Arktis smälter – inte

Arktis utbredning 201512

 

Propagandan och den okritiska mediebevakningen fortsätter även efter Paris. SvT skriver om NOAAS årliga rapport som om det bara går åt ett håll i Arktis, hela tiden, alltid. Här finns inte några variationer och framför allt inte några naturliga sådana. Men om nu AMO är på väg in i en negativ fas så kan det ju vara så att det redan nu börjar visa sig i just Arktis och inte minst havsisens utveckling. Oavsett orsak så har isen där man räknar med minst 30 % is faktiskt en högre utbredning nu än de senaste tio åren som ni ser här ovan.

Samma trend visar sig om man jämför ryska mätningar av havsisen. Is som är minst ett år gammal och som alltså överlevt en sommar är mycket större i år än 2012. Det är 2015 till vänster och 2012 till höger. SVT visade bara fram till 2012 i sin interaktiva graf över havsisen utveckling.
Rysk ismätning

Vi ska be om att få återkomma om NOAAs Artic Card för 2015 i ett senare inlägg Men jag kunde ändå inte låta bli att visa en av graferna som jag har presenterat förut. Det gäller den totala avsmältningen från Grönland som NOAA bland annat redovisar men som naturligtvis inte passade SVT.
Grönland NOAA 2015

Om Grönland från pressreleasen:

”Greenland ice sheet: For the first time since the exceptional melt of 2012, significant melting (more than 50 percent of the area) occurred on the surface of the Greenland ice sheet in 2015. Melt season was 30 to 40 days longer than average in western, northwestern and northeastern Greenland, but was close to or below average elsewhere on the ice sheet. Between the end of the 2014 and 2015 melt seasons, 22 of 45 of the widest and fastest flowing glaciers terminating in the ocean had retreated, but the advance of 9 relatively wide glaciers resulted in a low annual net loss of 6.4 square miles (16.5 square kilometers).”

Jahaja, glaciärer som växer. Huvaligen, det kan vi inte skriva något om.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Utmärkt svar till SVT Lena.
  NOAA är en Obamaledd organisation som tydligt fått order om att verka för förd politik.

  Det som oxå är nytt är att tom alarmistiska sidor kopplat samman AMOC med Isläget i Arktis.
  Skeptiska bloggaren Steven Goddard återkommer ofta till äldre data och försöken att få dagens situation att vara exceptionell: https://stevengoddard.wordpress.com/2015/12/16/noaa-is-getting-bolder-and-bolder-with-their-climate-fraud/#comments

 2. Lasse

  1 Forts: SR presenterar ny undersökning baserad på gamla flygbilder:
  -Grönlands inlandsis har bidragit med 25 mm havsnivåökning på 110 år.

 3. Olle R

  Man blir förvånad över att skeptiker så envist hänger kvar vid det gamla förlegade, i det här fallet DMI:s gamla metodik för havsisareal.
  Så här ser den nya ut: http://ocean.dmi.dk/arctic/icecover.uk.php

  Likaså GRACE-kurvan. Jag tolkar det som att massförlusten är tillbaka på den långsiktiga trenden. ” Stoppet” 2013-2014 ska nog snarast ses som en reaktion på den kraftiga avsmältningen 2012.

  Att landbundna glaciärer breder ut sig i ändläget behöver inte betyda något för massbalansen i stort, det kan vara ett tecken på att de blivit mer ”flytande” och rörliga..

 4. Lasse

  #3 Olle R
  Läs intill grafen så kanske du förstår: ” The shown sea ice extent values are therefore recommended be used qualitatively in relation to ice extent values from other years shown in the figure.”

  Länk till rapporten om den Grönländska avsmältningen: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151216134430.htm

 5. Olle R
  Den som jag presenterar här visar 30% is medan den nya visar 15% is. Tillsammans med de ryska mätningarna ser man att det finns rätt mycket is i Arktis just nu. I alla fall jämfört med 2012.

  Den totala massförlusten sommaren 2014 var trots allt 22% lägre än genomsnittet.

 6. Elias

  Att även observera idag:
  vegetarisk föda belastar miljön mer än animalisk föda. Se http://antigreen.blogspot.se/

 7. Jojje

  Helt rätt Olle R.
  Det är alarmerande en dödsspiral för isen i Arktis, för att inte tala om för isbjörnarna.
  Exakt samma med glacierarna, utbredningen behöver inte betyda att det inte är en katastof på väg.
  Vi har ju snön och isen på Kilimanjaro också, en verklig kanariefågel.

 8. AndreasF

  Ett sansat debattinlägg i lokaltidningen Bärgslagsbladet:
  http://bblat.se/insandare/1.3368797-sd-forhojda-halter-av-co2-ar-en-valsignelse

 9. Lennart Bengtsson

  Mycket vad som händer med väder, landisar, havsisar och havsvattenstånd som vi numera kallar för ”klimatet” är helt klart naturliga variationer som helt enkelt är en följd av interna, huvudsakliga kaotiska processer i hav och atmosfär. Detta påverkar regionala ”klimattrender” märkbart på tidsskalor av minst ett halvsekel. Jag har i ett tidigare inlägg givit ett exempel på detta. Vissa decembermånader blir vädret som 2010, andra decembermånader som 2006 eller 2015. Ibland kan havsis och inlandsis minska under åtskilliga år under andra perioder kan de i stället öka. Detta framgår tydligt från observerade data.

  Emellertid, finns det tydliga statistiska indikationer på en superponerad långsiktig trend som inte kan ignoreras och det är den som är problemet ty vi ser ingen möjlighet att denna skall försvinna då vi här också kan stödja oss på grundläggande fysik som har varit känd i mer än 150 år och som oupphörligt har verifierats såväl empiriskt som teoretiskt. Med mer växthusgaser i atmosfären så kommer jordens strålningsbalans att ändras. Det är trots allt varmare på jorden nu än under 1930-talet men det var säkert varmare på jorden för 5- 6000 år sedan än det är nu, men då berodde värmen på att vi var närmast solen i juni/juli och inte som nu i början av december.

 10. Guy

  Olle R #3

  Utan att dessvidare gå in på dom olika metoderna för att mäta, men när man gör jämförelser behöver man samma måttstock. Med andra ord har den ’gamla’ en annan måttstock än den ’nya’. Lägg märke till att alla kurvorna har flyttat på sig i förhållande till varandra.

  Det som här gör det en aning märkligt att om man byter area så blir dom olika årens jämförelser olika. Där kunde finnas en hel del att undersöka varför kustlinjen beter sig annorlunda än ’öppet hav’.

 11. Brandingenjör

  Lena Krantz

  Enligt länken som Du hänvisade till så minskade ismassan på Grönland med 186 Gt April-April 2014-2015.
  Sedan 2002 har isen minskat alla år. Minst mellan 2013-2014 då det endast var 29 Gt och mest mellan 2012-2013 då det var 562 Gt.
  Att det var så lite isminskning 2013-2014 kan ju bero på att det var ovanligt mycket isminskning 2012-2013.

  Jag tycker Din rubrik är felaktig för att man kan få förs sig att ismassan på Grönland inte minskar. Den har ju minskat alla år sedan 2002 fast lite olika mycket. Visseligen smälter inte isen bort utan det är genom iskalvningar som gör att Grönland har stor massförlust.

  Det här är samma länk som i inlägget.
  http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html

 12. Guy

  Lennart B #9

  ”….men det var säkert varmare på jorden för 5- 6000 år sedan än det är nu, men då berodde värmen på att vi var närmast solen i juni/juli och inte som nu i början av december.”

  Borde inte vintrarna ha varit kallare i motsvarande grad då vi var längst bort?
  Hur är det med jordaxelns lutning? Hur är det med dens inverkan på uppvärmning/energibalans?

