Av CO2 är du kommen, CO2 skall du åter varda

Kolcykelns och det därtill kopplade energikretsloppets delsteg är centrala i de frågeställningar som KU-bloggen avser att diskutera.  Man kan komma cirkeln runt på flera sätt, och vilket är det bästa?

Verklighetens facit har redan kommit ikapp olika grönt ideologiska tankefoster som vindkraftbaserad basenergiförsörjning och biobränslen, även om inte alla insett det. Det egentliga problemet är den politiska subventioneringen av dessa istället för objektiv kostnadskonkurrens. Det är så lätt för politiker att nyttja Dina skattepengar för sina egna egons race. Visst – köp också elbilar till kommunledningen – för att spela ”miljövänliga” och låt oss andra stå för fiolerna.

I dagarna kom en del sorglustigt från Göteborg – och det gäller produktion av ”biogas” i kommunal regi från skogsråvara, som det beskrivs i GP – ja varför ska en kommun som Göteborg överhuvudtaget befatta sig med detta? Fattar ingen dessutom att man får ut mer värme genom att elda skogsråvaran direkt? Och att det blir enormt billigare i tillägg?

biog2 biog1

Motsvarande länkar finns här och här. Saken har senare också kommenterats på Ledarplats, här.

gpled

Vid andra orter (ex Uppsala) finns liknande anläggningar baserade på olika former av avfall och fekalier. I min egen hemkommun (Österåker, strax norr om Stockholm) bestämdes för några år sedan av kommunledningen att om man ville slippa ett ytterligare sopkärl avsett för matavfall i papperspåsar skulle soptaxan i stort fördubblas. En viss lindring kunde man få om man inköpte ett eget varmkompostkärl att placeras på den egna tomten (jag valde detta alternativ – men har i stort inte använt kärlet). Matsoporna för övriga körs till Uppsala – mer än en timmas resa bort, för hantering i nämnda ”biogasanläggning”. Vinst för kommuninnevånarna? Ingen. Men några, förutom politikerna förståss, tror att de gör en fantastisk insats för ”miljön”, med dessa ruttnande och stinkande sopkärlsinnehåll (ja, papperpåsarna faller givetvis sönder pga fukten i innehållet och fryser dessutom fast i kärlet på vintern).

I mitt eget synsätt borde man istället ha någon form av förmyndare om man i hushållet har så mycket matavfall per vecka att det räcker till en påse – men istället förser man kommuninnevånarna med sopkärl på över 100 liter per hushåll för ändamålet…

Lönsamheten, och verkliga priset per kubikmeter gas (som främst tycks användas i Uppsalas stadsbussar) har jag hittills inte sett, och man kan lugnt anta att informationen i så fall kommer att mörkas och förvrängas.

Givetvis är inte Österåkers kommuninnevånare ensamma om att utsättas för sådant elände – I Bohuslänningen kunde man i torsdags läsa denna utmärkta insändare:

soppa

Men helt förutsägbart kan man givetvis gräva fram ”forskare” och ”professorer” som tycker käpprätt det motsatta, och istället vill ha ännu mer kostsamma och komplicerade lösningar. En sådan yttrar sig här i SvD:

sopor

Modernare deponering? Den ganska långa artikeln avslutas så här:

”Är det inte ett steg bakåt i utvecklingen att återigen slänga skräp på tippen?”

– ”Det är dilemmat när pratar om detta, jag får ofta den frågan när jag föreläser. Men det är inte en återgång till tidigare soptippar jag är ute efter. Jag vill ha väl optimerade processanläggningar, där man tar hand om både gaser och näringen i lakvatten. Det är betydligt bättre än att bara elda upp soporna, då tar man bara vara på energiinnehållet”.

Ack ja – det förfarande som beskrivs motiveras främst av ”växthusgasutsläpp” (det måste vara metan man avser), och att resten av de blandade soporna och farliga ämnen i dem går att separera. Någon av läsarna som tror det fungerar, att inte innehållet ändå bryts ner till ”något” bakteriellt med hjälp av fukt och att det verkligen blir ekonomiskt gångbart i slutändan?

Lite märkligt alltihopa – nu har man äntligen ett rationellt sätt att ta hand om dagligt hushållsavfall, genom kontrollerad förbränning under förhållanden där farliga mellanprodukter, mögel, toxiner, bakterier, allmänt illaluktande ämnen och sot bryts ner fullständigt till harmlös koldioxid och vatten, istället för att komma ut i atmosfären pga ofullständig förbränning. Då ska man börja krångla med dödfödda och kostsamma förfaranden, baserade på någon form av grön ideologi.

