Anders Lindberg fabulerar

Areal skog karta

(Källa SvT)

Som alltid, inför och under ett klimattoppmöte, skrivs och sägs det den ena dumheten efter den andra i svensk media och det går givetvis inte att bemöta allt. Vår livsstil sägs vara anledningen till att jorden snart kommer att gå under. Du ska inte köra bil, inte flyga, inte äta kött och tydligen är du en klimatbov till och med när du stillsamt njuter av morgonkaffet.

Många är även de som i sociala media påstår än det ena, än det andra om klimatet. Värst är bäst tycks det mig och myter bildas på löpande band. Det går ju inte att bemöta alla dumheter som påstås i sociala media heller men jag ska ändå ta ett exempel ur den digra högen.

Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet twittrade häromdagen:

AndersSkogenTweet

Anders påstår alltså som någon slags självklarhet att den varma sommaren berodde på klimatförändringar och då orsakad av våra utsläpp av växthusgaser. Han menar att en av konsekvenserna var att ”stora delar av Sverige brann”. Visst, det tillhör ju berättelsen att alltid överdriva men finns det inga gränser för Anders Lindberg? Kartan här ovan visar brändernas totala område. Det kan vara svårt att se men det är en orange prick sydväst om Sundsvall ni ska leta efter. Jag tycker att den totala arealen är stor när den kan visualiseras på det här viset, det är inte frågan om det, men det är inte ”stora delar av Sverige” det är frågan om.

Den varma sommaren i Norden sägs ha andra orsaker än den som Anders Lindberg tycks ta för självklar.  Polarportal skriver i sin säsongsrapport för 2018:

”Many people in the Northern Hemisphere – and in particular northern Europe – will remember the record-breaking heat and drought of the summer of 2018. In contrast, Greenland had a rather cold and snowy summer, particularly in June and at the end of August, when a major storm dumped large amounts of snow on the Ice Sheet. As early as AD 1230, a Norwegian book called “The King’s Mirror” contained a description of the correlation between stormy weather over the eastern Atlantic and cold air, which is “sucked down” from the Ice Sheet to inhabited areas. Much later, in the 1770s, Danish missionary Hans Egede observed that “when the winter in Denmark was severe, as we perceive it, the winter in Greenland in its manner was mild, and conversely. In other words, the “seesaw” connection between warm weather in Europe and cold weather in Greenland (and vice versa) has been a recognised phenomenon for centuries. And the summer of 2018 was a particularly clear example of this circulation anomaly. From the end of April until mid-October, a circulation pattern in the form of the Greek capital letter Ω over Scandinavia was prevailing most of the time. This type of circulation “blocks” the normal westerlies, and while warm air moves north across large parts of northern Europe, cold air from the central Arctic is present over Iceland and Greenland. This pattern is seen most clearly in the map of temperature anomalies for May 2018 shown below. But the same circulation anomaly was present during the other months as well.”

Många människor på norra halvklotet – och i synnerhet norra Europa – kommer ihåg den rekordhöga värmen och torkan från sommaren 2018. I motsats till detta hade Grönland en ganska kall och snöig sommar, särskilt i juni och i slutet av augusti, när en stor storm dumpade stora mängder snö på isen. Redan i år 1230 innehöll en norsk bok kallad ”kungens spegel” en beskrivning av korrelationen mellan stormigt väder över östra Atlanten och kall luft som sögs ner från isen till bebodda områden. Många år senare, på 1770-talet, observerade den danska missionären Hans Egede att ”när vintern i Danmark var svår, som vi uppfattar det, var vintern i Grönland på sitt sätt mild och omvänd. Med andra ord att ”gungbrädan” visar ett samband mellan varmt väder i Europa och kallt väder på Grönland (och vice versa) har varit ett erkänt fenomen i århundraden. Och sommaren 2018 var ett särskilt tydligt exempel på denna cirkulationsanomali. Från slutet av april till mitten av oktober var ett cirkulationsmönster i form av den grekiska bokstaven Ω över Skandinavien mestadels över tiden. Denna typ av cirkulation ”blockerar” de normala vädret från väster, och medan varm luft flyttar norrut över stora delar av Nordeuropa finns kall luft från centrala Arktis närvarande över Island och Grönland. Detta mönster ses mest tydligt i kartan över temperaturavvikelser för maj 2018 som visas nedan. Men samma cirkulationen anomali var närvarande under de andra månaderna också.

