Blåsta på elpriser

elskolan

Bild Evert Andersson

Spotpriset på el i väderrapporten

Meteorologerna presenterar spotpriset på el de kommande dagarna som den naturligaste sak i världen.  Ingen verkar reagera på det orimliga i att vi ordnat det så att blåsvädret
sätter priset på el.

elpriser i vaderprognosen

Från elprisprognosen TV4

Prognos för spotpriset på el presenteras varje vecka på TV4 för våra fyra elområden. Detta är vad som av fackfolket benämns volatila elpriser. De ändras snabbt och mycket. Här visas väldigt pedagogiskt vad det beror på. Det finns fog för att just TV-meteorologerna visar detta. Det förväntade blåsvädrets styrka är en betydande faktor för dagens elpris.

Sverige har cirka 5000 vindkraftverk. Vid vindstilla ger ett vindkraftverk noll kilowatt. 5000 vindkraftverk ger också noll.

Det här når ju definitivt mångas ögon. Allmänhet och politiker. De här stora svängningarna beror på att vindkraften inte förmår motsvara  efterfrågan på effekt. Det behövs inga professorer för att se det. Hur har vi hamnat i denna absurda energisituation?

Häpnadsväckande att hela det politiska systemet bundit sig vid att förnybar energi i form av vind och sol ska stoppa klimatförändringar. Från EU-parlamentet och Kommissionen till Sveriges regeringar och kommuner. Den politiska majoriteten tycks ha missat Elskolans förstaklass.

Inte mindre häpnadsväckande att den svenska planen varit att i klimatets namn elektrifiera i princip allting från bilkörning till vätgasstål med  förnybar el. Med vindkraft som bas. Solkraft är trots miljardsubventioner en marginell företeelse utan betydelse i vår kraftbalans.

Den som tror att vi kan skaffa oss dubbelt så mycket el med vindkraft lever i en sagovärld, med Svante Axelsson som samordnare. En sagoberättare, som än så länge har jobbet kvar. Även om han på senare tid verkar ducka för media.

Det riktigt stora problemet är flaggskeppet vätgasstål, som Magnus Henrekson i Agenda  jämförde med Titanic. Det enorma behov av el de aviserar är sannolikt Hybrits isberg som sänker drömmen.

LKAB:s VD Jan Moström intervjuades i SVT den 5 januari och levererade budskapet att politikerna inte förstår hur de tänker använda elen. Det har han säkert rätt i. Troligen har han själv inte förstått hur den idén ska kunna realiseras. ”Det måste gå” är nu ett bevingat uttalande av honom.

Gruvjätten LKAB: ”Politikerna har inte förstått hur vi tänker använda elen” | SVT Nyheter

SSAB:s VD Martin Lindqvist var tvärsäker, men märkbart besvärad i Agenda samma dag. Han valde när det gäller behovet av el att inte tala om Hybrit som helhet och inte om järnsvampen, som har det största elbehovet. Då blev det ’bara’ 3,5 – 5 TWh. De andra 80 TWh kom han undan att svara för.

SVT Play   www.svtplay.se/video/KVAWrwx/agenda/son-5-feb-21-15?id=jawvzk9

SVT med sin genomslagskraft hade kunnat göra nytta om de inte i sedvanlig ordning ansatt programmet och intervjun för att ge den svarande panelen möjlighet att ge de rätta svaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch och Martin Kinnunen (SD) kämpade i motvind.

Utan att fördjupa oss för mycket bör svenska folket få veta fakta, som ingen vill se i den offentliga debatten i stormedia.

Sverige producerar ungefär 160 TWh el per år. Vi planerar att använda 160 TWh ny el. Säg att det är el från 20 reaktorer á 1000 MW. Eller 16000 vindturbiner á 4,4 MW. ( Snitt senaste byggda på land. Svensk vindkrafts kapacitetsfaktor förra året 26 %). Hade det sagts i Agenda hade hånet mot Busch, för att hon har använt metaforen stålskogar istället för det förledande ordet vindkraftparker, fastnat i halsen.

Hybrit insåg själva att projektet skulle ställa om hela den svenska elsystemet. Då aviserade de cirka 20 TWh / år. Inte 82 TWh.

Den andra knäckfrågan som kommer undan svar är vätgasen. Det har skrivits klokt om den här på KU. Här pekar  vi bara på proportionerna, som gör den vision Moström talar om orimlig. Man kan gott säga att Sverige ställer om hela sin elförsörjning för sin stålindustri och som bonus får resten av landets hushåll och näringsliv hjälp  att kunna leva med väderberoende tillgång på el. Det är vad integrering av en så stor elanvändare med första tjing på strömmen innebär.

Ett pilotprojekt med ett bergrum av ett vardagsrums volym finns nu. Vilka volymer behövs för de uttalade intentionerna? Hur många dagars buffert behövs bara för Hybrit? Grundfakta är att 3 TWh in ger 1 TWh ut i processen el via vätgaslagring och gaskraftverk till el igen. Också att lagra i vätgas för 1 TWh el ut behöver 3 000 000 m3 vid 200 bar. Hybrit behöver 1,6 TWh/ vecka.

Den tredje knäckfrågan, som har potential att ställa saker och ting tillrätta är att genomföra programförklaringen, att alla kraftslag  ska bära  sina kostnader på systemnivå.

Det är också häpnadsväckande att politiken så helhjärtat gått in för att ställa om vårt energisystem. Koldioxidjakten är meningslös. Ökningstakten i Kina och Indiens utsläpp under 2021 eliminerar vätgasstålens tänkta minskning 4 Mt/år på två dagar! ’Nyttan’ är ett par tiotusendels grad om 80 år.

Eftersom våra makthavare missade lektionerna eller sov i Elskolans förstaklass får det väl ordnas en repetitionskurs om vi ska får ordning på detta. Det är inte en tripp på en räkmacka tillbaka till en stabil elförsörjning. TV 4:s initiativ har sin plats under lång tid framöver.

