My 5 cents…

Som de flesta här har läst är det ju turbulens runt  American Physical Society’s nyutlagda utkast till nytt ”statement i klimatfrågan”. Remisstiden gick ut den 6 maj, och jag sände in nedanstående text. Den reproduceras också på Judith Curry’s blogg, tillsammans med andra svar. Tanken med denna sammanställning är att svaren i alla fall ska se dagens ljus och inte tyst förtigas. Vi var ombedda att inte avslöja texten i APS utkast, men den fanns rätt kvickt att läsa via Internet – exempelvis här.

 • I was indeed disappointed to read this draft statement, but anticipated something in this direction. It could well have been written by Holdren himself, specially noting words like ”disruption” in the text – a word he seems to have invented. In reality there is nothing so far in existing climate-related observations that point to anything beyond natural climate and weather variability. At the same time one notes very clearly that the CLIMATE MODEL outcomes (the sole basis for alarmism) deviate more and more from actual observations. But the IPCC board instead is cited to claim that ”the connection between rising concentrations of atmospheric greenhouse gases and the increased warming of the global climate system is more certain than ever”… What utter NONSENSE!
 • No, this whole process has been a politically orchestrated farce from the beginning, and the scientific community and also APS members are the losers in the long run. Short-perspective objectives like hoping to raise research funding via fraud (like manipulated series of temperature data or suitably tampered model runs) will backfire for sure, and the whole idea is anyway utterly unethical from a scientific truth-seeking perspective.
 • Also, most of the statement text is made up of POLITICAL buzz words rather than SCIENTIFIC statements. It should be rewritten from scratch.

Ja, det ska bli intressant att se vad som kommer ut av det.

Sen var det en artikel i den mestadels lysande och världsledande tidskriften i sitt fält – Chemistry World (länk till elektronisk upplaga här) – där jag kan skryta med att sitta med i International advisory board. Där var i mars en artikel om vetenskapsfusk, som jag kände mig tvungen att kommentera så här (det kom nu i majnumret, sidan 46):

climCW

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar

  Snyggt jobbat!!

 2. LBt

  Vi vet att CO2 är en växthusgas med temperaturdrivande fysikaliska egenskaper. Vi vet att vi genom vår fossila förbränning under de senaste 150 åren ökat atmosfärens CO2-konsentration med mer än 50%. Vi vet med andra ord att vi genom vår fossila livsstil ökar den globala medeltemperaturen dvs påverkar klimatet. Varmare klimat inbär större nederbördsmängder dvs vi påverkar även det globala vädret.

  De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen ökat med nära 0,1 C per decennium. Den enda kända orsaken till detta är CO2.

 3. Peter Stilbs

  Jaha – och varför har temperaturökningen varit ungefär densamma från slutet av 1600-talet. Och varför var det kallt innan?

  Det finns väl dessutom något 50-tal förklaringar(?) till uppvärmningspausen vi har nu?

 4. Ingemar Nordin

  Bra Peter!

  Är det inte ganska typiskt för f.d. lärda akademiska sällskap inom det här området idag? Först säger de att de skall ha en ”öppen process”, där medlemmarna åsikt skall speglas i sällskapet yttrande. Sedan kör de över alltihop med bulldozer och låter aktivisterna formulera det slutgiltiga.

  Det är precis som IPCCs förment vetenskapliga sammanställningar. Först ägnar sig ett 60-tal forskare åt att sammanställa forskningsartiklar i flera år (selektivt urval och man ignorerar de flesta av de kritiska granskarnas kommentarer), sedan ”sammanfattar” ledningen, aktivisterna och politikerna det hela på ett snedvridet och ofta obegripligt sätt (SPM), och slutligen uttalar sig de s.k. talesmännen för media och passar på att missleda än mer åt det alarmistiska hållet.

  APS-ledningen verkar vara lika korrupt som IPCCs. Minst. Men med många kommentarer liknande dina, Peter, så kan man ju alltid hoppas på att de helt enkelt håller käft om sådant som ledningen uppenbarligen inte har en aning om.

 5. Christopher E

  Ursäkta lite off-topic, men vare sig det gäller klimat eller andra skrämseltrender,blir jag glad över ett nyktert och tydligt, faktabaserat inlägg i media. De är bara alltför sällsynta. Nu gällde det eko-religionens egna symboliska nattvardsoblater; ekologisk mat:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lag-niva-i-coops-propagandafilm_4561198.svd

  Vad gör inte Coop och andra för att sälja dyrare, sämre varor som ingen studie kunnat visa är bättre mat än den konventionella?

 6. Christopher E

  #2 LBt

  Jag tror de flesta är med på att växthusgasutsläpp kan ha bidragit till temperaturökning åtminstone de senaste 50 åren, även om vi ännu ligger inom naturlig klimatvariation.

  Men inte är CO2 den enda kända orsaken. Det finns faktorer som solaktivitet och solinstrålning som också ökat under de 100 år du tror bara CO2 påverkat. Dessutom ökade temperaturen även innan CO2-utsläppen.

  Du gör det enkelt för dig. Kanske du skulle jobba för COOP du med och göra hästskojarfilmer som den jag länkade om ovan?

  Jag har tidigare länkat dig diagram över solaktivitet mm, men jag orkar inte igen eftersom du alltid låtsas som du inte sett dem för att inte störa den bekväma, förenklade bild du byggt i ditt huvud.

  Men du, LBt vilka är dessa naturkrafter som driver 60-årscykeln du lutar helt på? Jag vill ärligt veta eftersom jag inte vet, och du måste ju veta, eftersom du i övrigt menar att förändringar som beror på ”okända naturkrafter” inte finns!