Som kuriosa erinrar jag mig nu Lunds stads soptipp, strax norr om Kemicentrum  i de norra delarna av staden, vid mitten av 1960-talet. Den täcktes över med jord och lera, och blev till någon form av lekplats/skidbacke. I åratal kom det gas (troligen mest metan) ur sprickor och håligheter i den. I folkmun döptes verket till Mount Kompost.

Men visst – nyckeln till vetenskapliga lösningar och analyser för klimatfrågan och alla våra miljöproblem hela ligger givetvis i en helhetssyn. I Sverige har just nyss Linköpings Universitet visat vägen:

femin2

Jovisst – otroligt att man ju tycks ha glömt allt detta viktigaste i sammanhanget?

 • ”Den här sortens komplexa miljöfrågor följer inte disciplinära gränser. Klimatförändringarna till exempel, kan vi inte förvänta oss att enbart tekniker och ingenjörer ska kunna lösa. Det är ju främst ett beteende- och normproblem”

IPCC! —– tusentals ledande forskare har jobbat i decennier, och inte förstått någonting? Vad tycker Åsa Romson?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Ja det är förfärande så denna de grönas symbolpolitik, ledd av djupaste okunskap, får gå fram som en glufs-glufs med den ena återvändsgatan efter den andra:
  – etanolsatsningen – ett katastrofalt fiasko.
  – vindkraft – ett dyrt och miljöförstörande misslyckande.
  – kärnkraft – vi skall avskaffa det bästa och säkraste vi har.
  – biobränsle – helt utan kostnadskontroll.

  Nu skall vi bli fossilfria till år 2050, det har de gröna bestämt och gjort en symbolfråga av. Här i Kalmar län redan till år 2030. Landshövdingen har ställt sig i spetsen och det hålls möten efter möten men efter flera års arbete kan ingen tala om varken hur det skall gå till eller hur mycket det kommer att kosta.

  Givetvis är det ingen som vill beskriva de förfärande konsekvenserna av en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Det blir rena rovdriften på naturen om det skall genomdrivas och det är de gröna som är de värsta miljöförstörarna av alla.

  Miljö- och Centerpartister älskar inte vår natur och våra vackra landskap så som vi andra gör.

 2. pekke

  Peter S. och Lars C.
  Dessa förespråkare för biobränslen är tydligen historielösa, vi använde ju biobränslen för några hundra år sedan, men man gick över till kol, olja och gas av en enkel anledning.

  Biomassan började ta slut !

  Man ser aldrig några beräkningar om hur mycket biomassa man måste ” skörda ” årligen för att ersätta fossila bränslen och om det är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

  Man krånglar till sophanteringen bara för att vinna godhetspoänger samtidigt som soporna numera står och ruttnar i sophus på bostadsgårdar eftersom sophanteringen flyttades från sopnedkast i uppgångarna till ett enda gårdshus där flugorna frodas och i vissa fall div. smådjur och fåglar sliter upp påsar i överfulla sopkärl.

 3. Ingvar

  OT
  Patrick More, fd GreenPeace numera:
  chairman of Ecology and Energy with the Frontier Centre for Public Policy in Canada, and a director of the CO2 Coalition in Washington, D.C.

  är inte nådig!
  http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1235&Itemid=1

 4. Lasse

  Syn att Gobigas inte är lönsamt.
  EU har nämligen reserverat pengar till en dubbelt så stor anläggning som ett av EUs prioriterade utvecklingsområden.
  http://gobigas.goteborgenergi.se/Sv/Nyheter/Pressmeddelande__GoBiGas_projektet_aktuellt_for_delfinansiering_fran_EU

 5. Lars Cornell

  Helt rätt pekke !
  I Sverige förbrukar vi 92 TWh med bensin, diesel och fotogen.
  1 – Det saknas teknik att omvandla biomassa till bränsleersättningar.
  2 – Om det funnes teknik skulle det gå åt 150 TWh biomassa och det är vida mer än vad våra stora skogar kan ge.
  http://www.vt.se/opinion/se-upp-for-vindkraften-8423693.aspx

  När ledande personer som Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi, och Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige, tror att ”I Sverige står transporterna för en tredjedel av de samlade koldioxidutsläppen.” då finns det anledning att oroas. Den rätta siffran är 90 procent inklusive jordbruk. Huvuddelen av det resterande är metallindustrin där det är svårt att ersätta kol och cementindustrin där fossil koldioxid avgår naturligt av kemiska skäl.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3922564.ece

 6. Mats G

  Att ta känslomässiga beslut är lite som att kissa i byxorna. Det känns bra för stunden. När konsekvenserna inte blir allt för stora och det drabbar mest en själv så är det väl ok.

