Simma lungt

 
seaotter
En havsutter vilar tryggt invirad i ett kelpblad utanför Kaliforniens kust.
Kring kelpskogarna, breda långa tångblad, växlar pH värdet med 0,3 enheter över korta tidsperioder enligt en ny studie som raporterats om på flera skeptiska bloggar, t.ex JoNova. Artikeln, publicerad på PlosOne inleder sitt abstract med påståendet att:  
The effect of Ocean Acidification (OA) on marine biota is quasi-predictable at best.
Jag har nyligen diskuterat frågan om havets pH värden och dess variationer på TCS. De alarmistiska tongångarna talar om en förestående försurning av världshaven och tillhörande problem för kalkbildande organismer. Den stående frasen har varit att världshavens pH värde har minskat från 8,2 till 8,1 sedan indutrialismens början och att IPCC prognosticerar en möjlig sänkning med ytterligare 0,3 enheter. En bild av koraller, snäckor, kräftdjur och plankton som frätts sönder av kolsyra har tecknats upp i media, se t.ex FoF artikel från 2008 där vi får veta att (tidningen heter faktiskt Forskning och Framsteg):
Ett enkelt experiment illustrerar vad som i värsta fall står på spel: lägg en bit gammaldags tavelkrita i ett glas ättika och vänta. Efter några timmar är kritan borta, upplöst i den sura vätskan. Kritan består till största delen av marina fossil, av plankton med kalkskal – en typ av organismer som än i dag spelar en viktig roll i havens näringsvävar. Skalen innehåller kalciumkarbonat som löser sig i surt vatten. Ett alltför surt hav skulle alltså fräta sönder det kalciumkarbonat som ingår i till exempel koraller, kalkalger, musslor, sniglar och sjöborrar.
I DN artikel från 2009 upplyser rubriken om att  “Varma och sura hav slår mot koralllreven” . I människors medvetenhet har under senare år spridits en bild av att det finns ett optimalt och stabilt pH värde över alla delar av världshaven. Jag får inte sällan kommentarer av typen, men havsförsurningen då? Bilden av sura hav med ett pH på 8,1 är naturligtvis en omöjlighet och regionala och temporala variationer har påvisats vid flera tillfällen tidigare. Artikeln i PLoSone har 18 olika författare, främst knutna till marinbilogiska institutioner i Kalifornien belyser med all tydlighet havens skiftande pH värden. Deras slutsatser i korthet är att vattnets pH värden varierar kraftigt på vissa ställen och är mer stabila på andra. Undersökningen gäller främst ett antal lokaler utanför Kaliforniens kust och centrala Stilla havet. Med finns också två orter från Rosshavet på Antarktis samt 2 outliers som är kända för att koldioxid strömmar upp ur sprickor ur bottenberget, i Italien och på Yucatanhalvön i Mexiko. Variationen spänner emellan 0,024 till 1,430 pH enheter. Det kan tyckas lustigt att först efter flera år av varningsrapporter någon faktiskt mäter variationen på olika platser – kanske är det ett tecken på tillnyktring?
journal.pone .0028983.g001
 
De aktuella mätplatserna
mean
 
Medelvärden för pH på de 15 lokalerna
coralreef
Olika pH värden vid 3 korrallrev.
Variationen under ett dygn vid korallrev kan skilja sig med nästan 0,3 enheter, dvs samma storleksgrad som IPCC anser kan ske generellt över de kommande 100 åren. Författarna hävdar inte att minskande pH värden inte kan utgöra ett problem i framtiden. De är noga med att påpeka att även om vissa marina miljöer är utsatta för extrema variationer innebär inte detta att de är motståndskraftiga mot en generell sänkning. Det enkla faktum att pH värdet variera inom vissa viktiga miljöer, oftast nära land eller intill kontinentalsocklar, öppnar ändock för en bredare debatt och forskningsfält om hur anpassningsbara de marina organismerna egentligen är.  Kanske är vissa områden och biologiska samhällen mycket toleranta medan andra kan vara mer känsliga. Deras artikel ger i alla händelser en mer nyanserad bild av dagens skeende än vad som framkommit i dagspress och populärvetenskaplga tidskrifter. Detta välkomnas.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Intressant text och bra sammanfattat. Låt oss hoppas att det bli seriösa studier av pH-haltens effekter istället för att automatiskt bara gripa efter något att larma med när nu CO2 i atmosfären visat sig ha mycket mindre effekt än vad som påståtts.
  Jag har ansvarat för badvattenrapportering längs en sträcka av västkusten under ett antal år. Vi letar ju mest intestinala bakterier, men även pH har mätts. Det har varierat mellan 7,9 och 8,4 vilket styrker bilden av att även livet här är vant vid en variation.

 2. Chritopher
  Tack för intressant information från Västkusten. Ocean Acidification har ju seglat upp som som ett relativt nytt fenomen, och när medborgarna efter ca 5 år lärt sig ”den rätta sanningen” av vetenskapsjournalisterna finns en oerhörd tröghet att försöka föra ut alternativ information. Jag vill inte negligera problemet, men det är viktigt att forskningen koncentreras till relevanta frågor snarare än att enbart verifiera att det är en framtida ekologisk katastrof. 

