COP24

Rubrikens förkortning står för Conference of the Parties 24 och är därmed den 24:e i raden av de klimatkonferenser som anordnas inom ramen för UNFCCC, FN:s klimatkonvention.

Den 24:e. En gång per år i 24 års tid har massor av folk samlats någonstans i världen för att prata om klimatförändringar. Från början hände det att det diskuterades lite vetenskap också, i alla fall om jag minns rätt. Det försvann för många år sedan. Klimatfrågan som den behandlas av medier och  politiker är ju helt frikopplad från vetenskapen.

Dessutom anordnas det klimatkonferenser utanför COP-rundorna. Flera gånger per år åker makthavare, journalister och aktivister någonstans i världen för att diskutera hur klimatförändringar ska stoppas. En uppgift som påminner om den gången den danske kungen Knud/Knut lär ha ställt sin tron på stranden lagom till att tidvattnet var på väg in. Eftersom danska vikingar hade erövrat många landområden, bland annat stora delar av England, styrde Knud över det då största riket i Europa. En så mäktig kung, borde väl kunna bestämma över tidvattnet? Han försökte, och misslyckades. Tidvattnet vägrade att vända på hans befallning.

Det finns två olika förklaringar till varför kung Knud, i engelsktalande länder även kallad Canute, gjorde det. Den ena förklaringen är att han hade drabbats av hybris. Den andra är att han ville visa sina undersåtar att hans makt faktiskt var begränsad och att han inte bestämde över naturen.

Vad som får politikerna i dagens värld att tro att de kan styra över klimatet vet jag inte. Är det hybris? Eller spelar de bara ett spel? För åtskilliga länder torde den starkaste drivkraften vara att få pengar från den internationella klimatfond som har beslutats vid tidigare COP-möten. Pengar som ska tas från de rika länder som påstås ha orsakat klimatförändringarna och ska delas ut till de länder som påstås ha skadats av klimatförändringarna. Vilka skador det nu skulle vara.

COP24 anordnas, ironiskt nog, i den polska staden Katowice, som ligger i ett av Polens kolgruvedistrikt. Polen är ett land där kolkraft står för en stor del av landets energiförsörjning, och där makthavarna naturligtvis begriper att det är omöjligt att sluta använda kolkraften inom loppet av 10-12 år, oavsett vad de säger offentligt.

COP 24 har en hemsida under EU:s domän, där det finns en del intressant information. Bland annat att ungefär 20000 personer kommer till konferensen. 20000 personer som ska äta, dricka, ha någonstans att bo, transporteras i staden, med mera. Eftersom det är vinter i Polen, behöver deras tillfälliga bostäder värmas upp. Hur många av de 20000 har inte flugit till Katowice? Hur mycket pengar slösas bort i denna konferens och hur mycket utsläpp av växthusgaser orsakar den?

Det finns också en hemsida under Polens nationella domän. Det skrivs om konferensen på UNFCCC:s hemsida. Säkert finns många fler officiella sajter om konferensen, men jag ids inte leta mer.

På världens mest besökta vetenskapsblogg, har COP 24 också kommenterats. Bland annat med uppskattningar om hur mycket utsläpp konferensen orsakar. Där påstås antalet besökare bli 30000 i stället för konferensens hemsidas 20000.

I svenska medier har det synts till många kommentarer om COP24. Bland annat en del påpekande om det ironiska att anordna den i ett polskt kolgruvedistrikt.

Det som förvånar mig mest i kommentarer om COP24, IPCC:s senaste specialrapport SR15 och andra klimatfrågor är hur många människor som tycks sakna förmåga till kritiskt tänkande och rimlighetsbedömningar.

Om det verkligen hade varit 12 år kvar för att undvika en klimatkatastrof, borde alla kunna begripa att det är kört. Det finns ingen möjlighet att på 12 år vidta åtgärder nog för att undvika katastrofen. Ändå uttrycker sig många som om det vore möjligt.

En viktig anledning till att det inte finns någon möjlighet, är att det skulle leda till ekonomisk katastrof med värre följder än någon rimlig nivå på global uppvärmning. Det borde alla också kunna fatta, och ändå hävdar många att vi måste försöka.

Det finns helt enkelt inga energislag som kan ersätta de fossila bränslena på 12 års sikt. Eller 20. Eller 50. Möjligen på 100 år sikt, om det sker tekniska framsteg inom energitekniken, exempelvis fungerande fusionsreaktorer.

Alla borde ha hört talas om natt, moln och vindstilla. Alla borde därmed begripa att sol och vind är alldeles för opålitliga som elproducenter för att kunna ersätta fossila bränslen. Ändå hävdar många att snabb utbyggnad av just sol och vind ska ersätta fossila bränslen. Vilket bara går om vi accepterar att sällan få el levererad via elnäten. Hur skulle folk kunna acceptera det? Stora och långvariga strömavbrott anses vara ett problem. Om sol och vind ska ersätta fossila bränslen, blir stora och långvariga strömavbrott i stället normen.

Länder som vill att ekonomin ska växa, men där det är problem med elförsörjningen, bygger ofta ut kolkraften. Det för att den är någorlunda billig, tillförlitlig och snabb att bygga ut. Det skulle inte falla ledare för sådana länder in att i stället avveckla kolkraften. Ändå tycks klimataktivister i rika länder tro att kolkraften bör och ska avvecklas och det snabbt.

Det är inte bara förmåga till kritiskt tänkande och rimlighetsbedömningar som saknas hos många. Det saknas även kunskaper i historia. Alla borde väl ha hört talas om istider, men ändå uttrycker sig en del debattörer som om klimatförändringar först dök upp samtidigt som industrialismen. Fattar de kanske inte att världens vandring ut och in ur istider är klimatförändringar? Andra klimatförändringar har det också varit. Ja, klimatet har säkerligen förändrats ända sedan den här planeten fick en atmosfär, och därmed väder och klimat. Vilket antagligen skedde för cirka 4 miljarder år sedan.

Klimatet har varierat också sedan senaste istiden. Ändå påstår somliga debattörer att klimatet var stabilt i 11000-12000 år, ända till industrialismen startade. Varför de nu påstår det. Minsta lilla faktakontroll visar att påståendet är falskt.

Wikipedia är sällan en trovärdig källa, särskilt när det gäller klimatfrågor. Dess sida om temperaturrekonstruktioner från geologiska data verkar i alla fall i stort sett stämma med vetenskapens ståndpunkter. I dessa diagram kan vi se att det just nu, i vår moderna period, är ovanligt kallt på den här planeten. Ännu kallare, ungefär en grad kallare, var det naturligtvis under andra halvan av 1800-talet. Vilket också är den period som nu kallas förindustriell tid. Denna kalla period används alltså som normalperiod där det har deklarerats att 1,5-2 °C varmare än så innebär en klimatkatastrof. Varför syns då inga tecken på någon klimatkatastrof vid de många tillfällen då det har varit ännu varmare?

Den enda klimatkatastrof jag kan föreställa mig, är en ny istid. Den skulle leda till utrotning, minskande skördar, mer extremväder och att stora områden blev obeboeliga. Alltså allt det som klimathotstroende påstår kommer med global uppvärmning.