 7. sibbe

  # LBt

  ”Vi vet att CO2 är en växthusgas med temperaturdrivande fysikaliska egenskaper ”
  – vad gäller experiment i växthus.
  Att CO2 ökar temperaturen i atmosfären är en obevisad teori.
  ”Vi vet att vi genom vår fossila förbränning under de senaste 150 åren ökat atmosfärens CO2-koncentration med mer än 50%.”
  En gång till: vad som är obevisad är om CO2 alls påverkar klimatet.
  Vi vet med andra ord INTE att vi ”genom vår fossila livsstil ökar den globala medeltemperaturen dvs påverkar klimatet”.
  ”Varmare klimat innebär större nederbördsmängder dvs vi påverkar även det globala vädret.”
  – Det vi vet att är att vi hittills inte fått större nederbörd eller extremväder.
  Se IPCC:s rapport. Så även här saknas bevis.
  De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen ökat med nära 0,1 C per decennium.
  Även detta är fel. Så gott som alla meteorologiska institut anger 0,8° C °C uppvärmning från lilla istiden. Enligt IPCC ligger den globala temperaturen på 14,5°C ± 0,1°C.
  Den enda kända orsaken till detta kan vara CO2 – eller en normal återhämtning från lilla istiden.
  Det du glömde skriva var att den globala kontinentala temperaturen bevisligen inte har stigit sedan IPCC har fastställt den till 14,5°C 2001.
  I fall du menar att CO2 slukats av havet nuförtiden så bör du ange varför temperaturen före 1997 steg, och varför det nu trots galopperande CO2 utsläpp inte stiger längre. Gärna med trovärdiga experiment.
  – ”Det enda vi kan ty oss till är förflutet och nutiden. Vem som har sagt det vet jag inte, kanske jag har hittat på det. Men morgondagen vet bara profeter om: med slumpens (50 %) säkerhet…”

 8. StigR

  Ursäkta lite off-topic igen. Golfströmmen verkar inte avtaga i styrka enligt norska mätningar.
  Se länk till VG,
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/avfeier-paastander-om-at-golfstroemmen-braastanser/a/23451235/

 9. Johan Lj.

  LBt #2

  ”Vi vet att vi genom vår fossila förbränning under de senaste 150 åren ökat atmosfärens CO2-konsentration med mer än 50%.”

  Jag tror det finns de som har avvikande uppfattning i den frågan:

  ”3. The amount of CO2 of the air from anthropic emissions is today no more than 6% of the total CO2 in the air (as shown by the isotopic ratios 13C/12C) instead of the 25% to 30% said by IPCC. (discussion: p. 9)”

  http://wattsupwiththat.com/2015/05/12/22-very-inconvenient-climate-truths/

 10. Christopher E

  #9 Johan Lj.

  Nej, där tror jag allt artikeln på WUWT tar fel.

  Koncentrationen av CO2 har ökat närmare 40% från 280 ppm (om man ska tro på den siffran) till ca 400 idag.

  Isotoperna mäter hur stor andel av kolatomerna i luften nu som kommer från fossila bränslen. Det är bortåt 6%.

  Det är således två olika mått. Att andelen ”fossila” kolatomer inte är mer beror på att den stora omsättningen av kol mellan atmosfären och andra reservoarer, främst havet. ”Våra” kolatomer har blandats ut i tex havet, men ersatts av andra. Så denna gång hade faktiskt LBt rätt, även om han kryddade på extra tio procent av bara farten.

 11. LBt

  40% är naturligtvis ett riktigare belopp än 50.
  Lokala och regionala företeelser blandas regelmässigt samman för att åstadkomma någon form av stöd för att CO2 inte är det huvudsakliga skälet till de senaste 100 årens temperaturuppgång. Det är häpnadsväckande okunnigt.
  Den naturliga klimatvariationen sett över ca 120000 år är ca 5 möjligen 6 C. Skulle en variation om nära 1 C över 100 år ligga inom den naturliga variationen? Hur tänker man då.
  Det är inte självklart att CO2 är den enda temperaturdrivande faktorn de senaste 100 åren men det krävs mer än att något råkat öka under denna period för att kandidera.
  60-årscykeln eller PDO är inte mitt påfund, mitt bidrag består bara i att jag visat att en enkel 60-årscykel med amplituden 0,1 C i ett slag förvandlar känd temperaturutveckling, med märkliga inslag 1910-40, 1940-70 och 2000-nnutid, till en utveckling med häpnadsväckande god korrelation med känd tillväxt i CO2-koncentration. Om 60-årscykeln påverkat temperaturutvecklingen blir den naturliga slutsatsen att merparten av temperaturuppgången är en följd av ökad CO2-koncentration.

  Allt detta till trots är det inte rimligt att ta i mer i utsläppsbekämpande syfte än vad världsekonomin tål. Av känd teknologi är kärnkraft vår enda effektiva utsäppsbegränsande möjlighet, tyvärr kräver sådan utbyggnad 30-40 år så låt oss hoppas på Rossi, i vilket fall som helst bör vi veta redan inom 1 år.

 12. Inge Bolin

  Kanske off topic men ändå: Såg på Accesstv ett föredrag med en Peter Pomerantsev som handlade om desinformationstaktik från Ryssland. Det var mycket intressant och det finns en del med honom på YouTube

 13. Christopher E

  #11 LBt

  ”Den naturliga klimatvariationen sett över ca 120000 år är ca 5 möjligen 6 C. Skulle en variation om nära 1 C över 100 år ligga inom den naturliga variationen? Hur tänker man då.”

  Man inser till skillnad från dig att temperatur likt mycket annat har en variation som blir allt hackigare ju mer man zoomar in i kurvan. Det ser du om du tittar på vilken temperaturgraf som helst. Lika lite som du kan ta en vårvecka där du bor och utgå från den måste vara precis 1/26 av temperaturskillnaden från 1 januari till 1 juli, så kan du ta 100 år av 120000 och förutsätta att temperaturförändringen bara får vara 1/1200 (motsvarar 3,5 timme på din vårtermometer). Med dina egna ord frestas man att kalla det ”häpnadsväckande okunnigt”.

  ”Det är inte självklart att CO2 är den enda temperaturdrivande faktorn de senaste 100 åren men det krävs mer än att något råkat öka under denna period för att kandidera.”

  Märkligt resonemang. Vi vet att solen står för nära 100% av skillnaden våra behagliga ca 15°C och rymdens -270°C, och att storskaliga klimatförändringar i skalor om tusentals och hundratals år korrelerar väl med solaktivitet och förändringar i solinstrålning. Vi vet också att solaktiviteten ökat under de senaste 100 åren i snitt. Låt gå för att vi inte känner till alla astronomiska orsakssamband lika lite som klimatmodellerarna känner till växthuseffekt och återkopplingar (framgår av modellernas misslyckade prognoser), men solaktivitet skulle alltså inte ens få ”kandidera” enligt LBt:s regelbok??? Låter mest som ett bud för mig; ”du skall icke hava några klimatpåverkande faktorer jämte CO2″…

  Nu kryddar du förstås även temperaturuppgången likt procenten ovan. Det rör sig snarare om 0,7-0,8° de senaste 100 åren än den hela grad du påstår. Om vi är snälla och bortser från att ytserierna innehåller en del lokal urban uppvärmning och har justerats på ett oförklarat vis för att visa en brantare uppvärmning. Även om vi leker din lek med utsmetade trender som ett tankeexperiment är det alltså helt möjligt att låta trenden från Lilla Istiden svälja minst hälften av den uppvärmning du bestämt måste vara CO2.

