Wijkman och Rockström pratar i nattmössan!

Lennart Bengtsson har nu kommit med sin slutreplik i SvD angående extremväder.
Det finns inga vetenskapliga artiklar publicerade under 2011 som har ändrat Vetenskapsakademins (där även Wijkman råkar vara medlem) uttalande från 2009:
”7. Andra möjliga förändringar relaterade till ett allt varmare klimat, till exempel mer intensiva och frekventa tropiska och extra-tropiska cykloner och en intensivare nederbörd, kan inte urskiljas idag. Den stora ökningen av skador orsakade av kraftiga oväder i olika delar av världen, beror huvudsakligen på att mänskligheten idag utnyttjar mer utsatta platser och inte på ett mer extremt väder.”

Från Lennart Bengtssons artikel idag:
”Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 0,8 grader Celsius de senaste 100 åren (inte med 1.0 grad under de senaste 50 åren som Wijkman och Rockstrom hävdar, min anm). Modellberäkningar av jordens klimat, som till sin natur är osäkra, indikerar risker för en förhöjd temperatur under detta sekel kanske på så mycket som ytterligare 2–3 grader.”

Att försöka reducera utsläppen av växthusgaser i Sverige är inte kostnadseffektivt, menar Lennart Bengtsson, detta bör istället göras där de stora utsläppen sker.
”Det finns dock ingen anledning att framhäva extrema oväder då detta inte blir en följd av ett varmare klimat. Det är inte detta som är primärproblemet med ett varmare klimat utan snarare ändringar i de subtropiska klimatzonerna. Detta skulle Wijkman och Rockström säkert begripa om det hade studerat meteorologi och inte som nu prata i nattmössan.”
Gå gärna in och kommentera!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bertel

  Uffeb, latoba och Lena K.
  Tack för länken och avslutningen i Lennart Bengtssons svarsartikel är ovanligt vass med all rätt.   

 2. tty

  Fast att effekterna av ett varmare klimat skulle bli så katastrofala i subtropiska områden tror jag inte på. Om man inte uppfattar mindre öknar som en katastrof förstås.

 3. Daniel F.

  Härligt att se någon som talar klarspråk. Men jag blir inte riktigt klok på Lennart B. Han hyllas (hyllades?) på UI, men verkar ju ha vitt skilda åsikter från dem? Han verkar både skeptisk och alarmistisk på samma gång. Eller har han varit alarmistisk och börjat nyktra till?

 4. Daniel F
  Om man läser vad han skriver så har han faktiskt hållit sig till vad som står i KVAs uttalande hela tiden. Det står rätt mycket om osäkerheter i modeller etc, dvs deras uttalande är inte så entydligt som vissa vill hävda.
  😉

 5. Jag kommer osökt in på Refaat El-Sayeds doktorshatt när jag läser Rockström och Wijkmans skriverier och deras sätt att framställa sig som klimatexperter.

 6. Lite OT
  Artikel om politiker svd
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/minska-antalet-politiker-i-riksdagen_6762897.svd
  Men ändå intressant att kommentera eftersom det är en demokratifråga.

 7. latoba

  Finansierar vi sådana charlataner som Rockström och Wijkman med skattemedel? 
  Wijkman är ju en riktig vindflöjel(!). Byter parti som vi vanliga byter skjorta och hakar på trender som kan ge kravlös försörjning.

 8. Åke N

  latoba #7. Visst går det skattemedel åtminstone till Rockström:
  The financial support to SEI was SEK 17 million for the first year, 16 million for the second and 15 million for the third year
  Länk:
  http://www.sasnet.lu.se/institutions/stockholm-environment-institute-sei

 9. Daniel F.

  Lena #4,
   
  Det är sant, men han har även publicerat en del alarmistdängor på UI, hånat SI och ”klimatskammen” och i allmänhet använt samma språk som Rockis, Wijkman och andra armviftare.
   
  Detta är betydligt mer sansat.

 10. Björn

  Två självutnämnda experter Rockström och Wijkman anses prata i ”nattmössan”, jag håller fullständigt med och kan tillägga, de fabulerar. Skall vår framtid avgöras av demagoger och dilletanter? Vi behöver ledning av sunda individer med grundliga kunskaper och insikter som förhindrar sladder med tungorna.
   

 11. L

  Rockström blev liksom Refaat El-Sayed ”Årets Svensk” och nu dessutom utvald att sitta i Regeringens Framtidskommission! Lycka till…

 12. Jan E M

  Daniel F #9
  Att Lennart Bengtsson delar UI:s uppfattning om AGW betyder inte att han delar deras åsikter om vad vi i Sverige bör göra för att minska CO2-utsläppen.
  Om jag inte minns fel så har Lennart Bengtsson länge ansett att det mest kostnadseffektiva sättet att minska CO2-utsläppen är att kolkraft för elproduktion skall ersättas med annan form av elproduktion och då främst kärnkraft. Vi har ju inte så mycket fossilbaserad elproduktion i Sverige.

