Wishful thinking

Klimatdebatt E-kuriren 100109

En representant för Naturvårdsverket ger sin tolkning av klimatåret 2009 i Eskilstunakuriren. Tänk att man kan ha så olika syn på verkligheten. Trots att intresset för klimatfrågan sjunker stadigt i flera länder anser Lars Westermark att alltfler svenskar vill göra och gör något för att minska sin klimatpåverkan. Nu ska jag ju villigt erkänna att jag i fortsättningen har tänkt att ta bussen till jobbet, men det har faktiskt inget med klimat att göra, utan en helt vettig önskan att slippa dyr parkering i centrum.

En annan intressant sak är den opinionsundersökning jag fick av SIFO igår. Jag är med i någon slags medborgarpanel och med jämna mellanrum får jag besvara olika frågor om mina vanor och åsikter. Den här gången blev jag bl.a. tillfrågad om vilka områden jag anser vara viktigast inom politiken (se nedan).

Skärmavbild 2010-01-10 kl. 08.42.05

Det intressanta är ju förstås att ”klimatfrågan” inte förekommer på listan. Det enda man som ”naturorienterad” kan välja är Miljö. Ett tecken i tiden? Eller bara en miss av SIFO?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Flera av SIFO:s svarsalternativ är oklara. Vad är t. ex. ”Europafrågan”? ”Klimatfrågan” vore också ett oklart svar. Ett enkelt kryss missar vilken inställning man har i resp. fråga. Eftersom vi redan är med i EU betyder ett kryss i den rutan för en EU-vän oro för hur medlemskapet och EU:s politik hanteras. För EU-motståndaren betyder ett kryss oro för att vi alls är med. Endimensionella svar på flerdimensionella frågor är inte seriösa.

 2. Tege Tornvall

  Orwellskt nyspråk i sin prydno av Westermark. Redan begreppet ”klimatpolicyenhet” är ju groteskt. Sedan radar denne helt onödige befattningshavare upp lögner och floskler i rad.
  Först de rena lögnerna:
  – Högsta CO2-halterna på två miljoner år.
  – Snabbare issmältning än väntat i Arktis.
  – Högre havsnivå än beräknat.
  Dessa utsagor stämmer inte ens med IPCC:s senast nedjusterade, heller inte med faktiska observationer och fakta.
  Att under djupt och långt solminimum enas om att undvika två graders uppvärmning är ett slag i luften.
  Sedan kommer rena besvärjelser:
  – ”klimatförändringarna” (i vilken riktning??)
  – ”klimatpåverkan” (var? hur??)
  – ”klimatarbetet” (vad? var?? mer snack än verkstad)
  – ”klimatfrågan” (arvsynden i ny version).
  Därpå hänvisning till skräddarsydd attitydundersökning, och slutligen piska (koldioxidskatt) resp. morot (bättre affärer) i syfte att minska växtlighetens näring.
  Heja!

 3. God Morgon Maggie.
  Om man vill veta hur Naturvårdsverket frågar för att få den uppfattningen, så går/gick det tidigare ialla fall att ladda ner deras undersökningar från verkets hemsida.
  Ganska många goddag yxskaft-frågor upplever jag det som……

 4. JL

  Helt logiskt, om det hade stått ”Klimatfrågan” så hade det ju funnits en risk att den nu fick de låga siffror den förtjänar, och det är knappast något man vill visa upp eller ens veta om…därför är det väl säkrare att gömma den inom ”Miljö” istället…

 5. Tege Tornvall: ”Besvärjelser” var ta mig tusan den bästa beskrivning av klimatflosklerna jag läst på länge!

 6. Lars C

  Maggie!

  Det är något i klimatdebatten som stör mig.

  Vi vet följande!
  Vi släpper ut mer och mer koldioxid.
  Naturen har nu på ett övertygande sätt visat att det finns fler parametrar än koldioxid som styr temperaturen.
  Vi vet att koldioxidens inverkan på temperaturen är logaritmisk.
  Vi vet någorlunda startpunkten för halten i slutet av 1800 talet då industrialismen tog fart.
  Vi vet vad den är nu.

