Fukushimaolyckan – ett grönt dilemma

Fukushima1
Den stora katastrofen i Japan orsakades av en tsunami, inte av en kärnkraftsolycka. Detta kan vara värt att påpeka eftersom världens media gick i spin angående den senare. De tusentals döda och alla förödda bostäder, vägar och jordbruk glömdes nästan bort. Olyckan i Fukushima var också allvarlig men den har så vitt jag vet inte orsakat att något liv gått till spillo p.g.a. strålning.
Mediauppmärksamheten kring kärnkraftsolyckan har emellertid fått allvarliga effekter i bl.a. Tyskland som hals över huvud bestämde sig för att avveckla all sin kärnkraft – trots att tsunamirisken där är i stort sett lika med noll. En allvarlig effekt är att Tyskland nu hotas av att råka ut för kraftigt höjda elpriser och ständiga strömavbrott i framtiden.
Ironiskt nog så har de gröna i Tyskland försatt sig i detta dilemma: Å ena sidan så har man krävt, och fått igenom, en kärnkraftsavveckling. Å andra sidan så vill man att Tyskland skall minska produktionen av koldioxid. Men kärnkraftsavvecklingen kan inte kompenseras enbart med sol- och vindkraft. Man måste också se till att det finns stora mängder reglerkraft i form av kol- och gaskraftsverk. Detta ökar genererandet av koldioxid.
Samtidigt är det så att Tysklands storsatsning på sol och vind har lett till att det inte längre lönar sig att bygga nya, eller ens att ersätta gamla, fossildrivna kraftverk. Grönpartisten och tillika delstatsministern Winfried Kretschmann uppmanar nu därför Angela Merkel att hon skall ge bidrag till nya gaskraftverk! Energipolitiken och subventionsvansinnet verkar ha lett runt i full cirkel när man nu måste subventionera även fossila kraftverk.
I Japan är det inte bättre. Häromdagen stängde man det sista av sina 50 kärnkraftverk. Alla de kostsamma satsningar man gjort under åren för att få ned koldioxiden är nu som bortblåsta. Kärnkraften ersätts med kol, olja och gas. Se här.
Med förlusten av sin kärnkraft så räknar Japans miljödepartement med att landet kommer att producera c:a 15% mer växthusgaser än vad man gjorde 1990. Och löftena om att minska till 25% under 1990 års nivå år 2020 lär inte uppfyllas.
Men en representant från miljödepartementet, Sei Kato, säger optimistiskt: ”Vi har det tekniska ’know-howet’. Japan kan göra allt som Tyskland kan.” – Som om det vore någon större tröst nu när de tyska politikerna snurrat in sig i sin gröna subventionspolitik långt bortom all verklighetsanknytning.
Det är inte lätt att vara både klimathotstroende och kärnkraftsmotståndare samtidigt. Tyskland och Japan är bra exempel på vad en grön energipolitik kan leda till. Två av världens rikaste länder är uppenbarligen raskt på väg utför – det är helt enkelt inte klokt.*
Ingemar Nordin
 
*Nota bene: Varken TCS eller SI är som kollektiv eller förening kärnkraftsförespråkare. Som organisation har vi faktiskt heller inte tagit ställning mot vindkraft. Vi är skeptiska till de överdrivna och alarmistiska påståenden om CO2 och klimatet som bl.a. IPCC fört fram i sina senare rapporter. Vi anser också att en ansvarsfull energiförsörjning bör grundas på fakta och förnuft. Det är allt. Utifrån detta kan man dra olika personliga slutsatser om vad som är klokt, och vi välkomnar en öppen diskussion utan skygglappar vare sig mot kärnkraft eller mot fossil energi. Obs! Policyn för IS och TCS är INTE ämnet för denna tråd. Sådana kommentarer kommer att modereras bort.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  Det ska väl påpekas att nedstängningen i Japan beror på underhållsintervall där man efter 13 månaders drift måste stänga för underhållsarbeten. De som redan stängts har ännu inte fått tillstånd att starta upp fast de är genomgångna och helt startklara. Om jag minns rätt väntar man på stresstester.
   