 13. ThomasJ

  latoba #7: SEI (Rockströms lekstuga) fick i höstas 100 mio sek av Gunilla Carlsson, som f.ö. ihärdigt vägrar svara på frågan om hur denna ’skänk’ motiverats… grrr  😡
  Mvh/TJ
  PS: tack för länken till L.B’s replik. //DS

 14. ThomasJ

  L #11: Rockströms medlemsskap i ’Framtidskommissionen’ är i sanning en rysare!
  Och vad än värre är, är att där inte finns tillstymmelse för någon medborgare att ifrågasätta, än mindre förhindra, slika ’utnämningar’…
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 15. Daniel F.

  Jan E M #12,
   
  Med tanke på hur försiktigt han uttrycker sig om AGW i artikeln ovan kan jag inte se hur han delar åsikt med de tvärsäkra domedagsprofeterna på UI om det heller.
   
  Försök få någon av UI-folket att erkänna att extremväder inte har något med AGW att göra. Lycka till!
   
  🙂

 16. ThomasJ

  #14: korr: ska vara ’..finns tillstymmelse av möjlighet..’
  //TJ

 17. ThomasJ

  Här en annan som snackar i nattmössan:
  http://dailycaller.com/2012/01/11/gore-warns-civilization-is-at-risk-if-global-warming-not-a-campaign-issue-video/
  Videon lite ner på sidan.
  Mvh/TJ

 18. Daniel F.

  ”Extra global warming pollution”. Jomantackar.

 19. Har ni noterat att det nu är ”5 minuter” kvar innan jorden går under?
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-varnar-for-att-domedagen-narmar-sig
  Undrar hur många sekunder det är kvar innan DN går under?

 20. Ingemar Nordin

  Jag är hjärtinnerligt trött på dessa domedagsprofeter, Wijkman och Rockström. De kommer ständigt med missledande och felaktiga påståenden om vad ”vetenskapen” säger, och om vad vi MÅSTE göra politiskt. Men de är demagoger och vetenskapliga dödgrävare.
  Media älskar dem naturligtvis, och deras önskan att aldrig bli bemötta med kriska frågor eller av skeptiska motståndare beviljas utan invändningar tycks det. Otroligt egentligen att det ”offentliga Sverige” så låtit sig förföras.
  Som sagt, arma land!

 21. Ingemar #20
  Håller med Dig till 100%. Jag förstår inte hur media kan låta dessa två hålla på helt utan en kritisk fråga. Och man presenterar agronom Rockström som Sveriges ledande klimatforskare. Jag blir vettskrämd!
  Rockis ingår i regeringens ”framtidsgrupp”! HJÄLP!

 22. Slabadang

  Ingemar!
  Nu vittrar klimathotet som ringmuren runt de drivkrafter som byggt och försvarat den. De är skit rädda för konsekvenserna Ingemar och det på mycket goda grunder. De står där som avslöjade idioter och alla de som pantat sin rätt till inflytande och förtroende har gått för långt ut på plankan. Tilltron till hela etablissemanget ligger i potten och ingen vill ha syn. De tror helt enkelt inte att de kommer att överleva sanningen.

 23. Tage Andersson

  Jag roade mej med att gå igenom kommentarerna till Lennarts artikel för en stund sedan. Det hade då  kommit in 79 stycken från 49 kommentatorer. 37 var positiva, 7 negativa och 4  neutrala eller obestämbara. 
  Även om detta inte är någon opinionsundersökning säjer den nog mer om opinionen än beställda undersökningar med frågor typ ”tror du att jorden blivit varmare det senaste seklet”. Där de x procent som svarar ”ja” basuneras ut som ”x% tror att människan hettar upp jorden”.
  Det finns nog en massiv opinion mot våra medias domedagsprofetior. Att Svd släppt fram Lennart signalerar förhoppningsvis ett nyktrare mediaklimat. 

 24. Tage Andersson

  # 23 Det var 48 kommentatorer

 25. Jan E M

  Daniel F #15
  Modellberäkningar av jordens klimat, som till sin natur är osäkra, indikerar risker för en förhöjd temperatur under detta sekel kanske på så mycket som ytterligare 2–3 grader
  Meningen ovan är från Lennart Bengtssons debattartikel i SvD. Det är ungefär samma sak som UI påstår.
  Det Lennart Bengtsson i en annan debattartikel påstått, helt riktigt, att vi i Sverige inte ensamma kan bromsa den utvecklingen. Då är det bättre att satsa pengarna på att försöka skydda samhället för de konsekvenser en sådan uppvärmning kan få.

 26. L

  Jan E M, LB säger vad modellberäkningar pekar på för risk att det kanske blir om hundra år. CO2 ensamt kanske svarar för 0,6 grader av detta…

 27. Jan E M # 25
  För att fritt citera Cristopher E, kunnig kommentator här på TCS:
  För varje år som går utan att den globala temperaturen stiger signifikant, sjunker sannolikheten för att det kommer att bli någon dramatisk uppvärmning”
  Ungefär så, och det är en bra poäng han har där, Cristopher E.
  Klimatet måste alltså börja skena snart, mycket snart…….. annars får de AGW-alarmistiska forskarna gå tillbaka till ”ritbordet” igen, och hosta upp en ny hypotes…….
  Tror du att det kommer att skena, Jan E M?

