Åsiktsmonopolet undergräver kunskapsutvecklingen

åsiktsmonopol

Klimatfrågan är märklig på många sätt. Till de märkligaste hör åsiktsmonopolet både inom klimatforskningen och inom opinionsbildningen. Att etablera ett sådant monopol har varit en medveten strategi från början. Och den har varit häpnadsväckande framgångsrik.

Genom att utnyttja en förment vetenskaplig auktoritet, och genom att utnyttja internationella politiska organ som FN och EU, så har man lyckats etablera sitt budskap så till den grad att ingen egentligen vågar ifrågasätta det. Undantag finns förstås (och vi på KU gör vårt bästa för att tillhöra undantagen), men i det stora hela så är det konsensus som är den officiella linjen.

Den australienska senatorn och tillika domaren, George Brandis, har uttryckt sin förfäran över den tendens som finns, och funnits, att försöka tysta alla kritiska röster. Han tror själv på den etablerade sanningen från FNs klimatpanel (IPCC), men förstår inte alls varför det inte får föras en öppen debatt i media om både de vetenskapliga grunderna eller om politiken.

Joel Kotkin tar upp samma tema i Orange County Register. Även i USA så har åsiktskonformismen spridit sig i media, och kanske än mer på universiteten. Förr stred vänsterintellektuella sida vid sida med klassiska liberaler för yttrandefriheten, men idag försöker de istället tysta kritiker som har ”fel” åsikt om klimatet. Tydligen så var det inte åsiktsfriheten i sig som vänstern ville försvara, utan bara att ”rätt” åsikt skulle komma fram.

Även Judith Curry har tagit upp ämnet: ”I am broadly concerned about the slow death of free speech, but particularly in universities and also with regards to the climate change debate.”

Den klimathotstroende ortodoxin har erövrat kommandohöjd efter kommandohöjd; välkända vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga sällskap, vetenskapsråd som delar ut forskningspengar, skolorna, universiteten, stormedia, politikerna. Och man har utnyttjat denna nästan totala seger på det mest brutala sätt, nämligen för att tysta all diskussion. ”Debatten är över” förklarade man redan från början. Ja, man påstod t.o.m. att det var direkt omoraliskt att ifrågasätta förebådandet om den kommande klimatapokalypsen.

Men vad är det för fel med att förbjuda oriktiga åsikter?, undrar kanske någon. Det är väl bara dumt om folk får höra, se och lära sig saker som inte stämmer?

Problemet med en sådan till synes övertygande argumentation, är förstås vår okunskap. Vi vet inte om koldioxiden kommer att öka den globala temperaturen på ett katastrofalt sätt, och vi vet inte om de föreslagna politiska åtgärderna kommer att ha någon annan verkan än att vi alla blir fattigare. Ja, i själva verket så är just bristen på en öppen diskussion om dessa saker en starkt bidragande orsak till denna kunskapsbrist.

Den vetenskapliga kunskapen växer genom att det görs nya experiment och observationer, genom kritisk granskning och diskussion, och genom att nya (även oortodoxa) idéer tillåts läggas fram. Jag är ganska övertygad om att det rådande åsiktsmonopolet gjort att flera områden inom klimatforskningen – avsaknaden av hot-spots, havsströmmarnas långsiktiga betydelse, molnbildningen, solens inverkan, förståelsen av istiderna, etc. – knappt gjort några större framsteg under de två senaste decennierna.

Även inom politiken och den allmänna opinionsbildningen så är den öppna diskussionen helt central, åtminstone i demokratier. Utan den så kan inte olika värderingar mötas och vädras, inga nya ”obekväma” fakta får komma fram. Istället mal propagandamaskinerna samma enformiga budskap utan att man kommer någon vart. Vanliga människor har sedan länge tappat allt intresse för denna ”århundradets viktigaste fråga”. Har någon hört, sett eller läst en enda ny idé om klimat- och energipolitiken under de senaste 10-15 åren i svenska stormedier? Samma sak i skolorna, på universiteten, i kommunerna och i riksdagen.

Det rådande åsiktsmonopolet är förödande, inte bara för klimatforskningen, utan för själva demokratin. Att försöka klargöra hur vi hamnat i detta farliga läge är en viktig fråga för samhällsvetenskaparna, historikerna och filosoferna i en framtid när forskningen släpps fri igen.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  I många totalitära stater är det förbjudet att ifrågasätta makten och dessa yttringar. På så sätt kan man omforma samhället på ett imponerande sätt. Jag tror att få Tyskar ogillade utvecklingen under Nazismens första år-öppet alltså. Detta tas upp i SVD i dagens ledare. Hade Tyskarna inte gett sig på en befolkningsgrupp så hade de kunnat fortsätta sin framgångsrika väg. Inkludering lönar sig.
  Kanske kunde klimatet må bra av att även inkludera tvivlarna!

 2. tolou

  So supporters of climate change mitigation are increasingly resorting to the “Noble Lie,” a political concept introduced by Plato in The Republic. Plato believed that most people lacked the intelligence to behave in ways that are in their own and society’s best interest. Therefore, he advocated creating religious lies that are fed to the public to keep them under control and happy with their lot in life. False propaganda to enhance public welfare is completely acceptable, Plato argued.
  http://pjmedia.com/blog/telling-noble-lies-about-climate-change-will-backfire/

 3. Peter F

  Många tidningar har nu infört registrerings- och/eller prenumerationstvång även för att kunna skriva kommentarer på opinion- och debattsidorna. För registrering krävs bl a att man uppger personnummer. Jag tillhör dem som inte gillar tanken att lämna ut personnumret till höger och vänster. Antalet kommentarer har minskat kraftigt på de tidningar jag följer. Åsiktsmonopolet motar debatten i grinden. Trist.

