Fossilfritt Sverige – naiv målsättning som leder till fattigdom

Regeringen Löfven och Romson har kommit på att Sverige ska bli fossilfritt. De har startat kampanjen ”Fossilfritt Sverige” där Åsa Romson är ansvarig. I dagens inlägg ska vi granska vad regeringen menar med detta och även vad ”fossiloberoende fordonsflotta” och ”klimatneutral fordonsflotta” är för något.

Romson_Löfven

Klimatpolitrukerna Romson och Löfven, sida vid sida

När man läser om vad regeringen hittar om fossila bränslen på så kommer man till flosklernas paradis. De ekonomiska konsekvenserna saknas helt. Likaså saknas ett globalt perspektiv. Vad kommer det att innebära för klimatet (förutsatt att man tror på klimatbluffen)?

Först en kort kommentar till Parisavtalet. Klimatavtalet är en bluff genom att den inte kommer att sänka koldioxidutsläppen utan de kommer att fortsätta att öka. Klimathotaren James Hansen säger också att klimatavtalet är en bluff. Fast Hansen menar att koldioxidutsläppen kommer att höja temperaturen medan klimathotsskeptikerna som jag tillhör menar att globala temperaturen bara kommer att påverkas marginellt. Indien, Kina och andra länder kommer att kunna fortsätta bygga ut sin kolkraft. I stort är ingenting bindande i avtalet annat än att det ska ses över och det finns vissa luddiga målsättningar.

Så klimatavtalet påverkar inte klimatet men är ett avtal för att processerna med IPCC och de gigantiska mötena med 40.000 deltagare ska kunna fortsätta. Gammelmedia i Sverige borde ha slängt sig över avtalet och avslöjat bluffen. Men nej, gammelmedia är maktens lakejer och de spelar med och låtsas som det är en stor framgång. Läs gärna Bjørn Lomborgs kommentarer om Parisavtalet.

Tillbaka till Fossilfritt Sverige.

Kampanjen Fossilfritt Sverige är en kampanj där företag, organisationer och kommuner kan ”ansluta” sig till flosklerna och sen tala om vad de tänker göra. Det man måste tro på och dela är att ”världen måste bli fossilfri”, ”Sverige ska gå före i arbetet att bli fossilfritt”. I kampanjbladet från regeringen står också ”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och på sikt ska vårt energisystem bygga på 100 procent förnybar energi.”

Kärnkraft har alltså valts bort av regeringen. Då ställer man sig frågan hur vårt energisystem ska se ut och vad kommer elen att kosta? Inga svar ges. Sverige kommer att sakna baskraft så när det inte blåser och är kallt – varifrån ska elen komma? Solkraften kan vi räkna bort på vintern. I Tyskland byggs kolkraften ut som kompensation för att kärnkraftverk stängs – men vad tänker Sverige göra?

Så vad menas med ”fossilfritt Sverige”? Är all olja, bensin, diesel och naturgas förbjudna? Eller tillåts lite grann? Ska utländska lastbilar med dieseldrift stoppas vid gränsen? Ska flygtrafiken upphöra om inget ”fossilfritt” bränsle finns? Frågorna är många och inga svar ges. De viktiga frågorna är – vad kommer allt detta att kosta? Hur påverkas den enskilda människan? Vilken påverkan på klimatet får det?

Beskattning löser inte problemen – det gör bara elen dyrare. Redan vid årsskiftet så ökar elpriserna då Riksdagen bestämt att andelen elcertifikat ska öka som elbolagen med tvång tvingas köpa in. Enkelt uttryck så ökar subventionerna av vindkraftverk som elanvändarna får betala. Har du en årsförbrukning om 20.000 kWh så ökar dina kostnader med ca 480 kronor per år.

Att företag som ABB ansluter sig till kampanjen kan man förstå. För 40 år sedan var ABB (Asea) ledande på kärnkraft. Nu saknas all kärnkraftskompetens men man är duktiga på överföring av elektricitet. Om vindkraften byggs ut och kärnkraften läggs ner saknas baskraft. Detta kan till del kompenseras genom import och överskott på vindkraft kan exporteras. Follow the money!

Svenska banker tänker också delta i klimatbluffen. Handelsbanken fonders hållbarhetsansvarige Jenny Gustavsson säger: ”Vi har därför beslutat att undvika investeringar med betydande verksamhet i kolkraft eller gruvbolag som bryter förbränningskol…. Vi har också börjat mäta och redovisa koldioxidavtryck i fonderna. Detta är ett första steg för att synliggöra och förstå klimatpåverkan i våra fonder.”

Även våra pensionspengar satsas på ”klimatet”. Fjärde AP-fondens VD deltog i COP21 och AP-fonden också gått med i kampanjen ”Fossilfritt Sverige”.

VD_Ap4

Fjärde AP-fondens VD Mats Andersson med Åsa Romson.

