som bestämmer. Ett präktigt självmål av vindkraftsförespråkarna om det sker.

 30. Johan, Uppsala

  #28, #29

  Och det är precis av den anledningen det vore så bra att få någon vindkraftförespråkare att nappa på idén. Några av förslagen Rolf Mellberg ger ihop med en överslagsberäkning av elproduktion (en standard glädjekalkyl förstås) och hur många elbilar som då kan laddas. Så presenteras detta för någon ung (?) MP-kandidat som nappar och använder det inför stundande val. Snacka om lokalproducerad el! Vem kan säga nej till det? Alla vill ju rädda planeten!

 31. foliehatt

  #28-30
  Borde inte självaste Edvin Öhrströms glasobelisk i Sergelfontänen (Kristallvertikalaccent) modifieras till att ta en generator och vingar.

  Sist jag såg den så var den upplyst inifrån, spelandes i många olika vackra färger. Med en snurra på toppen så ska ljuset givetvis vara GRÖNT. Hela tiden. Den skulle kunna bli självförsörjande på el till sin egen belysning. Vilken stolt symbol för grön och förnyelsebar energiproduktion den då skulle bli.

  Någon som bor i Stockholm och kan lägga ett medborgarförslag?

 32. Johan, Uppsala

  #31
  Suveränt förslag!
  Kombinera med #30 och vi har ett vinnande koncept!

 33. Olav Gjelten

  Vindkraften är ett resultat av masspsykosen gällande klimatet.
  Bara det fakta att naturen förstörs av alla tiotusentals vindindustrikraftverk HÅLLER INTE som argumentet för den stora gruppen av klimathotstroende – som är totalt övertygade om att detta är priset vi måste betala FÖR ATT RÄDDA VÄRLDEN.

  Vi måste därför skärpa vårt argument mot den hjärntvättade majoriteten om vi skall vinna!!
  För våra motståndare gäller detta som sagt kampen om vår planets överlevnad!!!

 34. Lasse

  SVT visar hur våren ankommer,
  Här finns många fina vyer som kunde berikas med ett snurrande verk:
  https://www.svtplay.se/video/31066038/mot-ljusare-tider/mot-ljusare-tider-sasong-1-10-maj-08-00?id=eWXkVPY

 35. Johan, Uppsala

  #28-32
  Ett första utkast:

  Gör Stockholm till en ledande klimatmetropol!

  Vindkraft är framtiden! Det inser alla som tar klimatkrisen på allvar. Ändå saknar Stockholm egen lokalproducerad vindkraftsel. Med bara tio (10!) stycken normalstora vindkraftverk skulle Stockholm årligen kunna producera uppemot 150 miljoner kWh och förse närmare 30 000 hushåll med klimatsmart el! För att synliggöra denna miljösatsning kommer Sergelfontänens glasobelisk symbolisk lysas upp i grönt när vindkraftverken levererar sin klimatsmarta el till staden. Allt ev. överskott av el kommer exporteras till Europa vilket då kan ersätta klimatfarlig el från gamla kolkraftverk.

 36. Anders

  #19, 22. Till eländet i maktens korridorer kan läggas en urbota dum juridisk konstruktion i Regeringsformen och Vallagen som innebär att omval (extraval) inte ger fyra års mandatperiod som ett ordinarie val resulterar i, utan endast återstående tid fram till nästa val.

  Att fler upptäckt eländet men att det är minerad mark visas t ex av att en välformulerad motion i ärendet av Hans Rothenberg (M) nyligen avslogs med acklamation (!?). Förslaget var att ett omval, som i många andra demokratier, skulle ge de nyvalda riksdagsmännen och bildad regering fyra nya år att regera oavsett när i mandatperioden omvalet sker.

  De onödigt mäktiga riksdagsmännen (ofta utan utbildning) ville alltså behålla sin makt… utan att låta folket ge sin röst när regeringar rasar ihop. Är vi förvånade?