I bästa fall kanske väljarna vaknar och ser det absurda i att elräkningen speglar blåsvädret.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Fria debattörer

Makthavarna slapp de svåra frågorna om Hybrit i Agenda, skriver Blomgren, Henrekson, Sandström | SvD Debatt

Pausa Hybrit tills vi får svar | Peter Wennblad | SvD Ledare

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  SSABs VD Martin Lindqvist är tvärsäker på leverans.
  Han har nog sett för mycket av Vattenfalls reklam. Den om ”två hål i väggen”, ni vet.
  De som med rätta tvivlar på framkomligheten med vätgas som ”energibärare/lager” hamnar ofta i en annan ”återvändsgränd”- den om batterilagring.
  EU och dess lagstiftande organ lutar åt en helt elektrifierad fordonsflotta, inga bränsleceller då, utan traditionell känd batteriteknik, som en ”framkomlig” väg, till ett emissionsfritt bilåkande.

  Jag vill bara då att beslutsfattare inom politik och näringsliv tar sig en titt på detta reportage, och sedan ställer sig frågan om detta verkligen kan betraktas vara hållbart.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JQbeQ7/blodsbatterier-en-granskning-av-kobolt-industrin-i-kongo
  För det fall denne finner det ”hållbart” tycker jag att de tydligt skall redovisa den synpunkten offentligt.
  (och simultant se sig om efter en annan ”födkrok” då)

 2. Lars Cornell

  Tack Evert och Mats. Allt handlar om brist på uppfattning om proportioner. Ni gör att jättejobb med att skingra dimmorna och visa på just proportioner.

 3. Lars Strömberg

  ”…Eftersom våra makthavare missade lektionerna eller sov i Elskolans förstaklass får det väl ordnas en repetitionskurs om vi ska får ordning på detta. ..”

  Min kommentar har inte specifikt med elförsörjning att göra, men jag kan inte begripa varför såpass mycket av olika tokigheter ofta förklaras med bristande utbildning.
  De som måste utbildas för att inse slika uppenbarligheter har inte på positionen att göra överhuvudtaget. Utbildas de i just detta så består ju dumheten likafullt i övrigt, eftersom det är själva omdömet som brister – eller är satt på undantag.
  Det är när man hamnar i en flock som de egna tankarna utarmas och alla ”bara gör”.
  Flocken måste till för ens karriär, och därmed är ofta de intellektuella katastroferna dessvärre oundvikliga. Det är svårt att ta sig fram vid sidan av flocken.

 4. TorbjörnR

  #3 Lars Strömberg

  Du slår huvudet på spiken. Att gå en annan väg än flocken är svårt och få klarar av det.
  Krävs nämligen en ryggrad! I ”våra frågor” är det bara SD som har ryggrad.

  Får mig att tänka på en text av artisten Petter som tolkats av Miss Li i ”Så mycket bättre”

  Citat:

  ”Tar dom höger går du vänster”

  Tack KU för att vi går vänster (ej nödvändigtvis politiskt)

 5. Ulf

  Något som kommer hjälpa Sverige är alla innovativa företagare i södra Sverige. Det finns en mycket lång tradition i den änden av landet att inte förlita sig på centralmakten. Vad vi kommer se är företag som gör sig oberoende av det statliga elsystemet helt eller delvis. Detta är en rörelse som landet som helhet kommer ha mycket nytta av. Det avlastar vårt elsystem.
  Även om få vågar uttala sig om alla korkade krav på ”omställning”, det är inte politiskt ok, så kan de flesta företagare lägga ihop 1+1 och inser förstås det vansinniga i projekt som Hybris och att förlita sig på stålskog. Hur skyddar man sig? Jo genom att utveckla egna alternativ.
  Hybris var ett avsiktligt fel.

 6. Tack för artikeln.
  Insikten om den gröna omställningens katastrof för våran natur och den biologiska mångfalden börjar skönjas i det offentliga samtalet – och den dagen den dynghögen ligger uppe i fullt dagsljus kommer folket att kräva ett omedebart stopp.
  Frågan är hur länge denna galenskap kan överleva – några få år är min gissning.

  Nu när kärnkraften ser ut att komma in i finrummet blir ju dock frågan hur vi skall hitta ingenjörer och tekniker som kan hantera en rejäl utbyggnad.

  Resan fram till insikt i enerifrågan och klimatfrågan kommer att leda till en ordentlig oreda i europa under dom kommande åren och det kommer att bli folket mot makthavarna – det viktiga för folket nu närmast blir att behålla demokratin – utan demokrati kommer samhället att falla ihop.

 7. Lars Thorén

  Staten blir vinnare oavsett kraftslag.
  Men tack och lov går ju pengarna till skola, vård och omsorg. Eller?
  Göta Energi reder ut begreppen om elpriset:
  https://corren.se/sponsrad/manga-svenskar-har-ingen-aning-hit-gar-pengarna-fran-din-elfaktura-5975ae13617f1.afi8.163gg.2epz4.1

 8. Karl Erik R

  Evert och Mats.

  Vore bra om ni korrigerar en uppgift. Hybrit har inga planer att tillverka el från lagrad vätgas. Därför blir er utsago om verkningsgrad för den kedjan irrelevant vad gäller Hybrit.

  Hybrit ska tillverka vätgas från el och med vätgasen reducera järnoxid (malm) till s k järnsvamp. Denna järnsvamp ska användas i elektrostålugnar. All elektricitet som behövs utöver att tillverka vätgas, den tas direkt från el-nätet precis som idag.

 9. Evert Andersson

  # 8 Karl Erik R

  Vore tacksam för en källa eller länk till den uppgiften. Vi vet att en del ska användas så, men utgångsläget är att vindkraft ska vara elkällan och det innebär per definition att vätgaslagret, som dessutom ska betjäna elnätet, gör att frågan i så fall hänger i luften.

  Har du annan information så visa den.

 10. Adepten

  Evert och Mats

  😂HaHa. Det fyndigaste jag läst på länge. Kan ni inte få in detta på tidningarnas debattsida?
  Eller kan vi andra kopiera och försöka få in det på lokala tidningar?
  Bilden var fantastiskt talande kan den få följa med också?