Fjärde Ap-fonden gör många märkliga satsningar med våra pensionspengar. COP21,  Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) tillsammans med FN. De har också satsat pengar i en fond med fokus på barns rättigheter. Bakom fonden står kapitalförvaltaren RobecoSAM och kungafamiljens stiftelse Global Child Forum.

Frågan jag ställer mig är om fjärde AP-fonden gör investeringarna för att få bästa avkastning eller leker PK-politiker. Styrelsen i AP-fonderna tillsätts av regeringen och vi vet att många klåfingriga politiker vill knycka pensionspengarna för att köpa röster. Det är synd om Sveriges pensionärer som kommer att bli att fattigare i ett PK-Sverige. Energifattigdomen har ökat i Storbritannien och Tyskland. Gamla dör när energikostnaderna ökar. Läs här om att det är köld, höga energipriser och fattigdom som dödar.

”Fossiloberoende fordonsflotta” har regeringen sagt att vi ska ha till 2030. Men vad menas med det? Vad är ”fossiloberoende”? 2012 beslutade regeringen (Alliansen) att tillsätta en utredning kallad FFF-utredningen. Resultatet blev ett 1000-sidors dokument som presenterades 2013. Del-1 och del-2 kan du läsa om du vill veta hur dina skattepengar slösas bort och och hur politiker tänker att du ska leva ditt liv framöver. Utredaren Thomas B. Johansson trodde att ”fossiloberoende” innebar att koldioxidutsläppen skulle minska med 80% och att fordonen i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet. I begreppet fordonsflotta ingår inte tåg, flyg och sjöfart.

Läser man utredningen handlar det till största delen om hur skatter och pålagor ska användas för att tvinga fram en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Klimatbluffen med dess politiska tvågradersmål används flitigt. Utredningen struntar i att man tar död på landsbygden, vad kostnaderna blir för individen och om välståndet går förlorat. En Kafka-värld där svenska politiker vill visa sig duktiga.

Klimatneutralt Sverige 2050. Med klimatneutralt menas att Sveriges växthusgasutsläpp är nära noll. Även staten massa pengar i form av ”utredningar”. Ett exempel är utredningen ”Hållbara matvägar” där statliga myndigheten Vinnova har satsat pengar. Utredningen hade en budget om 6 Mkr. Miljarder kronor satsas på olika ”klimatutredningar”. Bortkastade pengar.

Sverige står idag för en promille av världens koldioxidutsläpp. Det framgår tydligt från Parisavtalet att Kina och Indien kommer att fortsätta bygga ut sin kolkraft till 2030. De kommer att få tillgång till billig energi och lyfta befolkningen från fattigdom. Koldioxidutsläppen kommer att öka, tro inget annat. Sverige går den motsatta vägen. Vi späker oss till absolut ingen klimatnytta.

Svenska politiker är naiva. Invandrare lockas till Sverige med stora löften av politiker fast vi inte har pengar eller infrastruktur att ta emot dem. Först när det börjar rasa ihop drar Regeringen Löfven i nödbromsen.  I klimatfrågan är politikerna lika naiva och struntar i kostnader och om vi blir fattiga. Miljarder slösas bort på olika former av ”klimatarbete” styrt av politiker. Gäller både på nationell nivå och i kommunerna. Politikerna lever utanför folks verklighet och struntar i hur det går för folket på gatan. Själva så beviljar de sig stora arvoden och pensioner. Sen kan man dra in potatisen för de gamla – man har ju inte ”tid och råd”.

Sverige kommer att åka expressfart in i B-laget i världen. Med den förda energipolitiken kommer vi bli fattigare inte bara relativt andra länder utan även absolut. Svenska pensionärer får redan idag så låg pension att en stor del hamnar under fattigdomsgränsen. Värre kommer det att bli. Tro inte att Alliansen är bättre.

Sverige är ett märkligt land. Nu känns det som om staten med Stefan Löfven och Åsa Romson tillsammans med Svenskt Näringsliv arbetar mot det egna folket i klimatfrågan. Klimatbluffen är historiens största bluff – glöm aldrig det. Utanför Sveriges numera virtuella gränser så kommer klimathotsskeptiska åsikter oftare fram. T.ex. är de flesta amerikanska republikanska presidentkandidaterna klimathotsskeptiker.

ted_cruz1

Klimathotsskeptikern Ted Cruz (R) har möjlighet att bli USA:s näste president

Avslutar med sången ”Staten och Kapitalet” av Ebba Grön. Svenska folket blir mer och mer utsatta för ekonomiskt ”klimatförtryck” av politiker och stora företag. Ganska långt från vetenskapen – men du behöver inte lyssna om du inte vill.