  Regeringschefen har väl kanske inte heller det politiska modet att säga ja än.
   
  Det lär helt klart påverka den redan hårt ansträngda världsekonomin. Tysklands framtida brist på energi kommer antagligen att sätta stora spår i den europeiska ekonomin där krisen i Grekland kan jämföras med en västanfläkt. Man blir faktiskt orolig…

 2. Miljönär

  Direkt efter andra världskriget utredde amerikanska flygvapnet varför deras omfattande bombningar av industrin i Tyskland var så verkningslös mot deras krigsmaterielproduktion, som faktiskt steg tills industriområdena ockuperades på marken. Slutsatsen var att mycket effektivare än att bomba själva fabriksbyggnaderna, hade varit att bomba elnätet! Tyskland kryllar av industriföretag som är sårbara för störningar i elförsörjningen, men de får väl skaffa sig egna dieselgeneratorer istället…

 3. Det märkliga är att man inte gör den enklaste beräkning av vad alla ”djärva gröna steg” innebär! Det räcker med de fyra räknesätten!
  För flera år sedan mailade jag A Wijkman, han var en av de drivande,  och påpekade vad EUs krav på 10% etanol/biodieser inblandning krävde i odlingsyta och att detta skulle innebära ökad svältdöd för fattiga! Fick inget svar!
  Politiker tjatar ständigt om  elevers dåliga mattekunskaper! De kan tydligen själva inte räkna!
  Och nu detta med att stänga ned all kärnkraft  och ersätta med ”förnyelsebar el”. Suck och stön!
  Vi måste få ett energirealistiskt politiskt alternativ. Billig och säker eneri till folket! Krossa energidårarna!

 4. Skrev om Japans ”dilemma” häromdagen på min blogg. Att kompensera energibortfallet från den stängda kärnkraften kommer att bli i princip omöjligt utan ökad användning av olje- och kolkraftsbaserade kraftverk.

 5. Gösta Walin

  Du skriver:
  ”I Japan är det inte bättre. Häromdagen stängde man det sista av sina 50 kärnkraftverk. Alla de kostsamma satsningar man gjort under åren för att få ned koldioxiden är nu som bortblåsta. Kärnkraften ersätts med kol, olja och gas.”
  Så hemskt! Texten kunde väl passa en klimatalarmist.

 6. Ingemar Nordin

  Gösta W #4,

  Precis! Det måste vara hemskt – om man är klimatalarmist. Härav det ”gröna dilemma” som påtalas i inlägget.

  Inget större problem för dig med andra ord 🙂

 7. bom

  #4 Gösta Walin
  Jag måste hålla med Dig. En reservation om koldioxiden tvivelaktiga inverkan hade varit på sin plats!
  #3 M Sc Det är nog så att miljöpartisterna/sagotanterna inte ser skogen för alla träd (eller så är det äkta dyskalkyli). Jag tilltror dem icke att det skulle vara en medveten ”de små stegens terror”-approach.

 8. Gösta Walin

  Kommentaren borttagen

 9. Johan M

  Nu skall vi sitta stilla i båten ett tag Låt oss först sälja utsläppsrätterna till Tyskland innan vi påpekar att koldiox inog inte är så mycket att oroa sig för 🙂

 10. Gunnar Strandell

  Gösta Wallin #7
  Sveriges önskan om alliansfrihet i fred och neutralitet i krig har lett till att landet halverat förbrukningen av olja och kol sedan mitten av 1970-talet. Kärnkraftsel och eluppvärmda hus har en del i detta. Jag är övertygad om att det varit till nytta både för landets  ekonomi och luftkvalitet.
  Jag tycker också att det är helt OK att vi i Sverige utnyttjar kärnkraft och därmed överlåter en del kol och olja till andra.
  Om fortsatt kärnkraftsatsning med gen.4 kan minska problemet med det radioaktiva avfall vi redan dragit på oss blir vinsten stor för kommande generationer.
  Jag har svårt att se hur importerad kol och olja skulle förbättra läget.