  Läs och begrunda själva: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/efter-extra-val-paborjas-ny-mandatperiod_H6021260

 37. Magnus

  MSB borde reagera på detta att Sverige blir beroende av vindkraft för elförsörjning. Det behövs ingen expert för att inse att det innebär en säkerhetsrisk i ett nordligt land där vintern ofta varit 20 minus och ännu kallare långt söderut . Att som Ygeman säger att det går att importera är ansvarslöst och att förlita sig på andra. När det blev brist på vaccin höll alla på sitt eget vaccin. Det borde vara tankeväckande för Ygeman. Energipolitiken har blivit en säkerhetsrisk helt enkelt. Och S har tappat det helt i samarbetet med MP. Dom borde byta valspråk till allt för makten.

 38. Lennart H

  Finns det inte planer på att överskottet av vind-el skall användas för elektrolys av vatten till vätgas, som sedan kan lagras och köras i gasturbiner för att producera el, när det inte blåser?
  Kanske är sådana planer mest fantasifoster än så länge och inte ekonomiskt försvarbara?

 39. Anders

  Snabbenkät:
  Fråga 1: När upplevde Ni senast att den riksdagsman Ni röstade på var lyhörd för Era åsikter?
  Fråga 2: När upplevde Ni senast att det parti Ni röstade på var lyhört för aktuella konkreta problem?
  Fråga 3: När tänkte Ni senast tanken att kontakta Er riksdagsman eller motsvarande parti?
  Fråga 4: Är Sverige en demokrati?

 40. Johan, Uppsala

  # 38
  Svar:
  1 – Länge sedan.
  2 – länge sedan.
  3 – I morse (faktiskt! Om vindkraft)
  4 – Jo, men majoriteten av befolkningen tar inte sitt ansvar och engagerar sig inte tyvärr. Det har gjort att ett fåtals röster får alltför stor påverkan.

 41. Karl Eider

  #28 Rolf

  Ett förslag är att smälla upp några vindkraftverk i Danderyd. Den kommunen är ju väldigt elbilstätt. De flesta står mest upparkerade på uppfarten som skrytmonument. Deras batterier är ju då nästan helt outnyttjade. Här kan man alltså använda dessa för lagring av vindkraftselen för att jämna ut produktion och förbrukning. Detta måste väl ändå klassas som klimatsmart. 🙂

 42. Johan, Uppsala

  #40
  Danderyd är en klar kandidat för vindkraftsetablering! 🙂
  Att använda alla kommande elbilar som batteribackup dyker upp då och då som en av lösningarna att hantera den intermittenta vindkraftelen (liksom vätgas också ska lösa detta förstås). Men vem vill låna ut sitt dyra batteri och förkorta dess livslängd? Mot vilken ersättning? Och vad gäller då för garantierna på bilbatteriet? Inte så lätta frågor.

 43. Johan, Uppsala

  #40
  PS Inser ju att du har väldigt bra klimatsmarta idéer som måste med i argumenten att bygga vindkraftverken i Danderyd. De ”problem” jag lyfter kan vi ju låta bli att nämna. /DS 😉

 44. #41 o #42,

  Hur många i Danderyd är gröna aktivister och röstar MP? Vore det inte bättre att sätta upp vindkraftverken kring den mest journalisttäta stadsdelen; Södermalm. Södermalm har väl också en hyfsad höjd så att det blåser en hel del?

 45. Lars Cornell

  Att bygga vindkraftverk i Stockholm är nog inte så tokigt som det låter. Alla måste vi vara solidariska med det lidande som vindvärk utsätter människor och djur, fåglar och insekter för. Det vore då att gå före och visa solidaritet med samer, skogs- och lantbrukare och andra människor som får sin livsmiljö förstörd genom att bygga vindkraftverk i Stockholm och visa att vi i Stockholm tar också solidariskt vår del av ansvaret och plågan.

  Dessutom stör inte vindkraftverk lika mycket i en stad som i orörd landsbygd. Störningen är ju redan skedd med trafik, lampor, master, höga hus och annat. Så förstörelsen blir mycket mindre i Stockholm relativt sett.