.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Verner

  Per
  Dessa rader du skriver är det helt väsentliga i hela debatten, ”Sverige kommer att sakna baskraft så när det inte blåser och är kallt – varifrån ska elen komma? Solkraften kan vi räkna bort på vintern. I Tyskland byggs kolkraften ut som kompensation för att kärnkraftverk stängs – men vad tänker Sverige göra”?

  För solenergin kan vi också räkna bort alla nätter somt större delen av dagen då ett fast monterad solanläggning bara genererar energi när solinfallsvinkeln inte avviker allt för mycket från vinkelrätt instrålning.

 2. Verner

  Gllädjande är att det verkar som pressen (i vissa fall men ändå) börjar på att vakna ur drömmen.

  Se Norrköpings Tidningar på ledarsidan http://www.nt.se/opinion/ledare/slutet-pa-stormaktstiden-12359779.aspx

 3. Lasse

  Per
  Denna jakt på fossilfritt Sverige har ju manifesterats på Gotland -där kalkbrott förbjöds i ett område med fem tidigare gamla brytningsområden men där ändå ett natura 2000 område kunde bildas. 😉
  Vi kan säkert byta bort fossil energi oxå. Men till vilket pris?
  SR fortsätter med sin kampanj där de i morse besökte ett solcellsförsett BR hus i Täby.
  Huset producerar mer el än det gör av med då och då. De planerar även satsa på värmepumpar-då märker de att elen behövs när solen är svag.
  Vad som händer om vi satsar fullt på vind och sol kan man studera i Tyskland. Även med nära nog full effekttäckning svarar dessa för 3-5% av energiförsörjningen där.

  Jag håller med Ted Cruz och tycker vi fortsätter med att granska effekterna av CO2 i stället!

 4. Verner #1: Det allvarliga i alla dessa ”kampanjer”, där gammelmedia spelar en stor roll, är att man totalt blundar för de svåra frågorna. Baskraft, kostnader, hur det påverkar människan. Min tro är att man vill rasera Sverige som självständigt land och bli beroende av andra länder. Att staten nu börjar låna friskt är också ett sätt att ge upp självständigheten. Det sa ju också Göran Persson. För inte kan sossarna och Alliansen vara omedvetna om de svåra frågorna. Stefan Löfven kanske inte fattar något men bakom kulisserna måste man göra det.

 5. Lars Cornell

  Plantera träd …
  http://www.vt.se/opinion/plantera-trad-for-klimatet-8634041.aspx

 6. Jan Andersson

  @Lasse
  Vi behöver inte slänga bort mer resurser på att granska klimateffekterna av koldioxiden. Det är redan klart!
  All statistik visar att Svante Arrhenius’ hypotes från 1896 inte stämmer. Så nu ägnar vi istället vårt intresse åt något annat. Till exempel att hindra utvecklingen av elbilar, som innebär att varenda gata i Sverige måste grävas upp för att lägga ner nya kraftkablar med fem gånger högre kapacitet, samt att fundera på var de skall kopplas in.

 7. Lasse

  #5
  Palmolja ersätter fossil olja:
  http://www.svd.se/brander-dyrare-an-tsunamin-for-indonesien

  Naturkatastrofer kan vi bara försöka förbereda oss från. Skadlig politik kan vi försöka förhindra genom upplysning!

 8. Elias

  Obs att Cop21är inget avtal, det är en överenskommelse!

 9. pekke

  Ja, man kan undra vad deras plan är för att tillfredsställa vårt energibehov.
  Fyller man på med mer folk så kommer energibehovet öka.
  Ökar mängden elbilar så kommer kanske bränsledrivna minska nån gång i framtiden, men det betyder att elbehovet kommer att öka i bostadsområden och andra delar av samhällena, kommer bli dyrt med uppgradering av elnäten speciellt i hyresområdena.

  Biobränslen löser ingenting, skulle vi ersätta fossilt med biobränsle så riskerar vi utrotning av större biotoper, de problemen hade vi i Europa för bara några hundra år sedan.

  När det gäller elproduktion så gäller det att man har tillräckligt med baskraft som kan gå dygnet runt när solen inte lyser och vinden inte blåser, i går eftermiddag var Sveriges elbehov 22 600 MW ( 22,6 GW ), vindkraften gav då bara 1,6 GW.
  Se produktion och förbrukning längst ner:
  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/

  Tyskarnas berömda Energiewende har det inte lättare, så här vintertid är det inte mycket sol och vinden blåser inte alltid tillräckligt, så man brassar på med kol, gas och kärnkraft för att hålla elnätet stabilt.
  http://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

  Skulle Sverige lägga ner mer elproduktion så måste vi importera mer el, då finns det bara 3 alternativ, Norge, Tyskland och Polen, Norge balanserar redan nu hela Norden samt några länder i övriga Nordeuropa så troligtvis blir det kolkraft från Tyskland eller Polen vi får köpa.

