Vad är det som pågår?

Jag har börjat fundera på vad ”klimatdebatten” egentligen handlar om. Min tolkning är att det i grunden handlar om makten över klimatpolitiken. Det finns många som av olika anledningar har ett intresse av olika inslag i en ”aktiv klimatpolitik”. Dels har vi alla som har investerat i, eller vill locka andra att investera i,  förnybar energi såsom vindkraft, solenergi och biobränslen och som alltså helt enkelt vill tjäna pengar på klimathotet.
Vi har också många som hoppas på ett ökat inflytande med åberopande av klimathotet. Det gäller exempelvis flera NGOer såsom WWF, Greenpeace och SNF, men också politiska partier som framför allt Miljöpartiet och Centerpartiet, men också Vänsterpartiet.
Sedan finns det en tredje grupp som satsat sin prestige och sin trovärdighet på att klimathotet verkligen är den stora ödesfrågan för mänskligheten. Dit hör naturligtvis IPCC, men också (tyvärr) de vetenskapssamfund, främst kanske Royal Society i Storbritannien och National Academy of Sciences i Förenta Staterna, som (alltför?) tidigt tog ställning för IPCC och ”klimathotet”. Dit hör också redaktionerna för de mest prestigefyllda vetenskapstidskrifterna som Nature och Science och dessutom många vetenskapsjournalister och vetenskapsredaktioner vid stora media i Förenta Staterna, Storbrittanien och tyvärr också Sverige.
Slutligen har vi dem som vi skeptiker ser som ”nyttiga idioter” (för att använda en term som jag lärde mig i Jan Guillous böcker om ”Coq Rouge”), d.v.s. de ”vanliga människor” som blivit så övertygade av det som presenterats i medierna att de faktiskt också tror att just klimatfrågan är den stora ödesfrågan.
Själv blir jag ofta förvånad när jag träffar välutbildade människor som kan vara hur kritiska som helst mot olika företeelser omkring dem – men som inte ifrågasätter ”de 97% av klimatforskarna” som för många många år sedan fastslog att vår användning av fossila bränslen håller på att leda världen in i en klimatkatastrof.
Jag försökte få en av mina vänner att åtminstone ta reda på lite fakta, men fick svaret att ”koldioxid är en växthusgas – eller hur”, och sedan fanns det enligt honom ingenting att tillägga.
Även om några få vänner inte är ett statistiskt urval så har jag ändå ett intryck av att de kan vara ganska typiska. De som inte av någon anledning engagerat sig är helt enkelt inte särskilt intresserade. Många, kanske de flesta är övertygade om att den globala uppvärmningen är bevisad och oundviklig men bryr sig trots detta inte särskilt mycket. Efter några kalla vintrar är det kanske fler än jag som skulle vara beredda att tala om en ”utlovad klimatförbättring” som aldrig tycks komma.
Den ordstrid som finns förs alltså i en ganska liten krets och ammunitionen består av nya vetenskapliga artiklar. Vissa av dessa påstås bekräfta klimathotet och refereras gärna i MSM (de stora medierna, SVT, SR, DN och SvD) medan andra i första hand syftar till att nedtona koldioxidens roll, antingen genom att påvisa att den påstått unikt snabba uppvärmningen varken är unik eller ovanligt snabb eller genom att ange andra bidragande orsaker till uppvärmningen under de sista decennierna av 1900-talet. Ordstriden brukar sedan föras på så sätt att de artiklar som påstås bekräfta klimathotet diskuteras, kritiseras och kanske rent av vederläggs av kunniga skeptiker (främst kanske Steven McIntyre), något som aldrig nämns i MSM, medan de övriga tas upp på skeptiska bloggar världen runt – men sällan når utanför kretsen av initierade.
Egentligen är det alltså minst två debatter som pågår samtidigt. Den ena handlar om ifall det överhuvudtaget finns ett klimathot. Det är en debatt som MSM försöker att ”skydda allmänheten ifrån”. Den andra debatten handlar bokstavligen om klimatpolitiken. I den debatten råder det ingen tvekan om att klimathotet är verkligt och enbart beror på användningen av fossilt kol. Där handlar det om ifall vindkraften är ett hot eller en möjlighet, om kärnkraft är miljövänlig eller ett hot mot mänskligheten, om naturgas är bra eller dåligt och inte minst om biobränslen. Det skrämmande är att när det gäller biobränslen, eller som eufemismen lyder förnybara bränslen, så är frågan tyvärr inte om de skall uppmuntras med subventioner och annat, utan bara vilka biobränslen man vill satsa på.
En annan, och kanske viktigare del av debatten handlar mer direkt om energifrågan. Är dagens eller ännu hellre morgondagens kärnkraftsteknik så säker så att den bör vara den viktigaste energikällan i framtiden? Om den är ”helt idiotsäker” så finns det ju hur stora möjligheter som helst att använda kärnenergi för alla våra energibehov. Man kan exempelvis tillverka motorbränslen – man skulle förmodligen till och med kunna hämta det kol som ingår i petroleumprodukter direkt ifrån atmosfärens koldioxid. Är den nuvarande tekniken alltför osäker så kanske man istället kan hoppas på att en ny teknik med exempelvis Thorium som kärnbränsle blir riktigt idiotsäker.
Nästa fråga handlar om Peak Oil, med andra ord, håller de fossila bränslena på att ta slut? I den frågan finns det kanske anledning att tro på de som hävdar att produktionen av det som kallas konventionell olja nått eller snart kommer att nå ett maximum, men då kan dels okonventionell produktion som oljesand och skifferolja och dels naturgasen komma att bli en i det närmaste fullgod ersättning.
Så var står vi som framför allt fruktar klimatpolitiken? Jag vet inte om det kommer att bli varmare eller kallare de närmaste decennierna, däremot tror jag mig veta att om det blir en uppvärmning så kommer den att vara långsam med högst 0,7 grader Celsius de närmaste 50 åren och möjligen 1 grad fram till nästa sekelskifte. Detta därför att jag är övertygad om att trögheten i klimatsystemet är för stor för att tillåta en snabbare uppvärmning än så. Det jag också tror mig veta är att om det skulle bli kallare så skulle det vara värre.
Där ligger förmodligen den avgörande skärningspunkten och det är faktiskt inte helt omöjligt att det kommer ett vetenskapligt avgörande inom överskådlig tid. Skulle den nuvarande ”uppvärmningspausen” följas av en temperaturnedgång under kanske bara ett par år, så skulle hotbilden förändras. Det som faktiskt under senare tid blivit alltmer uppenbart, nämligen att högre koldioxidhalt är bra för växtligheten och därmed för livet på jorden – skulle kunna bli den vedertagna sanningen.
Vårt nuvarande dilemma är dock att när det gäller frågan om det överhuvudtaget finns ett klimathot så tycks det inte hjälpa att de flesta observationer visar att klimathotet helt enkelt är en artefakt i datormodeller. ”Trögheten inom det politiska systemet” är nämligen så stor att ingenting tycks hjälpa. Det innebär att vi egentligen i första hand bör ge oss in i debatten om klimatpolitiken. Föreningen Svenskt Landskapsskydd för en ganska framgångsrik kamp emot vindkraften, medan det verkar vara svårare att hitta ett riktigt bra forum för att föra kampen mot biobränslen.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Sten – utmärkt sammanfattning. Och politikerna mal på – nu senast Hatt som talar i nattmössan på SvD Brännpunkt, om Sveriges behov av mer biobränslen ..