Myten om att den varma sommaren i år i huvudsak beror på klimatet tillbakavisas alltså av de danska meteorologerna och sambandet mellan en kall sommar i Arktis och en varm i nodreuropa är känt sedan mycket länge.

Däremot gick budgeten igenom och det är ju korrekt att M och KD vill avskaffa flygskatten. Inte mig emot.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Daniel Wiklund

  Vi hade en fantastisk sommar i Luleå. Mina barn och barnbarn badade väldigt mycket, och inte bara i tempererade bad. Vem vet, Anders L kanske håller på att skriva en uppföljare till ”Ett satans år” . Boken som handlar om nödåret 1867. Anders L står för en mental försurning som förgiftar sin omgivning.

 2. Ivar Andersson

  Det brinner i huvudet på Anders Lindberg och branden orsakar kaos i hans huvud pga brandröken. Anders Lindberg kan inte skilja på väder och klimat. Väder kan mätas men det kan inte klimat. Klimat beskriver vädret under minst 30 år. Om vi får 10 – 15 somrar som sommaren 2018 under en 30-årsperiod kan man tala om klimatförändring. Sommarvädret 2018 var varmt och torrt och gräsmattorna såg bruna ut men lite regn gjorde att de åter snabbt blev gröna. För bönderna blev skördarna mindre eftersom regnet kom för sent.

 3. Håkan Bergman

  Systertidningen SvD är något mer balanserad.
  https://www.svd.se/klimatpanik-leder-till-svagtankta-beslut/i/senaste
  Härligt politiskt system vi har ändå, det är ok att släppa fram en budget som stöds av SD men inte en regering under samma villkor. Har väl nåt med högerskor att göra kanske?

 4. Carin S

  Och vi som var I Kroatien vid månadskiftet Juni/Juli upplevde svalare temperaturer än vad som var i Sverige.
  Jorden håller sig I balans.

 5. Lasse

  Lena
  På 1230 talet och 1700 talet de inte en tanke på att införa nån flygskatt-trots eländigt väder.
  Det börjar bli mer och mer tro bakom klimathoten.
  De som tror tror att vi kan påverka väder med vår livsstil. Därför är det intressant när EKO maten numera är ett hot mot Klimatet. En krock likt den Nordhaus gav nyss.
  Säsongsrapporten är intressant och kan läsas tillsammans med två Amerikanska rapporter om Arktis isläge:
  En som visar på ökning på grund av uppvärmningen och en som visar på uttunning-med samma orsak.

 6. femman

  Tror inte man ska underskatta Anders Lindberg han är troligen inte så dum som han verkar. Många som han drivs av en agenda kanske något oklar men ändå. Sedan måste man skilja på lokalt väder klimat mot jordens klimat väder. Om golfstömmen eller jetsrömmar ändrar lite riktning över lite tid påverkas vårat väder samt klimat lokalt men kanske inte så mycket jordens klimat.
  Detta med årets fina sommar för oss. Träffade en isländare han var inte glad. Sämsta kalllaste sommaren på mannaminne. För övrigt börjar jag själv få klimatångest. Inte för att det blir varmare utan att det blir kallare. Ska man flytta söderut eller bara försöka stå ut. Den som lever får se.

  https://www.youtube.com/watch?v=Myk1H736Zns

 7. Lasse

  Intressant om sot och påverkan på klimatet på WUWT idag.
  Denna bild säger en del:
  https://www.nature.com/articles/s41467-018-05635-1/figures/2
  Uppvärmning av Arktis på grund av renare luft-det vore något att bita i för klimathotarna!

 8. Sören G

  Ångest kan man få alla idiotiska politiska beslut som politikerna fattar och som kommer att försämra levnadsvillkoren för den vanlige medborgaren.
  Och som i slutändan förmodligen leder till en katastrof i form av kollapsad ekonomi och kolapsat enerrgusystem. Då kan det bli svält när mat inte längre kan produceras och transporteras mat p.g.a. energibrist.

