Är Västvärlden körd?

westciv
Jag berörde delvis ämnet redan i ett inlägg för 2 veckor sedan: ”En ganska bra vecka”. Serien som illustreras ovan (6 entimmasavsnitt) har just avslutats på Kunskapskanalen, men en DVD kan inhandlas för en rimlig penning via ex Amazon.UK  – eller också kan man botanisera på YouTube.
Jag fann den hur som helst mycket intressant och tänkvärd. Perspektivet var över 1000 år, och dagens relevanta frågor var inte i förgrunden mer än som trender mot slutet av avsnitt 6. Energifrågan berördes knappt alls.
clz
Niall Ferguson ansåg att ovanstående 6 faktorer varit helt avgörande för Västvärldens framgångssaga, relativt de Islamska och Ostasiatiska världarna – som till dess varit ledande på så många områden.
Det egna ägandet framstod genomgående som den absolut största orsaken till Västvärldens framgång och välstånd, jämfört med styrelse- och samhällsskick där detta saknades. Vissa faktorer överlappar – exempelvis utvecklandet av modern medicin är ju i högsta grad också vetenskap. En del är delvis motsägande – religion tas upp som en positiv faktor i form av ”work ethic” (vilket snarast kan översättas som arbetsmoral/yrkesstolthet), men det finns ju lika negativa biverkningar i termer av dogmatiskt tänkande och intolerans.
Men listan är ändå tänkvärd,
Vi har tidigare som exempel tagit upp den Islamska vetenskapens utveckling, via en mycket uppmärksammad artikel i Physics Today år 2007 – mitt inlägg på temat förra året hette ”Vetenskap under Islam och Klimatfrågan- några associationer”. Den nämnda artikeln är tyvärr inte längre fritt nedladdbar som PDF via länken som ges i detta inlägg, men den finns som webbsida i flera varianter på webben – exempelvis här.
Ja, vart vill jag komma kanske någon undrar? Jag vill här inte gå utanför bloggens egentliga områden, men för de flesta läsare borde associationer till andra samhällsfrågor vara ganska uppenbara. Det är de samhällsrelaterade mekanismerna som är det gemensamma temat.
Nödvändigheten av sund och god vetenskap, utan dogmer och med fritt och förutsättningslöst tänkande är en definitivt avgörande faktor. I vårt moderna Västerländska samhälle finns ett allt mer växande inslag av politisk styrning – via önsketänkande eller rent ideologiska färgningar.
Allmänheten är nog inte särskilt medveten om hur Universitet och Högskolor förändrats, och att de ”fria fakultetsmedlen” – en förutsättning för traditionell fri och bred grundforskning – sedan länge är en rännil utan direkt betydelse. De som når status och upphöjdhet inom dagens akademiska system uppvisar en allt högre grad av politisk korrekthet och anpassning. Allt i syfte att ”bekräfta” vad politikerna vill höra.
Genom den numera starkt politiskt styrda forskningsmedelsfördelningen gynnas de som jobbar på ”rätt saker” och producerar ”rätt svar”.  Övriga lever en tynande tillvaro, eller slås ut. En märklig ny form av Darwinism.
Det gäller givetvis inte alla, men den allmänna trenden är så tydlig, och liknar i sak de mekanismer som ledde till vetenskapens förfall i den Islamska och Österländska världen.
Dogmer och ideologi breder istället ut sig, och i nutid inom bloggens områden gäller det givetvis vad som är relaterat till ”klimat” och ”energi”.
Man kan också undra om inte Västvärldens ledare är på väg att låta oss alla begå någon form av kollektivt självmord – antingen i direkt handling, eller genom införande av någon form av ”Global Governance” på krystade grunder – som garanterat gör det.
Flera besläktade destruktiva samhällsmekanismer togs för övrigt upp i TV-serien ovan. Kommunismens facit i denna anda är också bara så uppenbart och nära i tiden.
Det är faktiskt inte fråga om någon ”konspirationsteori” – införandet av ett nytt samhällsskick framgår faktiskt i klartext i exempelvis de dokument som presenteras för påskrift vid FN’s ”COP”-möten. Läs exempelvis genomgången här av det över 150 sidor långa dokumentet från 2010 års sammankomst i Cancún, Mexico.
Liknande tongångar finns numera invävda i många politikers och opinionsbildares dagliga vokabulär.
Det mest akuta området till dags dato rör i grunden energifrågor. De senaste 100 årens explosiva samhällsutveckling är i grunden energirelaterad. Även Jordbrukets utveckling, till att försörja nu 9 miljarder människor, vore inte möjlig utan konstgödning – en extremt energikrävande produkt som vårt välstånd baseras på.
Genom centralstyrning och ideologiska argument har politikerna de senaste åren styrt Västvärlden in i en situation där energin görs dyrare, men med krystade och ohållbara argument framställs det hela som en välgärning, som inte bara skapar välstånd, utan också nya jobb etc.
De som läser exempelvis Klimatupplysningen har kunnat studera verkligheten bakom orden. Våra dagliga MSM knystar inget. Bara någon enstaka svensk politiker vågar gå utanför de utstakade åsiktsgränserna.
Just nämnda verklighet har ju kommit ikapp exempelvis Tyskland och Storbritannien, som tycks ha insett vartåt det barkar och vänder skutan. EU-byråkratin har nyligen också mildrat sin attityd. USA tycks ha räddats via frackad naturgas. Kina har dock allt mer växande energi- och miljöproblem, som är mycket bekymmersamma, även i ett globalt pespektiv.
Det är bara lilla Sverige som mal på – i någon slags missriktad ”Bror Duktig”-anda och som ”föregångsland” i något lämmeltåg i ”klimatets namn”.
Även de som blint tror på klimatalarmismen borde ju inse de samhälleliga konsekvenserna av att ett land som står för 1.6 promille av världens fossilförbränning och som i stort är ”koldioxidneutralt” ensidigt saboterar den egna industrins energiförsörjning, konkurrenskraften och medborgarnas välfärd.
Man önskar att någon kunde ställa sig upp och ge övriga Riksdagsledamöter ett uppvaknande till vett och sans.

Men det verkar tyvärr inte som om det kan ske. Jag tror själv inte Västvärlden är ”körd”, men ser stora bekymmer för Sveriges framtid.
Inget av ”blocken” verkar ha någon realistisk energipolitik, och den man finner hos exempelvis MP och C är i mina ögon totalt overklig. Det verkar också som politikerna i stort är paralyserade, och inte i dagsläget vågar knysta något som kan riskera en valseger.
Det var ändå mycket välgörande att läsa ett Brännpunktsinlägg i SvD häromdagen, som kanske kan bidra till ett politiskt uppvaknande innan valet i höst.
el
Ingemar tog i går också upp delar av samma teman, men från delvis andra perspektiv. Läs gärna hans inlägg också.  Jag hade redan påbörjat mitt eget, och hoppas de två kompletterar varann.
PS – innan sängdags Söndag kväll ser jag lite på Agenda på SVT – Åsa Romson framkallade omedelbart totala rysningar i en debatt med Björklund om energifrågan. Den senare var tyvärr nästan lika illa, med påståenden om att ”klimatutmaningen” är vår stora allvarsfråga.  Himmel.
Nu stänger jag av.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Jag håller med Dig. Romson är helt förblindad men chocken kom när major Björklund skyndade sig att svinga det bart huggande ”klimatsvärdet” innan Romson hann mobilisera det själv. Politikerna är helt bedrövliga oavsett färg.

 2. bom

  Comment left at Steve Goddard’s by Mike Sanicola
  I’m a professional infrared astronomer who spent his life trying to observe space through the atmosphere’s back-radiation that the environmental activists claim is caused by CO2 and guess what? In all the bands that are responsible for back radiation in the brightness temperatures (color temperatures) related to earth’s surface temperature (between 9 microns and 13 microns for temps of 220K to 320 K) there is no absorption of radiation by CO2 at all. In all the bands between 9 and 9.5 there is mild absorption by H2O, from 9.5 to 10 microns (300 K) the atmosphere is perfectly clear except around 9.6 is a big ozone band that the warmists never mention for some reason.

  I’m retired so I don’t need to keep my mouth shut anymore. Kept my mouth shut for 40 years,
  Yep. Lots of void, no evidence for the posit. I’m still waiting for the missing primary dataset, if it can be directly measured. Proxy is wiggle matching. Ozone, sure, been known for 100 years. Angstrom reported it from Sweden.
  Knyckt från Tallbloke! Världen har givit sig ut på fantomjakt!

 3. Labbibia

  Tack Peter!
  Och angående debatten Romson-Björklund. Vad sägs om SVT:s sätt att lägga upp programmet? Först debatten, och DIREKT därefter ett skräckreportage om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Att SVT är fullsmetat med MP-sympatisörer behöver nog ingen betvivla.

 4. Peter F

  Här har vi i vart fall klarsynthet och ett hopp om att politiker m fl börjar inse att det är dags ifrågasätta dagens energipolitik.
  http://www.di.se/artiklar/2014/1/27/debatt-sverige-ska-inte-ta-efter-tysklands-energipolitik/

 5. Peter Stilbs

  Labbibia #3 – Jo, det låter precis som vanligt. Det är standardsättet att hantera obekväma saker på SVT.
  Jag stängde som sagt av, och noterade inte detta. Romson lär dock ha blivit pressad, av rubriken här – får väl försöka se det klart under förmiddagen http://www.svtplay.se/klipp/1760079/romson-pressad-om-karnkraftsbesked
  Jag blev mycket bestört hursomhelst över Björklunds inledande ord med bäring mot ”klimatfrågan”

 6. Stickan no1

  Nyfikenheten och viljan att förbättra stort och smått verkar försvunnit.
  Därmed försvinner också viljan att förändra och ifrågasätta gamla sanningar.
  En ungdomsarbetslöshet på 60% som det är på många ställen inom Europa skulle för bara något decennium sedan inneburit kravaller på gatorna och politiska åtgärder. Idag passerar det nästan obemärkt.
  Varför? Hur kan det ske?
  Hade Marx delvis rätt i sin alienationsteori?
  ”Marx utgick ifrån att människan kom i kontakt med sitt sanna väsen först då hon fick utlopp för sin kreativitet (sitt arbete), men då detta inte görs på hennes egna villkor, tappar hon kontakten med sig själv. I den utvecklade industriproduktionen förvandlas människan till blott en kugge i en större maskin hon inte råder över och som får henne att känna sig främmande och maktlös inför det hon skapar eller producerar och hela den värld hon lever i. ”
  Kanske Herbert Marcuse nu fått rätt?
  ”den tysk-amerikanske filosofen och psykologen Herbert Marcuse, som i sina studier visade hur de framväxande massmedierna, främst televisionen, skapade en kultur av ”endimensionella”, fördummade människor, alienerade och bortvända från verkligheten.”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Alienation
  I samma anda kom igår i godmorgon världen ett kåseri om PK-ism som faller inom samma ram. Jag menar att det är sunt att ifrågasätta gamla ”sanningar”.
  Po Tidholm menar tydligen att det inte är sunt.
  http://t.sr.se/1eLRcVm
  Tror han att världen är perfekt färdigskapad och fullgjord här i ankdammen?
  En politisk Nirvana som gör folk oförmögna till handling och ifrågasättande att tillvaron här på jorden.

 7. Guy

  Bom #2
  Finns det något sätt att dubbelkolla utsagan av Mike Sanicola? Var hos Tallbloke hittar jag hela kommentaren?

 8. Peter Stilbs

  Stickan no1: ganska obehagligt att lyssna på denne Po Tidholm. Speciellt i ett vetenskapligt perspektiv.

 9. Lasse

  Romson mot Björklund i Agenda.
  Debatten inleddes med Vattenfall som förklarade skillnaden mellan baskraft och flödande vindkraft och varför kärnkraften kan komma att behövas framöver.
  Björklund använder klimatet som argument för kärnkraft-mindre av övertygelse(gissar jag) mer av att kliva in på Romsons planhalva.
  Sen lite om Fukoshima-där det dock framgick att Japanerna var lite för oroliga, jfrt med Tjernobyl.
  I dagens tidning så har vetenskapsakademins kraftutskott visat på det orimliga att bygga subventionerade vindkraftverk som endast exporterar energi. När det blåser så är det fullt i nätet!

 10. OR

  Jag saknar i TV-serien det som Peter Englund har framhållit som unikt för västvärlden: yngres rätt och möjlighet att kritisera äldre, som grund för västvärldens dynamik; till en början odlad på universiteten med strikta former och utan att hota den sociala hierarkin. Nu har vi möjligen utvecklat detta till en allmän föräldraföraktets kultur, där alla ska ha rätt att säga sitt och alla åsikter ska anses lika mycket värda oberoende av argument och fakta, men dynamiken i den västerländska kulturen är fortfarande unik.
  Om vi kan lära oss något av hur Europas stater bar sig åt förra gången Kina och Indien dominerade världsekonomin kanske dynamiken inte behöver leda till krig och förödelse.

