Ack Värmeland du sköna

 Vindkraft Vänern
De värmländska kommunerna Karlstad och Hammarö har gemensamt investerat i fem vindkraftverk som är placerade på Gässlingegrundet i Vänern.  
Just nu, efter två års drift, går det inte så bra. Växellådorna fungerar inte som de ska vilket gör att ett vindkraftverk står helt stilla och tre fungerar hjälpligt. Reparationerna beräknas kosta 120 miljoner kronor. Eftersom leverantören Dynawind har lagt ner verksamheten och det dotterbolag som tog över har gått i konkurs får kommunerna stå för notan själva.
Ägarfördelningen är 80/20, dvs Karlstad kommun äger 80 procent och Hammarö kommun 20 procent av de fem vindkraftverken. Karlstad kommun har ca 87000 invånare medan lilla Hammarö kommun har ca 15000 invånare. 24 miljoner är mycket pengar för en kommun med 15 tusen invånare.
Värmlands Folkblad uttalar sig starkt kritiskt i sin ledare och tycker att det är mycket märkligt att vindkraftverken inte hållit mer än två år. Tål de inte sol, vind och vatten?
 Vindpark Vänern skriver på sin hemsida:
”Vi behöver förnyelsebar energi i Sverige och Värmland. Vindkraften är en sådan energikälla, ren och ständigt flödande.”
Det är ju knappast korrekt även med väl fungerande vindkraftverk. Vinden är inte ”ständigt flödande” och hur ”rena” kraftverken i sig är beror på hur de har tillverkats och hur de påverkar naturen, människors boende miljö och naturupplevelse. 
Jag undrar hur väl det här haveriet går ihop med kommunallagen?
Under 2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter:
”8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.”
Under 8 kap. Ekonomisk förvaltning:
”2 § Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.”
Man kan åka med Vänertjänst på en tur ut till grundet om man vill. Det ska, enligt Vindpark Vänern, vara ”en mäktig syn”.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Det finns säkerligen många vindkraftverk på marknaden som snabbt tagits fram, och aldrig genomgått någon rimlig testfas. 

  I vintras stötte jag på en man som talade sig mycket varm för vindkraftkollektiv och rekommenderade Indisktillverkade verk. Hm… och i Sveriges klimat.

  En kommun kan väl ta smällar något bättre än en mindre grupp privatpersoner, men pengar i sjön – eller snarare i någons ficka blir det med stor säkerhet.

 2. Lasse

  Bolagen som levererade vindkraftverken var väl lokala-del av det havererade aktiebolaget som skulle förändra världen-Morphic.
  Bolagen havererar men lever upp som fågeln felix-det är en het branch: http://www.vindkraftsnyheter.se/2011/12/morphic-s-ljer-dynawind

 3. Håkan R

  Den som fick uppdraget att bygga de fem vindkraftverken var Morphic Technologies dotterbolag Dynawind vilka byggde verken på licens från finska Winwind. Morphic hade sin verksamhet i Karlskoga, Filipstad och Göteborg och planerade då att bygga en fabrik för tillverkning av vindkraftstorn i Kristinehamn.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article251675.ece
  Morphic var från början ett industriföretag som utvecklade metoder för  precisionstillverkning av komponenter inom verkstadsindustrin, redan från början var det konflikter runt patentfrågor.
  Morphic fokuserade sedan på det ”förnyelsebara” och köpte ett antal bolag inom denna sektor. Från att ha varit ett av börsens ”gullebarn” med ett börsvärde norr om 4 miljarder undgick man med en hårsmån konkurs och är efter att ha sålt av alla verksamheter ett bolag utan verksamhet som letar efter verksamhet för  att utnyttja sina förlustavdrag.
  ”2009: Morphics revisor gör en fördjupad granskning av bolaget efter ett tips. I april lämnar grundarna Dahlberg och Enå bolaget. Efter en oren revisionsberättelse nekas de ansvarsfrihet av stämman som hålls den 27 maj. I augusti säljs det norska dotterbolaget Scanwind och bolaget redovisar en förlust på närmare en halv miljard för det första halvåret.”
  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2593030.ece
  Att kommunen gynnade ett inhemskt bolag var nog knappast en slump.

