Nir Shaviv talar inför tyska Bundestag

Shaviv sol

Uppdatering: Shaviv skriver själv om sitt föredrag och diskussionen efteråt här.

I följande pdf finns det föredrag som den israeliske astrofysiken Nir Shaviv höll för ett par veckor sedan för tyska Bundestag, närmare bestämt för the Committee on the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.

Inledningen där Shaviv drar de tankevurpor och felaktigheter som IPCC gör när de anför sina ”bevis” för antropogen global uppvärmning (AGW) är lätt att förstå. Men när han närmar sig sin egen forskning och hans case för solens stora inverkan på jordens klimat så blir det raskt svårare. Låt oss försöka förstå:

Bildtexten i ovanstående bild lyder: ”Fig. 1: Quantifying the solar forcing: Plotted are the sea level change rate (blue, with 1σ error)  and  reconstructed  solar  constant  (red,  dashed).  The  clear correlation  indicates that sea level change rate is affected by solar activity. The size implies that the peak to peak  variation  over  the  solar  cycle  in  the  radiative  flux  corresponds  to  about  1  W/m2. This is almost an order of magnitude larger than changes in the total solar irradiance.”

Den här grafen betecknar Shaviv som ”probably one of the most important graphs to the understanding of climate change, but which is simply ignored by the IPCC and alarmists”. Dvs. den är förmodligen en av de viktigaste graferna för att förstå klimatförändring, men som är fullständigt ignorerad av IPCC.

Okey, vad menar han? Jo grafen visar den närmast perfekta korrelationen mellan solarkonstanten och förändringshastigheten (per år) hos havsnivån. Havsnivåförändringen växlar mellan – 5 och + 8 mm/år mellan 1915 och år 2000.

Men vad menas med solarkonstanten? Wikipedia förklarar att det är ett mått på den totala elektromagnetiska utstrålningen från solen, mätt per ytenhet på ett avstånd där jorden befinner sig i sin bana. Så det här ger oss en möjlighet att beräkna vad solen stålar ut mot oss.

I texten säger han sedan att förändringen av denna solarkonstant (som alltså inte är någon konstant) påverkar klimatet på jorden mycket mer än vad man skulle kunna tro om man läser vad IPCC föreslår. Ungefär tio gånger så mycket.*

Hur kan det vara så? Här måste vi göra ännu en djupdykning i Wikipedia och läsa om något som Shaviv talar om, nämligen solinstrålningen på jordytan efter att strålarna passerat luftlager som sprider och absorberar delar av solljuset (Irradiance). Atmosfären skyddar oss delvis från solarkonstanten.

Det han försöker förklara för Bundestags miljögrupp är att när solens utstrålning ändras lite grand över en solcykel (som är c:a 11 år lång) så ändras instrålningen till jordytan betydligt mer. Och eftersom jordytan består till 70% av hav, och eftersom direkt solinstrålning är det som håller haven varma, så påverkas havsvolymen av hur mycket värme som erhålls. När solinstrålningen ökar så värms haven, dess volym ökar, och havsnivån stiger. Av det resonemanget följer också förstås att en lägre solaktivitet ger att kallare klimat och haven svalnar. Så även en ganska liten förändring av solarkonstanten kan medföra mångdubbelt så stora förändringar här på jorden, inklusive havsnivåförändringar.

Poängen är att Shaviv genom detta resonemang kan ge en kvantitativ beräkning på hur mycket solens förändringar betyder för jordens klimat. Och han kommer som sagt fram till att det sker en 10-faldig förstärkning över en normal solcykel.

Genom att titta på solcyklernas variationer och storlekar under 1900-talet så drar han slutsatsen att den höga solaktivitet vi haft bidragit med mer än hälften av den uppvärmning på 0,8 grader som vi kunnat observera under seklet.

Vilka mekanismer åstadkommer då denna förstärkande effekt av förändringar av solaktiviteten? Shaviv går inte in på det utan nämner bara som hastigast de galaktiska partiklarnas påverkan på molnbildningen.

