Antarktis blir allt kallare

På NoTricksZone rapporteras det då och då om köldrekord världen över, vilket kanske kan ge ett visst perspektiv på alla uppvärmningslarm som vi annars bombarderas med https://notrickszone.com/2023/11/15/while-media-obsess-about-warmth-globe-seeing-plenty-of-unusual-cold-events/ . Här är ett stycke om Antarktis från en tidigare studie (se även här https://klimatupplysningen.se/den-antarktiska-halvon-har-blivit-kallare-sedan-1990-talet/):

Ny studie: Antarktis svalnar mer än 1°C sedan 1999

Betydande nedkylning under 2000-talet i centrala Stilla havet, östra Stilla havet och nästan hela Antarktis ”medför betydande osäkerheter i framtida temperaturprognoser för CMIP6-modellerna”. – Zhang et al, 2023

Som rapporterats av notrickszone.com, tyder ny forskning på att medeltemperaturerna i västra Antarktis sjönk med mer än -1,8°C mellan 1999 och 2018. Nedkylningen var mest uttalad på våren, med den västantarktiska inlandsisen (WAIS) som svalnade med en hastighet på 1,84°C per decennium.

Enligt resultaten av Zhang et al. https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/104/6/BAMS-D-22-0153.1.xml har större delen av den antarktiska kontinenten svalnat med mer än 1°C under de senaste två decennierna. Se till exempel kylningstrenden på ~1 °C per decennium för östra Antarktis (2000 till 2018) som visas här:

antarktis kyla

Från abstracten:

Under andra hälften av 1900-talet har det västantarktiska istäcket (WAIS) genomgått en betydande uppvärmning med mer än dubbelt så högt globalt medelvärde och anses därför vara en av de snabbast värmande regionerna på jorden. En vändning av denna trend observerades dock på 1990-talet, vilket resulterade i regional kylning. Särskilt under 1999–2018 hade den observerade årliga medeltemperaturen för luften på marknivå minskat i en statistiskt signifikant takt, med den starkaste avkylningen under den australa våren.

Någon säker förklaring till detta fenomen har inte forskarna utan pekar bara på osäkerheterna i att förutspå växlingar i havsströmmarna.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Extremväder? 🤔 någonting för Erika Bjerström att ta tag i … 😊

 2. Under årets rekordvarma october noterade Antarktis minus 0,38 ( jämfört normala) – vilket sannolikt bidrog till den onormalt låga avsmältningen för omgivande havsis.

  Själv har jag väntat på att Antarktis skall värmas och dess havsis minska – eftersom det känns logiskt att norra och södra hemisfären skulle gå i otakt..samtidigt..men klimat handlar väl sällan om logik.

 3. Gabriel Oxenstierna

  Antarktis har haft en negativ temperaturtrend de senaste 40 åren med -0,19 grader per decennium, se figuren:

  https://oz4caster.files.wordpress.com/2023/10/m10-cfsr-ant-ta-monthly-1979-2023-10.gif

  Även de senaste 2000 åren visar en negativ trend.
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/08/Ant-temputv-2K-ar.png

  Utvecklingen på Antarktis följer inte mantrat om att den starkt ökande CO2-halten ska leda till motsvarande uppvärmning. CO2 är ju en välblandad gas och antas ge samma värmande effekt överallt. Men Antarktis har en kylande trend de senaste 2000 åren och den lilla uppvärmning som skett under den moderna eran faller inom vad som ryms inom ’naturliga variationer’.

  https://klimatupplysningen.se/antarktis-glaciarer-i-balans-inget-bidrag-till-havshojning/

 4. Lars Cornell

  #3 Oxenstierna
  ”CO2 är ju en välblandad gas och antas ge samma värmande effekt överallt.”

  Nej, CO2 har inte samma värmande effekt överallt. I stratosfären är gradienten omvänd och där är också CO2’s växthuseffekt omvänd. I Antarktis går stratopausen ända ned till iskanten så där dominerar CO2’s kylande effekt.