 2. Ja hon yrar ju fullständigt i nattmössan. I artikeln skriver hon att 10% skall vara fossilfritt i transportsektorn år 2020. Det går nog att klara.
   
  Men hur skall det gå till att få bort de resterande 90%-en på nästföljande tio år till 2030? Det är fullständigt omöjligt på så kort tid. Tekniken saknas och ekonomin saknas. Det är ansvarslöst att skriva så utan att samtidigt tala om HUR det skall gå till.

 3. Jacob

  Klimatfrågan hänger också intimt ihop med intressen som önskar öka och främja olika former av globalt samarbete. Människor involverade i FN-systemet, diplomatkåren, EU, Romklubben, Aspen Institute, Världsbanken etc. Detta med mål om att skapa globala institutioner för att hantera ”globala miljöproblem” som ”klimatförändringar”. Det ingår i bygget av en ”hållbar utveckling”.
  En bra bok i ämnet är Lars-Göran Engfeldts ”From Stockholm to Johannsesburg and Beyond”. Den visar på bakgrundsarbetet med denna agenda och är utgiven av Utrikesdepartementet. Den finns också refererad till på Maurice Strongs hemsida. http://www.mauricestrong.net/

 4. Ingemar Nordin

  Kloka tankar Sten, det är nyttigt att då och då ta ett steg tillbaka och fundera på vad debatten (eller debatterna) egentligen handlar om.

  En sak som jag funderar på är följande ganska paradoxala förhållande: Du säger att många helt enkelt inte är intresserade av att sätta sig in i frågan utan utgår från medialarmen. Det är säkert riktigt. Det paradoxala är att de flesta av dem som säger så också säger att klimatet är en ”ödesfråga” för mänskligheten, den ”största frågan under detta sekel” etc.

  Alltså: en jätteviktig fråga (särskilt för mina barn och barnbarn) – men jag bryr mig inte om att sätta mig in i den?

 5. Ann L-H

  Sten K. – Suverän sammanfattning, en artikel som borde finnas på hederplats i varje tidning med självaktning och dessutom föras fram av vetenskapsredaktionerna i SVT och SR. Stort stort TACK!

 6. latoba

  Det finns en grupp människor som i allt väsentligt är kloka och förnuftiga men som när klimathotet kommer på tal hävdar att vi måste följa försiktighetsprincipen. På dem biter inga sakargument. Om denna princip hade fått råda hade vi inte haft ångmaskiner, elektricitet, bilar, tåg flygplan mm. Vi hade helt stannat i utvecklingen.  Om miljöpartiet hade funnits och fått råda på 17-och 1800-talen så hade vi fortfarande kört med häst och vagn och suttit vid ett stearinljus på kvällarna.

 7. tty

  Om miljöpartiet hade funnits och fått råda på 17-och 1800-talen så hade vi fortfarande kört med häst och vagn och suttit vid ett stearinljus på kvällarna.”
  Nej det hade vi inte. Stearin är en produkt av den moderna kemiska industrin. Det hade varit talgdank eller tyrstickor som gällt.

 8. Tack Sten,
  Jag drar mig till minnes ett avgörande radioinslag som befäste min skeptiska inställning i klimatfrågan. Det var ett inslag på radio, kanske ett år/halvår innan Köpenhamnsmötet där det pratades och pratades som vanligt.
   
  Sammanfattningen blev emellertid det mest intressanta där man ungefär (eller det jag reagerade på) sade att ”blir det inte ett avtal i Köpenhamn vore det inte bra för klimatpolitiken”. Vilket ganska bra illustrerar denna artikel.

 9. John Silver

  Lars Cornell # 2
  Enkelt att svara på den frågan; genom att förbjuda alla transporter som inte använder biobränslen, då blir det 100 %.
  Vad trodde du?

 10. John Silver

  Energipolitiken kan vara olaglig:
  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/3/18/the-latest-from-pat-swords.html

 11. ces

  Den utmärkta analysen borde leda till att TCS inriktar sig på att förse viktiga okunniga opionsbildare och politiker med den information som MSM försöker strypa. Det måste vara ”energi-effektivare” än att diskutera med diverse personer här på TCS som ändå aldrig kan ta till sig information som inte stämmer med deras tro.
  En avdelning på webben med argument som svar på alla klyschor som 97% (avslöjandet som visar att det rör sig om 75 av 77personer) världens ledande klimatforskare ( Donnas avslöjande, även en tidigare underökning som visade att det rör sig om 347) ständigt varmare (grafen som visar ingen uppvärmning på mer 15 år) och motfrågor typ – kraftig ökning av CO2 men ingen ökning av temperaturen, varför var det varmare på medeltiden, hur stor är CO2s andel av ..  hur stor andel av vår el kommer från vindkraft en kall vinterdag, etc
  Kanske också en avdelning som visar att Greenpeace och WWF är företag (ej medlemsstyrda) som får hundratals miljoner € i bidrag från EU, FN med exempel på vad pengarna går till som t ex isbjörnskampanjen.

 12. Peter Stilbs

  tty #7 – ”stearin” fås när man ”bryter ner fett” (till stearinsyra, palmitinsyra etc och glycerol) – de ljusen brinner bra – till skillnad från de billigare och i dag vanliga ljusen som består av paraffin (en petroleumprodukt).
  Produkten ”stearin” används också i ”vanliga tvålar” – natriumsaltet av nämnda syror. Enligt Wikipedia har man använt stearinljus sedan 1818
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Stearin

 13. Stickan no1

  Enklaste sättet att gå över till fossilfritt bränsle är väl fundera på vad som är fossilbränsle. Ta exempelvis metanhydrat. Är det verkligen ett fossilbränsle? Bildning av metanhydrat verkar ske kontinuerligt också i vår tid.
  Japanerna börjar nu exploatera dessa enorma tillgångar av metanhydrat och om de inte kan räknas som fossilbränsle så är Japan snart fossilbränslefritt.
  http://www.bbc.co.uk/news/business-21752441
  Men kanske inte så som Greenpeace tänkt sig.