 11. Ivar Andersson

  Tack Evert och Mats. Med sunt förnuft inser man att Hybrit är ett högriskprojekt som inga privata investerare vågar satsa på. Men det behövs mycket mod för att påpeka alla risker med projektet då man själv kan gå miste om bidrag till egna gröna projekt.

 12. Lasse

  Vindkraften gjorde Tysk och Dansk el dyrast i världen före gashaveriet. Nu ligger vi i samma liga.

  Alla som tror vindkraft kan vara en lösning på kraftbrist har svårt med verklighet där vinden varierar.
  Januaris utfall blev detta:
  https://klimatsans.com/wp-content/uploads/2023/02/230201-SE-Jan-Vind.png

  Värdet av vinden syns här:
  https://klimatsans.com/wp-content/uploads/2023/02/230201-SE-Jan-Pris.png

  Den 25 nåddes kortvarigt 10 GW av 16 installerade GW .
  Användningen i Sverige var då ca 15 GW därtill export av ca 5 GW.
  Totalt under jan gav vinden 4 TWh eller ca 5,3 GW i snitt
  Variation 0-10 .

  De som bygger sin process på denna kraftkälla måste ha en väldigt flexibel användning.

 13. Svend+Ferdinandsen

  Det er populært at koble elprisen til vinden, men den er lige så koblet til prisen på gas.

  Er der ikke effekt nok fra vindmøllerne startes gaskraft, og det sætter så prisen via Nordpools prismodel.

 14. Mats Kälvemark

  #8 Karl Erik R
  Du har helt rätt i sak att vätgaslagret i utgångsläget enbart är avsett som buffertlager för Hybrits process att reducera järnsvamp med vätgas. Vattenfall, som du och jag och andra svenska skattebtalare äger till 100%, är ju en av tre parter i projektet och de skriver de på sin hemsida så att det framgår att de i allra högsta grad också har gröna fantasier om att göra el från vätgas, dock inte ännu i Hybritsammanhang:
  ”Det är ingen slump att Vattenfall tror att vätgasen kommer att bli en viktig faktor i framtiden. Vätgas kan omvandlas till el utan koldioxidutsläpp och användas i sektorer som har svårt att minska sina utsläpp, inte minst på grund av höga temperaturer. Elektrolys används för att strömsätta vatten och därigenom spjälka (separera) det i syrgas och vätgas. När vätgasen kommer i kontakt med syrgas på nytt frisätts energi. Allt detta sker utan utsläpp – den enda restprodukten är vatten. Den stora fördelen med vätgas är att den går att lagra. Lagringen är i nuläget det största problemet med sol- och vindkraft – den producerade energin måste användas direkt.
  https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2022/vattenfall-siktar-pa-att-bygga-varldens-forsta-vatgaskluster-i-nederlanderna

 15. Mats Kälvemark

  #10 Adepten
  Vi har redan fått in en kortare variant av artikeln i Dalademokraten och föröker i dagarna med Nerikes Allehanda. Vi tror på framgång där. Vi blir bara glada för alla som kopierar och sprider denna och våra andra artiklar (inklusive bilder) till media eller delar dem med vänner. Att lyckas med sådan spridning är nog vår främsta drivkraft för att fortsätta vårt skrivande.

 16. Vi ser en lång rad gröna projekt som inte kommer att fungera. Skälen till att de inte kommer att lyckas presenteras och frågan ställs: ”Varför fattar inte politiker och andra beslutfattare att det inte kommer att fungera?”

  Förklaringen är kanske att meningen är att projekten inte ska fungera, vilket i längden leder till utbredd fattigdom och en möjlighet för makthavarna att avveckla marknadsekonomien och i stället införa det så åtrådda gröna plansamhället. Är det någon som tror att Angela Merkel drev igenom die Energiewende med goda avsikter?

  Man kan idag läsa i franska Contrepoints att 1500 franska journalister undertecknat ett protokoll med regler för hur deras rapporteringen ska gynna omställningen till en grön planekonomi, ”Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence climatique”. Att ljuga när det gynnar den gröna omställningen påbjuds, även om det inte sägs rent ut.

  https://chartejournalismeecologie.fr/

  https://www.contrepoints.org/2023/02/15/450585-ou-va-le-journalisme-la-predication-de-l-urgence-climatique

 17. SatSapiente

  #16 L Mellblom

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”

  ― Abraham Lincoln

 18. Mats O

  Jag ser ingen analys på hr bra betalt vi får för den el vi exporterar.

  Enligt Sista natten på ringhals 1:
  https://bulletin.nu/sista-natten-pa-ringhals-i-turbinoperatoren-jalle-berattar

  ” Sverige säljer el när den är billig, när vi har överskott från vindkraftverken, och vi köper el när den är dyr, från bland annat norrmännen. De fyller på sina vattenreservoarer tack vare vår billiga el. Sedan när vi behöver el så släpper de på vattnet och producerar el som de säljer dyrt till Sverige.”

  Speciellt sosse politiker poängterar hur mycket el vi exporterar. Men inget ompriserna. Inte heller hur dyrt vi importerar.

 19. Thorsten Bergqvist

  OT:
  På tal om att driva allt baserat på en lögn kom jag i kontakt med nedanstående!
  Lyssna, men långt!
  Bläddra gärna i början fram till kap 13 o 14!
  En bra illustration av hur de idéburna ofta kan luras att tro på illusioner som stämmer med idéer:
  https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3pY-G4Q5zZB7ztgV83I9y-i0C3i2gJwzP6S4lGOID-kBOXY_Mc_aipYsQ&v=ETIm1EWf5-Q&feature=youtu.be

 20. UWB

  Är jag rätt informerad så kräver vätgasproduktionen för HYBRIT cirka 2 kubikmeter vatten i sekunden. Det går inte med att använda vattnet direkt, det måste behandlas så att det inte skadar elektrolysörerna, så det är en del dyrare än vanligt dricksvatten. Från NEL hemsidan:

  What water quality do I need?
  The water needs to be Deionized and is required at minimum ASTM Type II (>1 MegOhm-cm) or recommended at ASTM Type I (>10 MegOhm-cm). Water quality should also be measured in Total Silica, Total Organics, and Total Carbon for proper application assessment.

