Anteckningar från Green Business

Allmänt intryck: Segt och sömnigt.
Bäst: Sten Jakobsson, ABB. ”Solkraft är sämsta möjliga energikällan för Sverige.”
Sämst: Johan Eliasch, Special Representative of the UK Prime Minister. Stakar sig fram på dålig svenska med vart tredje ord på engelska. Varför pratar inte människan bara engelska i stället? Hur han fått jobb hos Gordon Brown är en gåta.
Årets Gröna Kapitalist: Richard Bergfors, vd på Max. Han har sett Al Gores film minst 15-20 gånger.
Bokaktuell: Klas Eklund, ekonom på SEB. I mars publiceras han bok ”Vårt klimat”. Vi kan lätt föreställa oss vad den kommer att innehålla.
Aktivist nr 1: Kristina Persson, Global Utmaning: ”Utsläpp av CO2 måste bli så dyrt att ett systemskifte blir möjligt. Det ska vara dyrt att förorena.”
Aktivist nr 2: Lars G Josefsson, Vattenfall. Gillar inte att medier släpper fram de extrema rösterna. ”Det hjälper inte direkt.” ”Jag brukar betrakta mig själv som klimataktivist.” ”Utsläpp av växthusgaser kommer inte att accepteras.”
Mest okunnig: Staffan Tillander, klimatambassadör på miljödepartementet. ”Det händer redan mycket positivt i Kina.” Ja, kineserna öppnar t.ex. ett nytt kolkraftverk i veckan.
Mest inställsam: Pontus Schultz, moderator tillika chefredaktör för VA. Håller inte tempot, håller inte tiden, håller inte spänningen uppe, håller inte i längden, helt enkelt.
Anti-kärnkraft: Maria Wetterstrand, miljöpartiet. ”Kärnkraften har ingen plats i ett framtida energisystem. Våra kärnkraftverk kommer att stängas.”
Störd: Maria Wetterstrand, som träffar lite för många av den gamla, förnekande generationen för att känna sig till freds.
Att fundera vidare på: 1. Företagen säger att de gör som politikerna vill. Men hur vet politikerna vad de vill? Får de sin kunskap från vetenskapen eller från massmedia? 2. Företagen säger att konsumenterna efterfrågar klimatsmarta lösningar. Men varifrån får konsumenterna sin kunskap? Inte är det vetenskapen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Förtjänstfull rapport!
  Tege

 2. Peter

  Blev Maria Wetterstrand störd eller är hon störd i största allmänhet? 😉

 3. Peter: Jag känner inte henne tillräckligt väl för att kunna avgöra. 😉

 4. Calle

  Se upp med vad du skriver.
  Som ansvarig utgivare är det inte alltid bra att skriva att någon är störd. Lär vara åtalsbart.  Du är även ansvarig för vad andra skriver här. Tungt ansvar kanske men det är prövat i rätten.

 5. Appropå nymyntade ord i AGW-hysterins kölvatten:
  Jag tycker att det är lite väl mycket ’kolsyresnömos’ i debatten ..
  🙂

 6. Iven

  Calle
  När det gäller störningar, så stör det mig, att en person, som representerar en mycket liten minoritet av folket, beredes utrymme i medierna som om hon pratade för de 95% av folket, som inte med sina röster velat ge henne ett sådant mandat.
  Men åtalbart är det väl inte att jag då blir störd?

 7. Calle

  Iven, det är stor skillnad på att bli störd och att ge någon benåmningen störd. Det senare kan gå under ärekränkning. Likaså att kalla någon idot, ful, äcklig, m.m. 
  Däremot är det inte åtalbart att bli störd såvioda du inte blir det av t.ex. grannar som spelar hög musik mitt i natten.
  Men att någon har en annan åsikt är inte åtalsbart såvida den inte är rassistisk eller på något annat sätt kränkande mot folkgrupp. .

 8. Konsument

  ”Men varifrån får konsumenterna sin kunskap? Inte är det vetenskapen.”
  Gud då, Maggie? Vad är ditt förslag? Eller ska alla lyssna på Maggie? Du verkar ju väldigt allvetande! – Nej, alla ska tänka själva. Vi behöver inga talorgan eller öron – man tänker ju alltid bäst själv.

 9. Iven

  Calle
  Jo tack, du har naturligtvis rätt.  Förstår  hur du tänkte. Ville bara skoja till det hela lite när det plötsligt blev så allvarligt i tråden,  genom att använda ordet i den bemärkelsen, som jag tror att också Maggie från början avsåg (i rapporten från mötet).

 10. Calle: Låt mig citera förtalsparagrafen. Notera det andra fetstilsmarkerade stycket.
  Brottsbalk (1962:700), 5 kap, ”Om ärekränkning”
  1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
     
  Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

 11. För säkerhets skull, Iven har naturligtvis rätt beträffande innebörden av ordet ”störd” i inlägget ovan. Man måste nog vara lite av en konspirationsteoretiker för att genast anta att jag talar illa om en av våra partiledare. När humor blir straffbart i Sverige, då är det illa.

 12. Steve

  Ja, detta är alltså Sverige av idag…  Det är fel, ja, det skulle rentav vara åtalbart att kalla någon ’störd’…  (Visst, visst:  en partiledare!  En av dem som bestämmer för oss, en av dem som gör att vi alla har det så bra!…) 
  Mitt förakt är massivt.

 13. Calle

  Steve. Tro inte det är bättre i andra länder. I stora landet i väster kan du i princip försvinna om du säger fel saker, särskilt om det är presidenten. I de två stora länderna i öster är det ett faktum att så sker och inte ”i pricip”. Även innom EU är lagstifningen på denna punkten förmodligen klart hårdare än här.
  MK om jag tolkar lagtexten rätt så är det ganska fritt för tolkningar. Vet dock om fall med liknande bloggar där endel inlägg varit av rassiter. Den ansvarige utgivaren är då ansvarig även för vad andra skriver. Därav sitter det folk på de större tidningarna och kontrolerar vad som skrivs.