 14. Mycket bra sammanfattat Sten. En liten kommentar. Det finns klara neomalthusianska drag hos flera av aktörerna. Wijkman och Rockström uttryckte det mycket klart i en av deras senaste skriverier i DN eller SvD. Kristallklart.

 15. Lennart Bengtsson

  En i stort riktig analys. A propos ”nyttiga idioter” eller som Lenin ursprungligen sa ”nützlige Idioten” – han hade ju delvis tyska som sitt tidiga arbetsspråk ( och det var inte Guillou som var upphovsmannen). Det var väl genomtänkt och det sätt som även dagens politiker använder, inte minst på den grönröda kanten, och högst användbart för att plantera idéer hos massorna som de inte har tid, lust, intresse  eller förmåga att sätta sig in i men ändå anammar med passion men utan reflektion.
   
  LennartB

 16. Lennart Bengtsson

  Hej
  En biomassa som det inte råder brist på i Sverige är ju torven som säkert skulle kunna ersätta kärnkraften om nu svenska folket bestämmer att man inte vill ha kärnkraft eller att det blir för dyrt men alla säkerhetskrav. Att gräva upp torvmossarna är ju bara att återställa det svenska landskapet som det såg ut efter istidens slut opåverkad av människan. Oskarshamn är väl det första som skall falla för åldersstrecket och där kan man förlita sig på den småländska torven och betänk  alla nya arbetstillfällen! Det förvånar mig att inte Wijkman och Rockström eller MP föreslagit detta. Det är ju också helt i analogi med Tyskland som ju ersätter kärnkraft med brunkol i sin beundrade  ”Energiwende” 

 17. bom

  Den stora fienden är nog ändå vänsterjournalisterna. Exempel: Debattredaktör Joel Holm på Expressen sidan 4 idag. Debatten förs av Onkologen David Stenholtz. Fyra andra undertecknare finns till debattinlägget varibland den mest notabla är professor C Erlanson-Albertsson (de andra tre är småfolk bl a på ST-läkarnivå).
  Vrålrubriken är ”Köttskatt behövs för hälsans skull”. För ovanlighetens skull struntar man i kornas fisande – ja klimatsynpunkter saknas helt märkligt nog, men vi måste alla bums bli veganer annars dör vi.
  Det hela går ut på att Hägglund måste städsla dessa extremister för att utreda hur de skall kunna rädda oss. Hägglund har alls inget med saken att göra men får illustrera det hela med bistert blickande högst upp i högerhörnet! Hans onda öga är riktat mot en stor färgbild på en dignande köttdisk.
  Vägarna till forskningspengar är mäekliga i våra dagar!
   

 18. bom

  Obs e och r ligger ihop på qwertyuiopå!

 19. Björn

  Nej, något klimathot finns inte, men det finns de som tror på det och de i sig utgör ett hot för hela mänskligheten. Denna tro sugs upp och förstärks av de med en både tydlig och dold politisk agenda. Men naturen visar nu sitt verkliga ansikte här i Europa och även på andra håll på norra halvklotet, med en ovanlig kyla för årstiden. Detta naturens fenomen kan bli en motsägelse mot vad som framhålls i media och därmed verka som en ögonöppnare. Kanske några har hört talas om solfläckarna och solens egenheter och därmed ändrar sin uppfattning i frågan. Därför är det också viktigt att solfrågan även här på TCS kommer i fokus och överskuggar den för oss, egentligen ointressanta koldioxiden. Det vi måste inse vidare, är att varje dynamisk förändring hänger samman med och är kopplad till en energiförändring och det är bara solen med sina bieffekter som kan stå för de variabla förändringarna i tillförseln av energi mot jorden och dess atmosfär.

 20. Peter Stilbs

  Lennart #15 – det ifrågasätts att Lenin verkligen sagt/skrivit detta
  http://en.wikipedia.org/wiki/Useful_idiot
  men visst kan det vara så. I alla fall var hans handlande och kommunismens strategi fram till i dag i linje med detta.
  Själv baxnar jag över alla ”nyttiga idioter” man ständigt stöter på.

 21. Janne

  Ingemar #4
   
  Man bryr sig inte om att sätta sig in i sakfrågorna eftersom man förlitar sig till att myndigheter och regeringar ordnar saken.
  Folket är i stort sett en fårskock som bara gör det man blir ålagd. Sortera sitt avfall i olika behållare och se till att släcka lamporna. Handla och resa klimatsmart, då är man duktig och behöver inte ha dåligt samvete.
   
  Tar man upp frågan med vänner och bekanta så blir alla lika förvånade när jag säger att vi inte haft någon uppvärmning på länge, eller att jag berättar att isen i Arktis nu i vinter är större än på länge, osv.
   
  En del ser på en som att man är en idiot som inte förstår, en del blir nyfikna och vill veta mer.
   
  Men en bra ide för  TCS vore att skicka ut pressreleaser och bomba media med annan fakta än den de normalt får.
   

 22. Björn

  Lennart Bengtsson [16]; Skall vi verkligen uppmuntra till förbränning av torv och avstå från kärnkraften som är CO2-fri? Vattenkraft och kärnkraft är väl de mest hållbara och pålitliga energialstrarna, men märkligt nog verkar det som om det inte längre är CO2 som är det farliga, utan kärnkraften.

 23. Håkan Bergman

  Peter S #20
  Den sidan tycks ha gått igenom många revisioner, nästan som en sovjetisk historiebok. Så här började den:
   
  http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Useful_idiot&oldid=4893802

 24. Lennart Bengtsson: När Du nu har blivit skeptisk till CO2 alarmism, så måste Du skriva om KVAs uttalande till stöd för IPCC som Du författat.
  När Du gjort det kommer svensk klimatpolitik att överge begränsning av koldioxidutsläpp som mål. 
  När kommer då KVAs nya uttalande som avskriver CO2 alarmismen?

 25. pekke

  I Sverige får tydligen bioenergi kosta vad som helst bara det kan kallas bioenergi.
  http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5614459-biogassatsning-flyttas-till-gavle
  Vore det inte bättre att elda upp avfallet i lokala värmekraftverk för fjärrvärme och el i stället för transportera runt eländet.
   