 11. Ingemar Nordin

  Gösta Walin har alla möjligheter att som en alltid välkommen och uppskattad gästskribent – och inte bara som kommentator – skriva ett gästinlägg om energipolitiken i Sverige och världen.

  Men den här tråden handlar alltså INTE om policyn på TCS och IS. Härav modereringen av #7.

 12. Ingemar Nordin

  Gunnar Strandell #9,

  Om fortsatt kärnkraftsatsning med gen.4 kan minska problemet med det radioaktiva avfall vi redan dragit på oss blir vinsten stor för kommande generationer.

  Som jag sagt flera gånger så är jag personligen inte någon stor kärnkraftsvän. Jag röstade emot 1980. Men det centrala problemet, som jag ser det, då och nu, är det radioaktiva avfallet. Att gräva ned det och hoppas på det bästa under följande 50 000 åren känns inte särskilt övertygande.

  Problemet med avfallet av nuvarande kärnkraftsverk finns kvar. Men en strimma av hopp kan vara gen.4 (och framåt). Så om vi skall göra något ansvarsfullt som nation så är det väl att se till att vi åtminstone har kompetensen kvar inom landet för att kunna följa den fortsatta utvecklingen inom kärnkraftstekniken.

 13. bom

  OT http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/04/oljeutvinning-i-arktis-kan-aldrig-bli-h-llbar
  Det finns fler sagotanter! Bodil Ceballos ballrar lös om förbud mot olja från Arktis. Kommentatorerna är inte nådiga! Vanligt folkvett måste ha blivit vanligare i alla fall.

 14. Gösta Walin

  Ingemar# 10
  Tänk att bli refuserad. En harmlös kommentar om kärnkraftsentusiasmen på TCS. Obs, inget personangrepp från min sida. Ungefär som när DN hänvisar till platsbrist.
  Den rådande klimathysterin gynnar kärnkraftslobbyisterna och kan leda till lättsinniga investeringar i ny-gammal kärnkraft. Vi måste hålla avståndet till dessa intressen!
  Ny kärnkraftsteknologi är en helt annan sak.

 15. Holmfrid

  26000 MW  vindkraft producerar 34 TWh el i Tyskland. De 17 kärnkraftverken producerar 135 TWh enligt tysk statistik.
  Tysk elintensiv industri kan tvingas etablering i Skandinavien där elström och råvaror finns tillgängligt. Det är bara tacka och ta emot som finnarna i Torne gjort för Thyssen-Krupps försäljning av rostfri ståltillverkningen.

 16. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #11
  Jag ser ett grönt dilemma i Sverige när det gäller förvaringen av utbränt kärnbränsle. 
  Den metod som gäller för närvarande gör det möjligt att återta materialet med de fördelar du pekar på, men miljövännerna vill istället använda en metod som säkerställer att ett återtagande i praktiken blir omöjligt.
  Jag skymtar en syn på teknisk och social utveckling som jag inte gillar. 

 17. Om el motsvarande ett 2MW vindkraftverk i stället tillverkades med Gen3 kärnkraft i Oskarshamn skulle avfallet rymmas i en tekopp. Med Gen4 skulle det rymmas i en halv äggkopp. Rätta mig om jag räknat fel. 
  Tumrl 1: För Gen3 ger 1 g 1100 kWh kraftvärme.
  Tumrl 2: Gen4 ger 80%/4% = 20 gånger mer per g.
  I basängen för mellanlager finns det nu 5 000 ton högvärdigt bränsle för Gen4. Specifika vikten är 19,1.

 18. Merkels beslut att stänga ner kärnkraften är verkligen irrationellt. De enda skäl man kan tänka sig är politiska, antingen för att få stöd från de gröna eller att få stöd av kärnkraftsrädda väljare. Bägge skälen lika irrationella. Fast det är ju så att en politikers första plikt är att behålla makten. Kosta vad det kosta vill.
   