  Varför då hålla på att dribbla med datamodeller baserade på tveksamma uppiffade mätpunkter som med åren flyttats, försvunnit eller blivit instängda i urban miljö. Varför inte bara räkna ut hur mycket just CO2 påverkat  temperaturen med eller utan antagandet att en del hamnat hamnat i haven. Det måste bli minst lika rätt som att mata superdatorer med felaktiga och bristande indata.

  Fokuseringen på CO2 är direkt farlig eftersom den blockerar andra orsaker till den uppvärmning som ägt rum och som alla här väl känner till och som är lättare att åtgärda.

  Sen tycker jag att vi ska ändra inriktning på energislag, stryka ordet förnybart och ersätta det med uthålligt. Vätefussion tex är inte förnybar men extremt uthålligt i den mån att bränslet räcker tills solen slukar jorden. Allt som kan snurra i 500 år eller mer måste klassas som hållbart.

  Vi ska inte välja mellan storskaligt eller småskaligt, givetvis ska vi ha både och, var sak på rätt plats.
   
  Lika självklart ska vi eftersträva att minska och gradvis ersätta all energi som något sätt påverkar atmosfärens kemiska sammansättning. Sunda förnuftet säger det oavsett om det är skadligt eller ej. De fossila bränslena tillhör historien men behövs ett tag till medan de fasas ut under ordnade former.

  Givetvis ska vi givetvis satsa på energibesparing, går vi in i en ny ”lilla istid” så är detta viktigare än någonsin. De politiker i det lamslagna europa som efter den här vintern ignorerar den möjligheten bör starkt ifrågasättas och tvingas avgå.
   
  Det sista vi behöver nu är två läger som bekämpar varandra. Vi behöver samarbete i syfte att söka sanningen. Ingen är långsiktigt betjänt att stödja saker som är fel.

 7. Jag förstår inte denna negativa attityd till utgången av COP15. Lars W skriver ”2009 var året då världens ledare skulle komma överens om ett nytt, ambitiöst och långtgående klimatavtal”. Men gjorde man inte det i COP15? Copenhagen accord är väl ändå något som saknar motstycke i historien om man ser till överenskommelser som inte har resulterat i krig?

  I Obamas tal efter COP15 (http://www.youtube.com/watch?v=fwRqemrSS3g) så säger han ”unprecedented breakthrough”, ”limit warming to no more than 2 degree Celsius” och ”to take action to meet this target consistent with science”. Är inte detta fullt tillräckligt? Att man inte kom fram till i detalj hur temperaturen skall mätas, vad man måste göra för att uppnå målet osv är väl ändå inte så konstigt (inte minst med tanke på Climategate). Att kalla detta för ”antiklimax” tycker jag är väl magstarkt. Det finns uppenbarligen en omedveten koppling hos vissa mellan klimat och förbränning av diverse kolföreningar (resulterande i bla CO2) som gör all meningsfull diskussion om klimatet omöjlig. Dessa ”vissa” vill av outgrundlig anledning eliminera männskligt tillverkad CO2, oavsett om det har någon klimatpåverkan eller ej.

 8. Lars C

  NiclasE
  ”Dessa ”vissa” vill av outgrundlig anledning eliminera männskligt tillverkad CO2, oavsett om det har någon klimatpåverkan eller ej.”
   
  Det finns ingen nu synlig orsak till agera i panik men ”vissst är CO2 en växthusgas och vi ska inte släppa ut något i onödan ” Citat ur Henrik Svensmarks bok, de kylande stjärnorna”
   
  Vi ska inte inbilla oss att vi kan överblicka alla framtida konsekvenser av vad vi gör idag. Helt oavsett vad det är vi gör. Tyvärr så saknar vi både resurser och förmåga till det.
   