  Solcellstillverkningen i Norrland på väg att avvecklas.
  http://www.di.se/artiklar/2013/3/18/solcellskris-i-gallivare/
   
  Stickan no1 #13
  Även Indien har stora tillgångar av metanhydrat.
  http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-03-17/news/37787191_1_hydrate-reserves-methane-hydrate-japan-oil-gas
   
  ” India has long been known to have massive deposits of methane hydrate. These are tentatively estimated at 1,890 trillion cu.m. An Indo-US scientific joint venture in 2006 explored four areas: the Kerala-Konkan basin, the Krishna-Godavari basin, the Mahanadi basin and the seas off the Andaman Islands. The deposits in the Krishna Godavari basin turned out to be among the richest and biggest in the world. The Andamans yielded the thickest-ever deposits 600 metres below the seabed in volcanic ash sediments. Hydrates were also found in the Mahanadi basin. ”
   
  Svenska politikers svammel om mer satsningar på bioenergi kommer nog i längden inte bli hållbar vare sig ekonomiskt eller ekologiskt. att hugga ner träd för att använda det som bränsle i allt större omfattning kommer nog inte bli ekologiskt hållbart när ett svenskt träd behöver mellan 30 till 100 år för växa upp beroende på art och lokalitet.
  De som förespråkar allt mer biobränsle i Sverige borde läsa på varför Europa en gång övergav ved/växter som bränsle när industrialiseringen tog fart.

 26. Hans H

  I DN idag finns en första artikel i en serie ” Klimatet vårt största moraliska dilemma” (kan ej länka från mobilen) den är faktiskt inte helt dum. Klimatproblemet har många nivåer som Peter tar upp väl.

 27. Håkan Bergman

  pekke #25
  Men vi ska ju gå före och visa vägen. Det uppstår dock ett litet problem om mera tättbefolkade länder följer efter. Tyskland lär bli i akut behov av ”lebensraum” om dom går all in för bioenergi. Nåja, Putin har ju grejer att ta till om det skulle gå så illa.

 28. Ingemar Nordin

  Janne #21,

  Man bryr sig inte om att sätta sig in i sakfrågorna eftersom man förlitar sig till att myndigheter och regeringar ordnar saken.

  Jo, men då borde ju myndigheter och ansvariga politiker sätta sig in i frågan. Känner du till någon sådan som gjort det? Eller tror de inte själva på att klimatfrågan är den viktigaste frågan under detta århundrade?

 29. Bengt Abelsson

  Torv!
  http://www.novator.se/bioenergy/BE9805/torv.html
  Men det vi är duktiga på får vi inte göra- för MP

 30. Janne

  Ingemar #28
   
  Det är det jag menar, man förlitar sig på politiker att sköta uppgiften och eftersom de gör som de gör och säger det dom säger så tror ju folk att det är så. Att politiken sen lever i symbios med media så blir det ju ”bekräftat”.
   
  Längre än så tänker inte gemene man.
   
  Det som är värst är indoktrineringen av dagis och skolbarn, att få dessa att komma på andra tankar blir inte lätt. Man kan ju hoppas på en tonårsrevolt om en 5-10 år.
   
  ”Om tillräckligt många gör fel så blir det rätt” ( i alla fall ett tag )

 31. jp

  The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.
  – H.L. Mencken

 32. jp!
  En pärla till från Mencken!!

 33. Iven

  Lennart Bengtsson # 15:
  Världen är full av ”nyttiga idioter”, ”useful idiots” och ”nützliche Idioten” i våra dagar och har varit det även på Lenins, Trotzkis, Stalins och Hitlers tid. Frågan om, vem som använde begreppet första gången, är de lärda inte eniga om, även om man tillskriver det oftast Lenin, utan att hitta källan för påståendet.
   
  I nutid är det väl motiverat att använda begreppet på personer som propagera för åtgärder mot det påhittade CAGW hotet, utan att själv ha någon vinning av det.

 34. Bim

  Sten Kaijser
  ”Jag har börjat fundera på vad ”klimatdebatten” egentligen handlar om. ”
  Äntligen Sten! Det har jag funderat på ända sedan Al Gore och Pachauri fick Nobels Fredspris. 😀  Visserligen i gott sällskap med Arafat och en häpen Barak Obama som väl undrade ”Vad tusan har jag gjort nu.” Han hade ju inte ens hunnit provsitta stolen i Vita huset.Vad kallas sådant, bestickning, mutor, påtryckning eller vad?
  Och ändå mer förvånad blev jag sedan Väder Pälle släppte pekpinnen i tv och gav sig ut på väderturné laddad  med ytterligare storstilade planer att sätta upp en klimatopera på Broadway. En tornado i hjärnan, kanske. I vart fall  en svårknäckt nöt för en synnerligen duktig psykolog.
  Ja Sten Kaijser. Vad tusan handlar det om egentligen???

 35. På Vi i Villas webbsida http://www.viivilla.se/Energi/Kaminer/Elda-med-braskamin-67836 finns en en artikel med rubriken: ”Elda med braskamin” och i texten kan de så klart inte låta att bl a skriva:

  Ved är koldioxidneutral biobränsle
  När vi eldar med ved i en braskamin avger veden lika stor mängd koldioxid som trädet har absorberat från luften under sin växt. Det är också bra att veta, att i takt med ett träd fälls så planteras det ett nytt. På så sätt utnyttjar vi en förnybar och bärkraftig energikälla, inga resurser tar slut och koncentrationen av koldioxid i atmosfären blir inte högre.”
  Detta föranledde följande kommentar från mig:
  Återigen ett av många feltänk som förs fram i klimatets namn. Inga biobränslen är koldioxidneutrala så länge som tillväxten är längre än förbrukningstiden. Ett träd som kanske växt i 50-60 år kan ju eldas upp på bara några timmar och därmed vara tillbaka i lufthavet igen som koldioxid och även som andra diverse luftföroreningar. För att vara koldioxidneutralt måste tillväxten vara inom ett år dvs eldningssäsongen. Hur många miljoner/miljarder människor på jorden kan elda med biobränsle innan det börjar bli ett gigantiskt kalhygge? Det är bara ett begränsat antal som kan göra det. En annan aspekt på det är ju att många träd avverkas när de växer som bäst och därmed också fångar in och binder som mest med koldioxid, dels i ovanjordsdelarna som i rotsystemen. T ex hade flisen som eldas i våra värmeverk gjort mycket mer nytta om de hade jordiserats, dvs spridits ut på våra åkrar och plöjts ner. Mullhalten hade höjts liksom avkastningen och konstgödsel hade sparats. Fast ännu värre är det när man i klimatets namn samlar upp och eldar med halm i värmeverk, eller gör biogas av skörderester. Helt ofattbart, skörderesterna och halmen ligger utspridda och bara väntar på att jordiseras genom plöjning.”
  Vad jag vill peka på är att ni här på TCS lägger alldeles för mycket energi på internt munnhuggeri, utan borde skriva mycket mer på andra bloggar, tidningars kommentarsfält, debattartiklar, insändare m.m.! När jag frågar någon om denne känner till TCS så är svaret alltid; nej, den bloggen har jag aldrig hört talas om.