  ”Om 60-årscykeln påverkat temperaturutvecklingen blir den naturliga slutsatsen att merparten av temperaturuppgången är en följd av ökad CO2-koncentration.”

  Nej, det är inte en naturlig slutsats. Det finns andra faktorer som ökat under samma tidsperiod. Och även om diverse oceancykler modererat temperaturutvecklingen så gäller det ju inte bara temperatur från CO2, utan all påverkan. Men visst är det underhållande att du fnyser åt allt tal om annan påverkan än CO2 som ”lokala effekter” och ”okända naturkrafter”, samtidigt som just dessa olika överlappande oceanoscillationer (någon global 60-årscykel finns inte) är just både lokala och drivna av ”okända naturkrafter”. Om du inte håller med om det sistnämnda så kan du ju svara på den fråga du konsekvent duckat för.

  ”Allt detta till trots är det inte rimligt att ta i mer i utsläppsbekämpande syfte än vad världsekonomin tål.”

  Många frågar dig vad detta betyder, svaret uteblir. Vad ”tål” vi, vem ska bestämma det, och för vilka? Vad ”tål” du själv? Ska du sluta missionera på Internet (ett par timmar surf om dagen släpper ut mer CO2 än vad de flesta u-landsfamiljer gör)? Har du bil eller åker på semester och tänker du sluta med det? Köper du matvaror producerade långt borta? Ska vi sakta in tillväxten och välståndsökningen i världen, menar du? Du tycker kärnkraft är en bra idé. Jaha, det tycker även jag och vad jag ser flertalet klimathotsskeptiker, så tydligen är det inte där du inte är överens med oss. Energieffektivisering görs redan, för det är lönsamt även utan klimathotsretorik. Är det olönsamma förändringar vi ska ”tåla”?

 14. JMH

  Christopher E #13

  Alltid lika intressant att läsa dina inlägg. Koncisa och klargörande.

  Och jag tror jag har sagt det förr, jag förstår inte hur du gång på gång orkar bemöta LBt’s dravel…

  Mvh

 15. JMH

  LBt #11

  Har noterat att du hoppas på Rossi. Har du någon uppfattning om vad energin från hans manick kommer att kosta. Det räcker ju inte att den fungerar, prislappen är alltid avgörande. Såvida man inte lägger in subventionskortet…

 16. Olle R

  Man tar sig för pannan….

  -Att till synes pålästa personer inte förstår hur 60-årscykeln påverkar yttemperaturen. ( 60-års cykeln påverkar fördelningen av el Nino/la Nina och därmed fördelningen av värme mellan luft och hav)

  -Att till synes pålästa personer köper resonemanget att det senaste århundradets temperaturutveckling beror på ” en återhämtning efter lilla istiden”. Förklaringsmässigt är det på samma intellektuella nivå som:
  Pappa, varför blir det varmt på sommaren? Jo min son, det beror på en återhämtning efter den kalla vintern…

  -Att inläggsförfattaren uttrycker den paranoida vanföreställningen att det sker illvilliga manipulationer av temperaturdata i syfte att skapa/förstärka bilden av global uppvärmning ( sådana här stollerier brukar Lennart Bengtsson ofta vänligt men bestämt avfärda)

 17. LBt

  Det är ganska enkelt, inte minst från inlägg och kommentarer på denna blogg, att slå fast att vi faktiskt inte vet hur jordens klimatsystem fullt ut kommer att reagera på vår fördubbling av den mängd koldioxid klimatsystemet nu har att hantera i sin naturliga 120000-åriga cykel.

  En stor del av skeptikerkörens argumentation utgörs bara av typiska missnöjesyttringar i form av befarade skattepålagor och korrupt utnyttjande av politiker, myndigheter, organisationer, forskare o dyl. En annan del går ut på att så tvivel genom att ifrågasätta forskningsresultat eller lyfta fram dåligt underbyggda teorier som alternativa möjligheter. Allt i ett enda syfte, innevarande generation skall få leva sitt liv helt ostört och utan att belastas av tankar om vad detta liv kan innebära för kommande generationer.

  Att utsläppsbegränsande åtgärder är motiverade får under inga omständigheter erkännas.

  Kontraproduktivt, korkat och till stor skada. I vår inhemska debatt har det tex inneburit att det tyngsta och mest svårhanterliga argumentet för en fortsatt kärnkraftsutbyggnad helt försvunnit med konsekvensen att vi nu tycks gå mot en snabbavveckling. Att skillnaden mellan att erkänna en medveten strävan mot ett mål innebär en stor skillnad mot vad man uppnår om man förtiger målet inser vilken barnunge som helst men uppenbarligen inte alla vuxna.

  Med tanke på den situation vi försatt oss i beträffande den framtida energiförsörjningen får vi hoppas att Rossi levererar och ger världen den billiga energi den törstar efter och på köpet ger de utsläppsbegränsningar merparten här omöjligt kan ta i. Om det sen räcker för att undvika en framtida klimatkatastrof blir för kommande generationer att uppleva.

 18. Peter Stilbs

  Olle R #16 – det har illustrerats åtskilliga gånger, även i dessa spalter, hur temperaturdata justerats – alltid i samma riktning – här är några få länkar https://www.klimatupplysningen.se/?s=temperaturdata

 19. Christopher E

  #17 LBt

  Inte ett svar eller kommentar som har det minsta med fakta att göra. Bara tom retorik. Jag är inte förvånad.

  #16 Olle R

  Klimatsvängningar som den som det medetida optimumet, lilla istiden och den moderna värmeperioden ingår i har alltid funnits och kommer troligen alltid att finnas oavsett om du tar dig pannan. 😉 LBt förnekar dem och vill tillskriva 100% av all förändring i modern tid till CO2. För annars går det ju inte att frossa i självgod retorik som #17.