På tal om geologiska data, finns där inga tecken på att variationer i halten av koldioxid någonsin har varit den dominerande orsaken till klimatförändringar. Varför skulle den då plötsligt vara det nu? Har några naturlagar ändrats?

Solen blir allt varmare. Det går sakta, men om en miljard år, eller lite tidigare, kommer jordytan att ha blivit så varm att världshaven kokar bort. Det är också en klimatkatastrof, men en som inga utsläpp av växthusgaser kan orsaka. Jorden kan inte bli som Venus om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser.

Någon vetenskaplig anledning finns inte längre för tiotusentals personer att träffas för att diskutera klimatåtgärder. De åtgärderna behövs inte. Dessutom är de dyra och utan mätbar effekt, vilket bland annat Lomborg och Nordhaus har påpekat. Den sistnämnde får dela årets ekonomipris till Nobels minne främst för sina beräkningar av när klimatåtgärder är lönsamma. Beräkningar som i och för sig förutsätter ganska hög klimatkänslighet och att klimatmodellerna på ett bra sätt beskriver verkliga världens klimat. Inget av de två villkoren är uppfyllt. I Nordhaus’ modeller, överskattas egentligen nyttan med klimatåtgärder och kostnaderna för klimatförändringar.

Lomborg och Nordhaus anser att klimatåtgärder är lönsamma först när den globala uppvärmningen begränsas till 3,5 °C. Det har Lomborg bland annat skrivit om i två inlägg i Svenska Dagbladet nyligen. Det andra av dem var ett svar på en replik av Wijkman på det första.

Det påstås ofta på senare tid att vi är på väg mot 3 graders global uppvärmning till 2100. Vad det kommer ifrån, begriper jag inte. Förmodligen är det något modellresultat. Den enda trovärdiga temperaturserien, den från UAH, har en trend på 0,13 °C per årtionde. Vilket extrapolerat innebär ytterligare en grad till 2100 och totalt två grader mellan slutet av 1800-talet och 2100. Även när trender från mindre trovärdiga temperaturserier extrapoleras, blir det bara ungefär 2,5 °C till 2100, inte 3.

Om det verkligen är koldioxidhalten som ligger bakom den globala uppvärmningen de senaste årtiondena, går det inte att förvänta sig någon acceleration av uppvärmningstakten till 2100. En av få saker som klimatforskarna faktiskt är överens om, är att koldioxidens klimatpåverkan varierar med logaritmen på halten. Om koldioxidhalten ökar exponentiellt, blir dess bidrag då en linjär temperaturökning. För att få till en snabbare temperaturökning, behöver koldioxidhalten öka snabbare än exponentiellt, och hur skulle det gå till?

Klimathotet lever vidare och rundan med COP-möten fortsätter, men inte för att vetenskapen har kunnat visa att växthusgasutsläpp leder till någon klimatkatastrof. Tvärtom. Senare tids studier, till exempel av Lewis och Curry, har visat att klimatkänsligheten sannolikt är låg. Vilket i sin tur innebär att klimatkatastrofen är inställd.

I stället är det annat som driver på. Jag har redan nämnt att vissa länder hoppas på pengar från klimatfonden. Ett annat skäl är att det känns bra för många att få träffas, äta gott och bo flott i ett par veckor. Politikerna vågar väl, med några få undantag, heller inte säga emot de aktivister som direkt eller indirekt stöds av medierna.

Ur saklig synvinkel, är det dags att sluta. Dags att sluta med den ändlösa raden av klimatmöten. Dags att sluta hota med klimatförändringar, när det finns åtskilliga verkligare och angelägnare problem i världen. Dags att sluta diskutera åtgärder som definitivt inte behövs och skulle ha värre effekter än de värsta av de uppvärmningsscenarier som finns i IPCC:s ordinarie rapporter.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan

  Redan namnet, Conference of the Parties, väcker obehagliga associationer till korporativistiska samhällsstrukturer, likt den fascistiska.

 2. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv att Greta hållit tal vid en demonstration i anslutning till klimatmötet. Text-tv skriver att Greta är världsberömd, inte illa alls. Vad har hon gjort gör att hyllas världen runt. Dessa klimatmöten har ju pågått länge nu. Är det inte dags att visa att dessa har en effekt på klimatet. I Sverige har vi ju betalat koldioxidskatter i några decennier nu. Det verkar vara så att dessa konferenser kommer fram till att ännu fler åtgärder krävs för att rädda planeten, ännu fler möten måste hållas. Klimatmötena kommer att fortsätta även när jorden gått under, men då kanske mötet kommer att hållas i himlen, under ledning av den klimatgudarna.

 3. Christopher E

  Lars, en riktigt bra och tydlig sammanfattning av läget. Till det kan man egentligen bara lägga till aktivisternas och medias övertygelse att ”extremväder” ökat, vilket ju inte heller håller för granskning. De blandar ihop ökad rapportering och höjda kostnader av socioekonomiska skäl med en faktisk ökning.

  Plus för att du återgav historien om kung Knud på ett korrekt vis, det ser man sällan.

 4. Sören F

  Starta ett klarsynt gulvästparti (och håll det obrunt) i tid innan ev omval.

 5. Astrid Å

  Kritiken verkar växa.
  https://samtiden.nu/2018/12/klimatet-staten-och-kapitalet/

 6. Ivar Andersson

  De klimathotsreligiösa vallfärdar till COP24 där klimatmodellernas scenarior prisas och tillbeds. Klimatmodellerna är inte validerade och kan inte användas för prognoserna utan endast för scenarior. Första budet i klimathotsbibeln är Du skall inga andra gudar ha än koldioxiden.

 7. Lasse

  Utmärkt skrivet Lars .

  Att de årliga mötena bara handlar om politik säger ju en del om vart frågan tagits.
  Det är väl så även på kyrkomöten, Gud ifrågasätts inte!
  Protesterna i Frankrike är våldsamma men kan vara ett sätt att även få politikerna att inse att de har ett folk att ta hänsyn till , inte bara glänsa inför andra mötesdeltagare.

  För naturvetare så är klimatfrågan fortfarande intressant, eftersom den är så lätt att ifrågasätta utifrån enkla mätserier som tex havsnivåförändringen.
  När någon kan uppvisa en bestående acceleration på denna graf så är jag beredd att ompröva min skepticism:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

 8. Sören G

  Det är 1 grad C varmare nu än under Lilla Istiden. Västvärlden ska betala till tredeje världens länder för påstådda skador som detta har åsamkat dem. – Historien visar att under de varmare perioderna blomstrade högkulturerna för att sedan kollapsa unde de kyligare perioderna. Varmare klimat gynnar växtligheten speciellt på högre latituder och höga altituder. Varmare klimat brukar ge mer nederbörd, medan kallare klimat också ofta är förknippat med mindre nederbörd.
  Havsytehöjningen är också inte så stor att den bör utgöra ett roblem utan kan bemsästras med normalt underhållsarbete.
  Och varmare klimat ger upphov till färre oväder eftersom temperaturskillnaden mellan högre och lägre latituder minskar.
  Hur mycket av uppvärmningen som är orsakad av den ökade CO2-halten vet man inte alls. Temperaturökningen var ju minst lika stor i början av 1900-talet då CO2 inte sägs vara orsaken. Och efter 1950 då CO2-utsläppen började öka sjönk temperaturen till slutet av 1970-talet för att öka igen till slutet av 1990-talet, för att avstanna igen. Det verkar mesta handla om naturliga temperaturvariationer.
  Den ökade CO2-halten har gynnat växtligheten.