 11. OR

  Det är märkligt att inte MP möts av det gamla: ”Hur skulle det gå om alla gjorde så?”. Det är väl uppenbart att inte alla kan glassa runt i de gröna gräddfilerna med subventionerad el och subventionerad bil, utan att vi andra, som inte vill vara del av den gröna understödstagarandan, behövs som majoritet för att betala subventionerna.

 12. Ann L-H

  Om västvärlden har blivit upp- och-ner-vänd så verkar de stå med båda fötterna på jorden ”down under”:
  http://www.abc.net.au/news/2014-01-23/tony-abbott-delivers-keynote-speech-at-world/5216324

 13. Stickan no1

  #11 Or
  Så är det. ingen ställer de svåra frågorna till MP. De får lov att vara godhetsapostlar utan ansvar.
  Kan inte någon fråga MP hur deras budget skulle se ut om MPs politik faktiskt genomfördes.
  Hur skall de få budgeten att gå ihop utan skatten på fossil energi, vara helt utan kärnkraft samtidigt som de vill stödja förnybar energi.
  Vad vill de beskatta istället? Arbete?
  Blir det en grön skatteväxling igen men åt andra hållet?

 14. Evert Andersson

  Agenda var åtminstone ett uns bättre än man är van vid. Värst var den okritiska hyllningen till Maud Olofsson, som är så stolt för sin energipolitik, trots allt hon ställt till med. Verkar inte förstå ännu. Ska Olofsson ha credit för något är det väl för den mildrade låsningen kring kärnkraft. Ska Olofsson ha credit för något är det väl för den mildrade låsningen kring kärnkraft.Tycker Vattenfall-chefen var så tydlig han kunde utan att göra bort sig åt något håll.
  Björklund var nog smart som desavouerade den ena frågan – klimatfrågan – och koncentrerade på vindkraften. Tycker bara att han missade knock-out-chansen när Romson menade att Tysklands ökade koleldning är Vattenfalls fel. Som om det spelar någon roll som äger den nödvändiga reglerkraften.

 15. Jan

  #13 Stickan no1
  Den gröna skatteväxlingen bygger på att man skall skatteväxla till en skattebas som man avser att avskaffa så snabbt som möjligt. Hållbar samhällsekonomi?

 16. Peter F

  Svart på vitt hur MP ser på vår framtid. Höjda skatter, lägre inkomster, kortare arbetstid, självförsörjande Sverige, minskad import m m. Läs och förskräcks. Klarare än så kan öststatskommunism inte beskrivas. Arma dårar.
  http://www.vk.se/1099588/dagens-samhalle-ohallbart

 17. Pelle L

  Guy #3
  ”Finns det något sätt att dubbelkolla utsagan av Mike Sanicola? Var hos Tallbloke hittar jag hela kommentaren?”
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/01/25/ir-expert-speaks-out-after-40-years-of-silence-its-the-water-vapor-stupid-and-not-the-co2/
  http://tallbloke.wordpress.com/2014/01/27/infrared-astronomer-doesnt-buy-co2/
  Jag googlade på
  ”back radiation in the brightness temperatures”

 18. Lasse

  Ojnareskogen visar på konflikten mellan MP och verkligheten-just nu i P1.
  Jobben står mot miljön. Dvs miljön befaras påverkas , vad som händer med jobben vet man!

 19. Jag är inte akademiker och har inte någon imponerande skolbakgrund men jag försöker sätta mig in i hur folk tänker så gott jag kan. Detta gäller självklart även politiker.
  Jag har följt Mp sedan deras första vända i Riksdagen och kan bara komma fram till en sak.
  Det finns inget parti som är så farligt mot vårt välstånd och vår framtid som just Miljöpartiet oavsett vilken fråga det gäller. Man har i grunden så extrema och i stora stycken verklighetsfrämmande tankar att jag är rädd för den dagen de får lite större inflytande. Man är villig att sälja sig för den mista lilla ministerpost.
  Jag ogillar också den MacDonalds liknande stil man har för att föra ut sitt budskap. Gå direkt på barn och ungdom som har svårt att värja sig och genomskåda deras osanningar och lögner. I min värld är det ett synnerligen obehagligt parti som inte hör hemma i vår Riksdag.

 20. LBt

  ”Det egna ägandet framstod genomgående som den absolut största orsaken till Västvärldens framgång och välstånd, jämfört med styrelse- och samhällsskick där detta saknades.”
  Och nu rusar andra delar av världen förbi en stillasittande eller snarare bekvämt liggande Västvärld av samma skäl. Men i Davos 2014 slår man fast:
  ”De ökade klyftorna mellan rika och fattiga är det största hotet mot fred och stabilitet i världen.”
  De som äger mer än den fattigaste halvan av mänskligheten ryms lätt i en dubbeldäckare.
  Kanske hög tid att inte bara vi i Västvärlden börjar tänka om och försöker formulerar förutsättningarna för ett hållbart samhälle med allt vad det innebär.

 21. lennart bengtsson

  Hej
  Jag kan också rekommendera Martin Jacques bok
  ”When China rules the world”
  För en bakgrund se
  http://www.youtube.com/watch?v=hOR-6sMVvtA
  LennartB

 22. Mats G

  Är Västvärlden körd?
  Hmm,Vi står inför väldigt stora utmaningar och förändringar det är helt klart.
  Det är mycket som är annorlunda nu från 50 år sen.
  Vi är i början på ett paradigmskifte. Det diskuterades för några år sedan men glömdes bort . Informationssamhället. Vi börjar se lite konsekvenser. En är att alla är experter. Du kan söka vilken (nästan) vilken information som helst. Det är svårare att hemlighålla information. Information sprids snabbare och snabbare. Gamla affärsmodeller har slagits ut. Ny arbeten har tillkommit. Gamla har försvunnet. Typare, vad är det?
  Globaliseringen satte igång på allvar mycket tack vare internet. Ytterligare en utmaning för Europa.
  Samtidigt har Europa haft fred ovanligt länge. Bortsett Balkan kriget som var en försenad WWII grej. Cirkeln är sluten det började på Balkan och sluta på Balkan.
  Sen all immigration. Folkrörelsen som förutspåddes börjar vi se resultat utav. Ytterligare en utmaning.
  Så om det inte vore nog med utmaningar för Europa. Vad gör man. Hittar ett till problem. Klimathotet. Energipolitiken havererar i Sverige. Själv ställer jag mig inte upp och applåderar Maud precis.
  Just nu har vi väldigt billig el så det kan vara svårt att se problem. Men historiskt så är billig el en av Sveriges konkurrensfördelar och byggt välstånd i det här landet. Dumt att slarva bort det.
  Det blir många spridda tankar. Men, arbetslösheten och utanförskapet är här för att stanna. se ovan. Vi måste hitta andra lösningar än, jobb, jobb, jobb. Det hör Industrialismen till. Inte helt enkelt och begripa hur det skall gå till.
  Vi behöver en Marx för Informationssamhället. Någon som kan analysera nutiden som vi kan använda för framtiden. Förhoppningsvis tolkar vi vår tids Marx bättre en den riktige.
  I detta vakuum så är det enkelt att se att vissa blir skrämda och försöker få makt och kontroll. Här kommer tankarna med NWO in osv. Möjligt men de kommer misslyckas för det har kommit in nya aktörer som de inte kan kontrollera så lätt. Kina bl a. Brasilien har också visat sig vara obstinat. Så jag oroar mig inte för det längre.
  En sak är skulle jag vilja påtala. Att greja med Sveriges energipolitik är inte bra. Det kan vara förödande. Energipolitiken kan vara det viktigaste området i svensk politik. Och vem sätter vi där? Pust och stön.
  Att ta saker som NSA på allvar är också hälsosamt. Ge inte de som har makt mer makt. De gör dem bara knepiga.
  Det har pratats om ondska i någon annan tråd. Två saker förstör denna värld.
  Okunskap och korruption. Okunskap går och bota.

 23. lennart bengtsson

  En klok observation av Nostradamus som jag tror de flesta ställer sig bakom. I den komplexa och oförutsägbara värld vi lever i är en god portion pragmatism eller verklighetssinne en nödvändighet. Detta är inte något som den högre utbildningen lär ut i första hand. Det är bara att studera historien. Ingenting är så farligt och skadligt som den blinda ideologin. Det är bara att studera nazismen, kommunismen, fanatiska religiösa verksamheter eller var tids fanatiska feminism och genusnonsens och vad de har ställt till med och ställer till med.
  LennartB

 24. Thomas P

  Peter, föredrar du att bli kallad alarmist eller domedagsprofet?

 25. Guy

  Tack Pelle L.

 26. Det är lite tröttsamt att ständigt behöva höra att ’ägandet’ är så ojämt fördelat som något problem i sig.
  Att Kamprad ’äger’ IKEA gör ingen fattigare eller rikare jämfört med ifall ’folket’ (genom dess vise välmenande och vidsynte ’ledare’) stod som formell ägare till precis samma resurs(*).
  Det går inte att konsumera det allra minsta lilla för stort (eller litet) ’ägande’ av en befintlig resurs som finns. Stollevänstern (men alls inte bara den) gör ständigt misstaget att tro att ifall bara staten ägde de aktier (eller IKEA) som idag finns på privata händer, så skulle man få massor med miljarder att shoppa loss för.
  Så är det inte, så har det aldrig varit, och det understryker också att den sortens klåfingriga oduglingar helst skall hållas så långt bort från att förvalta några resurser och definitivt från andras. Även de som tror att de kan komma över ’vinsterna’ från verksamheten bara ’folket’ (dvs staten) förvaltade (ägde) resursen har fel, men av ett annat skäl.
  (*)Skillnaden blir dock istället (och vi kan vara i stort sett 100% säkra på det ) att i det senare fallet kommer IKEAS ’värde’ snabbt minska och såsmåningom urholkas pga ineffektivitet och att ingen anser sig behöva ansvara för ngt, men däremot tycka sig ha rätt till både förmåner och bekväm försörjning. Och på vägen av går det fortfarande inte att handla ett dyft för den resursens värdeminskning.

 27. Peter Stilbs

  Thomas P #23 – jag är allvarligt bekymrad över de folkvalda

 28. Pär Green

  23 Thomas P 2014/01/27 kl. 11:10
  ”Peter, föredrar du att bli kallad alarmist eller domedagsprofet?”
  Har Du ingen kommentar till ämnet ifråga, varför övergå till personfrågor?
  Finns ett uttryck: ”Skjut inte budbäraren”
  Har du ingen kommentar i ämnet, läs och fundera istället!

 29. Thomas P

  Jonas #25 För det första ger ägande makt. Här gillar ni att gnälla över statens makt, men de rikaste i samhället har en enorm makt de också och förtjänas granskas med precis samma misstänksamhet.
  När du sen talar om hur ägandet inte har någon betydelse glömmer du att rika har en tendens att konsumera också. Ta Thomas Perkins som just var aktuell för att han jämförde dagens ”förföljelse” av rika med förintelsen i ett inlägg i Wall Street Journal. Han har vad jag kan se inte tjänat sina pengar på något direkt fult sätt, men man kan inte låtsas att det sätt han spenderar dem inte påverkar hur mycket som blir över åt andra. Där andra impulsköper en jacka köpte han en 289 fots yacht som han tydligen tröttnade på direkt eftersom den utannonserades. Problemet var kanske att den inte hade plats för en ubåt som den han köpte efteråt?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Perkins_%28businessman%29
  För min del har jag vad jag behöver, men jag kan förstå om det sticker i ögonen på alla som har det svårt.

 30. Björn

  Jag håller med: ”Nödvändigheten av sund och god vetenskap, utan dogmer och med fritt och förutsättningslöst tänkande är en definitivt avgörande faktor”. Så är det inte i klimatfrågan, vars politisering sprider sig till andra områden. Det verkar som om de nya politikerna har tappat respekten för kunskap för de förefaller inte ha sina rötter i någon kunskapstradition. Då lyssnar man inte längre på de som är sprungna ur kunskapsträdet. Det enda som gäller är att hålla sig kvar med alla medel vid det som gratis skänker livsinkomsten med dess fallskärmar. Det är obekvämt att uttala sig utanför det som är politiskt korrekt och det räcker att med ett enkelt svar, avfärda en krånglig fråga med att hänvisa till att det råder konsensus. De som verkligen är meriterade och kan någonting faller utanför PK-paraplyet och upptas av en slump i gemenskapen. Denna politisering av allt, är som en inversion över västvärlden idag. Även om stora städer som Peking har en verklig och fysikalisk inversion, så sjuder det av liv och utveckling under detta tak av smog. När skall vi inse att vi är en spillra av världens folk? Vi måste därför i stället kompensera vår litenhet med att vara teknologiskt ledande på alla områden. Vi har förutsättningarna, men politikerna förstår inte detta. Vi behöver därför politiker som står för sin politik och avgår om de inte når sina mål. Vi behöver en nytändning som visar västvärldens potential, där det mesta av innovation och vetenskap har fötts.