  #14 JMH

  Tack, men det är mest en hobby. Det går inte att förklara något för en troende. Men visst är det lite kul när våra LBt:ar och Ollar målar in sig i sina hörn med ad-hoc-bortförklaringar när verkligheten inte spelar med. Nu lyckades till exempel Olle döma ut hela IPCC som icke pålästa, och det är ju rätt kul.

 20. Christopher E

  #16 Olle R

  Handen kvar vid pannan ännu?

  Det du skrev kan gott kommenteras något mer.

  ”Att till synes pålästa personer inte förstår hur 60-årscykeln påverkar yttemperaturen. ( 60-års cykeln påverkar fördelningen av el Nino/la Nina och därmed fördelningen av värme mellan luft och hav)”

  Om du läser lite noggrannare ser du att jag visst accepterar inflytande av oceanoscillationer, jag inser dock att den modereringen gäller all annan påverkan också, tex från solen. Så hela diskussionen om dessa oscillationer är egentligen helt ovidkommande för diskussionen om hur stor andel av 1900-talets uppvärmning som beror just på CO2.

  Med det sagt finns det ingen global 60-årscykel, det finns ett antal olika oscillationer av varierande periodicitet. Den som är närmast 60 år är inte den som har störst global påverkan. Det finns inget empiriskt stöd för att precis så mycket värme göms i havet som behövs för att rädda hypotesen om katastrofal uppvärmning. Det är en ad-hoc-teori för att förklara varför prognoserna misslyckats.

  ”Att till synes pålästa personer köper resonemanget att det senaste århundradets temperaturutveckling beror på ” en återhämtning efter lilla istiden”. Förklaringsmässigt är det på samma intellektuella nivå som: Pappa, varför blir det varmt på sommaren? Jo min son, det beror på en återhämtning efter den kalla vintern…”

  Det är ingen som hävdar att uppvärmningen efter Lilla Istiden inte har en orsak. Den ingår i en väletablerad cykel som har visats vara driven av variation i solaktivitet. Läs här:

  http://www.essc.psu.edu/essc_web/seminars/spring2006/Mar1/Bond%20et%20al%202001.pdf

  Se fig 3C där även Lilla Istiden syns. Det är alltså låg intellektuell nivå att se på riktiga empiriska data enligt dig? Fundera förresten på vad som driver era förmodade 60-årscykler… ”Pappa, varför blir inte jorden varmare som den där tjocka farbrorn lovade i filmen vi såg i skolan? Jo, min son, det beror att havet återhämtar sig efter det varma slutet på 1900-talet…” 🙂

 21. Håkan Bergman

  Bettan #17
  Ge mig 200 mille, jag lovar att dela ut dom rättvist, varje svensk kommer att kunna köpa en grillad med bröd, bara tänk på att bäst i den kategorin är fortfarande korvmacken vid Hornstull, dock alla kan inte växla in mina 20 spänn där, vi vill inte välta några kiosker. Men Bettan, ge dom där 200 millena till en politiker och vi vet att vi garanterat kan förvänta oss nån form av katastrof.

 22. LBt

  Christopher E,
  jag har visat att en enkel 60-årig cykel med låg amplitud extraherad från känd temperaturkurva ger en ny vars korrelation med känd CO2-tillväxt är häpnadsväckande god. Du tycks dessutom vara bekant med att det existerar en möjlig 60-årig cykel med havströmningar som grund som mycket väl kan stå för den påverkan vi talar om. Intressant är att den nyvunna temperaturkurvan ger en från mitten av 1800-talet fram till 1920–30 närmast helt konstant global medeltemperatur helt befriad från 1500-års cykler, återhämntningar, solfläckar och andra fenomen för att därefter snällt följa CO2-tillväxten.

  Nu till vad du tycks luta dig mot. En till synes kaotisk soppa av en 1500-års cykel, en återhämtning (som möjligen är samma sak), solfläckar med blygsamt energiinnehåll, andra himlafenomen och möjligen några okända naturkrafter för att få det hela att gå ihop. CO2 har vid något tillfälle fått en uppskattad roll om ca 10-20%.

  Denna blandning, ospecificerad i detaljer och utan annat understöd än tex något diagram som visar på växande solfläcksaktiviteter lägger du som egen grund för att förneka det motiverade i utsläppsbegränsande åtgärder. Inte ens medvetna åtgärder inom ramen för vad som inte stör samhällsekonomin kan du erkänna dig till.

  Det känns bra att vi snart kanske kan rycka på axlarna åt dem som valt att bortse från vad vår livsstil kan medföra för kommande generationer och låta en sund marknadsutveckling både ge alla den energi som skapar välstånd och på köpet få de utsläppbegränsningar som förhoppningsvis kan trygga kommande generationers tillvaro.

 23. Christopher E

  #22 LBt

  Men vilka är naturkrafterna bakom din 60-årscykel då?

  Annars var det inte många rätt i din beskrivning av vad jag försökt förklara. Det är inget mystiskt med 1500-årscykeln, den finns nämligen tydligt i det paleoklimatologiska arkivet. Det enda mystiska är din övertygelse om att denna cykel efter att existerat minst 12000 år och troligen längre, plötsligt skulle bestämt sig för att stanna när du vill skylla allt på CO2 istället.

  Det var som bekant jag som gjorde den graf du tillskriver dig själv. Jag satte skalorna på axlarna just så att koldioxid och temperatur följer varandra. Det är detta som lurar dig. Hade jag satt skalan så koldioxiden bara hade halva lutningen mot temperaturen (lika korrekt i sak) hade du kanske insett att det finns utrymme även för annan påverkan. Men jag tror din statistiska kunskap är så liten att du inte förstår det, utan naivt tror att om två kurvor följs åt så finns bara en förklaring.

  All annan påverkan som presenteras ignorerar du bara. Men din utblick är så kort, klimathistorien började ju inte 1880… jag kan upplysa dig om att det inte förekommit någon 150-årsperiod under vilket klimatet varit helt oförändrat.

  Jag är för övrigt för allt som hjälper samhällsekonomin. Jag är emot meningslösheter som stör samhällsekonomin. Det är det senare du egentligen propagerar för, även om jag inte tror du själv lyft ett finger för några utsläppsbegränsningar elker ändra din livsstil. Det är väl i vanlig ordning andra som ska ”tåla” lite.

  Förresten, du som är allergisk mot ”okända naturkrafter”… du har ju övertygat dig om LENR som en realitet utan att det finns några bevis ännu, och lägger till en liten förtäckt drapa om det i slutet varje inlägg. Men vilka är de kända naturkrafterna bakom LENR då?