  Men när det kommer till vitala delar i vårt samhällsbygge så passar det sig inte. Det Petes S skriver om är tydliga exempel på det.

  Det finns duktiga och kunniga människor i div områden men man väljer att inte lyssna.

  Jag är djupt imponerad av Gbg som fixar biltullar bara för att bränna pengarna på skit.
  Jag hoppas väljarna i Gbg vaknar upp snart. De förtjänar bättre än det här.

 7. Olav Gjelten

  I min hemkommun, Essunga, slänger vi allt avfall i en och samma påse. Enda avsteget från detta, mig veterligt, är överblivna mediciner och batterier.
  En riktig hållbar lösning på ett ickeproblem.

 8. Olav Gjelten

  I stället för att bit bör för bit visa det ohållbara med den gröna politiken skulle jag vilja se ett folkligt motstånd mot miljöpolitiken i sin helhet.
  Det kommer emellertid bara förbli en dröm då vi lever i ett land vars flertalet invånare inte bryr sig om ekomimi och nytta med mera, om de menar att dessa saker står i motsattförhållande till miljön. Begrepp som ”tillfredsställande” och ”bra nog” existerar inte på miljöområdet, där allt får kosta vad det kosta vill, bara det anses vara ännu lite bättre ur miljösynpunkt.
  Det värsta av allt tycker jag är att så många författare här på Klimatupplysningen är av samma uppfattning og bidrar på så sätt fär att hålla dörren in i det gröna samhället vidöppen.

 9. Lasse

  #8 Olav-där har det visat sig att vi är oense.
  Grön politik behövs som motvikt till en industri som inte har samma fokus. Men det kanske kan gå till överdrift när industrin ser det gröna som försäljningsargument.
  Jag gissar att du ogillar att Norge skickar avfall till Sverige? Detta är möjligt endast genom att Norge har kostnader och Sverige intäkter för samma avfall. Tack vare utbyggda fjärrvärmenät.

 10. Simon Andersson

  Hej. Har någon sett denna artikeln förut?

  http://www.reuters.com/article/2015/03/30/us-climatechange-forests-carbon-idUSKBN0MQ1N920150330
  Vad tror ni om denna?

 11. Christopher E

  Peter,

  Jag har också läst i Lund. Lite mer italienskt stuk är det på namnet på sopberget: Monte Composti 🙂

  Vi har också i min hemkommun bruna 90-literskärl för matavfall. Innehållet körs med lastbil ofattbara 34 mil tur och retur till ett biogasverk.

  Om man har varmkompost ”slipper” man kärlet men får då betala en straffavgift för komposten (känns lite konstigt efter nära två decennier av propaganda för att alla skulle kompostera). Eftersom den bruna tunnan vägs är det mest ekonomiskt fördelaktiga ta ha tunnan men i verkligheten (förutom några symboliska apelsinskal) lägga avfallet på en egen olaglig kompost. Då duger en enklare kallkompost dessutom.

  #1 Lars Cornell

  Om Kalmar län ska bli ”fossilfritt” få ni göra er av med Öland, som endast existerar på grund av av sin berggrund av fossil = kalksten. 😉

 12. Björn

  Allt med ”miljö” och ”klimat” har blivit en statusverksamhet, främst inom stat och kommun. För att handha miljö och klimafrågor räcker det med att kunna uttala dessa två mantran, ”miljö” och ”klimat”. Några andra kvalifikationer behövs inte. De som har de verkliga kunskaperna får stå och se på, för det är så i en demokrati, fåtalet får stå tillbaka för flertalet. I en sådan typ av ”demokrati”, kan det bara gå utför.