  Do I need a DI water system?
  All Nel hydrogen generators require DI Water to properly operate. If it is not readily available, Nel can provide an appropriate water system to accommodate the hydrogen generator(s).

  Skälen till att Vattenfall är med i HYBRIT är två:
  1. De får motiv till att bygga vindkraft, vilket var deras huvudmål baserat på den förra Regeringens styrning.
  2. De har vattenkraft och kan använda den för att optimera användningen av elektrolysörerna. När det blåser mindre tar de vattenkraftsel och lägger på vindkraftsel. Det får som konsekvens att elbristen ökar och måste importeras alternativt inte kunna exporteras, i vilket fall som helst ökar det användandet av el producerat av kolkraft.
  3. När det blåser mycket drar de ner på vattenkraften, men det finns ju gränser de måste hålla sig emellan, så det är inte säker att det blir någon vinst av detta i slutändan.

 21. UWB

  Här är en trevlig liten artikel från vårt västra grannland som inte skräder på orden gällande en av de stora fördelarna med kärnkraft.

  https://forskersonen.no/energi-kjernefysikk-kronikk/kjernekraft-er-naturens-beste-venn/2154825

 22. Karl Eider

  Martin Lindqvists bevingade ord ”Det måste gå”, kan liknas vid den här mannens inställning till sitt uppdrag. Från Monty Python: ”The first man to jump the channel”.

  https://youtu.be/owYClOcZsCg

 23. Göran J

  Karl Erik R #8

  Du får nog läsa på lite om Hybrit. På deras sida finns följande text ”Att lagra vätgas ger en möjlighet att stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt”.

  Länk här https://www.hybritdevelopment.se/en-fossilfri-utveckling/vatgaslagring/

  Jag har vidare hört och sett på youtube hur en av förgrundsfigurerna för detta jippo talade om hur korkade alla politiker var som inte förstår att vätgasen är framtidens buffert vid låg tillgång på vindel.
  Tyvärr hittar jag inte detta klipp just nu.

 24. Evert Andersson

  #8 Karl Erik R

  Klippt från deras hemsida:
  ”Bergrummet i Svartöberget där gasen lagras ligger cirka 30 meter under markytan och 100 meter från ingången. Pilotanläggningen har en storlek på 100 kubikmeter. I ett senare skede kan det bli aktuellt med ett fullskaligt vätgaslager på 100 000 till 120 000 kubikmeter, och det kan i så fall lagra upp till 100 GWh el omvandlad till vätgas, vilket räcker för att försörja en fullstor fabrik för järnsvamp i tre till fyra dagar. ”

  Har försökt tidigare att se hur fördelningen. När vi utgår från uppgifterna ovan räknar de med en vätgasbuffert motsvarande vad 100 GWh el spjälkat till vätgas. Det räcker till 3 – 4 dagar. Alltså 25 GWh / dag. Räkna årets alla dagar och du får 9125 GWh eller 9 TWh. Deras aviserade behov är 70 TWh / år. Ska alltså 61 TWh gå till något annat som inte innebär processen el – vätgas – lagring – gasturbin -el? Tar gärna hjälp. För här kan ju en el kennel vara begravd.

  Vätgasprojektens samlade elbehov som aviserats är ju 85 TWh / år = 1,6 TWh /vecka. Om man inte ska dränera det allmänna nätet på effekt för att ugnarna inte får stanna – ja då står vi inför gigantiska problem.

  Själva finessen med Vattenfalls engagemang är väl också att detta vätgaslager ska hjälpa allmänna nätet när vinden sviker. Det är väl det Jan Moström syftar på när han säger att politikerna inte förstått hur elen ska användas. Han verkar inte heller ha stenkoll.

  Vi ser oss som faktanördar och rättar oss bums om vi har fel. Att en del av vätgasen går direkt till processen var inte någon nyhet. Men hur stor andel? Verkar inte vara huvuddelen i alla falla.

 25. Lennart Ringsjö

  Vill bara påminna vad regiondirektören i Norrbotten, bergsingenjör/metallurg, Nils-Olov Lindfors, uttalade i TV för några år sedan, citatet är inte exakt återgivet men orden föll ungefär: när alla planerade investeringar i Norr-och Västerbotten är idriftsatta kommer strömmen från kraftverken i de norrländska älvarna inte räcka till övriga Sverige.

  Sen är det frågan om vad järnsvampen från LKAB och ståltillverkningen får kosta SSAB Luleå och SSAB Oxelösund samt H2GreenSteel för lönsamhet och konkurrenskraft?
  Hur och var skall elen produceras? Vad kommer strömmen att kosta? Vad kostar lagring av vätgas och fungerae lagringen i praktiken? Hur fungerar direktreduktion med vätgas, i dessa volymer, i reguljär produktion? Vad kostar järnsvampen som LKAB skall producera i direktreduktionsprocessen Hybrit? Vad kostar skrotet som ingår i chargering av ljusbågsugnarna? Ca. 60% skrot och ca. 40% järnsvamp som järnbärare i ståltillverkningen har jag läst.

  CTO, H2GreenSteel uttalade för något år sedan att elen kommer att tas från vattenkraft, vindkraft och finsk kärnkraft.

  Vilka priser tvingas SSAB och H2GreenSteel att ta ut på stålmarknaden för lönsamhet? Kanske en icke-fråga eftersom subventioner, CO2-avgifter, skyddstullar och annat politikerhittepå skall hålla konkurrerande billigare, likvärdigt vad gäller kvalitet, stål borta från EU och Sverige?

  Den fråga som dessutom berör svensk special-stålindustri och dess konkurrenskraft är skrottillgången och skrotpriset i framtiden. SSAB:s och H2GreenSteel:s förbrukning av skrot ökar skrotbehovet i Sverige med allt i övrigt lika ca. 4,2 miljoner ton när masugnar och LD-konvertrar hos SSAB ersätts av ljusbågsugnar.