 9. Skeptisk

  Jag tycker det är viktigare att kritiskt fråga de som är drabbade av klimatpsykos varför det är ett ”hot” att klimatet förändras? Klimathotet talar man ju om i massmedia – kritiska frågor om varför det är ett ”hot” att jorden blir varmare och CO2 halten stiger bör ställas. För vem? För vilka arter? På vilka platser? För jordbruken – isåfall varför är det dåligt för grödor med ett varmare klimat?

  Vi får det varmare ju längre tid det går från den senaste lilla istiden och det bör vara upptill forskare som Rockström att förklara hur en hög CO2 halt på många platser skulle påverka bördighet och växtlighet negativt? Det motsäger ju allt vi vet om fotosyntes. Fotosyntesen som vi alla förhoppningsvis känner till innebär att växter frodas av CO2.

  Det är alltså troligare att jorden på många platser kommer att bli grönare – inte tvärtom.

 10. Frej

  Anders Lindberg han är osympatisk på riktigt och hederlighet är inte hanns signum . http://projektsanning.ronnquist.com/2018/12/13/klimat-vader-och-klimatforandringar/

 11. Ivar Andersson

  #3 Håkan Bergman
  Rubriken i SvD är: Klimatpanik leder till svagtänkta beslut.
  I panik vill de klimathotstroende att vi ska låta de fattiga fortsätta vara fattiga för att rädda världen. Kina eldar gärna kol för att rädda de fattigaste och lovar samtidigt att utsläppen inte ska öka efter 2030. Så gör statsmännen om de vill höja levnadsstandarden för de fattigaste. I Sverige höjer man skatterna för att ge subventioner till de klimathotstroendes brokiga skara.

 12. Rolf Mellberg

  #6 femman

  Anders L häver ur sig dumheter i alla fall men jag tänker mer på Trump ; där jag är helt förvissad om att han spelar långt dummare än vad han är i syfte att få motståndaren att underskatta honom.

  Han och den amerikanska högern ger sig nu in i klimatfrågan på allvar och de har nog rätt mycket på fötterna (sen kan man ju tycka illa om Trump av flera skäl ändå)

  Jag spanar på följande länk nån gång i veckan: (detta vågar jag kalla hard fact d.v.s. hög kvalitet och signifikans)
  https://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

  I en figur en bit ner som har en röd kurva kan man se hur årets snöpåfyllnad utvecklar sig. Förra året (liksom förrförra) snöade det massor så att man nog kan påstå att Grönlands is inte krymte dessa år. (men kalvning av glaciärer är inte med i denna analysen och krånglar till det) Den röda kurvan får vi hoppas upprepas mycket sällan för varje sådant år kan nog höja havet med någon tiondels millimeter ungefär. Jag tror och hoppas att vi redan börjat se en övergång till kallare klimat.

  F.ö. läste jag nyligen om att Grönlands glaciärer smält med dryga 100 m2 per per år i knappt 20 år (som om det fortsätter i samma takt innebär att Grönlands isar är helt borta om TIOTUSEN år ungefär. Men nu senast växte gaciärerna med yttterst lite 4 m2. Tendens till trendbrott kanske.

  Stay tuned folks!

 13. Svempa

  Klimatjournalistik handlar inte om klimatvetenskap. Det är ett medel att motivera kommandoekonomi och i slutändan att säkra makt för det egna partiet och den egna politiska sfären. Och saknas folkligt stöd ”går man före” i gammal välkänd leninistisk tradition som ett självutnämnt avantgarde. Som jämförelse ”gicks det före” under 70- och 80-talet vilket sånär hade slutat i löntagarfonder och planekonomi. De som stoppade det hela är idag värda allt beröm.