 36. John Silver

  Nyfascism.

 37. John Silver

  # 35 var svar på # 33.

 38. Gunnar Juliusson

  Hans H #26.
  DN-artikeln finns på http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vart-storsta-moraliska-dilemma, och är enligt min mening det gamla vanliga flummet, och Sten K ger i dagens TCS ger en mycket mer klarsynt beskrivning av problemet.

 39. Lasse Forss

  Jag skummade i den nyligen frisläppta mailhögen och hittade ett där Phil Jones hoppas att man kan göra åren omkring 2005 varmare än 1998. Här är innehållet. Mailet är från januari 2008.
  Email 4297

  I’ll reckon you’ll have to go over the top to get Nature to send this out for review. One way of doing this would be to add in some quick analyses of the residual global mean series. for recent years. Only a few sentences. Basically to show that years like 2005 and others in the period 2002-2007 are after extraction warmer than 1998. Maybe also over 1997/8 to 2007 show the trend. I know this is somewhat silly, but there is a lot of rubbish on web sites about global warming stopping. Maybe just rank the top ten years in the residual series. This might give it more appeal, but not detract from the main 1945 message.

 40. Slabadang

  Bra lägesbeskrivning Sten!
  Men du umgås med fel kompisar! 🙂 Är du inom den akademiska sfären så är det ”farligare” att ha en uppfattning som strider mot den etablerade än vad som gäller inom näringslivet och för ”vanligt folk”. De har ingen prestige eller position som måste försvaras och tillåter sig vara friare i tanken.
  Det blir lätt lite pinsamt när de mest tvärsäkra klimatfrälsta skall redogöra för atmosfärens olika beståndsdelar och ”växthusgasernas” andelar. Det utgör liksom basic basics för att kunna hävda att man vet vad man talar om och hittills har INGEN klarat av testet och är inte ens i närheten av ett korrekt svar. Undantagen finns på nätet bland kommentatorer inom båda lägren.  Att vi talar om andelar av 1% av atmosfären där vattenångan är den dominant förhärskande är inget favoritämne för klimatfrälsta direkt. Men titta på hur WIKI förklarar atmosfärens beståndsdelar, så förstår vi snabbt hur även många som försökt förstå ”växthuseffekten ” gått bet. Var finns vattenångan?
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r#Koncentration_av_gaser_i_atmosf.C3.A4ren
  Inte heller IPCC erkänner ju vattenångan när de räknar de aktiva växthusgaserna så att allmänheten inte fattat galoppen är inte så konstigt och när den talldanken väl dimper ner så är det en första viktig skeptisk tankegång som påbörjas. Rimlighetstänkandet får lite energi och ny input och en naturlig reaktion blir frågan varför de inte visste dessa basics från början? Varför har inte nån sagt nåt? Varför visste jag inte det här? Det är en enkel och förbannat bra strategi för att få folk att börja tänka till ordentligt. Många är de akademiker och politiker och journalister som inte har en susning om grunderna.
  Nåväl ..det var bara ett litet fragment av den sammanfattning av problemställningar du gjort. Argumentet ”co2 är en växthusgas” måste ges sina kontrollfrågor och sättas i sitt rätta sammanhang.
   
   

 41. Tage Andersson

  På Newsmill diskuterar Lars Bern lysenkoism, fetthypotesen, genus och AGW. Läs och tänk efter.http://www.newsmill.se/artikel/2013/03/16/pseudovetenskap-upph-jd-till-statsreligion

 42. Jonas B1

  Den massiva propagandan som vi utsätts för är utförd på ett oerhört konsekvent och till synes medvetet sätt. Man tvingar folk att tänka i dikotomier, svart eller vitt. Finns det en uppvärmning eller inte? Det finns bara vetenskapsmän (läs alarmister) och förnekare!
  Till varje pris får man inte öppet ställa frågan: Hur mycket uppvärmning blir det?
  Det är exakt samma sak i invandringsfrågan. Ska vi ha invandring eller inte. Det finns bara schyssta personer (läs ultraliberaler) och rasister! Till varje pris undviks att ställa frågan: Hur mycket invandring är rimligt? 
  Det är exakt samma sak i genusfrågan. Ska vi ha jämställdhet eller inte. Det finns bara feminister (läs genustalibaner) och kvinnohatare! Till varje pris undviks att ställa frågan: Vad innebär jämställdhet, är det samma rättigheter eller att alla ska vara lika?
  Om det sen är Murdock/Bonnier/Greenpeace/WWF som styr eller ren och skär enfald är en annan fråga. Man kan ju undra ibland.

 43. Hans H

  #35 Börje…jag menade givetvis att den inte var helt dum utifrån DN- standard…skribenten sätter klimatförändring inom citattecken och diskuterar behändigheten i att ha ett klimatproblem. Detta är ju omstörtande för att vara DN ..att det inte förutsätts att katastrofen kommer..och att nån diskuterar motivbild.TCS hade den ju inte platsat på 🙂

 44. Peter Stilbs

  Det har nyligen kommit en ”utredning” om att Sverige kan producera 4 ggr mer  ”biodrivmedel” 
  http://www.ivl.se/download/18.348801b413ce8a7ccc5c96/1362663546955/B2083_final.pdf
  Ca 100 sidor, om någon orkar läsa 

 45. Tage
   
  En bra artikel av lars Bern (som tar i lite i överkant ang vissa detaljer). Synd bara att ingen surfar in på Newsmill längre för att kolla om där kommit ngt av intresse. Bara ifall någon hänvisar dit ..

 46. Kevin Benn

  Sten Kajser
  ”vi egentligen i första hand bör ge oss in i debatten om klimatpolitiken”
  Tack för en bra analys. Jag tycker att du drar den nödvändiga slutsatsen: klimatpolitiken måste bemötas på en politisk nivå. Hur kan vi bli mer aktiva? ces (#11) har några förslag. Kan Stockholmsinitiativet var en plattform att bygga vidare på med ett uttalat mål att påverka politiker, medier och folk i allmänhet? Jag vill komma i kontakt med folk i Malmötrakten för att se vad vi kan göra. Hör gärna av er!  Och medan vi försöker organisera oss på det lokala planet, håller mäktiga krafter på att bygga upp enorma globala fonder för att realisera en egen agenda – långt utom räckhåll för vardagspolitiken och demokratiska beslut… (se tex Delingpoles Watermelons
   

 47. Håkan Bergman

  Peter S #44
  Vad bra, då kan vi gå före och visa Holland 406 personer/km2, Tyskland 229/km2, Kina 140/km2,  Indien 373/km2 och Bangladesh 1034/km2. Få se nu vi har lyckats tränga ihop oss till 23/km2.