  Skrotpriset och skrotets kvalitet har betydelse för framtida stålprodukter och även ekonomin hos fler företag än SSAB och H2GreenSteel.
  Allt kan inte räddas med subventioner och skyddstullar i en öppen marknad. Vad säger WTO och konkurrenter runt om i stålvärlden?

  Dessutom kan jag inte släppa tanken att järnsvampen från Hybrit inte blir verklighet pga. tekniska komplikationer eller andra hinder? Då krävs 100% skrot vid chargering av de nyinvesterade ljusbågsugnarna i stålverken i Luleå, Boden och Oxelösund, säg nio miljoner ton skrot per år för de tre stålverken.

  Politiker i EU och Norden talar om vätgassatsningar som framtiden, på mig verkar det mest bli luftslott.

 26. Och till alla dessa frågetecken kommer som vanligt alla frågor vad som sker om klimatet fortsätter ner som det signalerar. Tungt med snöröjning med eldrivet och nedisade vindkraftverk, med små möjligheter till underhåll under korta mildperioder! Men varför planera alls, när nästa val ligger framför fötterna. Det får väl nästa regering fixa?

 27. Egon

  Om jag förstår det här rätt……
  De flesta vindkraftsparkerna är byggda och kontrakterade för leverans till EU.
  Ägda av internationella bolag.
  Om det inte blåser så måste vi ändå leverera lika mycket.
  Kan detta ha aspekt på ett för oss ökat elpris?
  Att det är billigt i norrland beror inte på vindkraften.
  Det är den gamla vattenkraften.
  Medlemskapet i EU kostar oss Miljarder.
  Miljarder som bättre skulle komma oss svenskar till pass.
  Europeiska gemenskapen är en stor lögn.
  Det handlar bara om att alla vill äta kakan.
  Någon måste baka den……..
  Tänk på en sak .
  Pensionsåldern.
  Förr gick man vid 65.
  Nu 67.
  Om två år?
  69?
  För att pengar rinner ut ur staten .
  Staten håller på att gå i konkurs.
  Mycket tack vare EU.

 28. Mats Kälvemark

  Och över alltihopa lyser kardinalfrågan: All denna idioti drivs ju av den idiotiska jakten på fossil koldioxid. Den klimatpåverkan som IPCC påstår att den har är mångdubbelt falsiferad (Temperaturpaus i 8 år, 17 år landtemp. i USA) modeller som visar dubbel öknng jämfört med verkligheten, stabil havsnivåökning utan acceleration). Energipriserna galopperar pga grön omställning och detta är huvudorsaken till inflation och räntehöjningar. Hur tydliga måste vi bli för att klä av IPCC/EU nakna? Nu är det dags för revolt på bred front. Vi måste börja med våra egna politiker! Ta i från tårna nu!
  Alla utom SD har i dagarna gått med på att förbjuda bränslebilar från 2035. Jag finner inte skrivbara ord som rätt beskriver idiotin.

 29. Bernt O

  Man medger att vätgasbubblan vore endast en våt dröm utan billig vindel och skenande elpriser ( ibland )
  En massiv vätgassatsning i Europa skulle stabilisera priset på el och göra det hela olönsamt, en ny form av ”cirkulär ekonomi” ?
  Hysteriker och lallande optimister tänker inte längre rationellt!
  Sen blev det ju knappast enklare att få tag på Iridium med den nya järnridån…

 30. Enough

  # 28 Mats K ( kanske flera….)

  Vi har beslut för 2030 och 2035 framför oss ( ”Vi” är alla partier utom SD, som reserverade sig i båda besluten).

  2030: I denna ”agenda” ska vi ( svenska folket och landet) späka oss, t.ex. bland de övriga punkterna nr.13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. Ebba kommer att hålla kvar Hybrit så länge det går, för den behövs när bioinspädningen i bensin och diesel ska minskas. Hela programmet är en totalt verklighetsfrånvänd önskelista om hur världen ska utvecklas.

  2035: Goldman & Sachs bedömer att nybilsförsäljningen av rena batteribilar i EU ska börja explodera 2025, för att nå 100 % 2035 ( länk). Artikelförfattaren, Kristoffer Rask, bedömer att Sverige redan år 2030 ligger på 100% rena batteribilar.

  En liten fråga jag kommer till: om detta scenario inträffar, hur många bilar säljs det isf. per år? Rent krasst, de som har råd, bor väl mest i tätorter, hur mycket mer belastning tål alla lokala elnätverk i landet? Finns ens den strömmen tillgänglig, varifrån kommer ökad kapacitet före 2030?

  Det hela blir snabbt orimligt, kanske kan ett världskrig komma lite lämpligt emellan, så att alla stolliga planer måste göras om, eller hellre, fler år med lika eller gärna sänkta medeltemperaturer och bibehållen CO2-ökning…….

  https://alltomelbil.se/prognos-forsaljningen-av-elbilar-rivstartar-om-2-ar-100-elbilar-i-europa-om-12-ar/

 31. Munin

  # 28
  Varför inte på bred front mot alla våra politiker i regeringen och riksdagen visa att för koldioxiden gäller en logaritmiskt avtagande inverkan på temperaturen. Det är enligt vetenskapen och strålningsfysiken. Vid nuvarande halt för koldioxiden i atmosfären ger ökningar av koldioxiden obetydliga möjliga ökningar av temperaturen. Tal som är futiliteter vid jämförelse med de temperaturvariationer som varit under de senaste hundra åren. Skicka med ett diagram där de ser lutningen på kurvan och att det av den framgår hur lite ökning det återstår innan mättnad inträder. De bör parallellt upplysas om att det inte heller finns grund för att genom fossil energi kunna driva upp halten koldioxid till särskilt höga nivåer. Användningen i världen är inte tillräckligt stor för att kunna göra det.

  De flesta kommer då inte längre vara så pigga på att driva klimathotsagendan, eftersom de förstår att de hamnar i kategorin ”de mindre vetande”.