 14. Anders Tengsved

  Intressanta ”nyheter” idag Biodisel och Ekoodling dåligt för klimatet!! Kanske den insikten, som egentligen bara kräver en viss allmänbildning om odling och varit känt länge också kan leda till att man inser att båda är dåliga för miljön totalt sett eftersom ökade åkerarealer leder till skogsavverkning och ökade utsläpp av näring och sediment. Men det är kanske att hoppas på för mycket. Ekologisk mat är dessutom något sämre ur näringssynpunkt och ruttnar fortare. (Gäller förstås inte kött)

 15. Rolf Mellberg

  #11

  Jag skrev m2 på två ställen, skulle vara km2 förståss

 16. Frej

  Så där nu vet vi hur MP tänker och var dom har sina rötter . https://archive.fo/vtwK4

 17. Jaha Johoansson

  Anders Lindbergs realpolitiska hemvist är miljöpartiet, men han titulerar sig nog ”socialdemokrat”. gamla tiders sossar vrider sig. Hans dimbildning har pågått länge. Allt detta delar han med ett antal sk skribenter på tidningen som inte behövs, om sanningen ska fram. Oisin mfl. Lustigt nog framstår tidningens enda bolsjevik, allas vår Åsa, som en modererande röst. Hon är väl torr bakom öronen.

 18. Lennart L

  Mycket bra att Klimatupplysningen finns.
  Hur kan man komma åt personer typ Anders Lindberg, Johan Rockström, Isabella Lövin och svt Erika Bjerström mfl ?
  Inga problem att ge dem plats i media problemet ät att deras rapportering, kommentarer etc får stå oemotsagda. Alarmismen och ensidigheten är sanslös.
  Har inte varit stor anhängare av Trump men får nog revidera min uppfattning.

 19. Björn

  Jag ser tillbaka på den förunderligt sköna sommaren, där man för ovanligheten kunde sitta ute på kvällarna och njuta av dagens ackumulerade värme. Värmeperioden var mycket längre än vanligt, men sådana här låsta väderlägen kommer att bli vanligare, både med varma och kalla perioder, nu när den avtagande solaktiviteten förändrar den atmosfärscirkulation som vi tidigare har varit vana vid. Den som inte tror att det är solen som styr väder och vind, har blivit lurade av klimatforskarna.

 20. eon

  Jag fattar inte hur de ständigt kan säga ”väder är inte klimat” om nån nämner kallt väder, men varje gång det är ens en aningen varm sommar eller mild vinter, eller någon form av ”extremväder” inträffar någonsstans på jorden så är det ”klimatförändringarna”, utan några som helst bevis.
  Bestäm er!

 21. Bengt Abelsson

  Sveriges yta ca 450.000 km2, skogsbränder 2018 mindre än 40.000 ha.
  Så, mindre än en promille är ”stora delar av….”
  Fake news, på min ära.

 22. Rolf Mellberg

  #17 Björn

  Jag tycker att det är en ytterst spännande men även ganska rimlig ide att ”rymdvädret” skulle kunna ha en direkt koppling till fastlåsta jetström-mönster (son vi såg i somras) men jag har inte hittat några bra teorier för hur sådana mekanismer skulle kunna se ut. Följande länk (som dock inte pekar på någon renomerad vetenskapspublikation precis) är intressant:
  https://www.foxnews.com/science/nasa-warns-long-cold-winter-could-hit-space-in-months-bringing-record-low-temperatures

  När det gäller Svensmarks cosmic-ray -teoriså är denna väl mycket trögare, den går omvägen via moln och värme så den måste väl exkluderas i detta sammanhang. Dock, en ren uppvärmning med mindre delta mellan arktis och tropikerna kan förstås också påverkar jetströmmarnas mönster. Hur mycket?

  Peka gärna på forskning om hur rymdvädret skulle kunna ha direkt (snabb) påverkan på vädret.

 23. Lasse

  #19 Björn
  #22 Rolf M
  Denna om hur klimatet styrs av dagens längd kan vara av intresse speciellt kampen mellan CO2 och Milancovitch som vanns av CO2 gänget.
  Kanske även tillämpbart för låsning av jetströmmarna?
  https://wattsupwiththat.com/2018/12/12/its-the-gradient-stupid/

  Långt över min (okritiska) förmåga.

 24. Fredrik S

  Lite OT men läser att Bah Kunhke och Pär Holmgren, som tydligen blivit miljöpartist (gäsp), vill ner till EU-parlamentet och alarmera samt försvara klimatet och demokratin.

