Ännu en artikel om solen och klimatet

steinhilber
Figure 1: Comparison of solar activity (blue curve) and the Asian climate development (green curve, delta 18O of a stalagmite in a Chinese cave) for the last 9000 years (both curves normalized). One clearly sees a good agreement between the two curves, which strongly suggests a significant climate impact by the sun. (bild Steinhilber et.a., text Lüning & Vahrenholt)
Som vi tidigare kunnat notera så verkar intresset för solens inverkan på klimatet att öka. Artiklarna strömmar in. I förra veckan nämnde jag sex arbeten som antingen redan var publicerade eller som var på gång. Nu kommer ytterligare en studie av en grupp forskare, Steinhilber et.al. i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).
De har tittat på sambandet mellan solens aktivitet över 9 400 år och kosmisk strålning och funnit god samstämmighet. I sitt abstract säger de: Den nya datasamlingen över kosmisk strålning gör det möjligt för oss att härleda den totala solstrålningen, vilken sedan används som en proxy [indirekt mätinstrument]på  solaktivitet för att studera dess inverkan på Asiatiska klimatdata. Även om överensstämmelsen mellan solens påverkan och Asiatiskt klimat är god, så finns det även perioder utan en sådan samstämmighet, vilket pekar på att det också finns andra drivkrafter såsom vulkaner och växthusgaser med återkopplingar.
De hoppas att med sin forskning bättre kunna förstå solens dynamik och att kvantifiera solens inflytande på klimatet.
Dr. Sebastian Lüning and Prof. Fritz Vahrenholt förklarar och kommenterar (översatt till engelska på NoTricksZone) denna intressanta artikel. De beklagar också att IPCC inte alls verkar intresserad av att följa med i den snabbt expanderande forskningen på området. Tvärt om faktiskt: ”På tvärs emot den växande mängden av vetenskapliga bevis så har IPCC redan deklarerat att de kommer att ignorera solens stora inverkan än mer (se vår bloggartikel  ’Der neue IPCC-Klimabericht: Sonne noch weiter degradiert!’).”
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. JonasB1

  Notera att flera (alla?) korrelationer är mellan kosmisk strålning och klimat, inte primärt mellan solen och klimat. Egentligen ett starkt stöd för Svensmarks teori.

 2. Slabadang

  Tänk va lyckliga de på IPCC skulle bli…
  OM de kunde visa upp samma korrelationer mellan CO2 och värrme i rätt ordning under samma tidsperiod. IPCCs trovärdighet är helt enkelt pulveriserad. Utrymmet för IPCCs ”förstärkningseffekter” enligt obsrvationer är helt enkelt bevisat NOLL och intet.
  De sitter i en rävsax när de skall förklara CO2 roll för uppvärmningen. Hur stor del beror på:
  1. Andra av IPCC beräknad mänsklig påverkan.
  2. Koldioxiden
  3  Förstärkningseffekternas andel.
  Med ett femton år långt stillestånd i GMT. Vad de än ger för svar så stämmer det inte med antingen historiken, förändringen av CO2 halt i nutid eller klimatkänsligheten. Det är uppenbart att det saknas en eller flera faktorer och att de IPCC antagit är fel. Deras hypotes är helt enkelt med stöd av observationer bevisat fel. Det går helt enkelt inte ihop hur de än försöker.
  Svensmark Cern Laken Shapiro och alla de senaste artiklarna om solens inverkan utgör en ”lesthal coctail” för IPCC och sägar av IPCC ena ben. Murry salby klipper av det andra. Fan va skönt det är att vara fullständigt säker på att IPCC är ett tragaiskt skämt som kostat världen tusentals miljarder och skadat tilltron till vetenskapen något helt kopiöst. 

 3. Att IPCC sparkar bakut vad gäller solen är föga förvånande. Hela detta politiska projekt har ju som syfte att skapa en global maktsfär med hjälp av koldioxidhotet. Om solen har större inverkan på klimatet än vad koldioxid har så kollapsar ju projektet

 4. Slabadang

  Ingmar N!
  Metoden de använt i artikeln imponerar med tvärskontroll av de bästa proxi vi har. Att rensa bort andra kända historiska klimatfaktorer ifrån signalen ger ett värdefullt tillskott för att påvisa sambanden mellan kosmisk strålning/solaktivitet och klimat. En helt annan nivå än Manns kottajärvipolka med trädringar på fötterna.

 5. OT men intressant. Och huvudet på spiken!
  Vaclav Klaus om EU
  http://www.klaus.cz/clanky/3091
  European integration moved to a different stage. The overall liberalization and removal of inter-country barriers were replaced
  –       by a massive shift of competencies from individual member states to the European Union’s ‘commanding heights’ in Brussels;
  –       by the radical switch from intergovernmentalism to supranationalism;
  –       by the intentional and carefully organized weakening of the meaning and cohesion of the original building blocks of European integration, of individual European countries;
  –       by an overall, wide-ranging shift towards European governance;
  –       by large-scale centralisation, additional anti-market regulation, standardization and harmonization of the whole continent.