 31. Peter Stilbs

  Om ”ägandet” och samhällsutvecklingen. Ett av avsnitten i TV-serien handlade om hur olika det blev i Nordamerika och Sydamerika. I det förstnämnda fallet ingick det i strategin att alla nyanlända skulle tilldelas land – i det sistnämnda delades landområden ut till storgodsägare

 32. ThomasJ

  Guy #7: Här finns lite mer info i påtalad frågeställning:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/01/25/ir-expert-speaks-out-after-40-years-of-silence-its-the-water-vapor-stupid-and-not-the-co2/
  Även om där saknas närmare info om/över M. Sanicola, har ej lyckats finna nåt, framgår det iaf att han varit verksam inom GE. Mycket intressant tråd av S. Goddard! 😀
  Mvh/TJ

 33. ThomasJ

  Danne Nordling har en intressant tråd med bäring mot denna tråds rubrik:
  http://danne-nordling.blogspot.se/2014/01/varfor-vill-reinfeldt-begransa-sin.html
  Ger ett flertal anledningar till att Go figure!
  Mvh/TJ

 34. lennart bengtsson

  *25
  Detta är helt korrekt. Om man tar Kamprad som ett exempel så lever mannen ett enkelt liv och förslösar mindre än de flesta politiker och hans intjänade förmögenhet kommer samhället på alla sätt till del indirekt till stor nytta genom tillgängligt kapital som kan lånas ut ( och idag till ytterst låg ränta). Sen hör det också till saken att Kamprad har skapat mer bestående och riktiga arbetstillfällen än någon påhittig politiker samt gjort det möjligt för enkelt folk att få råd ned hyggliga möbler och husgeråd.
  LennartB

 35. Jaddå Thomas …
  Ingvar Kamprad har oerhörd makt över mig …. Han erbjuder mig och alla andra att (helt utan tvång kunna) köpa en massa produkter som han sammanställer i en katalog som han dessutom skickar till mig och många andra gratis.
  Men du har förstås rätt i att han har ’makt’ över det som är hans. Förfoganderätten över IKEA. Alternativet vore att någon annan vore i besittning av precis samma förfogande rätt (och som då behövde sköta hela företaget, och försöka hålla kostnaderna here).
  Där uppstår inte en enda spenderbar krona genom att fördogandet (formellt) sitter på någon annans ev anonyma händer. Däremot är förfogande utan ansvar ett bra recept för urholkning av värde och förfall (i värsta fall)
  Tack också för att du gjorde precis den poängen jag ville göra. ’Dom rika’ kan nämligen inte handla ett dyft för sitt ägande. OK, om det genererar vinster kan de välja att öka ägandet, och därmed öka riskerna. Eller spendera dem, men då bara genom att betala ngn annan för dennes arbete och/eller produkter.
  Om han impulsköper ngt så är det (precis som fallet med en HM-jacka) någon annan som både får betalt för både arbete och (liknande) risktagande. Och om han kort därpå ändrar sig och säljer med förlust är det ytterligare ngn annan som (tycker sig) gjort en bra affär.
  Poängen är fortfarande att ingen av dem ’som har det svårt’ får det bättre genom att tex IKEA sköts sämre eller ägs/förfogas över av någon annan. Ingen alls!
  Och att dela ut almosor till ’fattiga’ är ett annat recept som på sikt försämrar för dem, gör dem mer beroende av bidrag, och minskar egenmakten. Dock en metod som stollevänsterna har väldigt svårt att släppa … kanske för att den själv vill vara ’ombud’ och respresentat och få ’förmedla’ alla dessa (ofta imaginära) resurser man först vill ta av andra … och kalla det ’i rättvisans namn’.

 36. Peter S
  Numera är ’en egen jordlott’ eller ’jordreform’ som man gärna kallar det i länder där den nye ’folkets’ ledare säger att han skall ge till folket vad som tillhör folket en säker metod för riktig armod. Ungefär i nivå på hur det var när folk i Sverige försökte leva på vad den egna jorden gav. Därför att livsmedelsproduktion (eller annan förvaltning av landarealer) går till på helt annat sätt idag.
  Idag är specialisering och väldigt långtgående (global) arbetsdelning (på frivillig basis, dvs handel, med äganderätten som skydd) metoden för att öka produktiviteten och förbättra levnadsstandarden. De som försöker gå åt andra hållet (Nordkorea tex) skapar misär utan dess like …
  Vilket dock inte hindrar (alldeles för) många att fortsätta drömma om det totalplanerade utopia där ingen vare sig behöver ta ansvar eller axla risker …

 37. LBt

  Lennart B #21,
  tack, mycket intressant och lärorik.

 38. Lasse

  #34 Jonas N-Bra sagt!
  Nu är MP ute och vill ha nationella förbud mot vissa kemikalier. Bisfenol A Kanske? Det var en anka men ändå!
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5764979
  Det är risken när man går före, dvs man kommer sist när alla vänder.
  OK1 Stängs inom kort-plats för en ny?

 39. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  1. Om jag inte tar fel så har länderna med högt välstånd en lägre nativitet än mortalitet. Det innebär att befolkningen skulle minska om det inte vore för på grund av migrationen. (Sveriges ökande befolkning kommer av invandringen, utan invandring skulle den ha varit minskande). Detta om något talar emot att vi skall sänka vår levnadsstandard för hantera de globala problemen, vare sig det rör sig om befolkningstillväxt eller klimatet. Tvärtom bör målet vara att höja standarden i de områden av världen där välståndet är lågt. Det skulle leda till en befolkningsminskning på sikt och också främja ren energi osv.
  2. Det finns en intressant föreläsningsserie från Mises-institutet upplagt på Vimeo, som inleds med Klaus Bernpaintner – Verklighetsekonomi – Lektion 1 (del 1). Det är allt i alles ungefär 8 timmar (4 lektioner i 2 delar vardera). Den första timmen är ganska tråkig då den mest är torrtugg om olika ekonomiska skolor genom historien. Men sen börjar det bli intressant. Hur ekonomi fungerar tas upp från de mest grundläggande aspekterna (den mest primitiva tänkbara byteshandel) och man bygger sedan upp det därifrån. Det hela byggs med grundläggande logiska resonemang som vem som helst kan begripa, det krävs inga kunskaper i avancerad matematik, men det krävs en viss ansträngning. Det är länge sedan jag såg serien, men jag vill minnas att det är först framåt mitten av serien som pengar överhuvudtaget tas upp som begrepp.
  Anledningen till att jag tar upp detta här, och verkligen rekommenderar serien, är att en genomgående tes i verklighetsekonomien är att regleringar av ekonomin alltid gynnar någon intressegrupp, men att samhället i helhet förlorar mer än intressegruppen vinner. Nettoeffekten blir alltså mindre välstånd. Regleringar ger alltid upphov till en artificiela och snedvriden samhällsutveckling som är suboptimal. (Även om jag nu inte alls berör energi vs klimat, så hoppas jag att kopplingen ändå är uppenbar)
  Ett exempel föreläsaren tar upp är att det finns en otrolig massa kvarnar på Gotland, vilket han (komprimerat återgivet) vid efterforskningar fann berodde på att det en gång i tiden togs ut höga skatter på kvarnar därför att de ”stal” vatten från kungens vattendrag. Gotland fick undantags däremot från beskattningen (jag kommer inte exakt ihåg vad anledningen var, men det fanns en). Att mala mjöl blev därmed en lukrativ verksamhet för gotlänningarna. Eftersom de var skattebefriade kunde de ta ut mycket lägre priser än mjölnarna på fastlandet kunde. Skillnaderna var så stora att det var lönsamt även för de på fastlandet att ta sin säd till Gotland för att få den mald där. (Jag tror till och med att Gotland blev hela Europas kvarncentrum).
  Gotlänningarna tjänade förstås stort på detta arrangemang. Men sammantaget förlorade alla, eftersom i slutänden bara har lagt till extraarbete och extrakostnader med alla transporter som gör att i ett helhetsperspektiv så blir mjölet dyrare och välståndet mindre.
  Sens Moral: Vi kan verkligen skatta oss lyckliga som lever i ett samhälle där ingen någonsin skulle få för sig att reglera energimarknaden.

 40. Peter Stilbs

  Jonas N #35 – jovisst, i dag är det annorlunda. Men att odla och bruka land på tidiga 1800-talet var en uppgift mer lämpad för småskalighet.
  Tyvärr finns också i färsk åminnelse de tragiska skeenden som genomdrevs i Öst – familjejordbruk kollektiviserades, med mestadels katastrofala resultat – för alla.
  Mina farföräldrars lilla Jordbruk i Lettland (<100 hektar) tvångskollektiviserades på 1940-talet, det timrade boningshuset revs och blev del av kommunhuset. En del av bebyggelsen fraktades till Ukraina. Farföräldrarna fick leva i misär fram till döden på 1950-talet.
  Fick någon det bättre på kuppen? Kanske någon lokal partipamp eller politruk. Inte andra.

 41. Lennart B #33
  Ingvar Kamprad är ett mycket bra exempel välsigelsen av och värde- (och jobb- och välstånds) skapandet som följer av äganderätten med det personliga ansvaret som följer.
  Dessutom på så vis att den som inte vill ’äga’ och sitta med risken slipper och ändå kan leva ett materiellt i stort sett lika bra liv som Kamprad …

 42. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Beträffande ägande: Vi behöver inkomstskillnader för att utveckligen av välståndet skall fortgå. Precis som det finns en potentialskillnad mellan de två polerna på ett batteri. Det nya är alltid dyrt och en onödig lyx som gemene man INTE har råd med. Det är bara de rika som slösa bort pengar på det som idag är lyx men i morgon är en självklar nödvändighet. Den första telefonen, den första tv-n, den första hemdatorn, den första tvättmaskinen … vilka privatpersoner var först med dessa saker. De rika. Ingen normal Janne Banan på verkstadsgolvet hade köpt det nya teknologiska underverket TV-n för en halv årslön för att kunna ta del av undermåliga försökssändningar som gjordes på söndag eftermiddag. Det kunde bara de stenrika. Men tack vare att de välbeställa skaffade sig TV, tillverkades fler och bättre TV-apparater, och man fick något mer sändningar, så då skaffade sig också de som bara var rika TV. Och man tillverkade ännu mer och ännu bättre och billigare TV-apparater och nu började höginkomsttagare skaffa sig TV osv osv.
  Undrar hur de första tiotusen mobiltelefonerna var fördelade demografiskt i Sverige.

 43. ThomasJ

  Lars Bern skriver, som vanligt, nedrans läsvärt här:
  http://antropocene.se/2014/january/de-som-lever-pa-att-skramma-barn.html
  Mvh/TJ

 44. Mats G

  Politiskt korrekt.
  PK. Jag har sett i debatter att en del som känner sig träffade upplever att detta ord har samma nivå som t e x rasism.
  Jag har svårt att förstå den ståndpunkten eftersom jag kommer från en tid då ifrågasättande var på modet och skolan lärde ut kritiskt tänkande. Nu är jag näthatare när jag använder det som skolan lärde ut.
  Men jag kan ta det. Svårt hur man överhuvudtaget kan ta illa vid säg vad som sägs på nätet. I början när jag debattera kunde det hända men nu är jag luttrad. De som börjar med personangrepp på mig har förlorat debatten enligt mig. Det är som i verkliga livet när någon börjar skrika. I Svenska termer har man då tappat ansiktet och förlorat. Bör undvikas.
  Anonymitet. Jag vill vara anonym på nätet. Jag inser att jag inte är det här men jag utgår att ni gör allt för att skydda min identitet.
  När MSM gick ut med sin anti-anonym kampanj så var det en förtäckt åsiktsregistrering. Näthatare. Igen användes känslor för att få oss att sluta tänka. Hu så hemskt näthatare, klart vi måste registrera oss. jag ogillar sånt här starkt. Att använda känsloskalan när beslut skall tas. Vissa beslut är svårt att backa ifrån. Som det Anonymisering och FRA och m f l.
  Jag tycker det är ohederligt att nyttja känslor för att få igenom en politisk agenda. Räcker inte vanliga argument så borde man ta sig en funderare.
  Det visa sig ju att avanonymisering var allt annat än harmlös och va de sa till oss. Först tvinga de ut folk på facebook som använder informationen som de vill(inkl NSA). Sedan gick Expressen ut med namn och bild på de som de ansåg hade fel åsikter som följaktligen råkade illa ut. Det måste vara en all time-low för MSM hittills. Sen har ju många MSM blivit hackade. Så ta hand om mina uppgifter säkert.
  Men det jag egentligen skulle skriva var.
  När PK dimman sprider sig så är det tecken på stagnation i ett samhälle. ett land behöver en konstruktiv intellektuell samhällsdebatt. Varför diskvaliseras vi som kommer från den kritiskt tänkande generationen?
  Har svårt att förstå varför. Har ni så lite under fötterna eller vad. Våga ta debatten.

