Whitehouse om den uteblivna globala uppvärmningen

whitehouse
Dr. David Whitehouse från Global Warming Policy Foundation har skrivit en bra och lärorik rapport om debatten om den uteblivna uppvärmningen. Detta är ett kärt ämne för många bloggar (på båda sidor), och även TCS har tagit upp det många gånger. Inte desto mindre är det här en nyttig sammanfattning med en del nya vinklingar.
Det började med en artikel av professor Bob Carter i The Daily Telegraph i början av 2006. Han påpekade att den globala temperaturen faktiskt hade stått stilla sedan 1998. Enligt FNs klimatpanel, IPCC, var tusentals klimatforskare i världen helt övertygade om att koldioxiden var den dominerade drivkraften för uppvärmningen sedan åtminstone 1975. Tyckte de inte att det då är lite konstigt att inget hänt på 7-8 år? undrade Bob Carter. Han blev naturligtvis genast utskälld av IPCC-forskarna och i media.
I Whitehouses redogörelse får vi följa diskussionen från 2006 och fram till idag. Självklart fanns det en del andra kritiska forskare som gjort samma iakttagelse som Carter. Och det blev ett alltmer påträngande problem för allt fler ju fler år som uppvärmningen uteblev. Till en början fnyste konsensusforskarna åt utplaningen av den globala temperaturen och såg den som irrelevant: sådana här variationer var inget konstigt eller ovanligt – pausen betydde ingenting, ty nästa år så skulle det sätta fart igen. Men efterhand började fler undra.
Utåt sett, mot media och politiker, så höll man upp en enad front: Den globala uppvärmningen fortsatte oförtrutet, sades det, allt stämde med IPCCs prognoser och bevisen för detta fortsatte att strömma in. Men inåt började man diskutera saken på större allvar. Whitehouse låter oss följa den interna debatten via Climategatebreven, konferensinlägg och artiklar. Vad berodde utplaningen/pausen på?
MoS2 Template Master
Bild: Daily Mail
Buden har blivit många efter hand: Mer aerosoler i atmosfären, kaotiska förändringar av klimatet, minskad fuktighet i stratosfären, värme som omärkligt försvinner ned i djuphaven, fler kalla La Ninas, ändringar av den Nordatlantiska oscillationen och andra havsströmmar, och t.o.m. förändringar hos solen. Whitehouse diskuterar de flesta av dessa förslag mer ingående.
Han sammanfattar det hela med en del CO2-skeptiska synpunkter.
För det första är 15-16 år med en i stort sett oförändrad global temperatur ett problem för hela IPCC-paradigmet så att den kräver en förklaring, oavsett vad som händer i framtiden. En sådan lång utebliven uppvärmning borde helt enkelt inte inträffa enligt de modeller som används. Det talar för att modellerna behöver omprövas.
För det andra innebär alla de förslag som nämnts ovan som möjliga förklaringar till utplaningen att det bevisligen måste finnas perioder där koldioxiden inte är en tillräckligt dominerande faktor för att kunna driva upp temperaturen. Enligt FNs klimatpanel så skulle man ha passerat tröskeln där koldioxiden är starkare än de naturliga faktorerna redan på 70-talet. Men nu är det tydligen inte på det viset. (Av detta följer också att uppskattningen av klimatkänsligheten måste räknas ned ordentligt.)
För det tredje påpekar Whitehouse att för att vi skall kunna ha en nolltrend under en period då koldioxiden bara ökar så måste de naturliga, kylande faktorerna också öka hela tiden – i takt med CO2-ökningen. Och det kan ju verka lite märkligt. Eller är det bara ännu ett av Naturens spratt?
Själv tycker jag att det kanske mest osunda i hela denna affär är att IPCC och närstående varit så ovilliga att överhuvudtaget ta utplaningen på allvar. Inte heller har man velat nämna de interna diskussionerna och betänkligheterna i media. Istället har man gått ut med tvärsäkra uttalanden om att den globala temperaturen fortsätter i oförändrad takt. Ja, ibland påstår man t.o.m. att den ”skenar”. Och alla (inklusive rader av framstående klimatforskare) som velat föra en med sansad diskussion och påtala att alarmisternas uttalanden helt enkelt inte stämmer med fakta har omedelbart blivit stämplade som ”vetenskapsförnekare” och lakejer åt oljeindustrin.
Rapporten av Whitehouse kan laddas ned härifrån.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Det skulle kanske tilläggas att det också blivit populärt att hänvisa till att klimatmodellerna har perioder av utebliven uppvärmning av denna längd som är oforcerade och uppträder mer eller mindre slumpmässigt med små ändringar i utgångsvärden. Lennart Bengtsson skrev om det i en tråd här häromdagen.
   
  Vore kul att se en sådan körning som innehåller 15-åriga stillestånd med den höga utsläppsnivå vi har och som verkligen är gjord före denna hiatus. Annars har jag en elak misstanke om att hade en skeptiker föreslagit för 15 år sedan att uppvärmningen skullle utebli hade denne blivit hånad och fått höra att det är helt omöjligt att inte inte istället uppvärmningen kommer accelerera under sådana utsläppsförhållanden. 

 2. Lennart Bengtsson

  Ingemar
  Det är viktigt att dessa klimatvariationer grundligt undersöks och analyseras, jag har fört fram detta under längre tid. Min uppfattning( hypotes) är att det rör sig om interna processer i klimatsystemet. Detta måste emellertid tas på allvar annars kommer allmänheten, och så småningom också det politiska samhället  att förlora förtroendet för klimatforskningen. Dessvärre finns det mycket arrogans bland ”klimatforskare” vilket på sikt förvärrar situationen.
  Jag antar i alla fall att vi inte längre kan hävda att det är temperaturen som driver koldioxiden något som under lång tid har varit en uppfattning bland många sk skeptiker. Jag utgår att vi kan vara eniga på den punkten
  LennartB

 3. Ingemar Nordin

  Lennart B #2,

  Jag håller med om klimatvariationer bör undersökas grundligt. Liksom de andra seriösa förslagen till att hitta en förklaring (inklusive solens indirekta påverkan). Det är ju det som är poängen med god forskning: När anomalier uppstår så skall man vara beredd och öppen för att pröva olika alternativ, förutsättningslöst.

 4. tolou

  Solen är konstant & jorden är platt.
  Eller så tar man med solvariationer och sotpartiklar(black carbon) samt solens påverkan på jorden magnetiskt och/eller genom kosmisk strålning och molnbildning, och får helt andra resultat. Solen är ingalunda en intern process.
  Jag önskar jag hade en klimatmodell själv att laborera med. Men det har jag inte.

 5. LBt

  De 0,2 grader som möjligen saknas i den globala uppvärmningen motsvaras av en värmemängd, finns uppskattningar av denna, ger modellberäkningarna detta?

 6. Caliban

  Om det är så, att temperaturen är konstant, trots att koldioxidutsläppen ökar – och kommer att vara så under de närmaste åren enligt självaste Pachauri – kan det innebär att det finns en motverkande, kylande faktor (vilket nämns ovan). Åtgärder som framgångsrikt leder till märkbart minskade koldioxidutsläpp skulle i så fall leda till sjunkande temperaturer. Kyla är ett värre problem än värme. Redan vid några graders minskning börjar vi få missväxt, ökade uppvärmningskostnader, ökad dödlighet av kyla och svält och rätt snart en ny istid. Det kan vara intressant att gå tillbaka till 70-talet, när forskarna varnade för just detta.

