Det folkliga vindkraftsmotståndet

vindkraft nej tack

Det finns, och har under många år funnits, en motståndsrörelse mot vindkraften i Sverige. Skälen till detta motstånd är flera. Vindkraftverken förstör landskapsbilden, de åstadkommer mycket större hälsoproblem än vad man tidigare trott genom lågfrekvent buller dygnet runt, de dödar massor med fåglar (även rödlistade sådana) och fladdermöss, byggandet av dem river upp djupa sår i skog och terräng och de kostar stora summor skattemedel utan att ge någon hållbar energi.

Vi har här på Klimatupplysningen uppmärksammat problemen många gånger. Ändå verkar regeringen och s.k. ”miljö”-organisationer totalt blinda för vindkraftens förstörelse av natur och boende. De har snarast lierat sig med vindkraftsindustrin och blivit dess främsta lobbyister.

En av de äldsta motståndsorganisationerna heter Föreningen Svenskt Landskapsskydd. De har nyligen skrivit ett Oppet brev till samtliga ledamoter i Sveriges Riksdag 2015-08-09(1) inför riksdagens återsamlande under hösten. De skriver som inledning:

Bäste ledamot,

Utan elektricitet stannar Sverige

Nationens välstånd och tillgång på jobb bygger på en väl fungerande
elproduktion. Vi har länge varit trygga med pålitlig el, som alltid finns
när vi behöver den, och det till ett lägre pris än våra närmaste konkurrentländer.

Så måste det vara även i framtiden. Vi vill inte att
elransonering ska bli en naturlig del av vår vardag.

Vindkraften kan aldrig ta ansvar för varken dagens eller framtida elförsörjning.
Den kommer och går som den vill, stämplar in på jobbet när
det passar, har flextid dygnet runt medan andra har ständigt kravet på
att täcka upp. Vindkraften får dessutom extra betalt, medan de som
sliter får betala extra till denne medarbetare. Vad säger facket om en
sådan arbetskompis?

De negativa konsekvenserna av vindkraftsutbyggnaden ser man tydligt
runt om i hela landet, och inte minst i Markbygden väster om Piteå. Där
vill Svevind och Markbygden Vind med hjälp av regeringsbeslut exploatera
ett område om 10 x 50 km med 1.101 vindkraftverk. Området kommer
att bli i praktiken obeboeligt, och 150 personer berörs.

Det gör ont på landsbygden. Ljudet plågar många. Horisonter bryts
sönder. Stora områden ödeläggs. Subventionshungrande projektörers
fagra löften om vindkraftens förträfflighet visar sig gång på gång vara
vackra sagor.

Vad vi idag tydligt ser, är att man med bristfälliga kunskaper medvetet
bygger in opålitlig elproduktion som ska ersätta den pålitliga. Utbyggnaden
av vindkraftsel – Sveriges största industriprojekt – kan inte på något
sätt med sina dåliga prestanda konkurrera med någon annan storskalig
energikälla..

Föreningen Svenskt Landsskapsskydd

Det finns många organisationer som arbetar ihärdigt att på det lokala planet värna om sin hembygds natur och landskap, t.ex. Fria Vindar uppe i Holmsund och Rädda Hallandskusten. Det är sorgligt att se hur man visserligen kan nå en viss framgång genom en oändlig mängd skrivelser och överklaganden helt baserat på ideella insatser men hur myndigheter, riksdag och regering ändå på de flesta ställen kör över folkopinionerna. Tydligen har de gröna lobbyorganisationerna, med Naturskyddsföreningen som en framträdande frontorganisation, helt fått ta över ”folkets” röst, och man kör kallt över det lokala motståndet utan misskund. Den gröna överheten är ju ute efter att rädda planeten. Att sedan deras åtgärder är rena symbolhandlingarna med destruktiva konsekvenser för både miljö och människor verkar inte spela någon roll.