  Två enkla frågor. Vem sitter på oljan? Vill vi vara beroende av dem?
   
  Andra skäl för avveckling behövs inte.

 9. Lars C: Precis! Det finns dessutom ett gammalt bra talesätt ”lagom är bäst”. Överdriver man något så kan man nästan med säkerhet säga att det blir fel. Vi skall minska användningen av fossila bränslen helt oavsett om det har någon klimatpåverkan eller ej.

 10. Gunnar E

  #8#
  ”Två enkla frågor. Vem sitter på oljan? Vill vi vara beroende av dem?
  Andra skäl för avveckling behövs inte.”
  HEAR, HEAR!

 11. Lars C: #6 Klart jag håller med dig. Vi måste arbeta för en uthållig energipolitik. Ständigt hitta nya sätt att bli mer energieffektiva. Kanske inte pga Co2 utan för att det är kostnadseffektivt. Vi vill kunna göra mer utan att förbruka mer. Makes sense.

   

 12. Claudius

  Lars C #6: Dina observationer är träffande. Men jag tror att detta tyvärr är en ganska generell, mänsklig attityd, förvisso mer eller mindre felaktig men framför allt otillräcklig: Jämför t ex under medeltiden då man ansåg att de katastrofer som drabbade mänskligheten utgjorde Guds straffdom — man gisslade sig, man späkte sig etc, och det var allt som krävdes, eftersom man trodde sig veta orsaken till eländet. Indianernas regndansande är ett annat exempel, liksom allsköns voodoo och annat häxeri.

  Nu tror man sig ha funnit orsaken till klimatförändringarna, och underlåter att vidta sådana åtgärder som eventuellt skulle kunna vara verkningsfulla. Om havsytan verkligen skulle stiga katastrofalt — dom som kan det här påstår att Grönlands och andra istäcken som ligger ovan havsytan är så stora, att havsytan kan stiga ca 70 meter om de skulle smälta helt — så borde man ju omgående sätta igång stora arbeten av den typ som Nederländerna har gjort för att skydda landet från Nordsjön!

  Och framför allt underlåter man att söka de orsaker som i verkligheten påverkar och styr klimatet — den ultimata underlåtenhetssynden.

 13. MB

  Maggie, NicklasE, Lars C mfl,
  Tack för några avvägda inlägg. Tillhör inget av lägren och har varken vilja eller tid att tröska mig genom alla hänvisningar till diverse siter och youtubelänkar. Tyvärr för skeptikerna tror jag att många av inläggen på denna site skadar er sak med abstrakta hänvisningar till intriger, fd kommunister, och allehanda konspirationsmystik.
  Alla borde kunna ställa sig bakom att det sannolikt inte skadar mänsklighten om vi kan påverkar jorden med mindre utsläpp. Om vi nu fortsätter att öka jordens befolkning (också ifrågasatt på denna site för övrigt) torde vi väl någon gång hamna i situationer där tillgång och fördelning blir utmaningar. Varför inte börja nu? 

 14. Lars C

  Cloudius!
   
  ”Och framför allt underlåter man att söka de orsaker som i verkligheten påverkar och styr klimatet — den ultimata underlåtenhetssynden.”
   
  Vilket klart och tydligt visar att syftet är ett annat. Ingen tror på det där.
   
  Meningen med min grova generalisering var att visa att den komplicerade metoden var skrot eftersom alla indata inte finns på bordet. Jag tror vi kommer en bra bit med sunt förnuft, utan att späka oss. Mänskligheten går kanske under eller kommer i alla fall  att decimeras kraftigt om vi försöker backa, alla dörrar till det förflutna är stängda. Vi måste ständigt utvecklas för att kunna gå vidare. Nu står vi med ena foten i en ny högteknologisk tidsålder, låt oss de få alla de redskap som behövs för att få med den andra.
   

