Antarktis blir kallare och det snöar på Arktis

antarctic summers temp

Det är inte mycket av Antarktis som värms under deras sommar

I en ny studie av Hsu et al 2021 så konstaterar man att den stora delen av den Antarktiska kontinenten (den östra) har blivit kallare under perioden 1999-2018 jämfört med 1979-1998. Eller c:a 1 grad under de senaste 40 åren. (Se även här ) Författarna lägger skulden för detta på Madden-Julian oscillation. De skriver:

Medan västra Antarktis har upplevt den mest betydande uppvärmningen i världen, sågs en djup nedkylningstrend under den australiska sommaren över östra Antarktis (30 ° W till 150 ° E, 70 ° till 90 ° S) från 1979 till 2014. Tidigare studier tillskrev dessa förändringar i atmosfärisk dynamik med hög latitud, stratosfärisk ozonförändring och tropiska havstemperaturavvikelser. Vi visar att upp till 20 till 40% av den observerade sommarkylningstrenden i östra Antarktis tvingades av dekadala förändringar av Madden-Julian-svängningen (MJO). Både observationsanalys och klimatmodellexperiment indikerar att de decadala förändringarna i MJO, som kännetecknas av mindre (mer) atmosfärisk djupkonvektion i Indiska oceanen (västra Stilla havet) under de senaste två decennierna, ledde till nettokylningstrenden över östra Antarktis genom modifiering atmosfäriska cirkulationer kopplade till Rossby-vågtåg som sprider sig längre fram. Denna studie belyser att förändringar i tropiska klimatmönster under säsongen kan leda till viktiga klimatförändringar över Antarktis.

temperaturtrend Antarktis

Som JoNova påpekar så värms den mindre västra delen. Förmodligen på grund av en kedja med vulkaner under isen.

Och hur ser det ut på Grönland då? Ja, som påpekades av Lena Krantz härom veckan så smälter inte isen undan lika mycket som vanligt under sommaren. Man skyller tydligen detta på att det varit extra varmt över nordvästra Nordamerika.

massbalans Gronland

Bild från WUWT .

Media är fulla med alarmistiska rubriker om värmebölja och skyfall i Tyskland. Allt är koldioxidens fel enligt de ”klimatexperter” som journalisterna citerar. Men efter ovanstående avkylande upplysningar så kan vi som vanligt konstatera: Hå hå ja ja. Klimatet verkar rätt stabilt, det är bara vädret som växlar.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Som tydligt framgår från empiriska data liksom från dynamiska studier av instabilitetsegenskaper i atmosfärcirkulationen så är extrema väderhändelser en intern egenskap hos jordens klimat. Det har alltid funnits. Skillnaden i dag är att alltmer rapporteras genom att alla har tillgång till mobila kommunikationsmöjligheter. Att extrema händelse leder till materiellt allt mer skador är en följd av befolkningsökningen samt att det ständigt finns alltmer som kan förstöras. Till föll av allt bättre prognoser och varningsmöjligheter minskar faktiskt antal människor som avlider.
  De allvarliga problem i Tyskland och Belgien beror på att människor bosatt sig i utsatta och inte sällan attraktiva områden kombinerat med brister hos de kommunala myndigheterna som inte borde tillåta bebyggelse i utsatta områden.
  Konsekvenserna blir sannolikt att allt kommer att förklaras med växthusgasökningen eftersom där krävs inga bevis utan det är fullt tillräckligt med tyckanden. Massorna får sin enkla förklaring som tilltalar de enklaste reptilhjärnor, lokala myndigheter befrias från ansvar och näringslivet satsar alltmer på vind- och solenergi som är bra för affärerna. EU – politiker vill helst få stopp på den svenska skogsnäringen och låta de boreala skogen bli en orörd och igenväxt vildmark. Helst skulle man också vilja göra sig av vattenkraften eftersom den biologiska mångfalden väger tyngre än tillförlitlig elförsörjning.
  Huruvida svenska politiker ställer upp för Sveriges behov och intressen är oklart. Folk i städer och tätorter kanske inte bryr sig. Allt vad de behöver kan de ju köpa på nätet. Först när elen slutar att fungera kommer de att vakna till.

 2. tty

  Nu är det ju faktiskt så att kallare temperaturer i Östantarktis nog delvis beror på högre CO2-halter. Området har ju ”negativ lapse-rate” vintertid vilket innebär att mera koldioxid som förflyttar utstrålningen mot högre höjder de facto ökar utstrålningen. Detta är lätt att se i IR-spektra tagna från satelliter:

  https://www.researchgate.net/profile/Paul-Christodoulides/publication/221909392/figure/fig15/AS:394098788847620@1470971881257/Emission-spectra-of-the-Earth-taken-by-the-Nimbus-4-satellite-Spectrum-a-is-measured.png

  Det understa spektrat från Östantarktis har ”kullar” där de andra har ”dalar”. Dessutom är halten vattenånga i atmosfären extremt låg, mycket lägre än i någon öken, så koldioxiden är för en gångs skull dominerande.