 19. Helge

  OT
  Ännu en rapport som hävdar att vindkraftsparker påverkar klimatet. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3469270.ece
   

 20. Helge #19
  Onekligen ironiskt som de skriver. Egentligen jättekul!
  😀

 21. Gösta Walin

  Ingvar #18″#
  Merkels beslut att stänga ner kärnkraft var säkert irrationellt men kanske ändå omedvetet (?) klokt, det vet vi inte ännu. Problemen med avfallet som tornar upp sig framför oss är inte alls lätthanterliga och definitivt inte lösta. Visst finns det möjligheter till framtida utnyttjande av energin i avfallet, det är känt sedan många år. Men det har ingenting med nu aktuella frågor att göra?
  Fossila bränslen finns mer än vi behöver intill dess att vetenskapen klarat av hur framtidens nukleära energi skall hanteras. Det är fånigt att tjata om Gen X eller Y ny kärnkraft som inte existerar.
  Låt oss gemensamt glädja oss åt den enormt rikliga förekomsten av fossila bränslen, istället för att drömma om en kärnkrafts-fågel-fenix som försvann i fjärran för vid pass 40 år sedan.

 22. István

  #11
  Det har alltid stört mig när jag läser om atom avfall, atomsopor etc.
  Så 1980, som idag.
  I själva verket handlar det om ett ytterst värdefullt och unikt material.
  Tanken att det skulle vara oanvändbart i framtiden är fullständigt absurt.
  Omtanken om de kommande generationernas säkerhet är bara en retorisk tankefigur. Likasom man tidigare ofta ömmade om förfädernas gravro.
  Det går bra att hänvisa till dessa grupper i högstämda tal, då risken är obefintlig, att någon berörd skulle hoppa upp och protestera.
  Och oj vad fint det låter, när djupt kännande, ansvarstyngda politiker orerar.
  Det är auktion på vem som är bäst i grenen. 50 tusen år, 100 tusen år.
  Tyskarna pratar faktiskt om en million års säkerhetstid. 
  Vad vi gör i själva verket är, att vi idiotförklarar våra efterkommande!
  Så har jag resonerat i vart fall 1980, utan att någonsin hoppas på att själv få uppleva en skymning till lösning.
  30 år. Ett ögonblick i perspektivet!
  Och vad vet man om bara 100, 200 år?
  Skall vi skänka en offergåva till Gudarna för våra barnbarns välfärd, då skall vi hellre ”slutförvara” kronjuvelerna i stället.
  Låt Riksbanken bokföra ”atomsoporna” som guldreserv!
   

 23. James M

  Hur långt ifrån Gen 4 reaktorer är vi idag? Pratar vi 10, 100, 1000 år?
  Vilka andra alternativ finns redan idag, det har varit mycket prat om torium, men vad jag förstår kommer man även med en sådan reaktor sitta med restprodukter med långa halveringstider, eller har jag missat något där? 

 24. HenrikM

  Gösta Wallin #21
  Som jag förstår det så kan man idag köpa en reaktor som går på uttjänt kärnbränsle, det är ingen utopi.
  I artikeln här kallar dom den GenIV, men den borde nog kallas GENIII++.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3173835.ece 

 25. István

  Gösta Walin # 21
  Merkels helomvändning var ett gigantisk politisk bondeoffer.
  Precis som Perssons beslut att lägga ner Barsebäck.
  Och problemen med atom restprodukter dom finns där. Oavsett  Merkels beslut. Det är små volymer det handlar om, och dessa problem reduceras inte i proportion till volymen.
  Och visst, dessa problem är icke lätthanterlig samt ännu olösta. Bland många andra ännu olösta svåra problem. (Smarta elnät)
  Och vad är det som är känt sedan många år rörande kärnkraft?
  Det var bara ca 100 år sedan som Rutherford upptäckte att energi frigörs vid atomklyvning. Sedan blev han fly förbannad när andra började spekulera att eventuellt kunna åstadkomma en kontrollerad kedjereaktion. 
  Det var inte så många år sedan! 
  Och något framåt har vi kommit på vägen.
  Och så skall det fortsätta!
  Så jag ser någon fågel som har försvunnit.
  I övrigt håller med Dig. Det känns tryggt att veta att vi har gått om fossila reserver. 