 4. Bim

  Det Du tar upp här Ingemar är det grundläggande problemet med klimathoteriet. Det är egentligen en kidnappning av ”godheten”.
  Vänstern gör anspråk på att de som inte är vänster är onda. Det dyker alltid upp i diskussioner om allt från avvikande åsikter om vad vi skall äta, hur skolor skall undervisa, genustokerierna, och i stort sett alla åsiktsyttringar.
  Att vänstern i historisk tid stått för ondskan i så stor utsträckning borde varje människa försöka att lägga på minnet, eller åtminstone försöka sätta sig in i.

 5. Evert

  Det finns naturligtvis en grund för att UNFCCC:s boss Christiana Figueres hyllar Kinas samhällsmodell.

 6. Thomas P

  Visst är det hemskt med alla försök att tysta obekväma röster. Ta t ex Jim Salinger som fick sparken för att talade med media utan tillstånd, ett system som ivrigt drivs även av Harper i Kanada.

 7. eon

  Peter F #3
  Jag vet inte om detta är avsiktligt, men att avanonymisera internet så kan man tysta misshagliga röster som ifrågasätter. Anonymiteten på internet (även om den leder till mycket otrevligt) har varit en extremt revolutionerande kraft att ge röst till åsikter även utanför det smala spektrum som får tillträde till traditionella medier.
  Kalla mig foliehatt, men när jag såg Romsons förslag om anonyma bloggar tänkte jag direkt att detta är ett försök att tysta åsikter MP inte gillar, för klart är det många som föredrar internet hellre än att få gå gatlopp för att ha fel åsikter.

 8. Slabadang

  Thomas P!
  Jim Salinger skulle ha sparken inte för vad han säger utan för att förfalskade den Nyzeeländska temperaturhistoriken. Till skillnad från dig tycker jag att varenda käft som finansieras av allmänheten och som talar för någon sådan verksamhet skall påtvingas ämbetsmannaansvar om intellektuell hederlighet vilket blir konsekvensen om man företräder en opartisk och saklig organisation med respekt för dem som betalar deras löner. Inkompetens är et annat skäl till att ge Salinger sparken.

 9. Helge

  Mer än halva tiden för satellitmätningar har det nu inte varit någon uppvärmning.
  ”Science is settled”
  http://www.thegwpf.org/milestone-reached-no-global-warming-for-more-than-half-of-the-satellite-record/

 10. Björn

  Om det inte längre finns en öppen och fri debatt, har det demokratiska systemet havererat. Är vi då annorlunda jämfört med planekonomiska diktaturer? Det fria ordet i alla sammanhang är grundförutsättningen för beslut inom demokratier. Begåvade människor är alltid i underskott, vars ord och kunskaper är motorn och övertygelsen om vägen framåt. Hur skall denna övertygelse kunna vinna gehör om den minst kunniga delen av befolkningen i egenskap av majoritet, hänvisar till konsensus i alla frågor? Det förefaller som om klimatfrågan är konservöppnaren för något annat än själva sakfrågan.

 11. Gunbo

  En orsak är nog att många skeptiska argument inte håller vetenskapligt när de granskas närmare.
  Roy Spencer har i sitt senaste inlägg Skeptical Arguments that Don’t Hold Water på sin blogg skrivit följande:
  ”There are some very good arguments for being skeptical of global warming predictions. But the proliferation of bad arguments is becoming almost dizzying.
  I understand and appreciate that many of the things we think we know in science end up being wrong. I get that. But some of the alternative explanations I’m seeing border on the ludicrous.
  So, here’s my Top 10 list of stupid skeptic arguments. I’m sure there are more, and maybe I missed a couple important ones.”
  http://www.drroyspencer.com/2014/04/skeptical-arguments-that-dont-hold-water/

 12. Ann L-H

  Viktigt tema! En av länkarna ovan går till en fyra år gammal tråd. Fyra år. Mycket är sig likt, men inte allt. Åsiktskorridoren är minst lika snäv i MSM idag som då, men Gunnar Littmarck var aktiv på bloggen då, hans röst har tystnat här tyvärr.
  Just idag har, som redan påpekats, Fredrik Karén, chefredaktör på Svd ventilerats sina åsikter om intolerans och tillväxt. Hans skriver bla ”Hur ska vi säkerställa att idéer strömmar fritt …”.
  Ett litet tips är naturligtvis att han kan se till att klimat- och energidebatten behandlas allsidigt i hans eget fögderi.

 13. Ingemar Nordin

  Gunbo #11,
  ”En orsak är nog att många skeptiska argument inte håller vetenskapligt när de granskas närmare.”
  Och tror du att våra journalister, kommunalgubbar, etc. har granskat de skeptiska argumenten närmare?