Jag är en stor beundrare av Nir Shavivs skarpsinnighet. Men frågan är hur kapabla politikerna i tyska Bundestag är att följa med i hans föredrag? Han skulle behövt minst en timme till. 🙂

Men våra kompetenta läsare på KU, som är bekanta med bland annat Svensmarks och Shavis teorier, greppar förmodligen omedelbart hela resonemanget.

*Det här har ofta missförståtts. Shaviv har förklarat flera gånger att korrelationen handlar om havssyteförändringen (Sea level change rate) och dess samband med solaktiviteten. Även Eschenbach har fått sig en knäpp på näsan, även om jag tycker att Shaviv är lite väl hård mot WUWT.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rolf Mellberg

  Tack Ingemar för denna verkligt intressanta information!

  Den som vill veta mer om solens f.n. låga aktivitetsnivå, snart unikt låg sen 200-350 år anser man, rekommenderas denna länk:
  https://www.iflscience.com/space/the-sun-is-turning-blank-and-were-not-quite-sure-why/

  Här finns även vissa intressanta länkar, varav en pekar på dansk forskning som hävdar sambandet mellan ”solar eruptions” och molnbildning på jorden.

  Högintressant för oss som hoppas att apokalypsen kanske uteblir genom att solen då kan komma att förklara merparten av senaste seklets uppvärmning.

  Man kan också fundera på hur det kommer sig att IPCC (d.v.s. mainstream science) under så många år helt vägrat att erkänna solen en större roll i klimatforskningen. Kan det helt enkelt vara så att man har blivit alltför besatta av arbetet med dessa klimatmodeller? Om man inte förstår mer exakt mekanismerna för hur solen inverkar så blir det ju svårt att motivera införande av ”kopplingarna” i modellerna och därför vill man nog förtränga det hela. Under tiden fortsätter modellerna att fungera som någon sorts kultobjekt för vilken man ska bevisa sin respekt och trohet. Hur förenligt är det med vetenskap?

 2. Johan M

  Nir Shaviv beskriver på sin egen blogg erfarenheten från Bundestag:

  http://www.sciencebits.com/bundestag

 3. Kopernikus

  Agenda söndag.
  En stor del av programmet ägnades åt miljöproblemen i Katowitze. Tittarna förleddes att tro att problemen beror på koldioxidutsläpp! Det är för mig helt obegripligt att reportrar och journalister är så totalt okunniga om skillnaden mellan miljö- och klimat-frågor. Vi skall göra allt för att skydda miljön, och vara rädda om naturen och moder jord. Klimatförändringarna är naturliga, och skall vi satsa några klimatpengar , är det för att anpassa oss till de rådande förändringarna.
  Det är hög tid att någon stark svensk politiker sätter ned foten och avslöjar klimatbluffen innan det hela går helt över styr.

 4. Astrid Å

  OT
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-ryssland-saudiarabien-och-kuwait-motsatter-sig-fn-s-nya-klimatrapport
  Mycket om klimat på SVT nu:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hela-sverige-pratar-klimat-dinrost

 5. Ann lh

  Just nu svarar SVTs meteorolog Åberg på frågor från allmänheten. Se SVTs nyhetsapp. Det är kanske lämpligt att fråga honom hur han ser på Shavivs inställning till solens roll i klimatförändringarna. Hittills har Åberg vid ”svår fråga” hänvisat frågeställaren till IPCCs SPM!

 6. Lasse

  Ingemar
  Kan hans teorier förklara detta:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012
  Välj valfri pegel!
  Periodiska svängningar av havsnivåerna som mätts i peglar över hela jorden!
  Eller detta:
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841
  Ökning av solinstrålningen framförallt under vår och sommar.

