Grönland idag

Gronland 20210706

En klimatforskare på Twitter skrev den ovanliga utvecklingen just nu på Grönland. Massbalansen är ju fortfarande positiv så här långt in i smältsäsongen.

Unseasonally high surface mass balance (SMB) in SW Greenland (first two figures). But this precipitation fell as rain (third figure), even up on the ice sheet! More similar weather to follow. Remember that SMB = precipitation minus runoff, and precipitation can be ice or snow.”

”Säsongsmässigt hög ytmassbalans (SMB) i SV Grönland (de två första figurerna). Men denna nederbörd föll som regn (tredje figur), även uppe på isen! Mer liknande väder att följa. Kom ihåg att SMB = nederbörd minus avrinning, och nederbörd kan vara is eller snö.”

Jag ställde lite följdfrågor för att förstå bättre och då förtydligade en annan klimatforskare:

”The snow(firn)pack is at minusdegrees, and the rain refreezes in that. It becomes part of the massbalance. In the freezing process latent heat is released which raises the temp of the snowpack. Which makes further refreezing harder to happen, and also the snow(firn)easier to melt.”
The same thing happens to water from melting snow. So melt- and rain events are efficient ways of warming the snow/firn/ice high up on the ice sheet. It makes the ice sheet more susceptible to further melting…”

”Snön(firn)lagret är på minusgrader, och regnet fryser det igen. Det blir en del av massbalansen. I frysprocessen frigörs latent värme som höjer temperaturen snölagret. Vilket gör att ytterligare frysning får svårare att hända, och även snön (firn) får lättare att smälta.

Samma sak händer med vatten från smältande snö. Så smält- och regnhändelser är effektiva sätt att värma upp snön / isen / isen högt upp på isen. Det gör istäcken mer mottaglig för ytterligare smältning … ”

Jag har försökt att översätta så gått det går genom google och sedan lite eget knåpande. Twitter är nästan i talformat så google översätter väldigt konstigt ibland. Ha överseende med att det inte blev helt perfekt.

Polarportal höll med forskare nummer två och skrev sedan ett eget inlägg:

Sammanfattningsvis är smältutbredelsen ungefär som vanligt, eller mer samtidigt som nederbörden i form regn fryser och därför lägger Grönland på sig massa totalt sett enligt dessa forskare. Anledningen är att värmeböljan i Kanada styr kall luft mot Grönland. Ingen av forskarna skrev det men efter Polarportals inlägg kan man kanske ana att de tänker att grundorsaken är den globala uppvärmningen.

Uppdatering 14:50

Läs gärna tty:s kommentarer 11-13 för mer information.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Dagens forskare skulle nog läsa mer av de som var där under 1800-talet, regn och plustemperaturer är inget konstigt sommartid.

  Den andra Dicksonska Expeditionen till Grönland av Nordenskjöld.
  http://runeberg.org/polexp1883/0213.html

  Ser kallt ut på dagens inlandsis.
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-38.94,65.57,624/loc=-40.816,72.881

 2. Lennart Bengtsson

  Detta är faktiskt vad man kan förvänta sig i ett varmare klimat. Se till exempel bifogad artikelreferens.
  DOI: 10.1175/JCLI-D-12-00233.1

  De är dock inte vad media och allmänhet förväntar sig varför man helst inte vill skriva om det i media. Helst vill man nog lysa den danska vädertjänsten i bann som tar sig till och publicera något dylikt som bara kommer att oroa allmänheten. Greta skulle säga att man skall följa vetenskapen och inte den danska vädertjänsten.
  Tänk om Einstein idag hade försökt publicera sin teori om den allmänna relativitetsteorin. Det hade givetvis varit fullständigt omöjligt. Han hade blivit hudflängd på sociala medier och vederbörligen stoppad på Youtube.