 14. Calle: Det blir ”probably the best beer in the world”-försvaret. Så länge du säger något som är vagt nog och som det finns skäl att tycka så kan du glida. Värre blir det när man påstår rena faktafel, speciellt om man hävdar att någon är brottslig. Att säga att någon är ”störd” är ofint men också ett allmänt tyckande istället för ett faktamässigt påstående. Hade du däremot varit läkare och påstått att någon var ”störd” ungefär som att det var en konstaterad diagnos… då hade det varit en annan femma för då är det inte bara en lös åsikt.

 15. Mikael

  Maggie skriver att Wetterstrand blev “störd” av förnekarna, hela diskussionen därefter har ballat ur.

 16. Gunnar Littmarck

  Så nu mer går Wetterstrand runt med diagnosen ”störd” orsakad av en grupp förnekare på IVA-mötet?
  Stackars Maria.
  Kunde bara inte låta bli..

 17. Calle

  Mikael, om det tolkas som om hon blev störd, inga problem. Om det tolkas att hon är störd. Då kan det vara problem. Avsåg att göra en lätt varning, inte starta en debatt huruvida jag kan tolka lagen eller ej. Låt mig förklara. Om jag påstär att person xx är pedofil så är det naturligvis brottsligt (otminståne om det inte är i ett dömt fall). Om jag påstår att personen YY är en elak jävel troligen också ärekränkning. Det finns en gråson. Det jobbiga är att om jag här skriver att personen ZZ är nånting som kan leda till rättsak så är det Maggie som är ansvarig. Vi behöver inte fördjupa oss mer i detta..  blir lätt tjötigt och helt of topic

 18. Tänk att vi hamnat så långt bort från klimatfrågan bara på grund av ett enda ord.
  Calle: om du fördjupar dig vidare i innehållet på den här bloggen så kommer du att se att jag strävar efter en miljö så fri från invektiv och personpåhopp som möjligt. Kolla gärna hur andra bloggare beter sig innan du utfärdar varningar.

 19. Gunnar Littmarck

  Maria är nog shaken not störd…….
  Aj Aj aj jag lovar.. det är såååå dåligt….

 20. Gunnar L: Måste vara dagens lågvattenmärke. 😉

 21. Steve

  Det finns en generationsskillnad här.  I äldre tider talade man om neuroser, eller (ute bland folk) om elakhet.  Men vi blev snällare (i truten):  ”Han är lite störd”, sade kuratorn eller psykologen till mobbare Kalles mamma.  1970 kanske?  Sedan gick det vidare, och idag menar 20-åringar att ”störd” ska betyda ”mentalt skadad”.   Aftonlövet:  ”…knivskar väktare i Uppsala.  Hon är mentalt störd”
  Men dessbättre bestämmer inte 20-åringar — nej, inte ens murvlar som fyllt 20 — vad ord betyder.  ”Störa” blir på engelska disturb, interfere with, trouble, harass, interrupt.  Normalbetydelsen av ”störd” går i den riktningen: disturbed, troubled.  Mrs Weathershore was deeply troubled by the unjustified criticism of AGW from kuffar….
  Bloggchefen har ju konstaterat att DN fullt avsiktligt (ty 2 gånger) plockat bort hänvisningar till vad hon skrivit.  Hon hade nämligen i sin text antytt att DN Vetenskap plockat fram trampcykeln för att ta sig en tur i AGW-värmen.  Men sådant får inte sägas, inte ens antydas, ty det strider mot den sanna tron.  (Att länkarna nu återkommit ändrar inte resonemanget här.)
  — Verkligt roligt blir det när Calle menar att menar att amerikaner har kunnat ”i princip försvinna” om de sagt fel saker om presidenten… Bush, alltså.  Men där är vi nere på en trams-nivå som hör hemma på helt andra bloggar.  Good bye, Calle.
  För dig med lite syrlig attityd:  National Review har en vacker bild på dagens Obama-dyrkan.  Du bör kanske vara konfirmerad för att förstå…   http://corner.nationalreview.com/post/?q=NGY0ODJjNDQ4Mzc0Zjg5YmU1ZDc5ZjNmMTc1YmVmNGE=

 22. Anders L

  Under sovjet-tiden var det en ryss och en amerikan som debatterade vilket av länderna som hade det bästa politiska systemet. 
  – Jag kan ställa mig på ett torg och prata skit om vår president, sa amerikanen, och ändå blir jag ändå inte arresterad. Vad säger du om det, va?
  – Det var väl ingenting, sa ryssen. Om jag pratar skit om er president så får jag medalj!

 23. Steve

  Även knähundar störda idag…  Måste vara något i luften… 
  Förre franske presidenten Jacques Chirac fördes i går skyndsamt till sjukhus sedan han blivit illa tilltygad av sin ”kliniskt deprimerade” knähund.  Den vita malteser-hunden Sumo har allt oftare fått anfall, och kan då göra ’vildsinta, oprovocerade anfall’, sade Chirac’s hustru Bernadette.
  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1126136/Former-French-President-Chirac-hospitalised-mauling-clinically-depressed-poodle.html?ITO=1490
  Förlåt, förlåt, förlåt.  Nu ska jag inte skriva strunt mer.

 24. För säkerhets skull, Iven har naturligtvis rätt beträffande innebörden av ordet ”störd” i inlägget ovan. Man måste nog vara lite av en konspirationsteoretiker för att genast anta att jag talar illa om en av våra partiledare. När humor blir straffbart i Sverige, då är det illa.