  100 KWh /kvm och år mer solinstrålning i Sverige sen 1983. (vad det nu blir i W/kvm 11?)

 7. Daniel Wiklund

  OT. Text-tv skriver idag att många minskar på köttet för klimatets skull ( inte för magens skull). Speciellt kvinnorna gör det. Kvinnorna syndar mindre än männen. Dom män som lyckas synda mindre är ju att gratulera. I himlen kommer det att vara gott om kvinnor. Nån har räknat ut att ett kg kött släpper ut 25 kg koldioxid. Lika mycket som 12-15 mil med bil. Kanske denna nån också räknat ut hur mycket koldioxid konferensen i Polen släpper ut. I dagens nummer av norrbottenskuriten ägnas en hel sida om att åka tåg för klimatets skull. En 26-årig tjej berättar om att hon åker tåg, och där tåg är för dyrt så tar hon buss, båt, cykel eller så promenerar hon. Hon berättar om en kompis som vandrade mellan Kapstaden och Kairo, det tog två år. Vad gör man inte för klimatets skull. Man får hoppas att solen skiner när hon promenerar.

 8. LarsF

  “If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”
  ― Albert Einstein

  Kan inte säga att Shaviv fixar att övertyga vidare värst.

  Väldigt mycket ”you can clearly see…” utan vidare förklaring.

  Om grafen långt ner var solens instrålning kontra havsinivå(avtrendad) så tyckte jag det mesta såg ut som havsnivå föregick solaktivitet. Bara nedgångar föregick havsnivå.

  Hans ”correlate in phase and amplitude” kunde inte jag se.

  Ska han vända sig till allmänheten får han förbättra pedagogiken rätt mycket för att bli trovärdig.

 9. PeterÅ

  Det Shaviv säger är intressant och hans språk är så skönt vetenskapligt.
  Hans första poäng är när han tar upp att vetenskap är inte en demokrati – bara för att många säger samma sak aå är det inte rätt..
  Tråkigt att klimathotskepticism har blivit så intimt förknippat med det som kallas extremhögern och därmed gjort det legalt att ignorera så mycket klimatforskning av den stora massan som inte orkar läsa själva utan bara ställer sig i ledet och tycker som de andra

 10. Ingemar Nordin

  Johan M #2,

  Tack. Mycket läsvärt. Jag har uppdaterat inlägget.

 11. Ingemar Nordin

  Lars F #8,

  ”Kan inte säga att Shaviv fixar att övertyga vidare värst.”

  Nej, men om man bara har 3 minuter för att lägga fram en förkortad version av pdf:en ovan så är företaget rätt hopplöst . Nog kan man kanske förklara hans teori för ett barn om man hade haft, säg, en timme av odelad koncentration till sitt förfogande. Vilket knappast låter sig göras 🙂

  Jag har hört Shaviv förut och det gäller att hänga med. Han är så inne i sin strikt vetenskapliga värld att han inte alltid ser vad som kan vara svårt för en lekman att förstå.

 12. Ingemar Nordin

  Lasse #6,

  Han skriver någonstans att han tidigare använt peglar (landbaserade mätinstrument längs kusterna). Men att han därefter kunde få en bättre precision med satellitmätningar av havsnivåförändringar.

 13. Lasse

  Klicka på Per Erik
  Så får ni förklaringen han vill ge oss.
  De senaste 35 åren har vi inte fått mer solinstrålning är hans sanning!
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hela-sverige-pratar-klimat-dinrost
  SMHIs klimatindikatorer talar ett annat språk!
  ”Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. ”
  Tänk om debatten hade varit fri och ärlig då hade såna som Per Erik sluppit ha peruk 🙂

 14. Lasse

  Ingemar

  Intressant att se hur två olika personligheter krockar.
  Eschenbach som är yvig och snabb i omdömen om andra och Shaviv som verkar vara seriösare och mer ömtåad.
  De lämnar oss och framförallt CO2 förespråkarna långt bakom sig.
  Jag nöjer mig med att konstatera att de pegelperioder som finns i alla mätserier kan vara förklarade av olika exponering mot havsströmmar vari periodiskt inlagrad temperaturanomali ger olika utfall men med samma period. Förskjutning men inte förändrad återkomstperiod! 60 År!