 3. tty

  Apropå kurvan för Grönland så är det värt att notera att den bara går till 20 juni. NSIDC har nu inte uppdaterat sidan på nästan en hel månad:

  ”We post analysis periodically as conditions warrant”
  ”The spike from June 25 to June 27 will be discussed in later a post”

  Den uppdateringen har fortfarande inte kommit. En titt på DMI:s data som däremot uppdateras dagligen visar en betydligt mera dramatisk utveckling:

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20210717.png

  Vi är nu framme vid den tidpunkt då avsmältningen kulminerar och börjar minska, men i år har den knappt kommit igång.

  Och nästan hela iskalotten är täckt av nysnö (blått):

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/Alb_SM_EN_20210716.png

 4. Naturligtvis måste polerna växa till sig, vi smällde ju upp ett gäng nya vädergeneratorer. Och seee! Det funkade.

 5. tty #2,

  Jo, jag har sett de där ”kullarna” vid sydpolen. Men tydligen finns det inget motsvarande vid nordpolen? Eller gör det det? Hänger det ihop med sydpolens stora landmassa?

 6. Lennart #1,

  Tydligen så har inte det tyska varningssystemet fungerat, med påföljd att katastrofen för människor och hus har blivit så stor. Så här skriver The Sunday Times:

  ”The first signs of catastrophe were detected nine days ago by a satellite orbiting 500 miles above the tranquil hills around the Rhine river.

  Over the next few days a team of scientists sent the German authorities a series of forecasts so accurate that they now read like a macabre prophecy: the Rhineland was about to be hit by “extreme” flooding, particularly along the Erft and Ahr rivers, and in towns such as Hagen and Altena.

  Yet despite at least 24 hours’ warning that predicted, almost precisely, which districts would be worst afflicted when the rains came, the flood still caught many of its victims largely unawares.”

  Då hjälper det föga att bygga ytterligare några vindkraftverk som klimatalarmisterna vill ta till som ”åtgärd” mot alla katastrofer.

 7. Håkan Bergman

  Ingemar N. #5
  Skillnaden är att över Antarktis inre finns i princip ingen troposfär, den finns om än tunn över Arktis.

 8. Lennart Svanberg

  Tänk om våra stora mediehus hade fokuserat på: ’Så går kampen mot kriminaliteten’ istället för miljön. Kanske hade man förstått att Trump för flera år sedan läste underrättelserapporter från FBI när han kläckte ur sig ’Last night in Sweden’. Att bevaka en ickefråga där förvirringen är total förutom trosvissheten att vissa aktiviteter är goda (och andra inte) så kanske vi sluppit att se det eskalerande våldet i Sverige.

  Är så fruktansvärt trött på att vi har en generation politiker som ständigt ska berätta för mig om vad jag ska tycka istället för att göra något för mig. Vi som varje dag strävar får höra att vi är värdelösa för att vi är män, rasister eller förnekare bara för att vi har kön, hudfärg eller åsikter som ej stämmer med den styrande eliten.

  Hur ska vi skapa ett nytt ledarskap för landet där kunskap, strävsamhet och lämplighet blir ledorden?

 9. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Ingemar!
  Nyttigt att bli påmind om hur lite man vet om de stora systemen.
  Jag tänker ofta på att jag tillhörde första kullen på naturgeografen i Sthlm, som fick en dos, om än liten (!) om plattektoniken och hur den vetenskapsgrenen har exploderat sedan dess. Man kan verkligen undra hur kommande generationer kommer att se på vår uppfattning om väder och vind och dagens klimatdebatt.

 10. jensen

  8
  En annan förväxling: De styrande i Tyskland inklusive dammskötarna har blandat ihop väder och klimat.

  https://notrickszone.com/2021/07/18/germanys-katrina-officials-left-dams-full-for-weeks-even-with-heavy-rains-in-the-forecast/

 11. #9
  Exakt. Jag är generationen efter dig och läst geologi. Hur tänkte man sig innan 1968 när geologerna erkände plattektoniken?
  Kunskapen fanns ju sedan 1912.
  Ingenting går ihop i naturen utan plattektonik. Ofattbart att det dröjde så länge innan det blev en hyfsad konsensus.

 12. tty

  #10

  Samma historia som 2011 i Queensland. Där lät man också dammarna bli överfyllda i början av sommaren, varpå man var tvungen att släppa allt vatten okontrollerat när regnet fortsatte.

  ”Klimatet” har blivit den universella ursäkten för inkompetenta politiker och ämbetsmän.

 13. tty

  #11

  Eftersom jag också var med när det begav sig kanske jag kan kommentera.