 14. Ingemar Nordin

  Helge #9,
  Nej, nej. Tro dem inte! Du ser väl att temperaturen går uppåt i en accelererande takt! 🙂

 15. Adolf Goreing

  För de yngre läsarna, lite motpropaganda här:
  https://www.youtube.com/watch?v=AybBEuIpy44

 16. Slabadang

  Ingemar N!
  Åsiktsmonopolet existerar inte. Det är anspråken på den som existerar och korrumperar. Min analys är att nätet skrämmer skiten ur manipulativa thinktanks och spindoctors. De har redan förlorat denna totalitärismens försök till kupp mot allmänheten och konsekvenserna av misslyckandet står skrivet i stjärnorna. MSM är kontrollerad av krafter vi inte vill ta med ut på picknick eller ta en bärs med.
  Nätet bevisar att den öppna demokratiska samhällsdebatten är en fungerande kvalitativ urvalsprocess där argumenten kan mötas på lika villkor. I år igen så vinner de skeptiska bloggarna i princip alla kategorier de kan nomineras till politik, bästa blogg, vetenskap,miljö, ämnesblogg life time achivement det är väl bara rese och matbloggar som inte de skeptiska bloggarna kan vinna?
  Alla som läser Klimatupplysningen lär sig vem det är som har gedigna argument eller ej. SVT är ju ett bra exempel på hur man totalt kan förstöra sitt varumärke när tex E Bjerström med manus skrivet av Rockström som sugit av framför allt SIDA på miljardbelopp ägnar sex hela program åt att fläska runt i världen och vittnar om ”klimatförändringar” samtidigt som all statistik bevisar att det är fullständigt naturliga väderfenomen hon beskriver. Att SVT inte konfronteras med dessa perversiteter är bara en fråga om lånad tid och inget annat.
  Så vad lär sig allt fler och vad upptäcker de ? Jo genom MSM får du en blandning av information och desinformation. Vad som blir vad är mest beroende på ämne. På nätet kan du hitta den sanning och fakta MSM MEDVETET undanhåller dig. Förtroendebarometern ger public service ”högt förtroende” en journalistisk vinkling i egenyttans namn. Tittar vi på hur allmänheten svarat så svarar två tredjedelar att de har begränsat eller lågt förtroende för bolagen.
  När endast 1/3 av allmänheten väljer att kryssa i ”högt förtroende” och resten med lägre ”ganska” ned till inget förtroende skall jämföras med hur andra varumärken ser på samma resultat.
  Volvos varumärke byggs av förtroendet till Volvos tre kärnvärden. Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Public service är saklighet opartiskhet och oberoende. För Volvo såväl som för vilket annat varumärke som helst är ett resultat motsvarande SVT/SRs nog för att tillsätta en krisgrupp för att återskapa ett högt förtroende bland sina kunder. Möjligtvis kunde Trabanten överleva ett sådant lågt förtroende bland sina kunder.
  Situationen är ju ännu värre eftersom kraven saklighet opartiskhet och oberoende endast gäller för en enda leverantör av medial samhällsinformation. En betydligt mer relevant frågeställning är ju varför inte !00% av allmänheten hyser ett högt förtroende för public service?
  Marknadschefer och varumärkesansvariga inom hela näringslivet lyssnar på vilka invändningar kunderna har på deras produkter och tjänster och man är ett döende företag om endast en tredjedel av kunderna äger ett högt förtroende för varumärket. De tar blixtsnabbt reda på vilka invändningar och argument kunderna har för att anpassa produkten eller tjänsten så att förtroendet ökar.
  SVT/SR har officiellt ”ingen aning” om vad kunderna säger och vad de vanligaste invändningarna och klagomålen mot varumärket består av. En varumärkes ansvarig inom näringslivet kan väckas mitt i natten och redogöra för de vanligaste invändningarna. För Volvo har de vanligaste invändningarna varit bla priset ”traktor” och bensintörst. Invändningar de tagit på stort allvar och har anpassat sina produkter därefter, dels för att höja förtroendet och samtidigt bredda sin marknadsandel och åtnjuta större förtroende hos fler kunder.
  Det gäller liksom att sätta in saker och ting i sitt rätta sammanhang. Ovanstående är ett mycket bra bevis och öedtråd till att Public service inte till minsta gram är till för allmänheten utan riktad MOT allmänheten som utgör dess kunder utan istället styra över opinionen istället för att styras av den. Hos företag som tvingas förtjäna sitt förtroende är varje kunds klagan av största värde. För SVT/SR är de av NOLL och intet värde och observera att bolagen INTE ens redovisar vilka synpunkter eller reaktioner kunderna dvs licensbetalarna kommit med till tittar och lyssnarservice.
  Reaktionerna från kunderna cirkulerar endast som ett internt dokument bland redaktionscheferna och frågar du Katrin Wilson på SVT (chef för ”tittarservice”) vilka produktioner som skapat de fem eller tio största reaktionerna från kunderna så vill hon inte svara. Ännu mindre kan/vill hon svara på om det finns en systematik i feedbacken från kunderna.
  Att det INTE skall framgå vad licensbetalarna tycker och klagar på är utgör en av de företagshemligheter de vill bevara. Hittar du några hål i min bevisföring .. eller kanske någon annan? 🙂 Lycka Till!! Jag har dem på kroken och hullingen sitter fint!!

 17. Ann LH

  Adolf Goreing #15, inte för att jag hör till de yngre läsarna precis, men stort tack ändå för länken.

 18. Gunbo

  Ingemar Nordin #13,
  ”Och tror du att våra journalister, kommunalgubbar, etc. har granskat de skeptiska argumenten närmare?”
  Nej, de förlitar sig nog på IPCC. Men du skrev:
  ”Den klimathotstroende ortodoxin har erövrat kommandohöjd efter kommandohöjd; välkända vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga sällskap, vetenskapsråd som delar ut forskningspengar, skolorna, universiteten, stormedia, politikerna.”
  Det är bland de förstnämnda som de skeptiska argumenten granskats.

 19. Ingemar Nordin

  Gunbo #18,
  ”Det är bland de förstnämnda som de skeptiska argumenten granskats.”
  Det ger ingen förklaring till åsiktsmonopolet Gunbo. Det finns 1000-tals skeptiska vetenskapliga artiklar publicerade. Och det kommer nya dagligen. Så, varför skriver inte MSM om dessa?

