Klimatavtalets grandiosa magplask

magplask

Vi har matats med en jämn ström av jublande reportage i media om det ”historiska genombrottet” i Paris. Dessvärre är alla dessa reportage, och yttrandena från miljöministrar och andra förståsigpåare, ganska missledande. Parisavtalet är inte bindande och innehåller mest pompösa och ovetenskapligt grundade målsättningar som inget land behöver följa om de inte vill. Här är några tidningsartiklar som pekar på att många länder i tysthet kommer att begrava hela frågan.

 

The IGas Energy exploratory gas drilling site is seen at at Barton Moss near Manchester in northern England

Reuters meddelar att UK i onsdags tog ett beslut om att tillåta utvinning av skiffergas. Man får visserligen inte borra inom naturområden, men väl under dem. Premiärminister Cameron hoppas att detta i någon mån skall kunna kompensera för den sinande Nordsjöoljan och  –gasen.

Dagen efter (i torsdags) bestämde parlamentet att man kraftigt skulle dra ned på subventionerna till sol- och vindkraften. Dessa s.k. ”förnyelsebara” kraftkällor har ju i över 30 år skrutit med hur lönsamma de är och hur alla skulle tjäna på dem. Men när man nu synar korten genom att dra ned på skattepengarna så skriks det i högan sky från de gröna,

”Ministers happily take credit for being climate champions on an international stage while flagrantly undermining the renewable industry here at home,” said Green MP Caroline Lucas. och från industrin som levt gott på skattebetalarnas pengar:

”In a world that has just committed to strengthened climate action in Paris and which sees solar as the future, the UK government needs to get behind the British solar industry,” Paul Barwell, the head of Britain’s Solar Trade Association, said in a statement.”

Ja, gnället vet inga gränser när den ekonomiska verkligheten slår till. Men klart är att England behöver få fart på en vettig energiproduktion innan ljuset slocknar under kalla vinternätter.

Vidare meddelar Bloomberg att USA skall tillåtas att exportera olja och gas utomlands. Obama har ju under lång tid varit emot detta men har inte lagt in sitt veto mot kongressens begäran denna gång. Nu tror man inte att detta kommer att ge så stora vinster för den amerikanska fossilindustrin eftersom priserna redan är så låga. Men vi konsumenter kan nog räkna med att råvarupriserna på gas och olja kommer att pressas ytterligare något under de kommande åren.

Japan planerar 41 nya kolkraftverk sedan man sett sig tvungen att stänga ned sina kärnkraftverk. Miljöministern vill inte kommentera Parisavtalet, men det är tydligt att man inte tänker ändra sina planer på en utbyggnad. Sydkorea beslutade att minska sina planerade kolkraftverk med fyra stycken som en vacker gest till Paris, men man håller fast vid att bygga 20 nya till 2021.

The Guardian meddelar att Indien inte låter parisavtalet påverka sina planer på att fördubbla sin kolkraftsutbyggnad.

Den bistra sanningen är alltså att Parisavtalet var en total flopp på det globala planet, tvärt emot alla lovsånger i svenska media. Det återstår dock att se vilka pålagor som Miljöpartiet kan hitta på för Sveriges del. Någon måste ju betala av på klimatskulden, eller hur? 🙁

(h/t GWPF )

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Flopp?
  FN ledaren Ban Ki-moon är av annan åsikt:
  http://www.svd.se/fn-chefen-avtalet-en-triumf-for-manskligheten/om/klimathotet

  Men när man hör forskare som litar på modellernas förutsägelser tala om hur orimligt 1,5 grader är så förstår man att de kommit fram till en politisk överenskommelse som lämnat alarmisterna bakom sig.
  Som vanligt blir det väl bara Sverige som tvingar sina undersåtar acceptera de åtgärder som krävs!

 2. Ingvar i Las Palmas

  ”Kejsaren har inga kläder” i grandios skala!!

 3. Gustav

  Hörde på Klotet igår med Romson, Tjernström m.fl. Någon sa att han inte hade något emot att betala några kronor till för bensinen? Men vad gör det då för nytta kan man undra? Betala mer för bensinen utan att minska sin konsumtion innebär ingen skillnad för CO2. För tankarna till vad detta egentligen handlar om: att späka sig så mycket som möjligt!