 4. Peter Stilbs

  Aha – Morphic ! 

  Sådana skojare – de gick ut för några år sedan med en idé om att belägga rotorbladen med ett enzym (?) som skulle fånga upp koldioxid ur atmosfären ! 

  http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=58281&ssoid=95490

  Hur man skulle skrapa loss koldioxiden från bladen framgick inte …

   

   

 5. Håkan R

  Att bolaget saknade möjlighet att reservera medel för garantier till vindpark Vänern kan knappast ha varit en hemlighet för den som velat sätta sig in i frågan,  om Karlstad och Hammarö  kommuners hantering av denna affär är baserad på korruption eller är ett utslag av total inkompetens borde utredas av åklagare.

 6. Adolf Goreing

  Varä me dissa fölkena? Äre glingt i hövve? Di har kläppt säj i – å bleve ligganes! Dä ä typiskt dretlänninger – di bare löver å löver.

 7. tty

  Kunde man inte föreslå kommunerna och Morphic att slå sig ihop och bilda ett bolag för att utveckla metoder att riva vindkraftverk till sjöss? Där har vi av allt att döma ett verkligt tillväxtområde, och bra testobjekt har man ju också att tillgå.
  Apropå enzymet karbanhydras så fungerar det genom att få spjälka vatten till vätejoner och hydroxidjoner varefter OH-jonen förenar sig med koldioxid till en HCO3 jon, populärt känd som kolsyra. Det hela skulle alltså bara ha fungerat när det regnar och problemet var nog inte att skrapa koldioxiden av vindkraftverket utan att få kolsyran (i vattenösning!) att stanna kvar där. Dessutom är ju karbanhydras just ett enzym (eller egentligen en familj av enzymer) alltså en katalysator som påskyndar en kemisk reaktion, men inte driver den. Energi måste alltså på något sätt tillföras och temperatur och pH-värde på bladen hållas på rätt nivå för att reaktionen skall fungera. Jag är böjd att hålla med Peter Stilbs, det hela verkar ren svindel.

 8. Peter S
   
  Den stora och relevanta skillnaden är ju inte hur väl rustad ’någon’ är att ta smällarna, utan vems kapital man gör dylika satsningar med. Om kostnaderna också hamnar på samma ställe (i samma fickor) som vållat dem eller tagit risken med ’investeringen’.
   
  Ett privatkonsortium som gör en felsatsning har jag inga stora problem med. Men när en kommun med beskattnings- och (med framtida generationer som säkerhet) belångingsrätt vill leka ’industrialister’ är det ett mycket säkert recept för återkommande dylika katastrofer . .

 9. Slabadang

  Jag tjallar om Cern och cloudprojektet !
   
  Det här är vad som naturligt ämne finns i gigantiska mängder i atmosfären och som påverkas av kosmisk strålning och bildar kondensationkärnor därefter.
   
  soprene is produced and emitted by many species of trees into the atmosphere (major producers are oakspoplars,eucalyptus, and some legumes). The yearly production of isoprene emissions by vegetation is around 600 million tonnes, with half that coming from tropical broadleaf trees and the remainder coming from shrubs.[1] This is about equivalent to methaneemission into the atmosphere and accounts for ~1/3 of all hydrocarbons released into the atmosphere. After release, isoprene is converted by free radicals (like the hydroxyl (OH) radical) and to a lesser extent by ozone [2] into various species, such asaldehydeshydroperoxides, organic nitrates, and epoxides, which mix into water droplets and help create aerosols andhaze.[3][4] While most in the field acknowledge that isoprene emission affects aerosol formation, whether isoprene increases or decreases aerosol formation is debated. A second major effect of isoprene on the atmosphere is that in presence of nitric oxides (NOx) it contributes to the formation of tropospheric (lower atmosphere) ozone, which is one of the leading air pollutants in many countries. Isoprene itself is normally not regarded as a pollutant, as it is one of the natural products from plants. Formation of tropospheric ozone is only possible in presence of high levels of NOx, which comes almost exclusively from industrial activities. In fact, isoprene can have the opposite effect and quench ozone formation under low levels of NOx
   
  I kemi och partikelfobins tidevarn så är dessa klassade av våra myndigheter till at vara den hälsofarliga partikeltypen PM10 ni vet som man förbjudit dubbdäck på Hornsgatan på grund av. Är det nästa vecka som vatten kommer att anses som ”hälsofarligt”?