 26. István

  #25
  Fågeln har inte försvunnit 

 27. HenrikM: Så här skall länken se ut
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3173835.ece
  .
   

 28. Thomas

  ”Olyckan i Fukushima var också allvarlig men den har så vitt jag vet inte orsakat att något liv gått till spillo p.g.a. strålning.”
   
  Jag vet att riskerna med lågdosstrålning är kontroversiella här, men vi skall nog ändå räkna med något dödsfall av strålningen från Fukoshima, än fler från rädslan för strålningen, och än fler från luftföroreningarna från de fossilbränslen man nu eldar för att ersätta kärnkraften och för en del mer extrema sparåtgärder som tagits till för att hantera elbristen: minskad luftkonditionering och arbete på nätterna för att jämna ut effektförbrukningen.

 29. Christopher E

  #28
  Fullkomligt absurt att räkna in dödsfall från rädsla för strålning. Det är ju inte olyckan som åstadkommer dessa dödsfall, utan demagogi från de grupper som aldrig ville ha något Fukushima till att börja med.
  Sedan blir det än mer absurt, en massa dödsfall från elransonering mm. Om det är sant har ju kärnkraftsverkens stora produktion sparat massvis med människoliv genom åren och ligger därför på ett rejält plus.
  Det enda relevanta hade varit lågdosstrålningen, men det var mycket små mängder i detta fall och det extremt osannolikt att den leder till något enda dödsfall.
  Summa summarum blev det i all realitet inga dödsfall från Fukushimaolyckan. Jag instämmer helt i inläggets syn att det är helt absurt hur de riktiga dödsfallen och skadorna från jordbävningen och tsunamin i Japan tillåtits komma helt i skymundan på grund av den starka anti-kärnkraftsmaffian i journalistkåren.

 30. Skogsmannen

  Thomas #28!
  ”Jag vet att riskerna med lågdosstrålning är kontroversiella här” 
  Debatten kring lågdosstrålning och strålningshormesis är, så vitt jag förstått, allmänt kontroversiell. Sålunda inget unikt för TCS.
  Frågan är snarare, varför är det så? 🙂   

 31. Thomas

  Christopher E #29 jag bara räknade upp effekter. Om du tror att jag avsåg hävda att alla skall räknas på kärnkraftens konto har du svårt med att förstå nyanser i vad du läser.

 32. LBt

  Ingemar N,
  det är verkligen beklagligt att man inte inser att avveckling av kärnkraft bara innebär ökade CO2-utsläpp och att detta innebär ett större risktagande.

 33. Håkan Bergman

  Med eller utan häftig eldsvåda så ser inte bilden ut att vara från Fukushima. Vill man se det finns det på Google Earth här:  37°25’19.84″N 141° 2’0.97″O

 34. Christopher E

  Thomas #31
  Förlåt mig, det var alltså bara vanligt motvalseri, inte ett försök att seriöst bemöta det korrekta påståeendet att strålningen där inte dödat någon.
  Jag missade den nyansen tydligen.

 35. Stickan no1

  Hoppsan!
  ”Svenska chefer tror inte på klimathotet
  Sex av tio svenska kommunpolitiker och chefer tvivlar på att människan orsakat jordens uppvärmning. Nästan en av tio förnekar dessutom den globala uppvärmningen helt.”
  http://di.se/Artiklar/2012/5/7/266574/Svenska-politiker-tror-inte-pa-klimathotet/

 36. Stickan no1

  Och DN länken som DI artikeln refererar till:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/kommunpolitikerna-tvivlar-pa-klimathotet
   

 37. Stickan no 1 # 35 o 36
  Tack för länkarna! Artikeln i DN går dessutom att kommentera……

 38. Stickan No1
  Ska man tolka detta som att 6 av 10 komunpolitiker är smartare än våra riksdagspolitiker.
  Jag skulle dessutom tro att man kan säga att nästan 10 av 10 misstror våra journalister. Finns en del undersökningar som antyder detta.