Var finns de kritiska reportagen i public service och i de stora tidningarna? Vilken politiker ställer sig upp i riksdagen och håller ett brandtal mot vindkraft? – Nästan ingen. De flesta hukar och oroar sig mer för sin fortsatta politiska eller journalistiska karriär än för vad som är rätt och riktigt.

energipriser

Vindkraftslobbyisterna hävdar att det inte finns något motstånd alls i Sverige. Alla älskar vindkraft, påstås det. Men samtidigt börjar tveksamheten i de mest hängivna vindkraftsländerna Tyskland och Danmark att växa. Dessa båda länder har också de högsta energipriserna i Europa. Kanske börjar motståndskampen ge utdelning? Kanske lyckas hårda ekonomiska fakta tränga igenom de ideologiska skygglapparna? Eller kanske är det en kombination av både motstånd och ekonomi som gör att investeringarna i vindkraft minskar?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Vindkraft är historiens största felinvestering
  Vinden är kanske ren, förnybar och gratis. Men genom att maskinerna måste vara så enormt stora blir el från vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ. De förstör vår miljö och våra vackra landskap och gör människor hemlösa, sjuka, förtvivlade, arga och fattiga.

  Snart tar Finland i bruk två nya kärnkraftverk. Då blir överproduktionen ännu större. Att bygga något som inte behövs är inte bara en felinvestering, det är galenskap.

 2. Lars Cornell

  Förnybart med sol, vind och grönska har negativa konsekvenser. Om man ändrar ’Förnybart’ till ’Långsiktigt hållbart’ för man upp tanken på en högre intellektuell nivå. Där har de monstruösa vindverken inte någon plats.

  Vindbranschen är desperat, men man skall inte slänga in goda pengar efter dåliga. Finansiärerna gick in i branschen med öppna ögon trots att alla larmklockor klämtade. De har genomfört vår tids största felinvestering och cyniskt medverkat till förstörelse av vår fina natur. Då är det inte mer än rätt att de får ta den smäll som det innebär att ha investerat fel.

  Det vore en moralisk katastrof om de skulle förlåtas med pensionspengar, skattemedel och ytterligare subventioner.

 3. Peter F

  Mer från FLS.

  http://www.ltz.se/opinion/debatt/gamla-subventioner-har-gjort-sitt

 4. Evert Andersson

  Ekonomin bromsar för närvarande. Annars finns nog inte mycket hopp om snabb tillnyktring. Svensk Vindenergis tidigare VD Annika Helker Lundström är numera regeringens vindkraftsamordnare mot industrin. Hennes efterträdare Charlotte Unger kör samma strategi. Öka ambitionsnivån i certifikatsystemet. De kan säkert komma överens 🙂 En strimma hopp kan skönjas i Mikael Odenbergs remissvar från svenska kraftnät där han i klartext säger att ett system som premierar ”energy only” och bortser från effektbalans inte fungerar i längden och att vi i tillägg till det subventioner det vi inte behöver. D v s säga väderberoende elproduktion. Kanske kanske är något på väg att hända. Energikommissionen borde ju inte kunna blunda för sådan information.

 5. Lasse

  #1
  Varför anser du att vindkraften är största felsatsningen?
  Är det för att vår elbalans slår i taket såsnart det blåser i söder vilket ger oss billig el då?
  Detta redan idag.
  Diagrammet ovan borde kompletteras med ett nytt där den ersättning som vindkraften får från marknaden resp via stöd. För Sveriges del hamnar vi säkert under 5 cent, 50 öre per kwh, som intjäning över marknaden.
  Den har konkurrens från Etanolsatsningen.
  Det är lätt att peka med hela handen och bestämma kostsamma ändringar om man slipper bekosta det själv.

 6. Sigge

  Jag har en fråga om statistiken i tabellen.
  Varför är inte alla europiska länder redovisade?
  9 EU-länder är inte med och 2 länder utanför EU är med. När man inte vet varför vissa länder valts bort så verkar det vara cherry picking.