 7. Lennart Bengtsson #2
  ”Jag antar i alla fall att vi inte längre kan hävda att det är temperaturen som driver koldioxiden något som under lång tid har varit en uppfattning bland många sk skeptiker”
  Nja, på kort sikt just nu är ju detta korrekt, vilket jag tror att de flesta skeptiker höll med om redan innan.
  Jag kan inte se hur detta förändrar den (vedertagna?) på fysikaliska grunder baserade uppfattningen att högre temp leder till högre CO2-halter i atmosfären genom outgassing.
   

 8. Lennart #2
  Visserligen är frågan riktad till Ingemar men ändå.
  Jag tycker det är konstig att du ställer upp ett så pass ”luftig” påstående.
  – Varmt vatten är sämre på att lagra koldioxid.  Ostridigt
  – T.o.m Al Gores famösa kurvor visar ju att historiskt har temperaturen kommit först och koldioxidhalten efter.
  Ge mig en bra bortförklaring av dessa enkla fakta och samband

 9. Peder Nilsson

  Lennart #2 Hur ser du på att det finns proxy data (isborrkärnor) som uppvisar en bra korrelation med eftersläp på ca 800 år där temperaturen är först?
  Är det proxy datat och forskningen felaktig? Rena tillfälligheter att de följs åt med temp först?
  Om du vill avfärda att temperaturen kan ha ett orsakssamband med att CO2 följer temperatur blir du tvungen att förklara detta på ett vettigt sätt annars kommer denna uppfattning att nagla sig fast oavsett vad du tycker om det!
   
   

 10. Peder Nilsson

  Sorry Ingvar #8 Du hann först!

 11. Ingemar Nordin

  Perfekt och andra,

  Förhållandet mellan temperatur och CO2 har ju varit diskuterat här på TCS ett tag nu. Otvivelaktigt pekar utplaningen på en svårighet för hypotesen att temperaturen driver CO2-ökningen. Men samtidigt så finns det stora osäkerheter i hur CO2-budgeten som helhet ser ut.

  Hade jag fått önska något så vore det att kunna gå och lyssna på konferenser där de mest insatta forskarna i de båda lägren möttes. Samma sak med solhypotesen (-erna). Som det nu är tenderar de olika lägren att ordna egna konferenser där den andra sidan antingen inte är inbjuden, eller där man vägrar att komma. Trist!

 12. tolou

  ”It is primarily by observations that the truth will be revealed.”
  Detta är otvetydigt en rejäl känga mot klimatforskningen och GCM. Gör om, gör rätt.

 13. Peder 🙂
   

 14. Peder Nilsson

  Ingemar #11 Det troliga är väl att det finns olika typer av orsakssamband och som verkar på olika tidsperspektiv. Det betyder att både positiva som negativa orsakssamband vilket skapar dessa motsägelser i de olika hypoteserna. Det kan till och med vara så att det är någon form av intern variation men som också inkluderar den termohalina cirkulationen i oceanernas djuphav. Kommer tyvärr inte ihåg var jag läste om att det tog många hundra år(kanske 800 år) för att fullborda ”ett varv”.

 15. inge

  Jag har sedan länge haft uppfattningen att de 30 åriga uppvärmningarna respektive svaga nedkylningarna vi sett under 1900 talet sammanfaller med P D Ö cyklerna men  Lennart verkar  vilja  förklara med kaotiska orsaker. Jag tycker det måste vara ett nederlag att inte kunna  hitta en förklaring på ett cykliskt förlopp. 

 16. Staffan

  ”Great Green Con no. 1: The hard proof that finally shows global warming forecasts that are costing you billions were WRONG all along.”   (Daily Mail, ute idag söndag)
     ”The awkward fact is that the earth has warmed just 0.5 degrees over the past 50 years. And Met Office records show that for the past 16 years temperatures have plateaued and, if anything, are going down.”
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294560/The-great-green-1-The-hard-proof-finally-shows-global-warming-forecasts-costing-billions-WRONG-along.html#ixzz2Nmk0yS1S
  Jag nämnde gång på gång att juli-temperaturen i Uppsala på 1730-talet  (under lilla istiden) var ganska exakt samma som på 2000-talet.   I juli har det varit (i snitt) max 20º elva år,  min 13º tio gånger.   [I UK (Nordirland) finns mätningar från 1795; inte helt kontinuerliga.  F.ö. nil.]
     Och reaktionen här?  ”Jag blir så trött på det här tjatet om grader!  Nu talar vi faktiskt om upphett(s)ningen!  Så det så!”
     Det var -12º här i natt, för resten…  17mars…

 17. inge

  Är vi inne  i en negativ  P D Ö cykel betyder det att uppvärmningen inte kommer igång förrän om  ca 15 år  enligt min förklaring. 

 18. inge

  Under den  tiden hinner vi sjunka ner  i ett Daltons minimum. 

 19. Ingemar Nordin

  En artikel i dagens Daily Mail tar upp den uteblivna värmen. Det mesta som står är välbekant, men det finns lite intressanta uttalanden av biologen David Bellamy om hur han hamnade på tvärs mot BBCs agenda.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294560/The-great-green-1-The-hard-proof-finally-shows-global-warming-forecasts-costing-billions-WRONG-along.html

 20. Ingemar Nordin

  Peder Nilsson #14,

  Det troliga är väl att det finns olika typer av orsakssamband och som verkar på olika tidsperspektiv.

  Jo, det låter rimligt. Ole Humlum är betydligt mer försiktig än Salby. OH håller bara fram sina observationer om att plötsliga temperaturuppvärmningar i havet leder till en ökad puff av CO2 i atmosfären (med några månaders fördröjning). Salby går på CO2-budgeten och menar, om jag förstått honom rätt, att man förväxlar den naturliga ökningen av CO2 med antropogena utsläpp. Hur han förklarar de senaste 15 årens CO2-ökning vet jag inte.

 21. Lennart Bengtsson

  Jag har en öppen inställning till tänkbara och fysiskt rimliga förklaringar till klimatvariationer på några decennier. Orsaken att jag är kritisk till solvariationer är det enkla faktum att åtminstone i Europa inträffade den kallaste ( och också varmaste) årstiden vid helt olika tidpunkter. För tiden 1500-2003 för Europa inträffade den kallaste vintern (DJF) i slutet av 1600-talet dvs under det sk Maunder minimum medan det kallaste sommardecenniet hade man i början av 1900-talet och det kallaste höstdecenniet i slutet av 1800-talet. Med mitt enkla sätt att tänka borde en kall sol påverka sommartemperaturen i första hand. Att årsmedeltemperaturen i Europa var lägst i slutet av 1600-talet beror helt enkelt på att vinteranomalierna dominerar numerärt. Det är dylika resultat som är orsaken till att jag har en preferens för  icke-periodiska variationer + egenskapen hos instabila system.
  Jag sände bl a Ingemar en artikel på detta tema som nyligen publicerades i Tellus.
  LennartB

 22. Peder Nilsson

  Ingemar #20 Ska vi visa på en än mer komplex bild av hur CO2 påverkar måste vi ta med ekosystemet där CO2 har en central roll. Troligen viktigare än på temperaturen, vilket man kan se i mätningarna från Mauna Loa på hur biomassan ”andas” koldioxiden med årstiderna. I takt med att vi släpper ut CO2 har den totala biomassan på jorden ökat. Mer än hälften av våra CO2 utsläpp upptas i biomassan, i och för sig måste jag klippa gräset oftare på grund av detta :). Detta kan förstås också påverka albedot och där har vi ytterligare orsakssamband med temperaturen.