 13. Thomas P

  Olle #3 Det är väl ganska typiskt att dessa ”skeptiker”letar med ljus och lykta efter någon källa eller version av data som stödjer deras tes. I det här fallet extra smart av Lena att inte ange källa så att den som inte är insatt inta kan se att det är en föråldrad version:
  ”The plot above replaces an earlier sea ice extent plot, that was based on data with the coastal zones masked out. This coastal mask implied that the previous sea ice extent estimates were underestimated. ”

  Samm mot slutet. Lena fetar att några glaciärer på Grönland avancerat, men inte fortsättningen, som annars är det viktiga: ”annual net loss of 6.4 square miles”, dvs vi hade även detta år en nettoförlust.

 14. Peter F

  Brandingenjör #11

  Man brukar säga att Grönlandsisen har minskat med i snitt 200 Gt per år de senaste 20 åren genom kalvning. En fråga till Dig. Hur många procent av Grönlands inlandsis är 200 Gt ?

 15. jojje #7: Vet inte om du försöker vara ironisk då allt du skriver är galet.

  Att Arktis är inne i någon dödsspiral är rent nonsens. Vi har bara bra data sen 1979 och förändringarna kan vara av naturliga orsaker. Det är främst strömmar och vindar som påverkar utbredningen och inte temperaturen vid Arktis. AMO och PDO har en cykel på 60 år så att dra slutsatser från en graf om dödsspiral går inte att göra. Om du tror att sommarisen på Arktis kommer att försvinna så kan vi slå vad om saken. Vågar du?

  Antalet isbjörnar har ökat något de senaste 30 åren. Snön på Kilimanjaro har blivit utredd så många gånger så det behöver vi inte ta en gång till. Men det beror inte på någon ökad uppvärmning.

 16. Brandingenjör

  #12 Guy

  På norra halvklotet är det fler timmar som solen lyser på sommaren än på vintern. därför blir klimatet på den här delen av jorden varmast om vi ä närmast solen under sommaren.

  #14 Peter F

  200 Gt vatten motsvarar vid huvudräkning ungefär en havsnivåökning på 3/4 mm. Jag har hört att isvolymen på Grönland motsvarar 7 m på havsnivån. Då borde 200 Gt motsvara ungefär 1/10-dels promille av Grönlands isvolym. (Detta är bara överslagsberäkning. Ta det inte för att vara exakt)

 17. Jojje

  Thomas P#
  Det är sant, Lena är nästan ond, inte som du och Olle eller Ollarna R och H som framför allt är allvetande och fullständigt objektiva i alla era bedömningar hela tiden.
  Har aldrig sett någon som är övertygad att växthusgaser framförallt koldioxid är/kan var katastofal för jordens klimat har varit subjektiv och utan kunskap i sina bedömningar. Det verkar helt befängt om det skulle vara så, de är ju goda människor.

 18. Thomas P
  Jag kanske återkommer ang hela rapporten men även vid en hastig genomläsning tycker jag att SVT rapporterar så dåligt så jag misstänker att de inte ens har läst rapporten själva. Om de ville vara mindre alarmistiska kunde de ju ex lyft fram att den totala avsmältningen senaste mätta säsongen var lägra än genomsnittet.
  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/varmerekord-i-arktis
  Tittar man på nyhetssidan så har de rubriken
  ”Slår larm: Arktis is smälter rekordsnabbt”
  Men du tycker väl att ju mer alarmistiskt dess bättre förmodar jag?

 19. Angående vilken DMI-graf för Arktis som väljs. De två graferna visar BÅDA att inga dramatiska förändringar skett av arealen de senaste åren. 2012 var det mindre sommaris – det visar båda kurvorna. Vi vet också varför – hård vind blåste bort isen till Atlanten.

  Att dra slutsatser från gamla kurvans stigning i december i år är att gå för långt. Isen växer till på olika sätt olika år. Beror främst på vindar och hur jetströmmarna går, inte lufttemperaturen. Detta är kaotiskt och kan inte förutses. Vintertemperaturen vid Arktis norr om 80N är i snitt ca -25 grader.Så diskussionen här om ”rätt” graf är mest en pseudodiskussion.

 20. Peter F

  Brandingenjör #16

  1/10-dels promille ! Tycker Du verkligen att det är något vi ens behöver bry oss om ?

  Lite räkneövningar.
  https://climatesanity.wordpress.com/conversion-factors-for-ice-and-water-mass-and-volume/
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/08/23/konsten-att-skrammas-med-stora-siffror-utan-sinne-proportioner/

 21. Lennart Bengtsson

  Guy #12

  Riktigt . Det borde vara kallare nu. Så vi skall kanske vara tacksamma för mer växthusgaser för utan dem skulle vi kanske haft en förlängd ”liten istid”? Det gäller bara se till att det inte blir för mycket av det ”goda”

 22. SLÅ VAD. De som hotar med att Arktis sommaris ska försvinna brukar vara mycket rädda att tro på sina egna ord. Vi har åtminstone tre klimathotare i denna tråd. Vågar du slå vad om 5000:- om sommarisen i Arktis om 5 eller 10 år? Är minimum mindre än 2.000.000 km2 enligt den nya DMI-grafen vinner du. Vi tar medelvärdet för tre år. Thomas Palm har vågat slå vad tidigare. Kanske dags igen?

 23. Lasse

  Räkneövningar roar:
  Grönlands yta är ca 6/1000 delar av Oceanernas yta.
  25 mm/110 år på havsnivån motsvarar då 4 m vatten i smält form på Grönlands yta eller 40 mm per år.

  Årligen faller ca 400 mm nederbörd.

 24. Brandingenjör

  #20 Peter F

  Det är inte att Grönlandsisen minskar som kan bli ett problem. Det är havsnivåökningen som kan bli problem. Nu beror inte havsnivåökningen enbart på isavsmältningen på Grönland.

  Det jag vände mig emot i min första kommentar var Lenas rubrik som jag tycker är vilseledande. Det är ju så att sedan man började mäta så har isen på Grönland minskat varje år.

 25. Guy

  Brandingeniör 16

  Läs lite noggrannare. Det var inte det jag frågade. För det första brukar vi tala om global temperatur, men okej låt gå för NH. Min fråga gällde 5000-6000 år sedan då värmen berodde på att vi sommartid var närmast solen. Följdfrågan var att då borde vintertemperaturerna varit lägre och på så sätt kompenserat dom högre sommartemperaturerna, tycker jag. På samma sätt tyckte jag att jordaxelns lutning skulle vara viktigare för temperaturändringar.

  Jojje 17
  Är det godisarna mot dummisarna?????? Mitt barnbarn (5år) är på det stadiet om sina leksaksfiguret från Star Wars och Hero Factory. Hur gammal är du?

 26. Lennart B #9

  Det må vara som du beskriver. Men ditt argument bygger på dylika interna variationer i ffa havscirkulationer inte skulle kunna ha karaktäristiska tidskonstanter längre än ett antal decennier.

  Jag skulle nog hävda att en sådan premiss inte kan hävdas så där utan vidare. Relevanta tidshorisonter för cirkulation och värmetransporter av vad som finns i haven sträcker sig upp till millenniet.

  Det betyder att även det du kallar ”en superponerad långsiktig” (som alltså sträcker sig över kanske förra århundradet) inte alls tvingande måste vara orsakad av ngt andra. Det faktum belyses ytterligare av att denna längre trend ju kan spåras bakåt ända till ~1600-talet, dvs att den på senare tid observerade trenden inte alls nödv. måste ses som ngt som startade förra århundradet. Tvärtom, ett sådant argument är uppenbart ngt ansträngt just pga att uppvärmningen före CO2-halterna ens teoretiskt skulle kunna vara en bidragande orsak uppvisade hade en liknande trend och (tidvis) var lika snabb.

  Detta utesluter förstås inte att den sentida trenden är vållad av eller iaf har ett icke-försumbart bidrag från CO2. Men när du säger att strålningsbalansen ändras, att detta skulle vara både känt, och empiriskt belagt måste jag återigen resa invändningar:

  Det som är känt är CO2:s radiativa egenskaper som i en idealiserad modell förväntas ge en ändrad temperaturprofil genom troposfären (göra den ngt mer ’ogenomskinlig’ för IR-strålning). Men detta är inte detsamma som att en energiobalans uppkommit och ffa långvarigt upprätthålls.