  Att investeringarna i vindkraft minskar beror väl på att utbyggnadstakten har gått alldeles för fort. Inte bara i Sverige utan i hela EU. Det har fått konsekvenser inte minst på elpriset. Det borde även vindkraftsförespråkare hålla med om?

  Det finns en strimma hopp skriver Evert Andersson #4. Det Svenska Kraftnät vill och en del andra också är att stödet för investeringar i t ex kraftvärmeverk skall vara större än för stöd till annan elproduktion. Ett sätt är att avveckla elcertifikaten för elproduktion sommartid när det är ett överskott i både Sverige och Norge.

 7. bom

  Facebookgruppen AVGÅ ordnar demonstration 15/9 på Sergels torg kl 10 -14 (Riksdagen öppnar kl 11). Jag ställer upp för målet är att få katastrofregeringen att avgå och utlysa Extra Val. Förra (och enda) gången jag gick var 1956 i protest mot Sovjets våldtäkt på Ungern!

 8. Evert Andersson

  Gå in på http://www.klimatsans.com och sök på Rolf Schuster. Hans utmärkta diagram blixtbelyser problemet med fokus på energi mer än effekt. Åskådliggör det nästan omöjliga med väderberoende elproduktion. Tyskland har installerad effekt motsvarande sitt behov av effekt, men måste fortfarande ha lika mycket i backup när deras älskade (?) Energiewende inte har vädret och naturkrafterna på sin sida.

 9. Ingvar

  Bra initiativ av föreningen.
  Korrelationen mellan andelen vindkraft och priset på el är ju ostridig.
  Påminner mig om att Obama klart uttalat att elen skall bli avsevärt dyrare.
  Det är så otroligt bakvänt att man baxnar. Inget är så viktigt för ett lands välstånd som god tillgång till pålitlig energi. Och den absolut bästa formen av energi är el.
  Bakåtsträvare och neomalthusianer!

 10. Björn

  Enligt min mening, är ett vindkraftverk en primitiv anordning för generering av el. Ett verk med exempelvis 2 MW märkeffekt, fungerar på grund av alla avbrott, som om det vore ett verk med ca 400 kW märkeffekt vid kontinuerlig drift. Det är alltså stor skillnad på 2000 kW (2 MW) och 400 kW. Alltså, ett hypotetiskt verk framför dig som har märkeffekten 2 MW, är i praktiken ett verk som fungerar som om det vore ett verk med märkeffekten 400 kW. Är inte detta en primitiv teknik, så säg? Ringhals I och II som man vill stänga, har en märkeffekt om ca 3700 MW som kan leverera el kontinuerligt dygnet runt. Statistiskt behövs det 9250 vindkraftverk med märkeffekten 2 MW för att ersätta de två Ringhalsverken. Men i ytterlighetsfallet kan alla dessa 9250 vindkraftverk stå stilla och då har vi ingenting.

 11. Thomas P

  bom #7 Vilken progressiv och trevlig grupp du hittat. Den passar nog många här, speciellt sedan Pehr slutat:
  http://mxp.blogg.se/2015/august/avga-lofven-folkligt-krav-2.html

 12. Allan Forsling

  lite OT

  Läste Anders Bollings hyllningsartikel om Rockström i en bilaga till DN. Inte en enda kritisk fråga om allt alarmerande som pågått i ett antal år. Tipping points då och då. Det är journalistisk kvalitet det!

 13. Ingvar

  Thomas P #11
  Vad är det för fel på dig egentligen? Du kan bara inte hålla dig från ad hominen och andra otrevliga insinuationer. F-n vad tröttsam du är!

 14. Istvan

  Vi har haft, för en tid sedan, en del förtjusande bilder på tyskt landskap visande utsikten före och efter vindindustrins etablering. Har tyvärr tappat länken. Kan någon hjälpa?
  Vill gärna visa goda vänner för att elda på entusiasmen för vindkraft.
  Det finns ju en hel del tråkiga vyer i Sveriges avlånga land som borde kunna fräschas upp.