 13. Olav Gjelten

  Lasse # 9. Jag har själv en kusin som kör sopbilen i närmare 70 mil från Röros i Norge till Norrköping. Som jag ser det hade det varit mycket bättre att tippa 99 procent av detta avfall utanför Röros, på samma sätt som sopbilen i Nossebro tippar avfallet här på vår lokala soptipp. Resterande 1 procent får givetvis tas om hand på annat sätt.
  Hade jag varit så kallad miljövän skulle jag väl gilla att till och med tidningspapper skickas flera hundra mil bort om miljön ansers dra en aldrig så liten nytta av det. Kostnaden räknas som bekant inte i miljösammanhang. Det är allt miljöfolk ense om oavsett om de kommer från Sverige eller Norge.

 14. Olav Gjelten

  Björn # 11
  ÄNTLIGEN en människa som ser miljöbegrepper i RÄTT perspektiv. Tyvärr är du och jag alldeles för få för att förhindra eller ens bromsa samhällsutveckningen in i det gröna helvetet.

 15. S. Andersson

  Nej du Peter Stilbs, den här gången har du fel. Lunds berömda alpina sopbacke hette Monte Composti, inget annat.

  🙂

 16. Lars Cornell

  Helt OT men aktuellt.
  ”Statsminister Stefan Löfven bjuder in samtliga partiledare till ett blocköverskridande samtal om flyktingkrisen. Men Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har inte fått någon inbjudan.”

  Tänk att de inte lär sig. I nästa val kommer SD att bli största parti. Inte av egen kraft utan på grund av de andras misstag.

 17. tty

  Jag har också begåvats med höjd avgift och en särskild soptunna för ”matavfall”, groteskt nog betydligt större än den vanliga soptunnan. Det är dock nästan alltid tom. Mina föräldrar, uppvuxna i fattigsverige, lärde mig att man aldrig får kasta mat. Det händer dock då och då att det blir någon brödskalk eller hoptorkad ostkant över, men då har jag en universallösning så att maten ändå kommer till nytta och sätta fart på kolets kretslopp, nämligen mitt lokala skatpar.
  Jo jag vet att det är förbjudet att lägga ut mat på tomten, för då lockar man fram råttor säger kommunen. Men då känner inte kommunen mina skator. De har järnkoll på allt som händer i reviret och eventuella råttor har inte en chans att få något med. Som en upplysning för andra som vill tillämpa metoden kan jag upplysa att skator äter absolut allt som jag äter med ett undantag, nämligen rotmos. Potatismos pillar de däremot i sig och makaroner älskar de. Och om det vankas fläsksvål eller något annat animaliskt dyker alla traktens skator upp inom någon minut. Exakt hur ryktet sprider sig med sådan blixtfart har jag aldrig blivit klok på.

  I min grannkommun Linköping har man ett ännu bisarrare system. Där vägs varenda soptunna och man får betala per kilo sopor ”för att uppmuntra till mindre sopmängder”. Samtidigt importerar kommunen tiotusentals ton sopor eftersom Linköpingsborna inte producerar tillräckligt mycket sopor för att hålla igång kommunens kraftvärmeverk. Och mellan skål och vägg har jag dessutom hört att man faktiskt föredrar osorterade ”EU-sopor”, de lokala soporna är nämligen numera så källsorterade att energiinnehållet är uselt.

 18. Peter Stilbs

  tty #17 – trevligt att råka på en själsfrände!

  Jag matar också områdets skator, men på sommaren (maj-augusti) har jag i mer än 10 års tid haft en enskild silltrut under mitt beskydd. De är ännu mer observanta än skatorna, och skrämmer också bort dem. De är nu inne på tredje generationen, och är nästan tama – tyvärr (av anledning jag inte begriper) skadar de under sommaren en av fötterna/fotlederna och kommer inte tillbaka nästa år – men på märkligt sätt har en avkomling(?) lärts upp. Kul fåglar – de verkar vara i samförstånd med en själv, och söker med olika avledningsmanövrer att sopa bort alla spår av att tomten är en ”matplats” för dem själva.

  Jag skrev om det hela för ett par år sedan https://www.klimatupplysningen.se/2012/02/22/miljoskadlig-miljoomsorg/

 19. John Silver

  Snälla peter, sluta med det där. Trutarna lever mest på småfågelungar så om du fortsätter så kommer det att bli tyst hemma hos dig.

 20. Peter Stilbs

  Har aldrig sett någon trut äta småfågelungar i min närhet. Men åtskilliga gånger har jag sett skator göra det – för att inte tala om grannarnas gosedjur – huskatterna

 21. Ann LH

  OT
  Angående benämning av komposthögar så har hörde jag att någon av högarna i Storstockholm som användes som skidbacke gick under namnet Alpo Slasko.