 5. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för vikig information i kampen mot alarmismen. Även WUWT informerar om flera fall av ”extrem kyla”.
  https://wattsupwiththat.com/2023/11/16/while-media-obsess-about-some-warmth-globe-seeing-plenty-of-unusual-cold-events/

 6. Lasse

  #4 Lars C
  Detta har jag också för mig att jag hört.

  Om isen runt Antarktis minskar ökar öppet hav.
  Allt annat lika så ger väl detta en avkylning!
  Men det finns något som värmer under ytan-vulkaner!
  Hur ser det ut med denna utveckling?

  Fö så har SVT en historia om Bronsålderns abrupta avslut världen över under en 50 årsperiod kring 1200 år före vår tideräkning. Klimatet förändrades och torka drabbade välutvecklade samhällen. Även seismiska aktiviteten ökade.
  Planetrörelser??

 7. Lasse

  Ingemar-samarbetar klimatupplysningen med Notrickszon?
  Denna kom idag.
  https://notrickszone.com/2023/11/16/new-study-antarctic-sea-ice-completed-half-its-deglacial-retreat-1000s-of-years-before-co2-began-rising/

 8. Lasse #7,

  Nej vi har inget formaliserat samarbete med NoTrickZone, även om jag ofta läser och lånar därifrån. Alltid med noggrann hänvisning dit.

  Den länk du ger är intressant men berör havsisen snarare än den kontinentala inlandsisen. Den stärker väl intrycket att klimatforskningen har dålig koll på havsströmmarna och hur dessa påverkas av solinstrålningen.

 9. Munin

  Sydpolen/Antarktis innehåller jordens eget svar på att IPCC och deras klimathot baserat på koldioxid ska ifrågasättas.

  Förekomsten av vatten i atmosfären är där så ringa att koldioxiden visar hur den egentligen återverkar på temperaturen i atmosfären, vilket är att den kyler/ger stor utstrålning till rymden.

  Sydpolen/Antarktis och förhållandena där borde vara en självklarhet att studera i den s.k. klimatvetenskapen. Här finns svaret både på vattnets roll i atmosfären för klimatet och även gravitationens sätt att skapa gradient i atmosfären.

  Koldioxidhalten kan mätas och verkligheten visar att vid ökande halt sjunker temperaturen.

  Vidare gör avsaknaden av kontinuerliga temperaturmätningar på denna kontinent (finns inte förrän i slutet av 1950-talet) att de som påstår att det finns globala temperaturuppgifter från mitten av 1800-talet på något sätt har fört in hitte-på värden. Kontinenten är betydligt större än Europa.

 10. Roland Salomonsson

  Rätt kul när MSM/Public Service och andra bedragare kommer med sina ”klimatlarm”!

  T ex meddelas det ”att det blivit 1 grad varmare i Antarktis”. visst, säkert sant, men inte smälter isarna snabbare för att temperaturen nu är ca -50 i st f -51!

  Ha! Ha! Ha!

 11. Stefan Eriksson

  ”Den här”:
  https://www.dn.se/direkt/2023-11-17/nordstream-lacka-kan-leda-till-svenska-klimatboter/
  har ni väl redan sett.
  Man tar sig för pannan.
  Ursäkta för OT här.

 12. TorbjörnR

  #9 Munin

  Kan man inte säga samma om sandöknar etc i tex Sahara?

  Liten mängd vattenånga men samma mängd co2.

  Skiljer sig Sahara och Antarktis dig åt map växthusteorin?

 13. Hållbart

  Växthuseffekten ger klimatförändringar, inte att det ska bli varmare överallt 🤦‍♀️

  Polarvirveln över arktis är ju inte alltid så stabil till exempel. Därför vi ibland fått köldrekord de senaste åren. Detta kan bero på klimatförändringarna, men måste studeras över tid för att fastslås.