 20. Åke N

  Ann L-H #12.
  Även jag saknar Gunnar Littmarck här men hans röst har inte tystnat. Han finns numera här (vilket kanske är bekant för de flesta):
  http://gunnarlittmarck.blogspot.se/

 21. Sören F

  Jag tror vid det här laget, så långt som det gått, en tillnyktring måste komma ”uppifrån” samma politik och media som lät sig berusas. Troligen genom att man medialt sätter fingret mer precist på felet, Uppdrag Granskning-mässigt s a s, fast globalt.

 22. pekke

  Det är lustigt att man inte får ha avvikande åsikter om något som man fortfarande inte riktigt vet hur det fungerar och hur det påverkas av både inre och yttre faktorer.

 23. Gunbo

  Ingemar Nordin #19,
  Nu säger varken jag eller Roy Spencer att det inte finns hållbara skeptiska argument.
  Spencer: ”There are some very good arguments for being skeptical of global warming predictions.”
  Risken med alla ohållbara argument är att de sänker skeptikernas tillförlitlighet och det är ju det Spencer framhåller. De flesta av de 10 argument han listar är ju dessutom åsikter som framförs av amatörer på bloggar och liknande. Alla har rätt till åsikter men inte till felaktiga fakta!

 24. Ingemar Nordin

  Gunbo #23,
  Jag vet vad Spencer skriver om. Mycket bra dessutom, tycker jag. Men jag tror inte att han menar att det är bra om det råder ett åsiktsmonopol där inte heller Drakdödare skulle få komma till tals. Eller hur?
  Så länken till Spencer är inte särskilt relevant för mitt inlägg. Om du har några argument för varför det är bra att bara en åsikt i klimatfrågan tillåts inom politik, stormedia, på universiteten etc., så skulle det vara intressant att få höra dem Gunbo.

 25. Janne

  Journalisterna är så färgade av åsiktsindoktrineringen att de inte kan ta i den skeptiska sidan av klimatdebatten. För det första så har de flesta en vänster inriktad tankebild och ska då visa oss andra hur vi ska vara goda medborgare. Deras självutnämnda uppgift blir då allt mellan upplysande till uppfostrande.
  Sörmlands Nyheter hade igår ett helt uppslag om den stundande klimatkatastrofen och allt som måste ändras i vårt levnadssätt om inte allt ska gå åt skogen.
  För något år sedan kontaktade jag deras miljöreporter som skriver dessa artklar och frågade varför hon inte skriver om de positiva sidorna i klimatet och att hotet inte är så stort som många vill ha det till.
  Hennes svar var då att man skriver om den ”gängse” uppfattningen, med andra ord det som IPCC säger och inget annat. Någon annan bild ska vi alltså inte få veta.
  Indoktrineringen är så omfattande att det kommer att ta lång tid innan detta försvinner. Särskilt här i Sverige där vi är särskilt självgoda och ska visa världen hur allt ska vara och skötas. Räcker det inte med att vi håller oss inom vårt eget land. Hur många går in till grannen och talar om hur han ska klippa gräsmattan?
  Det enda som kan spela oss här i händerna är den kommande avkylningen som nog finns runt hörnet. Men klimatalarmisterna kommer antagligen inteckna en nedkylning som resultatet av alla åtgärder vi tvingats betala.
  Det är inte lätt….

 26. OR

  Såg http://urplay.se/Produkter/181982-Miljoaktivisterna (Varför kan jag inte längre koppla länkar i kommentarerna?) på ”Kunskapskanalen” igår. Aktivister får skriva sin egen förhärligade historia helt utan kommentarer i Svt! För ett tag sen fick Greenpeace visa en egen propagandafilm om sin 25-åriga historia på samma sätt. Där antydde man iallafall lite självkritiskt att folk var kanske trötta på se små gummibåtar med hjältar utmana jättefartyg.
  Skillnaden på klimatalarmismen och tidigare aktioner mot DDT mm. Greenpeace:s oredovisade finansiering, NGO:ers brist på demokratisk legitimitet; bara för att nämna några uppslag till en rimligare publicitet.

 27. Olav Gjelten

  Åsiktsförtrycket i klimatfrågan har fått mig att tvivla på om ”västvärldens demokratier” längre är demokratiska. Visar inte exempelvis klimatfrågan väldigt tydligt att ”elitgrupper” håller på att ta över demokratin? Det värsta av allt är att det är de politiska partierna själva som gemensamt står för nedmonteringen av demokratin genom att handla som de gör.

 28. HansH

  Det misslyckades med planekonomi av socioekonomiska skäl…nu kommer version 2.0 ..Väderkommunismen 🙂

 29. Thomas P

  Ingemar #19 ”Det ger ingen förklaring till åsiktsmonopolet Gunbo. Det finns 1000-tals skeptiska vetenskapliga artiklar publicerade. Och det kommer nya dagligen. Så, varför skriver inte MSM om dessa?”
  MSM skriver inte om 99,9…% av alla vetenskapliga artiklar som publiceras, det finns ingen anledning till att de skall ta upp alla de artiklar just du tycker är relevanta, speciellt inte som så många av dem på de där listorna ni hänvisar till är uppenbart junk, vilket även Spencer var inne på i länken Gunbo gav. (Den där listan är högst relevant med tanke på hur många av de dåliga argumenten som återkommer på denna blogg. Speciellt det där om den platta jorden är ett argument jag bara kan minnas att jag sett från Peter Stilbs, ingen annanstans).
  Det där ”åsiktsmonopolet” är mest något ni hittat på för att ni inte kan acceptera att ni är en liten minoritet rent vetenskapligt sett även om ni har betydande politiskt stöd i en del länder.