  Ytterligare en faktor är att nutida vindvärk är 200 m höga. Från den höjden ligger horisonten 5 mil bort. Så långt når de blinkande ljusen och svepande skuggorna på landsbygden. Men inte i Stockholm där alla husen effektivt skärmar bort störelsen, såvida det inte finns en gata som direkt leder i riktning mot ett vindvärk. Men då kan man redan i planeringen flytta det litet så att även det skyms av de höga husen.

  Dessutom antar jag att det finns betydligt färre fåglar och insekter i Stockholm som vindvärksvingarna kan mörda.

  Slutligen borde man kunna göra några av tornen till turistmagneter med en plattform ovanpå generatorhuset. Paris har sitt 300 m höga järntorn. Våra ingenjörer kan säkert skarva på några rör extra så att Stockholm får ett 333 m högt vindvärk och blir då uppmärksammade i Guinness rekordbok.

  Återfärden mot marken skulle man kunna fixa utanpå tornet med 200 m fritt fall med det lilla tornet på Liseberg som småskalig förebild.

  Det ni, det vore att sätta Stockholm och Sverige på den internationella kartan. Ökningen av turism kanske rent av skulle kunna betala kalaset.

 46. Magnus

  Karl Eider #41
  Läste för några år sen om ett sånt projekt i ett kvarter i Holland. Inga vindsnurror men solceller på taken. Skulle vara intressant veta hur det gick. Blev det lyckat hade det nog uppmärksammats.

 47. Magnus

  Ingemar Nordin #44
  Det blåser mycket i Stockholm även på vintern med allt vatten runt omkring så det vore ypperligt. Nära till konsumenterna också.

 48. Christian H

  Varje energislag bör bära sina egna kostnader. Sol- och vindkraftverk är opålitliga energikällor och påverkar elpriset på ett olyckligt vis. Av rättviseskäl vore det befogat att varje vindkraftverk också skulle bekosta ett oljekraftverk eller dito gasturbin med samma maxeffekt som vindkraftverket. Då skulle vi också klart kunna se de verkliga kostnaderna. Dagens energipolitik är rena idiotin och i framtiden kommer man att undra hur vi kunde låta oss bedras av så okunniga politiker.

 49. Arild Fuglerud

  En stor fördel med att bygga vindkraftverk i städer är ju att infrastrukturen redan finns – vägar (gator) m.m. Det är ju inte bara snurrorna som stör men även alla nödvändiga vägbyggen i känsliga miljöområden!

 50. Christian H #48,

  ” … varje vindkraftverk också skulle bekosta ett oljekraftverk eller dito gasturbin med samma maxeffekt som vindkraftverket

  Varför då? En äkta planeträddare är naturligtvis beredd att ta några dagars total black-out. Att leva nära naturen så att säga. 🙂

 51. Rolf Mellberg

  Jag kräver en folkomröstning angående en ev fortsatt utbyggnad av sol och vind. De som röstar ja ska under de efterföljande 50 åren ta konsekvenserna, d.v.s i händelse av elbrist inte få någon leverans. Barnen ärver föräldrarnas val.

 52. SatSapiente

  Jag är pessimistisk. Det kommer inte att bli någon förändring förrän vi vi fått en stor blackout och gemene man fått uppleva dess konsekvenser.
  Som tidigare visats här på KU är beredskapen för att kunna återstarta efter en stor blackout, en sk dödnätsstart katastrofalt dålig. Det är lite ”tuta och kör och hoppas på det bästa” över strategin (eller snarare dess brist på strategi).
  https://second-opinion.se/sakerhetsmarginalen-i-sodra-sverige-nu-nara-noll/

 53. Christian H

  Ingemar Nordin #48

  ”En äkta planeträddare är naturligtvis beredd att ta några dagars total black-out. Att leva nära naturen så att säga”.
  Må så vara, men tillräckligt uppburna planeträddare flyger med privatjet, frotterar sig med kungligheter, uppmärksammas i Time Magazine och kan i vissa fall se den livsfarliga koldioxiden. Detta berättigar förstås till många miljoner i bidrag, doktorstitel, självklar klimatauktoritet och en godhetsstämpel som en ny Jesus. Vad är väl några dagars total black-out i jämförelse med detta?

