Att producera dyrare är lönsamt!

förnybart
I en DN-artikel uppmanar man regeringen att införa EUs nya direktiv för en ”smart” energianvändning. Det är en grupp som kallar sig ”nätverket 100% förnybart” som står bakom. (En del namn känner jag igen.)
Om vi översätter deras förslag till ren svenska, och tar bort management- och politikerspråket, så vill de i korthet:

 • Minska energianvändningen med 20% till 2012 – bry er inte om kostnaderna.
 • Tvinga byggnadsföretagare och enskilda att bygga energisnåla hus – helst svindyra och oprövade nollenergihus.
 • Tvinga folk att energideklarera sina hus och sedan att bygga om dem.
 • Kommunerna skall ha rätt att ställa högre krav på energianvändningen. De skattefinansierade offentliga verksamheterna skall gå före genom att omprioritera sina verksamheter till energibesparingar.
 • Subventionera företag som producerar varor som är energisnåla. Ålägg kraftföretagen att tvinga sina kunder att konsumera mindre energi. Vapnet är ”vita certifikat”.
 • Företag skall pressas till att gå med i energimyndighetens PFE-program.

Och om bara politikerna snällt genomför detta så utlovar de 100% förnybara: Det här är rena vinsten! Varje hushåll sparar 10 000 kr per år! Ni får 30 000 nya jobb!
Fan tro’t. Undrar om några andra än DNs debattredaktion tar det här på allvar?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Vad har Greenpeace, WWF, Romklubben och Naturskyddsföreningen med det här att göra? Är de köpta av den ”gröna” industrin? Vad har vindkraft och solenergi med här att göra, de blir väl av med en del av sitt uppdrag om detta genomförs? Vad har dom gemensamt? Varför skriver dom den här artikeln tillsammans?

 2. bom

  Någon kommer att försöka kasta The Mail-reportern Davide Rose under bussen.
   
  Ingemar se min The Mail URL. Den första stora MSM har gjort scoop of the year. Klimatbluffen har avslöjats! Vi vann! PS släpp min kvarhängande kommentar nedan ur moderationsfängelset (kan knappas ha varit överlång URL?).

 3. Hans H

  Jag bor i ett skogstorp från 1860….jag ser fram emot att få hit en kommunalanställd frigolittekniker som vill göra mögelhus av det…men visst fan skapar det jobb 🙂

 4. ….till 2020…. skall det väl vara?

 5. Sirapsodlaren

  30000 jobb? Här i Göteborg så har införandet av den planekonomiska trängselskatten (som till skillnad från i Stockholm inte alls är en trängselskatt utan en vägtull vars pengar ska gå till Sveriges genom tiderna mest samhällsekonomiskt olönsamma projekt, västlänken) enbart medfört att handeln i på vissa platser går på knäna. Bauhaus är först ut tänker försöka bjuda sina kunder på trängselskatten för att få tillbaka kunderna, och om inte det fungerar så kommer man behöva varsla halva personalen.
  Västlänken är ett typfall på hur den gröna ekonomin fungerar. Pengar tas ut i skatt vilket minskar köpkraften i regionen (folk får ju inte högre lön bara för att skatten höjs, utan måste dra ner på konsumtionen). Det leder till att arbetstillfällen i tex handeln och industrin (eller vad det nu var göteborgarna la sina pengar på innan de försvann i skatt) förvinner. Skattepengarna går till ett olönsamt projekt (i detta fall en tågtunnel, men det kunde tex varit ett vindkraftverk).
  Byggandet av tunneln skapar förvisso temporärt ett antal byggjobb som kompenserar för tappet i handeln, men när det är klart så förvinner dessa jobb och då står göteborgarna med ett 40 miljarders lån som kostar 1,5 miljarder om året. Pengarna som gick till den lokala handeln och skapade jobb kommer istället för evigt gå till att betala ränta till utländska banker.
  Grön ekonomi innebär helt enkelt att pengar som idag går till konsumtion (som varaktigt skapar jobb) omfördelas via centralplanering till olönsamma projekt (hade de varit lönsamma så hade marknaden självt genomfört dem), slår i processen ut de varaktiga jobben, skapar till sist arbetslöshet och en enorm skuld som barnbarnen får betala av.