 15. Alienna

  #14, http://notrickszone.com/2015/06/02/shocking-before-and-after-photos-how-wind-parks-are-devastating-idyllic-german-countryside/#sthash.Bo1cy1Cc.YchQ2aH3.dpbs

 16. Ingemar Nordin

  Istvan #14,

  Det är kanske dessa du menar?

  http://notrickszone.com/2015/06/02/shocking-before-and-after-photos-how-wind-parks-are-devastating-idyllic-german-countryside/#sthash.3ltVe17v.CYJk700J.dpbs

 17. sibbe

  Sigge 6J
  ag har en fråga om statistiken i tabellen.
  Varför är inte alla europeiska länder redovisade?
  9 EU-länder är inte med och 2 länder utanför EU är med. När man inte vet varför vissa länder valts bort så verkar det vara cherry picking.
  Sådär, jag har plockat några körsbär från nätet åt Sigge:
  EU-länder : Baltikum: inga nämnvärda vindkraftparker – alla väntar på vindkraftpengar från svenska regeringen eller andra nyttig idioter,
  Kroatien: samma här, bygg gärna åt oss vi betalar inte..
  Slovakien dito – Bulgarien dito – Ungern dito ,
  att lämna bort Luxemburg, Andorra och Monaco är förstås oerhört och oacceptabelt,
  Turkiet hör till Europa, likaså Norge, fastän de inte hör till EU, så har vi inte med Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldova, Serbien, Montenegro, Makedinia, Albanien varifrån vi inte har nån statistik, och där man ju inte har just några vindmöllor, de väl för att de alla väntar på svenska miljöministern som kommer utklädd som jultomte med en säck full med miljöpengar. Och så har vi Island som ju hör åtminstone enligt min Atlas hör till Europa och som inte har alls några problem med energin.
  Ett uttalande från en av de otaliga nätpublikationer kring vindkraft:
  ”Projektet som nu genomförs är en vindkraftpark på 8 turbiner om vardera 3 MW, totalt 24 MW i Viru-Nigula i nordöstra Estland. Anläggningen medför att koldioxidutsläppen från Estlands elproduktionssystem minskar. Vindkraftparken i Estland är ansluten till Estlands nationella elnät och elproduktion från vindkraft kommer att ersätta el från ineffektiva kondensanläggningar baserade på oljeskiffer. – ”
  Var från 2009, jag är övertygat om att de ”ineffektiva” oljeskifferkraftverk levererade el klanderfritt till estniska hem och fortsätter att göra det…
  Nämnas kan att det den nya finska regering slopade subventionerna i våras för vindkraft så är det förstås färdigbyggt med möllor i mitt hemland Finland . Blev ett 1000-tal, Finland kommer att satsa på kärnkraft, torv, ved och sopförbränning.
  Så att vi även i fortsättningen är ledande med billig el. Bra att vi är bra i nånting också!
  Mitt kW/h pris är dryga 15 cent, ca 1,40 Kronor. Skatten ca 45 % . Stigande, som alla skatter…

 18. Ingemar Nordin

  Mer motstånd:

  http://www.nt.se/opinion/debatt/ingen-id-satsa-pa-vindkraft-11847357.aspx

 19. Istvan

  Re. Björn 10
  Mycket riktigt. En Vkv motsvarar effektmässit en mindre lastbilsdiesel.
  Jämför för skojs skull en fullvuxen diesel. T.ex. Wärtsilä RTA 96-C
  5720 kW för kontinuerlig drift. Alltså att jämföras med Vkv’s ynkliga 400
  Detta är alltså effekt PER CYLINDER !!!
  14,3 vindkraftverk per cylinder
  Maskinen byggs med max. 14 cylindrar, dvs till max. 80080 kW.
  Ett stort åbäke till maskin men ersätter i princip 200 Vkv .
  Bara för att illustrera vindkraftens totala och hopplösa impotens!
  Det finns andra mera lämpliga dieslar för att generera el med