 30. Pär Green

  29 Thomas P 2014/04/27 kl. 14:55
  Du har återigen upprepat din oförmåga till att granska påhittat hot!

 31. Gunbo #23,
  “Risken med alla ohållbara argument är att de sänker skeptikernas tillförlitlighet och det är ju det Spencer framhåller.”
  Faktum är att detta är grunden för mycket av en kanske inte helt hederlig argumentering i klimatdebatten. Man klumpar ihop kritikerna under en gemensam beteckning, som till exempel skeptiker, och sedan angriper man de mest ohållbara argumenten för att diskreditera all kritik.
  Det är denna typ av retorik som gjort att klimatdebatten spårat ur. Detta leder till risken att den verkligt viktiga och allvarliga kritiken kommer i skymundan.

 32. Ingemar Nordin

  Thomas P #29,
  ”Det där ”åsiktsmonopolet” är mest något ni hittat på”
  Du är så oseriös att jag inte ens tycker att det är lönt att svara dig.

 33. Slabadang

  jaha du Gunbo din lilla skenskeptiker där!
  “Risken med alla ohållbara argument är att de sänker skeptikernas tillförlitlighet och det är ju det Spencer framhåller.”
  Men inte Skrockström Klante Snaxelssons McGibbon Punchari Ulrika Blysten Lena SvEk ? om du värmer din stuga med dubbla måttstockar så har du det gott och varmt för flera generationer framåt.

 34. Daniel Wiklund

  Thomas P ser till att han alltid har ryggen fri,kan och vet allt. Där finns inga tvivel,IPCC har rätt. Tror tom att Thomas P kan säga vad vi får för väder om ett år,vilket klimat som kommer att råda om 100 år,i varje fall om utsläppen av koldioxid begränsas. Han har säkert också koll på vilka vulkaner som kommer att ha utbrott,och när dom ska ha det. Och hur mycket deras utsläpp kommer att påverka framtida klimat. Det måste ju kännas tryggt att tillhöra en majoritet rent vetenskapligt sett. Och du får gärna berätta om dom vetenskapliga bedrifter IPCC stått för,dom gånger dom haft rätt när det gäller att förutsäga framtida klimat.

 35. Sören F

  Det ligger mycket i att en skeptikersida står fram som så oprecis i vad den framhåller som avgörande – har gjort hela tiden. Jag minns det från mina första kommentarer på TCS för sådär 6-7 år sen. De delar av media som är inom pedagogisk räckvidd ska skedmatas med precis information, om precis i vad felet består, av något vars medverkan det finns en chans att försvara, minimum forskarutbildade på området.
  Men området behöver själv komma överens. En del av mediedunsterna består i att media själv behagat definiera bort delar av klimatologin, i synnerhet kvartärgeologin. Det räcker alltså inte med vad som kommer ut ur samarbete meteorologi/modellering – astronomi ens.
  Frågan är om följande räcker som ”rykande pistol”: IPCC fokuserar tungt, utåt, på modellering – t ex, det närmaste man kommer som referens till SPMens tvärsäkerhet: Stott et al med sina körningar med resp utan CO2 senaste uppvärmningen, som man t o m _själva_ diskuterar just inte övertygar pga troligen otillräcklig oceanbeskrivning, alltså ocean lag, vilken just kvartärgeologien kan verifiera förlänger ett grand maximum ett par decennier, i form av atmosfärisk värme. Och visst, därmed skulle det också vara att global cooling har satt in här nu gradvis sen ca 10 år – det får ytterst ev fortsatt paus och nedgång visa.
  Alltså, att man pedagogiskt visar på vad sätt just kvartärgeologiens empiri trots det ju inte är inbyggd i det modellerande SPMen kretsar kring. Skulle det räcka tro? Det är lite banalt. Det är långt från vad övriga media går och tror: att det ska krävas nobelnivå på vad som ev ska falsifiera varmsidan, men, det är som sagt nog inte övrig media som måste pratas med. Det är intresserade journalister. Såna finns. (Hör av er!)

 36. Olav #27
  Ett stort problem är att politiker tillsätter egna kommissioner istället för att lita på fristående vetenskapsorganisationer. Politiserad vetenskap. Borde vara förbjudet i grundlag. Även MSM låter sig påverkas av NGO:er istället för att egna uppfattningar. alternativt har MSM blivit erövrad/invaderad.
  Mega-lobbying gäller

 37. Thomas P

  Ingemar #32 ”Du är så oseriös att jag inte ens tycker att det är lönt att svara dig.”
  Stör jag ditt åsiktsmonopol?
  Pehr #31 Det är därför jag emellanåt föreslår att ni ”skeptiker” skall vara lite piggare på att själva förklara varför de värsta avarterna som dyker upp är fel. Det är inte bara mer eller mindre anonyma kommentatorer utan flera av de ansvariga för denna blogg vräker ofta ur sig rena dumheter, typ det där med platt jord som Spencer nämnde, utan att någon av er andra reagerar.

 38. Daniel Wiklund

  Vilken tur att du Thomas P finns och rättar till alla felaktigheter som skrivs här. Det måste skänka dig en viss tillfredsställelse. Anar att du projicerar hej vilt.

