100 % förnybart

Att producera dyrare är lönsamt!

I en DN-artikel uppmanar man regeringen att införa EUs nya direktiv för en ”smart” energianvändning. Det är en grupp som kallar sig ”nätverket 100% förnybart” som står bakom. (En del namn känner jag igen.) Om vi översätter deras förslag till ren svenska, och tar bort management- och politikerspråket, så vill de i korthet: Minska energianvändningen   →