  Det är mycket möjligt att en sådan finns, eller iaf har funnits (netto) över delar av förra århundradet. Vilket isf skulle betyda att sentida uppvärmningen har fått ett bidrag därav.

  Men att en sådan energiobalans skulle vara empiriskt belagd håller jag (återigen) inte med om. Den må vara möjlig, tom trolig enligt den etablerade uppfattning. Men den helt avgörande frågan är dess storlek (netto, över senaste decennierna), och en sådan energiobalans, och ffa dess storlek går för närvarande inte att mäta direkt med tillräcklig precision (vid atmosfärens topp).

  Alla skattningar av denna energiobalans i dagsläget är dels indirekta, baserade på (för ändamålet) väldigt glesa och osäkra andra observationer, och förlitar sig på klimatmodeller för att relatera dessa till förhållandena vid atmosfärens top. Och dessa klimatmodeller i sin tur är ju ’trimmade’ så att de ger just en sådan förmodad obalans där. Med andra ord går det inte att använda sådana cirkelresonemang för att hävda att någon sådan (netto) obalans har observerats, eller mer specifikt att där finns inget empiriskt belägg alls för att en sådan obalans måste finns nu, ha en viss storlek och även fortsätta att existera …

  Vilket alltså inte säger att det inte skulle kunna vara så. Men vi har alltså inte tillräckligt med kunskap och underlag för att uttala oss annat än tentativt om dylikt ..

 27. Istvan

  jojje
  Har alltid varit allergisk mot ironivarningar, före, efter och mitt i vad man säger.
  Tycker att det är förolämpande mot läsarnas intelligens.
  Men tydligen så tar man risker!

 28. Ingemar Nordin

  Jonas N #26,

  Precis. Jag tror att tankekedjan, strålningsfysikalisk mekanism -> alltså energiobalans, leder oss fel. Det finns en hel lång rad empiriska antaganden om klimatet som måste till här för att slutsatsen skall kunna nås. Tankekedjan är attraktiv på grund av dess enkelhet, samt att premissen finns påvisad både teoretiskt och experimentellt (såvida du inte är en ”drakdödare”) och är därför ett rimligt antagande.

  Klimatmodeller i all ära, men någon som på ett validerat (oberoende testat) sätt fyller i luckorna i kedjan finns helt enkelt inte.

 29. Björn

  Lennart Bengtsson [9]; Kan inte låta bli att kommentera det sista stycket i din kommentar. I första hand måste vi väl skilja på externa och interna variationer. Externa variationer är allt som förändrar solens irradiation vilket omfattar både planetära rörelsers förändringar och solens egen pulsering. Dessa faktorer superponeras eller överlagras till en i tiden beskrivande kurvform, vars värde räknas i W/m2. Dessa W/m2 är den energi som påverkar klimatutvecklingen här på jorden. De interna variationerna är orsakade av de externa och dessa variationer är delvis periodiska och kaotiska. Den interna värmefördelningen påverkas naturligtvis av en mängd faktorer som ackumulering av värme i haven, jordens topografi både under och över havsnivån, samt växthusgaserna etc. Den externa variationen ser vi tydligast med årstiderna, men de långsammare är inte lika tydliga på grund av mångtusenåriga variationer. Dolt i den syntetiserade globala temperaturen, finns trots allt spår av långsamma och snabba variationer i solens irradians. Lilla istiden är ett exempel på en snabb variation.

 30. Bim

  Jag har slutat lita på vetenskapsmän. De tycker för mycket i kraft av sin skolning och sunt förnuft får ibland stryka på foten.
  Några exempel:

  Mänskligheten skulle lika gärna kunna försöka sig på att resa till månen som att försöka använda ångbåtar på den stormiga Nordsjön.
  – Dr. Dionysus Lardner, professor i naturfilosofi och astronomi vid University College London, 1838.

  Flygplan är intressanta leksaker men har inget militärt värde.
  – Marskalk Ferdinand Foch, strategiprofessor vid franska krigshögskolan.

  Vem i helvete skulle vilja höra skådespelare prata?
  – H.M. Warner, Warner Brothers, 1927.
  (Ett undantag, i vart fall om det gäller klimat. Bim)

  Jag har rest omkring i hela det här landet och talat med de främsta, och jag kan försäkra er att databearbetning är en fluga som inte kommer att vara året ut.
  – Redaktören för affärslitteratur vid förlaget Prentice Hall, 1957

  Jag är bara glad att det blir Clark Gable som gör fiasko, och inte Gary Cooper.
  – Gary Cooper när han tackade nej till huvudrollen i ”Borta med vinden”.

  Men… vad är det bra för?
  – Ingenjör vid IBM:s avdelning för avancerade beräkningssystem, när han kommenterade microchipet 1968.

  Det finns ingen anledning till att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem.
  – Ken Olson, DEC:s (Digital Equipment Corp.) styrelseordförande och grundare, 1977.

  Hå, hå ja,ja. Simma lugnt.

 31. Sven Hanssen

  # 22 Per

  Bara för att få klart för mig angående vadslagningen. Är det alltså sommarisen minimi-utbredning enligt DMI om fem resp. tio år som avses? Och som bottnade på runt 4.000.000 km2 2012?

  Har Thomas P. redan satt emot 5000:- i denna fråga eller var de något annat?

  I alla händelser så sätter jag inte emot. Jag är riskvillig så jag höjer. 5000:- på att minimi-utbredningen i Arktis 2020 inte kommer understiga 3.500.000 km2.

 32. Lasse

  #29 Björn
  Solen kan det vara men inte den 11 åriga variationen-utan Brightening. (Wild 2012)
  Dagsaktuell föreläsning på AGU15 -värd att lyssna på:
  http://wattsupwiththat.com/2015/12/16/agu15-accidental-geoengineering-airline-traffic-may-help-create-an-icy-haze-thats-brightening-u-s-skies/
  Chemtracks har fått dåligt rennome-men det är kanske ändå lite bakom 😉

 33. Peter Stilbs

  #14

  Grönlands is väger 2.5 miljoner Gigaton – 200 Gigaton är då ungefär 0.01 procent

 34. Thomas P

  Per #19 ”. De två graferna visar BÅDA att inga dramatiska förändringar skett av arealen de senaste åren. 2012 var det mindre sommaris ”

  Er sida har det onekligen bekvämare i debatten. Där ”alarmister” bara kan skriva om ett rekord året det inträffar kan ni dra upp det år efter år tills dess den långsiktiga trenden gör att ett nytt extremvärde slår det gamla. Genom att körsbärsplocka lämplig startår och lämplig dataserie kan ni fixa det där galant. UAH v 6beta med startår 1998 för temperatur t ex:
  http://davidappell.blogspot.co.uk/2015/12/why-claim-of-no-warming-in-18-years-is.html
  Eller som här 2012 för isen, även om 2012 inte låter lika imponerande.

 35. Alienna

  Lennart Bengtsson,

  Verifiera = bestyrka riktigheten av
  Empirisk = som grundar sig på observation av fakta

  …var finns data som visar om halten växthusgaser i atmosfären ökar eller minskar?

 36. Jojje

  Guy#25
  Exakt, visst är det absurt(eller inte, vi är bara manniskor) att en stor del av debatten är på den nivån………
  Sorry…. körde ingen sarcvarning på inlägget.
  Stor humor när ”vissa” påstår att det är typiskt att ”skeptiker”letar med ljus och lykta efter någon källa eller version av data som stödjer deras tes.
  Den mannen är ett unikum av objektivitet och självkännedom har jag märkt…nää. Eller?… kanske är han betald av Big IPCC.

  Tror det var 86 jag hörde om problemet koldioxid och temp första gången, sedan har det varit ett hockeysticks ökande av domdagar, katastrofer och dödspiraler, tipping poits(oreparabla tröskelnivåer) och händelser som man härleder den ökande koldioxiden och i sin tur temperaturen m.m. till. Sedan byter man uppvärmining mot förändring. Mycket skulle redan ha hänt enligt Hansen, Mann, Väder Pär, Gore med flera.
  Någon gång under tiden man följt debatten borde man undra om det finns en överdrift om än liten. Men nä, det blir bara värre och värre fast längre fram och DÅ är det försent.