 10. tty

  Och tydligen är glädjekalkylerna lika frejdiga idag. Enligt VF ledaren skall ”alla utgifter” vara betalda om elva år och sedan blir det ren vinst…
  Om vi gör följande antaganden:
  Vi glömmer de 250 miljoner som redan sänkts i projektet. Inga kapitalkostnader, inga avskrivningar.
  Inget mer oförutsett underhåll behövs på elva år sedan de 120 miljonerna har lagts.
  Alla verk producerar 10 % mer varje år de kommande elva åren än det bästa verket gjort det bästa året hittills
  Då måste varje verk göra ett netto på 22 öre per kWh för att de 120 miljonerna skall vara betalda på 11 år.

 11. Håkan R

  Inte bara Vinkraft Vänern som haft problem med Dynawind (Morphic lyckas inte ens stava rätt i sina egna pressmeddelanden).
  ”En trepartsuppgörelse mellan Dynawind, Winwind och Skellefteåkraft har efter en mycket lång förhandling slutligen undertecknats. Kontraktet innebär i korthet att Dynawind ej längre är part i Uljabuoudprojektet och således inte längre har något ansvar för dess fullgörande och ej behöver ansvara för parkens drift under fyra år. Framförallt innebär dock avtalet att moderbolagets obegränsade fullgörandegarantier släpps.
  Vindkraftsparken i Uljabuouda utanför Arjeplog, med en effekt på 30 MW, överlämnades redan under slutet av förra året och har sedan dess varit i drift och producerat el för slutkunden. Partena har haft olika uppfattning om avtalets omfattning men i grunden har det handlat om att vindkraftsverken inte genererat den mängd el som förväntas och stabiliteten har inte heller varit den förväntade. Slutkunden har gjort gällande att värdet på bristerna vida överstigt den återstående fordran som Dynawind och Winwind haft.”
  http://news.cision.com/se/amasten-holding/r/dynawind-stanger-uljabuoudaprojektet,c9188678

 12. Slabadang

  Tillägg om trädgasen!
  År 2004 publicerades en artikel i PONAS baserad på EXPERIMENT . Författaren Jason Surrat presenterade att trädgasen Isopren bildar partiklar som ingr i vad sim definieras som PM-10 partiklar enligt Jason Surrat:’
  ”The work presents a dramatic new wrinkle in the arguments for reducing man-made pollutants worldwide,” said Surratt, whose work was published this month in theProceedings of the National Academy of Sciences. “Isoprene evolved to protect trees and plants, but because of the presence of nitrogen oxides, it is involved in producing this negative effect on health and the environment ”
   
  Gasen är alltså ”storskurken” bakom att det bildas ”POM-10” partiklar i luften och i artiklen framgår att gasens kemiska struktur förändras när den utsätts för ”solljus” (eller kan det vara och /eller kosmisk stålning kanske ?) så den ingår förening med andra molekyler och bildar partiklar ? Cern har nu konstaterat att gasen efter kosmisk bestrålning kan bilda partikelkärnor passande  för molnbildning och med under bestrålning till ökad frekvens. Då har vi två olika av varandra oberoende studier med helt olika metoder som påvisar gasens förmåga att bilda partiklar.
  PNAS artikeln måste ha hamnat i våra Naturvårdsverks arkiv tretton!!

 13. @Håkan R
  Detta låter spännande:  ”Inte bara Vinkraft Vänern som haft problem…”
  Berätta mera ;o

 14. Slabadang

  Sorry!
   
  PNAS skall det vara och inte PONAS!