 9. Sören F

  Dvs, se till att registreringsprocess gällande partibeteckningen Gulvästarna kommer igång: https://www.val.se/for-partier/partibeteckning/registrerade-partibeteckningar.html

 10. Sören F

  ”Till ett omval får endast de partibeteckningar användas som deltagit i det val som omvalet avser.”

  Ok, det faller på detta – tant pis 🙁 – https://www.val.se/for-partier/partibeteckning/registrera-partibeteckning.html

 11. Rolf Mellberg

  Tack Lars, bra inlägg.
  Jag håller med om att UAH termeraturdata är mest trovärdig och att man kan se en trend på 0.13 per årtionde. Men jag anser att man kan absolut inte använda detta för att sia om framtiden, sådant är bara tankeexperiment som bara kan missbrukas.
  Framöver kan temperaturerna sjunka om Zharkova/Svensmark får rätt och visar sig väga tungt, eller ligga platt eller kan de gå uppåt. VI VET INGET OM DETTA. Efter nästa Grand Solar Minimum kan det evetuellt bli riktigt stora problem, men vi har rätt gott om tid till dess. De kommande tio åren blir avgörande då väldigt mycket tyder på att solen är en kraftigt underskattad faktor.

 12. Rolf Mellberg

  Det är rätt fantastiskt det som pågår nu:

  Sveriges sannolikt kunnigaste klimatforskare kan man läsa om här:
  https://judithcurry.com/2014/05/03/lennart-bengtsson-speaks-out/

  Det kanske viktigaste skälet att han bör hållas högst är att den som saknar ett kritiskt sinnelag har totalt diskvalifiserat sig att ägna sig åt vetenskap överhuvudtaget. Där faller nog minst 80 % av de som ägnar sig åt denna vetenskap.

  Mot den bakgrunden är det intressessant att kolla DN:s senaste smutskastning:
  https://www.dn.se/nyheter/politik/fa-klimatskeptiker-i-svenska-riksdagen/

  Man hittade en dissident och nu släpas han i smutsen.

  Ve er risdagsmän om ni inte håller er i skinnet!!!

 13. Ann Lh

  Visst minns vi hur vi en gång på avstånd följde och efter hand alltmer beundrade den polska arbetarrörelsen Solidaritets kamp mot överheten. Solidaritet grundades av Lech Walesa, bidrog till Sovjets fall och belönades med Nobels fredspris.
  Inför COP24 har representanter för denna arbetarrörelse förenat sig med Heartland Inst. i kampen mot klimatalarmismen.
  https://www.heartland.org/news-opinion/news/press-release-solidarity-heartland-institute-sign-historic-climate-communique-at-cop24
  I ett gemensamt uttalande, som de överlämnat till COP24 (5 dec), kräver de bland annat ”…restoration of the Scientific Method and the dismissal of ideological dogma at the United Nations…”.
  Ljuv musik som ännu inte förmedlats av svensk media. Dags för nytt Nobelpris, kanske?

 14. Daniel Wiklund

  Riksdagsledamöterna har klimatångest. För vad kan man ju undra. Är det rädsla för att man pga vedbrist inte kan hålla värmen i riksdagshuset. Eller är dom rädda att vädret ska ställa till det så att flygplanen blir kvar på marken. Eller, eftersom det var torka i somras som gjorde att skörden torkade bort, så kanske dom bävar för att det bara bjuds på barkbröd i riksdagsrestaurangen. Då det är så många i riksdagen som lider av klimatångest så har man nu tillsatt två klimatterapeuter. Ryktas om att även de stora mediahusen i huvudstaden ska tillsätta klimatterapeuter.

 15. Ulf

  Apropå UAH är det inte dags att någon kunnig försöker analysera skillnaderna mellan olika mätinstitut då de ökat så kraftigt den senaste tiden? Det är konstigt att avvikelserna plötsligt ökat tycker jag ur mitt lekmanna perspektiv.

 16. Sören G

  #12
  DN skriver att det finns olika scenarior om temperatruökningen ska bli 1,5 C, 3 C, 4 C, 5 C eller 6 C beroende på vilken nivå som utsläppen kommer att ligga på. Alltså utsläppens storlek och inte osäkerheten i klimatkänsligheten för CO2.
  Man ger alltså den förenklade bilden av sambandet mellan temperatur och utsläpp av CO2.

 17. Rolf Mellberg

  #15 Ulf

  Här får man en viss inblick i hur mätserierna skiljer sig åt:
  https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2018-set-to-be-fourth-warmest-year-despite-cooler-start

  UAH skiljer sig åt nedåt rätt tydligt, de markbaserade serierna följs åt påfallande väl

  Denna site anser jag f.ö. vara en relativt vederhäftig kunskapskälla. Någon emot?

 18. ces

  #12 Observera att bara 119 av 349 har svarat på DNs emkät. Undersökningar med mindre än 50% svarsfrekvens kan inte användas seriösa sammanhang. Om man använde DNs Fake News metodik kunde enkäten likaväl kunna användas för en rubrik som: Nästan 65% av riksdagsledamöterna bryr sig inte om klimatfrågorna (eftersom dom inte svarar).

 19. Astrid Å

  En ny video från Jordan Peterson där han samtalar med Björn Lomborg.
  https://www.youtube.com/watch?v=prrbooi9PNw

 20. Björn

  Så länge man sållar bort allt annat än CO2-trogna, så spelar det ingen roll hur många COP man anordnar, för man kommer aldrig närmre en vetenskaplig sanning utan kritisk hållning. Samma gäller antalet delegater, för det är inte antalet som avgör resultaten, utan dessas kunskaper och förståelse i sakfrågan. Sakfrågan är totalt snedvriden när bara antropogen CO2 ange som orsak till 1900-talets uppvärmning. Med denna snedvridna uppfattning kan klimatforskarnas modeller bara ge som resultat, stigande temperaturer som bekräftar den felaktiga hypotesen om AGW. När skall någon auktoritet våga träda fram och reagera?

 21. Sören G

  Klimathotsalarmisterna är de verkliga förnekarna eftersom de inte erkänner den vetenskapliga metoden. Enligt dem är det förbjudet att diskutera klimatforskningen och komma med andra infallsvinklar. De som försöker föra en vtenskaplig diskussion i ämnet hängs ut och trakasseras och riskerar både anslag och jobb.
  Klimatvetenskapen har kidnappats av politiska aktivister för vilka fakta inte har betydelse.

 22. Bengt Abelsson

  Jag såg en uppgift om hur stora delegationer olika länder skickar till COP 24.
  Guinea och Kongo, 200+ vardera.
  Kanske de inte betalar ur egen plånbok?