 23. Olaus Petri

  Gosselin har en rolig postning om Latifs krumbukter:
   
  http://notrickszone.com/2013/03/16/internationally-renowned-ipcc-scientist-prof-mojib-latif-now-postpones-warm-winters-by-up-to-100-years/#comments
   
  Fantastisk skojigt. Allt fler av de värsta alarmisterna (fram)står nu som vindvispar vid randen av ett stup. Armarna fäktar desperat efter grepp för att inte trilla över ”tipping pointen”. 🙂

 24. Slabadang

  Olaus Petri!
   
  Det är så pinsamt att man knappt kan läsa. Jag fattar inte hur man klarar av att hyckla på den nivån!

 25. Björn

  Ja, den uteblivna uppvärmningen sätter myror i huvudet främst hos dem som har tagit ut segern i förskott och det är de som har hävdat att det är CO2 som driver klimatet. Egentligen är det obegripligt att det finns de som kallar sig för forskare, som så flagrant utestänger andra orsaker till uppvärmningen, än CO2 som huvudsaklig forcing. Men nu står de där med ändan bar.
   
  Solen avslöjar obönhörligen sina egenskaper när dess magnetiska aktivitet avtar och därmed också en vikande temperatur. Hur kan klimatforskningen så konsekvent lyckats hittills med att trycka ner alla yttringar om andra orsaker till klimatets drift? Med en politisk regim utgående från IPCC och nära knutna forskare, har man lyckats trycka ner alla hypoteser som kunde rubba den dogmatiska förklaringen om AGW. Svensmark och andra som hävdade solens modulation av inflödet av kosmisk strålning och dess påverkan på molnbildningen, såg med förakt. Men klimatsystemet är långt mer komplicerat än vad som PK-media har lyckats förmedla till allmänheten, vilket också samtidigt visar på en kompetensbrist hos media.
   
   
  När solen lyser med sin frånvaro, blir det kallt, vilket inte CO2 på något sätt kan förhindra. Solen med sina bieffekter kommer nu att vara i fokus, för det kan väl inte i vetenskapens namn, fortsättningsvis pågå ett förhindrande av fri forskning kring solens egenheter? Hetsjakten på CO2 måste stoppas, för vi kan väl inte i förnuftet namn, fortsätta med åtgärder som inte leder till någonting annat än dränering av världsekonomin och förstörelse av våra traditionella och effektiva energiomvandlare. Det är tur att denna s.k hiatus nu har inträtt, vilken sätter fart på andra hjärnor än de koldioxiddrogade.
   
   
   

 26. Hans H

  Det krävs ett femårigt moratorium på alla anslag till ”klimatvetenskap” och det krävs en grundligt genomförd utrensning av alla jönsar inom området som tilldelats gröna påvehattar av antiintellektuella politiska rörelser. Under åren av sanering borde inte en enda ”klimatforskare” få publicera sig eller yttra sig i media.IPCC och Agenda 21 m.m borde omedelbart läggas ned och granskningstribunaler från övriga vetenskaper kallas in för att se om det finns något av värde i all bråte.Det var länge sedan den här frågan handlade om forskning och resultat.Det handlar om vetenskapens rykte. Många seriösa klimatforskare kommer att drabbas men det är till stor del självförvållat, de har visat klen vetenskaplig integritet under hela skandalen.

 27. Iven

  Så länge som klimaprofeterna som Al Gore, Rockström, Väderpär och Tove mm får åka land och riket runt med sina domedagsprofetior och avsikten att indioktrinera allmänheten med sin CAGWpropaganda, blir det svårt att föra en saklig debatt som når ut till allmänheten. Men vem eller vad kan stoppa storhetsvansinnet att tro att människan ska styra jordens klimat bl.a. med minskade CO2 utsläpp?
   
  Man kanske ska söka tröst hos Odalbonden:
  Ej buller älskar jag och bång,
  vad stort sker,det sker tyst,
  snart märks ej spår av stormens gång,
  av blixten, sen den lyst. 

 28. QSL

  Kan man hoppas på att klimat- och miljöalarmisterna gör som björnen nu då och går i ide? Hur som helst. Såg alldeles nyss dokumentären ”Mars Underground” på Youtube, en väldigt tankeväckande dokumentär och även den där Robert Zubrin, som också har ett par horn i sidan till miljörörelsen (http://www.youtube.com/watch?v=ei6jbrcX8ao) inverkan på hur mänskligheten skall gå vidare från det vetenskapliga, innovativa och ekonomiska stillestånd han upplever att vi befinner oss i nu.
  I dokumentären nämns hur man skulle gå tillväga om man skulle ge sig på att terraformera Mars. Då hävdar en kille (~ index 1:04:37) att man skulle släppa ut CO2 eftersom här på Mars vill man ha mycket av det i atmosfären till att börja med. Han inleder med att säga: ”We know how to warm up planets, we´re doing it on earth … ”
  Där beskrivs då alltså CO2 som en planetvärmande växthusgas som stänger inne värme. Förstår ni om man blir fundersam?
  Nån som har lust att utveckla eller förklara?
  Är det bara så enkelt att CO2 i sig självt, ensamt, här på jorden inte kan orsaka planetuppvärmning, utan att det samverkar med en rad andra faktorer?

 29. Stickan no1

  QSL; Wiki är din vän:
  ”Mars atmosfär är relativt tunn och består mestadels av koldioxid (95,32%).”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mars_atmosf%C3%A4r
  Det är alltså inte andelen CO2 som bestämmer växthuseffekten.

 30. Peter F

  Att han bara orkar. Snacka om fantasilöst med argument som för länge sedan bleknat. http://www.dt.se/opinion/debatt/1.5680094-klimathotet-ideologi-eller-vetenskap

 31. QSL

  Äsch, svenska wikipedia!? ”Vi i femman-kunskap”. Du säger andelen CO2? Ja, men Mars atmosfär består ju av 95% CO2, så du menar att det är alldeles fantastiskt varmt där då?

 32. QSL

  Sorry, läste fel om det där du skrev om andelen CO2. My bad!

 33. pekke

  Helt klart har klimatforskarna målat in sig i ett hörn när de satsade alla penningar på  att ” växthusgaser ” dominerar över andra orsaker.
   
  QSL #28
  Mars atmosfär består redan av 95 % CO2, största problemet är att den är väldigt tunn, trycket är bara drygt 1/100 av Jordens atmosfär och den orkar inte hålla kvar värmen från dagsidan när den roterat in på nattsidan, det kan skilja 50 grader eller mer mellan dag och natt trots att den har drygt 25 timmars dygn.
   
  Mars är i det närmaste geologiskt död jämfört med Jorden och verkar inte ha nåt magnetfält.
  Om det finns enorma mängder is så skulle man kunna smälta den för att få upp mängden gaser i atmosfären annars blir det nog enormt dyrt och krångligt att terraforma Mars.
   

 34. tolou

  Lennart, med all respekt, först konstaterar du det faktum att det främst är vintrarna som påveras av variationer i solaktivitet. Sedan framför du ett antagande att det istället bör varit sommartemperaturerna som påverkas mest. Varpå du egentligen avfärdar alltihop såsom ovidkommande.
  Varför inte utgå från observationerna då? Det är ju denna typ av bias som är problemet och anstår inte en klimatolog av rang.