 45. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #44 Mats G
  Ja, det är skenheligt när man vill avanonymisera nätet för att komma åt ”hatare som gömmer sig bakom anonymitet”. Med avanonymiseringen tar man bort skyddet för de som verkligen riskerar att drabbas av hot och hat. (Och de verkliga hoten kommer inte i kommentarsfälten, de kommer i brevlådan. Det tycks till och med, usch och tvi, Maria Sveland ha insett.)

 46. Thomas P

  Jonas #45 Om du arbetade för Kamprad eller hos någon av IKEAS underleverantörer skulle han ha betydligt större makt över dig, liksom rika har stora möjligheter att påverka lagstiftning genom lobbyverksamhet osv.
  ”‘Dom rika’ kan nämligen inte handla ett dyft för sitt ägande. ”
  Jag vet inte om du har några kapitaltillgångar, men om du har det måste du vara medveten om att de (med få undantag) ger avkastning och den avkastningen går att spendera, vilket de rika gör genom att bygga stora villor, yachter etc. Detta är resurser som kunde gått till något mer produktivt, eller bara till konsumtion för de som har större behov av denna.
  ”Om han impulsköper ngt så är det (precis som fallet med en HM-jacka) någon annan som både får betalt för både arbete och (liknande) risktagande.”
  Detsamma kan sägas om staten hyr folk att gräva och fylla igen hål. Det handlar om hur man fördelar resurserna. Och om du nu tänker klämma till med att de rika är så produktiva att de skapar alla dessa resurser de förbrukar, tja, hur mycket tror du de skulle kunna skapa om det inte fanns en armé av sämre betalda runt dem som skötte allt annat som behöver utföras? Hur rik skulle Kamprad vara om det inte fanns lågavlönade arbetare som tillverkade möblerna IKEA säljer?
  ”Poängen är fortfarande att ingen av dem ‘som har det svårt’ får det bättre genom att tex IKEA sköts sämre eller ägs/förfogas över av någon annan. Ingen alls! ”
  Just IKEA med sin insynsskyddade verksamhet är väldigt svårt att få inblick i hur deras överskott används så det måste rimligen vara en gissning från din sida, om du nu inte tillhör det fåtaliga insiders som vet något om detta.

 47. Pär Green

  46 Thomas P 2014/01/27 kl. 14:05
  Skilj på IKEA och grundaren Kamprad!
  Kamprad fick jobba hårt på den tiden han byggde upp IKEA, blev mobbad och utestängd av samtliga möbelföretag, framför allt i Småland!
  Låt Kamprad leva sina återstående år i livet i lugn och ro.
  Hoppas att det kommer fram fler personer som Ingvar Kamprad.
  Inte många företagare som som får fram produkter som finns i nästan samtliga bostäder.

 48. Japp Thomas,
  Den som förfogar over resursen får fatta beslut rörande den. Generellt är det bättre om detta är ngn som ser det som önskvärt att dess värde bevaras, än en byråkrat eller en politiker som i snitt har 2-3 år till näta val, och hoppas vara försöjrd även efter det. Kanske mha av hans efterföljare …
  Och det är som sagt frivilligt att jobba på tex IKEA. Konkurrensen mellan olika arbetsgivare gör dessutom att villkoren där ständigt jämförs.
  Fattiga får fö lobba precis lika mycket som rika. Och rika får rösta lika ofta som alla andra. Det är politiker som ’stiftar lagar’. Om de låter sig ’köpas’ är de korrupta.
  Och jo, dom rika (och heller inte staten) kan inte handla ett skvatt för sitt ägande. Ägandet kan byta byta händer. Och om du tror att ägande är riskfritt (utom i några få undantag) har du inte begripit ett skvatt av ekonomi. Avkastning ( i snitt) hänger samman med risktagande, och är positiv bara så länge där skapas mervärden(*).
  Gräva och fylla igen gropar är inte en fråga om resursfördelning, utan är netto destruktion av resurser. Eftersom det går åt sådana att åstadkomma abslute zilch, zip! Inga samhällen blir rika(re) genom dylika ’metoder’. Lika lite som man skapar arbetstillfällen genom att slå sönder butiks- och andra fönster.
  Och jo, såvida inte arbetarna kommenderas dit mha en en kpist (typ BaiBang i Vietnam, en regim du har viss sympati för) så är en underleverantör till IKEA både ett extra (och därmed bättre) alternativ än det förutan, och ett som dessutom ger en injektion av resurser (bla löner, skatter) till området som där genererar mer handel och bättre villkor.
  Att kunna välja ytterligare ett arbete är alltid bättre än att inte kunna det. Full stop!
  Angående vinsterna (som är ngt helt annat än ägandet, NB!);
  ”Detta är resurser som kunde gått till något mer produktivt, eller bara till konsumtion för de som har större behov av denna”
  Det är bra att du så tydligt belyser vänsterns våta drömmar om att ifall den bara finge bestämma över resurserna själv skulle den använda dem till ngt mer produktivt!
  Hur jävla många ggr tycker du att kommunisterna skall få ha totalt jävla tokfel och förstöra i stort sett allt de kommer över av ’resurser’ med både ekonomiska, mänskliga, humanitära och miljömässiga katastrofer som följd, Thomas? Hur många ggr till innan poletten ramlar ner?
  För övrigt finns det i marknadsliberala demokratier alla möjligheter att göra just detta: Starta och driva företag med andra former och vinstdelning än den du kritiserar. Enda skillnaden är att ni inte får använda k-pistar för att komma över redan existerande skapade resurser, och heller inte k-pistar för att vinga folk att handla just era produkter.
  Jag ser noll problem med att ni upotiska utopia-drömmare genomför vad ni ständigt mal på om, bara ni gör det genom frivilligt deltagande. Men det finns mycket goda skäl till varför där knappt finns några sådana exempel alls, Och varför de försök som gjorts har fallerat.
  (*) Tyvärr gäller detta även om man lyckas få politiker att slussa skattemedel till en själv, och iom att detta är om man lyckas så mycket ’billigare’ inkomster är det så många som försöker det. Om du inte gillar lobbying, borde du vara helt för att politiker inte får ’leka affär’ med andras pengar i någon omfattning alls. (Men jag får känslan om att du helst vill åt precis motsatt håll)

 49. Pär Green

  Är det frågan om bidragsfusk ifrån Sveriges Ornitologiska Förening?
  Jag tänker inte längre delta i detta mer!
  Min fråga.
  ”Jag känner mig hedrad, men behöver inte dubbla tidningar!
  Fick idag 2 nr, men med olika medlemsnummer!”
  Du har fått dubbla nummer av Fågelvännen på grund av du har varit med på vår vinterfågelräkning.
  Alla som har varit med på detta får ett nummer av Fågelvännen.
  Då våra register inte bygger på personnummer så blir det tyvärr så att några medlemmar får dubbla tidningar eftersom namnen är kanske inte likadant stavade.
  Men vi jobbar på att förbättra våra register till nästa år.
  Var vänlig och lämna ditt extra exemplar till någon vän eller släkting som kanske också är intresserad av fåglar.
  Med vänlig hälsning
  Medlemsservice
  Birgitta Nilsson
  Sveriges Ornitologiska Förening
  Stenhusa Gård
  Lilla Brunneby 106
  386 62 Mörbylånga

 50. Thomas, du frågar i #46
  ”hur mycket tror du de skulle kunna skapa om det inte fanns en armé av sämre betalda runt dem som skötte allt annat som behöver utföras? Hur rik skulle Kamprad vara om det inte fanns lågavlönade arbetare som tillverkade möblerna IKEA säljer?”
  Ja, om du jämför hur mycket Kamprad har tagit ut i lön själv, med hur mycket löner IKEA har betalt ut under sin existens, hur mycket de har lagt ut för inköp av varor och löner hos underlverentörer, och därtill lägger hur mycket skatter de därmed har betalat ut direkt eller via vad de har betalat för på annat sätt …
  .. om du jämför dessa två poster så kommer du få en bra uppskattning av svaret på din fråga. (Och då har jag inte ens satt någon prislapp på kundnyttan hos alla dem som shoppat hos IKEA)
  Som sagt, du vill säkert räkna in själva IKEA i ’hans rikedom’ också trots att dess värde bara kan förvaltas (skötas) och inte handlas för, tror jag att övriga ’vinnarna på IKEAs existens’ och de värden de erhållit totalt och fullständigt krossar den ’lilla rikedom’ som du tycker har blivit ’för stor’ hos Kamprad.
  Som sagt, i vänsterns värld hade noll åt samtliga dessa varit långt ’rättvisare’. Och alla de som betalt för produkterna har ju blivit ’utsugna’ på köpet … eller hur?

 51. Bim

  Jonas N #48 och #50
  Mycket bra förklarat men ganska sorgligt att man skall behöva förklara självklarheter för en högutbildad. Vad tusan har de lärt sig egentligen. Proppa huvudet fullt av pk-lärdom men tappat allt kritiskt tänkande så till den milda grad att man inte kan dra en vettig slutsats. Det är illa. Riktigt illa.

 52. Thomas P

  Jonas #48 ”Fattiga får fö lobba precis lika mycket som rika.”
  Jag tror jag missförstått dig, du har nog humor trots allt. Du parodierar elegant den mer hjärnlösa högerns argumentation.

 53. Trist Thomas,
  Efter all denna uppblåsta indignation har du inget bättre att komma med än tramsiga ordlekar.
  Den värsta politiska korruptionen är fö just i de områden där staten och politkerna redan har med ett antal fingrar i spelet. Eller diverse organisationer som de politiska (lägren) menar redan tillhör dem.
  Samtidigt är det mycket tveksamt ifall Kamprad har så mycket mer inflytande över politken än att han får tillstånd att öppna ett varuhus …
  Tyvärr tror jag inte att mycket av din retorik är försök till humor, men det var nog klokt av dig att inte forsätta trava upp vänsterfloskler. Angående ’fattiga och rika som lobbar’ så funkar det inte riktigt så. I många länder är fackföreningar väldigt stora lobbyorganisationer. Fast du kan ju förstås argumentera att de inte företräder de mindre bemedlade, utan bara sina egna agendor att sätta upp diverse hinder för konkurrens … i syfte att få starkare ’förhandlingsposition’