 23. jax

  #21 Sören G

  Det är ju därför man tvingas vara anonym. Jobbar själv i en verksamhet som till stor del finansieras av VINNOVA och energimyndigheten och där är det ju redan bestämt hur klimatet påverkas av CO2.

 24. Kurt Persson

  Lars Kamel
  ”För att få till en snabbare temperaturökning, behöver koldioxidhalten öka snabbare än exponentiellt, och hur skulle det gå till?”
  Brukar inte klimatforskarna prata om återkopplingar? Har du aldrig hört talas om detta?

 25. Roggan

  Har en fundering som egentligen inte hör till dagens ämne, men som jag hoppas någon kan ge ett relevant svar på angående den höjning av havsnivån som påstås pågå.

  Att Sveriges land höjer sig efter den senaste istiden är väl känt, åtminstone ner till Mälardalen. Pågår sådana landhöjningar även på andra håll i världen? En landhöjning borde väl innebära att havsnivån ökar på andra ställen eftersom vattnet då måste ”ta vägen någon annanstans”. Jag förstår ju att den höjning som sker i Sverige är alltför obetydlig för att ge mätbara effekter. Men om det även sker på andra ställen, kan det i sådant fall påverka (om inte allt av) den höjning av havens nivå som uppmätts.

  Det är bara en fundering från min sida men det vore intressant att höra någon reaktion från Er som är mer kunniga än jag på frågeställningen.

 26. Rolf Mellberg #11: Jag menade i mitt inlägg att uppvärmningen inte gärna kan gå snabbare än vad en linjär extrapolering av dagens trender ger. I det rätt sannolika fallet att klimatförändringar inte helt och hållet beror på växthusgasutsläpp, kan den framtida uppvärmningen naturligtvis blir mindre än vad extrapoleringen ger.
  Kurt Persson #24: Vissa klimatforskare talar om förstärkande återkopplingar, ja. Det saknas helt och hållet bevis för att dessa återkopplingar finns. Som jag har fattat det, skulle de i så fall ha gett en högre trend, som redan hade märkts, och inte någon acceleration.

 27. Kurt Persson

  Lars Kamel #26
  Häpnadsväckande! Skulle det saknas bevis för att is smälter och förändrar upptagningen av solvärmen.Eller att vatten och metan i atmosfären ökar pga ökade temperaturer. Är inte dessa också växthusgaser!

 28. tty

  #24

  ”Brukar inte klimatforskarna prata om återkopplingar? Har du aldrig hört talas om detta?”

  Jo då, de pratar väldigt mycket om dem men har aldrig lyckats få fram några som helst belägg för att de existerar i sinnevärlden. Den berömda ”tropiska hot-spoten” i övre troposfären som skulle bevisa vattenångeåterkopplingen vägrar envist att visa sig.

  Ett annat svårlöst problem med återkopplingsteorin är att den är generell. Varje temperatursvängning uppåt eller nedåt skulle förstärkas på samma sätt, t ex variationer i solstrålningen, ENSO eller vulkanutbrott. Men det händer inte.

  Dessutom: nu har vi så pass långa tidsserier och så pass bra data på energiflödena att man åtminstone grovt kan mäta klimatkänsligheten utgående från Jordens strålningsbalans. Resultaten har fortfarande stor osäkerhet (bl a beroende på att temperaturdata är tvivelaktiga), men visar ändå klart att vattenångeåterkopplingen är svag, kanske t o m negativ, alltså att mera vattenånga/vatten i atmosfären netto kyler i stället för värmer (vilket är fullt möjligt fysikaliskt, vatten/vattenånga verkar ju på många sätt i atmosfären, inte bara som växthusgas).

  Metanets effekt kan du i stort sett bortse ifrån, den kommer aldrig att bli stor, främst för att metan är mycket instabil i atmosfären. Faktum är att ozon är en mycket kraftigare växthusgas, men det nämns märkligt nog aldrig.

 29. Rolf Mellberg

  #27 Kurt Persson

  Självklart är det inte utan substans att när snö och is smälter kan mer solstrålning fångas. Men Atktis isar har stått i stort sett stilla i 12 år så någon dödsspiral kan inte synas. När isar smälter så kan havsvärmen å andra sidan smita upp utan is som hindrande täcke, vilket bör vara en motverkande faktor. Om metan släpper ut ur tundran så har den gasen bara ca 15 års halveringstid så det klingar av efterhand. Vi har hört om dessa tipping points i flera decennier men så mycket har vi inte sett ännu, bara Rockströms tjatande om att vargen kommer. Klimatet blev varmare på 30-talet utan att Co2 kan varit orsaken, även Grönland smälte då rätt mycket, havshöjdningen har legat stabilt rak sen ca 1870 medan Co2-kurvan varit extremt olinjär. Kolla denna film, vid 20 minuter:
  https://www.youtube.com/watch?v=pVXHaSqpsVg&t=1422s

 30. tty

  #27

  ”Skulle det saknas bevis för att is smälter och förändrar upptagningen av solvärmen.”

  Ja det gör det faktiskt. För det första har polarisen (havsisen) inte minskat det senaste årtiondet. Sensommarminimat (det enda som möjligen har någon effekt på solabsorptionen) minskade 1979-2007, men har sedan dess varit stabil eller något ökande, även om detta verkligen inte framgår i media. Landisarnas areal förändras extremt långsamt (och även grönlandsisens minskning har upphört de senaste åren).

  ”.Eller att vatten och metan i atmosfären ökar pga ökade temperaturer.”

  Det finns faktiskt märkligt nog inga data som pekar på att vattenhalten i atmosfären generellt sett ökat. Meteorologiska data pekar snarare i motsatt riktning:

  https://www.earth-syst-dynam.net/9/915/2018/#&gid=1&pid=1

  Att metan skulle öka p g a högre temperaturer gäller otvivelaktigt vid övergång från istid till mellanistid då nya våtmarker uppstår på höga breddgrader.

  Hypoteserna om kraftigt ökad metanavgång p g a tinande permafrost motsägs av att den mycket omfattande tiningen av permafrost under den förra (varmare) mellanistiden inte hade någon effekt alls på metanhalten. Och, som sagt, metan är mycket instabil i atmosfären, och när det gäller metan från havsbottnarna så når den troligen i regel inte ens atmosfären, utan ”äts upp” av bakterier i sediment och havsvatten. Den ökning som märkts sedan 2008 beror troligen på att den mera läckbenägna ryska naturgasindustrin då började hämta sig.