 15. Evert Andersson

  #4 Astrid SVT Hela Sverige pratar klimat. Nja inte hela. Jag skickade ett inslag som förklarar varför jag inte gör något särskilt på grund av koldioxiden. Det har i alla fall tagit en timme för moderatorn att fundera på om sånt går att publicera.

 16. Björn

  Det kommer att bli intressant att följa Shaviv. Att bortförklara korrelationen mellan solens topp till topp i TSI under en solcykel och havsvattnets volymförändring, kommer inte att gå. Variabel strålning mot havsytan medför en variabel volym vilket är ren fysik och går inte att bortförklara. Förväntningen är en volymökning och därför är korrelationen med en variabel soleffekt, mycket sannolik. Tyvärr hade Shaviv inga värdiga opponenter i Bundestag. Men små steg här och där kanske till slut får någon halvfrälst att tänka djupare.

 17. Astrid Å

  # 15
  He he, förvånar mig inte…

 18. Lasse

  Ingemar
  Denna artikel visar hur havens 60 årscykeln kan förklara temperaturer bättre än allt annat:
  http://icecap.us/images/uploads/US_Temperatures_and_Climate_Factors_since_1895.pdf

  Han plockar helt enkelt bort 11 årscykeln!

 19. Ivar Andersson

  #3 Kopernikus
  ”Det är för mig helt obegripligt att reportrar och journalister är så totalt okunniga om skillnaden mellan miljö- och klimat-frågor. ” Är man klimathotstroende har man även svårt för att skilja på väder och klimat. Varför ska de okunniga kunna skilja på miljö och klimat. Många klimathotstroende förstår nog inte skillnaden mellan koloxid och koldioxid.

 20. Mattias

  Någon som har en länk till den där rapporten där det sägs att det finns ett samband mellan ”klimatförändringar och extremväder” som TV4 valsar runt där Wendy Broadgate från Future Earth uttalar sig? Det är så irriterande att höra att något samband finns, men när det inte nämns vad det sambandet i så fall skulle gå ut på.

 21. Peter Stilbs

  Förefaller lite märkligt med dessa havsnivåförändringskurvor. Liknar inget jag sett tidigare – där är det en stadig uppgång inom felgränserna – att sen avläsa förändringar i uppgångshastigheten med någon noggrannhet på denna skala verkar än mer mysko????

 22. Kjell Lindmark

  # 1 Rolf Mellberg

  IPCC:s roll har aldrig varit att studera klimatförändringarna brett. Dess roll är att studera människans roll i klimatutvecklingen och hur de antropogena utsläppen påverkar klimatet. Solens roll, Milankovic-cyklerna är faktorer som vi människor inte kan påverka och därför är ointressanta.

 23. Ann lh

  #4 o #15 Inte heller mina två frågor har fått någon feedback. Ingen av dem krävde ett långt svar och nu har det gått 5-6 timmar.
  Ska göra ett nytt försök.

 24. Ingemar Nordin

  Peter S #21,

  Man får tolka försiktigt och eftertänksamt här. Det som Shaviv et al är ute efter är hur influxen av energi från solen förändras med solcyklerna och därmed hur stor den solära forcingen är. Den mer eller mindre linjära stegringen av havsytan sedan Lilla Istiden är eliminerad från diagrammet.

  De tre viktigaste uppsatserna (vilka inte är helt lätta att förstå) är dessa:

  http://www.sciencebits.com/newver/files/articles/CalorimeterFinal.pdf
  http://www.phys.huji.ac.il/~shaviv/articles/20thCentury.pdf
  http://orbit.dtu.dk/files/117434446/Howard_et_al_2015_Journal_of_Geophysical_Research_Space_Physics.pdf

 25. Ingemar Nordin

  #24,

  Man kan notera att Shaviv uppskattning av solens inflytande på den globala uppvärmningen från att för tio år sedan säga att den står för 40% (med ett utrymme för mänsklig påverkan på 60%) till att nu, med mer exakta data från satelliter, skattas till över 50%.