 6. Kapitalist

  Asgarv!
  VIlka clowner, de fattar ingenting. Och det var ju en hel hop av dem som grupparbetat ihop den där dravelartikeln. Ojojoj. Smart hållbara energihatare det där.

 7. Bilden till artikeln visar en kvicksilverlampa!!  En av de heltokiga åtgärder för ”rädda oss från undergång” bland många andra (vindkraft, etanol som drivmedel, palmolja till biodisel, sol-el där solen inte skiner etc). Slår man sönder en varm lampa orsakar Hg-ånga nervskador. Varningstext finns inte. Att de innehåller kvicksilver smygs undan!Rummet måste utrymmas och saneras enl Kemikalieinspektionen. Någon återvinning finns inte! En vidrig produkt men bra illustration till en tokig artikel!

 8. Trygve Eklund

  (Ingen trykkfeil her; dette er norsk:) Utrolig at folk ser på arbeidsplasser som en ”inntekt”; de er alltid en utgift!

 9. Ingemar Nordin

  Sirapsodlaren #5,

  Frederic Bastiat är den kanske bäste popularisatorn av ekonomisk teori och den främste avslöjaren av stolligheter som lyfts fram i denna DN-artikel.

  Den här essän innehåller feltänket att ju fler glasrutor som krossas desto fler jobb blir det:

  http://bastiat.org/en/twisatwins.html

  Den här essän driver med alla särintressen (rent-seekers), typ vindkraftsindustrin och den gröna energiindustrin, som försöker att genom lagstiftning få marknadsförmåner:

  http://bastiat.org/en/petition.html

  Det är nu över 150 år sedan Bastiat skrev sina underfundiga skrifter som drev med dåtidens franska ekonomiska politik. Att DN-artikeln tas på allvar av DN visar att väldigt många människor inom den offentliga sfären – däribland ett av Sveriges ledande debattfora – fortfarande inte känner till elementa inom ekonomi. Eller känner igen en bondfångare när de ser dem.

 10. MP+V kommunismen sprider sig via sina äckliga tentakler överallt.

 11. S. Andersson

  Jovisst och vi kan skapa 50’000 jobb till i jordbrukssektorn om vi ersätter traktorn med hästar. Jättebra.
   
  Dessa människor skrämmer mig, de har ingen aning om hur ett samhälle fungerar eller vad vårt bräckliga välstånd bygger på.

 12. Björn

  Dumheten i högsätet! De som har minst utbildning inom naturvetenskaperna skriker och kräver utan tankar på konsekvenserna. Effektiv energianvändning är bara ett ord om man inte förstår vad det betyder. Om regelkrångel och kostnader fördyrar, minskar antalet arbetstillfällen, för det blir för dyrt att anställa eller behålla arbetskraft. Vad är 30000 nya arbetstillfällen mot 100 000 förlorade?

 13. Jag får det intrycket att de flesta av de som undertecknat artikeln representerar verksamheter som skulle direkt gynnas av de förslag som de kommer med.

   

  Det ser alltså ut som de talar i egen sak, att det är fråga om en ren partsinlaga.

   

 14. Det var länge sedan jag såg en så totalsågad DN-artikel. Klimathotarna verkar vara på defensiven. 

 15. Björn Törnvall

  Bra inlägg Ingemar!
  Den föreslagna gröna omställningen av energisystemet och reglerna för energieffektivisering på bygg- och fastighetssidan, kommer att innebära mindre pengar kvar i plånboken för svenskarna, ökade klassklyftor i samhället med större svårigheter att klara av en egen bostad och minskade arbetstillfällen i utflyttade företag. Detta måste våra riksdagspolitiker snarast få klart för sig.
  Om vi kan jämföra Sverige med Danmark, skulle de påstådda 30.000 nya gröna jobben betyda en förlust av minst 60.000 andra jobb i industrin, när industriföretag av kostnadsskäl tvingas flytta utomlands, för att kunna konkurrera, enligt en ledare i Berlingske Tidende  2013-03-07, ”Den nya gröna verkligheten”. http://www.b.dk/berlingske-mener/den-nye-groenne-virkelighed 
  Det tycks inte finnas några som helst gränser för de gröna drömmarnas möjligheter, att utan överblick eller resonemang om de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna av förslagen och oftast i egen sak, få publicera sina tankar i de stora rikstäckande tidningarna i Stockholm, eller i de licensfinansierade etermedierna.
  Bristen på ett nödvändigt ifrågasättande av konsekvenserna av deras yviga påståenden är lika skriande, som genant, i vårt konkurrensutsatta och exportberoende tekniksamhälle, trots en fri och granskande (?) press.
   