 6. bom

  Jag läste igår att Pachauri beklagar sig över att hans publik svikit honom. Dom lägger större vikt vid den världsekonomiska krisen och struntar i koldioxiden. Efter detta briljanta arbete stöttat på syreisotopen med atomvikt 18 så vore det på sin plats att någon (den omvittnat förståndsklene (enligt I-B Ahlenius läs hennes bok!) Mr Ban? ) toge Pachauri i örat och skickade hem honom till Indien. Norska tokpriset bör också fråntas honom (och Goraklet). Vore intressant att se om de stora vulkanutbrotten under de senaste 9000 åren visar sig i avvikelserna i kurvan? Fast tvillingkomikerna Hutt och Ök fortsätter nog att dansa vindkrafts och koldioxiddansen? Ladda om överste Johnny och lägg deras fortifikation i grus!

 7. Slabadang

  Ingvar E och övriga!
  Vaclavs åtta punkter med den sista grovfetad understruken och neonfärgad är det åtgärdsprogram vi är i skriande behov utav.
  Så här talar en folkets och demokratins företrädare. Våra övriga europeiska politiker dess förrädare.
  1. We have to get rid of the unproductive and paternalistic soziale Marktwirtschaft, “augmented” (which means further undermined) by the growing role of the green ideology.
  2. We should accept that the economic adjustment processes take time and that the impatient politicians and governments usually make things worse. The politicians should not try to mastermind the market, to micromanage the economy, to “produce” growth by government stimuli and incentives.
  3. We should start making comprehensive reductions of government expenditures and forget flirting with solutions based on tax increases. These reductions must dominantly deal with mandatory expenditures, because discretionary spending cuts are – as a long term solution – quantitatively more or less insignificant.
  4. We should stop the creeping, but constantly expanding green legislation. The Greens must be stopped from taking over much of our economy under the banner of such flawed ideas as the global warming doctrine.
  5. We should get rid of the centralization, harmonization, standardization of the European continent and after half a century of such measures start decentralizing, deregulating and desubsidizing our society and economy.
  6. We should make it possible for countries which are the victims of the European monetary union to leave it and to return to their own monetary arrangements.
  7. We should forget such plans as a European fiscal union, not to speak about ostentatively antidemocratic ambitions to politically unify Europe.
  8. We should return to democracy, which can exist only at the level of nation-states, not at the level of the whole continent. It requires returning from supranationalism to intergovernmentalism.

 8. Ingemar Nordin

  Vi har ju en tendens att fokusera på den globala temperaturen som en klimatindikator. Men än viktigare för stora delar av jordens befolkningar är nederbörden.

  En sak som framkommer av artikeln är att de mätningar som görs på 18O-oxygen isotopen är en indikator på monsunregnen i Asien. Sambandet mellan monsunintensitet och solaktivitet har tidigare kunnat konstateras, av bl.a. Svensmark himself: Låg solaktivitet medför lägre monsunaktivitet.

  Som tidigare nämnts här på TCS så drabbades sydöstra Asien av flera s.k. ”megatorkor”, dvs 10 års torka eller mer i sträck, under Lilla Istiden.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/22/megatorka-i-asien-under-lilla-istiden/

  Detta skrämmer mig faktiskt mer än att vi får det lite kallare (eller varmare för den delen) här i Europa.

 9. Stickan no1

  Man kan fundera på hur världen skulle förändras;
  -Om IPCC skulle erkänna att CO2 inte driver världens klimat. Det är solen som driver klimatet. Tänk om även IPCC skulle se ljuset.
  -Om politikerna släpper frågan om att begränsa CO2 utsläpp
  -Om energipriserna därmed skulle falla
  Vilken högkonjunktur det skulle kunna bli. Istället för uteblivna ”gröna jobb” blir det bli ”gröna på jobb” om undomsarbetslösheten försvinner genom kraftig efterfrågan på grund av nya lönsamma investeringar.
  För IPCC är solen en lysande politisk utväg att släppa CO2 tragedin.
   