  Tja, jag som trodde att demokratin mest var i vägen i klimatkampen.

 25. Sten I

  OT Nu kandiderar Pär Holmgren för MP tillsammans med Alice Bah Kunke enligt Aftonbladet. Visste väl att det var något mysko med denne Pär! Rockström hör väl till samma gäng

 26. elias

  #9
  Ang klimatångest så kan det finnas en medicin mot det enl följande:

  Anta att jag bor i Kiruna och är skrämd för att klimat förändringen kan leda till att den årliga genomsnittstemperaturen i Kiruna kommer att öka med i genomsnitt +2 grader.
  Hur långt söderut måste jag åka i dag för att få denna genomsnittliga temperatur under året jämfört med Kiruna idag.
  Jag vet inte detta men jag gissar att det räcker med att åka till Gävle-Karlstadstrakten för att uppleva hur denna klimatförändring slår? Det resultatet torde inte skrämma särskilt mycket!!

  Finns det ngn kunnig på en sådan beräkning och som kan redovisa det här på denna sajt. Det skulle vara en medicin som heter Duga. Eller ta gärna ett annat bättre/tillämpligt exempel.

 27. femman

  re # 14 Du ska inte tro på allt som står i tidningen gäller inte bara klimatet. Efersom jag odlar lite ekologiska grönsaker kan jag lite om det. För övrigt är det inte så lätt att odla i skogsmark i alla fall inte i sverige. De goda åkrarna i sverige är oftast gammal sjöbotten. Att man nu på dessa goda åkrar producerar biodiesel har inget med ekologisk odling att göra. Men grunden för en god nyttig vara är vilka frön du sätter i marken. Skulle du nån gång smaka mina tomater skulle du förstå vad jag pratar om. Dom tål inte transport men vem bryr sig. För övrigt är detta kanske fel forum att utveckla detta mer. Men eftersom du skriver så konstigt så kände jag att jag måste svara.

  http://www.fobo.se/index.php/kunskapmeny/matmeny/95-mest-naering-i-ekomat

 28. Lasse

  #26 Elias
  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-arsmedeltemperatur-1.3973

  Det räcker med att flytta till kusten.

 29. Håkan Bergman

  elias #26
  Eftersom Kiruna ligger 460m, flygplatsen, över havet räcker det att ta tåget till Narvik eller Luleå. Gävle blir på tok för varmt.

 30. elias

  #28
  Vilken bra karta på temperatur-skillnaderna i genomsnitt.

  Då kan en Kirunabo med klimatångest fråga sig om det skulle vara så farligt att istället bo i Luleå där den temperaturökning som hen har skräck för redan existerar. Det borde väl bota hans ångest att förstå att det blir bara fördelar inom rimliga gränser.

  Men flytta till Gävle är nog för mycket för en Kirunabo; då måste hen uppleva ett genomsnitt på +5 grader jämfört med Kiruna och då är ju så förfärligt varmt att där kan man ju inte bo.

 31. Robert Norling

  # 26 elias
  En dryg grads skillnad är det mellan Stockholm och Gävle. Vill du pricka en grad så är nog Tierp mer sannolikt.
  Tycker mig se att jorden nog inte går under om tierparna får det lite behagligare väder, då de ofta är utsatta för kallt väder på vintern med mycket snö. (snökanon från Bottenviken vid nordlig vind).
  Vid två grader varmare så hamnar man i trakterna av Hudiksvall – Sundsvall.

 32. Lasse

  #30 elias
  Kirunabon håller väl på med flytt redan idag 😉
  För mig säger denna bild mer än alla andra:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17265.1490013192!/image/analemma.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/analemma.png
  Solens väg på himlen över året!
  SVT hade en blänkare om soltimmar före vädret -nya rekord!
  https://www.svtplay.se/video/20042518/aktuellt/aktuellt-12-dec-21-00-2?start=auto
  Se tabell 2 min från slutet.
  Stockholm 2243 timmar tidigare rekord 2193.
  Detta skall jämföras med normalen på ca 2000.