 54. Robert Norling

  #45 Lars Cornell
  Inte behöver man förlägga tornen i Stockholm för att få till utsiktsplatser.
  Bara att beställa samma vindvärk – kul du döpte dem till sitt rätta namn – som det finns långt gångna planer för att byggas utefter Jungfrukusten. Alltså kusten utanför Gästrikland och Hälsingland.
  Det som ligger på bordet är 350 m höga värk och drygt 1100 stycken.
  Vingbredden i svepytan blir en bit över 200m så ställ dem vinge mot vinge från Gävle så kommer man även in en bra bit i Medelpad, si så där 22-23 mil.
  Sveparean blir fullt jämförbar med 5 stycken fullstora fotbollsplaner.
  Så nog skulle utrymmet räcka för att bygga upp några hundra i och kring huvudstaden.
  För den som vill läsa på mer så hänvisas till det folkliga motståndet som finns i de stora antalet FB-grupper som bildas överallt i landet där vindvärksindustrin visar sitt fula tryne.

  Nedan några av de viktigare länkarna:
  https://www.facebook.com/groups/1379511478940601
  https://www.facebook.com/groups/ripfjalletmalung
  https://www.facebook.com/groups/932151020194633
  https://www.facebook.com/groups/stoppavindvansinnet
  Och så den grupp med flest medlemmar som är norsk och har över 110 000 stycken.
  https://www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging

 55. Lars Thorén

  Med och utan vindkraft kan ses här.

  Långt ner på sidan:
  https://www.ostraharg.se/klimat-miljo-energi/

 56. Magnus

  SatSapiente ”52
  Instämmer det behövs en konsekvens av ansvarslös energipolitik för att få folk att vakna. Här är en länk om hur det kan gå till idag när vindkraftparker planeras. Kommunala vetot behöver inte tas bort. Det finns andra medel, ekonomiska. Lägg till S och MPs Deep State så är protester lika chanslösa som i en bananrepublik. Här ser vi att t.o.m. domarväsendet deltar i energiomställningen. För nog kunde de väl genomskådat det här. https://sverigesradio.se/avsnitt/1689020

 57. Magnus

  Robert Norling #54
  Tack för länkarna. Varje dag förstörs Sveriges natur, vildmark på samma sätt som de skövlar regnskog i Amazonas. Och här växer det inte upp igen så länge kraftverken står där. I motsats till i Amazonas.

 58. Mats Persson

  # 27 Johan, Uppsala

  Det går helt enkelt inte rent tekniskt att driva svenska kraftnätet med bara, inte ens halva, med bara vindkraft. Vindkraften har inte de stabiliserande funktionerna som krävs. Dessutom krävs back up när det inte blåser. Instabilt nät leder till nätkollaps som i Texas. Läs gärna vad professor Per Fahlén skriver om detta. Citat: ”New transmission capacity is required but recent premature, politically motivated,
  decommissioning of two nuclear reactors at Ringhals in the south of Sweden actually
  reduced the capacity of the existing national grid by around 1000 MW. This
  is due to the loss of reactive-power capacity and stability requirements and corresponds
  to the mean capacity of 1000 large wind turbines which will lose their current
  transmission possibilities. The cost of new transmission capacity for the wind
  turbines is of the same magnitude as building new nuclear power at the existing
  site.” Detta är konsekvenserna av att svängmassa försvann i södra ändan när R1 stängdes. Svenska Kraftnät kan antagligen inte ta in med vindkraft och fortfarande garantera nätstabilitet.

 59. Mats Persson

  # 37 Magnus

  Helt rätt. Det är dags att väcka Riksrevisionen och/eller gå till domstol

 60. Mats Persson

  # 48 Christina H

  Detta är den gynnade position som vindkraftspekulanterna får framför andra kraftleverantörer. Vad säger EU mån tro om denna orättvisa konkurrens? Borde va ett fall för EU-domstolen.