 15. Håkan R

  Dynawind försökte specialisera sig på vindkraftverk i arktiskt klimat  Uljabuouda byggdes som ett av de första parkerna i arktiskt klimat av det kommunägda Skellefteå kraft med pilotstöd från  Energimyndigheten på 35 miljoner. Som artikeln i Piteå tidningen nedan anger förefaller det komplicerat med avisning, undrar hur det är tänkt att få upp en skylift till en fjälltopp mitt i vintern.
  från februari 2013
  ” Just nu står åtta av tio vindkraftverk på lågfjället Uljabuouda i Arjeplogs kommun stilla. Isbeläggning på vingarna gör att verken inte kan köras.
  Bekymren med is har pågått i en och en halv månad. Avisningssystemet kom inte igång i tid.
  Jonas Sundström på Skellefteå Kraft berättar att en leverantör skulle gå igenom avisningssystemet innan starten för vintern. Men detta gjordes inte och när Skellefteå Kraft beslutade att göra det i egen regi hade isen redan börjat sätta sig på vingbladen.
  Systemet för avisning kan inte bara slås på och av utan vidare. För att det inte ska uppstå skador på vingarna av så kallade hetfläckar måste termograferingskamera användas i samband med starten. Och för att kunna fotografera vingarna krävs endera skylift eller radiostyrd helikopter.”
   
  http://mobil.pitea-tidningen.se/Default.aspx?id=7387823&p=Arjeplog

 16. De får väl sätta värmeslingor med kärnkraftsel till apparaterna så de håller komforttempratur 🙂 Väderkvarnar i stål och plast är t.o.m. sämre än de i trä och tyg.

 17. Labbibia

  Kallas inte vindkraftverk och den el de producerar för ”hållbar” energi?
  Vilket skämt! 🙂

 18. Slabadang

  tty!
   
  Totalt aningslöst att kommunerna går in i detta utan full försäkring/bankgarantier för driften och anläggning. Det är solklart att de öser ner skattepengar i ett öppnat svart hål och självklart är att det bara är att riva och plåstra om de eknomiska såren. Totalt huvudlöst ! Dert här med att hålla sig till den kärnverksamhet man har kompetens till är nåt som inte riktigt har sjunkit in och procentuellt mpste kommuner vara den riskkaitalist som har flest ruttna ägg i portföljen.

 19. bom

  Kommunerna m fl är verkligt usla på logistiken (som är helt avgörande för byggande). I norr kan man inte komma åt sina VKV på vintern och i Vänern glömde man bort att inga tillräckligt höglyftande båtkranar kunde ta sig uppför Göta älv. Det blir så när projektledarna är politiskt styrda och tillsatta (dvs gravt inkompetenta!). Vilken kommun var det nu som skulle gå 100% in för solel? Var det Håbo eller Habo? I Stockholm har vi en centrifugalpartist Elvy någonting som vill solcellstäcka hela Stockholmsmässan. I dagarna invigs hennes paviljong vid Långsjöbadet. Det tog tre gånger så lång tid som planerat att bygga eländet jämfört med plan. Kostnaden blev fem mille för 150 kvm. De fem skall intjänas genom en årshyra på 12*16000 och på blocket hittar man tillträdande förmånstagaren som desperat försöker kränga av skiten för en mille. Politiker skall tvingas hålla sig till sak och inte få kasta skattepengar på blyballonger och andra liknande amatöristiska missfoster (idrottsarenor t ex).

 20. Björn

  När man läser sådant här, förstår man att anläggning av vindkraftverk inte är något för kommunala beslutsfattare. Anläggningskostnaderna är enorma och ett misslyckande kan få stora konsekvenser för skattebetalarna. De som i alla lägen borde ha något att säga till om, är kommuninnevånarna. Det är de som kommer att störas av kraftverkens oljud och av en bruten naturupplevelse.
  På kommunal nivå finns det inte heller tillräcklig kompetens att bedöma för eller emot i ett så komplicerat spel som omger energianläggningar. Spelet med skattepengarna är helt oacceptabelt. Kommuninnevånarna har inte givit tillstånd till denna ”casinoverksamhet”. I skuggan av den bedrägliga klimathysterin har denna verksamhet uppstått där varken kompetens eller tillstånd från kommuninnevånarna, finns. Det är dags för Svenska Kraftnät att ta sitt ansvar för anläggning av diverse s.k hållbara energianläggningar. Dess infrastruktur som benämnes stamnätet, berörs i allra högsta grad och därmed allas vår energiförsörjning.