  Har man gjort nån risk- eller konsekvens-analys för det framtida energibehovet i Sverige eller är det känslosåsen som regerar igen som det gjorde i den andra stora politiska frågan ?

 10. Rolf Almlund

  Svenska kraftnät gjorde 2013 en studie om hur vindkraften påverkar behovet av reglerkraft:
  http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/Planeringsunderlag/Kommunikationer%20och%20infrastruktur/Integrering%20av%20vindkraft.pdf
  Man kom fram till att det behövs cirka 8% upp- och ner-reglering av installerad vindkraft i nuvarande elsystem (5.1). Detta bygger på fungerande export och import och att man har tillräckligt bra prognoser för vinden. Eftersom det framförallt handlar om reglering på timbasis pratar man framförallt om snabba manuella regleringar, t ex gasturbiner.
  Det intressanta är att man idag inte använder vädermodeller för prognoser eftersom de inte är tillräckligt tillförlitliga (sid 26) utan istället en egen statistisk sk persistensmodell.

 11. Björn

  Vi får göra som tyskarna har fått göra när de lägger ner kärnkraften. Bygga nya kolkraftverk är lösningen, för vi kan ju inte vara utan energi. Detta är verklighetens logik i en Löfven-Romson värld.

 12. John Silver

  Kul komentar från http://judithcurry.com/2015/12/15/20656/

  ”Climate change is far simpler than anyone on this blog is willing to admit.

  All warming from 1972 – present has been due to the removal of anthropogenic SO2 emissions due to Clean Air efforts. There has been NO warming due to greenhouse gasses.

  Temperature projections from 1975-2015, based solely upon the amount of reduction in SO2 emissions, are accurate to within a tenth of a degree C., or less. (no room for any additional warming due to CO2).

  The slowdown in warming was simply due to the rise in Eastern SO2 emissions roughly offsetting the decrease in Western emissions, thus slowing down the rate of warming.

  The above facts need to be accepted and acted upon.

  The Climate Sensitivity factor for the removal of SO2 aerosols is approx. .02 deg. C. of temp. rise for each net Megatonne of reduction in global emissions (currently around 2 Megatonnes per year, but this is expected to increase).

  The more that we clean the air, the hotter it will get. This is an unfortunate reality.

  (Regretfully, not my first attempt to inject some sanity into this blog)

  This reality needs to be accepted and acted upon”

  Burn baby, burn.

 13. pekke

  Björn #11

  Eller så kan vi kanske bli Europas soptipp för att få mer el i värmekraftverken.
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-maste-importera-mer-sopor

  Då kan vi ju även ha stora återvinningsstationer där dessa sopor först gås genom för ev. värdefull material, tusentals med låglönejobb skulle kunna skapas i ett slag med manuell sortering.

  Ett framtida yrke i det framtida gröna Sverige ?
  https://www.youtube.com/watch?v=Fs55Mm_08r8

 14. John Silver

  #13

  Pekke, de sopor som måste sorteras bort är politikerna.

 15. Lennart Bengtsson

  Man skall kanske inte utesluta att man avsiktligt vill göra Sverige fattigt eftersom detta skulle öka väljarunderlaget för en socialistisk regim. Men även om det inte är en avsiktlig politik så kommer det ändå att inträffa om inte landet vaknar upp ur sin dvala. Som ett storstilat socialt experiment kan det ha sitt vetenskapliga intresse och de som inte vill ta del i att vara experimentkaniner har alla möjligheter att flytta utomlands.
  Vad kan man annars göra?

 16. Lasse

  #12 John S
  Solar Brighetening. Clean air act. 😉
  Men var finns det inlägget? Hittar inte via länken.

 17. Kenneth Mikaelsson

  Ingen fara när pengarna (våra) är slut så är det slut på lekstugan ochså..
  Inte mer än rätt åt vi svenskar att få känna på baksidan av dumhet för det är ju folket som valt skiten.
  Men när lekstugan stänger får vi väl höra med Grönländarna om vi får deponera lite skit som inte tål värme hos dem… en bunt svamlande utopister som ej är kompatibla med verkligheten…

 18. Håkan Bergman

  Höjningen av ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, som det så vackert heter, visar sig inte främst på elräkningen, den verkliga kostnaden för oss konsumenter och skattebetalare kommer via ökade priser på varor och tjänster. Stefan Ingves blir väl glad när inflationen tar ett litet skutt uppåt första kvartalet 2016, men tyvärr, för honom, är det ett engångsskutt.
  Intressant glidning i flosklerna, först skulle vi bli det första fossilfria landet, sen det första fossilfria välfärdslandet, nu ett av dom första fossilfria välfärdsländerna. Tyvärr lär inte glidningen bero på ökad insikt, i slutändan får vi vara glada om vi är ett land.

 19. Sven Hanssen

  Tack för dagens inlägg.