 4. S. Andersson

  Numera avhåller jag mig från att diskutera klimatfrågan, fast inte helt 🙂 Efter Paris gratulerade jag några av mina troende vänner till ett lyckosamt avtal. Fast jag kunde inte låta bli en liten brandbomb. Jag frågade dem om de hade tänkt på vilken ofattbar tur det är att jordens klimat styrs av enbarten faktor, koldioxiden? ”Vadå?” ”Jomen om det hade varit en mer komplicerad historia med en hel massa faktorer, varav rentav en stor del naturliga, då hade ju Parismötet framstått som rena farsen!”

  En liter diesel kostar nu 11 kronor. Jag tycker vi ska skänka en tacksamhetens tanke till miljöorganisationerna för denna oväntade julklapp. Att en minskad efterfrågan skulle göra den förhatliga oljan billig hade de nog inte tänkt på.

 5. Mats G

  4
  S. Andersson

  ”En liter diesel kostar nu 11 kronor. Jag tycker vi ska skänka en tacksamhetens tanke till miljöorganisationerna för denna oväntade julklapp. ”

  Jag tror du är lite fel ute. Som vanligt så är det teknikutveckling det handlar om.

 6. Mats R

  Har kanske inte förstått det där med 1,5 -2 graders målet. 1,5-2 grader varmare än vad då?

 7. Lennart Bengtsson

  Parismötet bidrog dessvärre inte med något av substans. Allt tal om att världens länder skall förhindra en ytterligare uppvärmning med 1°C eller bara 0.5°C är vetenskapligt nonsens. Det hade varit mer meningsfullt om man exempelvis hade förbundit sig att minska dagens CO2 utsläpp på 1100 ton/sek till ett lägre belopp. Orsaken är att inte ens världens klimatforskare efter snart 40 år av internationell forskning ( se ex IPCC I, 2013) lyckats bestämma klimatkänsligheten till bättre än en faktor 3 utan att ens kunna ange mest troligt värde. Redan med de utsläpp som gjorts (+80% växthusgasutsläpp) kan den globala uppvärmningen bli allt mellan +0.2 °C till +2.6°C ( jämfört med dagens globala temperatur) även om utsläppen skulle upphöra i morgon! Detta är naturligtvis helt uteslutet utan i stället kommer utsläppen att fortsätta öka i flera decennier.
  För flera skribenter och läsare av denna blogg är detta knappast ett problem då man redan har kommit fram till att växthusgaserna inte är ett problem. Hur man kommit fram till detta redovisas knappast utan bygger på ett slags inre övertygelse, av vissa kallad ”magkänsla”. För alla oss andra som tvingas leva i en värld av vetenskaplig osäkerhet är det mera bekymmersamt.

  Mitt råd är att det finns inget alternativ än att vara litet av en fatalist och hoppas att framtidens teknik och vetenskap skall ta oss ur dagen dilemma. Här har i alla fall mänskligheten lyckats tidigare. Det finns därför stor anledning att vara positiv men man får räkna med att det behövs minst ett halvsekel att komma fram till en mer skonsam energiförsörjning. Det största problemet är dagens politiska fundamentalister som tror att lösningen finns i en återgång till ett primitivare samhälle- som en slags idyllisk Bullerby eller ett ”Cloud-Cuckoo-Land” från bröderna Grimm. Detta är den sämsta tanken ty den finns bara i Sagovärlden och där finns också de stygga häxorna.

 8. Intressant att följa den stora schismen som uppstått mellan dem som fortfarande tror på en allvarlig global uppvärmning: På ena sidan The Economist och James Hansen m.fl. som inte tror att förnyelsebart är en framkomlig väg och där Hansen förordar kärnkraft och på andra sidan Rockström och hans kloner samt Naomi Oreskes (som redan kallat James Hansen för ”Denier”).

 9. Som jag förstått det skall tillåtna temperaturhöjningen räknas från ”förindustriell tid” vilket kan tolkas som att bara ca 0,6 grader återstår till ”målet” 1,5 grader, förutsatt ett medelvärde för perioden 1300-1850 som ligger ca 0,1 grader lägre än för värdet runt 1850.