 28. Morgan

  Dags för ett av mina sällsynta kommentarer här på TCS
  Lennart Bengtsson höll ett tal hos IVA den 6 Okt 2010.
  Jag laddade ner följande text från IVAs hemsida: (Kanske inte längre finns kvar)
  Svagheten med klimatmodellerna
  Även om klimatmodellerna är baserade på de fysikaliska grundekvationerna innehåller de emellertid signifikativa empiriska komponenter. Dessa är dels implicit förekommande i enskilda processer men är också övergripande då modellerna som helhet är empiriskt anpassade s k tuning
  Detta har inte tydligt nog framhävts inte ens i IPCCs vetenskaliga rapport och har till följd att man har för stor tilltro till modellsimuleringar av ett framtida klimat
  Detta innebär dock inte att modeller genomgående överskattar en framtida uppvärmning då det av samma skäl kan innebära en underskattning
  Baserat på den mycket långsamt förtlöpande klimatändringen förefaller en överskattning åtminstone initialt mer sannolikt
  Klimatmodellering
  Lennart Bengtsson

 29. Jan E M

  L #26
  Modellerna som ligger till grund för att det blir 2-3 grader varmare under det här århundrandet bygger på att det beror på ökad CO2-halt. Det finns stora osäkerheter i modellerna så det är inte säkert det blir den uppvärmningen men det kan också bli varmare.

 30. L

  Jan E M, är du säker på att hela uppvärmningen enligt modellerna bygger på ökad CO2-halt? Det har jag aldrig hört förut.
  Men mina 0,6 grader är klimatkänsligheten enligt Lindzen. 

 31. Bertel

  Jan E M # 29
  Nu är du ”farligt” ute med dina tvivel, om hur det blir med framtida klimat.
  Du kan nog uppfattas av de rättrogna som hädare, eftersom modellerna säger att det blir varmare och en av de ledande predikanterna(Rockström)säger att det blir än värre än vad man trodde, dvs hans tro är stark.   🙂  

 32. Jan E M

  Labibia #27
  Åren 2000-2009 var i medeltal c:a 0,2 grader varmare än åren 1990-1999.
  Hur åren 2010-2019 kommer att bli är väl lite för tidigt att säga ännu. Det har ju bara gått två av dessa och det är bara ett av åren det finns redovisad statistik för.
  Om man tittar tillbaka så var det temperaturminskningar i början på 80-talet och i början på 90-talet som åtföljdes av några år då det blev kraftigt varmare klimat. Det kan ju inträffa igen.
  Där 60-års-cykeln med värmetopp 1880, 1940 och 2000 åtföljdes av kallare klimat årtiondena efter 1880 och 1940 har inte åtföljts av ett kallare klimat efter år 2000.
  Jag vill inte tro någonting, jag vill veta. Klimatforskarna gör klimatmodeller som de själva anser har en säkerhet på 60-70%. Det anser själva att det är lika stor risk att det blir varmare än beräknat som att det blir kallare än beräknat.
  Jag har ingen egen tro på hur klimatet kommer att utveckla sig. Jag har inte tid och kunskaper för att sätta mig in i klimatmodellerna så jag får fölita mig på de som har den kunskapen. En av de få som skriver på den här bloggen som verkar ha kunskaper om klimatutvecklingen är Lennart Bengtsson och han är minst sagt osäker på hur mycket varmare klimatet kommer att bli.

 33. Jan E M

  L #30
  Du verkar ha missat mycket i klimatdebatten.
  Jag har läst att Lindzen haft en hypotes om 0,8 grader som uppvärmning vid fördubblad CO2-halt. Uppgiften verkar variera.
  Lindzens hypotes om att en fördubbling av CO2-halten i praktiken bara skulle ge en global temperaturhöjning på 0,6-0,8 grader stöds inte av många klimatforskare. De flesta klimatforskare som sysslat med klimatmodeller har ju uppfattningen att klimtkänsligheten är mycket större.

 34. L

  Jan E M, Lindzen har sagt detta i flera intervjuer, men när det gäller klimatmodeller så har jag läst om dom i TAR4 kapitel 8.

 35. Ingemar Nordin

  Jan EM #32,

  Aj, aj. Nu ligger du illa till i IPCC-demagogernas ögon!

  Förstår du inte att det är hädelse att säga t.ex. ”Hur åren 2010-2019 kommer att bli är väl lite för tidigt att säga ännu.”, eller ”Jag vill inte tro någonting, jag vill veta.”, eller ”Klimatforskarna gör klimatmodeller som de själva anser har en säkerhet på 60-70%.”

  Det här är en ren hädelse, eftersom det officiella budskapet från IPCC är att det råder KONSENSUS om att det är minst 90% SÄKERT att klimatmodellerna stämmer. Bannstrålen kommer att drabba dig, du förlorar ditt jobb givetvis, kanske din fru och barn lämnar dig … Ja, man vet aldrig.

  Samma sak gäller givetvis Lennart Bengtsson när han vågar gå emot den KONSENSUS som Wijkman och Rockström ger uttryck för. – Aja baja. Inte komma här och förhäva sig mot en slät dr i agronomi, tillika adjungerad professor, samt en hedersdoktor vid tekfak vid Lindköpings universitet. (De är ju ena jäklar på att dra in pengar!)