 20. Istvan

  Tack vänner för länkarna. Är det inte fantastiskt vilka idyller vi förmår att skapa?
  Sibbe.
  I Ungern projekterar man kärnkraftsverk i avvaktan på ev. E u pengar för Vkv
  Dessutom tror jag inte att landskapet är till salu. Petöfi’s naturromantiska lyrik sitter djupare än tom Fader Vår. ( vill jag tro )

 21. Lars Cornell

  Svar till #5 Lasse

  Vi lägger miljarder på något som inte behövs.

  Vi betalade 20 öre per kWh i bidrag genom elcertifikat för vindkraftsel år 2014 (ekonomifakta.se). Det blir med moms och pålägg ca 3 miljarder kronor i bidrag. Fördelat på tre miljoner hushåll 1000:- per hushåll. Även el till skolor, sjukhus, handel och företag hamnar till sist som skatt och kostnad hos hushållen. I utbyte får vi dålig miljö, skövlade landskap, förtvivlade, sjuka, arga och fattiga människor. Den tränger främst undan biokraft så för koldioxid och klimat saknar vindkraft helt betydelse. Vindkraft är förslösat kapital som tar resurser från sådant som är viktigt. Att det skall vara så svårt att förstå det.

  Tyskar ligger bakom Sveriges största vindkraftpark i Lappland. Den svajiga vindkraften har betydligt större överföringskostnader än baskraften. Skall vindkraften i Lappland, som kostar 60 öre/kWh att producera, överföras till tyska gränsen får vi räkna med 25% förluster på grund av det kvadratiska sambandet mellan förlust och effekt (förlust = strömmen i kvadrat). Produktionskostnaden vid tyska gränsen blir då 80 öre/kWh och till det kommer nätkostnader (som är höga på grund av den överkapacitet som måste byggas). Men vi får inte betalt för mer än marknadspriset som endast är en bråkdel. Vem betalar mellanskillnaden? Jo de dumma svenskarna såklart.

  Läs mer:
  http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf
  http://www.landskapsskydd.se/artikel/debattin

 22. sibbe

  Vi har ju haft val i Finland i våras. Det blev katastrof för alla som är hemma van i Grönkaupunki.
  Den nya regeringen plockade bort allt grön och återbördade miljöministeriet dit det hör: till jordbruksdepartementet. Alla engagemang som kostar pengar (subventioner) av staten slopades i första hand. Så ock Vindkraften. Här på min hemö, Kimitoön stormade det kring vindkraften ordentligt ännu för ett år sedan. Av planerade 200 möllor återstår nu knappt 30, men det ser dåligt ut för våra vindkraftkramare, för det är fullt krig kring de återstående medel som ännu finns – i bästa fall blir Kimitoön helt utan möllor – skulle vara fantastiskt. Jag har en flaska champus i källaren som jag skall fira med om det inte blir av. Eller för att trösta mig att det bara blev 30 möllor.
  – Jag föddes och uppväxte 1946 i ett idylliskt tysk landskap som gav namnet åt en av Fords finaste bilar = Taunus. Idylliskt var det där ännu för några år sedan, området blev Naturpark. http://naturpark-taunus.de Och hör och häpna: Naturparken grundades för att man kunde placera möllor utan större problem. http://butzbach.gegenwind-im-taunus.de/
  Trots hård kamp mot möllorna så vinner alltid mölle-supporter – i Tyskland. Min fina bardomshembygd förstört…

 23. Evert Andersson

  #10 Björn
  Det är ju faktiskt ännu värre. De där 400 kW är inte en stabil produktionsförmåga heller. Ibland och inte alltför sällan är det ju noll kW. Och när det vill sig riktigt kanske det närmar sig märkeffekten. Vare sig någon vill ha strömmen eller inte. Förutom landskapsförstörelse och lokala konflikter så är ju det ynkliga bidraget till effektbalansen, 6 procent av installerad effekt enligt Svenska Kraftnät, ett stort problem. Det verkar bara vara ett parti i Riksdagen som kan skilja på energi och effekt.