 21. PAB

  Detta hittar man också i Karlstad. Företaget anser att en kapsejsad vindindustri är orsaken til konkursen. De tillverkar delar till vindsnurreindustrin.
  http://www.vf.se/nyheter/karlstad/vindkraften-sankte-heavycast

 22. Olaus

  I dag är åtkomsten begränsad till Vindstat.nu, där man tidigare kunde följa upp hur vindkraftsparkerna presterade under olika väderbetingelser.
  Man måste logga in och dessutom representera något eller några vindkraftverk.
  http://www.vindstat.nu/stat/index.htm
  Orsaken sägs vara, att finansieringen av tjänsten inte är löst.
  Är det hela sanningen?

 23. pekke

  Ja, det har verkligen sina problem med att ha vindkraft ute på sjön.
  De som skötte transporterna åt serviceföretaget vintertid när isen lagt sig med svävare, fick inte betalt i konkursen och stack ( till Grönland tror jag ).
  Efter att det ombyggda kranfartyget blivit godkänt har de ironiskt nog haft problem med att det blåser för mycket.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5546225
   
  Andra problem med att ha vindkraft till sjöss har vindparken Lillgrund fått smaka på, den har nu stått stilla i 2 veckor efter kabelfel.
  http://www.sydsvenskan.se/skane/vindkraftverk-star-fortfarande-stilla/
   
  Ja du, PAB, undrar om det gamla ärorika gjuteriet nånsin kommer finnas kvar, de tillverkar ju även åt pappersindustrin, men den lägger ju ner olönsamma maskiner idag både i Sverige och Finland så risken är stor att gjuteriet försvinner för evigt.
  http://karlstadhistoria.wordpress.com/tag/kmw/
   

 24. pekke

  Olaus 2013/05/30 kl. 13:42 Jag var oxå just inne där och började fundera på vad som föregick, men efter att kolla runt lite så visar det sig att det är en privat sida som drivs av ett bolag.http://vindstat.com/Vindstat AB:http://www.allabolag.se/5568640071/Vindstat_AB

 25. pekke

  Blev tok med kommentaren pga inklistrad kommentarlänk.
   
  Jag var oxå just inne där och började fundera på vad som föregick, men efter att kolla runt lite så visar det sig att det är en privat sida som drivs av ett bolag.
   
  http://vindstat.com/
   
  Vindstat AB:
  http://www.allabolag.se/5568640071/Vindstat_AB
   
   
  Det blir nåt tokigt varje gång jag klistrar in en länk till tidigare kommentarer, hoppas det här funkar nu.
   

 26. pekke

  Än en gång.
   
  http://vindstat.com/

 27. ThomasJ

  It’s getting worse and worse….:
   
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/83/25/17814309.pdf
   
  Kvotplikter… Jeez!
   
  Mvh/TJ

 28. pekke

  ThomasJ.
   
  ” Regeringens förslag innebär ett krav på att hållbara biodrivmedel ska
  ingå i bensin och i dieselbränsle. I bensin ska andelen hållbara
  biodrivmedel vara minst 4,8 volymprocent från och med den 1 maj 2014. Från och med den 1 maj 2015 ska volymen uppgå till minst 7 volymprocent. I dieselbränsle ska andelen hållbara biodrivmedel uppgå till minst 9,5 volymprocent varav minst 3,5 volymprocent ska uppfyllas med vissa särskilt anvisade biodrivmedel som kan anses ha extra
  fördelar.
  Regeringens förslag innebär vidare att energiskatten för alla hållbara biodrivmedel som ingår i bensin eller dieselbränsle tas ut med belopp som motsvarar energiskattesatsen för jämförbart fossilt drivmedel,
  omräknat efter energiinnehåll.
  Den nuvarande skattebefrielsen för hög-
  inblandade och rena biodrivmedel som inte ingår i bensin eller
  dieselbränsle behålls även efter 2013 för att ge dessa biodrivmedel fort-
  satt goda förutsättningar och stabila spelregler. I fråga om koldioxid-
  skatten gör regeringen i lagrådsremissen den grundläggande principiella bedömningen att ingen sådan bör tas ut på hållbara bränslen som framställts av biomassa eftersom dessa inte innehåller fossilt kol. För
  icke hållbara biodrivmedel bör dock nuvarande regler behållas, dvs. att koldioxidskatt och energiskatt tas ut med samma belopp per liter
  respektive kubikmeter som för jämförbart fossilt drivmedel. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014. ”
   
  Nu börjas det, inget energiskatteundantag för den inblandade andelen, när kommer nästa steg för att föra in skatter på de drivmedel som har undantag nu ?
   