 15. ThomasJ

  MB #13: Vi är ju igång, med full rulle t.o.m. Ingen, säger ingen, har nåt positivt ur att varken slösa eller vara ovarsamma med råvaror o/e miljön per se. Situationen ’as-is’ är emellertid så ini humhum långt ifrån sans och balans, seriös vetenskap [som beslutsunderlag], hela – eller åtminstone större delen av hysterin/’religionen’ går ju för böfvelen ut på att försöka reducera en livsnödvändig gas och detta med komplicerade styrsystem av skatter, avgifter, handel med utsläppsrätter, s.k. ’förnybar energiproduktion’ i form av vansinniga vindsnurror som är så ineffektiva att vem som helst med minsta förstånd kan inse vansinnet med dessa.
  Hysterins ’svans’ är ofantligt stor och omfattande i snart sagt varje samhällelig ’cell’ inkl. människornas och allt är oss påtvingat av bedragare + deras politiskt verksamma, dilettantiska apologeter.
  Om vi nu ska göra nåt förnuftigt avseende farliga utsläpp så ska resurserna användas för att reducera de för miljön farliga utsläppen, t.ex. NOx- respektive SOx-utsläpp.  Härför finns tekniska, mycket väl fungerande lösningar.
  Men vad gör man? Jo, man hittar på en radda ’begrepp’ som ’miljöbil’ och subventionerar dessa med ohemula belopp om de bara underskrider nån politokratiskt fastlagd ’norm’ för CO2-utsläpp. Makabert!
   
  Mvh/TJ

 16. ThomasJ

  Den där Lars Westermark är inte vilken ’nobody’ som helst. Han står bl.a. som medförfattare till bluff- & bedrägeriföreningen WWF:s samlade ’program’ inför COP15 och det är ingen rolig läsning, rena rama skräckthrillern. 🙁

   
  Mvh/TJ

 17. Har Lars Westermark som nyårstradition att skriva sådana här inlägg? Vad jag minns dök ett liknande alster av honom upp i början av januari i fjol i flera landsortstidningar.
  Det här är ju annars ett exempel på att massor av myndigheter ägnar mycket tid åt opionsbildning i stället för bara syssla med ren myndighetsutövning. Har de i uppdrag av regeringen att göra det, eller är det självpåtaget? Om det är på uppdrag av regeringen, tycker jag att den ska ta bort det uppdraget. Är det självpåtaget, tycker jag regeringen borde reagera och säga: Sluta! Myndigheter ska vara just myndigheter och inte opinionsbildare. Bilda opinion får politiska partier och intresseorganisationer göra.

 18. ThomasJ

  Lars K. #17: Känner ej till LW:s nyårstraditioner precis, men måhända har han dessa. Han och framförallt hans parhäst i WWF, generalsekreteraren Lars Gustavsson är en riktiga ’domedagare’ av värsta tänkbara slag. 🙁

  Det du berör med myndigheters opinionsbildning är ett otäckt och grovt allvarligt problem Sverige har och jag hänför att det blivit så till avsaknaden av det s.k. tjänstemannaansvaret som finns i de allra flesta övriga europeiska länderna. Problemet har oxo repetitivt påtalats, bl.a. av forna ESO. Landet skulle sannerligen må nedranns mycket mindre dåligt om där fanns någon i överheten som kunde ta fram en ordentlig hård sopborste och ’städa upp’ – rejält.
   
  Mvh/TJ

 19. UnoK

  MB #13
  ”Alla borde kunna ställa sig bakom att det sannolikt inte skadar mänsklighten om vi kan påverkar jorden med mindre utsläpp.”
  Det vore kanske bra om Du ändå tröskade Dig igenom lite mera av sakinläggen och länkar, så att Du inte får med Dig bara eventuella invektiv från denna blogg. Här skriver många, inklusive Du.
  Och på Din sista fråga, om tillgång och fördelning, så är fördelningen ett problem nu och i historiskt perspektiv, medan tillgången endast hotas av de som ”vill minska utsläppen”.