 36. Ingemar Nordin

   # 35

  ”Linköping” skall det givetvis vara.

 37. hahn

  Jan E M #32,
  Du är en helt ordinär skeptiker. Eller förnekare/förvillare som också är ett vanligt epitet på oss alla med liknande åsikter som du.
  Det enda jag kan säga helt säkert, är att jag inte litar på alarmister, liknande dem som denna artikel handlar om. Jag vet också att Al Gore far med en rad osanningar. Dessutom använder mina herrar på UI retorik, censur, ordvrängeri, halmgubbar och påhopp som ger ett oärligt intryck. Climategate breven är väl det som förvånat mig minst på senare tid. Deras sätt att agera är långt ifrån någon överraskning. IPCC’s tillsättningar, utnämningar och integritet är ju rent skrattretande.
  Min uppfattning grundar sig lite på detta faktiskt.

 38. Börje S.

  För ett par år sedan kunde jag i en YouTubefilm beskåda hur James Hansen uttalade en prognos för N Y. Gatorna skulle stå under vatten och stormar skulle härja om 10 år.
  Tyvärr sparade jag inte  adressen, och nu kan jag inte hitta filmen. Enpoängaren i SvD-dbatten Bo Jonsson blånekar till att Hansen någonsin har sagt något sådant. 
  Är det någon här som har någon fungerande länk till denna intressanta tV-intervju? Det skulle vara trevligt att lägga ut en sådan länk i debatten som rasar på SvD just nu.
  (Men troligt är väl att Hansen sett till att få den indragen) 

 39. Thomas

  Börje #38, låter som en förvanskning av det här:
  http://www.skepticalscience.com/Examining-Hansens-prediction-about-the-West-Side-Highway.html
   

 40. Ingemar Nordin

  Börje S #38,

  Någon youtubefilm om den intervjun har jag inte sett. Men om ursprunget till intervjun så kan du kika på länkarna i inslaget här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/01/24/james-hansen-%E2%80%93-en-inflytelserik-klimatforskare/

 41. Börje S.

  #39, #40 Tack för tipsen. Men det VAR en film och det var en TV-intervju som skedde i Jerry Seinfelts kvarter, ovanför fiket om jag inte minns fel. Och J H syftade på gatorna i dessa kvarter när han förklarade hur t ex de gatorna skulle stå under vatten.
  Jag har just gått en vända på YouTube, men utan att hitta det jag sökte. Däremot hittade jag följande magstarka sak, där J H talar om kokande hav och Inlandsisar som som smälter ner totalt inom innevarande sekel:
  http://www.youtube.com/watch?v=1uxfiuKB_R8
  Han garderar sig med ordet ”could” hela tiden. Smart. Eller? 

 42. Claes Johnson

  Jag upprepar att jag tycker det är synnerligen konstigt att inte TCS/SI ifrågasätter LBs dubbla budskap, när det är LB som via KVA är garant för den klimatalarmistiska politik som är den officiella svenska modellen.

 43. L

  Claes J, så länge LB säger att Rockström pratar i nattmössan är det OK.

 44. Claes Johnson

  Nej det är inte OK, sålänge KVA/LB framför ett alarmistiskt budskap i enlighet med IPCC. Obegripligt att detta skall vara så svårt att se och förstå.

 45. L

  Claes J, det finns något som heter tajming. Pudlar är för politiker.

 46. Claes Johnson,
  Du har alldeles rätt att LB budskap saknar tydlighet. Vad som är intressant är dock att han har den auktoritet och kunskap som krävs för att övertyga den större allmänheten att Rockström och Wijkman pratar i nattmössan, det är en bra början eftersom de har haft en stor tyngd i debatten. LB´s åsikter är välkomna därför att de placerar sig mellan två läger vilket öppnar för en mer intressant debatt om klimatvetenskapen.  Utgångspunkten för många skeptiker är, som så ofta påpekas, är att vi saknar en genuin förståelse av vilka faktorer som driver klimatet och vilken roll CO2 har. Jag utesluter inte CO2 som en faktor bland andra, men blir besviken på att forskningen eller snarare anslagen drivs i syfte att bevisa CO2 betydande roll. De politiska besluten i syfte att stävja klimatet bygger på allt för osäker förståelse och är i Sverige inte verkningsfullt även om CO2 spelar den roll som IPCC hävdar. Jag citerar en Science brief från AGU möte i december:
  ”Climate scientists have been feverishly preparing analyses for inclusion in the fifth climate assessment report (AR%) of IPCC due to out in 2013.
  Det är beklämmande att forskningen skall drivas av att bli inkorporerad i AR5, för då tycks man vara en spelare som kan verka under de nästkommande 5-6 åren inför AR6. Det känns lite som Mästerkocken, den som först styckar en kyckling rätt får fortsätta i tävlingen. Och med rätt är den som följer den gängse ordningen. 
  PS Jag gillar Mästerkocken och i fallet med kycklingen så finns det en uppgift som preciseras och skkall uppnås – men det är ju förhoppningsvis något annat med klimatvetenskapen 