 24. LBt

  Det är dags för de som är intresserade att väga meningsutbytet och inte minst fokusera på det substantiella innehållet i den till ”synes kaotiska blandningen av allt möjligt från CO2 till helt okända naturkrafter”.

  Hur kan man som vuxen människa lägga en dylik soppa till grund för ställningstaganden av betydelse långt bortom det egna staketet?

 25. Christopher E

  #24 LBT

  ”till helt okända naturkrafter”

  Du syftar på din tro på 60-årscykelns drivkrafter och fusion vid rumstemperatur, förstår jag? 🙂

  Du undviker konsekvent all faktakritik för att bara upprepa samma floskler. Det borde vara lätt för den som väger meningsutbytet att se.

  Men vad är det för ställningstagande hos mig du irriterar dig så på? Jag har för all del en lägre grad av övertygelse av ett framtida klimathot än dig, då klimathistorien visar samma variation bakåt utan att världen gick under; tvärtom. Men du talar om utsläppsbegränsningar som inte skadar samhällsekonomin. När menar du att jag är emot dem? När andra satt press på dig vad du menar med dina mantror, är kärnkraft det enda du klämt ur dig. Men jag är ju 100% för kärnkraft också. Du tror på LENR. Jag skulle skulle det vore jättekul om LENR kommer, även om jag själv gärna väntar med sjunga halleluja till det finns något mer än osäkra andrahandsuppgifter.

  Är du verkligen ärlig då med ditt mantra om inte skada ekonomin? Är det där skon klämmer? Att när du säger ”tål” är det egentligen en hård regim du drömmer om (fast inte för dig)? Nej, något sådant ställer jag inte upp på så länge data visar att vi inte har klimatproblem som motiverar det.

 26. LBt

  Christopher E
  Det är bra att du är tydlig, det är alltid bra.

  Du ställer inte upp på utsläppsbegränsande åtgärder ens inom ramen för vad vad världsekonomin tål eller vad som inte påverkar tillväxt och utveckling och som stöd för detta anger du en till synes kaotisk ospecificerad blandning av CO2, 1500-årscyklel, återhämtning, solfläckar, andra himlafenomen och möjligen som utfyllnad en del okända naturkrafter.

  Du är i din fulla rätt till detta.

  För egen del väljer jag ett annat ställningstagande. Vi bör medvetet söka de utsläppsbegränsande åtgärder som står till buds utan att samhällsutvecklingen störs och detta därför att kunskapsläget inte ens kan utesluta en katastrofal utveckling för kommande generationer som följd av vår fossila förbränning.

 27. Olle R

  #18 Peter Stilbs, de där länkade inläggen ger jag inte mycket för. De kan sammanfattas med körsbärsplockning, överdrifter och ”varför har de ändrat våra perfekta temperaturmätningar?”
  Att justeringarna bara sker åt ett håll är inte sant. Summan av alla justeringar minskar den globala uppvärmningen: http://variable-variability.blogspot.se/2015/02/homogenization-adjustments-reduce-global-warming.html
  Justeringar till lands som till synes ger ett systematiskt ökande av temperaturtrenden är befogade. Exempelvis flytt av stationer från stadskärnor till flyplatser utanför stan, eller förbättrade skydd runt termometrarna som minskar solupphettningen dagtid, etc

  Här är ett litet urval stationer där GHCN justerat ner trenden
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/products/stnplots/7/70089009000.gif
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/products/stnplots/6/63401008000.gif
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/products/stnplots/2/22220069000.gif
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/products/stnplots/1/14862760000.gif

  Körsbärsplockning? Ja, det rör sig om stationer i nyckelområden; Sydpolen, Arktis, Sudan, där relativt få stationer får en stor areell betydelse.
  Faktum är att dessa nerjusteringar märks på de globala temperaturserierna. Om den s.k hiatusen rör sig om en minskning i uppvärvningstrenden sedan år 2000 på ca 0,10 grader/decennium så är runt 30% av detta orsakat av GHCN v3:s homogenisering.
  Av någon anledning uppfattar GHCN den stora uppvärmningen i Arktis som suspekt, trots att den kan beläggas med Satellitmätningar och reanalyser. Varför uppvärmningen vid Amundsen-Scott-basen ogillas vet jag inte, men i Sudan tycks nedjusteringarna i vissa fall vara befogade ( för mitt öga).

  Med nya GHCN V4 lär dessa problem minska, det blir fem gånger fler stationer globalt, bättre täckning i Arktis, så att den stora uppvärmningen där inte straffas ut som suspekt av algoritmerna.
  Det lär dock inte gillas i förnekarkretsar, med tanke på kritiken av de ökande temperaturerna i ”nya” HADCRUT 4 , vilket berodde på introduktionen av fler mätstationer och bättre täckning i Arktis.

 28. Christopher E

  #26 LBt

  ”en till synes kaotisk ospecificerad blandning av CO2, 1500-årscyklel, återhämtning, solfläckar, andra himlafenomen och möjligen som utfyllnad en del okända naturkrafter.”

  Synd att du hittar på när du försöker skriva något. Vad är ”återhämtning” för något? Var har jag skrivit det? Kan du bemöta vad jag skriver istället så blir det roligare.

  Hur mycket du än ogillar det har jorden haft klimatförändringar i olika skalor hela sin existens. De har berott på astronomiska orsaker, plattektonik, solaktivitet, biologi och förmodligen även faktorer vi inte ännu känner till. Sammantaget ger all denna komplexitet faktiskt ett kaotiskt intryck, vilket vem som helst kan se i vslfri dataserie. Det enda de säkert inte berott på före 50-100 år sedan eller så är kolkraftverk, stadsjeepar och hamburgare. Men för upphörde all naturlig variation tydligen 1880. Det är en något märklig syn.

  Bekymret för dig är att du vill att allt ska vara så enkelt. Det får bara plats en förklaring (CO2) i din begränsade världsbild. Trender är spikraka och kan extrapoleras tusentals år. Eller brytas ned i små fraktioner; på en 1/200 av en glacialcykel får bara temperaturen variera precis en 1/200 av amplituden. Lätt kaotiska oceanoscillationer som överlappar och blandas och vars perioder vi inte riktigt känner för att dataperioden är för kort blir för dig en perfekt sinusformad regelbunden 60-årscykel. Man måste ”erkänna” sig till din innehållslösa floskel om utsläppsbegränsning som du vägrar förklara annars är man en ”förnekare”. Antingen eller. Rent och snyggt. Du är i alla fall konsekvent.