 39. Kenneth Mikaelsson

  Vid alla rimtursars bane tror jag inte att det luktar Troll här….. LOL

 40. Gunbo

  Pehr B #31,
  ”Faktum är att detta är grunden för mycket av en kanske inte helt hederlig argumentering i klimatdebatten. Man klumpar ihop kritikerna under en gemensam beteckning, som till exempel skeptiker, och sedan angriper man de mest ohållbara argumenten för att diskreditera all kritik.”
  Jag håller helt med dig men detsamma gäller ”den andra sidan”. Vi människor har en tendens att generalisera och skära alla över en kam.

 41. Ingemar Nordin

  Sören F #35
  ”Det ligger mycket i att en skeptikersida står fram som så oprecis i vad den framhåller som avgörande – har gjort hela tiden.”
  Jag är nog inte med dig här. ”Oprecis”, hur då? Skeptiker pekar på den ena falsifierande observationen efter den andra när det gäller påståenden om klimathot och katastrof. Klimatalarmisternas argument smulas sönder, det ena efter det andra:
  1. Ingen klimatmodell har kunnat förutsäga 15-17 års temperaturplatå.
  2. 98 % av alla klimatmodeller är inkompatibla med den faktiska temperaturutvecklingen.
  3. Inga hot spots
  4. Ingen ökad frekvens eller intensitet av extremväder.
  5. Rader av publicerade och peer-reviewade artiklar pekar på en klimatkänslighet under 2, samtidigt som alarmisterna babblar om 3-6 graders ökning vid en fördubblad CO2-halt
  6. Du nämner själv kvartärgeologins empiri
  OSV,
  Så, vad mer begär du i precisionsgrad? Borde inte åsiktsmonopolet i det ”offentliga” Sverige ta av sig skygglapparna och t.ex. kolla upp vetenskapen lite bättre? Men om du har förslag på hur man skall skapa ett öppnare debattklimat i landet så vore det bra. Vår sakliga argumentation är hållbar.

 42. Ingemar Nordin

  Gunbo #40,
  ”Jag håller helt med dig men detsamma gäller ”den andra sidan”. Vi människor har en tendens att generalisera och skära alla över en kam.”
  Jag vet inte om jag håller med dig om detta. Vi skeptiker brukar inte generalisera på det viset. Snarare nämner vi vem som har sagt vad – vilket från somligt håll renderar en anklagelse om ad hominem (trots att bemötandet enbart gäller vad nämnda stolle har sagt :-))

 43. Thomas #37,
  Tack, bra att du medger de faktiska omständigheterna angående denna typ av retorik som riktar sig mot skeptikerna. För min del finns det en begränsning i vad jag mäktar med så därför blir mina bidrag sällan en kritisk granskning av skeptiska argument (även om det händer), det finns annan kritik av överdrivna argument i klimatfrågan som jag måste prioritera.

 44. Gunbo #40,
  ”Jag håller helt med dig men detsamma gäller ”den andra sidan”. Vi människor har en tendens att generalisera och skära alla över en kam.”
  Jo, och detta brukar missgynna minoriteten. Jag tycker man ser detta i alla frågor där en minoritet försöker hävda en annan uppfattning när det finns en större majoritet. Åsiktsdiskriminering är en reell risk i sådan siturationer, vi ser sådant ständigt i andra delar av samhällsdebatten.

 45. Sören F

  Ingemar#41 Jo, vad du nämner är falsifieringar, och riktiga, till skillnad från vad som också florerar, som du vet: det Spencer listade, mycket om kolcykeln, om den låga CO2-halten, att klimatet alltid varierat, att CO2 ju följer temperatur; där ligger en oprecishet, att allt florerar. Också ordet åsiktsmonopol är oprecist – som om det inte råder yttringsfrihet – åsiktshegemoni är kanske bättre, om än mindre slagkraftigt. Sen dessutom är även dina falsifieringar, vill jag i alla fall påstå, mer sekundära symptom på felet (förutom det om geoempirin då) för den som vill förstå _varför_ en nivå mer grundläggande.

 46. Sören F

  Ingemar igen #41
  ”Borde inte åsiktsmonopolet i det ”offentliga” Sverige ta av sig skygglapparna och t.ex. kolla upp vetenskapen lite bättre? Men om du har förslag på hur man skall skapa ett öppnare debattklimat i landet så vore det bra. Vår sakliga argumentation är hållbar.”
  Här håller jag med dig helt, och är kanske bara lite mer optimistisk. Ett förslag jag närmat mig på sistone är att försöka få igång ett återkommande seminarium om kvalitetsarbete med nåt sånt som publicistklubben. Vad de har för kriterier kring ’false equivalence’ t ex, och så får det ena ge det andra.

 47. Gunbo

  Ingemar Nordin #42,
  ”Vi skeptiker brukar inte generalisera på det viset. Snarare nämner vi vem som har sagt vad…”
  Men trots det skriver du:
  ”…samtidigt som alarmisterna babblar om 3-6 graders ökning vid en fördubblad CO2-halt”

 48. Gunbo

  Pehr B #44,
  ”Jag tycker man ser detta i alla frågor där en minoritet försöker hävda en annan uppfattning när det finns en större majoritet. Åsiktsdiskriminering är en reell risk i sådan siturationer, vi ser sådant ständigt i andra delar av samhällsdebatten.”
  Jovisst, men det beror mycket på vad man försöker hävda och om det finns vetenskaplig substans bakom.
  Jag håller med om att åsiktsdiskriminering finns t ex när det gäller SD men i det fallet gäller frågan vilket samhälle vi vill ha, ett stängt och intolerant eller ett öppet och tolerant.