  Klimathotsretoriken handlar inte om observerbar vetenskap utan är en strategi att få politiskt tolkningsföreträde med ett påstått klimathot som verktyg. Den drivs av den nya västern som ett medel för ökad statlig styrning och minskad individuell valfrihet. Som hos den gamla vänstern finns det leninistiska arvet. Denna politiska styrning skall ledas en självutnämnd elit och klimathotssamtycke är ett krav för medlemskap medan avvikande åsikt kättarstämplas som förnekelse. Detta orsakar homogenisering bland det socialt nervösa journalistkåren som vill vara med i åsiktsvärmen.

  Därför är motsägelserna Parisöverenskommelsen oväsentliga därför att huvudsyftet är att behålla tolkningsföreträdet. Och för den myriad av personer som livnär sig på denna klimatmytologin att få fortsätta med detta. Den nya tärande klassen.

 20. Lennart B

  Man skall kanske inte utesluta att man avsiktligt vill göra Sverige fattigt eftersom detta skulle öka väljarunderlaget för en socialistisk regim

  Njae, inte medvetet och definitivt inte öppet (ens inför de egna). Men undermedvetet finns det säkert sådana drivkrafter iom att politik alltid handlar om att försöka både öka det egna väljarunderlaget och sedan sas ’låsa dem’ till sig vilket man försöker åstadkomma med både utlovad godisutdelning och genom att måla upp och även uttala hot av alla möjliga slag …

  Detta gäller tyvärr alla sorters politiker även om de socialistiskt lutande är värre, och desto värre ju längre ut på den kanten de föreställer sig sina utopier.

  Det sista politiker vill ha är självständiga, självständigt tänknde, oberoende, och (i sig själv och sin ekonomi) trygga individer till väljare. Just för att sådana inte låter sig skrämmas, manipuleras, luras eller köpas och/eller fångas in genom vidlyftiga löften, för att sådana helt naturligt inte vill hamna i beroendeställning eller helst leva på andras bekostnad och sätta sina förhoppningar till främst allmosor som skall kommenderas fram ordnas politiskt.

  Och av samma skäl försöker politiker generellt befrämja motsatsen, dvs att i stort sett alla skall vara beroende av välfärdsstaten och alltså att den fortsätter att finnas kvar, och varken hotas eller ens ifrågasätts. Både pensionssystemens konstruktion och löftena om att där skall finnas offentlig sjukvård i framtiden, när man så småningom kan tänkas behöva den är uppbyggda på det viset. Och självklart finns där många exempel också på att man (från politiskt håll) helst vill ha följsamma indoktrinerade individer som skall fortsätta tro på staten som det godas givare och garant …

  Både skola, utbildning, och Public Service har ju som uppdrag att ’fostra’ människor till att tänka ’rätt’ ….

 21. Ingvar i Las Palmas

  #9 Pekke
  >Har man gjort nån risk- eller konsekvens-analys för det framtida energibehovet i Sverige eller är det >känslosåsen som regerar igen som det gjorde i den andra stora politiska frågan ?

  En sk retorisk fråga antar jag. Politiker i gemen är nog inte kapabla till det och de experter de konsulterar är absolut inte objektiva.
  Det kommer att gå åt h-vite. Det är nog lika bra att permanenta sig i Las Palmas.
  Idag 24 grader, soligt och blåsigt

 22. Sven Hanssen

  Som autodidakt i progghistoria kan jag nämna att det var proggbandet Gunder Hägg (namnbytt till Blå Tåget 1972) som gjorde Staten och Kapitalet 1972.

  Fast Ebba Gröns version har mer drag.

 23. I svensk media så målas SD upp som det stora hotet men i min värld är det Mp.
  Detta parti är ett hot mot våra jobb, vår välfärd och vår framtid.
  Hur kan media missa detta? 😉

 24. Guy

  John Silver #12

  Kan du precisera Currys uttalande/citat. Jag hittar det inte på länken du gav. Låter väldans intressant.

 25. Joel

  #13 14,
  I Bubbetorp, norr om Karlskrona, precis vid den stora soptippen, byggdes ett state-of-the-art kraftvärmeverk för att förena nytta med nöje genom att elda våra sopor på effektivast möjliga vis.
  Givetvis stoppades detta av illvrålande miljöpartiklar vilket ledde till att verket nu eldas med inhandlad flis, samtidigt som våra sopor lastbilsfraktas till ett annat verk i Småland nånstans. Suck…

 26. Daniel Wiklund

  Har just varit ut på en cykeltur i fint vinterväder, minus tio grader och solen just ovanför horisonten. Ett litet bidrag från mig till det fossilfria samhället. Tittade upp mot himlen och såg plan efter plan som var på väg till Rovaniemi i norra Finland. Planen kommer från England, dom är fullastade med människor som vill se en skymt av tomten. Veckorna runt jul är de rena skytteltrafiken, allt för att få se tomten. Och det har pågått i flera år. Gissar att det är en sak som Romson gärna skulle sätta klorna i. Fick Romson bestämma skulle engelsmännen få nöja sig med att se tomten på vykort.