 32. Ann Löfving-Henriksson

  Politikbyrån ikväll SVT 2 är oerhört upplysande. Finns redan på play.
  Journalister från SVD, DN och Aftonbladet diskuterade energi och klimat från sitt högst begränsade perspektiv. Diskussionsledare Aida Pourshahidi.
  Rubriken var SD vs Romina.
  God stämning, det rådde konsensus om SD med Elsa och Jessica Stegerud i varje fall.
  Romina ”kläddes dock av ” vilket gav rysningar.
  Likasom debattledaren verkade inte någon bry sig om vad vetenskap och erfarenhet hade att berätta – det råder ju konsensus.
  Arma land!
  Evert o Mats suveränt som vanligt!

 33. Simon

  Mkt upplysande och bra artikel. Illustrationen är ju dessutom fullkomligt briljant i all sin enkelhet. Ja man undrar verkligen vad våra politiker sysslar med.

 34. Stefan Eriksson

  ”Direktör för kommunikation och KLIMAT” hos LKAB
  har låtit sig intervjuas i denna publikation;
  https://www.tn.se/naringsliv/22569/gruvjatten-oppnar-upp-for-smr-karnkraft-klara-tekniska-fordelar/

  Hur kan man erhålla titeln ; direktör för klimat ??

 35. Ann L-H #32,

  Typiskt ett SVT-program. Fullständigt renons på sakfrågan. Enbart hur det politiska spelet ser ut. Inget om de sakargument som Jessica S och E Widding för fram mot dagens energi- och klimatpolitik. Istället skall tittaren förhålla sig till frågan ”Vem vinner”?

  Jag blir bara trött av denna brist på informativa program om dessa viktiga frågor i SVT.

 36. foliehatt

  Vi har uppenbarligen helt fel vad gäller kostnaderna för ”omställningen”. Det är tydligen väldigt billigt.

  https://www.svd.se/a/pQGbJo/sa-mycket-kostar-klimatomstallningen-ny-rapport-visar

 37. Håkan Bergman

  Ann #32
  Du borde börja i reklambranschen, fick t.o.m. mig att titta.
  ’Romina ”kläddes dock av ” vilket gav rysningar.’
  Vadå kläddes av, sen erinrade jag mig att jag sett nakna unga damer förr, för länge sen , och dom är inte på topp då ändå.

 38. Karl Erik R

  #23 Göran J

  Var läser du att Hybrit tänker producera el från vätgas? Det som står är ju att när elförsörjningen är ansträngd så kommer LKAB att avstå från att producera vätgas och bara använda vätgas från lagret. Varför skulle man över huvud taget använda vätgasen för att producera el som man matar in i nätet? Det är ju vätgasen som riskerar att bli en bristvara under tider med svaga vindar. Varför skulle man förbruka den i ännu högre takt genom att konvertera den till el, när man behöver den mest för att tillverka järnsvamp?

 39. Karl Erik R

  #9 och #24 Evert Andersson

  Vätgaslagret som ska räcka fyra dagar och innehålla 9 TWh är avsett för en enda modul för tillverkning av järnsvamp. LKAB planerar för ett antal sådana moduler om den första utfaller positivt. Siffran 70 TWh avser en full utbyggnad som ska täcka i stort sett hela LKABs produktion av järnmalm.

  Så svaret är enkelt. 9 TWh räcker till en (den första) modul. 70 TWh avser ett antal moduler som tar nästan all malm som LKAB bryter.

 40. Karl Erik R

  #14 Mats Kälvemark

  Håller helt med dig om orimligheten i Vattenfalls, och många andras fantasier och drömmar att kunna lagra el som vätgas och sen åter göra el av den. För att få ekonomi på den processen måste verkningsgraden minst fördubblas från nuvarande runt 30 %. Endast om man vill visa att det går rent tekniskt blir det möjligt, för ekonomiskt vettigt blir det inte.

  Som du också säger; Hybrit tänker inte producera någon el ur vätgasen.

  I liten skala kan nämnas att en privatperson, i Göteborg vill jag minnas, har byggt en villa som har massor av solpaneler och ett stort vätgaslager. Villan är självförsörjande på energi. Investeringen i energianläggningen var två miljoner kronor! Ännu viktigare är att husägaren har det specialistkunnande som krävs för att driva en sådan anläggning. Absolut inget för den genomsnittlige husägaren.

 41. #35

  forts. Så vitt jag förstår så har EU inte satt någon minigräns för hur stor inblandning av förnyelsebara drivmedel det skall vara. Regeringen siktar på att lägga sig på ”lägsta nivå” vilket betyder att man eftersträvar att ligga i nivå med det land som har minst inblandning, varken mer eller mindre.

  Således finns ingen fastställd minimigräns bestämd av EU. Således finns det ingen risk för att Sverige skulle bli fälld och få böta. Eller har jag missförstått EU-läget?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/strid-mellan-tidopartierna-efter-bensinloftet-sd-vi-ska-inte-ha-nagon-reduktionsplikt

 42. Håkan Bergman

  foliehatt #36
  Nu kan jag inte läsa artikeln , men den kanske dyker upp i bibblans pressreaderversion så småningom. Men vi har hört den förut, Energiewende skulle kosta tyskarna ett par glasstrutar i månaden. Nu är det några decennier sen jag senast var i Tyskland, jag minns att ölen var god och billig men vad glassen kostade minns jag inte, vem vet glass kanske är asdyr i Tyskland. Har inte kollat själv men konstigt kaffe på hipsterfiken på Södermalm lär inte vara nåt för folk med normal knegarlön eller pension.

 43. Egon

  #27

  Mitt eget bidrag…..
  Vart tar våra gemensamt intjänade skattepengar vägen?
  Vi hade nyss inga problem med att kasta bort ett par miljoner till Turkiet ?
  Varför?
  Det landet som vägrar oss att bli medlemmar i NATO
  Lallande vilsna politiker i Sverige Fattar ingenting.
  För att de är genomskolade ”politiker” som alldrig haft ett vanligt jobb.
  De har jobbat sig upp genom ”ungdomsförbund”…..
  Hur många medlemmar har Moderaternas ungdomsförbund?
  Sossarna kan man inte lita på . Deras siffror är alltid friserade och vem vet hur många ”gangsters” som kan stå på listan i nästa kommunalval?
  Sverige är rökt.
  Det kommer att bli Nordens Libanon.
  Är Centerns nya partiledare Islamist?
  Dax att dra!