 3. Sören+G

  Enligt CAGW-hypotesen kopplar man värmeböljor till ökningen av CO2 i atmosfären. Man sätter likhetstecken mellan global uppvärmning och CO2-utsläpp som i deras språkbruk kallas ”klimatutsläpp”.
  Men värmeböljor beror på att solen har lyst under en längre tid beroende på att ett stabilt högtryck har etablerat sig.
  När t.ex politiker och journalister skyller extremtemperaturer på utsläpp av koldioxid måste de förklara på vad sätt koldioxidmolekylen styr över högtryck och lågtryck och jetströmmar.

 4. Lasse

  Ovanligt kallt norr om 80 breddgraden.
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

  Dvs 2 i stället för 3 grader plus.
  När det gäller Grönland så väntar vi sedan något år på uppdatering av Watsonflodens avrinning!
  Men hemidan funkar inte heller:
  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-udbredelse/

 5. Jonas

  Heat waven i USA – var den orsakad av den globala uppvärmningen?

  https://cliffmass.blogspot.com/?m=1

 6. #1
  Ja, och från bosättarna där för 1000 år sedan.

 7. Ivar Andersson

  Vädret varierar som det alltid har gjort trots att det råder klimatnödläge. De klimathotstroende har ingen aning om hur vädret var före 1979, då vädersatelliter började mäta, eller om det ska vara 1988, då IPCC bildades. Känner de klimathotstroende till att större delen av Sverige var täckt av inlandsis som av någon anledning smälte bort för 10000 år sedan?

 8. Arne Nilsson

  #7 Jag skrev på nån FB sida att Jorden värms upp av solen. Det låg några kilometer is här över oss för 15 000 år sedan. Jag frågade vad folk trodde om hur det kom sig att isen smälte bort? Någon skrev att jag killgissade. Andra skrev att jag inte fattade att koldioxiden värmde Jorden. Solen verkade inte ha varit inblandad i deras värld. Så ja, det finns väldiga kunskapsluckor bland folk som ser ut att vara vuxna samt gått i svensk skola. Dessutom skämtade nån om att det kanske var svårt att starta bilen då, för 15 000 år sedan. Man suckar.

 9. Peter

  Världen drivs av pengar.
  Pengar är makt.
  För att öka makten skapar man narrativ.
  ’Klimatproblemet’ är ett narrativ.
  Människor är flockdjur och har inte tid att tänka själva.
  Makten ökar.
  Pengar omfördelas.
  Världen blir sämre.

 10. Roland Salomonsson

  Det är något som inte stämmer totalt.
  Den s k värmebubblan i Canada, existerar ju bara väster om Klippiga Bergen. ÖSTER OM Klippiga Bergen är det kyligare än normalt för årstiden. Detta kylbälte sträcker sig söderut ända till Texas. Inom detta bälte har det även förekommit många fall av ”sommarsnöfall”. Tidvis lär det legat en värmebubbla även öster om Appalacherna längs Atlantkusten.

 11. tty

  Dessa ”klimatforskare” borde nog studera litet klimatologi. Det är normalt med stor smältarea när det är stor nederbörd sommartid på Grönland. Av två skäl:

  1. Den fuktiga atlantluften som pressas upp över iskalotten leder till regn och smältning på låg höjd nära inlandsisens kant. Snö högre upp.

  2. Det mesta av fuktigheten i luften kondenseras och faller som regn/snö på lovsidan av isen och när den torra luften sedan sjunker på läsidan värms den därför kraftigt, så kallad föhneffekt, vilket ger avsmältning. Så funkar det t o m vintertid ibland, när MSM rapporterar ”rekordvärme” på Grönland är föhn nästan alltid inblandad. Ofta gäller det Narssarssuaq som är berömt för just kraftig föhn.

  Att luften blir så varm vid föhn beror på att torr luft bara har ungefär hälften så stor specifik värme som fuktig luft och den värms därför upp betydligt mer när den komprimeras än vad den kyldes ned när den expanderade som fuktig luft.