 47. Börje S.

  #41
  Nu tittade jag lite mer noggrant på filmen jag länkade till. James Hansen verkar må skit. Han har grunnat på jordens undergång i sådan omfattning att han tycks ha blivit komplett galen. 
  I samband med att jag bråkade med kreationister om Den Stora Floden så uppstod frågan om det var möjligt om det var möjligt för jordens atmosfär att hålla så mycket vatten att det kunde regna oavbrutet över hela klotet i 300 dagar. Debattörerna på antikreationistsidan visade rätt övertygande att det var en total omöjlighet.
  Nu påstår klimatforskaren professor James Hansen att haven, 71% av jordytan med ett medeldjup på knappt 4 kilometer, att dessa vattenmassor skulle kunna uppgå i atmosfären om vi inte slutar bränna fossila bränslen. Måhända har J H, som, om jag inte är felunderrättad, är strängt bibeltroende sagan om Noaks Ark i bakhuvudet.
  Spårgasen CO2 som just nu utgör 0,039% av atmosfären skulle alltså, om halten höjs ytterligare med hjälp av frigjord metan (som väl omvandlas till CO2 rätt så omedelbart) få till följd att haven torrkokas och ångan som bildas skulle därvid stanna runt klotet och bilda en lika tät atmosfär som den hos Venus och leda till samma jordytetemperatur som hos denna planet.
  Är detta scenario ens en teoretisk möjlighet? Jag tror det inte, men jag har ingen som helst vetenskaplig skolning, så slutsatsen är en tro som är very, very likely.
  Min knivsudd till slutledningsförmåga drar slutsatsen att James Hansen är en  stolle. En stolle som förläst sig på sagan om den stora floden som bibelns skribenter snott från sumererna.
  Thomas! Jag har 2 frågor som du kan besvara
  1. Är James Hansens bibliska visioner om en framtid där haven i form av ånga omger en torrkokad jord enligt din mening en realistisk hotbild från en sansad och trovärdig klimatvetenskapsman?
  2. När någon vetenskapare inom klimatområdet producerar undersökningar som motsäger den (f d) allmänna konsensusuppfattningen i klimatfrågan brukar du spåra upp någon personlig oegentlighet i den producerandes vandel. Så är ditt starkaste motargument mot klimatforskaren Spencer att han är kreationist. För egen del kan jag inte förstå hur en tänkande människa kan vara kreationist, det måste betyda att denne har något slags lås och bom framför vissa bestämda dörrar i det logiska medvetandet. Men nu är kanske Spencer kreationist.
  Det underliga är att ingenstans i hans blogg kan jag spåra detta. Tvärtom är han redig och genomtänkt i sin argumentering, han kan t o m erkänna att han i vissa fall haft fel.
  Så som jag sett James Hansen idag, så framstår hans om en ren och skär apokalyptiker ”av Guds nåde”, hans budskap fullkomligt svämmar över av överdrifter och rent neurotisk undergångsskräck. Han drar enligt min mening skam över NASA och andra medarbetare i denna organisation är förmodligen generade över hans korkade uttalanden.
  Ändå föredrar du, som tycks vara en logiker, kunnig, intelligent  och stridbar, James Hansen av de två. Du uppträder som James Hansens vapendragare trots att han är (enligt min mening) tok. How come?
  Jag är inte nyfiken bara jag får reda på`t!
   

 48. Olaus Petri

  Claes Johnsson, jag förstår din poäng, och det gör nog de allra flesta här. Just nu är det bara väldigt befriande att Bengtsson visar/säger att alarmismen inte har en vetenskaplig kärna utan en utomvetenskaplig.

 49. Claes Johnson

  Den som förstår bör uttrycka det och inte bara applådera att LB säger det som ändå är uppenbart. Säg att KVAs yttrande måste skrivas om.
  När det är gjort har Sverige fått en ny klimatpolitik, och det väl ändå målet.

 50. Bengt Abelsson

  Länk till WUWT om J Hansens Manhattanspådom.
  Han kan ha sagt 40 (och inte 20 ) år men hursom är det långt kvar
   
  http://wattsupwiththat.com/2009/10/22/a-little-known-but-failed-20-year-old-climate-change-prediction-by-dr-james-hansen/

 51. Claes Johnson # 49
  Det handlar om att vara realist i det här. Att få till en mediabild som är mer sansad är ett första steg. Det andra är att få forskningen att inrikta sig på de naturliga förändringarna mycket mer än idag. Det handlar ju om att få bästa möjliga kunskap och också att den kunskapen skall förmedlas till allmänheten på ett korrekt vis.
  Ursäkta men jag tycker att du försöker stressa på något som inte går att stressa. Resultatet blir inte det du vill utan i sämsta fall det omvända, dvs att de få som vågar ge en sansad bild känner sig trakasserade och det vill du väl inte?
  Så lägg ner det där tjatet nu är du så hemskt vänlig!
         