 35. bom

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294560/The-great-green-1-The-hard-proof-finally-shows-global-warming-forecasts-costing-billions-WRONG-along.html
   
  Gå och läs detta. Det är vad vi hela tiden har ropat efter – ett totalt erkännande/avslöjande av att hela klimatköret var ren poppycock!
  Hurra-hurra-hurra!

 36. bom

  Vilka i svensk MSM kommer att bli först med detta scoop? Här har Karin Bojs chansen att göra en lysande come-back efter att ha avpolletterats av DN. Nå det lär nog inte hända att vi får läsa Karin Bojs: Nej nej nej Ni skulle inte ha trott på mig – Jag hade fel hela tiden!

 37. bom

  Kommer 9,3 % av Svenskarna fortfarande att rösta på ett miljöparti som varit ledande i detta bedrägeri. Kommer tillflödet av pengar till de sk miljöorganisationerna att tvärstoppa nu. Kommer vi att slippa betala vindkraftägarna mer och mer för varje elräkning.  Kan vi få tanka bensin för 10 spänn litern igen etc etc etc?????? 🙂

 38. bom

  Så här låter den förste besvikne troende:
  This article is terrible. It fails to mention that excess energy is being absorbed by the oceans. Surface temperatures alone do not give the full picture. This article does not fairly represent what is known about global warming. This article is propergander. – Simon , Walton-on-Thames, 17/3/2013 11:55 You are talking rubbish, we have been conned – let’s face it if you can’t even spell ”propaganda” then you really have no place speculating on this subject.
   
  Steve , Notts UK, 17/3/2013 12:27
   
  Click to rate     Rating   1
  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2294560/The-great-green-1-The-hard-proof-finally-shows-global-warming-forecasts-costing-billions-WRONG-along.html#ixzz2NnoCAe9v
  Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

 39. bom

  Över 400 kommentarer på stört! Snart kommer folk att ta till gatorna och jublande tåga mot Westminster. Kejsaren hade inga kläder och klimattrollet sprack i solen. Sug på den Rocksjikman. LBt, T palmen Björnte m fl försök att ta detta servess.
  Miljöpartiet kan läggas ner och vi behöver inte längre någon miljöminister och Hattan kan fara hem till Hylte och börja frisera!

 40. bom

  Mmmmm min bästa champagne!

 41. Björn

  bom [35]; En mycket välskriven och träffande artikel. Egentligen har IPCC med flera organisationer uppträtt som en maffia eller rånarliga, som hänsynslöst har utnyttjad allmänheten för sina ekonomiska syften. Man lurar på stater och människor en helt värdelös produkt för enorma belopp som skulle ha kunnat utnyttjats för mänsklighetens bästa. Hur skall förtroendet för klimatvetenskapen kunna återställas med så grova övertramp som har skett?

 42. Slabadang

  Nytt tiggarbrev i DN!
  http://www.dn.se/debatt/smart-energianvandning-kan-ge-30000-nya-jobb

 43. bom

  #41+42
   
  Visst är det underbart! Slabadang läs genast URL till The Mail och skit i DN. Nu skall DN bara läggas ner utan misskund!

 44. Ja du Slabadang #42, och har du sett undertecknarna? Det är vad BjörnT skulle kalla ’en analys med tyngd bakom’
   
  🙂

 45. HenrikM

  bom, tror du att denna glädjande nyhet kommer nå de svenska massmedierna? Jag är skeptisk!

 46. bom

  Skadekontrollavdelningarna har nog redan kört igång. Man kommer med all säkerhet att försöka lägga locket på och köra biz-as-usual. Så många har så mycket att förlora. Än så länge har vi bara den från BBC utsparkade och hans revanschbegär som tänt stubinen i The Mail. Vad som kan ses så här långt så har kommentarsresponsen varit överväldigande. Om skiten inte redan är i fläkten så är den på väg in i navet. Det borde börja flyga bruna prickar. Den Svenska grönbrunfacsismen blir nog sista man på plankan.

 47. bom

  #44 Fan Jonas uppdatera Dig i The Mail. Dina djävla DN-undertecknare är redan döda och har inte ens märkt det än!

 48. Gunbo

  Peder Nilsson #9
  ”…uppvisar en bra korrelation med eftersläp på ca 800 år där temperaturen är först?”
   
  En rykande färsk studie,  Leads and Lags at the End of the Last Ice Age, säger sig ha förklaringen till 800-årsefterssläpningen som man hittills ansett vara fakta.
   
  http://sites.uci.edu/energyobserver/2013/03/04/global-warming-and-co2-increase-start-at-close-to-the-same-time-at-the-end-of-the-last-ice-age/  
   
  ”One dilemma has been the apparent observation that the increase in global warming may have preceded a rise in CO2 by about 800±600 years. This has now been largely explained as a snow to ice effect, in a new summary article in Science, Vol. 339, p. 1042-3, 1 March 2013, by Edward J. Brook of the College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences of Oregon State University. The title of the article is Leads and Lags at the End of the Last Ice Age.”

 49. Lennart Bengtsson

  tolou
   
  Du missförstår mig fullständigt. Vad jag framhäver är att jag anser det rimligt att sommartemperaturen borde påverkas av en svag sol åtminstone på våra breddgrader. detta är enligt met observationer inte fallet!

 50. tty

  Gunbo #48
  Åldersskillnaden mellan isen och luften i gasbubblorna är ett välkänt fenomen och har redan tagits hänsyn till i tidigare jämförelser. Skillnaden är dessutom beroende av ackumulationshastigheten, så om man räknat fel så skulle fördröjningen bli helt olika t ex på Grönland och i Antarktis. Det är den inte.
  Dessutom är tidsskillnaden mycket större i början än i slutet av istider. Är isotoperna olika tunga när det blir varmare resp. kallare?
   

 51. Gunbo

  QSL #28,
   
  ”Är det bara så enkelt att CO2 i sig självt, ensamt, här på jorden inte kan orsaka planetuppvärmning, utan att det samverkar med en rad andra faktorer?”
   
  Det behövs en tjockare atmosfär – som vi har. 
   
  Mars follows a highly elliptical orbit, so temperatures vary quite a bit as the planet travels around the Sun. Since Mars has an axial tilt similar to Earth’s(25.19 for Mars and 26.27 for Earth), the planet has seasons as well. Add to that a thin atmosphere and you can see why the planet is unable to retain heat. The Martian atmosphere is over 96% carbon dioxide. If the planet had an atmosphere to retain heat, the carbon dioxide would cause a greenhouse effect that would heat Mars to jungle like temperatures. (min fetning)
  Read more: http://www.universetoday.com/14911/temperature-of-mars/#ixzz2NoC67CRt

 52. Gunbo

  tty #50,
   
  ”Åldersskillnaden mellan isen och luften i gasbubblorna är ett välkänt fenomen och har redan tagits hänsyn till i tidigare jämförelser.”
   
  Jo, jag vet det. Men vad jag utläste av artikeln när jag skummade igenom den var att tidsskillnaden inte är så stor som man antagit. 
   
  Correcting for this in the comparison of CO2 content and temperature proxies show that the CO2 increase and temperature increases occurred at the same time to within the error of plus or minus 200 years.
   
  Om det stämmer vet inte jag. Tycker bara att resultatet kan vara intressant.

 53. AOH

  JonasN  # 44
   
  ”….. Det är vad BjörnT skulle kalla ‘en analys med tyngd bakom’ …….”
   