 14. Lasse

  #11
  Kanske det som räddar miljöminister Romina Pourmokhtari(L) från MPs misstroendeförklaring.
  För i år har hon minskat utsläppen därifrån i alla fall!

  #13 Klimatförändringar är inte alltid synonymt med växthuseffekter.
  😉

 15. Fredrik S

  Hållbart #13

  Sedan polarvirveln beskrevs för första gången på mitten av 1800-talet så verkar AO’s växlingar mellan positiv och negativ fas sedan dess opåverkade av ökade utsläpp av växthusgaser.

 16. Munin

  #12 TorbjörnR

  Ja, de är inte helt och hållet lika. En likhet är att båda områdena av jorden bekräftar hur en atmosfär med lite vattenånga i öppnar upp för mycket kraftig utstrålning=koldioxiden blockerar inte utstrålningen eller t.o.m. ökar på utstrålningen.

  Det är stora skillnader i värmeinstrålningen mellan områdena som också måste beaktas.

  Poängen med sydpolen/Antarktis är att jorden här givit oss vad alla experiment vill ha. Kontroll av parametrar som lågt/inget vatten i atmosfären, isolering från luftströmmar från övriga jorden.

  Detta gör att denna del av jorden är extra intressant att analysera vad gäller hur utstrålningen blir och hur temperaturgradienten bildas och ser ut. Särskilt intressant blir att analyserna kan knytas till en atmosfär som utgörs av koldioxid och övriga gaser, men exkludera vattenånga (=atmosfär utan vattenånga).

  Sjunker temperaturen över tid i detta område samtidigt som koldioxidhalten ökar är en möjlig slutsats att ökad halt koldioxid verkar kylande.

  Indirekt ger det också en vink om hur avgörande vattenångan i atmosfären är för klimatet.

 17. TorbjörnR

  #16 Munin

  Tack. Jag ställde frågan själv till bloggen på öppet tråd för några veckor sedan om just sandöken och vad man borde kunna dra för slutsatser därifrån. Fick tyvärr ingen respons av de som kan mer än mig.

  Tycker som du att de två områdena borde intressera forskningen mer. Utförs det eller undviks det av något skäl?

 18. Tege Tornvall

  Fullkomligt logiskt, eftersom årsmedeltemperaturen uppe på Antarktis¨ isvidder är under 50 minugrader – och på Grönlands isvidder 20-30 minusgrader. Nordliga delen av Antarktis’ nordvästra halvö är nära 300 mil från Sydpolen och på motsvarande våra breddgrader. Dit men inte längre kommer de flesta som tror sig ha varit ”på Antarktis”. Längre än till Svalbard kommer få som menar sig ha varit i Arktis. Minst 160 mil kvar till Nordpolen. Få begriper eller har upplevt vad verklig kyla är.

 19. Karl Erik R

  #18 Tege

  Förra sommaren (eller kanske förrförra) såg vi stora rubriker när man uppmätte drygt +18 grader. Platsen där detta skedde ligger på samma breddgrad som Umeå. Plus 18 grader i Umeå mitt på sommaren höjer inga ögonbryn. Snarast så att man tycker att det är lite väl svalt.

  Varken Arktis eller Antarktis är klimatmässigt enhetliga. Inte ens lilla Sverige är det.

 20. tty

  #18

  ”Längre än till Svalbard kommer få som menar sig ha varit i Arktis. Minst 160 mil kvar till Nordpolen.”

  Norra Svalbard ligger strax norr om 80 breddgraden, alltså ca 110 mil från polen, och har ett maritimt mellanarktiskt klimat. Det får nog anses uppfylla högt ställda krav på att vara Arktis.
  De enda landområden som ligger närmare polen är delar av Frans Josefs land, nordspetsen av Severnaja Zemlja och allra nordligaste Grönland och Ellesmere land.

  Och jag kan försäkra dig att även den Antarktiska halvön är betydligt mera arktisk än Svalbard. Glaciationen är t ex mycket mera omfattande.