  Snacka om att leta med ljus och lykta… 🙂

 37. Björn

  Lasse [32]; Ja, det finns många Wild(a) idéer, men denna är lite för Wild. 🙂 Det som glöms bort i sammanhanget är den varierande kortvågiga UV som förändrar stratosfärens kemi, samt solvindens koppling till solfläckarnas variation.

 38. Sven Hanssen #31: Ja det var det. Denna graf alltså http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisareal/ där minimum 2012 var strax under 4.000.0000 km2. Men jag tvivlar att du får någon klimathotare att slå vad på 3.500.000 km2. De tror sällan på vad de säger.

  Thomas Palm och jag har ett vad om globala temperaturen från 2007 om 10.000:- uppdelat i flera delar. Del 1 vann jag. Googla på det om du vill veta mer.

 39. Peter F

  Bra att internet finns så att man kan läsa vad som pågår runt om i världen. Som exempel Indien och kärnkraftssatsning. Eller Om frackingsatsningen i UK. Svenska media verkar inte ha tillgång till internet eller så kan de inte engelska eller så vill de inte……………….

  http://timesofindia.indiatimes.com/india/Nuclear-power-an-article-of-faith-for-India/articleshow/50179937.cmshttp://timesofindia.indiatimes.com/india/Nuclear-power-an-article-of-faith-for-India/articleshow/50179937.cms

  http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/17/fracking-uk-government-hands-out-new-licences

 40. S.K pärlmoln i stratosfären har rappoterats från Arjeplog o Kiruna,dessa är mycket ovanliga och bildas vid mycket kall stratosfär under 75 grader minus, stratosfärens kemi är intressant i dessa sammanhang hur föränderlig den är.

 41. Guy

  Sorry, Jojje. Ironi och sarkasm är mycket svårt i skriven form när miner, gester och tonfall saknas.

 42. Sven Hanssen

  #34 Thomas P.

  Som man bäddar får man ligga om man hävdar att en modell (t.ex. klimatmodell) är sann. För att parafrera Einstein:

  No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong.

  eller Karl Popper:

  The criterion of the scientific status of a theory is its falsifiability, or refutability, or testability

 43. Olle R

  Någonstans ovanför hävdade någon att den arktiska havsisens utbredning har ökat sedan 2012.
  Om vi nu tillåter cherrypicking med 2012 som startår så kan man ju begrunda temperaturutvecklingen i NOAA mlost som har dålig täckning i Arktis och Antarktis:
  http://postmyimage.com/img2/740_NOAAmlost4y.png
  Lägg märke till att trenden är signifikant också med hänsyn till autokorrelation, enligt Cowtans trendkalkylator.
  Saken är att den globala uppvärmningen varierar i tid och rum. När avsmältningen avtar i Arktis tar den fart på andra ställen.
  Den här temperaturutvecklingen har dock svårt att gömma sig på andra platser, det är svårt att gömma 90% av den globala uppvärmningen på de övriga 10 procenten:
  https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000m.png
  ett steg på y-skalan motsvarar i runda slängar 150 miljoner Hiroshimabomber…

 44. Guy

  Olle R 43

  ”Saken är att den globala uppvärmningen varierar i tid och rum.”
  Det gör avkylningen också.

  ” När avsmältningen avtar i Arktis tar den fart på andra ställen.”
  Avsmältningen avtar = tillfrysningen tilltar.

  Kan du förklara vad du vill ha sagt med det här snömoset?

  PS. För övrigt har NOAA:s trovärdighet börjat gå mot noll.

 45. Olle R

  Som jag skrev i inlägget så tog SVTs grafik slut 2012 så det är ju ett bra skäl till att visa upp hur det är nu jämfört med just det året. Det som visas på den ryska ismätningen är ju hur mycket is som överlevde sommaren och därmed räknas som minst ettårig.

 46. Mats

  SVT skriver på sin sida om musikhjälpen:
  ”Nästan varje dag inträffar en naturkatastrof någonstans i världen och de flesta av dem är klimatrelaterade. Forskarvärlden är enig om att ifall temperaturerna på jorden fortsätter att stiga kommer de klimatrelaterade katastroferna att bli fler och kraftigare i framtiden. Det innebär också att många fler människor kommer tvingas på flykt.”

  Flummandet fortsätter: ”Genom den trögrörlighet som finns i klimatsystemen kommer vi se en uppvärmning i flera decennier även om vi skulle lyckas stoppa alla utsläpp omedelbart.”

  Vidare, fråga och svar:
  ”Nisse: Hur kan man vara så säker på att klimatförändringarna har med människan att göra? Jag menar temp har ju alltid ändrats väl?
  Björn-Ola Linnér: Det finns hyllmeter av forskarrapporter som behandlar detta. Och överenstämmelsen mellan den branta stigning av växthusgaser som vi ser och utsläppen sedan industrialiseringens början är väldigt övertygande. Det är snarare fråga om exakt hur mycket människans utsläpp påverkar och vilka effekter uppvärmningen får, som diskuteras.”
  Och:
  ” Hur varmt tror man att det kan bli? Vad händer då?
  Björn-Ola Linnér: Det finns förstås en stor osäkerhet för det beror på hur samhället utvecklas. Men fortsätter vi som nu är en vanlig uppskattning i medeltemperatur 4.5 grader kanske redan under detta århundrade.”
  Detta har vi sett förut:
  ”Hur kommer vi känna av klimatförändringarna i Sverige framöver? Fler stormar?
  Björn-Ola Linnér: Viktiga klimattrender i Norden är ökad årlig nederbörd, fler dagar med extrem nederbörd, ökade årliga medeltemperaturer, fler dagar med värmebölja och havsnivåhöjning i de södra delarna, effekterna blir olika i olika delar av landet.”
  Man har här missat (förträngt?) att Sjökorten har tvingats ändrats pga landhöjningen….

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3946&grupp=22423&artikel=6271146

  Propagandaapparaten snurrar på, med vårt ofrivilliga stöd (licens- och skatter).

 47. Olle R

  Guy #43, du förstår väl att säsongsbetonade variabler måste ”jämnas ut” som anomalier från en klimatologi, eller som 12-månaders löpande medelvärden. Det är naturligt att det blir kallare på hösten. Det kan ingen global uppvärmning ändra på…

  Varför är NOAA opålitligt? Har du nappat på något påstående från någon ideologisk motiverad charlatan?
  Eventuell kritik mot ERSSTv4 har debunkats rejält, i den senaste versionen här:
  http://www.skepticalscience.com/buoy_only_sea_surface_temperature.html
  Titta särskilt på figur 4 och 5. All kritik mot ERSST v4 faller platt. Den bekräftas av ARGO och buoy-only samt överträffas av OISST v2 daily, den senaste satellithybrid-serien som höjts till skyarna av bl a Judith Curry. Satelliter är bra, eller hur 🙂

 48. Lasse

  Vad skall man tro?
  Är det så att Arktis isläge styrs av strömmar som denna artikel påpekar?
  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151208134634.htm
  Då kan vi se fram en kallare fas av AMO:
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1920/plot/esrl-amo/from:1979/plot/esrl-amo/from:1940/to:1979/trend/plot/esrl-amo/from:1979/trend

 49. Olle R

  #45 Lena, jag vet inte hur väl du hängde med i årets avsmältning av Arktis havsis. Den tjocka flerårsisen som fanns åt Alaskahållet hade ingen direkt motståndskraft utan stora delar av den försvann helt i den kraftiga värmen som rådde där. Vid Nordpolen och österut fanns det bara ettårsis i våras. Neven, t ex, trodde att Nordpolen skulle bli isfri för första gången i modern tid. Den hände dock inte mycket med den isen eftersom det råkade vara ganska kallt där under sommaren. Det är vädret/tillfälligheterna som styr vad som händer kortsiktigt. Långsiktigt finns det en tydlig trend…