 48. Ann L-H

  OT och tips.
  Experter spekulerar – Under en bok, en författare: Ur askan. I kvällens kunskapskanal 19.00 skildrar Shora Esmailian ”hur en värld under uppvärmning påverkar vår tllvaro och överlevnad”. (Även 0.00 och i morgon)

 49. Staffan Lindström

  { 18.03.13 at 15:57 }
  Ann L-H, denna person, Shora Esmailian, körde ut mig, mer eller mindre för att jag 1. Ifrågasatte vindkraftverkens nytta – ”ska vi ha ett   vindkraftverk var 100:e meter?? 2. Sa att jag hade väldigt svårt för offerideologier. Argument nr 2 var nog värst för henne…?? Tillställningen var Socialistiskt forum i början av december 2012 i ABF-huset. Johan Ehrenberg och Göran Greider m.fl. var där…fast inte på just inslaget, tyvärr… Medelåldern rätt hög, behöver det sägas??

 50. Staffan Lindström

  { 18.03.13 at 15:57 }
  Ann L-H , denna person mer eller körde ut mig under fråge- och kommentarstunden på ABF-huset i början av december 2012. Varför??
  1. Retorisk fråga?? Ska vi ha ett vindkraftverk var 100:e meter??
  2. Utsagan: ”Jag har lite svårt för ideologier som bygger på offertänkandet”
  Nr 2 satt nog fint men hennes och den manliga författarkollegans framförande var en orgie i fantasilöst snömos…

 51. Lennart Bengtsson vill inte svara min fråga om när KVA skall dra tillbaka sitt uttalande till stöd för IPCCs CO2 alarmism. LB är huvudansvarig för detta uttalande, som utgör grunden för svensk klimatpolitik. Jag tycker att LB borde svara på denna fråga inför både TCS och svenska folket. Får vi då be om detta, snälla LB! Vill Du verkligen inte till slut lägga korten på bordet och rädda Sverige från en kostsam meningslös koldioxidjakt?

 52. Ann L-H

  Staffan L. – # 49 Tack. Hon måste tillhöra kulturelitens allra högsta elit.  

 53. Ingemar Nordin

  Ann L-H

  🙂

 54. Lars Berns rubrik är en absolut fullträff!!!

 55. Ingemar Nordin

  Ingvar E #54,

  Jag skulle också vilja påstå att Stens rubrik i detta inlägg är en fullträff som borde göra rubriksättarna i MSM gröna av avund.

  ”Vad är det som pågår?” Ja, det kan man verkligen fråga sig. Är det månne en scam? Önskar att jag kommit på den själv vid något lämpligt tillfälle.  🙂

 56. OR

  Ja, hur skulle det se ut om vi tog det på allvar att klimatfrågan är politisk, att det är politiken som har initiativet? Jacb Nordangårds avhandling tyder väl på att vi bör göra det. Inte officiella politiker, och inte USA, men klart ett västligt politiskt spel genom t.ex. Aspen Institute och Rockefeller foundation.
   
  En utgångspunkt är vårt beroende av fossila bränslen och att de är en så självklar del av vår civilisation och att många inte gärna vill ta i frågan och inte gärna vill veta hur beroende vi är. Ungefär som frågan om slaveri för Platon och Aristoteles, en ickefråga. Som jag läser JN var Agenda 21 en första framstöt, som byggde på överenskommelser och välvilja, medan klimataktivismen mer liknar en ”Minnesotamodell” för att komma åt vårt oljeberoende: auktoritet, hot, och qvasireligion.
   
  Den gröna aktivismen kan man inte komma undan, så varför inte locka den med världsherravälde. Genom maktdemonstrationer av påverkan på ansedda vetenskapliga tidskrifter och akademier, och missbruk av vetenskap mobiliseras de verkligt vetenskapstroende, och klimatfrågan blir en kraftig ”screen” i vars medieskugga den verkliga politiken kan komma till stånd. ”Klimat” är väl valt med tanke på att inga säkra besked kan komma förrän om 30 år, enligt Lennart Bengtsson om 50 år, och nyttiga ljushuvuden kan vara lika bra att ha som nyttiga idioter.
   
  Enligt James G. Rickards befinner sig världen i ett valutakrig som liknar tiderna före första och andra världskriget (Currency Wars). Om inte US-dollarn kan behålla sin ställning kan inte USA behålla sin globala militära kapacitet. I USA:s ekonomiska läge är utvecklingen av skiffergasen ett överlevnadsvillkor, som suverän stormakt och kanske till och med som nation. För en så stor omställning av energisystemet är det viktigt att hålla ett lågt introduktionspris, som inte belastas av varken förutsedda eller oförutsedda miljökostnader.
   
  Med tanke på framtida konflikter är självklart också en stor grad av självförsörjning väldigt viktig. För den tyska energipolitiken ser jag ingen annan rimlig förklaring än att det är de 70%-en inhemskt kol som är det viktiga. Frankrike krigar i Mali för att säkra leveranser av bränsle till sina kärnkraftverk från området, eller? – Så nånting ser min värld ut.
   
  För den som känner sig illa till mods av att jag använder ordet vetenskapstro vill jag gärna försäkra att det är med stor respekt för en tro som inte ger någon trygghet, utan tvärtom kräver att man överger sin tro när det kommer en bättre. Vetenskapshistoriker här på bloggen kan säkert intyga hur svårt det har visat sig vara för många att överge sin vetenskapliga ståndpunkt när det var dags. – Tack till alla här som står upp för den vetenskapliga metoden; det är ett försvar av vårt hopp.

 57. Staffan Lindström

  { 18.03.13 at 18:15 }
  Ann L-H … ja hmm vi är ju host host mycket framstående inom viss kultur…
  Programmet gick tydligen 18 feb men finns på UR-play… svårt att ladda ner förstås…

 58. Staffan Lindström

  { 18.03.13 at 19:40 }
  För att klargöra alltså, hennes framträdande var ett av många inslag på det årliga ”Socialistiskt forum” 

 59. Ann L-H

  # 57 – Staffan L. – tyvär var min TV-tidning från GT/Expressen ute och cyklade. Fel datum men det var ju också Expressen. Troligen ingen större förlust.