 10. Björn

  Lennart Bengtsson [7]; Detta är ett utmärkt förslag: ”Mitt råd är att det finns inget alternativ än att vara litet av en fatalist och hoppas att framtidens teknik och vetenskap skall ta oss ur dagen dilemma”. Ja, för de som tror att vi kan stoppa utvecklingen, utgör en större fara, än den som de tror sig kunna undkomma. Men jag tror att i det moratorium som har uppstått till 2020, är tillräcklig tid för tillnyktring bland världens politiker. Teknikutvecklingen går med en rasande fart och främst är det på energisidan som vi kommer att se nya tillämpningar som ökar optimismen för framtiden. Och inte minst, är den ekonomiska baksidan av stollerierna, en ganska så svårbestigen puckel. Så länge vi har demokratier finns möjligheten att rösta bort demagogerna och de teknikfientliga, vilka bara ser avveckling som möjlighet och inte teknik och forskning som problemlösare.

 11. S. Andersson

  Mats G: Jag förstår inte alls din kommentar. Jag hoppas att du ska ta dig tid att utveckla ditt resonemang. Så här tänker jag: När efterfrågan på en vara eller tjänst överstiger tillgången så stiger priset och vice versa. När det gäller just olja (och alla dess derivat, bensin, diesel mm) har man dessutom observerat att förväntningar om framtida användning och tillgång har en stor inverkan på priset. I själva verket har detta varit en viktig faktor för oljeproducenternas ambitioner att hålla priset uppe. Man har antytt att oljan ska ta slut inom ett par decennier vilket har fått priset att gå upp eftersom marknaden oroats att tillgången ska bli knapp.
  Oljekrisen 1973 (Jom Kippur-kriget) var ett utmärkt exempel på när denna strategi slog tillbaka. Jag vet inte om du är tillräckligt gammal för att komma ihåg denna lilla kris. Men jag gör det. Det var inte roligt. Bensinransonering och skolorna kunde inte värmas upp ordentligt. Bland annat tvingades vi att duscha kallt efter gymnastiken. (Undrar vad som hänt idag om det hade föreslagits…) Hursomhelst var alltså oljepriserna i taket och prognoserna var ännu värre. Det här fick alla stora aktörer (elproducenter) att fundera på framtiden. Olja framstod som ett icke möjligt alternativ. Man tittade på prognoserna och slog fast att olja kunde man framledes inte basera sin verksamhet på. Det här fick tre konsekvenser. 1) De som hade egna kolresurser började att bygga ut dem så mycket som möjligt, 2) Vattenkraften byggdes ut så mycket det gick, även om en tidig miljörörelse började protestera vilket räddade Vindelälven och 3) alla andra började bygga kärnkraftverk. Allt detta ledde till en minskad efterfrågan på olja och så småningom, inom ett par år, rasade oljepriset. Olja är en sådan råvara där prisprognoserna har en stor inverkan på tillgång och efterfrågan och därmed kan man säga att prognosen motverkar det pris man prognosticerat.
  Självklart är den tekniska utvecklingen en av de faktorer som ligger till grund för prognoserna. Inte minst den otroligt snabba utvecklingen av Otto-motorer med minskad bränsleförbrukning men även förväntningar på t ex elbilar gör att man tror på lägre förbrukning och lägre priser.
  Mats G, nu är jag nyfiken på vad du tänkte och på vilket sätt du tyckte att jag var ”fel ute”?

 12. Peter F

  Jag hoppas och tror på en kraftig utbyggnad av kärnkraften. Här är statistiken för dagsläget. IPCC har ju också kärnkraft på schemat för framtiden. Vad finns annars om alternativ till fossila bränslen. Inget.

  http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/World-Statistics

 13. Mats R

  Claes Lindskog # 9

  Om det var ett svar till mig så undrar jag då vad medeltempen för dessa intervaller var mellan år 1300-1850.