 54. Thomas P

  Jonas, Eftersom det tydligen inte var avsett som humor.
  1. Staten kan mycket väl driva fungerande affärsverksamhet. Absolut gick mycket bra tills det såldes, LKAB tenderar gå bra, Vattenfall gick bra tills de började låtsas att det var ett privat bolag som skulle göra storaffärer nere i Europa. Å andra sidan gick det inte så bra för SAAB vare sig på egen hand eller när GM tog över, och det finns en hel massa riskkapitalister som är rena bolagsplundrare. Köp företaget, ta ut maximala lån för över pengarna till ett annat bolag och låt det första gå i konkurs. För det mesta är privata ägare bättre, men det är inte fullt så ensidigt som du gör gällande.
  ”Och det är som sagt frivilligt att jobba på tex IKEA. Konkurrensen mellan olika arbetsgivare gör dessutom att villkoren där ständigt jämförs. ”
  En mer rättvisande bild är tyvärr att konkurrensen mellan arbetstagare tenderar att villkoren trycks ned. En stor arbetsgivare har bättre förhandlingssits än 1000 oorganiserade arbetstagare som förhandlar var och en för sig.
  ”Fattiga får fö lobba precis lika mycket som rika”
  Det här är en parodi av samma klass som ”om de inte har råd med bröd kan de väl äta tårta”. Frågan är inte om de får utan om de har råd att bedriva lobbyverksamhet. Dock har du rätt när du säger ” I många länder är fackföreningar väldigt stora lobbyorganisationer”. Om arbetarna organiserar sig kan de få inflytande, men det anser säkert du är dålig vänsterpolitik det också.
  ”Det är politiker som ‘stiftar lagar’. Om de låter sig ‘köpas’ är de korrupta. ”
  Det förvånar dig att politiker kan bli påverkade av pengar? På något sätt tycker jag inte det går ihop med den vanliga syn man hör från dig om dessa. Speciellt i länder som USA där kongressledamöter förväntas betala dyra valkampanjer själva är de extremt påverkbara av folk som ställer krav för att ge kampanjbidrag och är beredda att istället ge dessa till motkandidaten om denne är mer samarbetsvillig. Den som är hederlig och inte tar emot pengarna har extremt svårt bli vald.
  ”Gräva och fylla igen gropar är inte en fråga om resursfördelning, utan är netto destruktion av resurser.”
  Var inte din poäng att de som byggde de där yachterna vart gynnade för att de fick jobb? På samma sätt blir de som gräver gropar ”gynnade”. Faktum kvarstår att ju mer av våra resurser som går åt till lyxkonsumtion till en liten elit desto mindre blir över till resten. visst förtjänar kompetent folk bra löner, men det finns gränser. En VD i ett storbolag är t ex bara som vilken löneanställd som helst förutom antalet nollor i slutet på lönechecken.
  ”Och jo, såvida inte arbetarna kommenderas dit mha en en kpist (typ BaiBang i Vietnam)”
  Eller typ ett inte ovanligt textilföretag som levererar till våra klädjättar. Du vet de där som har låsen på utsidan av dörrarna i fabrikerna… Från wikipedia: ”Bãi Bằng is producing about 40 percent of all the paper in Vietnam and is one of the largest manufacturers of toilet paper in the country. In 2008, they produced 110,000 tons of paper, twice as much as planned. The paper today is made from bamboo, eucalyptus, and acacia.[citation needed] Around 2,000 people work at Bãi Bằng. This investment has contributed to a high standard of living around Bãi Bằng. The village has grown into a small town with about 20,000 inhabitants.[1]” Det är inte fullt den katastrof vissa svenska kritiker vill göra det till.
  ”Hur jävla många ggr tycker du att kommunisterna skall få ha totalt jävla tokfel ”
  Var vi kommunister i Sverige för några decennier sedan när chefslönerna låg i en helt annan storleksklass? Var de kommunister i USA? Du försvarar ett system på väg överstyr, vilket även förnuftigt folk till höger inser.
  http://www.motherjones.com/politics/2011/02/income-inequality-in-america-chart-graph
  ”Tyvärr gäller detta även om man lyckas få politiker att slussa skattemedel till en själv”
  Och det är naturligtvis så en betydande del av världens rikaste blivit så rika. Om inte direkt med skattemedel så genom att de fixat förmånliga regler för sig själva. Fått köpa naturtillgångar billigt, fått monopol på någon vara, fixat igenom förmånliga handelsavtal etc.
  Sen förstår jag inte varför du är så besatt av just Kamprad.

 55. Pär Green

  54 Thomas P 2014/01/27 kl. 21:05
  Men politiker har svårt att sköta AB Sverige!
  Se resultatet efter två mandatperioder!
  Har vi råd med en 3:e mandatperiod?
  http://statsskuld.se/

 56. Thomas P

  Pär #55 Har du något förslag på ett bättre system utan politiker? Av allt jag sett fungerar samhällen med politiker (helst folkvalda) bättre än sådana utan.
  Sveriges statsskuld är inte på något sätt alarmerande, där har både borgliga och socialdemokratiska regeringar tenderat vara ansvarsfulla.

 57. Olav Gjelten

  Det har gått några årtionden sedan vänstervågen vällde in över Sverige. på 1960- och 1979talen Vid ett och samma tillfälle kunde vänsterkrafterna samla upp till 100 000 anhängare i sina demonstrationer.
  När jag jämför galenskaperna på den tiden och i dag, måste jag säga att jag har svårare att förstå dagens. De som deltog i vänsteraktiviteterna gjorde det utifrån att de TRODDE att levnadsvilkoren under socialismen skulle bli bättre än under det liberala marknadssamhället.
  Vad så med miljöfanatismen i dag? Vill anhängerna där också skapa ett samhälle som de tror att folk får det bättre och får mer över till konsumtion?? Nej, precis tvärt om! Genom att ständigt påföra näringsliv och privatpersoner nya pålagor är det meningen att det meningen att det skall bli så lite pengar kvar så att konsumtionen sjunker. Det gynnar miljön säger alla de som påstår sig förstå.
  Det närmast extremt ofattbara är att dagens näringsliv åtminstone låtsas att de stöder detta självutplånande. Varför gjorde inte näringslivet samma sak under 1960- och 1970åren och tog ställning FÖR galenskaperna?? Det här är en jämförelse som kan vara värt att begrunda.

 58. BjörnT

  ”Nödvändigheten av sund och god vetenskap, utan dogmer och med fritt och förutsättningslöst tänkande är en definitivt avgörande faktor. I vårt moderna Västerländska samhälle finns ett allt mer växande inslag av politisk styrning – via önsketänkande eller rent ideologiska färgningar.”
  Vilken ironi!
  KU är exakt en produkt av just den utvecklingen. Varje gång forskning kommit fram till att någonting varit skadligt för individ eller samhälle har de som profiterat på just den företeelsen gjort allt (eller i varje fall mycket) för att desavouera forskningen och med hjälp av politiska medel försökt bromsa eller hindra reglering. Efter att de med riktade och betalda insatser fått igång lobbyingen mot att ta konsekvenser för vetenskapliga insikter om skadliga företeelser skapas många gånger en svans av ”nyttiga idioter” som sedan börjar utvecklas autonomt,många gånger genom att en vi-känsla skapas, en känsla av att vi minsann vet bättre än alla dessa forskare och politiker som vill agera på forskarnas rön.
  Vilken ironi!

 59. Peter Stilbs

  BjörnT – Du tänker förståss på säldöden, skogsdöden, isbjörnarna, etc etc ?
  Vilken parallell värld lever Du i ?

 60. BjörnT

  Peter Stilbs: Jodå,du kan din liturgi. Jag tänker på bly i bensin, asbest, cigarettrökning och många, många andra saker. Måste iväg men jag skulle kunna göra en lång lista på företeelser som är skadliga och hur reglering av dessa motarbetats.
  Ett snabbt framgooglat exempel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2263033/
  Vilken ironi!

 61. Peter Stilbs

  BjörnT – jag skrev om vetenskap – och hur vetenskaparna anpassar sig till vad politikerna vill höra. Du verkar i mina ögon vända på plågan.
  Bly i bensin, asbest och cigarettrökning har ju aldrig varit några politiska frågor av den art man kan fiska väljare på, och som vetenskapare stött? Det handlar närmast om tröghet i systemet och i vissa fall lobbying från industrin.
  Som exempel möjligen något i stil med liberala vapenlagar (i USA). Det finns säkert sociologer som backar upp dem.
  I Sverige har vi ju också vår egen Jerzy Sarnecki som kan försvara de mest absurda företeelser, som om de vore självklarheter.
  Vi har också så många andra företeelser i dagens Sverige som framstår som overkliga, men som backas upp av lämpliga ”tyckare”. Klimatfrågan är bara en i raden, och där hittar Du ex Rockström. I energifrågan Söder.

 62. KF

  Jag är inte snuskigt rik, så då ska ingen annan heller få vara det, tycks vara TPs motto. Kommunism i öppen dager. Eller är det månne helt enkelt illa dold avundsjuka som lyser igenom?

 63. Thomas
  Du ville bjäbba emot när jag påpekade det självklara: Att ägandet i sig inte kan användas till ngt annat (än att fortsätta äga, förvalta, underhålla osv samma egendom), att det inte går att shoppa ngt alls för ägandet.
  Du har rätt i att historiskt har det funnits många statsägda företag, för tex just ’nationella’ naturresurser, och driften av sådana har kunnat fungera olika väl och olika länge. Men väldigt ofta dock genom olika monopolsituationer och dito lagskydd. Några exempel där det fungerat väl finns förstås, men jag skulle knappast ta Vattenfall som exempel.
  Och jag tar upp Kamprad eftersom det är ett så bra exempel på ett tydligt ägande. Tyvärr flydde det ägandet Sverige, liksom Rausings gjorde, och H&M stannade bara för att sossarna inrättade specialllagar för deras ägande. Tyvärr är dessa också de senaste svenska stora företagen som startas och blivit framgångsrika. Numera förlägs ägandet ofta utomlands tom när ’folket’ (dvs staten) själv drivere verksamheten.
  Tyvärr är det mesta av din drapa #54 föga mer än de vanliga vänsterflosklerna, och tomma pratet om att allt skulle kunna vara rosenrött. Det kan det dock inte, även om saker kan och blir bättre. Dina idéer om att bara staten ägde sedvanlig produktion är dock precis den sortens farliga utopiska drömmar som kostat miljontals människor livet då de försökts.
  Det mesta du skriver är ju tyvärr närmast idioti, och totalt irrelevant för det jag korrekt påpekar.
  ” rättvisande bild är tyvärr att konkurrensen mellan arbetstagare tenderar att villkoren trycks ned”
  Nonsens! Arbetsvillkor på riktiga jobb (inte försörjda glidare inom nomenklaturan) är bättre i privata företag. Lönerna, och produktiviteten också. Fail!
  ”Det här är en parodi av samma klass som ”om de inte har råd med bröd kan de väl äta tårta”. ”
  Nonsens. Speciellt som du ger mig rätt i nästan mening (ang fackföreningar, som jag inte har ngt bekymmer med alls, så länge de håller sig på den civila marknaden)
  ”Det förvånar dig att politiker kan bli påverkade av pengar? ”
  Nej, poängen är den omvända. När de får ’leka affär’ med andras pengar blir de dels väldigt lätt övermodiga, ansvarslösa, och det faktum gör (och hör ihop med att) enskilda kan gynnas väldigt mycket och därför lobbar för politiska favorer. Du har orsakskedjan bakvänd som så ofta. Men det är på rent principiella grunder jag anser att politiker inte skall ’leka affär’ och förvalta den sortens resurser.
  ” En VD i ett storbolag är t ex bara som vilken löneanställd som helst förutom antalet nollor i slutet på lönechecke”
  Du undrade ju nyss varför jag nämnde Kamprad!? Jag mfl hävdade ju inedningsvis att det privata ägandet har som institution har varit en välsignelse för väst. Som alal från stollevänstern, långt in i politiska mittfältet tyvärr ständigt sökt underminera. Precis av de anledningar jag tog upp och vilka är så destruktiva, och som du fortfarande försöker argumentera. Inte bara löntagarfonder’ som först avskaffades på 90-talet, utan nationaliseringar, eller bara hot om sådana. Notera att de sk ’Skandiadirektörerna’ också bara lekte med politiskt ditkommenderade pengar, och väldigt ansvarslöst i flera led där.
  Det är just därför privat ägande är så välsignande. Ditt upprepade tjat om direktörerna visar bara att du inte alls förstår sammanhangen.
  Och nej Thomas, att gräva och fylla gropar är idioti. Tyvärr ofta prakticerad av politiker som vill ’hyfsa’ arbetslöshetsstatistiken. Att producera varor (lyx) som är dyrare än att var och en har råd med dem skapar dels nya värden, och är ett mycket bättre sätt att ’plocka pengar av dom rika’ än att göra det med tvång och sedan förslösa dem på de sätt du och dina gelikar vill (under ändlösa rader av floskler som förevändningar. Titta bara på ditt klimat-besatthet. Och du har ännu inte lyckats spec:a en vettig åtgärd, bara att gräva och fylla oändligt fula gropar)
  Ledsen Thomas, men du låter som en 70-talskvarleva, som fortfarande inte begripit att muren föll, än mindre varför … Innan man kunde se eländet gick det ju iaf att drömma om att det socialistiska utopia höll på byggas i DDR, och ’little by little’ i Sverige som en svensk statsminister sa …

 64. BjörnT tycks vilja försvara ”forskning [som] kommit fram till att någonting varit skadligt för individ eller samhälle” som tex CO2 eller könsmaktsordningen eller skolundervisning där kunskaper sätts i fokus mm.
  Därefter tycks han tro att forskning (även riktig sådan) per automatik medför att politiken måste reglera verkligheten för att ’styra’ … Tex klimatet, människors yrkesval, konsumtionsmöster, attityder, eller livsstilspreferenser.
  Som av en händelse medför ’forskarnas rön’ när de skall omtolkas till regler och politik alltid att ngt skall beskattas. Och att skattemedel skall skickas till ngt som inte fungerar eller levererar ngn verklig nytta. Och att detta då kallas för ’investering’ (gärna i framtiden, kommande generationer, miljön, klimatet). Jag håller med:
  Vilken ironi

 65. Thomas P

  KF #62 ”Jag är inte snuskigt rik, så då ska ingen annan heller få vara det, tycks vara TPs motto. ”
  Du har inte en aning om hur mycket pengar jag har, eller är du också sådan där som tar kreditupplysningar på oliktänkande?
  Jonas #63 du kommer med vanligt högerbjäbb och eftersom jag vet att du är villig att dra ut varje diskussion i hur många hundra inlägg som helst ser jag ingen anledning att fortsätta. Du tycks ju rentav fått för dig att jag skulle tycka det var bra politik att gräva och fylla igen gropar vilket visar att du som vanligt är mer intresserad av att missförstå för att kunna dra retoriska poänger än att argumentera sakligt.
  P.S Ditt påstående om IKEA som ”tydligt ägande” är ett annat exempel på hur du inte ens klarar av att vara insatt i de exempel du själv drar upp:
  http://en.wikipedia.org/wiki/IKEA#Corporate_structure