  Föhneffekt finns även i Antarktis. Där är för närvarande exceptionellt kallt och de katabatiska vindarna som beror på att den tunga extremt kalla luften ”flyter” nedför iskalottens sluttningar är ovanligt kraftiga. Nedan kan ni se hur vindarna flyter genom passen i de Transanktarktiska bergen och därvid värms från ca -40 C till ”bara” -20 C, för att sedan återigen sjunka neråt -40 genom utstrålningen över den platta shelfisen i Rosshavet:

  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-330.24,-99.80,2192/loc=-167.581,-77.272

 12. tty

  #4

  Bättre att följa havsisens utveckling här:

  https://nsidc.org/data/masie

  Avsmältningen är nästan abnormt normal:

  https://nsidc.org/data/masie/masie_plots

 13. tty

  Påståendet att nederbörden till större delen skulle falla som regn som återfryser är f ö felaktig. I så fall skulle smältningen leda till att inlandsisens albedo sjunker när stoft och smuts smälter fram. I själva verket är albedot abnormt högt (=nysnö) på västra sidan, men lågt i öster (=föhn):

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/Alb_SM_EN_20210707.png

 14. Lena Krantz

  tty
  Tack, jag hoppades att du skulle kunna förklara ett och annat.
  När jag tittar på climatereanalyzer så ser det ut som att de snöar men de här herrarna var, av någon anledning väldigt noga med att påtala att det minsann handlar om regn och inte om snö.

 15. Roland Salomonsson

  Komplettering till #10:

  https://electroverse.net/summer-snow-and-sub-zero-lows-sweep-canada-as-south-america-freeze/

  och

  https://electroverse.net/arctic-front-to-buffet-europe-the-school-system-and-mindless-robots/

  Notera att graferna handlar om ”anomalier i jämförelse med normalväder för årstiden (ungefär). T ex 0 grader i Amazonas ist f +15.

 16. jensen

  Jonas 5
  Tack för länken
  Mycket informativ och faktabaserad.
  Återigen; klimat är ett långsiktigt perspektiv beträffande väder.
  Avsaknad av trend motsäger helt tolkningen av aktuell isolerad händelse som led i AGW.
  Biden feltolkar totalt. Tydligen misinformerande rådgivare.
  Artikeln förtydligar behovet att ägna ansenlig tid på att studera och bedöma vetenskapligheten och inte bara tro på isolerade ”propaganda ” uttalanden.

 17. tty

  #14

  Dessutom finns ju numera möjligheten att ”se själv”. Titta t ex här:

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-419275.95132073585,-2719553.3614810253,46920.424335818214,-2497745.86712568&p=arctic&t=2021-07-02-T15%3A53%3A41Z

  Bilden är från 2 juli och det är lätt att se att det finns en snöfri avsmält iszon i övre delen av bilden medan nysnön går ända ut till iskanten och t o m täcker isfria områden i söder.

 18. Robert Norling

  Snöandet på Grönland var omfattande igår.
  Bild på grafer som kom idag är än mer ovanliga, i alla fall sedan 1981.
  Snöandet har fortsatt hela dagen idag så morgondagens graf blir spännande att se…

  http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/

 19. Denna glaciär. En sista rest från det som varit för 15000 år sedan. Bara en liten bråkdel kvar. Om hela Grönlandsisen smälter bort så måste det väl ändå anses som normalt?
  Nu lär vi aldrig få uppleva det ändå, istiden håller sig envist kvar. Jag var i Rjukan (samma breddgrad som t.ex. Uppsala) förra veckan, gott om snö på hela Gaustatoppen (1621 m) och gott om snödrivor på 1100 meters nivån.

 20. tty

  ”Om hela Grönlandsisen smälter bort så måste det väl ändå anses som normalt?”

  Nej, det är inte normalt, det har inte skett på åtminstone 2,5 miljoner år, trots att klimatet tidvis har varit betydligt varmare än nu. I själva verket har det troligen funnits glaciärer i högländerna på östra Grönland i flera tiotal miljoner år, kanske lika länge som i Antarktis.

 21. Sören+G

  På TV-nyheterna häromdagen handlade det om en tunnel i isen som amerikanerna gjorde under kalla kriget. Där hade man hittat trärester som daterats till bara en miljon år sedan. Det ansågs som en senstation. Man hade också en animation av hur isen smälte bort genom de pågående klimatförändringarna.
  Det var skrämmande kommenterades det i TV-stuion.