 27. Joel

  #22
  Därför att medioterna till största delen _är_ mp…

 28. Lars Cornell

  Litet OT till ämnet, förlåt, men jag måste få ställa frågan
  ”Luften i Arktis är 1,3 grader över medelnivå.”
  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/varmerekord-i-arktis
  i förhållande till
  ”Faran över för Grönland”
  http://klimatsans.com/category/uncategorized/
  Kan båda påståendena vara rätt samtidigt?

 29. John Silver

  #16

  Sök på Burl Henry, scrolla långt ner.

 30. Lars Cornell

  Sorry, här är länken
  http://klimatsans.com/2015/12/14/faran-over-for-gronland/

 31. Urban Sandberg

  Tack MP!
  Hur kan Stefan Löfven, den fd metallaren och en man som borde veta villkoren för vår tillverkningsindustri, låta Dinky Toyspartiet få igenom sin politik? Det är fullständigt ofattbart. För att inte tala om journalistkåren, det finns ett fåtal undantag, som helt abdikerat från sina käpphästar. Ifrågasättande och kritiskt granskande. Egentligen borde vi skicka en gemensam faktura med krav på ersättning för sk klimatskatter. Mottagare PK-rörelsen.

 32. Lasse

  #27
  Här är en som går igång på detta:
  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/12/16/noaa-is-getting-bolder-and-bolder-with-their-climate-fraud/
  AMOC är snart i andra fasen så vi får se.

  #28
  Tack! Burl Henry är tydligt informerad om global dimming/brighetening.

 33. Mats G

  32
  Lasse

  Låter som om det är dags för ’Irony on ice” att lätta ankar igen.

 34. PelleB

  # 15

  Jo Lennart Bengtsson man kan u t e s l u t a att politiska partier i Sverige skulle medvetet göra landet fattigt.
  AP-fondens VD Mats Andersson jobbade sju år som chefredaktör på Affärsvärlden. Kanske där smittad av
  PK.

 35. Peter F

  I Klotet, P1, tjatades det oavbrutet om att Parisavtalet är bindande ?? I övrigt var diskussionen mellan Romsan och 2 meteorologer typ ”hurra vad vi är bra”. Snömos och pinsamt.

 36. pekke

  Notera var Valrossen lever :
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Odobenus_rosmarus_distribution.png

  De lever utanför de stora istäckena och längs landområden.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Walrus

 37. Sven Hanssen

  #28 Grönland

  Uppenbarligen slog Greenland Summit Camp köldrekord för oktober i år: -55,5 grader. Just nu verkar det vara runt – 60 grader.

  Kanske läge att Åsa Romson åker dit och värmer upp dem lite med sin entusiasm.

 38. Thomas P

  Lars #30 Notera källan: Nils-Axel Mörner. Det saknar med andra ord all trovärdighet.

 39. Lars Cornell

  ThP 37: Men det var faktiskt Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskning (RIFO) med professor Martin Jakobsson (maringeologi och geofysik) som studerat iskantens förändringar i nordvästra Grönland, och docent Nina Kirchner (glaciologi) med specialisering på numeriska modeller som svarade för faktainnehållet.

 40. ces

  #37 Det gör dina kommentarer också.

 41. Lars Cornell

  Vilket är albedo för is i förhållande till havsyta i spetsig vinkel?

 42. Daniel Wiklund

  För Thomas P finns väl ingen med högre trovärdighet än miljöminister Romson.

 43. Lasse

  #35 Peter F
  I klotet nämnde Mikael Tjernström det jag reflekterat över-hur kan man komma med ett 1,5 gradersmål?
  Han förstod varför målet kom med men inte hur vetenskapsmän som han skall finna det trovärdigt.
  Det blir till att trimma modellerna för det ligger långt under deras uppvärmning oavsett CO2 tillförsel.
  Politikerna har tagit kontrollen på ett sätt som vetenskapen ogillar.
  Jag föreslår att vi kallar detta mål för Politiska Undre Temperaturen (PUT) -för att visa att det är en orimlighet som de goda försöker lura oss med.

 44. Thomas demonstrerar ännu en gång att det handlar (mest bara) om vem han vill tro på …

  Och DesmogBlog har gjort färdiga listor åt sådana som honom.

 45. Lasse

  #38 Thomas P
  Mörner är väl den som tagit fasta på peglarnas 1,7 mm/år framför satelliterna 3,4 mm/år i havsytehöjning.
  Du kanske mer litar på Hansen som gärna ser att vi hotar lite mer och oftare med den accelererande höjningen. Hans inlägg togs upp på WUWT där kommentarerna visade på lite nyktrare inställning:
  http://wattsupwiththat.com/2015/12/14/james-hansen-at-agu15-why-are-scientists-holding-back-on-sea-level-projections/

 46. Rolf Almlund

  Det intressanta med DeSmogBlogs lista är att den blir längre och längre för var dag, med fler och fler klimatforskare. Om den blir tillräckligt lång börjar det bli svårt att driva 97% tesen.