 66. Olaus Petri

  TP, har tanken slagit att IKEA:s snåriga ägarprofil är ett resultat av precis det Jonas pekar på, och inte ett försök att hålla kvar samhällets olycksbarn i fattigdom och elände? Tänk så mycket gott IKEA har gjort för svensk välfärd, och på så många plan. 🙂

 67. Ledsen Thomas,
  Det meningslösa vänsterbjäbbet är det du som kommit med. Även försöken till billiga retoriska poäng. Och jo, du argumenterar ihärdigt för politik som ligger väldigt nära gräva/fylla i gropar. I klimatets namn tex.
  Ditt trams om hur IKEAs ägande är konstruerat rent lagligt är ett annat bra exempel på att du vill slippa hantera kärnan i vad det gäller för att istället vifta med något som i stort sett bara har med politik att göra. jag har fö redan påpekat för dig att och varför IKEA tvingades bort från Sverige.
  I sak hade du som så ofta nada att säga, utan där kom i stället någa billiga signalord om ’Men i USA då .. och direktörerna .. och lyxkonsumtion … ’
  Skulle inte förvåna mig om du (när det begav sig) ansåg att löntagarfonderna var en alldeles utmärkt idé. Och att det ju gynnade dom fattiga (iom att LO drev dem hårdast) och att nyttan med dem var just att ”detta är resurser som kunde gått till något mer produktivt, eller bara till konsumtion för de som har större behov av denna”

 68. OP #66
  Och inte bara i Sverige, utan får långt fler och för långt mer olyckliga barn i politiska miljöer (tyvärr) långt sämre än den i Sverige också.
  I TPs värld är korrupt politik och auktoritära, tom totalitära regimer dock nästan alltid eller helt ’dom rikas’ fel, och västs, eller USAs (eller ev judarnas och Israels).
  Ja tom det faktum att politiker gärna slösar med skattemedel, och låter sig smörjas påverkas och ev ger efter för lobbyister … är ’dom rikas’ fel.
  I TPs värld har dom aldrig något ansvar för något. Och det är väl därför de skall få ännu mer av det över ännu fler resurser och frågor … Logiken svindlar!

 69. LBt

  Det tillhör förvisso undantagen att jag håller med Jonas N och vill föra ett resonemang i linje med hans men nu är vi där. Kamprad har gjort en fantastisk resa kantad av utomordentligt viktiga strategiska beslut som fört IKEA till den position de har idag.
  Hade IKEA varit IKEA om Kamprad stannat kvar i det här landet och underordnat sig de skattelagar som gällde då expansionen började ta fart? Absolut inte. Hade IKEA varit IKEA om Kamprad på traditionellt sätt släppt in externa finansiärer? Absolut inte. Hade någon annan kunnat bygga IKEA? Absolut inte. Hade Kamprad kunnat bygga ett ännu bättre IKEA genom att göra det på annat sätt? Möjligen om han fått göra om det med dagens kunskap och erfarenhet i bagaget.
  Hade världen varit bättre utan IKEA? Absolut inte. Men han är inte ensam, Gates har gjort något liknande fast IBM rullade ut den röda mattan.
  Är det ett problem att det finns personer som blir osannolikt rika genom sin affärsverksamhet? Nej, de om några har väl rätt förutsättningar att kunna förvalta de tillgångar de skapat. Detta betyder tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter dvs allt samhällsutvecklingen behöver.
  När man i Davos pekar på att några få människor äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning och att denna klyfta kan skapa instabilitet och hota freden är det knappast de få rika man tänker på utan den stora mängden fattiga. Detta är naturligtvis något man bör ta sig an och då är de rika en tillgång inte ett problem.

 70. LBt, alla rätt denna gång. Grattis! 🙂

 71. Thomas P

  LBt #69 Det är Jonas som hakar upp sig på Kamprad. Det känns väl lättare att försvara en entreprenör som byggt upp ett eget företag även om han ägnat sig åt ”smarta” företagskonstruktioner för att smita från skatten.
  Ta istället allt bankfolk som bara bollat med andras pengar och skickat räkningen till staten när det gått åt pipan (”Too big to fail”). Ta de exploderande lönerna för VD:ar och styrelseledamöter som precis som jag sa för det mesta är som vanliga anställda. De har inte tagit några risker och satsat egna pengar för att bygga upp ett företag. Vanligen är det bara en liten krets personer som sitter i varandras styrelser och därför har alla skäl att ge varandra löneökningar.
  ”När man i Davos pekar på att några få människor äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning och att denna klyfta kan skapa instabilitet och hota freden är det knappast de få rika man tänker på utan den stora mängden fattiga. ”
  Fattigdomen är ett problem, men fördelningen är ett problem även förutom denna. Pengar ger också makt som alltså är koncentrerad i väldigt få händer. När det handlar om begränsade resurser hjälper det inte om alla får dubbelt så mycket pengar. Om någon har 1000 gånger mer kommer i alla fall han kunna få vad han vill medan den med mindre blir utan. Relativa inkomster har betydelse. Om en advokat tjänar 100 gånger mer än en städare kan advokaten lätt skaffa städhjälp men städaren finner det nästan omöjligt att skaffa juridisk hjälp.
  Jag läste nyligen en essä från en gammal bilarbetare i USA. Han hade börjat utan utbildning med enklaste, skitigaste jobbet som fanns, och han tjänade då i alla fall bättre i relativa termer inte bara än vad dagens låglönejobb som i snabbmatsrestauranger ger utan även vad många akademiker tjänar när de går ut skolan med höga studieskulder. På den tiden hade de fackföreningar som krävde bra löner, numera har högern tagit över agendan och talar om för folk att hur lite de än tjänar så är det inte mer än rätt enligt ”den fria marknaden”, och med fagra löften om att om de bara jobbar hårt kommer de avancera och tjäna mer senare (vilket i USA blivit allt svårare när den sociala rörligheten stagnerat) och folk går på det medan de rika skrattar hela vägen till banken!
  Jag kunde på samma sätt som KF insinuera att Jonas och KF måste vara stenrika och argumenterar i eget intresse, men sanningen är nog snarare att de är nyttiga idioter som glatt argumenterar mot sina egna intressen för att de indoktrinerats att allt annat är socialism, kulsprutor och koncentrationsläger. Någon mellanväg finns inte.

 72. Mats G

  #71
  Jag håller med i mångt och mycket i din verklighetsbeskrivning. Slutsatserna, lösningarna och analysen är väldigt olik din. Jag kan bara mana dig att inte fastna i dina egna dogmer allt för djupt. Det är alltid bra att utmana sina egna tankar.
  (”Too big to fail”)
  Det här är ett seriöst problem. Sverige och Anders Borg i spetsen ligger rätt långt framme i sina tankar. Staten ger inte bort pengar utan lånar ut eller köper aktier. Dvs tar över ägandet för ett tag och säljer sedan när tiderna är goda. Jag anser att det är klokt använda skattepengar. Jag tror svenska banker aktar sig mer än ex amerikanska, franska, engelska banker o s v, från att inte agera affärsmässigt. Tyvärr är vi integrerade i omvärlden så kommer vi se samma problem om och om igen. Banker lånar ut för mycket och förlitar sig på skattemedel. Sedan har de mage att kritisera allahanda system och gör massa knepiga uttalanden i ekonomiska frågor. I anständighetens namn borde de ligga lågt tills de vässar sig.
  ”glatt argumenterar mot sina egna intressen”
  De här är ett intressant fenomen i många sammanhang. Det visar hur hjärntvättade människor kan bli. Det är lite läbbigt faktiskt när man tänker på det. Jag misstänker att i det du syftar på så iom att jag är löntagare så skall jag per automatik var emot kapitalism.
  Hmm, inte så enkelt tyvärr. För att förstå sig på hur ett ev samhälle kan byggas så måste man förstå människor inre drivkrafter. Ambitioner och allt det där psykologiska.
  I ett konsumtionssamhälle så är hög lön en drivkraft. Du kan köpa mera grejer. Det är så samhället är byggt idag. Allt är knytet till BNP. Att knyta våra pensioner till BNP var ett misstag.
  Våra pensionspengar tar dör på oss själva. Men det blir en annan gång kanske.
  När du lyckas lösa Marxismens stagnationsproblem så kanske du har nåt för framtiden. Innan dess är jag tveksam.

 73. KF

  Nej, TP, jag har ingen aning om vad du tjänar. Men så som du skriver så verkar du mer än lovligt avundsjuk på ”de rika”.
  Nej, jag är inte rik. En helt vanlig arbetare. Dock med en bisyssla där jag får in en slant. Hoppas kunna leva på det så småningom och bli min egen. Men det lär väl bli omöjligt ifall den bruna sörjan kommer till makten. Då skattas väl all egen verksamhet till döds.
  För övrigt, har du hört uttrycket: var och en är sin lyckas smed? Istället för att köra med kommunistfloskler om fördelning, där mindre bemedlade ska få av de rika, får väl var och en som vill bli rik jobba för det. Finns inget som hindrar människor att göra det i en marknadsekonomi där man äger det man skapar. Bara att se till att få arslet ur vagnen istället för att vänta på allmosor.

 74. Thomas,
  Så länge du är för existensen av resurser behöver de förvaltas av någon. Antingen en (helst tydlig) ägare med vad det innebär, eller en byråkrat som ombud åt makten som då ’äger’ den istället.
  Den ena lösningen fungerar på det stora hela bra, den andra dåligt. Och ännu sämre går det om den skapats genom sk ’nationalisering’ (dvs konfiskation). Helt enkelt för att det gör alla andra ägare rädda, och ingen vill bygga upp ny egendom.
  Att företag som helt lagligt inte (tyvärr inte längre!) finns i Sverige sägs ’smita från skatten’ är vänsterns retorik som bara illa döljer att den eg anser sig ha politisk rätt att förfoga över alla resurser som finns i landet, och att privategendom sas bara är ’till låns’
  ’Bankfolk’ – Problemet är fallen där ägandet och ansvaret inte är tydliga. Se även Mats svar. Åter försöker du skylla dålig politik på dem som utnyttjar sådan. Väsentligen beskriver du precis den sortens problem som uppkommer när där inte finns tydliga ägare med tillhörande ansvar som står att förlora mycket. Något försök till jämförelse mellan verkliga alternativ försöker du inte ens.
  Egendom ger makt över just denna egendom. Inget annat. Poängen är att det i allmänhet innebär att man försöker förvalta den med mer omsorg om dess värde. Någon makt bortom denna egendom ger den inte annat än i meningen ’kunna erbjuda produkter/anställningar’ etc. Politiker har ett annat ansvar (och makt) i det sammanhanget. De flesta problem du beskriver härrör från att den delen sköts betydligt sämre.
  Bilindustrin i Detroit, och faktiskt hela Michigan är på dekis. Till viss del var det oundvikligt iom att biltillverkning inte längre är spetsteknologi och extremt konkurrensutsatt. Men fackföreningarna (i Michigan) är definitivt inte oskylda till det heller. Där om någonstans kan du tala om lobbying. Men du är nog rejält felinformerad om orsakerna till en hel del av både industrins och statens kräftgång. I andra delar av USA har bilindustrin inte alls samma problem.
  Flosklerna om ’vad högern lovar’ är bara pinsamma. Jag anser öht inte att politiker bör lova ngt faktiskt utfall. för det kan de inte. Och de som ständigt vill utlova ett framtida utopia är defintivt inte de på ’högersidan’ …
  ” Jonas och KF måste vara stenrika .. men sanningen är nog snarare att de är nyttiga idioter som glatt argumenterar mot sina egna intressen ”
  Ja, där hamnar du på rätt slasknivå, Thomas. Personligen behöver jag inte kalla dig’nyttig idiot’, du är varken eller! Men jag noterar att du ger ännu ett bra exempel på avgrundsvänsterns monumentala feltänk, när du säger dig veta vad som ’egentligen är bäst för andra och deras intressen’. Mats G:s svar är också bra.
  Och iom att du kastat in handduken, eller bara ägnar dig åt floskler och luftpastejer, kan vi ännu en gång konstatera att du i sak inte hade ngt egentligen. Bara pekande på allsköns saker som ’bevisar’ att vänsterns utopia inte infunnit sig, och anklaga ’dom rika’ för att det är så.
  Ledsen Thomas, men någon djupsinnigare analys än så blir det liksom aldrig från er där …

 75. #74 angående Detroit
  Tragiskt, men kanske passande för dem som tycker att text och argument är för långa och jobbiga, och menar att en bild säger mer än 1000 ord. Titta i så fall här:
  The Guardian, om ’Detroit in ruins’

 76. Peter Stilbs

  Verkligen tragiska bilder Jonas N #75 – men snygg användning av HDR-fotografi

 77. LBt

  Thomas P #71
  Oförmågan att hålla fingrarna borta från syltburken är en välkänd mänsklig egenskap och det är gruppens uppgift att stävja den. Egenskapen har inga politiska förtecken, däremot gruppen. Vilken grupp eller samhällskonstruktion som har bäst förutsättningar att stävja mänskligt missbruk är inte en helt enkel fråga.
  Beträffande vikten av fattigdomsbekämpning tror jag vi är överens men jag lägger möjligen större vikt vid att minska fattigdomen än att minska klyftorna.
  Det du beskriver som Kamprads ””smarta” företagskonstruktioner för att smita från skatten.” beskriver jag istället som avgörande strategiska beslut för att skapa det underlag verksamheten behövde för sin expansion. Hade Kamprad stannat med Sverige som plattform hade möjligen företaget självdött, hade Kamprad valt aktiebolagsformen hade expansionen gått mycket långsammare och troligen aldrig nått sin nuvarande omfattning.
  Men som sagt, Kamprad är inte ensam, jag har redan nämnt Gates och det finns fler i den moderna nätvärlden. De har sett möjligheterna och haft förmågan att ta till vara dessa. Jag kan inte se någon poäng i att hålla dem tillbaka eller att inte låta dem förvalta de tillgångar de skapat. Jag tror inte världen blir bättre av att några får det sämre men missbruk skall naturligtvis bekämpas.