 50. Lars Jonsson

  Peter Stilbs pekar på pudelns kärna, nämligen att 200 Gigaton är 0,01 procent. Dödsspiralen för Grönlands del handlar då om att om den fortsätter i samma takt så har 1 % försvunnit om 100 år. Det perspektivet framkommer aldrig i upplysningen från PK media.
  En interglacial period, dvs en mellanistid karakteriseras av att glaciärer minskar i volym, dvs att glaciärer smälter mer än de växer, det är helt enkelt definitionen av en interglacial. Under en interglacial finns naturliga fluktuationer med perioder av tillväxt och minskning, men den långsiktiga trenden är att de minskar tills dess att vi ser början av en ny istid då vi får en längre flertusenårig tillväxt utan betydande avsmältning. Om Grönland inlandsisar minskar innebär detta att detta att vi fortfarande befinner oss i en interglaciär, vilket vi bör vara tacksamma för. Att förvänta sig att Grönlands inlandsisar skall vara i total balans är inget naturligt tillstånd, och inget vi kan åstadkomma genom att begränsa utsläppen av CO2. Tio eller tjugo års förändring i en eller annan riktning med årliga förändringar på hundradels procent är relativt oviktiga i ett längre klimatologiskt perspektiv. Efter en period av glacial tillväxt på fyra till femhundra år (Lilla istiden) så har vi noterat kanske 200 år av avsmältning. Två hundra år till av avsmältning är kanske vad vi statistiskt kunde förvänta oss. Om det är den tillförda koldioxiden som höjt den globala temperaturen med 0,8°C över förindustriell nivå, dvs lilla istiden skall vi vara tacksamma. Är det en naturlig återhämtning kan vi vara tacksamma lika fullt.

 51. Lasse

  #49 Inte för sent att hänga med:
  365 dagars animerat:
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticict_nowcast_anim365d.gif

  Här finns en intressant artikel när det gäller avsmältningen av Arktis is:
  http://mm.aftenposten.no/kloden-var/naturlig-issmelting
  Jämför med animeringen!

 52. Thomas P

  Lars #50 ”En interglacial period, dvs en mellanistid karakteriseras av att glaciärer minskar i volym, dvs att glaciärer smälter mer än de växer, det är helt enkelt definitionen av en interglacial. ”

  Var hittar du den definitionen? Wikipedia använder ”An interglacial period (or alternatively interglacial) is a geological interval of warmer global average temperature lasting thousands of years that separates consecutive glacial periods within an ice age.” som tycks mig rimligare.

  Ser vi på förändringen av havsytan tycks inte pågått något stadig avsmältning under de senaste sju tusen åren:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise#/media/File:Post-Glacial_Sea_Level.png

 53. Ingemar Nordin

  Thomas P #34,

  Det där med cherrypicking 1998 kan du glömma. Det har ni alarmister kört med för att försöka lura i folk att det inte finns någon utplaning alls utan att den globala temperaturen fortsätter att accelerera.

  Det är inte fråga om någon körsbärsplockning av startår för satellitmätningarna utan man räknar helt enkelt baklänges från det senaste året tills man inte längre ser någon platå. Och då brukar man hamna på 1997 (inte 1998). En del menar att det går ännu längre tillbaka på 1990-talet så att vi nu haft över två hela decennier utan någon statistisk signifikant ökning av den globala temperaturen.

  Men jag antar att det gynnar alarmisternas politiska intressen att hålla den här myten om körsbärsplockning levande.

 54. Olle R

  #53 Ingemar, för att hävda att temperaturen stått still i 18 år i den fria troposfären måste man ägna sig åt körsbärsplockning. Varsågod och välj:
  http://postmyimage.com/img2/996_Tropospheretrends.png

  Satellitserierna UAH v6 och RSS v3.3 kan INTE verifieras av väderballong och reanalysdata..
  Varför vet jag inte. Kanske har de misslyckats att justera ihop MSU och AMSU-instrumenten?
  Kanske gäller inte den teoretiska strålningsmodellen bakom mikrovågsstrålningen över tid, då den ju bygger på en amerikansk standardatmosfär som är statisk i tid och rum (över hela jorden)?
  Kanske samvarierar inte temperaturutvecklingen i de olika atmosfärsskikten som data hämtas från?
  Kanske har de påverkats av den minskade havsisarealen? mätningar över is och vatten ger högst olika resultat..

 55. Peter F

  Huuu….Umeå kommuns skolor ska nu servera mat som är testade som lågkoldioxidlåga,, dvs morotskorvar, ägg och så lite nötkött som möjligt, men,,,,man kan då inte hitta detta lokalt om jag förstod det rätt. Häpp hur tänkte man här ?

 56. Thomas P

  Ingemar #53 Kan du sluta använda det nedlåtande ”alarmist” du som är så känslig över att bli kallad förnekare? Kanske får man i alla fall kalla dig aktivist, för det är du i dina försöka att välja ”rätt” datakälla, hitta på konspirationsteorier varför alla andra är opålitliga, och sen in i absurdum försvara att man startar sin trendlinje just vid en kraftig El Nino. Allt för att inbilla folk att det inte blir varmare.

 57. Olle R
  Den långsiktiga trenden är inte så lång, bara sedan 1979. Faktum är att det ännu inte finns satellitmätningar från när AMO var i en negativ fas. Jag säger inte att jag vet vad som skulle kunna hända då men nog är det intressant.
  Vad säger du om den ryska havsismätningen då? Där är det ju ändå hyfsat mycket is kvar som är äldre än ett år?

 58. Thomas P
  Jag skulle bli väldigt tacksam om du la av med påståendet att 1998 skulle vara ett utvalt år av skeptiker. Du vet mycket väl att IPCC använder det året som startår för Hiatusen.

 59. Gunnar Strandell

  Jojje #7 och #17
  Tack för dem!

  Jag tycker att vi behöver den sortens kommentarer för att förstå och acceptera vår plats i tillvaron.
  ”Tro inte på allt som är sant!”
  😀

 60. Olle R #49

  Åt vilket håll är ’österut’ från Nordpolen?

 61. Alienna

  TP #52
  Karakterisera = ange väsentliga kännetecken för
  Definition = avgränsning och bestämning av betydelse

 62. Thomas P

  Lena #58 Ni är väldigt pigga att peka på IPCC när det passar.

 63. Guy

  Olle R 47
  ”Guy #43, du förstår väl att säsongsbetonade variabler måste ”jämnas ut” som anomalier från en klimatologi, eller som 12-månaders löpande medelvärden. Det är naturligt att det blir kallare på hösten. Det kan ingen global uppvärmning ändra på…”

  Menar du att ”Det är naturligt att det blir kallare på hösten.” med flummet om att globala uppvärmningen varierar i tid och rum. Då pratar du väder i stil med att det ofta är kallt i New York nävi i norden har det varmt och tvärtom.

  Ditt eviga prat om cherrypicking är tröttsamt. Samma med dessa korta perioder och trender. Det är bara väder! Dra en trend om minimum 1000 år så kan det hända att du får det rätt.

  Om korrigering av data eller temperaturer. man har mätt vad man har mätt och inget kan korrigera det. Om du kollade din termometer för låt oss säga två veckor sedan och den visade 7 grader C. Hur kan du få den rättare med att korrigera det två veckor gamla resuultatet till 6 grader?

  Du påstår att skeptiker alltid söker artiklar som bekräftar vad dom tror på. Alarmister gör inte på det sättet, eller? Handen på hjärtat, Olle, skulle du välkomna ett forskningsresultat som tveklöst skulle visa att alarmismen var ett misstag, ’växthusgaserna’ fungerar, men på ett helt annat sätt än vad man tidigare trott och klimatvariationerna har till 97% andra orsaker. Handen på hjärtat. Rannsaka dej själv.