  Du ljuger givetvis om vad jag ”ställer upp på”. Jag har varit tydlig ovan med att utsläppsbegränsningar som inte skadar någon och rent av lönsamma finns det ingen anledning att motarbeta. Köper jag en ny bil är det givetvis bara en fördel om den tex drar mindre bränsle. Längre räckvidd och billigare ekonomi med bibehållen funktion, vem skulle vara emot det? Att stå vid pumpen och tömma plånboken är väl inget självändamål.

  Men jag är envis. Du får några numrerade enkla frågor. Väljer du att ignorera dem och upprepa dina mantror kan alla dra slutsatsen av det.

  1. Du fyser åt ”okända naturkrafter”. Vilka är då naturkrafterna bakom oscillationerna du kallar 60-årscykel och bakom din övertygelse om LENR?

  2. Under 1900-talet steg både CO2 och temperstur. Varför är det för en omöjlig tanke värdig att förlöjligas av dig att temperaturuppgången kan bestå av mer än en komponent? Det är ju inte så korrelationen är så komplex att den inte lämnar utrymme för annat. Det är två faktorer som ökar helt enkelt, samtidigt som andra faktorer också ökar. (Om du sannolikt inte förstår vad komplex korrelation är så se på fig 3C i länken i #20, en mycket hög korrelation mellan solaktivitet och klimat som fångar in nio cykler).

  3. Precis vilka är dessa ”utsläppsminskande åtgärder som inte skadar samhällsekonomi, utveckling och tillväxt” som du menar att jag inte ställer upp på? Jag är för kärnkraft och frivillig lönsam effektivisering som du redan visste innan din senaste anklagelse ovan så de två svaren räknas inte.

  4. Du har tidigare anklagat oss ”förnekare” (enligt din definition vi som inte ”erkänner” oss till din övertygelse) för att inte vilja riskera vår bekväma livsstil. Vilka bekvämligheter i ditt eget liv har du själv gett upp som tillåter dig att se ner på oss?

  Svara med nummer för tydlighet.

 29. Pelle L

  LBt #26

  Hur vore det om du åtminstone EN gång kunde ange vilka
  ”utsläppsbegränsande åtgärder som står till buds utan att samhällsutvecklingen störs” som du avser!

  Berätta, berätta berätta!!!

  Annars blir ju dina haranger helt meningslösa!

  Skall jag avslöja en hemlighet?
  Alla som skriver och läser på denna blogg är för allt som är bra 🙂
  Nu vet du 😉

 30. Kenneth Mikaelsson

  #27 Green Olle förklara detta om du nu litar så mycket till NOAA..

  http://www.cfact.org/2013/11/04/obama-issues-global-warming-executive-order/

 31. Guy

  LBt

  ” Vi bör medvetet söka de utsläppsbegränsande åtgärder som står till buds utan att samhällsutvecklingen störs ”

  Hela männskligheten söker medvetet efter det här. Ingen har tydligen hittat det ännu. Har du? Eller är det bara sökandet som gäller?
  Jag frågar som mången annan här. Vilka är åtgärderna och vilka av åtgärderna har du skött för egen del?

  PS. En fråga till. Är du ett troll?

 32. Christopher E

  #27 Olle R

  När du säger att summan av justeringarna minskat trenden är det inklusive ändringen av havsytetemperaturen före 1940 du menar. Det data som är så dålig kvalitet att det inte skulle ingått i någon rekonstruktion till att börja med, med eller utan justering. För landstationerna däremot har man justerat och justerat så att uppvärmningstrenden ökat. Resultatet är likväl att den totala trenden man anger blir brantare uppvärmning efter dessa senare justeringar. Att utgå från en fiktiv trend med rådata från hinkar med havsvatten på solvarma däck ingen vettig människa hade tagit med ändå är knappast relevant.

  ”Justeringar till lands som till synes ger ett systematiskt ökande av temperaturtrenden är befogade. Exempelvis flytt av stationer från stadskärnor till flyplatser utanför stan, eller förbättrade skydd runt termometrarna som minskar solupphettningen dagtid, etc”

  Är de? Varför är det självklart? En flytta av en UHI-infekterad termometer från en stadskärna till en flygplats med stora hårdgjorda, skugglösa ytor är inte med nödvändighet någon förbättring. Flygplatsen kan också mycket väl ligga inom UHI:n för en storstad och vara lika uppvärmd som den gamla stadskärnan var i den betydligt mindre staden för 70 år sedan. Effekten av förbättrade skydd runt termometrar låter mest som rena spekulationer, samtidigt som själva termometern tidigare var en vätsketermometer som lästes av manuellt, och nu är elekroniska med fjärravläsning utan att någon behöver öppna och samtidigt vädra Stevenson-boxen.

  Det blir mest rena parodin med allt detta justerande för att räkna medel och trender med värdesiffror på hundradels grader.

  Nu finns det som tur är satellitmätningar från 1979 och framåt med MSU som mäter i fria atmosfären utan att något godtyckligt behöver justeras individuellt, då med överlägset bättre täckning och jämn fördelning än försöken att knåpa ihop något av landstationer, kylvattenintag på båtmotorer, några bojar mm. Jag håller mig till dem.

 33. Olle R

  #19, 20 Christopher E. Vad jag förstår är det knappt ens belagt att MWP och LIA varit globalt omfattande. Visst kan det finnas någon slags 1000-1500-årig cyklicitet. Du länkar till en av flera studier som tycker sig se en korrelation mellan någon proxy för solaktivitet och, i detta fall, regional temperatur (via proxies). Problemet med dessa studier är att det är så förtvivlat svårt att förklara hur solvariationer på någon tiondels watt per kvadratmeter kan få så stora effekter. Jag läser att författarna har några krystade förklaringar att solaktiviteten via påverkan i stratosfären på något mystiskt sätt skulle stoppa den termohalina cirkulationen i Nordatlanten.
  Varför inte gå direkt på 1500-årig intern cyklicitet i den termohalina cirkulationen? Dessa strömmar omsätter ju vatten i ett tidsperspektiv på 1000 år eller mer.