 78. KF

  Jonas, tragiskt hur en modern stad kan förfalla så.

 79. KF

  LBt, två kommentarer av dig där jag håller med dig. Vem hade trott det? 😉

 80. Thomas P

  Mats G #72 Jag håller helt med om att vi i Sverige skötte vår bankkris bättre där ägarna fick stå för större del av smällen. Inte heller accepterade vi samma grad av direkta brottslighet från banker som förekommit i stor skala i USA med förfalskade dokument etc.
  ” Jag misstänker att i det du syftar på så iom att jag är löntagare så skall jag per automatik var emot kapitalism.”
  Inte alls. Däremot kan man även i ett kapitalistiskt system ha olika fördelning på skatterna och inkomsterna. Titta på figurerna i länken jag gav i #54, både hur utvecklingen för de allra rikaste skenat och hur genomsnittsamerikanen har en helt skev bild av hur det ser ut. Därav mitt tal om indoktrinering.
  ”När du lyckas lösa Marxismens stagnationsproblem så kanske du har nåt för framtiden.”
  För all del, men jag ser nog hellre att man kör det experimentet i något annat land först så kan vi importera lösningen om den fungerar 🙂
  KF #73 ”. Men så som du skriver så verkar du mer än lovligt avundsjuk på ”de rika”. ”
  För egen del, inte ett dugg. Jag har tillräckligt med pengar och inga dyra vanor. Däremot ser jag en samhällsutveckling som jag tycker går i en mycket obehaglig riktning, men jag kanske bara är konservativ.
  ” Finns inget som hindrar människor att göra det i en marknadsekonomi där man äger det man skapar. Bara att se till att få arslet ur vagnen istället för att vänta på allmosor.”
  Ja, en dag kanske du växer upp och inser att systemet inte är så rättvist. Du jobbar hela livet och kanske rentav lyckas få ihop en riktigt hyfsad slant om du är duktig och flitig, eller också har du otur någonstans på vägen och får börja om från början. I Sverige har vi fortfarande ett socialt skyddsnät, men i USA har fler och fler som trodde sig tillhöra en solid medelklass en dag vaknat upp jobb- och hemlösa.
  Andra föds rika eller med rätt kontakter och behöver inte göra ett dugg för att kunna leva ett liv i lyx. Det obehagliga med dagens utveckling är att de superrika mer och mer tappar kontakten med det vanliga samhället och lever i en värld för sig, och då är vi på väg mot en ny aristokrati och på lite sikt rentav en ny fransk revolution.

 81. Thomas P

  LBt #77 ”Vilken grupp eller samhällskonstruktion som har bäst förutsättningar att stävja mänskligt missbruk är inte en helt enkel fråga.”
  Precis. Därför är det så fel att som somliga i den här gruppen se staten och politikerna som representant för allt ont och kapitalisterna som goda eller i bästa fall ofarliga.
  Och sen är du åter inne på entreprenörer som i alla fall tar risker för att skapa något eget medan jag mer talar om bankfolk, VD:ar m fl. Kanske jobbar en VD på ett företag mer, men hur mycket mer lön än de som utvecklar produkterna eller tillverkar dem är han egentligen?

 82. KF

  ”… men i USA har fler och fler som trodde sig tillhöra en solid medelklass en dag vaknat upp jobb- och hemlösa.”
  Ja och? Ska man då bara lägga sig ner och och vänta på allmosorna? Man har ALLTID ett val för hur ditt liv ska te sig. Det är din uppgift att lösa dina problem, ingen annans. DU har ansvar för ditt liv, ingen annan. Visst, det kan vara svårt, men inget är omöjligt.
  ”Det obehagliga med dagens utveckling är att de superrika mer och mer tappar kontakten med det vanliga samhället”
  Mer riktigt hade det varit om du skrivit: ”Det obehagliga med dagens utveckling är att många av Sveriges folkvalda politiker mer och mer tappar kontakten med det vanliga samhället”.

 83. TP #81
  ”Därför är det så fel att som somliga i den här gruppen se staten och politikerna som representant för allt ont och kapitalisterna som goda eller i bästa fall ofarliga”
  Som vanligt luftpastejer, plattityder och meningslösa halmgubbar. Både politiker och ägare av produktionsresurser (kapitalister) behövs. Det har distinkt olika roller och funktioner i samhället. Problemet uppstår när politikerna vill leka kapitalister, och kapitalister vill köpa sig politik.
  Blå tåget insåg detta faktiskt innan Ebba Grön!

 84. LBt

  Thomas P,
  ”….se staten och politikerna som representant för allt ont och kapitalisterna som goda eller i bästa fall ofarliga.”
  Naturligtvis är det fel.

 85. Pär Green

  56 Thomas P 2014/01/27 kl. 21:56
  ”Har du något förslag på ett bättre system utan politiker?”
  Nej, men det är helt klart att politiker inte själva klarar av ”sin” uppgift!
  Hur får man in ”sunt förnuft”?
  Politiker driver självklart sin egen politik, och det till absurdum!
  Hur kan MP förneka att det inte skett någon temperatur förändring de senaste 15 till 17 åren?
  Vilket tydligen IPCC har bekräftat?
  Är det verkligen så bra med privat vård o skola?
  Varför klarar inte politiker att ha statsbudget i balans?
  Är det brist på ekonomer? Nej, det går enbart ut på att politiker vill till varje pris behålla makten!
  En utopi är att politiker tar ett gemensamt ansvar! Men risken är, att ingen vågar ta något beslut, så blir det kaos.
  Mera folkomröstningar kommer att krävas.

 86. Pär Green

  Kamprads anda lever vidare!
  Ikeas vinst efter skatt uppgick till 3,3 miljarder euro, cirka 29 miljarder kronor, för räkenskapsåret som sträcker sig mellan september 2012 och augusti 2013.
  Ikeas vinst efter skatt uppgick till 3,3 miljarder euro, cirka 29 miljarder kronor, för räkenskapsåret som sträcker sig mellan september 2012 och augusti 2013.
  Det var en ökning med drygt tre procent jämfört med året före. Försäljningen ökade också med drygt tre procent, till 27,9 miljarder euro, cirka 245 miljarder kronor.
  ”Hushållens konsumtion har stärkts på flera marknader. Det är för tidigt att säga att det ansträngda ekonomiska läget är över men det finns positiva tecken. Viktiga konsumentmarknader som till exempel USA återhämtar sig. Vi ser även tecken på en generell återhämtning i Europa, och en ljusning på flera av de sydeuropeiska marknaderna”, skriver Peter Agnefjäll, vd och koncernchef på Ikea Gruppen, i ett pressmeddelande.
  http://www.dn.se/ekonomi/ikea-okade-vinsten/
  När skall politiker komma i närheten?

 87. Mats G

  #85
  Varför klarar inte politiker att ha statsbudget i balans?
  Statsbudgetar är knepiga saker så det är inte helt lätt att förstå sig på.
  Själv tycker jag att vi kan tacka vår lyckliga stjärna att Reinfeldt och Borg var där de var under finanskrisen. Det har gått många förbi men de är internationellt erkända för denna bedrift och har mycket hög status inom framförallt Europa. Men även USA har sneglat en del på Sverige i det sammanhanget.
  Faktum var att Borg fick kritik att han betalade av statsskulden för snabbt. Jag har inte 100 koll på det men det är inte bra för ett land att ha för lite statsskuld. Skulle gissa att det har med inflationsmålet att göra. Så vad göra.? Jo, dela med av kakan så ett 5:e skatteavdrag blev möjligt så vi kan shoppa ännu mer och staten får in moms och vi håller igång ekonomin.
  Det är allmänt känt att det är hushållsekonomin som har hållit Sverige flytande under krisen. Lite flyt hade han Borg, men ett bra lag har tur. Så Bravo Borg. Tack för att du guida oss genom krisen.
  ”Är det verkligen så bra med privat vård o skola?”
  Bra skola och vård har inget med ägarformer och göra.
  Det man missade var att det behövs mer kontroll. Det kan man ha åsikter om. Jag gillar inte se elever komma i kläm som hände.
  ”politiker vill till varje pris behålla makten!”
  Så är det. Är man politiker vill man påverka. Det är det, det hela går ut på. De som sitter i opposition vill också till makten.
  Sedan kan man ha åsikter om dagens politiker roll eller uppdrag. Var är samhällsbyggarna? Det är min fråga.

 88. Pär Green

  Är imponerande vad en ”vanlig människa” kan åstadkomma, trots all kritik!
  Vad kan en politiker åstadkomma?
  Ikea ökade i fjol vinst och omsättning med 3,1 procent till 29 miljarder kronor respektive 245,5 miljarder kronor. ”Det finns positiva tecken men vi kan inte säga att det ansträngda ekonomiska läget är över”, säger koncernchefen Peter Agnefjäll.
  Siffrorna gäller Ingka Group som är den största franchisetagaren och driver 303 av de sammanlagt 345 varuhusen i 42 länder. Siffrorna gäller affärsåret som sträcker sig från september 2012 till och med augusti 2013. Sju nya Ikeavaruhus öppnades under året och två nya länder tillkom på Ikeakartan: Qatar och Litauen.
  Tillsammans sålde samtliga Ikea-varuhus för 257 miljarder kronor i fjol. 775 miljoner varuhusbesök noterades och Ikeakatalogen laddades ner i 9,7 miljoner exemplar.
  Varuhusen hade sammanlagt 151.000 anställda och varuhusytan var 9,9 miljoner kvadratmeter.
  ”Hushållens konsumtion har stärkts på flera marknader. Det är för tidigt att säga att det ansträngda ekonomiska läget är över men det finns positiva tecken. Viktiga konsumentmarknader som till exempel USA återhämtar sig. Vi ser även en generell återhämtning i Europa och en ljusning på flera av de sydeuropeiska marknaderna”, skriver Peter Agnefjäll, vd och koncernchef på Ikea Gruppen i ett pressmedelande.
  Europa är fortfarande Ikeas största marknad och här ligger 248 av varuhusen. Nordamerika har 50 varuhus, Asien 30, Mellanöstern 9, Australien 7, och Centralamerika 1.
  Varumärket Ikea fyllde 70 år i fjol.
  http://www.di.se/artiklar/2014/1/28/ikea-okade-vinsten/

 89. Mats G

  #88
  Som en anekdot kan jag berätta att jag satt som spindeln i informationsflödet när det gällde inköp och supplying på IKEA i ett antal år. Och jag håller med. Det är imponerande. Det är svårt att förstå vilka volymer det handlar om world wide.
  Jag är djupt imponerad av IKEA och Kamprad. I Kamprad förtjänar all respekt. Han är i klass med alla Sveriges industrijättar.

 90. Pär Green

  87 Mats G 2014/01/28 kl. 15:08
  ”statsbudgetar är knepiga saker så det är inte helt lätt att förstå sig på”
  kan så vara, men debet o kredit, är något som varje individ måste hålla sig till!
  Är förmodligen enbart en regering som under lång tid kan ägna sig åt kredit, och överlåta skulden till landets invånare!
  Banken har liiiiite andra krav på individen, vid lån av bostad!
  Facit ifrån odugliga politiker finns här!
  Vilken bank skulle ge denna kredit till de som lever i verkligheten?
  http://statsskuld.se/

 91. Pär Green

  Det finns en likhet mellan politikers oansvariga budget o bankers förlustaffärer!
  Alla skulder överlåts till befolkningen!
  Ingen behöver ta ansvar, eller avgå. Bara att fortsätta som inget har hänt.
  Och det ju på sätt o vis sant, det är bara för de som skall betala, som det har hänt!