  Är ens  dagliga versamhet http://ekofektiv.com/varfor-ekofektiv/ inom den ”gröna drömvärlden” finns tillgång till många ”tunga analyser” och bidragskällor.
  S M I L E Y
   
  http://ekofektiv.com/varfor-ekofektiv/
  Bakgrund
  ”…. Världen står inför en utmaning av gigantiska proportioner. Utsläppen av växthusgaser måste sänkas drastiskt om inte världen ska drabbas av en ödesdiger temperaturhöjning. Detta enligt FNs klimatpanel IPPC.
  De flesta ledande länder och regioner i världen tycks acceptera att en drastisk reduktion av växhusgasutsläppen är nödvändig även om mycket återstår innan bindande avtal skrivs under.
  EU har gått i bräschen och redan bestämt sig för det så kallade 20-20-20 målet som ska uppnås till år 2020. EU har satt målet att till 2020 ska följande uppnås: Minst 20 procents reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med 1990 års nivå. Minst 20 procent av energin som produceras ska vara förnyelsebar. Minst 20 procents reduktion av energikonsumtionen (jämfört med prognos) genom energieffektivisering. I den så kallade SET-planen detaljeras hur detta ska gå till.
  I SET-planen aviseras ett antal satsningsområden som Vindkraft, Solkraft, Geoenergi, Koldioxidinfångande, Smart Grids etc.
  IPPC
  FNs klimatpanel vars rapporter ligger till grund för klimatoron.    ( Ha –Ha –Ha –egen kommentar )
  EUs 20-20-20 mål
  De växthusgasreduktions och energiproduktions och -besparingsmål som ska nås inom EU.

  SETplanen
  Strategic Energy Technology plan. Roadmap för 20-20-20.

  IVAs rapport ”Vägval Energi
   
  http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Utlysningar/
  Utlysningar
  På den här sidan presenterar vi de utlysningar som är aktuella just nu på Energimyndigheten. 

 54. bom #35. Tack för länken. Det var så intressant att jag gjorde en pdf-fil av artikeln.
  http://www.tjust.com/2013/ggc.pdf
   

 55. Tage Andersson

  Är inte tidsbestämningen av CO2 i iskärnorna väldigt vansklig?

 56. Håkan Sjögren:

  Lennart Bengtsson # 2 : ”Uppvärmningspausen behöver inte utredas, det är bara att konstatera att koldioxid inte alls påverkar temperatur eller klimat. Temperaturen påverkas inte heller av vattenånga, metan eller lustgas, vilket är en spridd feluppfattning att det kan ske. Mvh, Håkan.

 57. Håkan Bergman

  Gun bo #51
  Har man börjat homogenisera såna  grader också? Snart har vid polcirkeln här nere i Stockholm.

 58. Lennart Bengtsson

   
  Tage
   
  i samband med att KVA skrev ett yttrande om klimatet i 2009 kontaktade jag ett antal forskare som sysslar med detta arbete och förhörde mig så gott jag kunde. Mitt definitiva intryck var att man nog vet vad man gör. Här är det ju ytterst en fråga om förtroende då man knappast har möjlighet att detaljkontrollera deras arbete. Man kan ju inte sätta igång och ifrågasätta allt. Jag har exempelvis ingen anledning att betvivla hur många månar som Jupiter och Saturnus har och vilka egenskaper dessa månar har trots att själv inte har vare sig sett dessa månar eller deltagit i det astronomiska arbetet. Varför skall nu  plötsligt allting inom klimat och meteorologi ifrågasättas? Att vi befinner oss i en fas då uppvärmningen är ringa är ju inte konstigare än uppvärmningen för 20 ar sedan var för snabb. I ena fallet blir en grupp personer glad och en annan olycklig. Nu är rollerna omvända. Vi skall naturligtvis vara tacksamma att den långsiktiga uppvärmningen  är  ringa. Dessvärre som jag skrev för Klimazwiebeln så finns det dom som beklagar den obetydliga uppvärmningen då det tar luften ur skjutjärnsaktivismen. Detta finner jag något perverst.
  Lennart

 59. Lennart Bengtsson

  Håkan Sjögren 56
   
  Du var mig en fan att va säker på Din sak! Det är kanske för att Du inte har sysslat med frågan. Men Du anser säkert att Du inte behöver sätta Dig in i det hela överhuvudtaget. Det måste vara befriande med denna okomplicerade syn på tillvaron
   
  Lennart

 60. Gunbo

  Tage Andersson #55,
   
  Jo, allt som har med paleoklimatologi att göra är väl ”vanskligt”. Speciellt sådant som leder till hypoteser man inte gillar. 😉 
   

 61. HenrikM

  Lennart Bengtsson #58
  Varför man inte ska tro klimatforskare? Tja det är väl bara titta på vad de har gjort i forskningens namn:
  Michaeln Mann
  Gergis
  och Marcott
  Om man nu är själv är hederlig klimatforskare, vad ska man tro på? Man verkar sakna heder. Hur kan man jobba under sådana förutsättningar, när man inte vet om det är rent båg, dessutom lyckas ju dessa att publicera i Nature/Sience. 

 62. Ingemar Nordin

  Lennart B,

  Om Svensmarks teori är riktig så blir det mer moln då solen är inaktiv. Detta verkar på olika sätt beroende på var på jordklotet man befinner sig. Mer moln i  norr betyder mildare vintrar, medan det blir hetare kring ekvatorn. Eftersom instrålningen kring ekvatorn är störst, så innebär en större molnighet där en större effekt på den totala instrålningen och därmed på den globala temperaturen överlag.

  Jag hade anledning att byta några ord med solforskaren Henrik Lundstedt http://www.lund.irf.se/henrik/ för några veckor sedan (vi var i samma program i TV6). Han var ganska förbaskad över att IPCC ignorerar solen ”De tror att solen är en konstant lysande lampa!”. I själva verket är Solen en mycket dynamisk kropp, menade han, som påverkar magnetfälten i Jordens närhet, med ibland mycket stora effekter på jordens klimat. Han gillar inte ”solfläcksbilden” av solen eftersom den inte ger rättvisa åt vad som händer där, eller vilken påverkan som solen kan ha.

  Björn,

  Lugn. Som jag sa i #19 så är det mesta välbekant. Det nya, som jag ser det, är intervjun med David Bellamy och BBCs agenda. Artikeln avslöjar tydligt hur BBC redan tidigt inriktade sig på att föra ut AGW-propagandan, oavsett sakläget beträffande icke-uppvärmning och annat som var tveksamt i IPCCs budskap. Se även t.ex. Svenolof Karlssons artikel i Katternö:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/02/09/bbcs-beslut-att-overge-sitt-journalistiska-uppdrag/

 63. Lennart Bengtsson

  HenrikM
   
  Jag tror Du får en skev bild av verkligheten. Du plockar ut artiklar som någon utländsk site har plockat upp av skäl som inte alltid är uppenbara. Du tycks nöja Dig med att bara repetera vad som denna site tycker och upprepa detta.
   Jag medger att det skrivs en hel del skräp liksom att det finns en preferens för Science och Nature att ta in spektakulära artiklar inte minst sådant som berör paleoklimatologi. Huvuddelen av de artiklar som bidrar till en fördjupad kunskap finner Du snarare i andra tidskrifter. Svenska Tellus är en bra journal en annan är Journal of Climatology och Quarterly Journal of the Royal Met Society.  En förutsättning att sätta igång och kritisera vetenskapliga artiklar är att man som ett minimum läser dom. Jag tvivlar på att alla TCS kommentatorerna gör detta. Likafullt har de alldeles bestämda uppfattningar. Detta finner jag inte speciellt övertygande.
  LennartB

 64. HenrikM

  Jag tar helt och hållet åt mig av din kritik att läsa artiklar, jag försöker, men jag behöver trots allt någon/några som kan hjälper mig att tolka. Jag kan inte upptäcka själv de brister t ex Marcott innehåller. Jag finner dock att i t ex Marcott fallet så rättar även de ”utländska siterna” upp sig efter det initiala ”anfall”. I början trodde t ex en del skribenter att Marcott hade ”klistrat” på riktigt temperaturmätningar i slutet av proxys. Men det så var visst inte fallet.  Så det verkar faktiskt vara tämligen självreglerande, såsom vanlig vetenskap är tänkt fungera fast ofantligt mycket snabbare. Så jag tycker du är väl hård på de ”utländska siterna”… 🙂 

 65. Gunbo

  HenrikM #64,
   
  ”Jag finner dock att i t ex Marcott fallet så rättar även de ”utländska siterna” upp sig efter det initiala ”anfall”.”
   