 49. Gunnar Juliusson

  Gunbo #48
  Visst finns en generell hållning i svensk media om SD, men ändå har SD gott om möjligheter att presentera sina synpunkter i tidningar och TV, inkl nyheter och debattprogram. Däremot finns absolut ingen plats för klimatrealister/skeptiker i TV-nyheter och debatter, eller de stora tidningarnas nyhets- och debattsidor, utan här utgår man undantagslöst från att klimathotet inte är en risk utan en etablerad sanning som föranleder omedelbart behov av radikala åtgärder. De små tidningarna kan ibland släppa fram insändare från Klimatsans, och enstaka bloggar, som Anders Bolling tillåts en diskuterande hållning. http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/

 50. Gunbo #48,
  ”Jovisst, men det beror mycket på vad man försöker hävda och om det finns vetenskaplig substans bakom.”
  I klimatdebatten är det stor risk att åsikter med även mycket övertygande vetenskaplig substans bakom diskrimineras. Exempelvis Judith Curry har påvisat hur mekanismerna bakom denna så kallade fabricerade konsensus verkar.

 51. Tillägg till #50,
  Dessa märkliga missförhållanden är dessutom en viktig anledning till varför jag engagerar mig i klimatfrågan. Det är en fråga om att försvara en sund vetenskap.

 52. Thomas P

  Pehr #51 ”Det är en fråga om att försvara en sund vetenskap.”
  Börja i så fall på hemmaplan, dvs på denna blogg!

 53. Thomas #52,
  ”Börja i så fall på hemmaplan, dvs på denna blogg!”
  Jag menar naturligtvis att jag vill verka för och försvara sund vetenskap i samhället och i vår vetenskapliga kultur. Att värna om kritiskt tänkande och en sund vetenskaplig diskussion i vårt samhälle, att motverka att det vetenskapliga tänkandet korrumperas av osund konstruerad konsensus som bygger på socialt tryck i stället för vetenskaplig övertygelse. Om några kommentatorer, till exempel du själv, kläcker ur sig något oseriöst här på bloggen så har det mindre betydelse, den vetenskapliga kulturen i vårt samhälle lär inte korrumperas av detta.

 54. Thomas P

  Pehr #53 Och hur tror du att du skall påverka samhället när du har som främsta forum en blogg som domineras av okunniga personer som skriver strunt? Vill du nå andra än de redan troende, börja som sagt med att rensa lite på hemmaplan. Men du kanske själv drivs av ett socialt tryck att blunda för allt detta i jakt på i alla fall ett lokalt konsensus bland er ”skeptiker”.
  ”Om några kommentatorer, till exempel du själv, kläcker ur sig något oseriöst här på bloggen så har det mindre betydelse,”
  Här får jag väl erkänna att du har rätt. Det som skrivs på denna blogg är av mindre betydelse.

 55. Adolf Goreing

  #54 vad är det med dig nu då Thomas? Jag känner faktiskt inte igen dig. Du är faktiskt en av de få seriösa motvikterna på denna blogg. (Jag vet att vissa här inte skulle hålla med mig. Men så är det). Bli inte en ny BjörnT.

 56. Kenneth Mikaelsson

  kommentaren modererad
  Höre du nicke lill troll ”Thomas P det med okunniga du — när din hela världsbild krackelerar i allt raskare takt…

 57. Thomas #54,
  Jag utgår från att blogginläggen läses, bloggstatistiken tyder på att vad vi skriver här faktiskt sprids. Jag vet inte hur jag på annat sätt skall kunna verka för dessa saker. Man skall i alla fall inte kunna säga att jag struntat i problemet och har varit passiv och likgiltig.
  I fråga om din egen verksamhet här så kanske det kan liknas vid slaven på den romerska triumfvagnen som viskar i örat på fältherren:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Romersk_triumf
  ”… bakom honom stod, sägs det, en slav, som höll en gyllne lagerkrans över hans huvud och, för dagen i samma dräkt som den kapitolinske Jupiter, viskade till den uppträdande triumfatorn: Memento te mortalem esse (”kom ihåg, att du är dödlig!”).” 🙂

 58. KF

  Thomas P
  ”Det är därför jag emellanåt föreslår att ni ”skeptiker” skall vara lite piggare på att själva förklara varför de värsta avarterna som dyker upp är fel”
  Ähum… vad jag kan minnas så har jag aldrig sett dig sopa framför klimatkyrkans dörr.

 59. Ingemar Nordin

  Intressant att notera hur Thomas P och Gunbo gör allt för att bekräfta bilden av klimatalarmismen som den nya intoleranta och auktoritära läran. ”Debatten är över, länge leve åsiktsmonopolet!”

 60. Pär Green

  54 Thomas P 2014/04/27 kl. 21:48
  ”Och hur tror du att du skall påverka samhället när du har som främsta forum en blogg som domineras av okunniga personer som skriver strunt? Vill du nå andra än de redan troende, börja som sagt med att rensa lite på hemmaplan. Men du kanske själv drivs av ett socialt tryck att blunda för allt detta i jakt på i alla fall ett lokalt konsensus bland er ”skeptiker”.
  ”Om några kommentatorer, till exempel du själv, kläcker ur sig något oseriöst här på bloggen så har det mindre betydelse,”
  Här får jag väl erkänna att du har rätt. Det som skrivs på denna blogg är av mindre betydelse.
  Thomas P ditt naiva svar tyder på att din kamp om ett påhittat klimat har totalt misslyckats!
  Det som skrivs på denna blogg är så intressant att du har tagit på dig rollen att självmant förnedra dig själv. Du har lyckats med att förlöjliga dig själv mer, än vad någon annan skulle överträffa!
  Ta en lång paus och ägna tid åt fundera hur du någonsin skall kunna tas annat som den clown du är!
  Utveckla dina energiåtgärder till uns av aning mer att försvara symboler som fullständigt misslyckade ljuskällor! Alla dessa meningslösa klimatfjollelampor!