  Ändå kommer klimathotarna att tala om värmerekord utan att nämna solrekord . 🙂

 33. Anders Tengsved

  #27 Håller med om att den bästa jorden i Sverige varit sjöbotten någon gång eftersom havet var ca 12 m högre på stenåldern. Håller också med om att tomater som växt i jord smakar bättre än de som odlats i näringsvätska, det har dock att inget med om de är ekologiska eller inte. Själv gödslar jag mina tomater som växer i jord och de är väldigt goda. Problemet med ”ekologisk” odling är att skördarna sjunker med 30-50% och ännu mer på sikt när jordarna utarmas på näring och trycket från ogräs, sjukdomar och skadeinsekter ökar. Detta innebär att behovet av åkerjord ökar radikalt och som du säger de bästa jordarna brukar vi (vi i detta fall är inte bara Sverige) redan. Detta innebär att områden som det vore bäst om de fick fortsätta vara skog, savann, betesmarker mm. kommer odlas upp med stor risk för miljö och jordförstörning. Om alla i världen skulle återgå till att äta det som kallas ekologiskt och hållbart skulle vi få en svältkatastrof utan motstycke på kort tid. Rockström:s värsta klimatscenarier skulle framstå som ganska harmlösa problem i jämförelse.

 34. Håkan Johansson

  Temperaturhöjningen på ca 1 grad har orsakat en höjning av koldioxid halten via primärt koldioxidavgasning av hav och sjöar. Den ökande koldioxidhalten medför ökad växtlighet , fotosyntesen förstärks. Detta i sin tur genererar mer koldioxid via kretsloppet. Borrkärnor från glaciärer har tidsbestämts och slutsatserna är att temperaturökningen har gett upphov till ökande koldioxid halter historiskt, inte tvärtom som klimatalarmisterna anför. Den koldioxid som tillförs anthropogent bidrager men är långt ifrån orsaken till ökningen från 300 till 400 ppm, snarare försumbar. IPPCs modeller är ju ljusår ifrån den verkliga utvecklingen. Det som styr klimatförändringarna är då solaktiviteten med mer eller mindre instrålning i området norr och söder om ekvatorn. Jag tror att klimatalarmismen inom en snar framtid avslöjas som 1900 och 2000 talets största Hoax. Den förda energipolitiken i Sverige är ett stort hot mot vår framtid.

 35. Hans Larsson

  En reflektion. Hur många miljoner år har det krävts för att bilda oljan jordklotet?? Den oljan eldar vi upp på mindre än 200 år ! Är det konstigt att det påverkar på något vis? Dessutom ger vi ekonomi till arabvärlden att strunta i en sundare utveckling i stället fortsätter man med sitt ohumana levnadssätt . (i frincip städigt krigande.
  Hans Larsson

 36. Björn

  Rolf Mellberg [22]; förmodligen syftar du på mig, även fast min kommentar är i [19] och att jag inte nämner ”rymdväder”. Solens proxy är många, men i slutändan handlar det om energi och solen är den enda källa som förser oss med detta på något sätt. Vattenånga eller H2Ogas, varierar i takt med inflödet av direktstrålning mot jordytan, där haven är den stora ackumulatorn. Den huvudsakliga uppvärmningen av haven är inom de tropiska zonerna och där får också ca 80 % av jordens atmosfär sin uppvärmning. Vid den s.k fasomvandlingen mellan vatten och dess gastillstånd, tillförs gasen latent energi som tillförs atmosfären. Högre solaktivitet medför högre aktivitet av UV i de högre luftlagren över troposfären samt mer uppvärmning av haven. Det omvända sker när solaktiviteten avtar som nu. Ett miniexempel är solens ner- och uppgång under dygnet.