  Det tråkiga är att det blir ”anfallet” som stannar i minnet hos dem som inte själva kan förstå och tolka artiklarna.
  Tyvärr tror jag att ”anfallarna” räknat ut det. 

 66. Aha … du har en konspirationsteori, Gunbo!
   
  Du tror att ’anfallarna’ medvetet säger felaktiga saker om något, för att de ’räknat ut’ att tillräckligt många skulle komma ihåg det då, och sen inte kolla eller kunna ”förstå och tolka artiklarna”!?
   
  Anmärkningsvärt. Och ännu mer att du säger detta om en artikel som försöker prånga ut en ny, ännu mera hysterisk hockey-klubba, alldeles innan deadline för inkluderande i AR5, beledsagad av stort trummande i medierna ..
   
  Då är det det de som vill kolla detaljerna, de som inte blåögt sväljer helt hystriskt osannolika ’rekonstruktioner’ som i det dolda försöker vilseleda dem de talar till, som du alltså försöker beskriva som den mindre insatta (och därmed duper-bara) allmänheten …
   
  Det var ju en intressant (och typisk Gunbo-) teori!

 67. HenrikM

  Gunbo, man kan ju lika gärna använda det argumentet på ”motståndarsidan”. Hur många har fortfarande inte Michael Manns hockeyklubba i minnet? Jag tycker moståndargänget har lyckats mycket bättre än så länge.
   
  Att klimatvetenskapen har släpats i smutsen beror väl på tre saker:
  – Konsesustramset
  – En del forskning som lyfts till skyarna har varit direkt dålig/fusk. Inte ordentligt avståndstagande från detta från hedervärdiga klimatforskare.
  – Att man inte gått ut hårt fördömt t ex Al Gore och andra aktivister.
  Tyvärr så från min horisont blir ju hela klimatvetenskapen ej trovärdig, jag lär ju inte vara ensam om den slutsaten. Det är givetvis helt fel, jag är t ex övertygad att Lennart B är inte bara hedervärdig han är dessutom kunnig/begåvad. Men jag undrar varför han ”kommer fram” först nu? Han har kanske tidigare varit lika kritisk tidigare, och det hamnade bara i ”Tellus”. Men som jag ser är det först de senaste åren som han verkligen ventilerat sina åsikter så att det är möjligt för allmänheten att nå hans kunskap vilket jag är ytterst tacksam för….

 68. Ann L-H

  Ingemar N. – Tack för tipset om denna rapport av Dr. David Whitehouse!
  Än en gång måste jag få uttrycka glädje över att ha tillgång till TCS, som sammanfattar, ger tips, diskuterar osv det område som just nu känns mer angeläget än det mesta. Att dessutom kunna ladda ner valda tips tex denna lärorika (!) rapport och i lugn och ro kunna läsa den i totalt avslappning i bästa läsfåtöljen, det är livskvalitet! 

 69. HenrikM

  Jonas N #66
  Jag håller med dig, jag tror inte att man gör det medvetet, jag tror faktiskt att de flesta skäms när de blir motbevisade. Men det är ju ett otroligt effektivt sätt att undersöka sanningshalten i en artikel. Folk vräker ur sig hypoteser, sen ser man vilka som håller. Men som Gunbo påpekar, det är ju inte helt lätt att själv sålla ut ”rätt” information, det finns ju ingen som sorterar och visar vad som till sist blir sannningen.

 70. Lennart B (och Henrik M)
   
  ”Du plockar ut artiklar som någon utländsk site har plockat upp av skäl som inte alltid är uppenbara. Du tycks nöja Dig med att bara repetera vad som denna site tycker och upprepa detta”
   
  Den beskrivningen är inte alldeles oproblematisk (utöver att vara mest ett misstänkliggörande).
   
  Sajten ifråga drivs av någon som har publicerat en hel del just rörarande paleo-rekonstruktioner och som ffa har en mycket bra track-record angående att hitta tvivelaktigheter i publicerade rekonstruktioner. Dessutom stämmer den beskrivningen på flertalet skribenter, och liknande meriter har också en hel del av dem som kommenterar.
   
  Och poängen är inte att där begås enstaka fel i forskningen, även sådan som publiceras i prestigefyllda tidningar, utan snarare att de (ibland skriande uppenbara) bristerna inte plockats upp och identifierats, och/eller i efterhand belysts och korrigerats eller pekats ut i genmälen …
   
  .. utan att det är (i många fall) oavlönade outsiders, som på sin fritid/som pensionärar behövt först göra detektivarbetet att hitta vari felen bestod (normalt öht bara försöka få tillräckligt med info för att replikera beräkningarna) och därefter göra om jobbet men denna gången riktigt.
   
  Och Lennart, det har inte varit några enstaka fall, utan detta har systematiskt varit så sedan ett decennium: Att outsidern hittar bristerna, korrigerar felen, och sekten på insidan kämpat med näbbar och klor för att förhindra detta.
   
  Att misstänkliggöra sajten är nog knappast en ’framgångsstrategi’ för dig eller den klimatvetenskapen i större perspektiv.
   
  Jag håller med Henrik att oförmågan att inomvetenskapligt korrigera (eller bara göra rätt från början, granska tillräckligt noga), och på senare tid även distantiera sig från sådant ofog .. gör att hela området (rätt eller orätt) betraktas med allt större skepsis.
   
  På precis samma sätt som andra forskningsfält där politiska agendor ganska oblygt tagit sig in och sedan tagit över fältet, bla för att vissa har fått väldigt mycket finansiering … Jag tänker tex på ’genusvetenskapen’ som på bara några år totalt korrumperades av aktivister.