 92. Thomas P

  Per #90 Staten äger stora tillgångar i forma av byggnader och infrastruktur. Den har en garanterad inkomst genom skatter. Det är inte mer konstigt att en stat har skulder än att ett företag har det.

 93. Mats G

  #90
  Wikipedia
  ”Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt”
  40% är verkligen bra. Jag erkänner att det var mycket nollor men här är det nog procenten som är viktig.
  Låt oss göra ett räkneexempel. Ett hushåll med en årsinkomst med 500.000 kr som bränner varenda öre får en omsättning på 1.000.000 kr under ett år. Med samma skuld som Sverige så har de en skuld på 400.000 kr. Jag skulle tro att de kan få låna mer. Jag skulle hävda att det är ett hushåll med god ekonomi liksom Sveriges.
  Jag kunde se att Sveriges statsskuld har stabiliserats på runt 40%, Jag tycker det ser medvetet ut.
  Sedan kan man ju fråga sig varför Norge har en statsskuld. Förmodligen av den anledningen jag nämnde tidigare.

 94. Pär Green

  92 Thomas P 2014/01/28 kl. 19:15
  ”Det är inte mer konstigt att en stat har skulder än att ett företag har det.”
  Men Du, ett företag kan gå i konken, och återuppstå i annat namn!
  Hur är det för en nation? Vad händer om nationen tvingas sälja ut sina tillgångar?
  http://statsskuld.se/

 95. Mats G

  #94
  ”Hur är det för en nation? Vad händer om nationen tvingas sälja ut sina tillgångar?”
  Om man är intresserad kan man ju alltid studera Grekland.

 96. Pär Green

  95 Mats G 2014/01/29 kl. 09:10
  Även Tyskland har en bitter erfarenhet från 30-talet liksom USA med börskrasch! Och många andra länder!
  Även i detta plutteland har det varit bistra tider.
  Men det är väl inget att sträva efter för Sverige? Går det ta lärdom om redan gjorda misstag?

 97. Mats G

  #96
  Intelligens är att lära sig av sina egna misstag. Visdom är att lära av andras.

 98. Pär Green

  97 Mats G 2014/01/29 kl. 11:53
  ”Intelligens är att lära sig av sina egna misstag. Visdom är att lära av andras.”
  Med andra ord, saknar politiker visdom!
  Historien upprepar sig igen o igen!
  Nu går back för de som investerat i solpaneler bl.a. i Spanien!
  Och det trots att de redovisade produktion dygnet runt nyss!

 99. Mats G

  #98
  ”Nu går back för de som investerat i solpaneler bl.a. i Spanien!”
  Det här är ju lite intressant. Jag misstänker att de som gjorde kalkylerna räknade på ett visst elpris. Om det nu inte var ett politiskt projekt, då spelar ju priset ingen roll. iofs får de nu stå med skägget i brevlådan.
  det enda jag känner till varför priset är lågt nu är att Hydraulic fracturing har slagit igenom på bred front i USA. Det har inneburit att amerikanskt kol dumpas billigt på världsmarknaden. De borde påverka priset lite varstans.
  Det här hade man missat. Och det är problemet med såna här typer av långtidssatsningar. Att investera i sånt som levererar dyr el verkar oklokt. Om priset går upp för mycket så kommer något att hända. Nya aktörer kommer in. Det är basic nationalekonomi. Har man nu inte dessa kunskaper eller inte låtsas om de så blir det fel. Det går inte att låtsas som om verkligheten inte existerar.

 100. Pär Green

  99 Mats G 2014/01/29 kl. 16:58
  ”Det går inte att låtsas som om verkligheten inte existerar.”
  Och i vilken verklighet lever Du i?
  Antar att stortrivs i trollskogen!

 101. tipp

  Vad gjorde västvärlden rikt? Kunskap och handel!
  På 800-1000-talen vallfärdade vetenskapsmän till Baghdad för det var då ett centrum för mängder av kunskap. På 1100-talet stoppades i praktiken det av en ny dominerande islamsk filosof, al-Ghazali som fick folk att tro att matematik, fysik och logik var djävulens påfund. Därför finns det bara någon enstaka islamsk nobelpristagare. Judarna som är bara en bråkdel så många har mängder av nobelpristagare.
  Kristna och muslimer fick förr inte ta ränta. Därför kallades judar in i en rad europeiska stater. Judarna fick lov att låna ut pengar mot ränta till de nya ”industrialisterna” och ägarna/handelsmännen. Det gjorde dem rika. Judarna hade inget hemland men många intressen att bevaka runt om och därför ingick inte krig i deras affärsidé. I kristenheten var det Luther som ”avskaffade” förbudet mot räntor och satte kanske mer fart på den ekonomiska aktiviteten än hans pliktmoral. Katolikerna fick allmänt inte rätt att ta räntor förrän på 1700-talet.
  Och medan vissa herremän herr berikade sig på krig där deras underlydande fick fungera som kanonmat – och alla slogs med sina gudar på sin sida – så växte en handlande borgarklass fram här på 1600-1700-talen.
  Kunskap och handel har gjort människor rika. Krig och gudar har gjort dem fattiga.
  Och dagens stora okunnighet gör också folk fattigare.

 102. BjörnT

  tipp #101. Jag har läst betydligt mer sofistikerade analyser……
  En är att Europas enormt brokiga geografi gjorde att många stater uppstod som ofta låg i krig med varandra men endast ett fåtal gånger efter Romarikets fall lyckades någon enstaka makt bli dominerande. (Charlemagne typ).
  Krigen drev många gånger den tekniska utvecklingen och om inte annat gjorde det folk och längder krigsvana. Och de ständiga krigen gjorde att ingen stor och kvävande överklass kunde dominera länder för någon längre tid. Och de många länderna gjorde att förtryckta människor med andra ideer kunde byta länder och eventuellt tillämpa dessa där.
  En annan faktor var de många långa kuster som omger de europeiska rikena med många skilda betingelser som tvingade fram många innovationer inom seglingskonsten, en avgörande faktor för att kunna erövra länder lite längre bort och för långdistanshandel.
  Det finns annat med, vindsystem som favoriserade europeernas resor.
  Och så mycket annat.

 103. Mats G

  #102, #101
  Läste en artikel för bra många år sedan och har endast svagt minne om detaljerna. I den studien jämförde de Kinas och Europas utveckling.
  Grundfrågeställningen var.
  Varför tog Europa sig till industrialismen med Kina stagnerade?
  Under en period i historien hade de likartade förutsättningar.
  Kommer ihåg som just Björn nämnde att de eviga krigen mot någorlunda jämstarka länder drev på utvecklingen. Men också Religion, filosofi och inte minst det matematiska systemet. I allt detta skilde sig Kina och Europa. Däremot så hade Kina också massa krig.
  Det senaste från genetiken är ju som jag senast hörde idag är att Europeerna(Kaukasiern) har neanderthal DNA. Det har sannolikt tillfört brutalitet, empati och inte minst att vilja tillhöra grupper och samarbeta.
  I dagens samhälle är det inte avgörande. Men kan ha spelat in för att Europeerna tog sig dit de kom. Det är en unik bedrift. Helt klart.

 104. BjörnT

  Mats G #103. Tror nog att kinesernas filosofi, religion och matematikliksom tekniksa nivå väl matchade europeernas. Man hade bl.a. ett räknesystem som var positionsbaserat, precis det som uppfanns av indierna och via araberna inkorporerades av europeerna. Även om det var klumpigare.
  Ett av de stora problemen var en för stor centralmakt som hindrade konkurrens och utveckling, ungefär som ett statligt monopol i stället för ett fritt konkurrensutsatt näringsliv.
  Ett belysande exempel var när man på 1400-talet tog ett beslut att i stor utsträckning upphöra med stora flottor för handel militärt bruk. I Europa kämpade i stället t.ex. engelsmän och holländare om att bygga upp stora krigs-och handelsflottor.

 105. Fredrik

  Med tanke på att Rockefellers, Romklubben och andra grupperingar ivrigt hejat på och stöttat framväxandet av den moderna miljörörelsen bör man nog ana att det finns också andra agendor bakom alla larm.
  Personligen har jag beslutat mig för att vara skeptiskt mot allt som säljs in med rädsla och som försöker slå splittring mellan vanliga medborgare samt ta ifrån oss vår individuella frihet (och våra skattepengar). Det är så vi alltid blivit styrda och alltid kommer att fortsätta bli styrda om vi inte börjar förstå de mekanismer som ligger bakom. Hur många sekunder gick det mellan Berlinmurens fall och klimatspöket, t.ex?

 106. Pär Engström

  Den ekonomiska vetenskapen misslyckades med att förutse den ekonomiska (finans)krisen som uppdagades år 2008 och som gav biverkningar i ett antal delekonomier med bl.a. ökad arbetslöshet etc. som följd.
  Den stora frågan är vad vi kan lära oss av denna finanskris? För lite eller för mycket politisk inblandning?
  Historiskt sett har kolonialism varit en följeslagare till västvärldens dominans. Generationer västlänningar fick, via utbildningssystemen, lära sig om den ”vite mannens börda”. Kanske var det Muhatma Gandhi som började erodera den västerländska moraliska överlägsenheten med orden ”ju mer ni slår oss, desto mer erkänner ni att ni har fel”.
  Under 500 år har det pågått en process som kan benämnas som globalisering. En globalisering där människor i varierande grad kopplas samman ekonomiskt, politiskt och kulturellt.
  Kan det vara så att den ekonomiska globaliseringen möjliggjordes på grund av en politisk globalisering?
  Och om vi ser tillbaka på olika tidsepoker så varar ingen dominans för evigt. Ekonomiskt har vi väl tre regioner, USA, EU och Kina (även Japan) som kan sägas vara motorer i dagens globala ekonomi. Styrkeförhållanden mellan dessa regioner har ändrats så tillvida att Kina beräknas inom en tioårsperiod vara den största ekonomin. Den globala ekonomin är sårbar – det som händer i Kina eller USA ”smittar” snabbt över till t.ex. Europa. Så sent som hösten 2013 höll den globala ekonomin andan när USA skulle besluta om den inhemska ekonomin.
  Eftersom pengar flyttar snabbare än arbetskraft behöver arbetskraften vara flexibel – flexicurity är det begrepp som politiska ekonomer använder för att beskriva ett system i vardande som bygger på både främjande av flexibilitet för att stödja ekonomisk tillväxt och på en grundtrygghet som främjar ett politiskt och socialt medborgarskap.
  Ett annat begrepp som beskriver ett ekonomiskt system i vardande är prekariat. Prekariat är en sammankoppling mellan prekär och proletariat och beskriver ett ökande antal människor som försörjer sig via tillfälliga anställningar och som på så sätt befinner sig i en sårbar situation.
  För 50 år sedan ansågs det fint att vara ett företag troget. Idag undrar människor om det är fel på en person som arbetar på samma arbetsplats i 20-30 år. Den globala ekonomin har inte endast påverkat anställningstryggheten utan även ”den mänskliga karaktären”.

 107. Mats G

  #106
  ”Den ekonomiska vetenskapen misslyckades med att förutse den ekonomiska (finans)krisen som uppdagades år 2008”
  Det var inte helt enkelt att förutspå för det berodde på kriminellt beteende.
  Först subprimelånen och sedan Grekland. Hade vi kontrollerat de finansiella institutionerna bättre hade vi kanske sluppit allt detta.

 108. BjörnT

  Roligt med alla hyllningarna till IKEA på denna blogg.
  Som bekant satsar man ju stenhårt med uthållig energiförsörjning, bergvärme och kyla,vindkraft, solceller (både för eget bruk och som försäljningsvara) och man har en grön fond IKEA Greentech (startplåt 500 MSEK).
  Ja du Pär Green, tänk hur IKEA satsar på energiproduktion utan start- och stoppknapp. Bara slänger sina surt förvärvade slantar in i ett svart hål (om det nu finns sådana). De borde ju böfveln satsat på brunkol så vi får ut lite till av den goa CO2n i atmosfären!
  http://ikea.greentechab.com/
  http://www.ikea.com/se/sv/about_ikea/newsitem/2012_IKEA_Glotesvalen_vindpark
  http://www.energinyheter.se/2013/09/ikea-b-rjar-s-lja-solpaneler
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/ikea-satsar-pa-solpaneltak-i-usa_8564930.svd
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article263855.ece