  Alla typer av strömningar i vatten och i atmosfären är både påverkat av jordrotationen och solenergin. Jordrotationen är konstant men det är inte solen, även om IPCC har fått för sig det. Solen varierar sitt utflöde med dels 11-årscyklerna och med långvariga tillstånd med både höga och låga energiamplituder, i de på varandra följande 11-årscyklerna. 1900-talet är en sådan period med höga amplituder och Lilla istiden en sådan med många låga amplituder. Om man nu tydligt kan se att thermosfären krymper på grund av minskad UV-strålning, så påverkas följdenligt även vårt närmsta atmosfärslager som är stratosfären. Jetströmmarna finns där och de påverkas naturligtvis också, för de drivs av solenergin tillsammans med latent energi från ekvatorområdet. Förändringar i solenergin påverkar på många sätt tillståndet här på jorden, däribland dess modulering av kosmisk strålning som når oss och påverkar molnigheten. I slutändan moduleras alltså atmosfärscirkulationen med sin påverkan på de meteorologiska tillstånden som exempelvis hög- och lågtryck.

  http://news.mit.edu/2017/strength-global-stratospheric-circulation-measured-first-time-0828

  http://orbit.dtu.dk/files/117434446/Howard_et_al_2015_Journal_of_Geophysical_Research_Space_Physics.pdf

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2014JD022022

 37. Ivar Andersson

  #24 Fredrik S
  Bah Kunhke och Pär Holmgren är nog mest intresserade av lönen och andra förmåner som den politiska adeln i Bryssel åtnjuter.

 38. Rolf Mellberg

  #34 Håkan

  Jag räknar med att ca 60 % av CO2-ökningen är antropogen och kanske 40 är avgasning. Minns inte var jag läste det. Det är nog svårt att bevisa några siffror men att (obevisat) hävda att avgasning skulle dominera tjänar inget syfte, det försämrar bara jordmånen för en vettig dialog. Det krävs en saklig dialog om den här sjuka frågan ska kunna lösas. D.v.s. om inte en tydllig gobal avkylning tar vid snart, i så fall faller AGW-teorin mer dramatiskt.

 39. Den där kartan visar väl bara utbredningen av bränderna i Ljusdals kommun? Det brann i Härjedalen och Dalarna också, vad jag minns. Men hur som helst så var det bara bråkdelar av Sveriges yta som drabbades.
  Mig tycks det som om de på Aftonbladets ledarredaktion fabulerar och överdriver i nästan varje inlägg.

 40. Lars Kamél

  Det ska vara den totala ytan vad jag förstår.

  ”De stora skogsbränderna i Gävleborg, Jämtland, Dalarna och Västernorrland täckte som mest en yta motsvarande 25.000 hektar. I vår interaktiva karta kan du se hur stort det egentligen är och jämföra med där du bor.”

 41. Rolf Mellberg

  #36 Björn

  Det var ett intressant inlägg men jag blir lite undrande när du skriver att sänkt temperatur i termosfären får effekter i stratosfären. Dels finns ju en mesosfär emellan som kan försvåra en sådan koppling. Men även om du kollar den länk jag lagt in i mitt inlägg #22 så förnekar forskare att en kylig termosfär skulle ge kyla i troposfären. Den forskningen borde kanske synas?

  Men å andra sidan när jag läser den första länken du gav mig så står det där (färska rön) att stratosfärflöden nu kartläggs bättre och att detta leder till att klimatmodeller ändras. Men på vilket sätt?

  Sen är det ju också så att det bör råda en stor osäkerhet ang. vad som nu kommer att hända, det grand solar minimum som vi troligen går in i har väl inte haft någon motsvarighet på över 300 år och med diverse proxymetoder kan man väl bara få en mycket begränsad förståelse för vad som hände då.

  Ska också erkänna att de två andra länkarna pekade på rapporter som jag inte orkar smälta.

  En reflexion till är att det som vi nu försöker skaffa oss en bild av kommer kanske att propagera fram som beslutsunderlag till politikerskrået om säg 10 år 🙂

  Tack ändå! Kul det här!

 42. Björn

  Rolf Mellberg [41]; Tack för ett klartänkt svar. Klimatsystemet är komplext och ännu till stora delar outforskat. Det är först med satelliterna som idéer har börjat kunna testas. Men AGW-rörelsen har redan reducerat problemet till att bara gälla CO2 och därmed har de lagt på locket och utesluter det svåraste, att förstå vårt beroende av solens variabla olika våglängder. Men tillbaks till dina senaste kommentarer, så vill jag bara framföra en reflektion beträffande thermosfärens krympande på grund av reducerad effekt i den högenergetiska delen av UV som interfererar och som bestämmer temperaturen i detta atmosfärslager. Olika våglängder i UV påverkar olika atmosfärslager och stratosfären fångar upp sina våglängder som är omkring 200-300 nm. Det som jag vill påpeka är att om thermosfären får reducerad effekt så får hela bandbredden som omfattar UV reducerad effekt och därmed får vi också en svalare stratosfär.