 47. Ingemar Nordin

  Lasse #43,

  ”I klotet nämnde Mikael Tjernström det jag reflekterat över hur kan man komma med ett 1,5 gradersmål?”

  Det är nog lite chockartat för MTj när han inser att politikerna för länge sedan lämnat t.o.m. de mest extremt propagandistiska ”forskarna” bakom sig. Han har att välja mellan att kasta all sin vetenskapliga integritet överbord och yla med vargarna (likt Rockström) eller att bli utfryst, tillsammans med alla oss andra som fortfarande tycker att vetenskap och fakta är/borde vara viktiga i sammanhanget.

 48. Thomas P

  Lars #39 Nu fick vi ju i och för sig bara Mörners referat av vad Jakobsson och Kirchner sa, och inte ens det var speciellt lugnande. Mellan 4 och 66 cm havsnivåstigning bara från Grönland är inte lugnande (det ligger en bra bit över IPCC) när vi kan lägga till bidrag från termisk utvidgning, Antarktis och övriga glaciärer runt jorden.

  Det ”lugnande” kom från Mörner själv och det saknar trovärdighet, typ hans påstående att havsytan bara stiger mellan 0 och 1 mm per år. Dock lyckas han själv bli klimatalarmist med sina hot om nedkylning.

  Annars är det rörande hur många av er som alltid måste in och fördöma mig så fort jag skriver något.

 49. Lasse #43: Jag tror 1.5 gradersmålet kom upp för att politikerna/klimathotarna börjar tvivla på att IPCC:s övre gräns om 4.5 grader håller så länge till. IPCC säger ju 1.5 – 4.5 grader. Att globala uppvärmningen avstannat sen 18 år och att klimatmodellerna nästan falsifierats skrämmer dem. Globala uppvärmningen kanske hamnar under 2 grader (IPCC:s låga värden AR5) även om koldioxidutsläppen fortsätter öka. Ett 1.5 graders mål garanterar att showen kan fortsätta. Man varför skulle 1.5 – 2 grader vara farligt, säg det? Det hela hamnar om att skrämma folk och införa en ny världsordning. Samt att ha jättemöten med 40.000 – 50.000 deltagare. Klimatbluffen är långt ifrån över. The show must go on.

 50. Bernt O

  Lars Cornell #28
  Jag har ett visst minne av att temperaturen i Arktis är 0,5 grader högre vid fullmåne, att man kan höra hur det knakar i isen då. Månskenet värmer, månen är mera som en dubbelplanet till vår jord! Kallt utav h-e är är det där, hursomhelst..

  I går lovade radionyheterna här i Finland kallare väder i hela landet, men tji fick dom. Långkalsongerna får vänta ett tag till…

  Konungariket Sverige kommer att överleva allt som klimatpolitrukerna Romson & Löfven hittar på. Jag bläddrade i Expressen efter Parismötet. Hela förstasidan och halva inlagan om den fruktansvärda ”klänningkrocken” mellan Sofia och Madelen! Hemska dumilde! I detta land är allt möjligt och ingenting längre omöjligt..

 51. Lasse

  #12
  Illustration av hur Clean Air Act rensat luften i väst på 10 år:
  http://wattsupwiththat.com/2015/12/15/agu15-new-nasa-satellite-maps-show-human-less-of-a-fingerprint-on-global-air-quality-compared-to-10-years-ago/

  Det ser allt bättre ut här!

 52. Thomas P

  Bernt #50 ” Månskenet värmer, ”

  ”The full Moon is about 1,000,000 times fainter than the Sun”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight
  Tillåt mig tvivla på att det värmer speciellt mycket. Däremot har man springflod vid fullmåne så möjligen kan det knaka lite extra i isen av det skälet längs kusterna.

 53. Svempa

  #38 Thomas P. Trump i farten igen.

 54. Greger

  Lite OT kanske, men fossilfritt verkar bli en renässans för den sanna socialismen!
  http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article21944365.ab

 55. Greger

  Plus att sallad är större miljöbov än bacon. Sluta äta sallad, rädda klimatet.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21950655.ab

 56. Thomas P

  Svempa #53 Syftar du på tweets som denna från Trump?
  ”The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.”

  kommentaren modererad

 57. Håkan Bergman

  Greger #55
  Man slutar aldrig att förvånas. Det finns alltså folk som på fullt allvar tror att isbergssallad är mat. Det är för fan bara vatten och cellulosa, skulle där finnas nåt mer har man väl inte sköljt bort alla bladlössen.