 61. Guy

  Thomas P #54
  Sällan skådad arrogans.

 62. Thomas P

  Ingemar #59 Det förefaller som om din syn på ”tolerans” går ut på att alla skall tycka som du. Kritik är intolerans, om det inte är kritik mot IPCC, politiker, forskare som accepterar AGW etc, då är den tvärtom bra exempel på fritänkande.

 63. Vilket skämt
  ”MSM skriver inte om 99,9…% av alla vetenskapliga artiklar som publiceras”
  Maken till mängd sk ’vetenskap’ som på ngt skruvat sätt skulle handla om hur klimatet är hotat och i sin tur hotar planten, mänskligheten, och all världens ekologi som manglats i media får man väl länge leta efter (oavsett fråga)
  Nej, det är precis som Ingemar N skriver: Stora delar av de som vill se sig själva som etablissemanget har totalt tappat huvudet i denna, den sk ’klimatfrågan’ och det är helt uppenbart att bland de tongivande där har förmågan att sålla bort de allra värsta tokigheterna antingen helt försvunnit eller undertryckts (av karriärskäl eller självbevarelsedrift eller ngt annat)
  Att läsa Thomas och Gunbos försök till att tillskriva skulden till dylik kollektiv dårskap till skeptikersidan är bara beklämmande. Men, anser jag, ett gott tecken på att de (klimathotsanhängarna) intellektuellt är vid vägs ände …
  ”En orsak är nog att många skeptiska argument inte håller vetenskapligt när de granskas närmare.”
  säger alltså en av dem uppenbartligen omedveten om att det sk klimathotet bara är en extremt skakig hypotes baserad på datorsimuleringar mha modeller som misslyckats på nästan alla plan. Och som verkar ha ändlöst med förlåtande överseende av allt tok som både media, men även ’experterna’ kan hitta på i klimathotets namn.
  Att han skulle kunna se ngt vetenskapligt fel med allt vad som hävdas där, skall vi förstås inte förvänta oss. Det skulle ju kräva viss skolning och förmåga i sådana frågor eller bara vet vad alla dessa skrämselreportage öht baseras på …
  Nej, det är helt följdriktigt att dessa två allra helst skulle vilja att där finns en enda ’auktoritet’ som samtidigt sägs företräda ’folket’ och ’vetenskapen’ och att ingendera skulle få ellerens kunna utmanas, utan att denna skulle utgöra allra sista ordet och all kritik, alal frågor, skulle kunna tystas för gott mha denna nya relgion och dess skrift.
  Och både IPCC och många av klimatismens förkunnnare, präster, men också fotfolket argumenterar precis efter dessa linjer … ofta utan att veta eller ens bry sig om vad som deras skrift faktiskt säger.
  Pehr sätter fingret på vad det handlar om:
  ”Faktum är att detta är grunden för mycket av en kanske inte helt hederlig argumentering i klimatdebatten. Man klumpar ihop kritikerna under en gemensam beteckning, som till exempel skeptiker, och sedan angriper man de mest ohållbara argumenten för att diskreditera all kritik.”
  vilket förstås är helt riktigt, och ett urgammalt retoriskt knep: Man angriper det sämsta argumentet man kan hitta (eller tom hitta på) på ’andra sidan’ i förhoppningen att det miskrediterar den man debatterar med.
  I mina ögon är detta (som verkligen återkommer från precis alla, och på alla nivåer) ett mycket tydligt besked på hur svag den egna positionen är. All seriös debatt handlar om att förstå och bemöta det central, kärnan i den andres position. Och de som ägnar hela sin kraft åt att komma bort från detta, för att istället fokusera på ordkrig bland (andras) bloggkommentarer, eller dilla om ’kopplingar’ och ’fossilindustrin’ mm visar bara att deras motiv är att slippa argumentera för den egna positionen, att undfly debatt … och inte sällan (som vi har sett) tysta och fula ut legitim debatt helt och hållet …
  Men dessbättre blir det beteendet också allt mer synligt och ffa uppenbart för övriga, vilket är varför jag numera tycker det är bra att aktivisterna skriker i falsett när de möter minsta lilla motstånd …
  Våra två klimathotsanhängare som försvarar tokerierna är bara i denna tråd ypperliga exempel på precis vad tråden handlar om …. men verkar trots det inte kunna använda någon annan ’metodik’ när de vill förneka densamma ..
  🙂

 64. Pär Green

  62 Thomas P 2014/04/28 kl. 07:42
  ”Det förefaller som om din syn på ”tolerans” går ut på att alla skall tycka som du. Kritik är intolerans, om det inte är kritik mot IPCC, politiker, forskare som accepterar AGW etc, då är den tvärtom bra exempel på fritänkande.”
  Du har återigen lyckats att omformulera din egen oförmåga att hålla dig ämnet och frågeställningen!
  Dina på ”mage-liggande skrikande o fäktande” är bekräftelse på egen fanatism!
  Ta en lååååång paus ifrån dina återkommande dyngspridare, du överträffar enbart lantbrukarnas gödselspridare kapacitet med råge!

 65. Pingback

  […] ett tidigare inlägg skrev jag om åsiktsmonopolet angående klimatet och varför denna konformism är ett hinder i kunskapsutvecklingen. Det otäcka […]