 61. Magnus

  Mats Persson #59
  Vi har känt oss trygga förr med att staten tar hand om oss, folkhemmet. Nu bör alla rekommenderas att förbereda sig, s.k. prepping för värsta tänkbara scenario. Har regeringen lyckats då? Knappast. Jag skulle säga tvärtom.

 62. Mats Persson

  Magnus #61

  Jag har en kompis som har köpt diselgenerator och ett par tunnor diesel som han har som back up på torpet. Kanske dags att tänka så.

 63. Henrik

  #44 Ingmar, numera spelar inte vindarna nån roll. Två kriterier måste vara uppfyllda: 1. Aktuell kommun ska vara positiv till vindkraft. 2. Inga vattendrag får påverkas, då miljöprövningarna blir för ansträngande att hantera.
  Medborgaplatsen kanske kan funka då?

 64. Bengt Alme

  Isläge Arktis:
  Ice sea extent enligt polarportal.dk ligger nu i nivå med 2017 men större än 2016, 2018, 2019 och 2020.
  Datum: 9 maj 2021

 65. Magnus

  Jag är inne på att bygga ut vindkraft i Stockholm. Jag bodde där ett par år och det blåste så det räcker för vindkraft. I städer påverkas inte naturen av vindkraft. Kungsörnar finns inte i Stockholm och lite insekter. MP borde visa att de menar allvar med vindkraft genom att bygga på Söder. Sen har vi Djurgården och Gärdet. Ägs av kungen men han kan inte säga nej. I varje fall vill jag höra hans motiv.

 66. Magnus

  Om ni har svårt att ta till er att klimatet och mänskligheten är hotat kan jag rekommendera detta. Det är nog det värsta jag sett i sammanhanget. 26 minuter in. https://www.svtplay.se/video/29611184/aktuellt/aktuellt-10-maj-21-00-4?position=1588&id=jv1DydV

 67. Lars-Eric Bjerke

  Svenska kraftnät bedömer sannolikheten för att el kan produceras då den behövs som mest. För kärnkraft var den i vintras 90 % av märkeffekten, för vattenkraft 82 % och för vindkraft 9 % eller ca 30 % av medeleffekten. Då man bedömmer sannolikheten för elbortfall i Sverige bör man också ta hänsyn till sannolikheten för att kunna importera el. Det är enligt EU´s lagstiftning inte tillåtet att stoppa export av el som är handlad på t.ex. Nordpool.
  Som många har skrivit på bloggen borde det finnas ett incitament att bygga planerbar el och produktion i rätt elmarknadsområde, genom att de viktiga egenskaperna gynnas ekonomiskt på marknaden, vilket inte görs idag.

 68. Magnus

  Lars-Eric Bjerke #67
  ”Det är enligt EU´s lagstiftning inte tillåtet att stoppa export av el som är handlad på t.ex. Nordpool”. Det gäller i normalfallet. Vem ska straffa de som bryter mot detta i fall av kris? Vem har den rätten? EU har väldigt lite bindande. Lösa förbindelser skulle jag säga.

 69. PK

  Mycket intressant analys Mats. Någon skrev tidigare här om att 74% av producerad vindkraft i Sverige 2020 exporterades. Är det din bild också?

 70. Lars-Eric Bjerke

  Jag tycker att det är klokt att ha olika typer av elproduktion för att minska risken för brist. Även möjligheter till import är positivt. Inlägget visar detta tydligt vid för stor andel vindkraft. För vattenkraft finns ju risker vid torrår och för kärnkraft vid fel med gemensam orsak. Vi stoppet av fem kokvattenreaktorer vintern 1992/1993 stängdes dessa under månader på grund av likartade fel i nödkylsystemen.

 71. Johan, Uppsala

  #58
  Mats,
  En sann planeträddare låter inte något så trivialt som verkligheten stå i vägen för storslagna planer! Varför ifrågasätter du förresten, är du en sån där vindkraftförnekare kanske? 😉

  #65
  Rätt tänkt! Det går ju inte att säga nej till en så bra idé!

  #69
  Förra året exporterades 20 TWh (74%) av de 27TWh som landets samlade vindkraftverk producerade.