 44. Mats i Växjö

  #28 – ”Kardinalfrågan”
  Javisst,
  Om IPCCs utgångspunkter nu skulle stämma avseende; uppvärmning, klimatkänslighet för CO2, dess uppehållstid etc så blir ju Sveriges andel ändå bara några ynka tiotusendelar av en grad! (”Vad fan får vi för pengarna?)
  Klimatreligiöst vansinne som ger mig svår ”klimatångest”, må vara av en annan sort!

  I så många andra sammanhang har gemene man en känsla för sakernas komplexitet och osäkerhet; makroekonomi, cancerforskning etc etc men inte vad gäller vad som styr klimatet!

  Inte ens när energin, el, drivmedel, (tillkommande inflation) blir en allt större plånboksfråga verkar folk vakna!

  ???????

 45. UWB

  #36
  Det beror på vad en kopp kaffe kostar och under hur lång tid. Om du går på stan kostar en kopp kaffe cirka 35 kronor, vilket blir 1 000 kronor i månaden och 12 000 kronor per år.
  För en tvåbarnsfamilj kan man då räkna med en kostnad om 50 000 kronor per månad. Säg den familj med ”normala” löner som ska avstå från 50 000 kronor per år för klimatomställningen.

  Sverige har cirka 10 miljoner invånare, 12 000 per invånare blir 120 miljarder per år, tja, siffrorna talar sitt tydliga språk. Gör som Lomberg, fundera i stället på hur mycket det kostar att skydda sig mot eventuella konsekvenser och man kommer fram till en siffra som är en liten fraktion av ovanstående.

  Detta är en vanlig argumentation, man tar en stor kostnad och delar upp den så den ser liten ut i jämförelse med en vardagsvara som många använder.

 46. Ivar Andersson

  UWB
  Bra exempel på vad sunt förnuft kan komma fram till.
  50000 kr per familj och år eller 120 miljarder per år är siffror som alla kan begripa.

 47. Karl Erik R

  #41 Ingemar Nordin

  Sverige kommer inte att riskera böter för att vi inför låg eller ingen reduktionsplikt, helt rätt. De som vinkar med böteshotet menar att utan reduktionsplikt kommer vi inte att klara EUs mål för sänkta CO2-utsläpp när avstämning sker år 2030. Då riskerar vi böter menar man.

  Min gissning är att mycket få av EUs länder kommer att klara målen. Därför blir det en omöjlighet att EU skulle bötfälla nästan alla medlemsländer. Det skulle bli som att kassera in en extra, ofrivillig medlemsavgift. Hur populärt skulle det bli?

  Inga böter innan 2030 i alla fall. Vi kan hoppas på visst sans i CO2-frågan innan dess.

 48. Ulf

  Svar 47,

  Den tolkningen känns inte främmande. Hur gick det med böterna för överskridande av budgetunderskotten? Googlar man så ser man bara alla länder som slipper böter.
  Dessutom kommer nya regler med lägre bötesbelopp. https://www.privataaffarer.se/eu-foreslar-utgiftstak-boter-skuldplaner-i-nya-budgetregler-1667997112

  Så nej de där böterna 2030 kan vi nog skriva av redan nu.

 49. Mats Kälvemark

  #47 Karl Erik och #48 Ulf
  Här börjar vi närma oss pudelns kärna! Även om vi sänker redutionsplikten till noll och skrotar klimatlagen och klimatmålen så har Sverige varit bäst i klassen i hela västvärlden på att sänka våra utsläpp. Om vi sätter ett index till 100 för våra utsläpp 1970 så ligger vi idag på index 44 och världen (samma urgångspunkt index 100) i övrigt på 227. Källa CDIAC & Edgar, ekonomifakta.se.
  Tar vi sedan hänsyn till vår skog som kolsänka så av 48 Mt i utsläpp (2021) eliminerades 42 Mt (Naturvårdsverket). Netto blir 6 Mt kvar eller ca två tiotusendelar av de globala! Så slutsatsen till Kristofferson och Busch, käka taggtråd ett tag till frukostarna och kör hårt mot EU. Eventuella böter, om det blir några alls, kommer att vara på nivån växelpengar jämfört med besparingarna som uppnås om vi stoppar idiotiska kostnader för klimatomställningsåtgärder.

 50. Adepten

  #45 UWB

  Kontentan av vad som stod i artikeln var: Den gröna omställningen beräknas enligt McKinsey att kosta 2 750 tusen miljarder kr. Baserat på bedömningar att 1,5-gradersmålet ska hållas.
  Det är 7,5 procent av världens BNP varje år, eller nästan en tredjedel av all capex (alla investeringar som görs i världen)
  Ett annat sätt att se på siffran är att den motsvarar 324 000 kr eller drygt 12 000 kronor per person och år de kommande 27 åren fram till 2050, då världen ska ha eliminerat eller neutraliserat utsläppen av växthusgaser.
  Räknat på det sättet blir merkostnaden motsvarande 350 kronor per svensk och månad, eller tio kronor om dagen.
  Slutsatsen är att gröna investeringar kan vara synnerligen lönsamma och bra för planeten på samma gång enligt vad investerare vill tro.

  Då tänker jag att det är högst 10 procent av jordens befolkning som kan betala kalaset.
  Samt av dessa 10 % är det endast 30 % som är produktiva. Därför blir årskostnaden snarare 400 000 kr/år eller en skuld på 10,8 miljoner för de 255 miljoner personer som ska stå för kostnaderna, som resulterar att saken kommer i ett annat läge.

  Frågan är hur mycket Sveriges befolkning kommer att vara beredd att stå för?

  Jag tycker därför att Sverige som EU:s ordförandeland borde gå före och kräva att övriga länder minskar sina CO2eutsläpp/capita till samma nivå som Sverige och att de länder som inte kan det skall betala Världens CO2 minskningskostnader på 2 750 tusen miljarder kr.