 58. Gunnar Strandell

  Thomas p #48
  Citat:
  ”Annars är det rörande hur många av er som alltid måste in och fördöma mig så fort jag skriver något.”

  Thomas P #38
  Citat:
  ”Notera källan: Nils-Axel Mörner. Det saknar med andra ord all trovärdighet.”

  Que?

 59. Daniel Wiklund

  Jag ser fram emot att du Thomas P hittar nåt citat av Romson (miljöministern vars parti knappt överstiger 4 %) som illustrerar hur konspiratoriska folk här på bloggen är.

 60. Lars K

  Kvällens glada nyhet MP backar till 4.5 %.

  http://www.metro.se/nyheter/yougov-mps-lagsta-siffra-sedan-riksdagsvalet/EVHolp!lq2ZffVaOLaEU/

 61. Peter Stilbs

  Läste just att senaste Yougov-undersökningen ger MP 4.5% – inte förvånande – hoppas man snart blir av med dom

 62. Lars Cornell

  #59 #60 #61
  Måhända det. Men så länge som Romson kan linda Löfven kring fingret har hon halva makten.

 63. Lars Cornell

  # Om Grönland, ”Kan det finnas två motsatta sanningar ?”
  http://klimatsans.com/2015/12/14/faran-over-for-gronland/
  ”Faran över för Grönland” /RIFO
  ”Luften i Arktis är 1,3 grader över medelnivå.” /SVT
  ”Greenland Summit Camp slog köldrekord för oktober i år med -55,5 grader.”
  ”Just nu verkar det vara runt -60 grader på Grönland.”

  Jag mailade Nina Kirchner och Martin Jakobsson och fick bra svar – tack, i korthet:
  Värme- och köldrekord har alltid lett till headlines. Så kalla somrar gynnar istillväxt, vad vintern gör spelar mindre roll.
  Feedbacks och responstider komplicerar situationen. Isen kopplar inte ögonblickligen till en uppvärming/nedkylning av klimatet.
  Debatterna vill oftast ha entydiga raka svar som forskningen inte kan ge på komplexa problem som tex Grönlandsisens utveckling och historia. Någon absolut sanning har vi med andra ord inte.
  Man kan mycket väl har år med nära nog köldrekord under en period med generellt varmare klimat.
  Det kommer i dagarna en intressant studie om Grönlandsisens utveckling sedan slutet på lilla istiden baserad på arkiv av flygbilder i tidskriften Nature, den lägger en liten pusselbit och visar också på att det finns mycket mera vi måste lära oss för att förbättra svaren.

  Jag tycker att det finns en bra knytning till vad L Bengtsson brukar säga, ”Glaciärernas kalvning beror inte på temperaturen utan på nederbörden.”

  Martin meddelar att det i dagarna kommer en intressant studie om Grönlandsisens utveckling sedan slutet på lilla istiden baserad på arkiv av flygbilder i tidskriften Nature. Den lägger en liten pusselbit och visar också på att det finns mycket mera vi måste lära oss för att förbättra svaren.

  Sedan har jag svårt att ta till mig SVTs larm om att ökad värme är ett hot mot djurlivet. Förändringar innebär det självfallet, men snarare flera möjligheter än hot.

 64. latoba

  Läs vad en moderat riksdagsman skriver på sin blogg idag.
  http://www.ericsoniubbhult.se/.
  Kan man hoppas på att han får efterföljare?

 65. Ingemar Nordin

  latoba #64

  När skall vi få se en borgerlighet (Allianspartierna, Näringslivet, Timbro, Ratio, borgerlig storstadspress etc) som vågar stå för vetenskap och sunt förnuft i klimatfrågan? Istället hukar de, strykrädda, i buskarna.

 66. JIMMY

  Sverige kommer att vara ett splittrat och utfattigt U-Land 2030 enligt smarta globalist tankesmedjor som arbetar för FN som har egna dolda interna hemliga prognos undersökningar hur deras NWO klimatbluff och målsättning mot en ej folkvald fascist världsregering kommer att manifestera sig globalt.

  FN:s Human Development Index spår Sverige som U-land år 2030

  http://www.exponerat.net/fns-human-development-index-spar-sverige-som-u-land-ar-2030/

  Den andra emigrationsvågen
  Björn Norström som jobbar som lärare i USA
  http://avpixlat.info/2014/05/28/den-andra-emigrationsvagen/

  Läs också Svante White med inlägg kommentarer
  Svante White är en svensk entrepenör som bestämt sig för att emigrera

  http://se.avoiceformen.com/manshat/jag-har-fatt-nog-nu-lamnar-jag-sverige/

  Emigrera En mensans betraktelser-
  Detta är det första inlägget i en serie om att emigrera.
  http://mensanen.blogspot.se/2015/06/emigrera.html