 72. Johan, Uppsala

  #66
  Magnus,
  Ja det var outhärdligt att se, men… då kan jag trumfa med klimatpsykolog Kata Nylén! Jodå, Sverige är inte bara bättre än Norge i fotboll, vi har de värsta klimatpsykologerna också!

  Jag var nyfiken och försökte se ett föredrag av Kata Nylén i Almedalen 2019, men klarade inte av mer än ca 15 minuter då jag reste mig och gick.

  Ett smakprov: https://youtu.be/qaFhac3WSB4 men mer går att hitta på Youtube.

 73. Staffan Lindström

  72 Johan, Uppsala

  Kata är en riktig kioskvälterska på YT… UPPLAGT 6 OKT 2020 IDAG 11 MAJ 2021, 217 DAGAR SENARE
  ….35 VISNINGAR… I REST MY CASE…

 74. foliehatt

  Klimatpsykologi, virvlat vatten, kristallterapi….

  Folk måste önska att bli lurade!!

 75. Mats Persson

  PK # 69

  Finns anledning att anta att merparten av överskottet/exporten kommer från vindkraft – också Ygemans antagande vad de nu är värt.

  Hämtat från SKV 2020 statistik:

  Vind producerade 27 587 GWh
  Export, alla kategorier, 24 786 GWh
  Import, alla kategorier, 14 225 GWh
  Total produktion, alla kategorier, 280 000 GWh

  Om vi antar att exporten kom från vind så ger min kalkyl att ca 1 % av den kraft vi förbrukade kom från vind. Om vi utgår från de inkomster och utgifter SVK statistik visar så är exportinkomsten i genomsnitt över året 0,176 öre per exporterad kWh. Jag är osäker på vilka kostnader SVK redovisar så med reservation att det inte representerar hela priset.

 76. Kjell Wållberg

  Thoralf har fotograferat vindkraftdödade havsörnar. Han har en del synpunkter oxå…
  https://thoralfsblogg.com/2021/05/10/sodras-vidkraftverk-dodar-rovfaglar/

 77. Christian H

  #66 och #72

  Jag såg också programmet med den norske klimatpsykologen. I mitt tycke är han en praktstolle som intet förstår. Han utgick förstås ifrån att klimatnödläget är verkligt och tillvitade dem som inte tror på det en massa psykologiskt irrelevanta egenskaper. Dock förtegs det verkliga problemet, som är den massiva masspsykos i form av klimatalarmism, vi dagligen utsätts för. Han borde i stället hjälpa dem som tror på klimatlögnerna att bli av med vanföreställningarna och den skapade klimatångesten genom att visa på att ångesten inget har med verkligheten att göra. Ikväll blir det förmodligen ännu värre, då ska nämligen ”klimatexperten” Rockström intervjuas!

 78. Jan

  Läs dagens DI ”Vindkraften blåser förbi kärnkraften – men veton och avslag bromsar” https://www.di.se/nyheter/vindkraften-blaser-forbi-karnkraften-men-veton-och-avslag-bromsar/

  Jag tänker inte kommentera i detalj men är detta vad Sveriges ledande affärstidning förmår prestera är det eländigt och visar på ett bildningsförakt av stora mått.

  Inget resonemang om effektbalans, kostnaderna för utbyggnaden av elnät för att hantera oplanerbar kraft, kostnaden för lagring av intermittent kraft osv. Belastar dessa kostnader den den oplanerbara kraften kraftkällan i sig eller kollektivet?

  Inget som visar på ens en gång basala kunskaper om problemställningarna. Om detta är vad Sveriges ledande affärstidning förmår prestera borde det göra oss mörkrädda och inse att förutsättningarna för en intellektuell debatt i ämnet saknas i detta land,

 79. Håkan Bergman

  Jan #78
  Samma ”journalist” samma agenda.
  https://www.di.se/nyheter/tungviktarna-har-nya-miljardplaner-intresset-ar-jattestort/

 80. Håkan Bergman

  #78-79
  Intressant med klockslagen på artiklarna.