 14. Mats G

  11
  S. Andersson

  ” Jag hoppas att du ska ta dig tid att utveckla ditt resonemang. ”

  Dont worry 🙂

  Det som gör att bensinpriset är väldigt lågt just nu är den expolsionsartatde utvecklingen av fracking i främst USA. OPEC försöker konkurera ut fracking med priset. Produktionskostnad för vanlig olja är mycket lägre än fracking.

  När jag nämner teknikutveckling så menar jag att man har utvecklat nya tekniker för fracking så man kommer åt mer och lättare idag.

  Mao det är tekningutveckling som gör att priste är lågt. Vad jag förstår så används det mer olja globalt idag till skillnad från mindre som du nämnde.

 15. Thomas P

  Lennart #7 ”Mitt råd är att det finns inget alternativ än att vara litet av en fatalist och hoppas att framtidens teknik och vetenskap skall ta oss ur dagen dilemma.”

  Tänk, en gång i tiden fanns det folk som tyckte vi skulle åka till månen, inte för att det var enkelt utan för att det var svårt och inte för att det var nödvändigt utan bara för att den fanns där. Nu är det mer rycka på axlarna och hoppas på det bästa. ”Peace in our time”.

 16. Lasse

  El Nino slår till:
  http://www.expressen.se/vadernytt/nya-vadervarningen-aldrig-tidigare-sett/

  Willis E har analyserat var temperaturen vid en El Nino tenderar att öka mest efter 2 månader.
  http://wattsupwiththat.com/2015/12/17/weather-two-months-from-now/
  Tropiska delen av Atlanten.

  Så här ser den transport av värme ut som nu ”drabbar ” oss:
  http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-3.75,43.28,721

 17. Göran Fredriksson

  En ”renewable industry” som behöver ständiga tillskott från skattebetalarna för att förnya sig är en självmotsägelse. Att den industrins existens hotas när tillflödet av nya pengar upphör är ett tecken på att termodynamikens första huvudsats har sin relevans även för ekonomi.

 18. Johan M

  #7 Lennart Bengtsson

  ”… och hoppas att framtidens teknik och vetenskap skall ta oss ur dagen dilemma.”

  Det är nog inte teknik och vetenskap det råder brist på, dilemmat är grundat i grupptänkande där de institutioner som borde stå på vetenskapens sida har kapitulerat och hellre säger det som är politiskt gångbart. Tror inte situationen kommer att vara annorlunda om tjugo år.

  ”För flera skribenter … av vissa kallad ”magkänsla”. ”

  Och vad grundar du din oro på? Att alla klimatförändringar upp till 1950 har varit naturliga men nu är det minsann fara o färde? Att koldioxid är en ”växthusgas” må vara sant men det finns ju ingenting som tyder på att det har någon som helst betydelse för klimatet. De positiva konsekvenserna blir mer och mer påtagliga och man undrar hur länge man kan hävda att en ökad koncentration av koldioxid är något som inte är önskvärt.

 19. Mats G

  15
  Thomas P

  Enl mig så kommer fossileran sluta när den är mogen. Just nu är inte den tiden. Jag tycker klimathotet visar att vi(än så länge) ändra människans utvecklingstakt. Det går inte att hoppa över vissa steg även om vi skulle vilja. I Kina har de smog idag. Ett pris man får betala för att få viss standard.

  Sol och vindkraft kan inte ersätta fossilkraft. Möjligtvis kärnkraft men det lär vara fusionskraft om inte något revolutionerande. Vissa sanningar måste man hålla sig till. Även du Thomas P.

 20. Göran Fredriksson

  De s.k. rika ländernas svar till FN och alla mindre utvecklade länder samt till de s.k. miljörörelserna, som alla hoppades på att kunna skära guld i Parismötets spår, kan sammanfattningsvis beskrivas så här:

  Nej, juridiskt bindande löften om pengar eller andra bindande åtaganden behövs inte. Det viktiga är (typiskt politikerprat) är vi skärper temperaturmålet väsentligt . Vi minskar den globala temperaturhöjning som vi godtar från 2 till 1,5 graders ökning, det är en skärpning med 25 % vilket är ett enastående exempel på vad som kan åstadkommas när alla sätter sig ner på en gång och enas om en stark politik.