 52. Börje S.

  #38
  Här är (inte) videon som jag funderade över:
  http://www.youtube.com/watch?v=Hi1QGnHFRa0&feature=player_embedded
  Den är borttagen av användaren! (Jag skulle förmodligen gjort samma sak om jag gjort bort mig så kapitalt som James Hansen gjorde vid inspelningstillfället.)
  Och i den intervjun var det inte fråga om 40 år, utan inom första decenniet under 2000-talet skulle gatorna stå under vatten och staden skulle vara plågad av ständiga stormar! 

 53. Claes Johnson

  Det finns olika sätt att argumentera. Jag talar för mig och Du för Dig, eller är det SI/TCS Du talar för?

 54. Thomas

  Börje #47 det scenario Hansen beskriver är ungefär som man tänkt sig en gång drabbade Venus. Allteftersom det blir varmare kan atmosfären innehålla mer vattenånga, men inte så mycket som vi har i våra hav, och det var heller inte vad som hände på Venus. Istället fotodissocierade vattnet, vätet flög ut i rymden, och syret förenade sig med allt det kol som fanns i jordskorpan. (Hansen förenklade lite där).
   
  Det finns inga uppenbara naturlagar som hindrar att motsvarande sker på Jorden. Klimatmodeller ger ingen antydan om att vi är ens i närheten av någon sådan punkt (för den som nu är övertygad om att de är korrekta) och empiriskt vet vi att jorden överlevt betydligt varmare perioder förr utan att skena. (även om vi har brasklappen att solen långsamt blir allt intensivare så en ”runaway” gradvis bör bli lättare).
   
  Rent vetenskapligt är det ett intressant scenario att diskutera på samma sätt som man kan diskutera om vi kommer träffas av en komet eller ett svart hål, men det känns som sannolikheten är lite väl låg för att man skall ta med det i politiska kalkyler. Hansen tycks dock, som jag sagt tidigare, drabbats av åkomman att när folk inte lyssnar på honom klämmer han gradvis i med allt värre scenarier i hopp om att någon skall lyssna. Att det skulle ha med någon bibeltro att göra ser jag dock inga tecken på. 
   
  Och visst är Spencer kreationist, även om han inte skriver om det på sin klimatblogg:
  http://www.ideasinactiontv.com/tcs_daily/2005/08/faith-based-evolution.html
  http://theevolutioncrisis.org.uk/testimony2.php
   

 55. Stickan no1

  #41
  Hansen tror att antarkis kan bli isfritt på ett århundrade. 3,50 in i videon
  Herrejösses.

 56. ThomasJ

  OT, men bra utav bara humhum:
  http://junkscience.com/2012/01/12/breaking-climategates-foia-identified/
  Mvh/TJ

 57. Thomas # 54
  Jösses!
  Tack så mycket, jag har frågat dig många gånger, men aldrig fått något svar. Här skriver du svart på vitt att du anser alarmismen vara överdriven. Tack!
  Du är alltså, liksom jag och det stora flertalet på denna blogg, en klimathotsskeptiker!
  Det var som f-n! 😉

 58. Thomas # 54
  Seriöst nu, skulle all is kunna smälta ner under ett århundrande?  Tycker du verkligen att den man som vi ser i det länkade videoklippet ger ett intryck av att vara en sansad vetenskapsman?
  Var det förresten inte Venus han studerade under flera decennier? Han kanske har blandat ihop planeterna på något vis?
  😀     

 59. Börje S.

  Jag tror att det blev för mycket skitsnack och alldeles för många apokalypsprofitörer som t ex Holmgren, J. Hansen, Trenberth, Rockström etc  så att (till att börja med) EN klimatforskare fick nog och gjorde sig omak för att hyfsa debatten. Anledningen kan vara t ex att ju mer snedvridna larmhot som kablats ut desto mer vantrogenhet och rentav förakt drabbade klimatforskarna och vetenskapare över huvud taget. 
  Lennart Bengtsson spottade ut munkavlen och gav sig in i det stora bråket, det är ju för fan bra!
  Om det fortsätter det KAN leda till att vi som är vantrogna kanske måste revidera en del av våra mest otrogna statements?
  Eftersom vår sida varit totalt utestängda från debatten har vi kunnat utveckla våra uppfattningar utan att behöva moderera dem, eftersom inte en jävel inom etablissemanget har bemödat sig om att lyssna, tvärtom det har gjort allt det kan för att klubba mer oss.
  Att vara utestängd leder till frustration.
  Jag minns när Peter Stilbs och någon till fick publicera lite konsensusmotsägande argument i Expressen.
  Just då hade Tällberg ett klimatjippo med James Hansen, apokalypshjälten och token, (se #41 och # 55), som Guru.
  Med Maud Olofsson (försvarande familjeaffärerna i vindkraft och etanol) i spetsen publicerade därefter Expressen Tällberggängets ljugande anklagelser, insinuerande att Peter och c:a var köpta av olje och tobaksindustrin och därför inget att fästa sig vid.
  Jag tyckte det var upprörande och det befäste slutligen min nuvarande ståndpunkt att det var något riktigt sjukt med allt klimathotandet. 
  Men om debatten förvandlas från att vara rent kriminellt ensidig (t ex SVT, SR, DN, Sydsvenskan) till att vara hederlig, KAN det bli så att båda sidor får anledning att rucka lite grann på sina tidigare ställningstagande.
  Obs ”KAN”, det överlägset flitaigaste använda ordet inom klimatgeschäftets upprörande ohederliga framtidsljugerier. 