 16. Ingemar Nordin

  David Rose har skrivit ytterligare en intressant artikel. Denna handlar om just sådana omprioriteringar och gröna omställningar som man uppmanar till i DN-artiken. Det offentliga bör ”gå före”.

  Antalet ”gröna” tjänstemän i de Engelska kommunerna har stigit kraftigt med 34% under senare år. Samtidigt så har man skurit ned på saker som skolor och hjälp till handikappade.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294602/The-Great-Green-Con-2-How-councils-duped-bad-science-hire-eco-snoopers–slash-OAPs-benefits.html

  Men det är väl vad klimathotet kräver, antar jag.

 17. bom

  Så journalisten David Rose kör en serie artiklar om den gröna scammen. Så bra. Stora journalistpriset till honom. Nu är det dags att avveckla miljöpartiet. Del två handlar om vilka som skor sig på det stora bedrägeriet. Vem blir Sveriges David Rose?
  En kommentar:
  We need more articles like this to really take the lid of all of the waste that goes on in the name of AGW and sustainability. Green environmentalism seems like just an excuse to vapourise our money on grand sounding jobs and expensive bureaucracies.
  Edward Bancrift , Colchester, 18/3/2013 00:38
  Click to rate     Rating   17
  Report abuse
  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294602/The-Great-Green-Con-2-How-councils-duped-bad-science-hire-eco-snoopers–slash-OAPs-benefits.html#ixzz2Nrv5A5nO
  Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

 18. bom

  Nu Slabadang är det dags att köpa aktier i Lockheed-Martin. De har gjort ett genombrott inom ultrafiltrering. Grafenfilter kan avsalta havsvatten med hundra gånger lägre tryck än tidigare teknik!

 19. bom

  Källa WUWT!
   
  “It’s 500 times thinner than the best filter on the market today and a thousand times stronger,” said John Stetson, the engineer who has been working on the idea. “The energy that’s required and the pressure that’s required to filter salt is approximately 100 times less.”

 20. bom

  Bishop Hill har ännu mer god journalistik. Det gäller att sluta skrämma lågstadiebarn. Så det verkar som om det är dags att lägga ner foraldravralandet (och varför inte moderorganisationen Greenpiss – Hörde ni Martina Krüger försöka stoppa skiffergasen i SR i går?)
   

  Debate about climate change has been cut out of the national curriculum for children under 14, prompting claims of political interference in the syllabus by the government that has failed ”our duty to future generations”.
  The latest draft guidelines for children in key stages 1 to 3 have no mention of climate change under geography teaching and a single reference to how carbon dioxide produced by humans impacts on the climate in the chemistry section. There is also no reference to sustainable development, only to the ”efficacy of recycling”, again as a chemistry subject.

  Many activists are quoted as opposing the move – David King, John Ashton are the most familiar ones. The views of parents were apparently not of interest to the Guardian.
  Update on Mar 17, 2013 by Bishop Hill
  Joe Smith is worried.
  34 comments

 21. Tage Andersson

  En pärla från TV1s morgonrapport 18/3: ”Varken gruvor eller vindparker tycks kunna hindra utflyttningen (från glesbygd)”. Så en avsikt med vindparkerna var större trivsel?

 22. bom

  #15 Björn Törnvall
  ” trots en fri och granskande (?) press.”
   
  Citat Lady och Lufsen: Du med mig skämta aprillo?” 🙂

 23. Per-Olof Persson

  ”Jovisst och vi kan skapa 50’000 jobb till i jordbrukssektorn om vi ersätter traktorn med hästar.”
   
  Om vi är villiga att sänka våra löner till 1 kr/timme är detta kanske möjligt. För att arbeten ska skapas krävs det att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Teoretiskt sett är det möjligt att skapa hur många arbeten som helst enbart kostnaderna inte överstiger intäkterna. Kanske kan vi skapa 1 miljard nya arbeten om lönerna sjunker till 1 öre/timme.
   