 60. Håkan Bergman

  OT som också pågår, nu börjar det bränna till ordentligt. Hur verklighetsfrånvända kan makteliten bli?
   
  http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/03/18/eu-hojdarnas-livsfarliga-chansning/

 61. Lennart Bengtsson

  Claes Johnson 24
   
  Att jag inte svarat Dig förrän nu beror dels på tidsbrist och dels på att jag inte klart förstår Din fråga. Jag utgår från att Du avser KVAs klimatyttrande från september 2009. Detta var ett gemensamt arbete av flera men jag kan väl säga att jag  stod för huvuddelen av skrivningen. Det är mycket försiktigt hållet och vi har faktiskt blivit kritiserade därför. Om Du läser motsvarande yttrande från Royal Society och från US Academy of Sciences så är de  betydligt  starkare och ställer sig helt bakom IPCC. Min egen personliga uppfattning som Du säkert har sett från artiklar och yttrande under de senaste 4 år  är att jag främst är kritisk till det sätt som den svenska politiska samhället reagerar. En följd är att mina artiklar knappast är uppskattade i den svenska tidningspressen. 
  Att växthuseffekten är en realitet har jag däremot alltid hävdat men uppvärmningssignalen är fortfarande svår att identifiera mot bakgrund av de mycket stora interna klimatvariationerna. Att vi sedan ett antal år endast har en obetydlig uppvärmning är sannolikt en naturlig process och det mest sannolika är att uppvärmningen sätter fart igen inom ett decennium eller två. Min personliga uppfattning är dock att de flesta modellberäkningar har överskattat uppvärmningen.
  Mitt råd till de svenska politikerna är att inte rusa iväg och inte heller försöka ta någon slags global ledning med för landet olyckliga ekonomiska konsekvenser.  Orsaken är ju  att en långsam uppvärmning i Sverige inte är något allvarligt problem på något sätt däremot finns det andra delar av världen som är mer utsatta. Min bedömning är att både Kina och USA som står för huvudparten av utsläppen och som också kommer att ha problem med ett varmare klimat, kommer att ta itu med detta när man är helt säker på sin sak  och har kommit fram till att det är för dem  är av primärt  nationellt intresse 

 62. Christer Löfström

  Vad är det som pågår? (Hos SI och på TCS)
  Påminner om en Skånsk syförening. Lite social verksamhet.
  De första debattinlägg jag skrev i Skånska Dagbladet och Sydsvenskan är från långt innan 2008/2009 och finns inte på nätet.
  https://www.klimatupplysningen.se/2008/07/31/kritik-mot-erland-kallen/
  https://www.klimatupplysningen.se/2009/09/08/en-rejal-kanga-at-journalister/
   
  Det som håller kvar ”klimathotet” på den svenska scenen är kärnkraftkramarnas önskan att ha ett motiv för subventioner/garantier om det skall byggas nya kärnkraftverk.
   

 63. Staffan Lindström

   { 18.03.13 at 20:10 }
  Delade faktiskt ut hr Cervenkas morgontidningar i morse… Han är lite ojämn, ibland lätt klimatalarmistisk… Det är väl ett av tidningarnas problem: Den ängsliga PK-ISMEN… men det är ju vi människor kända för MML {MINSTA MOTSTÅNDETS LAG}…

 64. Staffan Lindström

  { 18.03.13 at 20:45 }
  Så MP vill egentligen bygga nya KKV generation 4 eller 5?? Äntligen!!

 65. Claes Johnson

  Lennart # 61: Min fråga är : Tycker Du att KVA nu borde revidera sitt uttalande från 2009 om den vetenskapliga grunden för global uppvärming pga koldioxidutsläpp? Du hävdar att växthuseffekten är en realitet som dock kanske inte kan observeras. Men om den inte kan identifieras, hur menar Du att den finns i vetenskaplig mening?
  Slutligen, om nu KVAs uttalande är så försiktigt hållet, varför gjordes det överhuvud taget?

 66. Jag har skickat föllande brev till KVA:
  Kungliga Vetenskapsakademien
  Sekr Staffan Normark
  Lennart Bengtsson, som är huvudansvarig (Ref 1) för KVAs Uttalande: Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar 22 sept 2009, har nyligen i media (Ref 2) uttryckt en ändrad hållning från stöd till skepticism vad gäller den CO2 alarmism som IPCC framför. 
  Svensk klimatpolitik vilar ytterst på KVAs uttalande i linje med IPCC, och skulle se annorlunda ut om KVA i likhet med Lennart Bengtsson ändrade sitt uttalande från stöd till IPCC till skepticism.
  Min fråga till KVA är nu: Avser KVA att revidera sitt uttalande i linje med Lennart Bengtssons ändrad hållning, eller kommer uttalandet att kvarstå, som grunden för svensk klimatpolitik.
  Hälsningar,
  Claes Johnson
  prof em i tillämpad matematik KTH 
   
  Ref 1 https://www.klimatupplysningen.se/2013/03/18/vad-ar-det-som-pagar/#comment-327981
  Ref 2 http://klimazwiebel.blogspot.se/2013/03/lennart-bengtsson-global-climate-change.html

 67. ThomasJ

  Mycket bra fråga, Sten! Kan svaret vara ’environmental friendly brain-wash’, månne…?  😉 
   
  Åtminstone har man i UK uppmärksammat resp. [delvis] vidtagit åtgärder:
  http://tallbloke.wordpress.com/2013/03/18/teacher-training-what-it-all-means-climate-change/
   
  Men hur ser det ut i svenska skolor… brrrrr, rysare…! 🙁
   
  Mvh/TJ

 68. Christer Löfström

  Claes Johnson #66
  Utmärkt initiativ.
  Du har förmodligen inte läst något jag kommenterat här på TCS, så jag vill bara uppmärksamma dig på att Lennart Bengtsson också är medlem i KVA’s energiutskott, som sprider lögner om svensk elintensiv industri.
  Svenk s.k. basindustri är under press av många skäl (se länk). Jag tolkar KVA’s agerande som att de vill kratta manegen för ny svensk kärnkraft med hjälp av ”klimathotet”
  http://www.di.se/artiklar/2013/3/19/holmen-drar-ned-i-braviken/
   
  I denna strategi passar Lennart Bengtssons halvhjärtade tillbakatåg.
   

 69. Christer # 68: Jo jag känner till Ditt namn som insiktsfull kommentator på TCS. Att lobba för kärnkraft med klimathot är en vansklig strategi då klimathotare inte gillar kärnkraft heller. Men manegen är väl redan krattad då CP bytt fot och tanken att stänga ner kärnkraften som i Tyskland bara finns hos MP och VP. Skall bil intressant att se om KVA låter sitt gamla uttalande ligga. Under alla förhållanden bör det uppdateras i samband med IPCC AR5 i sept, som ju redan finns ute i prel form.
   