 26. LarsF

  Björn #16 Men vad är orsak och verkan?

  Vi kan säga att vi kan iaktaga ökad co2 i atmosfären när solen går upp.

  Men det är troligen beroende på alla väckarklockor som gått av och alla nu är på väg till jobbet i sin bil då och strax efter.
  Det betyder ju inte att det var solen som skapade co2-ökningen i vetenskaplig klimat-mening.

  Så mycket studier numera utgår från statistiska samband på folkgrupper och sedan försöker man eliminera alla faktorer utan en enda – och så gör man en utsaga. Man kliar sig i huvudet och undrar hur eliminerar man precis allt människor har för sig och får fram statistik som skall kallas vetenskap. Det var något för inte längesedan, stor undersökning 30 000-40 000 ingick och man såg någon ökad risk för något med 14% eller hur det var, minns inte detaljer. Det lät verkligen långsökt samband som jag tyckte i alla fall.

 27. Strumpan

  #25 Ska man spela djävulens advokat så lämnar faktiskt Shavivs uppskattning utrymme för att IPCCs uppskattning att majoriteten av uppvärmningen vi sett sedan 1950 har varit antropogen är korrekt.

 28. Björn

  LarsF [26]; Orsak är uppenbart elektromagnetisk strålning från solen som värmer havsvattnet, där vi kan påstå att verkan är havsvattnets volymökning. Om man grafiskt kan se en korrelation mellan volymökningen och variationen i TSI, så är väl sannolikheten stor att vi har en korrelation mellan en volymvariation som följer en variabel soleffekt mellan minimum och maximum i TSI över en solcykel.

 29. Peter

  Än finns det hopp om Vetenskap och fakta, för länge har åsikter och klimat ”torskar” fått ”snacka” utan vetenskap och fakta, dom kan dra sina data modeller över huvudet, eller helst köra upp dom i det ”bruna” hålet, det är dags för en klimatdiskussion där vetenskap och fakta kommer fram.

 30. Ulf

  OT
  Den här totalt intelligensbefriade krönikan är en njutning att läsa. Skönt att veta att USA inte längre styrs av klimatdårar och okunniga snorungar som i Sverige. Bara 30 år efter Berlinmurens fall tycks vi fått fram en yngre generation som inte har en susning om hur en samhällsekonomi fungerar. Jag är inte rädd för att den spanska inkvisitionen har rätt däremot är jag rädd för dess apostlar som tycks dominera totalt i alla våra stora tidningar.
  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/ddWmjO/trumps-dargang-skammer-ut-sig-pa-klimatmotet

 31. Fredrik S

  Ulf #29

  Tja, det är ju bara nonsens alltihop. Oliktänkande beskrivs som dårar och skolbarn som levererar floskler blir Messias.

  Men du har rätt, det blir rätt underhållande att läsa.

 32. Mattias

  #20
  OT. Hittade rapporten från Future Earth: https://briefs.futureearth.org/wp-content/uploads/2018/12/10-New-Insights-in-Climate-Science-2018-online.pdf

  Orkade bara läsa tom punkt 3, det räckte. Hittade inget konkret om att det skulle finnas något belagt samband mellan klimatförändring och extremväder. Lite vanlig körsbärsplockning av olika extrema väderhändelser och att golfströmmen saktar in. Intressantast kanske att noteringen om virvelstormar som blir ”blötare och långsammare” – det är nog riktigt, men knappast någon förklaring att det skulle ha med ökade koldioxidutsläpp att göra. Mycket spekulationer men inga förklaringsmodeller som håller för någon närmare granskning vad jag kan förstå.