 29. ThomasJ

  Av visst intresse…???:
   
  http://www.allabolag.se/5568186406/befattningar
   
  ReWind Energy ABs, länk till hemsida:
  http://www.rewindenergy.se/
   
  styrelseordförande är samtidigt ordf. i Karlstads Energi AB, dessutom ledamot i kommunstyrelsen, och sannolikast också delägare i bolaget, som tidigare hade säte i Täby. (*)
   
  Inga jävsituationer där inte…? åh-nej, inte heller ngn form av korruption…? nä-nä…
   
  Solen (den verkliga) må förhoppningsvis skina rejält över Karlstad, men det var länge sedan ’ack – Värmeland du sköna’ förlorade sin giltighet, förutom den kvarvarande vackra naturen + en hel del fortsatt trevliga människor…
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ
  (*) Personen ifråga heter Åke Pettersson Frykberg och representerar, just det!, miljötalibanerna (MP).

 30. pekke

  ThomasJ.
   
  Än värre, han är faktiskt Miljöpartist !
  De kan sko sig oxå.
   
  ” Oppositionen anser att Karlstad Energis ordförande Åke Pettersson Frykberg (MP) är jävig och sitter på för många stolar.
  Han vill bygga en ny, dubbelt så stor vindpark för 1 miljard kronor.
  I ett privat bolag där han är vd och delägare. ”
   
  http://nwt.se/karlstad/article1223154.ece
   

 31. pekke

  ” ThomasJ.
   
  Än värre, han är faktiskt Miljöpartist !
  De kan sko sig oxå. ”
   
  Vilket du hade påpekat !

 32. bom

  Frykberg? Kan ha något med Fryken att göra kanske? Är han fryknig också?

 33. Och vi kommer väl ihåg hammaröbussarna som ”äter koldioxid” genom att man betalar 2,9 miljoner kr till ett amerikanskt bolag via svenska skojare.

 34. Sven Hellqvist

  Det kanske inte gör så mycket om vindkraften står still i Karlstad. Dom har ju investerat i alternativ elproduktion som lär funka om den berömda solen belyser stadens kommunhus.
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/01/17/karlstads-dyraste-investering/
  Om jag kommer i håg rätt (minnet kan svika) så var det 370 kvadrat som ger en produktion på ca 24 000 kWh per år, vilket räcker till en villa i Norrland! Investeringskostnad 4 mille!

 35. Olaus

  pekke 2013/05/30 kl. 14:18 Men var hittar man hur resp vindkraftverk producerar? Den möjligheten fanns tidigare.Du kunde t ex kolla, hur de stora vindkraftparkerna i Norrland stod fastfrusna i veckor.Handlar det om att hindra insyn från de som är skeptiska till vindkraften?

 36. pekke

  Lasse Forss
  Undrar om det var det här projektet som deras avlatspengar gick till ?
  http://www.thegwpf.org/ccs-greens-turn-green-energy-project/
   
  Olaus
  Har ingen aning.
   

 37. Håkan Bergman

  Sven Hellqvist2013/05/30 kl. 23:02
  Bättre satsa på månenergi den lyser åtminstone när man behöver den. Men varför denna stolliga fixering vid att göra el av solenergi? Vi har massor av solenergi även i vårt land, tråkigt nog mest när vi inte behöver den, men tekniken finns för att samla den i ladorna inför den vinter vi vet alltid kommer.
   
  Akvifären | Stockholm Arlanda Airport
   

 38. Jimmy

  Nigel Farage (UKIP) igen i EU-parlamentet där han pratar om skatter och vad unionen lyckats med.
  T.ex. med vindkraften:   … we are dispoiling our landscapes & seascapes with these disgusting wind-turbines & driving up energy prices.
  Fast han noterar även framgång:   … olive-oil in dipping-bowls have been removed by the officials. Well done everybody!
  http://www.youtube.com/watch?v=j1EnUFpik5E