  Och javisst är vattenånga (men inte vattendroppar eller iskristaller) en (mycket kraftig) växthusgas och metan är också en (svag) växthusgas. Alla gaser med två olika atomer i molekylen, eller tre eller flera atomer oberoende av typ, är växthusgaser, som t ex CO2, O3, CO, H2S, SO2, NO, NO2 osv.
  Här kan du se de viktiga växthusgasernas IR-spektra:

  http://www.meteor.iastate.edu/gccourse/forcing/images/image7.gif

  Som du ser dominerar vattenångan kraftigt

 31. Björn

  Kurt Persson [27]; Den is du syftar på är förmodligen arktisk is. På så höga latituder har solen relativt liten inverkan, men däremot förändras den atmosfäriska cirkulationen på grund av solens varierande aktivitet, som både ”grand solar minimum”, ”grand solar maximum”, samt inom dessa perioder, 11-årscykler. Under både den stora landistiden och smärre istider som Lilla istiden, fanns fortfarande en fungerande värmepump kring ekvatorn. Ca 80 % av atmosfärens uppvärmning har sitt ursprung i detta område. Att solaktiviteten nu minskar finns bevis för som när thermosfären får en så stor minskning av UV, att den krymper. Om nu flödena i atmosfären påverkas så att omfördelningen påverkar polerna, är ju inget bevis för någon global uppvärmning, utan istället för en kombination av UV-påverkan och omfördelning av den latenta värme som atmosfären tar emot vid ekvatorområdet.

  http://news.mit.edu/2017/strength-global-stratospheric-circulation-measured-first-time-0828

  https://www.thesun.co.uk/news/7760920/long-cold-winter-space-temperatures-nasa/

 32. Strumpan

  #25 Är ingen expert på långa vägar! Men det du glömmer är att landssänkningen som vi fick av inlandsisen orsakade en landhöjning runt det området i stället. Idag är förhållandet det omvända, det som tidigare steg sjunker nu tillbaka. I grova drag borde dessa effekter ta ut varandra vad gäller havsnivån.

 33. Isidor

  Lilla Greta utnyttjas stenhårt och har ”skolstrejkat” i många år –
  Denna artikel är 3.5 år gammal.. . https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/det-har-varit-ett-helvetiskt-ar/

 34. tty

  #25

  ” Jag förstår ju att den höjning som sker i Sverige är alltför obetydlig för att ge mätbara effekter. ”

  Inte alls! Den är högst märkbar i kustområdena och har varit känd av kustbefolkningen sedan urminnes tid. Ända nere vid Bråviken märker jag att jag kan gå i lågskor där det behövdes stövlar när jag var tonåring på 60-talet. Och jag minns en gammal fiskare jag träffade i ett fiskeläge i Västerbotten. Han pekade in i ett stort videsnår och sa ”där rodde vi när jag var grabb”. Det var säkert sant, i de trakterna stiger landet fortfarande mer än en halvmeter på en mansålder. Luleå kyrka i Gammelstaden som byggdes på havsstranden på 1400-talet ligger nu en mil från kusten.

  #33
  ” Men det du glömmer är att landssänkningen som vi fick av inlandsisen orsakade en landhöjning runt det området i stället. ”

  Helt riktigt, det kallas för ”Forebulge” och omfattar bl a Danmark och norra Tyskland och Polen som mycket riktigt sjunker när materialet flyter tillbaka och fyller ut ”gropen” under den gamla landisen.

  ”Idag är förhållandet det omvända, det som tidigare steg sjunker nu tillbaka. I grova drag borde dessa effekter ta ut varandra vad gäller havsnivån.”

  Den officiella versionen är dock att de stigande områden mest ligger på land och de sjunkande under havsbotten och detta motiverar att man ”plussar på” havsnivåhöjningen ca 20 % som förmodas döljas av att oceanernas volym ökar. Men detta är en ytterst tvivelaktig teori. De isostatiska modeller som den bygger (ICE-5G, ICE-6G) på har visat sig stämma uselt med faktiska GPS-mätningar av nivåförändringarna i det viktigaste området (Antarktis).

 35. Karl Eider

  #33 Isidor

  När man läser vad den stackars flickan gått igenom är det än mer obegripligt att Malena och Svante politiskt utnyttjar sin dotter att vara en frontfigur för hela klimathotarrörelsen. En sådan skör tonåringen borde inte behöva utstå det rampljuset. Risken finns att flicka faller tilbaka in i den problembild hon brottats med tidigare. Arma flicka.

 36. Ingemar Nordin

  tty #30

  ”metan från havsbottnarna så når den troligen i regel inte ens atmosfären, utan ”äts upp” av bakterier i sediment och havsvatten”

  Jag läste någonstans att bakterier också käkar upp metan i tinande torvmossar, inte bara i haven. Tundran tinar för övrigt mycket långsamt eftersom torven fungerar isolerande mot värme.

 37. Sören G

  I ett Rapport inslag nyligen visades en eskimåby i Alaska som måste flyttas eftersom permafrosten tinar och husen sjunker. Men det låg precis vid havsstranden och det var snarare havet som åt upp en bit av stranden varje år. Permafrost i en strandbrink brukar väl tina om sommaren.
  Det framställdes som ännu ett bevis på hur klimatförändringar drabbar människor.
  Men bosätter man sig på ett sådant ställe får man väl skylla sig själv.

 38. tty

  #37

  ”Men bosätter man sig på ett sådant ställe får man väl skylla sig själv.”

  Nu var det dock inte eskimåerna själva som valde att bosätta sig där. Deras vinterviste låg en god bit inåt land och sandreveln användes bara sommartid. Det var Bureau of Indian Affairs som tvingade dem att bosätta sig där permanentför att det var enklare för myndigheten.

  Ja, jag vet att ”eskimå” inte är politiskt korrekt, man skall säga ”inuit”, men nu är det så att eskimåerna i denna del av Alaska inte alls är inuiter utan yupik.

 39. Håkan Bergman

  Nu är det allvar i UK, Boris Johnson har klippt sig:

  https://www.youtube.com/watch?v=9Pu-XYDLDEM

 40. Kent B

  Ökade halter av koldioxid i atmosfären kan försämra människors intellektuella förmåga, påstår forskare på University college i London. Det är nog det som drabbat klimatalarmisterna

 41. Kent B

  Ökade halter av koldioxid i atmosfären kan försämra människors intellektuella förmåga, påstår forskare på University college i London. Det är nog det som drabbat klimatalarmisterna

 42. tty

  #41

  Den amerikanska ubåtstjänsten (som har som valspråk ”We don’t make the same mistake once”) tillåter inte koldioxidhalter över 5000 ppm (alltså 12 gånger atmosfärhalten) för att det påverkar prestationsförmågan. Det är nog inget överhängande problem.

  Är det bara som jag tycker eller produceras det inte rekordmycket klimatnonsens just nu?

 43. Kent B

  Visst är det rekordmycket klimatnonsens. Här menar man koldioxidnivåer som vi snart befaras få

 44. Kent B

  Anledningen till att man går ut med det här är nog för att gardera sig i fall att det skulle bli kallare framöver. Då kan man ändå hävda att vi måste reducera utsläppen för att undvika att vi blir dumma i huvudet

 45. Ulf

  42 tty

  Jo det produceras enorma mängder nu vilket måste ha med klimatmötet att göra. Maximalt tryck på politikerna genom katastrofrapporter ifrån ”forskare” och påtryckningsartiklar ifrån ”journalister”.
  Tyvärr för klimathotarna så kom verkligheten i form av gula västar emellan. Trump strör lite salt i såren på Macron men vad som är tydligt nu är att många europeiska politiker inser att för mycket klimattrams kommer att ta makten ifrån dem. Man kan säkert lura folk med klimatnonsens men det är mycket svårt att förklara för folk varför Kina inte behöver vidta åtgärder.
  Själv funderar jag på varför skillnaden mellan UAH och andra mätinstitut är rekordhög om jag förstått saken rätt? Jag är inte mycket för konspirationer men det känns alltför lägligt.