  Det som framför allt fördröjde acceptansen av kontinentalförskjutningen var frånvaron av en trovärdig mekanism som kunde förflytta kontinenterna. Därnäst att man före Glomar Challenger hade mycket litet information om havsbottnarnas geologi. Och därmed inte en aning om att plattorna existerade. Och i tredje hand att de flesta geologer var aktiva i Europa och Nordamerika, där spåren efter kontinentalförskjutningen inte alls är så uppenbara som på Gondwanakontinenterna. Det är inte en slump att Du Toit, den främste förespråkaren för teorin efter Wegener var sydafrikan.

  Den mekanism man hade för bergskedjeveckning var den s k geosynklinalhypotesen.

  En mycket läsvärd beskrivning om hur det hela gick till är Kenneth Hsü’s ”Glomar Challenger: a ship that revolutionized Earth Science”. Den är dessutom faktamässigt korrekt eftersom den är skriven av en framstående geolog.

  Det är remarkabelt hur mycket av vad vi vet om Jorden och haven har upptäckts av bara två fartyg: Challenger och Glomar Challenger.

 14. tty

  #10,12

  Man undrar onekligen varför man inte tappade av vatten ur dammarna i förväg.

  I Queensland berodde det på att det varit några års torka, och att klimatexperterna enhälligt predikade att detta skulle vara för evigt och att dammarna aldrig skulle bli fulla igen, så när det väl kom regn så fyllde man ”för säkerhets skull” upp dem till brädden, inklusive den reserv som uttryckligen var reserverad för att ta upp tillfälliga skyfall. Med förutsägbart resultat.

  Man undrar om något liknande hänt i Tyskland. Eller håller man kanske magasinen knökfyllda för att kunna parera variationer i vindkraftproduktionen?

  Nedan en intressant filmsekvens från Toowoomba i Queensland 2011. Jag var där ca 20 år tidigare. Då gick det en stor ”creek”, alltså en torr flodbädd rakt genom stadskärnan. Under mellantiden hade stadens fäder i sin visdom utvecklat creeken till ett parkstråk och ett antal parkeringsplatser, tydligen utan att fundera på varför creeken fanns just där eller hur den uppstått, vilket fick litet oväntade konsekvenser:

  https://www.youtube.com/watch?v=kYUpkPTcqPY

 15. Inom geologin fanns en stor förnekelse under lång tid. Wegener var meteorolog och överskred forskningsfälten, vilket inte alltid jublas. Det var ingen som trodde att så stora objekt som kontinenter kunde flytta på sig. Skandinavien skriker ut sina tydliga tecken, i dag i alla fall med facit i hand.

  Det var amerikanska militären under WW2 som drog upp de första magnetkartorna. De hade utrustning för att mäta bomber och ubåtar. På köpet fick de fina kartor över bl.a polväxlingen och kunde se Atlantryggens ”årsringar”.
  Oljegeologerna fattade galoppen men akademiska geologer var tröga.

  Frågan är om geologin kan vara tidig parallell till klimatreligionen i fråga om att spräcka bubbla.
  Knappast tror jag.
  Geologin hade bara forskarprestige men nu är det pengar. Mycket stora pengar ihop med politisk prestige och en massa vanligt folk som enbart bryr sig vilka TV-såpor som kommer härnäst och vad plastpåsar kostar på Ullared.

 16. Magnus Andersson

  Inte satt mig in i detta, men noterat vädret på Kebnekaises sydtopp haft dagstemperaturer under 0 grader C och ofta snö hittills denna vår/sommar, medan vackertvader.se anger normala sommartemperaturer där 10-15 grader C. Dock varmare på andra platser i övre Lappland, men förmodar sydtoppens glaciär inte passar för ett klimat-reportage i media i år… 😉

  https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/2-2701066/Sverige/Norbotten/Kiruna/Kebnekaise%20Sydtopp

  Noterar även att UAH temp-data ligger omkring snittet typ 10-30 (?) år tillbaka i tiden.

 17. Christian H

  # 16

  Det är väl som vanligt att inga nyheter som kan ifrågasätta den globala uppvärmningen släpps fram, medan eventuella värmerekord slås upp stort och ses som bevis på att vi får det allt varmare. Det skall bli intressant att se om Kebnekajses sydtopp åter är högre än nordtoppen. Med all snö som fallit på Kebnekajse senaste tiden är min gissning att sydtoppen nu är högre än den var för ett år sedan och kanske t.o.m. högre än nordtoppen.

 18. mattias

  #17
  Ja, det blir intressant att följa hur det går för Kebnekaise i år. Vore bra om vi fick en uppdatering här, för med körsbärsplockade väderrekord så kommer den informationen nog inte väljas ut någon annanstans. Jag hittade statistik för snödjup från SMHI och reagerade på att även vintrarna på 1930-talet var så milda (eller nederbördsfattiga) i norra Norrland: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-vinterns-storsta-snodjup-1.91052 Oftast pratas om de heta somrarna från den tiden och våra värmerekord från 1933 och 1947.
  Snödjupstrenden i södra Sverige är minskande, men ökande i norra Norrland de senaste 20 åren.

 19. tty

  Och på Grönland fortsätter snön att falla….

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_combine_SM_day_EN_20210719.png