Ingen mer istid

Filmmammuth
Exakt när den interglacial som vi befinner oss i egentligen borde ta slut är forskarna osäkra på men den bästa uppskattning är att det kommer en ny istid om ca 1.500 år.
Eller det borde komma en ny istid då men så kanske det inte blir menar forskarna i studien ”Determing the natural length of the current interglacial” publicerad i Nature Geoscience.  Trots att alla de vanliga förutsättningarna kommer att finnas är det en aspekt som saknas. Koldioxidhalten i atmosfären kommer inte att vara tillräckligt låg för att isbildningen ska kunna sätta igång och försätta jorden i en ny istid.
Det finns olika cykler som ex  Milankovitch-cykeln och variationer i jordaxelns lutning men de olika interglacialerna är inte helt lika varandra. Det kan skilja en hel del mellan olika värmeperioder som ex hur länge de pågår och hur varma de är. Forskarna har hittat en period, kallad Marine Isotope Stage, som stämmer bäst in på den period som vi befinner oss i. Perioden inträffade för ungefär 780.000 år sedan.
Utifrån de data som är insamlat, från borrningar på havsbotten och analyser av jordens omloppsbana, har man kunnat bygga modeller. Modellerna har räknat ut att det inte ens räcker med en CO2 koncentration som understigen den förindustriella på ca 280 ppm. Om man antar att isens tillväxt i huvudsak är en konsekvens av solinstrålning och hur mycket CO2 vi har i atmosfären så måste koncentrationen av CO2 ner under 240 ppm för att istillväxten skall kunna kicka igång.
Det framgår inte riktigt om det är goda eller dåliga nyheter men vi kan i alla fall vara helt säkra på att forskarna som genomförde den här studien aldrig kommer att få veta om de har rätt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bertel

  Lena K
  Din avslutning, ”Det framgår inte riktigt om det är goda eller dåliga nyheter men vi kan i alla fall vara helt säkra på att forskarna som genomförde den här studien aldrig kommer att få veta om de har rätt”. är suverän.  🙂 
  Det finns individer som har kunnat förutse vår tekniska utveckling. Läs länken nedan.   
  http://www.dn.se/ekonomi/forutspadde-mobiltelefon-och-digitalkamera–for-111-ar-sedan
   

 2. Lena
  KUl att se tomten, de börjar bli sällsynta så här års. Läste bara abstract till artikeln du nämner. Milankovitch cyklerna är de tre och inkluderar jordaxelns lutning. Jag vet inte hur forskarna har definierat en istids början. Jag trodde att detta är en långsam effekt som i möjligen redan ser från det att den innevarande interglaciären redan paserat sitt klimatoptimum. Den gågna istiden var ju en långsam process med kalla och varma perioder i en sluttande linje ner mot dess optimala stadium för ca 20 000 år sedan. Om vi hade left år 1600 och haft dagens kunskap hade forskarna säkerligen varit helt övertygade att det som syntes (den lila istiden) var just en ny istid. Det troliga är väl att efter att innevarande varma period ebbar ut vi kommer in i en kallare period, följt av en varmare, och så vidare i några tusen år innan det blir ordentligt kallare. Interglaciärer inträffar abrupt men istider smyger sig på långasamt.

 3. Obs Ironi!
  Jag tror att Mamma Gaija helt enkelt skapade oss människor för att hon frös så förbaskat. Istid på istid, kallt och eländigt, det var inget hon gillade. Hur skulle hon lösa problemet? Hon insåg rätt snart, (det tog bara några miljoner år, vilket ändå får anses som ganska snabbt för att vara Mamma Gaija 🙂 ), att det var hennes gröna kläder, växterna, som var själva kärnan i problemet. Inte nog med att de sög i sig koldioxiden, när de dog så blev en del av CO2:n kvar i jordskorpan också, i form av olja och kol. Hur frigöra denna CO2 igen, och därmed slippa frysa så förbannat?
  Heureka”, tänkte hon (inte, för hon är inte grek, men ändå) jag gör om någon av de humanoida arterna lite, de har bäst förutsättningar eftersom de har så bra gripverktyg, jag ger dem helt enkelt lite mer hjärnkapacitet, så att de klarar av att upptäcka elden! Resten är historia…… 😉 

 4. Ulrik

  Jag hörde delar av en intervju i TV med Reinfeldt. Det handlade om landets ekonomi. Han var mycket vag. Det är ju bara prognoser så man kan inte veta säkert. Varken i år eller de kommande två åren. Han kom undan med det svaret.
  Så är det nog och det vore oklokt att påstå något som kan kollas inför nästa val. Men min spontana tanke blev- hur sjutton kan då hans dataprognoser för klimatutvecklingen under hundra år vara säkra? Så säkra att vi ska satsa miljarder på åtgärder som lobbyister hittar på? Någon som i riksdagen törs fråga statsministern?