 64. IPCC nämner säkert 1998 som ett ’passande’ startår för den observerade hiatus:en för att det då lite lättare går att hävda att den skulle (delvis) vara en artefakt av av valet av startår.

  Men jag hr hittills nästan inte stött på någon klimathotsförhoppningsfull som är kapabel att hantera uppvärmningspausen, eller möjligen den under lång tid nu långt svagare trenden än man predikterat/hoppats på …

  .. på ett sätt som ens korrekt berör vad det faktiskt handlar om.

  Antingen har det varit närmast ’förnekande’ av dess existens, eller försökt att hänskjuta den till ’bara naturliga fluktuationer’, eller ’temperaturerna fortfarande inom (de samlade prediktionernas) felmarginaler’, eller ’trenden fortfarande inom dess prediktionernas felmarginaler’ eller andra liknande försök. Som tex att skylla på dem som påpekar vad observationerna faktiskt visar, eller att trenden faktiskt är lite högre/pausen lite kortare om man väljer ett annat dataset, eller detta evinnerliga tjat om ’startår’. Men ingen som klarar av att diskutera datat som om den faktiskt vill och kan förhålla sig till datat.

  Min bedömning är att man inte är intresserad av ngt annat än så’nt som passar berättelser, och omvänt försöker avfärda eller fula ut allt som inte passar.

 65. Michael

  Jonas #64

  ”Min bedömning är att man inte är intresserad av ngt annat än så’nt som passar berättelser, och omvänt försöker avfärda eller fula ut allt som inte passar.”

  Så sant som det är sagt.

 66. Thomas P
  Men nu handlade det om att det skulle vara ett påhittat startår från skeptikersidan. Så är det inte.

 67. Michael

  Tänkvärt: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/12/sa-far-kina-medborgarna-att-fortrycka.html

  Även om verktygen inte alltid varit lika sofistikerade som beskrivs i filmen har konceptet ”high social score” nog alltid varit verktyget för rekrytering av nyttiga idioter, oavsett syfte. Vad tycker Jonas?

 68. RogerW

  Tänkte på Sveriges Radio och deras reportage om havsnivåhöjningen pga Grönlandsisens avsmältning som då hade höjt havsnivån med 25 mm på 110 år. Visserligen framhölls att osäkerheten var stor men ändå att studien var värdefull, men varför om förändringen bara är 25 mm under den perioden ?

  Är bara en amatör på området men det angavs att jämförelse hade gjorts med gamla fotografier. Enligt min erfarenhet varierar havsytan med lufttrycket och hur kan man då göra relevanta jämförelser med gamla foton för över 100 år sedan.

  Eller är det bara jag som är ute och cyklar. Vore intressant att höra kommentarer från Er som har mer kunskap i frågan än den jag besitter.

 69. Ingemar Nordin

  Thomas P #56,

  Jag kanske helt enkelt bör kalla dig för en lögnare? Varför du håller på att sprida lögner omkring dig förstår jag inte riktigt. Vi vet ju hur man räknar ut ”pausen”, varför förneka hur man gör? Räkna baklänges själv så får du se.

  På samma sätt upprepar du och dina gelikar den ständiga lögnen om att vi som är skeptiska skulle sprida konspirationer. När NOAA justerar sina data på ett ovetenskapligt sätt och vi kritiserar det så tror ni att ni slipper undan genom att kalla vår kritik för ”konspirationer”. Sådan simpel demagogi går kanske hem i media men knappast här.

 70. Johan M

  #9 Lennart Bengtsson

  ”Emellertid, finns det tydliga statistiska indikationer på en superponerad långsiktig trend som inte kan ignoreras”

  En ”trend” som pågått de sesnaste två-tre hundra åren. När vi pratar om glaciärer så kan man alltid ta en titt på Mer de Glace i Aperna och hur den glaciären förändrats de senaste tusen åren. Det ger lite perspektiv på de senaste femti årens krusning på ytan.

  ”och det är den som är problemet”

  Det är nåppeligen ett problem att det blir varmare.

  ”Med mer växthusgaser i atmosfären så kommer jordens strålningsbalans att ändras. ”

  Men ingenting pear på att det skulle göra varken från eller till och om det vore till så desto bättre,

  ”Det är trots allt varmare på jorden nu än under 1930-talet”

  Med vilken säkerhet kan vi säga det? Med vilken säkerhet kan vi jämföra temperaturen i Uppsala eller Falun frå 30-talet med idag? Den eventuella skillnad vi kanske hittra ligger inom felmrginalerna.

 71. Sven Hanssen

  #70

  En fråga som inställer sig är vilka mätstationer som fanns på 30-talet. Någon som har en länk som ger klarhet i detta?

  Det finns studier som visar hur temperturtrenderna divergerar mellan olika kontinenter. Över Arktis och Antarktis lär det inte varit särskilt många mätstationer 1930. Hur var det i Asien, Afrika, Sydamerika osv. Vid oceanerna. Hur grova interpoleringar har man tvingats till? Lokala platser med mätdata finns ju men hur tillförlitliga är egentligen de globala temperaturdata som anges om man saknar information från stora områden? Om hur ser det ut om man går tillbaka till 1900, 1870, 1850 ….

 72. Alienna

  Det är nog knepigt att veta ”globala temperaturen” när det faktiskt bara finns lokala temperaturer…

 73. #21 Lennart Bengtsson-

  Har du överhuvudtaget tänkt på att den enda mätbara växthusgasen vad gäller effekt i jordens atmosfär ökar mänsklig aktivitet utsläppen av parallellt med vårt ökade antal?

  Med ökat välstånd ökar mängden vattenånga mänsklig aktivitet tillför atmosfären.

  Betänk att det finns 800 miljoner som saknar resurser att äta sig mätta var dag, men avsevärt fler som lider av sjuklig övervikt.

  Fundera på hur mycket konstbevattning ökat sedan säg 1970.

  Till det spolas de flesta urbana ytor och nästan alla industriprocesser släpper ut vattenånga, inte minst kärnkraft med kyltorn (vilket inte bara kärnkraft har).

  Så du har nog rätt vi ska vara glada för den växthusgas mänsklig aktivitet släpper ut i atmosfären.

  Som du vet har ingen funnit en temperatursignal från varesig CO2 eller metangas i jordens atmosfär, alla klimathotsprogram har inbyggda effekter som aldrig någonsin kunnat observeras av att små temperaturhöjningar förstärks genom ökad halt vattenånga.

  Så din observation är troligen rätt men gäller ökad halt vattenånga från mäsnklig aktivitet.

 74. Björn

  Sven Hanssen [71]; I nedanstående länk kan Du finna en intressant artikel ur Forskning & Framsteg: 500 års väder i Stockholm.

  http://fof.se/tidning/2008/5/500-ars-vader-i-stockholm

 75. Bästa brandingenjör.

  Vet du att det är vedertagen geologi att jorderosion inte höjer världshaven då havsbotten bara sjunker och kontinenten som förlorat massa stiger då allt flyter i jämvikt på manteln?

  Så varför skulle det vara någon skillnad om jord och sand flyttas från land till hav än fruset vatten?

  Gäller gravitationskrafter annorlunda för vatten än andra ämnen????

  Om du inte tror mig så kolla upp att jorderosion inte ändrar havshöjden.

  Däremot ändras haven genom termisk kontraktion resp expansion vilket kan studeras på satellitkartor.

  Då märker du att stora delar faktiskt sjunker som utanför Nordamerikas västkust och vissa mycket lokala stiger extremt fort => ökad temperatur från en hotspot i manteln under bildande eller troligare någon av alla tusentals mer eller mindre aktiva vulkaner på havsbotten.

  Vad gäller Grönland så hinner kontinenten stiga på de 11.000 år maximal avsmältning de senaste årtiondena skulle ta.

  Tror du att denna mildare fas i denna 40 miljoner år långa istid ska hålla sig betydligt längre än alla tidigare?

  Jordens kontinentala yta är till 15% täckt av kilometertjock inlandsis => istid per definition.

  Den normala temperaturen var 10C högre än dagens => mindre temperaturskillnader och troligen högre albedo än dagens 0,29 genom molnbildning?