 21. Jag gjorde en intervju med Peter Stilbs här:
  http://blogg.land.se/bonde-pa-riktigt/radio-bonde-avsnitt-10-klimatet-med-peter-stilbs/

  Den som har avvikande åsikt eller vill komplettera får gärna höra av sig så gör vi ett avsnitt till!

 22. Lennart Bengtsson #7: Om klimathotarna ser CO2-utsläpp som en ödesfråga och klimathotsskeptiker inte tror temperaturen kommer att påverkas så mycket är kärnkraft en kraft som båda grupperna borde kunna acceptera. Inga CO2-utsläpp, renare luft, bra baskraft.

  Men så har vi Miljömupparna som säger nej till kärnkraft. Sossarna borde slänga ut Miljöpartiet och satsa på forskning och utveckling av nästa generation kärnkraftverk. De gamla kärnkraftverken i Sverige kan successivt ersättas med nya och dessutom använda vårt gamla kärnbränsle.

 23. Guy

  Mats G 19

  Om Kinas och Paris smog.
  I dagens HBL skrev Jarl Ahlbeck på debattsidan en insändare som hette Ritualslakt på klimatkyrkans altare. Tyvärr kan jag inte länka till artikeln som helhet men några citat:

  ”Luftförorningarna i Paris är en följd av kravet på låga koldioxidutsläpp vilket lett till ökning av bränslesnåla men luftföorenande dieselbilar. Smogen beror inte på kolkraft. Frankrikes elektricitet produceras med kärnkraft.”

  ” I USA tillåts för dieselbilar endast 100mg kväveoxid per kilometer. Äldre europeisk standard (Euro-5) tillåter 180mg/km för dieselbilar och 60mg/km för bensinbilar. I verkligheten är bensinbilarnas kväveoxidutsläpp nära noll. Det nya europeiska kväveoxidkravet (Euro-6) är strängt, 80mg/km. Stoftkravet för dieselbilar är 5mg/km. Bensinbilar släpper inte ut stoft.”

  VW fusket som ICCT avslöjade visade att bilar certifierade enligt Euro-6 som klarat 80mg/km vid test hade i medeltal 600mg/km uppmätta utsläpp visserligen med starka variationer.

  Alla bilder på smog i media implicerar hur förfärliga koldioxidutsläppen är. Ingen berättar att koldioxiden är en luktlös och osynlig gas. Kväveoxiden åstadkommer rethosta och stoftet är inte genomskinligt.

  Kolkraftverken skulle inte vara bekymmersamma om dom vore av typ CHP med effektiv rökgasrening. Kina lovade i Paris att i framtiden (märk framtiden) minska sina koldioxidutsläpp band annat genom CHP

  Tekniken finns men den hinner inte med närKina behöver mera energi omedelbart.

 24. Håkan Bergman

  Det kan kanske vara en överraskning för vissa att solenergi faktiskt dödar fler per energienhet än kärnkraft.
  http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/
  Lite förklaring får man av bilden i följande länk, bissart eller hur?
  http://www.theguardian.com/business/2015/dec/17/uk-solar-panel-subsidies-slashed-paris-climate-change