 5. Ulrik # 4
  Har du funderat på vilka skatter som skulle behöva höjas rejält om man tog bort de skatter som tas ut för att ”rädda klimatet”…..
  Reinfeldt är politiker, thats it.

 6. tty

  I motsats till vad Lars Jonsson tror så verkar det faktiskt som om istider börjar relativt abrupt, åtminstone på högre breddgrader, men att det sker en viss fördröjning längre söderut. Den förra mellanistiden slutade sålunda i Europa i och med LEAP (Late Eeemian Arid Period) en ca 470 år lång period då stora delar av mellaneuropas skogar dukade under av torka, kyla, skogsbränder och stoftstormar.
  I sydeuropa förblev dock klimatet nästan lika varmt som i nutiden ytterligare några tusen år, medan inlandsisarna redan växte till i Sibirien och i mindre skala i Skandinavien.
   
  Att en måttligt högre koldioxidhalt skulle räcka för att stoppa en ny istid är tveksamt. Anledningen är att temperatur och CO2-halt verkar ha föga med varandra att göra under avkylningsskedet. Alla har säkert hört talas om att koldioxidhalten låg ca 800 år efter klimatutvecklingen vid den senaste istidens slut. Detta är i och för sig korrekt, men vad som är mycket mindre känt är att eftersläpningen är mycket större (flera tusen år) i slutet än i början av en mellanistid. Om man väljer en viss koldioxidhalt i början och slutet av den senaste (MIS 5e, Eem) mellanistiden så blir därför den motsvarande (samtida) temperaturen mycket lägre i slutet av istiden.
  Det verkar därför som om koldioxidhalten inte är särskilt beydelsefull när en ny istid inleds.
   
  Om någon vill verifiera ovanstående själv så finns data här:
   
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/antarctica/vostok/vostok_isotope.html
   
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/antarctica/vostok/vostok_co2.html
   
   
  Den relevanta perioden är ca 150,000 – 65,000 BP (omfattar då även de två små ”interglacialerna” MIS 5a och 5c)

 7. Bertel

  tty # 6
  Tack för genomgången och jag har för mig att du har skrivit om detta tidigare men nu sparar jag länkarna du angav. 

 8. Björn

  Detta är ett bra inlägg Lena, för det speglar något av hur lättvindigt forskarna kan uttala vad som helst, för facit levereras någon gång i framtiden, då alla dessa spåmän är döda. Jag citerar dig: ”……..vi kan i alla fall vara helt säkra på att forskarna som genomförde den här studien aldrig kommer att få veta om de har rätt”.
  Är det rimligt att dagens människor skall begränsa sin vardag på grund av klimatforskningens vaga hypoteser om framtiden?  Vilket ansvar har politikerna som spelar med dessa vaga hypoteser och omsätter dessa som om de vore sanningar? Med dagens och morgondagens tekniska landvinningar och möjligheter till lösningar, är det inte försvarbart att hålla mänskligheten som gisslan, bara för att klimatforskarna saknar självinsikt och akademisk ledning frikopplad från polisk symbios. Det är också dags att frigöra sig från demagogernas inflytande. Världen har inte råd att stoppa upp utvecklingen. Vi måste gå vidare och förlita oss på alla positiva möjligheter som finns.

 9. Ulrik

  Labbibia #5. Nog begriper jag, men anser att politiker oavsett parti eller ställning inte ska ha någon frizon för sanning och lögn.
  Det är därför vi alltid måste ha en opposition och det är därför vi ska ha oberoende och kunniga journalister. Detta finns inte i dag när det gäller klimatfrågan. Alla leker i samma sandlåda och i endräkt tillsammans med lobbyister. Den som kan måla upp det värsta skrämselscenariot får CO2-medaljen med evig expertstatus och pension.

 10. tty

  Och att CO2 halten måste ned till 240 ppm för att en ny istid skulle kunna starta är med förlov sagt blahablaha. När MIS 5e slutade för 117,000 år sedan var CO2-halten ca 270 ppm. Det tog 9000 år innan den hade gått ned till 240. Då befann sig Jorden mitt i stadialen MIS 5d, som var den största stadialen av alla under den senaste istiden i t ex Sibirien.  Ungefär då började dock temperaturen rätt abrupt vända uppåt igen, och ca 2000 år senare inträffar den milda interstadialen MIS 5c, då bl a Skandinavien var mer eller mindre helt isfritt (men fortfarande med tundraklimat). Då hade CO2-halten sjunkit ytterligare till 230 ppm!

 11. Björn

  I mitt inlägg 8, smög sig ett fel in där det står ”polisk symbios”. Skall naturligtvis vara ”politisk symbios”. Borde finnas en redigeringsmöjlighet.