 46. Ulf

  För övrigt är den här klimatångesten till skillnad ifrån klimatförändringar ett reellt problem. Vissa utnyttjar den för eget syfte men många unga tjejer mår dåligt på riktigt. Mina egna döttrar har jag vaccinerat men jag hör ifrån andra föräldrar att detta är ett stort problem. Tyvärr är det få föräldrar som vill ta till sig fakta istället tror de på skitsnacket i tidningarna. Man tar inte sitt föräldraansvar.
  Varje gång mina egna döttrar ställer frågor så har jag ,bl a för att jag läser dessa sidor, faktaspäckade svar och tydliga ifrågasättanden. Det får jag tacka diverse skribenter här för.

 47. Sören G

  I dag i P1 jämförde man ”den globala uppvärmningen” i dag för en händelse för 250 miljiner år sedan då en stor del av djurlivet dog ut och som påstås ha berott på att klimatet blev varmare.
  Samtidigt sas att djurlivet i tropikerna inte påverkades, utan det var djur på högre latituder. Så man påstod att isbjörnar och pingviner är hotade.

 48. Lasse

  #47
  Desperat att behöva gå tillbaka miljontals år för att hitta negativa konsekvenser av uppvärmningen.
  Solandet avtog under den varma sommaren 2018 men fler drunknade. Klimatkonsekvenser eller anpassning som kan krävas i en soligare framtid.
  2018 slår vi säkert alla tiders (sen 1983) solrekord i större delen av Sverige.
  Trenden är tydlig men året var ändå exceptionellt.

 49. Sören G

  #48
  Att det var soligt i somras har givetvis ingenting med CO2 att göra. Klimathotsalarmisterna försöker att koppla det soliga, och därmed varma vädret, till antropogena koldioxidutsläpp (av alarmisterna kallad ”klimatutsläpp”).

 50. Ingvar i Las Palmas

  Ho, ho, ho
  Den franska ”revolutionen” med demonstrationer mot höjda skatter och avgifter sprider sig!!
  http://notrickszone.com/2018/12/09/global-warming-activists-speechless-in-katowice-as-yellow-vests-protests-spread-europe-wide-with-unexpected-intensity/

 51. Claes Forsgårdh

  Lögnerna på SVT:s olika nyhetsprogram duggar allt tätare. Miljö- och vänsterpopulisterna på SVT blir mer desperata för varje dag som går. Man har för längesedan passerat ”tipping-point”. Det finns inte längre någon återvändo utan lösningen för detta elände är enbart: Lägg ned SVT!

 52. Sören G

  Framtidens dom över media (MSM) måste bli hård. Enorma överdrifter om ett påstått och inte bevisat (snarare motbevisat klimathot) har förorsakat ångest hos inte minst ungdomarna. Helt i onödan.

 53. Sören F

  Jag uppfattar gulvästarna som ett rop på hjälp från centrum. Yttre både höger och vänster har ju redan utlopp för sitt – det har inte det klimatrörelseträngda centrum, som förstår att undvika ytterflankerna dessutom. Just jag sitter utomlands, dock, med rösträtt – hoppas någon kan starta Gulvästarna inför nästa ordinarie val åtminstone.

 54. Ingvar i Las Palmas

  #53 Sören F
  Jag tror inte att en aktion i Sverige som kan associeras med ”gulvästarna” är en bra väg att gå. Det verkar som att andra rörelser med våldsinslag och vänster-radikaler har infiltrerat den rörelsen.

 55. Rolf Mellberg

  #49 Sören G

  Angående sommaren 2018 och CO2

  Den varma och torra sommaren hos oss kom tillsammans med en kall och MYCKET snöig sommar över Grönland och helt utan någon global värmestegring. Den hade ett säkerställt samband med ovanligt fastlåsta Jet-ström-mönster.
  Detta mönster kan mycket väl ha ett visst statistiskt samband med den globala uppvärmningen som i sin tur kan komma sig av flera olika faktorer där CO2 bara är en. Och just den faktorn har man efter 39 års forskning inte kommit en gnutta närmre i försöken att fastställa hur stor den här. (ECS = 1.5 – 4.5 ,första gången man gissade det var 1979. IPCC har inte bättre gissning nu eftersom konsensus ÄR FRÅNVARANDE) Jag hoppas dock att Curry & Lewis rapport från tidigare i år på ECS ca 1.6 är korrekt för då är CO2-problemet rätt måttligt.

 56. Sören F

  #54 Ingvar, Njo, och det är en just fransk tradition med demonstrationer, men vad man kunde hoppas på vore just en europeisk organisation från centrum: uttalat icke-extrem/våldsam, uttalat mot diffusa klimatpålagor, förklarande att just dess centrum saknat detta då där rått så extra kompakt inbilskhet.

 57. tty

  ”Detta mönster kan mycket väl ha ett visst statistiskt samband med den globala uppvärmningen som i sin tur komma sig av flera olika faktorer där CO2 bara är en.”

  Enligt den framstående klimathistorikern H H Lamb var dock sådana låsta jetströmsmönster klart vanligare under ”lilla istiden” än i nutiden.

 58. Lasse

  #55 Rolf Mellberg

  2018 års värme hos oss och den kyla som rådde över Grönland har ett samband som uppmärksammades 1230 och senare på 1700 talet.
  http://polarportal.dk/fileadmin/user_upload/polarportal-saesonrapport-2018-EN.pdf

  Jetströmmar har förekommit före jetåldern 🙂
  Vi som har Bastardis dagliga föreläsningar om väder från Weatherbell är väl upplysta om hur väder periodiskt återkommer.https://www.weatherbell.com/

 59. Roland Salomonsson

  Klimat går ju inte att ”se eller att ta på”. Det är inget direkt mätbart utanför dörren, vilket innebär att media manipulerar gräsrötterna genom att omvandla ”väder” till ”klimat”. Enda måttet är sannolikt förskjutningar av växtarters nord-/sydgräns i världen rörande naturlig förökning, som i sig är svår att fastställa.

  När skall världens gräsrötter förstå att de är utsatta för ett globalt bedrägeri och att klimat är ett slags global mattematisk rullande genomsnittskalkyl under 30-årig periodisering. Även denna period är en del av bedrägeriet. Självklart är 30-årsperiod alldeles för kort period att kalkylera med – det borde vara åtminstone 300 år. Men nu klarade inte jordens datorkraft längre periodisering när definitionen bestämdes OCH inte minst är att ju kortare period, desto lättare att manipulera kalkyleringen.