 71. Lennart Bengtsson

  HenrikM
  Jag har tidigare varit fullt upptagen med grundforskning och forskningsledning och inte alltför intresserad av IPCC. Jag tror personligen inte på konsensus när det gäller så komplexa och delvis okända processer som vi har att göra med när det gäller jordens klimat. Skulle vi stå inför ett veritabelt hot är det klart att något måste göras omgående, detta är inte fallet och man kan inte vända upp och ned på hela världsekonomin utan att ha en mer konkret  hotbild.  Modellerna  är begränsade och kan vara missledande om de användes av oerfarna personer detta är tyvärr fallet. Hittills har vi haft en ökning med 80% av den ekvivalenta koldioxiden samtidigt som jordens temperatur stigit 0.8°C och knappast ngt de senaste 15-16 åren. Man får faktiskt lov att använda sitt sunda förnuft. Vi får emellertid vara beredda på överraskningar med en snabbare temperaturökning men innan den kommer är det inte möjligt att mobilisera världsbefolkningen. Innan dess kan man göra vad som är allmänt vettigt hushålla med energi och försöka gradvis reducera växthusgasutsläppen på ett sätt som är ekonomiskt och praktiskt rimligt.  Vad vi verkligen behöver är mer resurser för  grundläggande energiforskning. Man kan hushålla bättre men det kan inte möta det ofantliga energibehov vi har i världen idag. DN artikel häromdagen var ju en synnerligen generande trivial historia. Ett stort problem i dag  är alla aktivister men orimliga och inkonsekventa förslag och det är bekymmersamt att inte den högsta politiska ledningen har intellektuell kraft att stå emot denna gröna anstormning som till sin struktur påminner om 60- och 70-talets fanatiska vänstervåg eller 30-talets  extremgrupper. Det är delvis härför  som jag engagerat mig då jag samtidigt är djupt bekymrad hur klimatvetenskapen i detta sammanhang till stor del missbrukas.
  LennartB

 72. Håkan Sjögren:

  Lennart Bengtsson # 59 : Tack förde positiva orden! Jag och många med mig anser att ” vara en fan” är ett positivt omdöme till skillnd från att””” vara en jävel”. Jag bygger min uppfattning om klimatet på fysikens lagar och har aldrig förvillats av meterologistudier, som många meterologer tycks drabbade av, Åtminstone de som framträder flitigt i debatten. Det skulle inte skada, utan vara positivt, med inslag av fysik i utbildningen av meterologe. Mvh, Håkan.

 73. HenrikM

  Lennart, kämpa på. Jag gör vad jag kan att få ut dina senare alster till de jag känner. Återigen, jag är ytterst tacksam att du finns!

 74. HenrikM

  Jonas N 
  Jag ser ditt inlägg. Håller fullständigt med.

 75. Ingemar Nordin

  Lennart B,

  Jag har varit lite oartig mot dig för att jag inte tagit upp den Tellus-artikel jag fått. Tack för den. Jag har läst den, men är fortfarande inte helt på det klara med hur du ser på en del saker.

  En sak berör du i #21 ovan, med det faktum att de kallaste årstiderna infallit under helt olika århundraden. Jag kan se att ett sådant argument stärker din tes att klimatforskningen underskattat variabiliteten. Men jag ser fortfarande inte varför det skulle undergräva tesen om solens inverkan. Men kanske är det bara jag som är trögtänkt här …

  Jag saknar också ett klarläggande om hur du ser på kopplingen till bestämmandet av klimatkänsligheten. Om det nu är så, vilket jag naturligtvis kan köpa, att klimatsystemets interna variationer är underskattade så borde ju det ha betydelse för uppskattningen av storleken av klimatkänsligheten. Du tar inte upp det i artikeln.

  Beträffande det andra ämnet om hur vetenskapen används felaktigt för att driva politiska agendor. Självklart är det så. Och det har inverkat menligt på klimatvetenskapen som sådan. Det har blivit väldigt lågt i tak ett tag (som många klimatforskare vittnat om), och jag hoppas att situationen snart vänder. Jag menar att upplägget med IPCC, och hur vissa använt denna organisation som plattform för att tysta alla andra, tillhör grundproblemet.

 76. Lennart #71,

   

  Tack för den kärnfulla kommentaren! Speciellt detta är något som jag definitivt kan skriva under på:

   

  Hittills har vi haft en ökning med 80% av den ekvivalenta koldioxiden samtidigt som jordens temperatur stigit 0.8°C och knappast ngt de senaste 15-16 åren. Man får faktiskt lov att använda sitt sunda förnuft. Vi får emellertid vara beredda på överraskningar med en snabbare temperaturökning men innan den kommer är det inte möjligt att mobilisera världsbefolkningen.

   

  Innan dess kan man göra vad som är allmänt vettigt hushålla med energi och försöka gradvis reducera växthusgasutsläppen på ett sätt som är ekonomiskt och praktiskt rimligt. Vad vi verkligen behöver är mer resurser för grundläggande energiforskning. Man kan hushålla bättre men det kan inte möta det ofantliga energibehov vi har i världen idag.

   

  Jag delar också din uppfattning om DN-artikeln. Den var för övrigt en ren partsinlaga enligt min mening.

   

 77. Lennart Bengtsson

  Ingemar
  Tanken var, men det är delvis intuitivt tänkt av mig, att om vi har en direkt koppling mellan forcing  och response ( vilket jag egentligen inte tror på) så borde ju vid en markant ökning eller minskning av solintensiteten ALLA årstider påverkas och för oss eller Europa speciellt då sommaren.Problemet som vi dock ser vid alla modellexperiment oberoende av forcing så finns det inget enkelt samband såvida inte forcingen är extrem som vid ett gigantisk vulkanutbrott. Den interna dynamiken är så dominant att relationen forcing/response kräver långa dataserier och separation av signal/noise. 
  Klimatkänsligheten beräknat från observationer är ringa. att den blir större i modellerna hänger dels samman med hur aerosolerna beräknas eller föreskrivs. Därtill kommer den sk ”equilibrium sensitivity” som i de flesta fall beräknats med en atmosfärmodell och en idealiserad ocean, sk mix-layes ocean där djupet sätts till ca 50 m. Hur lång tid det tar i verkligheten vet man inte, sannolikt når man aldrig någon jämnvikt men kan komma ganska nära. Här har emellertid modellerna begränsningar så jag tycker det mest användbara är den transienta klimatkänsligheten som vi faktiskt kan verifiera. Men IPCC har mest använt equilibrium sensitivity. I huvudrapporten har man dock en tydlig tabell för varje enskild modell där man visar både transient- och jämnviktskänslighet. 
  Lennart 

 78. Pelle L

  Nu skall jag framföra en lekmans tolkning av dagens situation beträffande klimatet. Hoppas att ni har tålamod med det, jag lovar att inte bli alltför mångordig.
   
  Alla som engagerar sig i eller ”arbetar” aktivt med klimatfrågan verkar ha en märkligt kort horisont i sitt betraktelsesätt.
  Och det mest utmärkande är att de betraktar dagens läge, eller kanske snarare situationen för 100 år sedan, som det ideala och eftersträvansvärda.
  Varför det?
   
  Låt oss tänka oss tillbaka till början-mitten av 1700-talet:
  Jorden började återhämta sig från köldens verkningar under den ”Lilla istiden”. Vad tänkte människorna då?
  Hur såg de på den långsamt ökande temperaturen, att snön smälte undan före midsommar, att Öresund och Bälten blev farbara, att Norrlands inland kunde bebyggas och odlas upp?
   
  Kanske gladdes man åt lite bättre skördar efter decennier av oår.
  Kanske man såg välsignelsen av att barnen kunde äta sig mätta och växa.
   
  Varför gläds vi inte åt detsamma idag?
  Var på jorden tar vi människor skada av lite högre temperatur?
   
  Jag får lätt intrycket att många vill förvandla jorden och den civilisation vi har byggt upp till ett museum. Det skall vara statiskt, och får inte utvecklas.
   
  Så att framtida människor kan gå och titta på oss och vårt levnadssätt, ungefär som jag och min generation tittade på ”lapparna”, kåtorna och renarna på muséerna när jag var barn.

 79. LBt

  Lennart B #71, Pehr B #76,
  jag uppskattar naturligtvis era kommentarer.

 80. Gunbo

  Pelle L #78,
   
  ”Var på jorden tar vi människor skada av lite högre temperatur?”
   