 10. Christopher E

  JonasB1 #1
  Jag brukar ju länka Bonds studie från Nordatlanten som också är kosmisk strålning mot klimat och en mycket stark korrelation.
  Kosmisk strålning är ju en proxy för solaktivitet i dessa studier. Det roliga är ju att IPCC i sin iver att driva tesen ”det måste vara CO2 för vi vet inget annat” dömt ut den direkta effekten av solens utstrålning som varande för liten…
  Så man om tar dem på orden stöder de alltså Svensmark eller liknande när nu ändå korrelationen inte går att bortförklara. 🙂

 11. Slabadang

  Stickasn o1!
  Att be IPCC om att erkänna solen är som att be dem att tugga på kapseln med cyankalium. 🙂

 12. bom

  #7 Slabadang
  Den där Klauska listan skrev jag översatt men trunkerad här här om dagen. Den är verkligen utomordentlig – om jag vore statsminister i sverige så skulle jag avskeda regeringens oduglingar och göra en merger med Tjeckien och lämna EU. Klaus är utan tvivel den skarpaste statsmannen i Europa – ja kanske i hela världen.
  Den gröna kurvan har en tydlig dykning i syre 18 för de senaste par hundra åren before present time. Har vi hamnat i galaxen utmarker och får mindre 18O under den tiden? Någon som sett någon liknande idé någonstans? Om jag satt i Nobelstyrelsen så skulle jag se till att Svensmark bleve en stark kandidat till årets Nobelpris i fysik! Japp redan nu! Kanske syre 18 funkar dåligt i de sista millimetrarna droppsten? De växer ju så jämra långsamt?

 13. Björn

  Det är viktigt att allt om solen lyfts fram, för någonting annat finns inte som modulerar energin mot jorden. Det är märkligt att det har kunnat pågå så länge. Hur är det möjligt att en handfull individer kring IPCC har kunnat förfalska verkligheten och kvävt all annan information kring klimatfrågan, som inte har med CO2 att göra? Världens politiker pratar idag om en förfalskad bild kring klimatfrågan som snarast måste rättas till.

 14. bom

  #13 Bra Björn Du får med beröm godkänt!

 15. bom

  Bättre! Med utmärkt beröm godkänt! Laudatur!

 16. Slabadang

  Bom!
  Bra! Ditt förslag om att ingå ett Theckiskt/Svenskt brödraskap och inbjuda andra länders folk att genom folkomröstning få välja mellan EU och den tjecksvaneska  att ansluta sig till vore att ge folkem ett verkligt alternativ. EU satt under konkurens …. vad blir oddsen för att EU stödet skulle överstiga 4% spärren?r

 17. Karl-Oskar

  Ingemar Nordin # 8
  Betyder det då att nederbörden ökar vid polerna när den kosmiska strålningen ökar och det får glaciärerna att växa?

 18. bom

  #16 EU är redan rökt och dessutom skulle vi ju då kunna spöa dem i ishockey efter noter. Jag har haft en del affärer med Tjeckier. Många hade svårt att komma loss ur kommunismens järngrepp och en del var fortfarande Habsburgare men på det hela taget kan man inte hitta en bättre bundsförvant. Klaus är enastående må han länge leva och ha makt! 🙂

 19. Hur kan man veta hur solens aktivitet och kosmisk strålning varierade för tusentals år sedan?

 20. Christopher E

  Lars #19
  Därför att de högenergiska kosmiska partiklarna skapar långlivade isotoper av tex. Beryllium mfl grundämnen i atmosfären. Från de relativa halterna av dessa i lagerföljder kan sedan intensiteten rekonstrueras.
  Solens egen variation är svårare. Men eftersom solens aktivitet modulerar jordens magnetfältssköld som skyddar mot kosmisk strålning blir isotoperna också en proxy för historisk solaktivitet.

 21. JonasB1

  Christoffer E,
  Korrelationen mellan  kosmisk strålning och klimat verkar ju bestickande.
  Men min poäng här var att alla tjatar om Solen när dom diskuterar dessa korrelationer. Den kosmiska strålningen kan ju också variera, vilket Svensmark teoretiserar om i sin senaste artikel. Det kan lika gärna vara på det viset, och att Solen i just detta sammanhang är mindre viktig.
  Som brukligt är när man inte har en susning, så tror man att kosmisk strålning till solsystemet är konstant. Vi vet att solen modulerar strålningen men hur mycket varierar den före modulationen på lång sikt?
  Vi har Be-10 och C-14 som proxy för strålning. För SOLEN finns väl ingen direkt proxy?

 22. Skogsmannen

  16, 18!
  Har bekanta som anser att vi (i det lilla) redan har börjat bygga på ett brödraskap med Tjeckien.
  Flygvapnet har mycket samarbete med tjeckien eftersom även de flyger Jas.   

 23. Ingemar Nordin

  Karl-Oskar #17,

  Ja, det där verkar vara en ganska knepigt fråga. Någon mer meteorologiskt kunnig person kanske kan svara på om nederbörden ökar då den kosmiska strålningen ökar.

  Enligt Svensmarks teori så medför mer kosmisk strålning lite mer moln. Men det är ju inte givet att molnen ger ifrån sig mer nederbörd, eller på de ställen där det finns glaciärer.