 33. Rolf Mellberg

  #27 Strumpan

  Om man så småningom kan få en acceptans att Shaviv har hittat något väsentligt så bör det kunna mynna ut i ett mycket snävare område för min och max av ECS. Efter 39 år står IPCC och stampar på intervallet 1.5 – 4.5. Det måste ju vara oerhört mycket värt om det intervallet kan krympas kraftigt och modellerna kan tunas in så den inte fortsätter bara peka upp i skyn,

  Intressant att Shaviv menar att ECS genom hans mekanism t.o.m. kan hamna under 1.5. Vilket får mig att anta att IPCC har aldrig haft något spetsigt argument varför nedre gränsen måste ligga på just 1.5.

 34. Lars Cornell

  #33 R.M.
  IPCC skriver i sin senaste rapport AR5 den vetenskapliga delen,
  ”The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C”.
  Det är i förhållande till det kalla 1800-talet vid en fördubbling från nuvarande 0.04% till 0,08% CO2 och mer än så kan det ju inte bli eftersom fotosyntesen ökar så enormt.

  Så var får du ”stampar på intervallet 1.5 – 4.5” från?

 35. Ingemar Nordin

  Ulf #30

  Rätt skrämmande hur mötesdeltagarna bemöter kritiker. Den amerikanske representanten säger:
  ”– Vi är starkt övertygade om att inget land ska behöva offra ekonomisk framgång eller energitillgångar i jakt på hållbarhet, säger han.

  Publiken skrattade högt. Plötsligt ställde sig folk upp. De började ropa slagord.”

  Det hela påminner om bönemöten där någon plötsligt säger sig inte tro på Gud. Eller, värre, hur folkmassor som lever i en diktatur kan skandera slagord mot någon som vågat utmana makten. Rättrogenheten, hatet och oviljan att tänka annorlunda får näring från sådana här möten.

 36. Rolf Mellberg

  #34 Lars Cornell

  Först kan du läsa Nir Shavivs papper som länkas i början av denna post på sidan tre så hittar du uppgiften 1.5 – 4.5. Detta gäller Equlibirum Climate Sensistivity ECS som jag anser är det ”vanligtaste måttet” och ligger högre än TCR. Man talar väl oftast att från 280 på 1800-talet till 560 ppm om kanske 40 år skulle denna ECS uppnås fast bara efter ytterligare lång väntan på att Equlibrium har uppnåtts, till skillnad från TCR som uppnås meddetsamma när man nått till dubblering av halten.

  Sen lutar jag mig också mot den här alldeles förträffliga filmen om Cloud-experimentet vid CERN:
  https://www.youtube.com/watch?v=sDo7saKaEys&t=186s

  Se gärna hela filmen men särskilt vid 1:30 säger Jasper att ”man stått och stampat i 35 år, numera 39 🙂 ett enastående vetenskapligt misslyckande som Cloud-experimentet försökte komma till rätta med.

  Som du kanske noterat sker nu ett nytt STORSKALIGT experiment, nämligen det att naturen själv kommer att – om Valentina Zharkovas teorier (vad gäller en period med passiv sol) stämmer – att tillhandahålla det som Cloud-experimentet försökt göra utan något större genombrott.

 37. Rolf Mellberg

  #35 Ingemar

  Vi bör nog försöka oss tänka oss in i dessa människors föreställningsvärld. Världen står inför en tipping polint (titta på lite Rockström-filmer bara) Armageddon är NÄRA!!

  Jag skämtade på Stures blog igår och skrev att vi skulle starta en sport-strejk, vänt mot de ondaste av alla Quatar (13 ggr våra CO2-utsläpp per kapita) d.v.s. bojkotta fotbolls VM samt Norge (dubbla våra utsläpp) där allt gemensamt sportande måste stoppas.

  Så kan Greta och co få en hanterabar uppgift som steg ett.

  Om tippingpointen verkligen kommer pratar vi om krig i en omfattning minst en tiopotens större än något tidigare. Fredliga metoder är chanslösa.

 38. Ulf

  #35 Ingemar

  Hela rapporteringen är skrämmande. Råkade av misstag titta på rapport där det var fullt fokus på demonstranterna. Jag som upplyst konsument vill förstås ha en redogörelse för amerikansk energipolitik och hur de resonerar men icke. Istället uppmärksammas några okunniga hysteriska tonåringar, vilket skämt.