  Ja, inte här på våra breddgrader i alla fall.
   
  Men hur är det i sådana områden där det redan är tillräckligt varmt? Om du tänker på det senaste decenniets värmeböljor och vad de ställt till med i form av massdöd (30-50 000), bränder, torka som förstör skördar, boskap som dör av brist på mat och vatten eller får avlivas av samma orsak, så kanske du inser att mer värme inte alltid tas emot med glädje. Stiger temperaturen med ännu en grad blir sådana värmeböljor vardag i stora delar av USA, Ryssland, Sydeuropa, Asien, Australien och Afrika.
   
  (Men vi vet ju inte med säkerhet att den globala temperaturen kommer att stiga så mycket. Vi får hoppas att den inte gör det.)  
   

 81. Gunbo

  Lennart Bengtsson,
   
  ”Vi får emellertid vara beredda på överraskningar med en snabbare temperaturökning men innan den kommer är det inte möjligt att mobilisera världsbefolkningen.”
   
  Det var väl detta John Houghton tänkte på när han sade:  ”If we want good environmental policy in future, we’ll have to have a disaster. It’s like safety on public transport. The only way humans will act is if there’s been an accident.”
   

 82. Lennart B
  ”Vi får emellertid vara beredda på överraskningar med en snabbare temperaturökning”
  Så där generellt bara liksom?
  och då kanske även
  ”Vi får emellertid vara beredda på överraskningar med en snabbare temperatursänkning”
  Och hur försöker vi förbereda oss så att vi garderar med 1 x 2.
  Gott om energi, tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi är väl en bra början. Där borde vi lägga resurserna. Där borde vi ha lagt resurserna
   
   

 83. Daniel F.

  Gunbo #81,
   
  är det därför du och dina gelikar hoppas så innerligt på en klimatkatastrof? Så innerligt att ni blir ledsna och besvikna när den uteblir?

 84. tolou

  Eller omvänt som en helgardering liksom. Om det går åt h-vete som kan man iaf säga ”Vad var det jag sa”, och blir det bra ändå så kan man säga att det var tur att man hade fel.
  En slags psykologisk försvarsmekanism.

 85. Björn

  Lennart Bengtsson [77]; Är inte klimatkänslighet ett trubbigt verktyg så länge man inte kan enas om vad som driver klimatet?

 86. Gunbo #81,

   

  En bild säger mer än tusen ord:

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/03/Figur-0.jpg

   

 87. Gunbo

  Pehr B #86,
  Tack för bilden på Houghton.
   
  Min enda tanke var att jämföra hans och Lennart Bengtssons utsagor.
   
  Men ärligt talat, vi kan väl inte ställa folk till svars för att de inte, för 12 år sedan, hade den kunskap vi har nu? 
   

 88. Gunbo #87,

   

  När det gäller IPCC, och speciellt de personer som har toppositionerna där, som är att betrakta som förtroendeuppdrag, så finns det enligt min åsikt all anledning att förvänta sig ett stort ansvarstagande.

   

  I förtroendeuppdraget ingår att så objektivt som möjligt redovisa de kunskaper som man har, eller hade vid den aktuella tidpunkten, att säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.

 89. Gunbo

  Pehr B #88,
   
  ”I förtroendeuppdraget ingår att så objektivt som möjligt redovisa de kunskaper som man har, eller hade vid den aktuella tidpunkten, att säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”
   
  Jag håller med fullständigt! Men hade Houghton m fl de kunskaper om hockeykubban vi har i dag? Den var en av de första rekonstruktionerna av klimatet tusen år tillbaka. Att den senare skulle visa sig vara felaktig kunde ju inte folk veta då.
   
  Det är ju så här vetenskapen utvecklas, hypoteser läggs fram och med tiden antingen ”debunkas” eller verifieras de. 
   
   

 90. Pelle L

  Pehr Björnbom  
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/03/08/ny-kritik-av-michael-mann-for-osaklighet-om-klimatmodellerna/#comment-327984
   
  Jag svarar här, då artikeln i länken ovan nu är stängd för kommentarer.
   
  Tack för ditt svar! Och Du har ingen orsak att be om ursäkt för dröjsmålet.
  Jag inser att jag är ett bra exempel på ordspråket att ”en dåre kan fråga mer än tio kloka kan svara”. Men du svarar ändå  🙂
  Det är väl helt enkelt så att jag är för dåligt insatt i klimatforsknings-/modelleringensterminologin.
   
  Parameterisering används alltså då man inte känner till antalet frihetsgrader i en process.
   
  Detta löser man nog i vanlig programmering på ett elegantare sätt.
  Det är ju inte matematiken det är fel på, hoppas jag.
  Utan vilka variabler och data man tillämpar matematiken på.
   
  Nåväl, tack för dit svar! Case closed.

 91. Gunbo …
   
  Det är nästan lite rart av dig hur otroligt ’förlåtande’ du kan vara för ’misstag’ som begås av ’värdens främsta experter’ på det som kallas klimatforskning.
   
  IPCC rapporten som Houghton sålde in varhelst han kunde, och alltid med Manns hockeklubba som affisch-bild, hade ju dessutom sammanställts och reviewats av (då var det väl, inkl alla dubbelräkningar) ~4500 experter.
   
  Dessutom skiljde den sig markant från 1995 års IPCC-SAR där både MWP och LIA var tydligt synliga.
  Jag undrar om du verkligen menar att IPCC-versionen av sållning/sammanställning ”är ju så här vetenskapen utvecklas”!? 
   
  Den mer skeptiska, och mer vetenskaps inriktade positionen är väl mer åt andra hållet, dvs att IPCC och vad de gjort har hindrat, senarelagt och tom förstört hur vetenskapen fungerar, och kommer framåt genom att det (som du säger) ”läggs fram och med tiden antingen ”debunkas” eller verifieras de”!?
   
  Det vore mycket svårt att med ett rakt ansikte och blick påstå att IPCCs version av hur vetenskap sammanställs och sammanfattas ..
   
  .. att det upplägget skulle befrämja falsifiering eller ens framläggandet av vetenskapliga falsifierbara utsagor (dvs så som vetenskap måste fungera, och dittills också gjort det ganska bra).
   
  För det du hävdar här är väl snarast motsatsen: Att IPCC-sammanställningar och -auktoritetsstämpel ’ju är så som det skall vara’!?
   
  Är det verkligen det du menar? Eller är din extremt ’förlåtande’ inställning till grava felbedömningar igen beroende av vilken ’sida’ som begår dem?
   
  (För den misstanken är du ännu inte helt rentvådd från 😉 )
   

 92. Gunbo #89,

   

  Jag anser att Houghtons sätt lyfta fram hockeyklubban som ett bevis på en hotande katastrof var förkastligt ur vetenskaplig synpunkt. Detta lurade många bland annat mig.

   

  Som vetenskapsman visste han mycket väl att ett så nyutkommet forskningsresultat inte kunde anammas på detta sätt innan man visste hur det skulle komma att tas emot av det vetenskapliga samhället i framtiden.

   

  Om Houghton bara hade representerat sig själv och framlagt denna åsikt så hade det väl gått an. Men nu gjorde han detta som IPCCs vice ordförande och ansvarig huvudförfattare för IPCCs vetenskapliga rapport år 2001. Därför accepterade jag vad som framfördes om den hotande katastrofen eftersom man rimligtvis har förtroende för den som har en sådan förtroendepost.

   

  Men jag anser numera alltså att han svek detta förtroende och har som sagt också en gissning om hans verkliga drivkraft.