 39. Stickan no1

  Jag är mäkta förvånad hur taleskvinnan för klimataktion mm kan sitta på FOI och propagera för sina miljö/genus/gröna åsikter.
  http://klimataktion.se/node/641
  http://www.hagainitiativet.se/?p=1691
  http://www.foi.se/FOI/Templates/ProjectPageDesign____7950.aspx
  Andra inlägg av samma person:
  http://arbetaren.se/artiklar/klimatarbetet-kraver-genusperspektiv/
  http://www.svid.se/Hallbarhetsguiden/Inspiration/Inspiratorer/Annica-Carlsson-Kanyama/
  ”Global uppvärmning är ett säkerhetsproblem för Sverige, det måste alla ta på allvar, anser hon”
  FOI vart är ni på väg?

 40. Stickan no 1 # 39
  Makalöst! Ska man skratta eller gråta?

 41. Peter Stilbs

  Stickan 01 #39 – Hon har ju hela sin försörjning från klimatbubblan.
  I kväll kommer Vetenskapsredaktionen på SVT ut i full frihet kl 20 – och talar om klimatförändringar som påverkar djurlivet i Alperna, tror jag det var….  

 42. Intressant är att i dagens DN får hon kommentera det faktum att 6 av 10 kommunpolitiker inte tror på klimathotet 🙂

 43. Slabadang

  En stat i förfall!
  FOI antäller aktivister och de officiella grundlagsinskrivna skyldigheterna för myndigheter har upphört att gälla. Kraven saklighet och opartiskhet gäller inte längre. Min vilken rätt kallar hon folkvalda för ”förnekare”?. 

 44. Peter Stilbs

  Slabadang #43 – jag håller helt med. Hon skadar verkligen FOI:s trovärdighet. Allvarligt.

 45. Lejeune

  #43 & 44
  Det här är ett problem som börjar att bli allt vanligare, enskilda tjänstemän kan inte längre hålla isär rollerna som opartisk och objektiv tjänsteman med rollen som politisk aktivist. Fan vet om det inte är straffbart oxå?

 46. Stickan no1

  Nu även i expressen med röstning
  http://www.expressen.se/nyheter/politiker-tror-inte-pa-klimathotet/
  Bilden de använder för att illustrera texten är vida berömd.
  googla Dan Crosbie/AP/CANADIAN ICE SERVICE och läs om fotot som utnyttjats skamlöst och återanvänds om och om igen i sann MP anda.
  Men hur var det nu med MP och journalister? Det finns väl ingen orsak att betvivla att det är ovinklade artiklar? Eller…..

 47. Slabadang

  Stickan 01! 🙂
  !600 har röstat och 68& tror inte att människan orsakat uppvärmningen!
  http://www.expressen.se/nyheter/politiker-tror-inte-pa-klimathotet/
  Folk och kommunpolitiker är smartare än vad journaister och pappfigurerna i riksdagen är!

 48. Slabadang

  Stickan o1!
  Även Australiensarna är smartare än ABC. 50% avfärdar klimathotet!!
  http://www.abc.net.au//tv/changeyourmind/inc/vote_central_results.htm
  Det sket sig för ABCs klimatpropaganda.

 49. ThomasJ

  Oavsett färgval nedan ÄR ett suveränt dilemma mht till varifrån ska dessa enorma mängder penga-penga komma/tas???
  Erinrar om Reinfelds, inför COP15, uttalade ’kick-start-pengar’ om ~ 8 miljarder kronor från blågula plånböcker… Därefter har, som bekant, ’stjärnan’ Lena Ek [m.fl.] tagit aktiv position för Hedegaards linje…
  http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/13623589/eu-nations-get-cold-feet-over-climate-change-fund/
  Var finns de demokratiska processerna som deFacto måste föregå slika ’aktioner’…?
  Arme Land! (Länder!)
  Mvh/TJ