 70. Stickan no1

  Skall det vara en ljus idé att släcka?
  ”Lördagen 23 mars kl 20.30 är det dags igen för miljontals människor att visa sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid, som en världsomspännande signal om att ta klimatfrågan på allvar”
  En kampanj signerad WNF.
  Tycker då Svensk energis kampanj är bättre. Det gör i alla fall skillnad för en del människor och driver utvecklingen framåt.
  Solenergilampor till fattiga studenter i områden utan el är en riktig modern upplysningskampanj. El är en del av lösningen på världens problem.
  http://www.youtube.com/watch?v=O8IXku2qNhU
  Från wiki om upplysningstiden:
  ”Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”, menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar.”
  Det verkar som en del missat upplysningstiden och hellre gömmer sig i ett mentalt mörker där tron på AGW religion och AGW auktoriteter kväver en fri kritisk tankeverksamhet.
  Det behövs en ny upplysningstid. Inte mer mörker.
  Att släcka ljuset som symbolhandling säger faktiskt riktigt mycket om vad det  hela handlar om.
  Några vill tydligen helst av allt ta samhället tillbaka till en mörk medeltid istället för att upplysa mänskligheten.
  Hur skall vi kunna upplysa de förledda stackare som släcker ljuset på grund av ”AGW prästernas predikningar”?
   

 71. Argus

  Hm.
   
  Lite tyckanden. Ja, det kan bli vanskligt att propagera för något för att egentligen vilja åstadkomma något annat, typ klimathota för att pusha kkv. Kan bli en draksådd.
  Ja, att släcka ner till mörker är för mig en mycket djup symbolisk handling. Lite som Kinderägg, tre saker i en: skapar mörker så man inte ser, litar på någon (?) auktoritet + gör något som inte på något signifikant sätt kan få en betydelse….. Tja, det liknar en religion.
   
  Sen. Att medeltid ska förknippas med mörker tycker jag är fyrkantigt i överkant. Ungefär som det där med att dinosaurerna inte var anpassade utan dog ut som följd. De var väl ändå jordens ledande djurtyp under +100 miljoner år. Inte dåligt alls om ni frågar mig.
  Men medeltid då, jag har fått för mig att det fanns åtskilligt med analyserande och djärva tankar igång då. Några som var lite inne med det där om impuls som Newton så snyggt klarade ypp långt senare. Och har ni hört talas om Frederick 2 av Hohenstaufen? Fascinerande person som levde under 1200 talet, 1194 1250. Skrev bla en verkligt läsvärd bok ’De artes de avendum cum avibus’. Ungefär ’Om konsten att jaga med fåglar’. Han kunde 6 språk och förhandlade i Jersulaem så han blev kung även där.
  Så kan tankarna vandra!
   

 72. Stickan no1

  Intressant att se hur väldiga mängder varmt salt ytvatten sjunker ner i kallt djupvatten mitt i Atlanten och det ner till över 1000 meters djup.
  Temperaturer:
  http://polar.ncep.noaa.gov/ofs/viewer.shtml?-natl-temp-1000-small-rundate=latest
  Och salthalt:
  http://polar.ncep.noaa.gov/ofs/viewer.shtml?-natl-sal-1000-small-rundate=latest
  Det måste vara enorma mängder energi som transporteras ner i oceanerna istället för att transporteras mot polerna.
  Är detta Trenberths missing heat?
  I populärvetenskapliga framställningar drivs den termohalina cirkulationen av sjunkande kallt ytvatten vid polerna. Inte av sjunkande varmt och salt ytvatten vid låga latituder.
  För att citera wiki igen: ”De strömmar som denna utväxling resulterar i är begränsade till ett fåtal meter per dygn men har mycket stor betydelse för klimatet på jorden.”
  Så vad innebär det för klimatet hos oss om  det varma tropiska Atlantvattnet inte transporteras mot polerna utan sjunker ner i djuphavet redan vid vändkretsen?
  Och hur kan man skylla det på CO2.

 73. Christer Löfström

  #71
  Dansk läsövning.
  ”Landene, der blandt andre tæller Storbritannien, Frankrig, Polen og Finland, har underskrevet en erklæring, som kalder atomkraft for en nøgleteknologi i klimakampen og opfordrer til at forbedre mulighederne for at investere i atomenergi i Europa.”
   
  http://ing.dk/artikel/eu-atomkraftvaerker-skal-sikres-i-en-fart-157208

 74. ThomasJ

  Just det, vad är det som pågår? Vissa tycker/tror/’känner’ att konspirationstänk är ’utvägen ur gropen de själva grävt’.. i senare tids tema ’hjärnskrynklare’ Lewandowsky [+ fantasidoktor Cook/SS] och deras ’find’ av ’faked moonlanding’, kolla in bästa kompisen [=verkligheten] här:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=sGXTF6bs1IU&feature=player_embedded
   
  Mvh/TJ

 75. ThomasJ

  #73: Yes! Äntligen har ett fåtal länder(s) s.k. ’beslutsfattare’ fattat vad det hela handlar om, namely: tillgång till stabil, säker, billigast möjlig, energi! Punto e Basta! Ergo; Satsa [eg. dåligt ord] på utveckling av 4:e gen KKV. Ph**n, där finns ~ 57/8/9/10+ miljarder kronor fonderade hos riksgälden och som ’är’ öronmärkta för avvecklingen av kkv:n. SKB, politokratstyrd, myndighet driver linjen att de ~ 4-5 tTon ’avfall’ ska begravas. Ph**n ta dessa maxima idiotios, som driver denna hjärnamputations-tanke!!!
   
  De ~ 4-5 ton lagrat, s.k. ’bränt bränsle’, där finns lagrat idag, räcker till för att leverera ALL el-energi Europa har behov av under ~ 500+ år till en kostnad per kwh om ~ 18 öre, svenska ören!, inkl. affärsmässigt förnuftig marginal.
   
  Tänd de ljusa delarna av hjärncellerna – släck de WWF-påtvingade…  😉 
   
  Mvh/TJ

 76. ThomasJ

  Mer…. :
   
  http://junkscience.com/2013/03/21/video-nuremberg-trials-for-skeptics-guy-says-earths-surface-temp-may-reach-180-degrees-f-by-2300-without-emissions-curbs/
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 77. Gaupa

  ThomasJ # 74
  Tack, den var bra! 🙂