 39. Rolf Mellberg

  Lite OT

  När man nu söker på Youtube med ”valentina zharkova” så får man alltfler träffar och närmare ett dussin är inte äldre än en månad. Flera tar den film som GWPF släppte för några veckor sen och klipper lite samt kommenterar.

  Det här håller på att bli viralt!!!

  Finns det någon som kan be Greta och Malena att ge sina vetenskapliga astrofysikaliska synpunkter?

  Finns det några representanter från något politiskt parti (förutom SD som gud förbjude) som överhuvudtaget kan tänka tanken att ta i en så het potatis?

 40. Enkelt, klart och logiskt. Självklart är förhållandet mellan solen jorden och månen källan till det stabila klimat vi har här i vår luftbubbla.

 41. Göran J

  Jag är inte alls förvånad över rapporteringen från Polen.
  I varje fall inte SVT:s Erika Bjerström.
  Hon är ingen reporter utan hon är en klimataktivist och vinklar alla sina reportage.
  Hon tror på allt som klimatkramarna säger och ifrågasätter inte de mest uppenbara lögner som förekommer från den här typen av verksamhet.

 42. Lasse

  #39 Rolf Mellberg
  Om det finns nån som törs fråga annorlunda:
  Svaret finns ” My name popped up by the right wing AfD party who’s climate agenda is consistent with my climate findings—that global warming is a highly exaggerated scare. ”

  Rubba inte vår föreställningsvärld (som innehåller domedagen inom kort om inte ..) tycks vara önskvärt hos de etablerade politikerna.
  ”Rubba inte mina cirklar” Arkimedes uppmaning till den Romerska soldat som angrep honom.
  Romklubben lär utbrista nåt i stilen ”visa inte dessa cirklar” till Valentina Zharkova

 43. Peter Stilbs

  #24 Ingemar – men är det verkligen möjligt att mäta havsytans nivåförändringar med denna noggrannhet???

 44. Lasse

  #43 Peter S
  Se kap 3.2 i denna:
  http://www.sciencebits.com/newver/files/articles/CalorimeterFinal.pdf

  Där framgår det att de går från peglar till satelliternas mätningar och att denna typ av kurvor inte är deras påfund.

 45. Daniel Wiklund

  Med tanke på att jorden håller på att gå under är det märkligt att man ändå kan ha konferensen. Domedagen närmar sig med stormsteg.

 46. Guy

  Aningen OT

  Morgonnyheterna fögyllde min morgon med meddelandet om att arktis is minskat så att det mörka vattnet värms upp mera än den vita isen och den globala uppvärmningnen därför ökar. Isen har mist 95% av sin äldsta och tjockaste is.
  Det blev så galet att jag skrev till radion och frågade enligt vilken källa det här var.

  Svaret: ”Det var inte ett inslag men ett nyhetstelegram, som morgonredaktören hade skrivit utgående från våra finska Yle-kollegers webbtext:

  https://yle.fi/uutiset/3-10549912

  Ser att finska Yle hänvisar till Washington Post: https://www.washingtonpost.com/energy-environment/2018/12/11/arctic-is-even-worse-shape-than-you-realize/?noredirect=on&utm_term=.04d554058368

  som igen hänvisar till National Oceanic and Atmospheric Administrations årliga Arctic Report Card.:

  https://www.arctic.noaa.gov/Report-Card.”

  Slutresultatet liknar inte NOAS text mycket. Washington Post får jag inte fram, men det liknar leken med den trasiga telefonen.

  Kan tty eller Christopher berätta vad NOA riktigt säger?

 47. Bim

  Hej Alla. Lite Ot . Men en ny kul kille i klimatdebatten.
  Lyssna på honom. Varje ny kraft i rätt riktning gagnar ju vår sak.
  https://www.youtube.com/watch?v=hvAGFQ5-VTA

 48. Ingemar Nordin

  Peter S #43,

  ”men är det verkligen möjligt att mäta havsytans nivåförändringar med denna noggrannhet???”