  Då hade nästan alla kontinenter ett tropiskt klimat och jordens som helhet avsevärt högre biodiversitet.

  Hur fan kan man vara rädd för värme i en istid?

  Hur fan kan snubbar som Lennart inbilla sig att ändrad medeltemperatur säger det minsta om ändrad energibalans mellan jorden och dess omgivning då utstrålad effekt ökar med temperaturen upphöjt till fyra?

  Låt månen rotera så fort att termisk tröghet ger max !C i temperaturskillnad och månen får högre medeltemperatur än jorden, utan atmosfär…

  Klimatkriger har verkligen lockat fram dumhet hos många…

  Värst är att CO2-hotet ska motverkas med energisystem som saknar potential att konkurrera med fossila när alla bildade vet att redan flera miljarder riskerar sina liv i hopp om att få använda mer energi.

  Fy fan…

 76. Gunnar Strandell

  Sven Hansen #71
  Det man hade i ursprunget var manuella temperaturavläsningar med olika tidsintervall och avläsning av dygnets max och min i termometrar som konstruerats för att visa detta. För att rationalisera har man i dataseten använt sig av max- och mintemperaturerna. Dessa måste justeras för att ge en uppfattning dygnsmedeltemperatur eftersom max och min uppträder vid olika tid på dygnet för olika platser.
  Beräknade dygnsmedeltemperaturer homgeniseras sedan i tiden så att kraftigt avvikande värden justeras eller elimineras så att man får jämna fina kurvor utan hack eller trösklar.
  I nästa steg beräknas avvikelser från någon referens som kan vara medelvärdet under en ”snäll” period och resultatet blir anomalier, dvs avvikelser från referensvärdet.
  Nu homogeniseras temperaturvärdena över jordytan, indelad i rutor som är 5*5 grader eller 1*1 grader, så att man får temperaturen att likna ett böljande lapptäcke över jorden där varje ruta har sin temperatur. Lufttryck vindstyrka och vindriktningar behandlas på liknande sätt.
  Så måste man göra för att ge klimatmodeller ett meningsfullt starttillstånd, men det värde på ”jordens medeltemperatur” som också kan beräknas ur dessa data saknar fysikalisk mening, på samma sätt som Sveriges medelinkomst inte säger något om våra levnadsförhållanden. Där blir det ett hack när vi får semesterersättningen, men sådana suddas alltså ut tidigt i processen för att inte modeller ska spåra ur.

  Jag brukar tänka på experimentet där ena handen är kall och den andra varm och modellen säger att man har det lagom.

 77. Alienna

  Gunnar Strandell 76

  Nu kan man ju inte veta ”temperaturen” i dessa rutor – bara termometrars temperaturer…

 78. Sven Hanssen

  #74 Björn
  #76 Gunnar Strandell

  Tack för responserna som var intressanta. Det jag närmast tänkte på var mätstationers spridning över globen för att var de egentligen fanns. Instämmer i att ”global medeltemperatur” inte är särskilt upplysande men det är ju det man talar om i samband med 1,5 eller 2 graders mål eller vad man nu fått för sig.

 79. Lars Jonsson

  Thomas P #52

  Intressant kommentar Thomas som verkligen bidrar till förståelsen av vad vi parar om. Glacial och interglacial, istid och inte istid. När det är istid är det mer is, när det inte är istid är det mindre, och det är varmare väder som gör att det är mindre is. Ja det är varmare under en interglacial, vad kul att även du kan förstå det efter att ha läst en wikipediaartikel. Och nu kommer” a million dollar question”, vad händer när det är varmare?

  Vad är din analys av vad vi borde förvänta oss av Grönlands inlandsisar under ett scenario av ett konstant tillstånd av 350 ppm CO2 för de närmsta 100 åren, tillväxt, balans eller avsmältning?

 80. Lars Cornell

  LarsJ #79
  Hur mycket mer is smälter om temperaturen ökar från -40° till -30°?

 81. Alienna

  Sven Hanssen #78

  GHCN-v2 Thermometer Locations (1701 – 2010)
  https://www.youtube.com/watch?v=58mDaK9bH5o

 82. Svend Ferdinandsen

  Jeg undrer på bildteksten ”Cumulative change”.
  Normalt kaldes det en anomaly, men de har nok ingen reel reference.

 83. Slabadang

  Varför förvänta sig något opartiskt och sakligt av SVT?

  Fakta och lång erfarenhet gör att vi nu med 100% säkerhet kan fastställa att public service är statens lögnapparat helt utan heder och framför allt samvete. Totalt hänsynslösa inför fakta och realia har den hysteriska propagandan sprutats ut. När man väl vågar inse faktum så blir man inte förbannad längre utan börjar istället fundera på hur alternativ kan se ut. Vem har makten och kontrollen över bolagen NU och em vilka skall ha det för att den skall kunna litas på?

  Hederlighet fakta och uppriktighet samt vilket J Josefsson bäst med ett ord beskrivit som konsekvensneutralitet , är extremt efterfrågat hos allmänheten och läget för media har nu blivit så perverst att den faller vid minsta knuff från rätt håll.

 84. Col

  #83 Sl, du har helt rätt. Så f-b är jag på SVTs rödgröna propaganda att jag har slängt ut min tv och det kommer inte in någon ny i huset.
  I fortsättningen kommer nyheterna till mig via datorn och diverse bokmärken, det är litet svårt att välja bokmärken bara för tiden att läsa är begränsad.

 85. Gustav

  #83, 84:
  Jag har också slängt ut tvn men det var flera år sedan. Det är helt otroligt vad färgad media är, det måste även jag erkänna. Såg en undersökning nyligen att de som röstar på SD i långt högre utsträckning förlitar sig på nätet som nyhetskälla. Detta är kanske den enda trösten i mörkret eftersom den andelen kommer att öka vilket betyder att pk-media sakta tappar sitt grepp.

 86. Johan M

  #74 Björn

  En intressant artikel som visar hur svårt det är att rekonstruera historiska temperaturer och hur mycket det tycks ha varierat utan vår hjälp. Det FoF sedna gör är att de drar en växel på att det är mycket varma nu än någonsin.

  ”Den visar att de senaste två årtiondenas varmare klimat avviker från de senaste fem seklernas.”

  Om man tittar på diagramet, eller från den ursprungliga forskningsartikeln, så ser man att den rekonstruktion som gjorts har utgående från flera överlappande proxies sträcker sig fram till 1890-talet. Man har sedan anpassat denna till de temperaturdata som finns från Stockholm från 1750-talet för att få fram den totala serien. I FoF-artikeln så stor det att dessa temperaturdata har kompenserats för stadens uppvärmningseffekt. I den grundläggande artikeln så hittar man referenser till Moberg 2002.

  Artikelns fokus är på att rekonstruera en temperaturserie från början av 1500-talet till slutet av 1800-talet och gör ett bra jobb. FoF väljer dock att lyfta fram att det är vamare nu än då – vilket vi måste gå till Moberg för att utröna.

  http://www.google.se/url?q=https://www.st-andrews.ac.uk/~rjsw/all%2520pdfs/Leijonhufvudetal2009.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiyzOLr2uTJAhXEiCwKHc1UDiYQFggZMAE&sig2=8c0xy5tio74FEEBwR7TlLw&usg=AFQjCNEtetuBObeQtyboYP2WX1ypmOh_yQ

  Mobergs rekonstruktion av Stockholmsserien är berömvärd men man skall ta den för vad den är. Det är ingen lätt sak att rekonstruera serier från historiska mätningar. Här är vad Moberg säger om termometern:

  During 1756-1875 the thermometer was hung in the free air outside a north-facing
  window on the second floor of the old astronomical observatory building in
  Stockholm. No detailed description is available on this site.

  During 1876-1960 the thermometer was placed outside a north-facing window
  on the first floor of the old astronomical observatory building in Stockholm.
  A window-screeen was in use since 1878.

  During 1961- summer 2006 the thermometer was placed in a SMHI-screen
  (Stevenson-type screen) about ten metres north-east of the former position.