 60. Thomas

  Labbibia #57 Jag har hela tiden sagt att jag håller mig till ”mainstream”, inom klimatforskningen inte till extremister på någondera hållet. Det är bättre att gå på rapporter som IPCC:s som sammanställs av större forskargrupper än att tro att man kan hitta just den expert som sitter inne med sanningen.
   
  Lena #58 jag gjorde en överlagsräkning en gång där jag såg hur mycket is man kunde smälta med en realistisk forcing, dvs energiimbalans, och kom fram till att Grönland eller Västantarktis skulle man i teorin kunna smälta på ett sekel, men hela Antarktis, nej det är nog svårt. Kanske har Hansen något argument för hur det är möjligt, jag har inte letat bland hans otaliga publikationer, men intuitivt känns det osannolikt.

 61. Börje S.

  Thomas, jo, jag går med på att Spencer är kreationist, eftersom så många säger så.
  Men av det intryck han ger mig i sin blogg är att han är en seriös forskare. Någon speciellt kreationistisk gudstro syns inte där. Han kanske döljer det på något sätt? Vad händer om man tar sjunde bokstaven i varje rad, då kanske det står något om att jorden är 6000 år gammal eller att atmosfären före Noa innehöll vattenånga som motsvarade 300 dagars regnande över hela klotet eller att ”den kristne frälsargestalten” flög som en raket till himlen efter att ha visat sig livslevande på jorden sju dagar efter sin död?
  Nej, jag kan inte finna något där.
  Men hos J H finner jag en uttalad och typisk tokkristens apokalypstro. Och du ÄR hans vapendragare, eftersom du, som kallar Håkan Sjögren för stolle därför att han andra erfarenheter i studiet över hur molekyler beter sig än du, men inte kan erkänna att stollen över de flesta andra i klimathoteriets underbara värld är just J H. 
  Han har givit tusentals intervjuer, spridande ett skrämmande men totalfalskt budskap till alla de som inte haft en chans att undvika att komma i kontakt med sagda falska budskap, därvid underminerande allmänbildningen hos väldigt många.
   Visst, han är ”litta galen”, så han kan väl inte hjälpa det. Det minskar inte den skadliga effekten av hans falska profetier, ty han har en hög position hos det aktade NASA, och därför har han automatiskt folkets öra. Vad James säger måste vara sant, ty han är forskare hos NASA, denna aktningsvärda institution, som kunnat skicka satelliter till Mars utan att missa.
  Överdrifterna har han dragit till med för att han blivit motsagd, säger du. Är DET ett accepterat vetenskapligt förfarande enligt din mening.
  JAG tror han menar vad han säger, och om det är som jag tror är han en riktigt genuin stolle. 

 62. tty

   Lena Krantz #58
  ”Seriöst nu, skulle all is kunna smälta ner under ett århundrande?”  
  Svar: Nej. Teoretiskt skulle man möjligen kunna tänka sig att stora delar av västantarktisisen vars bas ligger under havsytan skulle kunna kalva ut på ett århundrade, även om det verkar extremt osannolikt. Östantarktisisen ligger däremot på torra land och måste alltså smälta på plats. Den är ca 3500 m tjock, så 35 meter is måste smälta per år, eller ca 1 dm is per dygn, vinter som sommar. Detta skall alltså hända i ett område där årsmedeltemperaturen är ca 50 minusgrader, så smältningen börjar dessutom nog knappast i morgon. 
  Jag måste tyvärr hålla med vad flera andra redan sagt, James Hansen har nog inte alla hästarna hemma. 

 63. Stickan no1

  Hansen har lite arbetskamrater på Nasa:
  http://technologygateway.nasa.gov/media/CC/lenr/lenr.html
   
   

 64. Thomas

  Börje S #61 ”Någon speciellt kreationistisk gudstro syns inte där.”
  Varför bara titta på den där bloggen istället för på de länkar jag gav?
   
  ”Men hos J H finner jag en uttalad och typisk tokkristens apokalypstro.”
   
  Var hittar du det? I den video du länkar till finns inte spår av någon kristen apokalyps. Det är bara du som associerar runaway greenhouse till kristendomen.
   
  ”Och du ÄR hans vapendragare, eftersom du, som kallar Håkan Sjögren för stolle därför att han andra erfarenheter i studiet över hur molekyler beter sig än du”
   
  Jag kallar Håkan Sjögren en stolle för att han är det, för att han har en helt bakvänd syn både på strålningsfysik och termodynamik och arrogant är helt ointresserad av motargument. Du kalla mig vapendragare till Hansen för att jag kritiserar Håkan, vilket i sig är en underlig slutledning, men är du lika pigg på att sätta det epitetet på alla andra här som också tycker Håkan snackar goja? 
   
  ”NASA, denna aktningsvärda institution, som kunnat skicka satelliter till Mars utan att missa.”
   
  Nåja, så hemskt bra statistik har inte NASA med sina marssonder.