  Apropå solfläcksindex och solintensitet, av någon märklig anledning tycks dessa sammanfalla med större vulkaniska klimatpåverkande event, åtminstone de senaste 200 åren. Läge för alternativ förklaring?
  Uppvärmningen 1910-1940 kan ha fått lite ökad skjuts av nån tiondels watt ökad solintensitet, likaså av frånvaron av stora vulkaniska utbrott.
  Solintensiteten tycks ha peakat 1950-1960, men sedan fallit tillbaka, men inte den globala temperaturutvecklingen:
  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1955/mean:12/plot/sidc-ssn/from:1955/scale:0.005/mean:12/plot/pmod/from:1955/offset:-1365.5/mean:12
  Inlagda trendlinjer är överflödiga. Jag kanske har fattat fel. Färre fläckar ger ökad uppvärmning? Så funkar i alla fall mina fönster 😉

  Avslutningsvis: Pappa, varför har vattnet blivit så kallt, solen har ju värmt hela tiden?
  Pappa CE: -Det beror på att solfläckar via gudomlig påverkan på stratosfären har vänt på de atlantiska djuphavsströmmarna…
  Pappa OR -Det beror på att det har blåst så mycket. Det varma ytvattnet har blandats med det kalla djupvattnet…
  🙂

 34. Olle R

  #32. Nu briljerar du i halvtaskiga bortförklaringar. De temperaturvårdande institutionerna har full koll på vad som händer vid flytt från city till flygplatser, i allmänhet och i varje enskilt fall.
  Vad jag förstått kan de oceaniska ytvattenmätningar och korrektioner verifieras av mätningar av marina lufttemperaturer, ex HadMAT. Rent subjektivt tycker jag dock att uppvärmningen i HadMAT är aaaningen större än HadSST.
  Din vurm för satellitserier är också märklig. De har dubbelt så stor varians inom serierna, kanke ännu mer mellan, jämfört med de globala ytserierna.
  Satellitmätningarna täcker inte polerna och fungerar knackigt över högländer som Tibet och Antarktis. De är uppbyggda av justeringar, ofta klart godtyckliga, av satelliter vars mätutrustning av en proxy för temperatur i mycket breda luftlager är utsatt för stora drifter och avvikelser. Oftast har det bara varit två satelliter i samtidig drift, ibland bara en. Som jag har förstått kan det ta någon dag mellan att samma fläck på jordytan mäts ( fjorton varv per dygn, xxx km bredd på den centrala mätytan).

 35. LBt

  Alla som följer den här bloggen vet vilka utxsläppsbegränsande åtgärder jag förordar. Kärnkraft, energieffektivisering och naturgas. Att det därutöver finns ett hav av andra små att ösa ur är också uppenbart. Dvs om viljan finns.

  Alla bör också ha noterat att jag som grund refererar till det osäkra kunskapsläget, inte att att vi vet vare sig vi syftar på CO2 eller kaotiska blandningar. Och att vi på grund av detta osäkra kunskapsläge med hänsyn till riskerna för kommande generationer bör göra vad vi kan för begränsa utsläppen och riskerna. Detta till skillnad från dem som menar att den kaotiska blandningen är något de vet och kan garantera som riskfritt.

  De flesta förstår naturligtvis skillnaden mellan att ”medvetet eftersträva” och att ”inte motsätta sig”.

  Men det är bra att man är tydlig. Vad kärnkraft beträffar kanske vi kunnat besegra motståndet tex i Sverige och i Tyskland om inte en falang förnekat de fossila utsläppens risker utan hjälpt till att framhålla kärnkraften som den enda kända teknologin för effektiv utsläppsreducering. Men nu är det som det är, Tyskland har satt sig i knät på Putin och snart sitter vi kanske på det andra knät.

  Rossi och LENR är väl för mänskligheten närmast en nåd att stilla bedja om. Någon vill ha bevis, ett krav som kanske också borde ställas på den kaotiska blandningen. Bevis i den fysikaliska världen finns knappast, en fysikalisk lag gäller bara till dess någon visat något annat. Huruvida LENR strider mot några kända lagar eller ej är nog ovisst, kanske behövs bara kompletteringar. Vad som är bra är att vi inte behöver vänta 30-40 år som för ny kärnkraft utan r troligen vet redan inom 1 år.

 36. Christopher E

  #33 Olle R

  MWP och LIA är belagda från massvis med proxymätningar på iloka platser på planeten.

  ”Problemet med dessa studier är att det är så förtvivlat svårt att förklara hur solvariationer på någon tiondels watt per kvadratmeter kan få så stora effekter.”

  Javisst, så är det nog. Men de har bevisligen denna effekt ändå, så det är bara att bita i det sura äpplet (för vissa) och fundera vidare. Det var ett kul försök du gjorde att föreslå att Dansgaard/Oeschger-cykeln och Bond events beror på ”intern cyclicitet”! Har du fullständigt missat att dessa korrelerar med partiklar från kosmisk strålning, som i sin tur är en proxy för solaktivitet. Du föreslår alltså att händelser djupt i Nordatlanten styr vad som händer inne i solen… jaha. Jag förstår behovet av att förneka all naturlig variation för att kunna skylla allt på CO2, men några gränser finns det väl? 😉

  Vulkanism är smetfaktor. Den varierar i tid och rum och typ, och dess inverkan på klimat är svårförstådd. Att skylla tex LIA på vulkanism när LIA ingår i en cykel som varat minst 12000 år behöver knappt kommenteras.

 37. Christopher E

  #34

  ”De temperaturvårdande institutionerna har full koll på vad som händer vid flytt från city till flygplatser, i allmänhet och i varje enskilt fall.”

  Dags att ta fram en gammal klassiker igen… 😉

  http://youtu.be/VJKSgJ4rLO0

 38. Christopher E

  #35 LBt

  Jag tror alla nu noterat att du inte vill eller kan svara på några enkla frågor. Istället fortsätter som väntat floskel-artilleriet.

  Jaha, jag är också för kärnkraft, naturgas och effektivisering.

  Jag har länge varit medlem i miljövänner för kärnkraft, hållt föreläsningar för Rotary och andra sammanslutningar om fördelar med kärnkraft och naturgas, samt skrivit många insändare i ämnet. Energieffektivisering har jag inte aktivt propagerat för då jag anser att det som är lönsamt sker ändå, men jag har skaffat värmepump och LED-lampor.