  En stor politisk bluff är Keynes teorier som säger att sänkta löner inte skapar fler arbeten. Denna teori går enbart ut på att lönerna är ”företagens efterfrågan (försäljningsintäkter)”. Teorin tar inte hänsyn till att lönerna också är företagens kostnader. I verkligheten är löneutbetalningarna en förlust för näringslivet som helhet eftersom en del av lönerna sparas eller används till inköp av importvaror.
   
  Det som driver ekonomin är vinster och förluster. Beslut om att producera, investera och att anställa kräver att vinster uppkommer. Den faktorer som främst skapar vinsterna inom näringslivet är företagens inköp ifrån andra företag. (Konsumenternas inköp ifrån företagen skapar inga vinster för näringslivet som helhet.)
   
  Den främsta vinstskapande faktorn är företagens inköp av investeringsvaror ifrån andra svenska företag. Bokföringens regler skapar vinsterna i ekonomin. Vissa utbetalningar som företag gör bokförs inte som kostnader, men dessa utbetalningar blir andra företags försäljningsintäkter. Exempelvis om företag A köper maskiner ifrån företag B (som är ett svenskt företag) för 1 miljard kronor och avskrivningstiden är 10 år:
   
  Företag B bokför en försäljningsintäkt på 1 miljard kr och företag B bokför en avskrivning på 100 miljoner kr, så blir näringslivets vinst 900 miljoner kr. Ekonomin drivs således inte av konsumenterna, utan av företagens inköp ifrån andra företag. Ju större produktionsstruktur en ekonomi har innan konsumentledet, desto större blir det välstånd som ekonomin kan skapa. 

 24. Tage Andersson

  Till fördelarna med Perssons, #22, förslag måste läggas att drivkrafterna redan finns. Vi har aldrig haft så många hästar som nu, läste jag någonstans. Det går nog att hitta hästdrivna jordbruks- och skogsredskap ute i gamla nedlagda ladugårdar och ev brist kan säkert SAABs efterföljare klara av

 25. ThomasJ

  Tack för intressant…ehhmm rättare sagt skrämmande, DN-inlägg, Ingemar!
  Var i hela glödheta får dessa personer sina infall? Måste vara/bli en hyper-intressant fråga att ’forska’ i hos vilken hjärnskrynklare som helst, måhända kan Lewandowsky etAll ta sig an det, när hela klimathotsreligionen rasat samman…?  🙄
   
  Nevertheless, Eike har sammanfattat lite i/krin verkligheterna i Tyskland, länk till pdf:en, på engelska:
   
  http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/2012_01_09_EIKE_Germa_energy_turnaround_english.pdf
   
  Mvh/TJ
   

 26. Staffan Lindström

  Och ingen här nästan sett DN pappersupplaga kulturdelen där barnen kidnappas av en tysk socialpsykriatiker…Hmm… verkar lite välbekant på något sätt… Varför lyser inte värsta varningslamporna när ideologier som utnyttjar offertänkandet maximalt framträder?? 

 27. ThomasJ

  Verkligheten dyker alltid upp, förr eller senare, nåt som nu uppenbarligen inträffat i Tyskland, he-he…
   
  http://www.spiegel.de/international/germany/germany-cancels-trio-of-climate-programs-amid-funding-shortfall-a-889483.html
   
  Wir können uns Dummheiten nicht [mehr] leisten, oder…?  :mrgreen: 
   
  Mvh/TJ

 28. Staffan Lindström

   { 18.03.13 at 21:11 }
  Kanske dags för ett telefonsamtal med Mojib Latif igen … var nog 2005 eller 2006… Bästa post-skoltyskan…. Eftersom de ”förnybara” energislagen ännu inte håller vad de lovat …. Hur mycket av EU:s ekonomiska kris beror på det kommande gröna paradiset??

 29. Staffan Lindström

  { 18.03.13 at 21:30 }
  Hör just på Deutschlandradio att USA darrar som ett asplöv pga bankkrisen i Cypern… Aspdarrandet var min tolkning … Vi lever verkligen i intressanta tider ….

 30. Björn Törnvall

  bom # 22
  Erkänner mig skyldig till allvarligt menad ironi! Styrningen av PK information i gammelmedia påminner starkt om den ”demokratur” Ville i Momåla rasade emot redan 1965. 

 31. Sten Kaijser

  Också en benämning:
  http://dailyresourcehunter.com/fill-it-up-with-deathanol/