 25. GoranA

  Jag skrev en insändare om resultatet från COP 21

  Kejsarnas nya klimatavtal
  Så har världens ledare till sist fått till ett klimatavtal vilket anses som en bedrift som hyllas politiker och av media. Att avtalet var tomt och innehållslöst och inte kommer att påverka mänsklighetens samlade emissioner av CO2 talar man tyst om. Detta faktum borde vara en katastrof för klimatalarmisterna som påstår att allt måste ske här och nu om vi ska rädda Jorden. Som klimatrealist borde man väl vara tacksam för ett avtal utan ett innehåll i linje med vad klimatalarmisterna har förespråkat.
  För egen del som är jag inte förvånad över resultatet eftersom jag redan insett att CO2 och dess effekt på klimatet inte längre handlar om naturvetenskap och vad som sker i verkligheten, utan det har istället kommit användas för att skaffa sig makt och fördelar på andras bekostnad på alla nivåer i samhället.
  Faran med avtalet för vår del är att vår regering som består av miljöaktivister och naiva socialdemokrater bestämmer sig för att vara bäst i även den här klassen vilket riskerar att straffa ut oss ekonomiskt jämfört med mindre ambitiösa länder. Ingen kan väl lita på de här partierna när de påstår att vi kan för att sedan inte ta ansvar när det går överstyr.
  Kina och Indien som har politiker som prioriterar sina egna länder satsar på kol och kärnkraft för att möjliggöra en ekonomiska utveckling och därigenom komma till ett hållbart samhälle, vilket de gör med all rätt. Övriga länder utanför västvärlden och i behov av ekonomisk utveckling kommer att följa Kinas och Indiens exempel.
  Resultatet blir dock att våra i ansträngningar blir meningslösa eftersom inte det påverkar tillförseln av koldioxid och kommer bara att straffa oss själva om vi ger oss in i jakten efter det fossilfria samhället. Jakten på ett fossilfritt samhälle är dubbelt meningslöst eftersom CO2 i ett naturvetenskapligt sammanhang aldrig har haft en märkbar effekt klimatet.
  När nu världens ”ledare” har löst det största av icke problem får de kanske tid att arbeta med för deras befolkningar mer närliggande problem.
  Finns det någon som inte håller med mig bör denne i så fall börja med att berätta, utan att komma in i sagornas värld, hur vi en vindstilla vintervecka ska försörja oss med energi som både räcker till hushåll, samhälle, transporter och industri.

 26. GoranA

  Oops det blev fel i mailen

  Jag skrev en insändare om resultatet från COP21.

  Kejsarnas nya klimatavtal
  Så har världens ledare till sist fått till ett klimatavtal vilket anses som en bedrift som hyllas politiker och av media. Att avtalet var tomt och innehållslöst och inte kommer att påverka mänsklighetens samlade emissioner av CO2 talar man tyst om. Detta faktum borde vara en katastrof för klimatalarmisterna som påstår att allt måste ske här och nu om vi ska rädda Jorden. Som klimatrealist borde man väl vara tacksam för ett avtal utan ett innehåll i linje med vad klimatalarmisterna har förespråkat.
  För egen del som är jag inte förvånad över resultatet eftersom jag redan insett att CO2 och dess effekt på klimatet inte längre handlar om naturvetenskap och vad som sker i verkligheten, utan det har istället kommit användas för att skaffa sig makt och fördelar på andras bekostnad på alla nivåer i samhället.
  Faran med avtalet för vår del är att vår regering som består av miljöaktivister och naiva socialdemokrater bestämmer sig för att vara bäst i även den här klassen vilket riskerar att straffa ut oss ekonomiskt jämfört med mindre ambitiösa länder. Ingen kan väl lita på de här partierna när de påstår att vi kan för att sedan inte ta ansvar när det går överstyr.
  Kina och Indien som har politiker som prioriterar sina egna länder satsar på kol och kärnkraft för att möjliggöra en ekonomiska utveckling och därigenom komma till ett hållbart samhälle, vilket de gör med all rätt. Övriga länder utanför västvärlden och i behov av ekonomisk utveckling kommer att följa Kinas och Indiens exempel.
  Resultatet blir dock att våra i ansträngningar blir meningslösa eftersom inte det påverkar tillförseln av koldioxid och kommer bara att straffa oss själva om vi ger oss in i jakten efter det fossilfria samhället. Jakten på ett fossilfritt samhälle är dubbelt meningslöst eftersom CO2 i ett naturvetenskapligt sammanhang aldrig har haft en märkbar effekt klimatet.
  När nu världens ”ledare” har löst det största av icke problem får de kanske tid att arbeta med för deras befolkningar mer närliggande problem.
  Finns det någon som inte håller med mig bör denne i så fall börja med att berätta, utan att komma in i sagornas värld, hur vi en vindstilla vintervecka ska försörja oss med energi som både räcker till hushåll, samhälle, transporter och industri.