 60. Björn

  tty [57]; Ja, detta är viktigt att få in i debatten: ”Enligt den framstående klimathistorikern H H Lamb var dock sådana låsta jetströmsmönster klart vanligare under ”lilla istiden” än i nutiden”. Efter ett ”grand solar maximum”, så följer helt andra förhållanden i atmosfärens cirkulation. Med solens allt lägre aktivitet, som i sig redan visar att den avklingande cykel 24, är jämförbar med 1905 års maximum. Med en fortsatt avtagande aktivitet, backar jämförelserna ändå mer bakåt i tiden.

 61. Håkan Bergman

  Upptäckten av jetströmmarna har en intressant historia.
  https://www.airspacemag.com/as-next/as-next-may-unbelievablebuttrue-180968355/

 62. L

  Varken politiker eller journalister verkar förstå vad ”scenarie” betyder. När IPCC visar scenarier om framtida klimat är det i verkligheten samma sak som när vi svarar på frågan vad vi skulle göra om vi fick en miljon…

  Eller egentligen ännu mer abstrakt eftersom vi vet exakt hur mycket en miljon kronor är, medan IPCC:s scenarier inte ens bygger på kända parametrar, utan är gissningar rakt igenom.

 63. Rolf Mellberg

  Jag såg i morse Markku R berätta att till 1.5 gr C har vi en CO2-budget om 550 GT och till 2 gr gäller 1320 GT, kolla gärna här vid 11 minuter:
  https://www.svtplay.se/video/18163412/forum/forum-10-dec-09-00-1

  Han angav inte vilken ECS dessa siffror grundade sig på men det är ju fullt förståeligt att publiken inte gärna skulle få reda på det då det därmed fanns risk att de skulle gräva vidare och upptäcka den enorma INKONSENSUS som gäller I HUR HÖG UTSTRÄCKNING CO2 påverkar klimatet.

  Den som har ork kan studera ”budgetfrågan” genom följande länk:
  https://judithcurry.com/2018/10/18/remarkable-changes-to-carbon-emission-budgets-in-the-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c/

  Här kan man se hur en sällsynt seriös vetenskapsman (sällsynt genom sitt kritiska förhållningssätt) Nic Lewis har räknat fram att IPCC har på bara 4 år plussat på ytterligare ca 700 GT i budgeten. Jag gör den tolkningen att man dock har gjort det svårt att genomskåda denna förändring, hur kan det annars komma sig att Nic behöver skriva en så långt ock krånglig post?

  Det är anser jag att ytterst anmärkningsvärt att gemene man inte har den ringaste aning om den monstruösa osäkerhet som vårt lands politik nu baseras på. Även här kommer Judith Currys förnämliga blog till hjälp:
  https://judithcurry.com/2018/10/11/climate-uncertainty-monster-whats-the-worst-case/

 64. Göran J

  Nu finns lösningen på klimatkrisen. En Hamburgertillverkare har funnit lösning. Det är bara att tugga i sig deras hamburgare så gör man en god sak för klimatet.
  Detta är det nya sättet att marknadsföra sina produkter.

  Lilla Greta och fru Ernman kan väl ta varandra i hand och gemensamt besöka hamburgerkedjan en gång om dan så försvinner problemet som en sommarvind.

 65. Rolf Mellberg

  #58 Lasse

  Tack för länken till DMI Season report 2018, den gav mig en bättre bild av främst glaciärutvecklingen som är en enormt viktig sak då Grönlands avsmältning skulle kunna få väldeliga effekter.

  Efter 19 år av rätt rejäl (?) avsmältning har glaciäerna växt lite – ännu bara ett enda (senaste) år, och snöfallet visat trendbrott de senaste två åren.
  Kan det vara AMO som nu vänder vilket Judith Curry verkar tro? Kan det vara Grand Solar Minimum som börjar visa sig? Hur mycket av glaciärernas tillbakagång kan härledas till eftersläpning från Lilla istidens slut? Vad gäller isutbredning kan man i alla fall hoppas att minimum uppnåtts efter 10? år utan mycket har hänt….
  ….allt medan CO2 fortsätter öka i full fart.
  Kanske spelar CO2 en rätt ringa roll.
  Time will tell.

 66. Robert Norling

  Men, oj då!
  Gas i stället för el.
  Men vindkraft och solceller då?
  Och hur blir det med laddningen av elcyklarna.

  ”El kommer bara att användas till det viktigaste i framtiden. För nya stadsdelar i Knivsta och Uppsala planeras nu utifrån de nya förutsättningarna.
  När det gäller företagsetableringar har enstaka elslukande företag fått rådet att inte etablera sig i Uppsala. Men i vanliga fall kommer istället en dialog att föras med nya och gamla företag om hur de kan vara så energieffektiva som möjligt.
  – Vi vill att samhällsnyttan ska diskuteras när nya arbetsplatser etableras. Ett exempel är datorhallar som kräver 10–100 megawatt samtidigt som de inte har så många anställda, säger Kristina Starborg på Uppsala kommun .
  Om elnätet inte räcker till i dag blir följdfrågan hur det ska bli när nya stora bostadsområden som Bergsbrunna står klara.
  – Vi håller på och räknar på det nu, så att vi är förberedda på hur energiförsörjningen ska fungera. Redan från början måste vi bygga in exempelvis fjärrvärme och gasanvändning som kompletteras med el.”
  Klipp från UNT.

 67. Ingvar i Las Palmas

  Apropos ’Gula jackorna”
  Min kommentar tidigare får stöd.

  http://www.cfact.org/2018/12/10/cop-24-cfact-with-the-gilets-jaune/

 68. Robert Norling

  Mer om kapacitetsbrist på el och alternativa lösningar.
  Men lösningarna är för befintliga nät och inte för någon större ökning av förbrukningen.
  Jag som trodde våra myndighetspersoner hade stenkoll på läget.
  Blir nog kul det här när kärnkraften reduceras 2019-2020.

  Cirka 200 timmar per år är det kapacitetsbrist i Uppsala läns elnät. Det gör det svårare att etablera vissa nya verksamheter här. Vattenfall har bland annat tvingats att tacka nej till etablering av serverhallar. För en tid sedan fick även en batterifabrik avslag i Uppsala på grund av att kapaciteten i elnätet är otillräcklig. Batterifabriken behövde 300 megawatt, lika stor effekt som hela Uppsala län har.

  – Bristen på kapacitet i elnätet är ett jättestort problem som inte bara drabbar oss, utan hela Mälardalen, säger Jonas Eriksson, på region Uppsala.m elen i Mälardalen.

  https://www.uppgang.com/start/uppsala-har-slagit-i-eltaket-unt5155206.aspx

 69. Sören G

  Såg på Nobelprisutdelningen. Nordhaus fick priset för hans kostnadsberäkning för att vidta åtgärder mot koldioxidutsläpp. Men han är ju inte klimatforskare utan det är IPCC:s datromodeller (gissningar) som ligger till grund. Vilka kostnader räknar man med att en något högre temperatur skulle orsaka? Men har han räknat med vinsten av en högre temperatur för växtligheten? Och vinsten (för växtligheten) av en högre halt av koldioxid?