  Min gissning är jag gjort mer ”medvetet” än vad du har, och har ändå har du mage att anklaga mig ständigt. Nu behöver du skruva till det ändå mer, så nu är alla som inte skriver under på klimatalarmism inte godkända som kärnkraftsvänner. Patetiskt.

  Varför inte svara på frågorna ovan i #28 istället?

 39. Olle R

  #37 Jag blir smått imponerad av din förmåga att svälja mygg och sila bort elefanter i den stora kunskapsmassa du verkar besitta. Är det någon ideologisk bias, det mest uppenbara får inte vara rätt?

  BTW, bucket correction som jag förstått beror på att hinkarna kyls genom avdunstning när de lyft upp på däck. Kanvashinkar mer än trähinkar, etc..

  Avslutningsvis, du får nog allt bevisa att SMHI misslyckats då de skarvat sina ”guldserier” vid den mycket vanliga flygplatsflytten…

 40. Kenneth Mikaelsson

  Aktuellt från idag https://stevengoddard.wordpress.com/2015/05/16/the-nasa-temperature-record-is-a-farce/

  Belyser denna länk http://www.cfact.org/2013/11/04/obama-issues-global-warming-executive-order/

  Som sagt största bluffen lögnen sveket i historien… som under hålls av muppar som Olle..

 41. Christopher E

  #39 Olle R

  Tja, nu var det ju faktiskt du som inledde vårordväxling genom att håna uppgången från LIA som en ”återhämtning” utan orsak, trots att jag aldrig hävdat något sådant. Men jag påstår inte heller att allt är förklarat för (science is settled är mer vad koldioxidfobiker ägnar sig åt), bara att solaktivitet på något vis är tydlig faktor.

  Inte heller har jag på något vis förnekat att koldioxid sannolikt bidragit med uppvärmning, kommentaren du angrep handlade ju mest om LBt försök att hävda att all naturlig klimatvariation upphörde 1880 eller så. Jag finner det extremt osannolikt till och med även om vi inte vetat att solaktiviteten ökat sedan dess.

  Jag finner det förresten närmast absurt att försöka få meningsfulla siffror ur spannar med havsvatten, oavsett om man försöker korrigera för hur långt det är till vattnet, hur snabba sjömännen är, om spannen tar ytvatten eller bit ner, om man ställer den i solen eller skuggan, om lufttemperaturen är högre eller lägre än vattentemperaturen, hur fort den avdunstar, hur fort termometern möter osv osv

  Jag finner det osannolikt att nettot av kraftig urbanisering under 1900-talet resulterar i att UHI-effekten på ytdatat ska minskas. Jag tycker (och jovisst, det är tyckande) att total förtröstan på att de ”temperaturvårdande institutionerna” har superkoll mest är oförblommerad auktoritetstro. Vill man vara mer vetenskaplig så har McKitrick i peerad studie visat att temperaturhöjning är korrelerad med socioekonomiska faktorer efter att datat justerats, med statistisk signifikans. Det är faktiskt ett kvitto på att korrigeringarna misslyckats.

 42. LBt

  Kunskapsläget , det osäkra, motiverar utsläppsbegränsande åtgärder. Inte ens en katastrofal utveckling för kommande generationer kan uteslutas.
  Men tillväxt och utveckling får inte äventyras, vi kan inte störta mänskligheten in i säkra problem bara därför att det möjligen kan uppstå andra i en avlägsen framtid. Dessutom kan just utveckling krävas för att undvika framtida problem.
  Och det finns utsläppsbegränsande åtgärder som inte hotar tillväxt och utveckling.

  Det känns märkligt att det finns de som inte kan erkänna sig till att dessa särskilt som detta möjligen bara öppnar vägen för motsatsen dvs åtgärder som hotar välstånd, tillväxt och utveckling.

 43. Christopher E

  #42 LBt

  Istället för att strö upprepade och innehållslösa floskler omkring dig, samt anklagelser om att inte erkänna sig till din tro…

  Det vore konstruktivare om tog mod till dig och svarade på frågorna i #28 istället.

 44. Pelle L

  LBt #42
  Du skriver
  ”Och det finns utsläppsbegränsande åtgärder som inte hotar tillväxt och utveckling.”

  Bra, då kan du väl börja med en lista om, låt oss säga, tio punkter!
  Och helst inget trams som att parkera bilen en kilometer från arbetsplatsen och gå sista biten,
  köttfria måndagar och liknande.

 45. LBt

  Som alla förstår vill man inte erkänna sig till att kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsande åtgärder. Inte ens dem som inte stör samhällsekonomin. Skulle bara de som jag föreslagit finnas har man ju inte erkänt sig till några andra.

  Sorgligt och mycket märkligt. Att förneka det motiverade innebär ju tex bara att antikärnkraftrörelsen har ett argument mindre att hantera dessutom ett argument med tyngd.

  Men låt oss hoppas att Rossi hjälper oss med dessa utsläppsbegränsningar i en fri sund marknad där de motsträviga liksom skattefinansierade subventioner hålls utanför. LENR bygger för övrigt på välkända naturkrafter, okänt än så länge är varför dessa krafter får spelrum i Rossis reaktor och vi behöver dessutom de slutgiltiga resultaten från en pågående produktionsanläggning. Men inom ett år vet vi.

 46. Christopher E

  #45 LBt

  Alla frågar dig, inte bara jag. Men du upprepar bara samma dravel och vägrar precisera dig.

  Visst är det så att du inte har några svar? Du har inte en aning om vilka dessa åtgärder som inte påverkar ekonomin negativt skulle vara. Du tycker bara om frossa i självgodhet och anklaga alla andra för att inte ”erkänna” dina trossatser. Fast den där tillfredställelsen av inbillad moralisk överlägsenhet är ju inte unik för denna religion.

  Och ingen har en aning om vad det är för åtgärder du anklagar oss för att inte stödja. För det vill du ju inte tala om. Eller kan inte. Det spelar kanske ingen roll, det viktiga är själva anlagelsen?

  Troligen har du inte lyft ett finger själv för några utsläppsminskningar.

  Ju längre du vägrar svara på frågor desto mer av ett skämt blir du. Jag minns när du ljög om att du räknat på dina 60-årskurvor, och det visade sig att du inte gjort det alls när du ombads visa upp resultat. Fast det var mer tragik än skämt.

  Det finns frågor att besvara i #28 och #44 om du vill försöka avhjälpa ett totalhaveri.

 47. LBt

  När man beskyller någon för att ljuga skall man inte vara naken