 65. Thomas # 60
  Tack!
  Att gå lite väl långt över det möjligas gräns gör ju faktiskt att han mister trovärdighet i det som ändå är möjligt. Skall vi sedan börja titta på vad som är troligt så går han ganska långt in i en fantasivärld tycker jag. 
   

 66. Börje S.

  #63 Stickan nummer ETT
  Häftigt!! 

 67. Börje S.

  Nja jag kanske ska säga så, att jag finner det underligt att du med din kapacitetatt ”förinta” vissa AGW-kritiker med argument som inte har mycket med saken att göra till att underlåta att avfärda J H, som öppet deklarerar att han tror Inlandsisarna kan försvinna ”på mindre än ett sekel”.
  Du håller denne, enligt min mening förstås, apokalypsdåre om ryggen. Det förvånar mig, för jag tror att du tycker han är lika koko som jag.
  Och stor skada gör han med sin offentligt uttalade åsikt jordenkommerattgåunderochdetärertfeljävlamänsklighet.

 68. tty # 62
  Han kanske inte hade alla bestick i lådan redan från början? Nu menar jag faktiskt att inte misskreditera honom utan mer att se honom. Om man snöar in på en sak, dvs blir en ”nörd” kan man lätt missa resten av världen och också överdriva det som är realistiskt möjligt.
    

 69. Börje S.

  Thomas #64
  Nja jag kanske ska säga så, att jag finner det underligt att du med din kapacitet att ”förinta” vissa AGW-kritiker med argument som inte har mycket med saken att göra till att underlåta att avfärda J H, som öppet deklarerar att han tror Inlandsisarna kan försvinna ”på mindre än ett sekel”.
  Du håller denne, enligt min mening förstås, apokalypsdåre om ryggen. Det förvånar mig, för jag tror att du egentligen tycker han är lika koko som jag.
  Och stor skada gör han med sin offentligt uttalade åsikt jordenkommerattgåunderochdetärertfeljävlamänsklighet.

 70. Thomas # 60
  Tack.
  Hur ser du på det faktumet att flera av IPCC:s Lead authors knappt var torra bakom öronen när de började sin karriär inom IPCC, och inte ens var klara med sin doktorsavhandling. ”Värdens mest framstående forskare” klingar lite falskt?
  För övrigt har NASA faktiskt lyckats med att skicka sonder som är på väg ut ur solsystemet utan att missa, och det är ju inte så enkelt som det kanske låter. 😉

 71. Christopher E

  Labbibia #70
  Jag tror för all del NASA är betydligt bättre på bygga rymdfarkoster än att spå väder i digital datasump, men med tillräcklig hastighet är det svårt att att missa rymden utanför solsystemet… 🙂
  Men allvarligt talat, precisionen i de rymdsonder som nu besökt alla planeter i vårt solsystem (och troligen inom några år även dvärgplaneten Pluto) är naturligtvis ett teknologiskt och vetenskapligt mästerverk. 

 72. Lennart Bengtsson

  Grönland och Antarktis
  Det har gjorts detaljerade beräkningar hur lång tid tar innan Grönland och Antarktis smälter ( under förutsättning av en 4-dubbling av CO2), låt vara med en enda modell. För Grönland rör det sig om ca 3000 år och för Antarktis  sannolikt det tiodubbla. Man bör därvid beakta att en högre temperatur vid  Antarktis ger ökad ackumulation med  en potentiell tillväxt. En avsevärd ökning av accelerande glaciärer krävs för att motverka  detta.
  Jag kan ge lämplig referens till ett nyligt arbete
  Hsn
  Lennart Bengtsson 

 73. Jan E M

  Ingemar Nordin #35
  Det är klimatforskarnas egna uppgifter om att med 60-70% sannolikhet så ökar temperaturen 2-3 grader under det här seklet om ingen drastisk förändring av koldioxidutsläppen sker.
  Skulle temperaturspannet öka så att det är mellan 1 – 4,5 grader så är det 90% sannolikhet att det slår in.
  Det är ganska stor skillnad vad konsekvenserna blir om temperturen ökar en grad eller 4,5 grader.

 74. Lennart Bengtsson #72
  Ja då fick vi ju det utrett! Bra!
  Jag vill gärna ha referenser till lämpliga studier om detta!

 75. Christopher E # 71
  Ja, det var just det där med att komma upp i tillräckligt hög hastighet……
  Såvitt jag vet använder man sig av någon slags ”slängungateknik”, man låter planeterna accellerera sonderna  upp i flykthastighet från solsystemet.
  Och jag antar att det fordras viss precision där?
  Rätta mig gärna om jag har fel?

 76. Christopher E

  Labbibia #75
  Du har absolut rätt. Precisionen är häpnadsväckande. Speciellt när sonderna knycker lite rörelseenergi från planeterna vid sina accelererande slänggungemanövrar måste det vara den största prestationen att sedan hamna på rätt kurs för nästa möte.
  Jag tror nog Thomas hade lite glimten i ögat angående NASAs sonder till Mars i #64 på grund av några omtalade misslyckade försök. Ca 5 missade tror jag, av totalt bortåt 20 sonder. Övriga var succeer, med bland annat 6 lyckade landningar. Med tanke på svårigheterna får NASA definitivt sitt MVG ändå!