 22. Olle R

  Har inte tömt soptunnan sedan november 2013, i princip sorteras allt bort. Allt blött organiskt slukas av varmkomposten. Vi lägger inget inget i vår bruna tunna för matinsamling, den har vi bara för att få halverad sophämtningsavgift. Den bruna tunnan används som förvaring av källsorterat material tills det är dags att åka till miljöstationen.
  Etananol tankar jag inte just nu, det är för dyrt. Är ingen vän av E85 utan tankar bara det när det lönar sig. Om det nu finns miljöutrymme här på jorden att producera etanol till fordon, så används det bäst som låginblandning i bensin. Som det är nu så räcker inte den globala etanolproduktionen till låginblandning i all bensin, så jag ser inte någon miljövinst i att slå sig för bröstet och säga ”titta så miljövänlig jag är som bara kör på E85”. Då använder jag ju bara mer än min beskärda del av jordens etanol, vilken skulle kunna användas effektivare i låginblandning, och göra större ”klimatnytta” där om man säger så.

 23. Olav Gjelten

  Den enda bra miljö- och klimatpolitiken är den vi hade förr i tiden, från 1950-talet och bakåt.

 24. Sigge

  Jag har också studerat i Lund. Mount Kompost eller Mount Composti (båda uttrycken och något till hörde jag) luktade illa.

  När det gäller mina sopor, där matrester är sorterade i separata påsar, så hamnar först hushållssoporna hos grannkommunens avfallsanläggning. Där sorterades matavfallet bort innan övriga sopor bränns och intill sopförbränningsanläggningen finns en rötkammaranläggning som inte längre används. Tidigare rötades soporna där och gasen eldas för fjärrvärmen. Numera skickas matavfallet ungefär 35 km till en rötningsanläggning i en grannkommun och där rötas soporna och upparbetas till fordonsgas. Jag hamnade efter en långtradare med matavfall en gång.

  #22 Olle R
  Det är lite slöseri att använda E85. Jag har själv haft en E85-bil. Den drog 0,70-0,75 med bensin och 0,95-1,0 med E85. Jag körde den nästan bara på etanol, för av någon anledning så funkade den inget bra när man kört på bensin och sedan fyllde E85. Bilen gick dåligt när entanolhalten var runt 50-60%.

  Etanol som bränsle bör användas i tunga fordon som t ex stadsbussar, sopbilar o d i städer. Då är det E95 som används och E95-motorena har en verkningsgrad som är lika bra eller t o m något bättre än dieselmotorer. E95-motorer är inget för personbilar då de är mycket svårstartade när det är kallt.

 25. Lasse

  #23
  Olav-Vilka ämnen är det du saknar i vår miljö numera?
  Bly
  Dioxin
  Flyktiga organiska ämnen
  Kadmium i luft
  Tungmetaller
  Svaveldioxid
  Zink
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
  Eller är det alla rykande skorstenar i staden?

  Är det svårare för dig att andas med minskande föroreningar ?

 26. John Silver

  #20
  Peter, du hinner inte se någonting:

  http://www.telegraph.co.uk/news/earth/wildlife/11757437/Down-in-one-gull-p-Cannibalistic-seagull-swallows-smaller-bird-whole.html

  https://www.google.se/search?q=seagull+swallows&gbv=1&sei=n9LuVbX2BMSyswGPyIXoCg

  Kommunernas stolta och modiga jägare är mycket noggranna att skjuta ihjäl andhanner för att begränsa populationen men trutarna är heliga kor.
  Antagligen på grund av WWF:s eller Greenpeace:s fördärvliga inflytande.

 27. Christopher E

  #22 Olle R

  Det låter inte helt olikt mig, men i vår kommun är du och jag miljöbovar enligt gällande påståenden. Man får inte ha kompost parallellt med bruna tunnan. Har man kompost istället för tunna får man dubbel straffavgift; både högre abonnemangskostnad och högre kilokostnad då allt vägs. Protester mot kompostbestraffningen har resulterat i svar från vårt avfallsbolag att miljövinsten är större om de rötar avfallet än om vi komposterar. Det tror vi inte på. Dessutom ligger som jag nämnde rötningstationen 340 km bort tur och retur. Det finns för närvarande inget bygglov för en omlastningsstation för matfall då de starka odörerna lett till protester överallt man försökt.