 24. Ingemar Nordin

  Storbritannien har, liksom liksom Tyskland, satsat stort på vindkraft och kan råka illa ut i vinter. Ytterligare ett par kolkraftverk kommer att stänga ned pga deras hittillsvarande energipolitik. Vi i Sverige är inte där ännu, men det har aviserats om en stängning av ytterligare två kärnkraftverk …

  http://www.thegwpf.com/britains-electricity-network-in-uncharted-territory-as-blackouts-loom/

 25. sibbe

  För den som kan tyska finns på bloggen http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2015/08/Prim%C3%A4renergie2014.jpg
  en intressant artikel om Tysklands primärenergi 2014.
  Oljan är den absolut största garanten för Tysklands ställning som 4.största industrination med 35 %.
  Gas är god tvåa med 20,4 %, (tyska kemiföretaget BASF har just köpt en del av GAZPROM s aktier, samt några gas och oljefält. Dessutom är de med och bygga 2 gaspipeline till , bredvid de nuvarande i Östersjön. Byggstart i oktober. Om 2 år torde Ukraina inte kunna stjäla mera rysk gas.)
  Stenkol står för 12,6 %, brunkol för 12 % (torde öka -trots Energiewende!). Kärnenergi står för dryga 8 % ännu. Förnybar då? 11 %, biomassa= vedeldning är populär, 5,6 %. Vattenkraft 1,6 %. Solen står för hela 1 %, och det vi diskutera i dag, vindkraft står för 1,5 % – För att nå paradiset förnybart behövs ännu några 10-tals biljoner €. Blygsamma 22 miljarder € kostade således knappa 2,5 % av energin 2014 -extra!

  Artikelförfattaren Michael Krueger visade sedan i följande diskussion att takten för framförallt solpanelinstallering avtagit efter minskning av subventionera. Också vindkraften tycks ha förlorad sin kraft… nya möllor 2014 : 4500 MW, halvåret 2015 ~1000 MW
  Solar: 2012 7600 MW, 2013, 3300 MW, 2014 ~ 2000 MW
  Vad värre är för våra klimatvänner: tyskarna har börjat elda sin hus åter med olja. De som hittills har eldat med Putins gas, eldar nu igen med Saudiernas olja. Brännoljan kostar delvis under 45 cent/liter… Bra att Parismötet är i år. Så att Merkel skall kunna låtsas minska på CO2 fastän hon ökar!

 26. Sigge

  #17 Sibbe

  Estland har ungefär 240 W installerad vindkraft per person och elproduktionen motsvarar ungefär 8% av konsumtionen och ett elpris i nivå med Tjeckien och Rumänien.

  Cypern som nästan har EU:s högsta elpris exklusive skatter har 160 W installerat per person och med skatt ett elpris som är i nivå med Italien.

  I Europa utanför EU så är det bara Norge, Turkiet och Ukraina som har någon betydande mängd vindkraft installerad. Färöarna har i och för sig 400 W installerat per person men där är det få som bor. Jag vet jag av egen erfarenhet att elförsörjningen till stor del är dieselkraftverk på Färöarna.

 27. Salasso

  Orealistiskt att ersätta baskraften kärnkraft med intermittent vindkraft – En orimlig miljöekvation.
  Läs C-E Simonsbackas nya inlägg på http://www.friavindar.se

 28. Ingemar Nordin

  Mer gräsrotsmotstånd: http://www.ltz.se/opinion/debatt/vi-drunknar-i-vindkraftsljud

  När skall miljöpartisterna i alla partier lära sig att lyssna på dem som drabbas?