 70. #67 Ingvar i Las Palmas#

  Precis så Ingvar och det är vad jag förklarat på olika svenska bloggar alltsedan man började skriva tokigheter om de Gula Västarna. Jag har själv påpekat för dessa att det är klimatpolitiken som är orsaken till de aktuella problemen. Svaren blir genomgående: ”Vi vet och vi säger så, men det kommer aldrig fram i media”

  På en annan blogg skrev jag idag såhär:

  De Gula Västarna kan knappast karakteriseras som vänster eller höger. De flesta är politiskt ointresserade. Resten har nog politiska preferenser som överensstämmer med genomsnittet för denna demografiska grupp. Gemensam nämnare är de ekonomiska och andra problem de genomlider sedan epoken med presidenterna Georges Pompidou och Giscard d’Estaing. De var de sista att arbeta för ekonomisk tillväxt.

  Om privatekonomin går back varje månad kvittar det om man röstar på kommunisterna eller Rassemblement Nationale (tidigare FN). Problemen är desamma. Och dagens problem är inget mot vad vi kommer att se när delar av kärnkraften läggs ner och ersätts med intermittent så kallad förnyelsebar el. Inte bara det, men fossila bränsle ska fasas ut, ekologiskt jordbruk ska införas samtidigt som utomeuropeisk invandring fortsätter. Allt detta ska betalas av den arbetande medelklassen. Vänta bara tills den fulla räkningen läggs på bordet!

  Politikerna vet vad som väntar. Varje dag hör vi från dem: ”Om vi ska rädda planeten måste vi ( nästan lika ofta ”ni”) radikalt lägga om våra (era) levnadsvanor.” Det är en eufemism för ”sänka er levnadsstandard”, vilket de flesta ännu inte förstått. Tyvärr.

 71. Ivar Andersson

  #59 Roland Salomonsson
  Väder kan mätas medan klimat inte kan mätas utan är en beskrivning av vädret under minst 30 år. När vi haft 15 somrar som sommaren 2018 under en 30 årsperiod kan man tala om klimatförändring.

 72. Macron har just talat för första gången sedan början av protesterna. Talet var emotionellt med ett antal konkreta punkter, bl.a slopandet av höjningen av drivmedelsskatterna och en höjning av minimumlönerna med 100 euros per månad. Klimatagendan fortsätter som planerat.

  Konklusion: Kanske protesterna klingar av nu, men se min kommentar #70#.

 73. Ulf

  Polackerna har humor.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kott-pa-menyn-under-fns-klimatsatsning/

 74. Håkan Bergman

  Robert Norling #68
  Är den där sidan du länkar till på riktigt, eller är det en satirsida?

 75. Marcus Rönningås

  ”finns där inga tecken på att variationer i halten av koldioxid någonsin har varit den dominerande orsaken till klimatförändringar”
  Om du läser Shakun et el., 2012 så är han av en annan åsikt. https://www.nature.com/articles/nature10915

 76. Robert Norling

  #74 Lars M.
  Ja, man kan tro att det är satir.
  Känns som om det börjar bli lite desperat, både här o där.
  Sverige är fantastiskt. Men så blir det väl när MP har suttit i regeringen i snart 4,5 år.
  Läste också om att ett av förslagen i regeringsförhandlingarna var att införa köttskatt.
  Ska vi inte längre få äta vad vill. Inte köra bil eller flyga och snart får vi ingen el.
  Nä, bara grönsaker, cykel, tåg som aldrig går i tid och stearinljus är inget för mig.

 77. Det går att flytta från detta land och ge sin styrka åt företag i andra länder som lever i verkligheten. Man tar med sina barn och familj, låter dem växa upp där och bidra där. De som planerar detta CO2 vansinne accepterar inte tröghetslagarna eller några vedertagna naturlagar förrän de ser med egna ögon att de målat in sig i ett iskallt hörn.

 78. Fredrik S

  Undrar hur mycket koldioxid som spektaklet där nere bidrar med? Eller hur många m2 (?) is i arktis som smälter bort vilket genierna till journalister brukar svamla om?

 79. tty

  #75

  ”Om du läser Shakun et el., 2012 så är han av en annan åsikt. ”

  För det första så påstår inte ens Shakun att koldioxiden skulle vara dominerande orsak till istidssvängningarna. Så tokiga är inte ens klimatforskare eftersom det förutsätter att solsystemet kontrolleras av koldioxidhalten i jordens atmosfär. Shakun et al hävdade bara att koldioxidförändringarna inte släpar efter klimatförändringarna.

  Den senare slutsatsen bygger på studier av antarktiska iskärnor där temperaturförändringarna genomgående kommer under (=före) koldioxidförändringarna. Den stora fördelen med denna mätmetod är att den är okänslig för osäkerheter i kronologin, Under=Före, Över=Efter. Så enkelt är det. Men resultatet blir ju tyvärr inte politiskt korrekt.

  Shakun et al valde därför att bara ta koldioxiddata från iskärnor och temperaturerna från havsbottensediment istället. Detta öppnar upp nära nog obegränsade möjligheter att fippla med kronologin (en av Shakuns specialiteter). För det första är inte ens iskärnekronologin helt exakt. Och kol-14 kronologin är rejält osäker, i synnerhet just vid övergången mellan istid och mellanistid (Yngre Dryas) då man har en s. k. ”kol-14 platå” så att fynd med en och samma kol-14 halt kan skilja åtskilliga hundra år i ålder. Dessutom måste kol-14 dateringar i marin miljö korrigeras p g a fördröjningseffekter innan kol-14 som produceras i stratosfären kommer ned i havet. En korrektion som varierar geografiskt. Och det finns alla skäl att tro att den korrektionen dessutom inte var densamma under istida förhållanden med annorlunda klimat och havsströmmar. Till råga på allt så gör man bara ett fåtal kol-14 dateringar per sedimentkärna och interpolerar mellan dem, i motsats till den kontinuerliga ”årsringsräkningen” i iskärnor.

  Kort sagt, ingen som vet något om Kol-14 dateringar tar den här artikeln på något större allvar.

 80. Ett par kommenterare förväntar sig kanske svar från mig, men jag tycker att kunniga kommentatorer har svarat bättre än jag skulle ha kunnat. De svaren får duga.

 81. Kurt Persson

  Lars Kamel #80
  ”De svaren får duga.”
  Duga till vadå? Allihop medger återkopplingar, alltså inte noll som du hävdar. Sedan menar de att värmen i Arctis inte får några konsekvenser.
  Se senaste rapporten från Noaa.
  https://www.arctic.noaa.gov/Report-Card/Report-Card-2018

 82. Kurt Persson #81: Det finns inga bevis för att förstärkande återkopplingar existerar i verkligheten, utanför klimatmodellernas virtuella världar. Snarare starka indicier för att de inte finns. Till exempel skulle återkopplingen från vattenånga ge en ”hotspot” i atmosfären ovanför tropikerna, men den syns inte till i mätdata. Utan förstärkande återkopplingar, finns heller inget klimathot.

 83. Kurt Persson

  Lars Kamel #82
  http://theconversation.com/climate-meme-debunked-as-the-tropospheric-hot-spot-is-found-42055