 27. Bernt O

  Lennart Bengtson #7 ”för alla oss andra som tvingas leva i en värld av vetenskaplig osäkerhet är det mera bekymmersamt”.
  Att lita på sin magkänsla är kanske inte så dumt alternativ då det gäller klimatet. Ordet ” tvingas” känns lite främmande i detta sammanhang, lite av en ”respektabilitetens fälla”. ” Intellektuella löser problem, genier undviker dem” som Einstein uttryckte sig.. Hur många gånger har man inte hört sägas att ju mer man lär sig om klimatet ju mera inser man hur lite vi vet.
  Att världen sedan är full med förståsigpåare som vet mera om framtidens klimat ju mindre de faktist VET är ett dilemma, inte minst om dom är politiker! Vi kan trösta oss med att de där skojarna till 100% är en ”förnybar resurs”.

 28. JanH

  #21 Martin Moraeus/Peter Stilbs

  Tack för ett utmärkt radioprogram! Jag hoppas på en uppföljning.

 29. Lennart Bengtsson

  22#

  Problemet med miljöpartiet är det inte finns någon logik i deras handlande. Det behövs inte mycket tankemöda för att inse att i ett klimat som Sveriges behövs fossilt bränsle alternativt kärnkraft. Det andra alternativet är att få energi utifrån i situationer med svaga vindar och kallt väder vintertid.Det underlättas till viss del om man flyttar ut återstående energikrävande energi till Kina, Indien och andra utvecklingsländer men se då har vi miljörörelsen där igen som helst vill stoppa import av varor som kräver fossil energi vid framställningen.
  Man kan möjligtvis integrera sol och vindenergi från områden av storleksordningen 50 milj kvadratkilometer för att eliminera en bias i vädret. Men detta är extremt komplext och dyrbar. Det absurda är att Sverige systematiskt förstör ett väl fungerande elkraftssystem bara för att göra en liten grupp virrpannor till viljes!

  Det går inte att föra ett förnuftigt samtal med partier eller religiösa grupper som som har slutat leva i verkligheten och vars handlande helt styrs av dogmer.
  Min uppfattning är att den enda lösningen på sikt är att få till stånd en ny författning där politikernas roll reduceras och där alla politiska och andra beslutsfattare blir ansvarsskyldiga.

 30. Håkan Bergman

  Lennart B. #29
  Vad MP anbelangar handlar det väl mest om lärpengar, Lövfen, liksom övriga politiker, borde väl inte vara helt obildbara trots allt. Sen skulle vi nog ompröva den senaste riksdagsreformen, ett tvåkammarsystem har sina fördelar. Vi såg ju nu i höst hur det var kommunalpolitiker som fick banka in lite vett i rikspolitikerna, så en senat, med reell makt, vald av kommunernas företrädare vore ett steg framåt. Vi kommer aldrig ifrån att rikspolitikerna sitter alldeles för långt ifrån verkligheten.

 31. pt

  Nu har vi plus 10 grader i Stockholmstrakten kl 22 på kvällen i slutet av december. Jag som trodde att man vid Parismötet i förra veckan skulle förhindra ytterligare temperaturhöjning. Mötet var tydligen helt värdelöst.

 32. Ann LH

  # 21 Peter och Martin M. En alldeles utmärkt intervju och den får förhoppningsvis stor spridning till en grupp, som tror jag, får vatten på sin kvarn.

 33. Curt Widlund

  En dansk forskare som jag såg på TV 2009 från Danmarkmötet med IPPC har forskat på klimatets variationer se video:
  Clouds and Climate Professor Henrik Svensmark
  https://www.youtube.com/watch?v=EgA8zSSC0zI
  Sök på ”Henrik Svensmark powerpoint” för bilder och förklaringar.
  Flera powerpoint precentationer finns på sidan.

 34. tty

  Lasse #16

  ”Willis E har analyserat var temperaturen vid en El Nino tenderar att öka mest efter 2 månader.
  http://wattsupwiththat.com/2015/12/17/weather-two-months-from-now/
  Tropiska delen av Atlanten.”

  Du har missuppfattat det. Det är temperaturen i tropiska delen av Atlanten som är bäst korrelerad (>0,5, förvånansvärt högt värde) med temperaturen på Norra Halvklotet två månader senare. Så om man vill gissa vad temperaturen på norra halvklotet blir om två månader skall man kolla hur det är i tropiska Atlanten, inte i El Nino-området i Stilla havet där korrelationen är nära noll.
  Däremot korrelerar temperaturerna på Södra halvklotet rätt bra med temperaturen i Nino 3-4 två månader tidigare.