  Att sen göra en uppskattning av hur stor effekt den växande staden har på temperaturen vi Observatorielunden är en övnig med rätt så stora felmarginaler. I temperaturserien så har 2014 justerats med i snitt 0.76 grader (enskillda dagar från 0.3 – 1.4) . Samma siffror för 1954 var 0.64 (enskilda dagar från 0.2 – 1.2) .

  Är det en trolig siffra, 0.1 grad på 60 år? Vilken osäkerhet ha vi i denna uppskattning?

  http://bolin.su.se/data/stockholm/homogenized_daily_mean_temperatures.php

 87. Sören G

  Under en istid, stor eller liten, ökar isarna på Jorden och havsytan sjunker. Tvärtom under en mellanistid då isarna minskar och havsytan höjs. Om man önskar att havet ska sluta stiga så innebär det samtidigt att man önskar att vi ska hamna i en ny istid.

 88. Lasse

  Två olika diagram med Arktis isutbredning förekommer:
  Den ena används av Lena här ovan.
  Den andra av Olle R.
  Vad jag kan se är dessa olika mätningar skilda åt genom att landområdena maskas bort i den förra.

  I stället för att slå varandra i huvudet med olika diagram kanske vi bör fundera på vad skillnaden säger och om det har något med klimatet att göra?

  Det borde göras ett diagram med skillnaden i stället!

 89. Thomas P

  Ingemar #69 ”Jag kanske helt enkelt bör kalla dig för en lögnare? ”

  Det kan du ju roa dig med, men allt du visar med det är att du själv ljuger.

  ”Varför du håller på att sprida lögner omkring dig förstår jag inte riktigt. Vi vet ju hur man räknar ut ”pausen”, varför förneka hur man gör? Räkna baklänges själv så får du se.”

  Jag vet mycket väl hur ni räknar, allt jag gör är att påpeka vilken körsbärsplockning det är att ni dels bara godkänner ”rätt” källa, dvs en opublicerad testversion av satellitdata, och dels väljer en kraftig El Nino som startår.

  ”På samma sätt upprepar du och dina gelikar den ständiga lögnen om att vi som är skeptiska skulle sprida konspirationer. ”

  Det är tyvärr ingen lögn, det är vad som ständig sker här med era olika teorier om hur politiker eller kapitalister styr forskningen i det fördolda för att uppnå världsherravälde och skapa allmänt elände för alla andra.

  ”När NOAA justerar sina data på ett ovetenskapligt sätt och vi kritiserar det så tror ni att ni slipper undan genom att kalla vår kritik för ”konspirationer”.”

  Det finns inget ovetenskapligt i justeringarna. Det är därför du varit så mån om att få tag på forskarnas interna brevväxling för att när du inte kan kritisera metoderna du kanske ändå skall kunna hitta något sätt att smutskasta deras motiv.

 90. Lasse

  Avd Positiva nyheter: Mer och fler plankton när det blir varmare-CO2 sänka:
  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151217151533.htm

 91. Thomas P

  Lars #79 Istället för att försöka att med ironi idiotförklara mig kanske du kunde svara på min fråga? Jag vet att det är varmare under interglacialer än under glacialer, sådant behöver du inte förklara för mig. Det var ditt påstående att glaciärer skulle fortsätta smälta under hela interglacialerna, ja rentav att detta var definitionen för dem, som var det jag ifrågasatte.

  ”Vad är din analys av vad vi borde förvänta oss av Grönlands inlandsisar under ett scenario av ett konstant tillstånd av 350 ppm CO2 för de närmsta 100 åren, tillväxt, balans eller avsmältning?”

  I så fall kan vi förvänta oss viss avsmältning i och med att vi får en uppvärmning i förhållande till de 280 ppm CO2 vi haft tidigare under interglacialen. Nu är det snarare 400+ ppm vi har att vänta oss vilket gör avsmältningen til ett större problem.

 92. Thomas, din #89 är full av osanningar, i vardagstal ’lögner’ ..

  Jag börjar allt mer bli övertygad att du inte kan bättre, dvs att du rent tvångsmässigt sprider osanningar och gör det för att hålla din (sidas) ’berättelse’ vid liv.

  Och jag skulle då vilja tillägga att allt fler, alla med någorlunda förmåga och öppet sinne och som är uppmärksamma och följer dylika debatter förstås noterar sådant. Och samma sak gäller förstås de långt mer grova, uppenbara osanningar som media och politiker sprider (ev delvis okunnigt). Och att detta är en irrelversibel process:

  När man en gång identifierat en patalogisk lögnare eller osanningsspridare så återgår man inte till att blint lita på denne bara för att den påstår ett antal saker (i följd) som faktiskt stämmer.

  Jag skulle vilja hävda att detta är vad som kommer att erodera din, dina gelikars, och din sidas position. Och vi har ju sett hur den ständigt försvagats och ytterligare försvagas (nu senast av/i COP21) så att snart bara de rabiata aktivisterna och stollarna öppet vill propagera er alarmism.

 93. Brandingenjör

  #80 Lars Cornell

  Eftersom Grönlands is smälter underifrån så kommer avsmältningshastigheten att på sikt öka om yttemperaturen ökar från -40 till -30.

  Alla glaciärer smälter underifrån och på ytan så fylls det på med mer nederbörd än som smälter bort där.

 94. Lars Lundqvist

  #87, Sören G

  Det var den bästa analysen av isen och havsnivån som jag har läst!
  Jag ska sprida den.

  Tack!

 95. Slabadang

  Psudovetenkapens klimathotare.

  För dem så är klimatet statiskt … och alla klimatvariationer onaturliga. För oss som håller oss till naturvetenskapen så ändras alltid klimatet och förändringar är naturliga, och INGENSTANS i datafloderna hittar vi ett enda exempel eller bevis på att något ät vare sig onaturligt eller dramatiskt.

  Nämen har Grönlandsisens massa minskat med 0.01 promille !!! Jamen TITTA där har vi ju BEVISET!

  Fotografier är mycket bra bevis och en mycket stor besvikelse för alla d klimathotare som utgår ifrpn att klimatet och polerna är statiska. Nimbussatelliten tog fotografier redan 1964 på våra poler och de gamla 16mms rullarna med 250.000 fotografier framkallas och digitaliseras nu i ett projekt. Initiativtagarna berättar lite om islägena vid polerna innan IPCC-åldern intädde från 1979. Det är ju en jäkla tur att det inte var innan Köpenhamn de stora öppna vattenytorna som fanns på sextiotalet i Arktis, för då hade ju Al Gore fått tuppjuck. Att Antarkis både max större än idag och ett minimum mindre än kunde inträffa inom loppet av två år på sextiotalet bevisar vilken ren bullshit det är att försöka hitta klimatalarmistiska järtecken i hundradelspromillen i Grönlandsisen eller lite fluktationer åren emellan i Arktis. Ni skulle vart med på sextio och sjuttiotalet då var det ”dramatiskt” minsann! Det ska bli kul att höra vila tilläggshypoteser som kommer att skapas för att förklara ishistoriken pp polerna.

  Recovering the past!

  https://www.youtube.com/watch?v=bvGIE1y3cXA

 96. Om allt vore statiskt på vår jord skulle jag bli mycket orolig,nåt feltänkt där månne att se sin omgivning.
  Ali.K

 97. Mats R

  Brandingenjör # 93
  Om man ser till historien om Grönland så har Klimatet där varit betydligt varmare än i modern tid, i stort sätt isfritt. På 980-talet fanns det gräs, buskar och björkskog, med björkar på hela 5 meter. Under 1300- och 1400-talet blev klimatet kallare igen och delar av Grönland avfolkades. Förmodligen kommer det så att förhålla sig i all framtid. Vi kommer att ha klimatvariationer oavsett vad klimatalarmisterna vill, tycker eller tänker. Men om nu isen smälter underifrån som du säger så är det väl ganska klart att det inte har med någon global yttre uppvärmning att göra? Eller?