 51. Anders

  #43 Egon. Jag känner precis som Du … så ända in i ryggmärgen! Men, så har Du och jag det som 90% av svenska folket, 99% av de ”valda” politikerna och 100% av statstjänstemännen saknar – – – ryggrad 😉

 52. Anders

  #49 Mats Kälvemark. Bulls eye! Problemet, som Du adresserar, är att varken Busch eller Kristersson har särskilt välutvecklad ryggrad och än mindre mod. De tänker för mycket på sig själv och för litet på Sveriges bästa. Politiska amöbor skulle man kunna säga…

 53. Thorleif

  Strålande artikel!

  Tänk om denna typ av presenterade räkneexempel kunde redovisas fortlöpande i systemmedia. Men vi får väl vänta och bara drömma om sakliga debatter. ”Det var bättre förr” helt enkelt.

  ”Eftersom våra makthavare missade lektionerna eller sov i Elskolans förstaklass ”

  Felet här är inte bara låg kunskapsnivå utan det faktum att politikerna kastat ut de ideologiskt neutrala sakkunniga från både parlament och kanslihus. Idag sitter det tydligen 5.000 personer i Rosenbad men bara lojala experter undergivna narrativet.

 54. #36 foliehatt

  Ekonomer kan inte räkna. Inte på naturvetenskapliga/ingenjörsmässiga problem.

  Den omställning som skulle krävas för att nå 1,5-gradersmålet kan inte köpas för pengar. Dvs den utsläppsminskning som enligt IPCC skulle krävas är helt orealistisk. Inte ens scenariet SSP1-1.9 klarar 1,5-gradersmålet. Man tror maximum skulle bli 1,6 grader runt 2050. Scenariet kräver cirka 34 GtCO2/år 2023 men så kommer det inte att bli. Därför skulle det krävas en mycket brantare utsläppsminskning än det som ges av SSP1-1.9 för 2024 och framåt.

  Wikipedia: ”Using the IPCC WG1 approach to calculate carbon budgets, this would give a remaining carbon budget of 380GtCO2 from the start of 2023, equivalent to nine years of current emissions. This is the budget quoted by the GCP

  Netto noll till 2050 är fullständigt huvudlöst. Titta på detta:
  https://www.youtube.com/watch?v=NkImqOxMqvU

  I SvD står det: ”2 750 biljoner kronor. Så mycket kommer den gröna omställningen att kosta. Just det, 2 750 biljoner – eller 2 750 tusen miljarder. Det blir 344 tusen kronor för var och en av världens 8 miljarder invånare. till 2050 är det 27 år så jämnt fördelat blir det 12700 kr/år för varje människa på jorden.

  Mycket pengar, men pengar löser inte alla problem. Pengarna skall betala för det arbete som behöver utföras och då krävs att det finns utbildade människor som klarar jobben som behöver göras. Det är där skon klämmer enligt Professor Michael Kelly. Om det verkar omöjligt i England, hur skall man då tro att det kan gå i Ryssland? Eller Indien och Kina?

  https://www.svd.se/a/eJqvoR/sd-sveriges-miljomal-maste-vara-realistiska
  Sverige behöver en ny miljö- och klimatpolitik som inte innebär en självplågande ökenvandring med skyhöga drivmedelspriser och energipriser. Vi avser nu tillsammans med regeringen utveckla en ny miljö- och klimatpolitik där hela det svenska miljömålssystemet ses över i grunden. Det svenska miljömålssystemet har inte utvärderats trots att det har funnits i över 20 år – det är hög tid att nu göra det!
  Martin Kinnunen (SD)

  Det är dags för världen att inse att utsläppsmålen är dagdrömmar – med oerhört destruktiva konsekvenser.

  Klok politik som på ett ekonomiskt rimligt sätt leder till succesivt minskande utsläpp är vad världen behöver. Värmepumpar är t.ex. utomordentligt bra. Gärna i samband med kärnkraft. (Sverige i fornstora dagar.)

  LKAB får nog exportera malm till förädling nära någon öken med bra solkraft och någon flod med sötvatten för det blir nog billigare än att göra vätgasen med svensk kärnkraft. Vindkraft skall vi bara inte tala om.

  Det gäller att gilla läget. Det kommer att bli betydligt varmare än 1,5 grader över förindustriell tid enligt IPCC.

  Påståendet om våra CO2-utsläpp: ”Every tonne matters” är bara löjligt. Möjligen skulle man kunna säga ”Every gigatonne per year matters”

 55. Ulf

  Svar 54, där kan jag inte hålla med dig. Trots allt är det ekonomer som fört in helhets resonemang om nyttan och kostnaden av att minska utsläpp, som t ex Nordhaus. Tyvärr försvann resonemangen när klimathetsarna insåg att detta inte rimmade med deras hysteri och tokiga mål.

 56. #55 Ulf

  Där kan jag inte hålla med dig. Trots allt är det ekonomer som fört in helhets resonemang om nyttan och kostnaden

  Javisst, principen är bra, men när man räknar ut kostnaden för att klara 1,5-gradersmålet till cirka 13000 kr/år för samtliga jordens invånare så är det i grunden fel. Jag får intrycket att du inte tittat på videon med Michael Kelly. (Eller slötittat utan att tänka.)

  Det är omöjligt att klara 1,5-gradersmålet oavsett hur mycket pengar man satsar.

  Det är en helt annan sak att räkna ut kostnaden för planerade åtgärder och ställa dom i relation till förväntade kostnader för att förebygga ekonomiska skadeverkningar. Planerade åtgärder leder inte alls till att 1,5-gradersmålet kommer att klaras.

  Alltsammans naturligtvis baserat på IPCC:s modeller. Skulle det visa sig att temperaturen planar ut på nuvarande nivå ”Zharkova · 2020 · This summary curve also indicated the upcoming modern grand solar minimum 1 in cycles 25–27 (2020–2053)” så kvarstår ändå problemet när solen därefter återgår till full styrka. Under tiden får man hoppas mänskligheten blivit lite klokare.