  Nej man kan ju undra. Men, som Lasse #44 påpekar, där hänvisar de till källor som jag inte har fördjupat mig i. Man skulle önska en tydligare redovisning av hur man bär sig åt. Någon som har ett tips?

  Nu är det ju inte absoluta havsnivåer man mäter utan relativt korta variationer i takt med solaktiviteten. (Och jag antar att det finns en viss tidslagg i det hela).

  Det måste hursomhelst vara data med en massa brus, och de diskuterar en del andra påverkansfaktorer som ENSO. Men astrofysiker (och partikelfysiker) verkar ju vara experter på att hitta signaler i ofantliga mängder data, så man får väl lita på dem.

 49. Guy

  46 # Tillägg

  Fick reda på att artikeln är av Chris Mooney. Det säger redan en hel del om artikeln i Washington Post.

 50. Ulrik

  Kopernikus och Ivar Andersson pekar på att reportrar och journalister är okunniga om skillnaden mellan klimat- och miljö. Mellan klimat och väder. Mellan koloxid och koldioxid.
  Jag är inte förvånad. Jag var i periferin engagerad i debatten om elförsörjningen och fann vid mina möten på fältet en total okunnighet även hos politiker om skillnaden mellan effekt och energi.

 51. Robert Norling

  Statliga Vattenfall har hittat lösningen på ”klimatångest”.
  För bara 900 spänn om året så fixar det sig.
  Lilla Gretas mamma har nog råd att bota sin dotter.

  Klipp från annons i Expressen.
  ”Klimatkompensation – så fungerar det
  För bara 900 kronor kan genomsnittssvensken klimatkompensera hela sitt årliga klimatfotavtryck. Men hur funkar klimatkompensering – och är det inte bara ett sätt att köpa sig fri från sin klimatångest?

  Precis som det alpina skidlandslaget har många svenskar börjat fundera över sina vanor och sitt klimatavtryck. Det faktum att vi står inför oundvikliga klimatförändringar har också gjort många villiga att ändra sina liv till förmån för klimatet. Ett begrepp som hörs allt oftare är klimatkompensation, men vad är det egentligen?

  Jo, att klimatkompensera innebär att kompensera för sina egna CO2-utsläpp genom att köpa så kallade växthusgasemissionsreduktioner som finansierar projekt som leder till minskade utsläpp någon annanstans i världen. Klimatet är som bekant globalt och genom att klimatkompensera kan du göra något för medmänniskor på andra delar av klotet. Att klimatkompensera betyder däremot inte att dina egna utsläpp minskar. Därför är det viktigt att tänka på klimatkompensation som ett komplement till andra åtgärder, inte som ett sätt att köpa sig fri.”
  Läs mer på länken
  https://kampanj.expressen.se/vattenfall/episodes/eftersnacket/

 52. Evert

  #46 Har nu ej hört inslaget men detta från NOA:s rapport låter ungefär som ditt citat, framförallt sista meningen. Bara för att man inte orkar läsa så behöver man ju inte anta att det pågår en visklek:
  The oldest ice (>4 years old) continues to make up a small fraction of the Arctic ice pack in March, when the sea ice extent has been at its maximum in most years of the satellite record. In 1985, the oldest ice comprised 16% of the ice pack (Fig. 3a), whereas in March of 2018 old ice only constituted 0.9% of the ice pack (Fig.3b). Therefore, the oldest ice extent declined from 2.54 million km2 in March 1985 to 0.13 million km2 in March 2018, representing a 95% reduction.

 53. Claes-Erik Simonsbacka

  ”My experience at the German Bundestag’s Environment Committee in a pre-COP24 discussion”

  “It was in fact the first time a climate ”skeptic” like myself appeared behind those doors in many years”.

  Läs mer på:

  http://www.sciencebits.com/bundestag

  Mvh,