  Om du inget har i gröna tunnan (jag har ca 1 påse varannan vecka) bryter du antagligen liksom jag mot reglerna vid returkontainrarna. Det är tidningar och förpackningar som ska vara där, inte allt av metall, plast och papper. Du kanske väljer att köra själv ibland till en större återvinningsstation istället, och lägger en del i ”brännbart”, men det är ju i princip detsamma som gröna tunnan. Jag gjorde detta mer tidigare, men av outgrundlig anledning tyckte vårt bolag det var för mycket folk där och begränsade antalet fria besök.

  Trots att både gröna och bruna tunnan är i princip tomma, måste en symbolisk tömning ske varannan vecka med sopbil. Att få minskad tömningsfrekvens kräver nämligen en dispens från miljöförvaltningen för tusentals kronor. Som måste förnyas dessutom.

  Jag är skeptiskt till miljönyttan med alla hushåll som kör runt med sina påsar till (ofta överfulla) returstationer och sopbilen som kör ut på landet för att tömma mina tomma tunnor. Om jag orkat rulla ut dem till vägen.

  Även om jag inte är helt med Olavs åsikt ligger det en hel del i vad han säger också.

 28. tty

  Apropå diskussionen om trutar. Javisst, trutar tar fågelägg och -ungar, men det gäller bon på kala skärgårdsöar, risken att det skulle ske i en trädgård är nästan obefintlig. Kråkfåglar är mycket effektivare boplundrare i den miljön. Just silltruten är dessutom betydligt mera inriktad på småfisk och andra marina djur än gråtrut och havstrut som är mera allätare. Dessutom är faktiskt östersjörasen av silltrut rödlistad, eftersom den minskat mycket kraftigt, så om Peter Stilbs bor på östkusten så gör han egentligen en insats för fågelskyddet.

  När det gäller mindre måsfåglar, som t ex skrattmås så är det tvärtom så att många fåglar (t ex doppingar, änder och vadare) aktivt söker sig till måskolonier för att häcka eftersom de ger ett visst skydd mot boplundrare. Faktum är att ejderhonor i viss mån till och med gör likadant med trutkolonier, trots att trutar förvisso tar både ejderägg och ejderungar om de får tillfälle. Men ådorna drar snabbt från trutkolonin så snart ungarna är kläckta.

  Det gäller att väga risker och fördelar. Jag såg en gång ett roligt exempel på detta nära Longyearbyen på Svalbard. Där fanns en hundgård där ett antal draghundar stod bundna med löplinor. Ejderhonorna hade omsorgsfullt lagt sina bon i ring runt hundgården, några decimeter utom räckhåll för hundarna, och låg lugnt och ruvade i trygg förvissning att inga storlabbar eller fjällrävar vågade komma så nära hundar/människor.

  John Silver #26

  Småfåglar lever överhuvud taget farligt nära större fåglar. Jag har själv sett både gråhäger och vit stork fånga och svälja småfåglar hela och även t ex vattenrall attackerar småfåglar om de får tillfälle.

 29. Lasse

  Småfåglarnas vänner förfäras:
  http://www.nbcnews.com/science/environment/burned-birds-become-new-environmental-victims-energy-quest-n184426
  http://savetheeaglesinternational.org/new/us-windfarms-kill-10-20-times-more-than-previously-thought.html

  OT även jag har studerat i Lund och bestigit St Hans Backar-Monte Composto. En farlig uppgift eftersom håligheterna efter ojämn nedbrytning skapat ett landskap med fällor.

 30. Peter Stilbs

  Jag blev något chockad när jag såg ett klipp någonstans på Internet, där en pelikan slukade en duva ner i sin påsnäbb.

  I övrigt tror jag mitt matande av silltrut håller den (det är bara en) borta från fågelungar – i trädgården är den dessutom på tok för klumpig att ta något i den vägen

 31. Ingvar

  Intressant
  http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1231&Itemid=1

 32. Ingvar

  OT, och riktigt rolig!!
  http://eureferendum.blogspot.se/

 33. Håkan Bergman

  Ska man sluka småfåglar kan det vara bra att knipsa av benen först, annars kan det gå riktigt illa.
  http://www.nbcnews.com/id/24294408/ns/us_news-environment/t/did-eaten-songbird-claw-its-way-through-hawk/#.Ve8sePNxL0o

 34. Thomas P

  Det finns andra man inte skulle misstänka som äter fågelungar:
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2981039/Bambi-gone-bad-Deer-eat-CHICKS-protein-hit-snatching-nests.html