 35. tty

  Vad beträffar de sjunkande oljepriserna så finns förklaringen här:

  http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTNTUS2&f=W

  USA har minskat sin oljeimport med mer än hälften på bara fem år. Anledningen: fracking, eller mera korrekt, slickwater fracking plus directional drilling.

 36. tty

  Och här har vi ytterligare en anledning till de pressade oljepriserna:

  http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=23932

  USA:s kända, utvinnbara oljetillgångar är nu ungefär lika stora som de var på 1970-talet och de kända naturgatillgångarna är större än de någonsin varit tidigare.

 37. Balint

  ”USA:s kända, utvinnbara oljetillgångar är nu ungefär lika stora som de var på 1970-talet”

  När oljepriserna var höga fick amerikanska oljebolag efter en massa lobbyarbete tillstånd att bokföra oljetillgångar som kan komma att utvinnas i framtiden. Med större bokade oljereserver kunde de låna mer av bankerna och finansiera fracking-boomen.

  Efter årsskiftet måste oljebolagen omvärdera sina reserver efter dagens oljepris. Det blir kraftiga nedskrivningar eftersom en hel del oljereserver inte är kommersiellt utvinningsbara idag. Räkna med rejält sjunkande oljetillgångar i USA 2016.

  Dessutom är hela fracking-boomen lånefinansierad med höga räntor (s.k. junk-bonds). En stor del av frackingen är olönsam idag, oavsett vad oljebolagen själva påstår. När bankerna gör nästa översyn av lånevillkoren blir det inte roligt. Stora problem väntar både för oljebolag och banker om inte oljepriserna vänder upp ordentligt första halvåret 2016.

 38. Nej men. Fråga vilken oljeindustrisnubbe som helst. Du får samma svar: vill du bränna upp jordens viktigaste energikällor i energi slösande fordon som gör meningslösa resor i samband med att utföra meningslösa akitiviteter är det ditt val. Men någon gång kommer du att sitta i mörkret och fryser. Detta ”kör bara på” attityd av klimatskeptiker får de klimat kramare de kritiserar framstår som intelligent.

 39. Ingemar Nordin

  Tom Steele #38,

  ”vill du bränna upp jordens viktigaste energikällor i energi slösande fordon som gör meningslösa resor i samband med att utföra meningslösa akitiviteter är det ditt val.”

  Så detta är alltså vad ”vilken energisnubbe som helst” menar. Att folk gör meningslösa resor och utför meningslösa aktiviteter?

  Maken till von-oben-attityd gentemot sina kunder har jag aldrig träffat på. Men du har kanske källor på detta?

 40. tty

  Tom Steele #38

  Var det för dyrt att anställa ett troll som behärskar svenska språket?

 41. Guy

  tty 40

  Nu skall du inte vara småaktig. Somligt dialektalt språk, som förekommer på bloggen, har hittils accepterats. Adjektiven verkar var besvärligast. Själv är jag inte oskyldig.
  Däremot kommer jag inte ihåg att jag skulle ha fått fast dej för dålig svenska 🙂

 42. ”Dessa s.k. ”förnyelsebara” kraftkällor har ju i över 30 år skrutit med hur lönsamma de är och hur alla skulle tjäna på dem”.
  skrutit?

  Menar du skrytit?

 43. JIMMY

  Lord Christopher Monckton säger här nu – att det ej legalt bindande,misslyckade Paris FN bedrägeriet , olagliga försöket med (en ej folkvald mix av fascist och grön kommunist världsregering )var peaken ,och ebbar sakta ut nu slutfinalen på åren av olika pseudo klimat religiösa totalitära väckelsemöte serie försöken att införa globala co 2 skatter!!

  Climate Nazis Fail Agenda Push in Paris
  https://www.youtube.com/watch?v=fekp2GXNo4o

  http://www.prisonplanet.com/global-warming-democrats-claim-climate-isnt-weather-oppose-dictionary-definition.html

  http://www.infowars.com/wp-content/uploads/2015/12/121815globalwarming.jpg