 24. Ingemar Nordin

  Jonas B1 #21,
  Om jag uppfattat Svensmarks senaste artikel rätt så varierar bakgrundsstrålningen av kosmiska strålar med hur nära och hur ofta vi har supernovor omkring oss. I stort sett sammanfaller det med huruvida vi befinner oss inne i eller utanför Vintergatans armar.
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/04/25/svensmark-publicerar-ny-hypotes-om-kosmos-och-livet/
  Men den nu aktuella studien behandlar blott de senaste 9400 åren, inte 500 miljoner år bakåt, och vi kan nog anta att den kosmiska strålningen varit relativt konstant under denna tidsrymd. Och då blir det solens modulering av den strålningen som blir avgörande för hur mycket kosmisk strålning som atmosfären får ta emot (och då kan man också använda proxies för kosmisk strålning som en proxy för solens aktivitet.)
  Verkar det vara ett rimligt resonemang?

 25. Peter Stilbs

  Det var länge sedan jag såg något om jämförelser mellan Jorden och Mars i klimatförändringssammanhang. Har någon annan sett något sista åren?

 26. Christopher E

  JonasB1  #21
   
  Jag är med dig där. Finns ingen anledning att kosmisk strålning ska vara konstant i sig. Den forskning som nu är aktuell med Shaviv och Svensmark har ju mätt upp tidsvariationer med hjälp av meteoriter som befunnit sig utanför jordens magnetsfält och därför avspeglar riktiga kosmiska variationer.
  Men den rätt tydliga cykeln på runt 1500 år som hela tiden dyker upp på olika platser på jorden (tex i Bonds studie) är rätt ordentligt misstänkt att vara solrelaterad likväl. 

 27. Jonas B1

  Ingemar #24,
  Ja det kanske är rimligt eller troligt, men jag har inte sett bevis för det. Skeptisk!
  Ändå svagt att skriva vetenskapliga artiklar (tex Öschger) där man inte betonar vad proxies egentligen står för och direkt hoppar till konklusionen att det är solen vs klimat man undersökt, när proxy för solens aktivitet egentligen är en blandning mellan primär strålning och solens modulering.
  Väldigt mycket faller på plats om Svensmark har rätt, då är han värd ett helt gäng med nobelpris. Men vi är inte där än på ett tag.
  Christopher #26,
  yup 

 28. Stickan no1

  Den kosmiska strålningen som atmosfären får ta emot moduleras av solen och jordens magnetfält. Resultatet är att den kosmiska strålningen som når ner till marken och mätstationerna varierar också beroende på avståndet till de magnetiska polerna. Den kosmiska strålningen är högre närmare magnetiska polerna. Den procentuella ändingen är ungefär lika medan den absoluta ändingen i kosmisk strålning är större närmare de magnetiska polerna.
  Ex här: http://wattsupwiththat.com/reference-pages/solar/
  Om nu Svensmark har rätt kan alltså betydelsen av variationen av kosmisk strålning vara större närmare polerna än på låga latituder.
  När ånga kondenseras till moln sjunker lufttrycket och vind uppstår.
  Om nu Svensmark teori stämmer borde den största absoluta skillnaden vara närmast de magnetiska polerna. Vindmönstret bör kunna korreleras till kosmisk strålning. Och den kopplingen finns bevisad mellan AO och solens aktivitet.
  Det intressanta är att jordens magnetiska poler flyttar på sig.
  http://paleomag.coas.oregonstate.edu/research/projects/arctic/arcticfig2.html
  Att lilla istiden slutar ungfär när den geomagnetiska polen vandrar norrut igen är kanske ingen slump? Eller att vikingarna på Grönland gick under när den magnetiska nordpolen hamnade mellan Grönland och Skandinavien. Det var också då glaciärerna på Nordkap började växa igen.

 29. Christopher E

  Stickan no1
  Mycket intressant poäng du gör om polvandringe!. Jag hade missat att den är så stor i de tidsperspektiven. 

 30. ThomasJ

  Nedan är OT dock indirekt av stor betydelse för klimatdebatten och som [del-]svar till Björns fråga hur ’man’ kunnat bluffa & båga så ini humhum mycket & länge:
  http://climateaudit.org/2012/05/06/yamal-foi-sheds-new-light-on-flawed-data/
  Verkligheten överträffar allt troende.
  Mvh/TJ

 31. Peter Stilbs

  Här kom ytterligare en artikel med sol-klimatkorrelationer, i Nature Geoscience
  http://phys.org/news/2012-05-climatic-effects-solar-minimum.html

 32. Lars W

  Kors i taket! Referat i vetenskaps radion.

 33. Ingemar Nordin

  Tack Peter #31 !

 34. Slabadang

  Ingemar och Peter!
  Det var väl den sjätte raka på mindre än ett halvår som kopplar solen till klimatförändringar ?.

 35. Ingemar Nordin

  Slabadang #34,

  Jag har fått det till den 8:e 🙂