 12. Labbibia #3
  *garv*  🙂

 13. Labbibia # 3
  Ha ha….
  😀

 14. Bertel

  Labbibia # 3
  🙂 🙂  

 15. Christopher E

  Lena,
  ”Exakt när den interglacial som vi befinner oss i egentligen borde ta slut är forskarna osäkra på men den bästa uppskattning är att det kommer en ny istid om ca 1.500 år.”
  Detta stämmer inte. Just med hänsyn till vad man lärt sig i de riktigt långa iskärnorna är ”konsensusen” nog nu snarare att det är 25 000-30 000 år kvar till nästa glacial. Det är ju egentligen vad du refererar till längre ned, att förutsättningarna nu mest liknar den långa interglacial som var långt ner i kärnan.
   
  Saken togs upp här: EPICA community members; Barbante, C; Barnes, PR; Barnola, JM; Bigler, M; Castellano, E; Cattani, O; Chappellaz, J et al. (2004-06-10). ”Eight glacial cycles from an Antarctic ice core” (PDF). Nature 429 (6992): 623–8 Länk

 16. Rolf

  @tty
   
  Håller med dig. Kan tillägga att CO2 förmodligen inte har någon nämnvärd inverkan vare sig på klimat eller istider.  Dessutom verkar det som om istider anländer verkligt abrupt, men uppvaknandet tar betydligt längre tid i anspråk. (Gäller för politiker, forskare (vissa) och istider, undrar vad som är den gemensamma nämnaren ?)

 17. Håkan Sjögren

  Lena Krantz : Du kan helt bortse från CO2-halter, då gasen inte är en ”växthusgas” då sådana inte finns. CO2 inverkar noll på temperaturer, klimat eller istider. Mvh, Håkan.

 18. Ulrik # 9
  Jag håller med dig fullständigt, vi har rätt att begära av politikerna att de faktiskt verkligen försöker sätta sig in i frågan, i stället för att använda den som ett politiskt slagträ och ett skattehöjarargument.
  Kanada hade ju nyligen en hearing i sitt parlament, där både skeptiska och AGW-alarmistiska forskare frågades ut.
  Ett föredöme, får vi någonsin se något liknande i Riksdagen? Knappast?

 19. tty

  Christopher E #
   
  Nej, någon ”konsensus” att den här istiden skall vara 25-30 000 år till finns inte och det är utomordentligt osannolikt. Det skulle innebära att den nuvarande mellanistiden skulle bli helt unik, och mycket längre än de ca 50 tidigare. Inte ens MIS 11 den hittills längsta mellanistiden kommer i närheten.

 20. ThomasJ

  Njae, måhända är det en ny istid på g i alla fall…? :
  http://www.dmi.dk/dmi/isen_tidligt_paa_faerde_ved_vestgroenland
  Mvh/TJ

 21. Christopher E

  tty #19
  Jag skrev ”konsensus” inom citationstecken, för all del, men EPICA fann MIS 11 att vara ca 30 000 år lång, så ”inte i närheten” tycker jag inte man kan säga.
  Men det blir man blivit mer övertygad om är kanske inte att nuvarande ska bli exakt så lång, utan kanske snarare att den troligen blir betydligt längre än de 10-12 000 år man tidigare mer slentrianmässigt ansett.   

 22. Christopher E

  # 21
  28 000 år för MIS 11 är mer exakt vad som står i EPICA-teamets artikel. (Länk i #15) 

 23. tty

  Det är ingalunda klart att MIS 11 verkligen var så lång. Flera studier har gett resultat ned till ca 20,000 år. Kollla här t ex:
  http://www.clim-past.net/7/437/2011/cp-7-437-2011.pdf  

 24. Christopher E

  tty #23
  Tack för länk. Det tycks mig som om längden i huvudsak är en fråga om definition eftersom kraftiga svängningar både vid början och slutet av interglacialer inte gör det till en exakt vetenskap vad gränserna går. Till exempel kan man få olika längder med flera tusen år på innevarande interglacial beroende på hur man förhåller sig till tex. Dryas. Och ännu luddigare kan bli vid gränsen till nästa glacial.
  Olika forskarteam har uppenbarligen olika åsikter. Inget ovanligt. Men jag får väl backa lite på konsensusen, även med citationstecken… 🙂
  Men igen, även om den lägsta uppfattningen av MIS11 du funnit används som mått för vår glacial nu, är den fortfarande ca dubbelt så lång som den slentrianmässiga tidigare uppfattningen, och diskussionen här i tråden om den går på ”övertid” på grund av mänsklig påverkan faller ännu djupare in i irrelevansens domäner.

 25. Efter att ha läst abstract får jag intrycket att artikeln står på mycket svag grund. Oavsett co2 så är det inte trovärdigt att nästa istid skulle starta om 1500 år då insolationen i princip kommer vara densamma som idag.