 43. tty

  #26-32

  En grad motsvarar i genomsnitt ca 140 meters höjdskillnad, så för en Malmöbo med gott om pengar räcker Turning Torso för att undvika nästan 1,5 graders klimatförändring. Stockholmare med mindre ekonomiska resurser får väl nöja sig med att äta lunch i Kaknästornet (drygt 1 grad kallare), medan Södermalmshipsters våndas över att det om 20-30 år kanske är lika tropiskt varmt uppe på söders höjder som det är nere vid Stadsgårdskajen idag.

 44. tty

  ”Hur många miljoner år har det krävts för att bilda oljan jordklotet??”

  Inte en helt enkel fråga att besvara. De äldsta ”source rocks” är senproterozoiska, bortåt en miljard år, de yngsta bara några miljoner år, men oljebildningen är allt annat än konstant. Nästan all olja kommer från några få rätt korta tidsintervall då större delen av djuphaven var syrefria och stora mängder organiskt material bands i bottensediment som senare förvandlats till oljeskiffrar. Det allra viktigaste intervallet var under mellersta krita för ca 100 miljoner år sedan.

  Sedan skall man ha klart för sig att det mesta organiska materialet i skiffrarna aldrig omvandlas till olja och att det mesta som omvandlas läcker upp till ytan och avdunstar eller oxiderar. Det vi kan utvinna är den lilla del som ”fastnat” under någon form av täta lager.

  Och den mycket omtalade tjärsanden i Alberta är just olja som läckt upp till ytan men som p g a det kalla klimatet inte har avdunstat ännu. Den oljan kommer under alla omständigheter att hamna som koldioxid i atmosfären, fast kanske inte under den här mellanistiden. Jag har varit i området och varenda sjö och flod har ”regnbågar” på ytan och vi ska inte tala om hur skorna ser ut efter ett tag. Att gå omkring i naturlig asfalttjära är ingen höjdare.

 45. tty

  #36

  ” Jordrotationen är konstant ”

  Nej, det är den inte.

  Jordrotationens impulsmoment är konstant, bortsett från förluster p g a tidvattnets bromsande effekt, men rotationen varierar däremot beroende på massförändringar på och i Jorden och förändringar av atmosfärens impulsmoment.

  Detta är ett känsligt kapitel eftersom smältande polarisar som övergår till vatten närmare ekvatorn måste leda till långsammare jordrotation och någon sådan effekt är inte påvisbar, vilket sätter en låg övre gräns för den möjliga avsmältningen. Jordrotationens förändringar känner man nämligen inom mycket snäva gränser ända tillbaka till senbabylonisk tid från astronomiska observationer.

 46. stig lönnqvist

  Klimathot hit och dit….vad hjälper skatte/prishöjning av diesel eller flygbränsle… i sverige??

 47. Magnus Ernstsson

  Som jag ser det så måste väl det största långsiktiga hotet mot oss som bor på norra halvklotet vara nästa glacialperiod. Det blir svårt att leva här med 1.5 km is över huvudet. Det enda som kan förhindra/skjuta upp detta scenario måste rimligen vara att vi värmer upp jorden? Tacksam för synpunkter från mer klimatkunniga personer än jag själv.

 48. Gunnar Strandell

  Hans Larsson #35

  Det är ett dilemma du pekar på, men eftersom det går att göra flytande bränsle av kol räcker nog de fossila bränslena i mer än 500 år framåt. Då uppstår frågan om vad vi kan göra som är bäst för de människor och den miljö som finns då. Vad borde man och kunde man gjort för oss på 1500-talet?

  Men FN kanske skulle samla till konferenser på ämnet eftersom de ju inte lyckas ta tag i de krig och konflikter som finns i nutid.