 3. Bertel

  Välskriven sammanfattning.
  Vad som stör mig åter, är just detta som du påpekar, att MSM(”vetenskapsjournalisterna”) tar inte reda på, är alldeles för blåögda eller medvetet handfallna, ifall larmen(i detta fall om pH värden i havsmiljö), som produceras av SNF, Greenpeace, WWF och/eller av ”alarmistiska” forskare i jakt på nya anslag i klimatgrytan, är sanna och att bevisen håller granskning.
   
  Åter har man all rätt att vara förbannad, milt sagt, på snedvriden rapportering i det förgångna, men det goda i sammanhanget är, att sanningen/verkligheten verkar i allt raskare tempo, komma i kapp dessa alarmprofitörer.

 4. Cristopher,
  OT men jag passar på tillfället.
  Jag har problem med e-Colin och intestinala från ett kommunalt reningsverk. Kan du ge mig lite vägledning? Om ja, vore jag mycket tacksam. Du hittar mig på min blogg. 

 5. Måns B

  Lars
  Det är ju en ganska intressant artikel, men att det finns stora variationer i pH i haven är ju ingen nyhet.
  Tyvärr så tar man ju inte heller upp särskilt mycket av den biologiska relevansen. Fast det är ju klart, det har hängt kvar en del information i MSM om att exempelvis korallreven skulle vara känsliga för pH sänkningar. Men eftersom många rev befinner under kalciums kompensatioinsdjup så är det som regel inget problem
  Det som också är intressant med med artikeln är att den visar att variationen i pH är minst där det är som mest biologiskt relevant, dvs i kalla näringrika, och pelagiska ytvatten. Det är där vi finner motorn i haven dvs de kalkbyggande växtplanktonen också där det är som mest intressant att studera vilka effekterna av acidifieringen är. Detta nämns också om än inte riktigt i klartext som en brasklapp i artikelns sista stycke.

 6. Måns B
  Du har alldeles rätt, och jag tror det framkom i min tidigare artikel att just pH värdet varierar kraftigt över dygnet på grund av växter och växtplanktons fotosyntes och p.g.a uppströmmar av djupvatten med lägre pH. Det har delvis framlagts som en nyhet, men det viktiga med denna artikeln är att fokus är just variationer, och som du nämner i de mest produktiva segmenten av världshaven.

 7. István

  Kanske vore det något för Susanna B. att skriva om?
  Hon vaknade till i dagens SvD och berättar om den stor risken med att lagra etanol i stora mängder. Det finns inga fungerande metoder att släcka en stor etnolbrand! Risk för katastrofbrand!
  En ny spik i foten för C och MP 

 8. Olaus Petri

  István, dessutom är människokroppen väldigt känslig för etanolexponering. 😉
   

 9. pekke

  István #7
  Länk till artikeln:
  http://www.svd.se/nyheter/stockholm/osakert-om-etanol-kan-slackas_6761053.svd
   
  Att etanol och metanol brinner trots att det är uppblandat med vatten är något som folk i allmänhet inte tänker på.
  Läckande spolarvätska är en vanlig anledning till motorbränder på vintern.

 10. ThomasN

  Helt OT men jäddrans rolig jämförelse mellan korrelationer.
  Soaring Debt To GDP Is More Reponsible For Global Warming Than Rising CO2 Levels
   
  http://www.zerohedge.com/news/soaring-debt-gdp-more-reponsible-global-warming-rising-co2-levels

 11. Slabadang

  Min vän marinbiologen är gladare idag!
  När artikeln om en påstådd minskning av fytoplankton reducerats med 50% pga ” Global Waaarming” tappade hon sugen och sökte nytt jobb för att hon insåg att hennes område marinbiologfi förvandlats till klimatgeschäft. mest förbannad blev hon på sina överordnadd som visste att artikeln var helt kokko men pudladé med för ”den goda sakens skull”.
  Samma uppfattning har hon om ”havsförsurningen” som ectremt oväderhäftoigt och taget ru tunna luften. Något som skulle vara intressant att få Lars Jonsson att fundera över och resonera om är den extremt sura miljö som råder i de nyupptäckta djuphavvulkanerna där livet fullständigt sjuder i skorstenar på havetsbotten som spyr ut i princip ren svavelsyra. För mig så ställer det begreppet ”försurning” i perspektiv och för den som missat rekommenderar jag å det varmaste dessa bilder från havets vrålsura mörker.
  http://www.youtube.com/watch?v=BXGF3XS-yAI&feature=related

 12. Slabadang

  Easterbrook sågar en ny studie om Glacärer sönder och samman.
  http://wattsupwiththat.com/2012/01/11/the-portland-state-university-study-of-shrinking-mt-adams-glaciersa-good-example-of-bad-science/#more-54600
  Va pysslar de med egentligen. Det är så oseriöst så man baxnar!

 13. Thomasj

  Benämningen ’acidifiering’ är totalt malplacerad och används endast för fortsatt ’scare-mongering’, således undvik detta om seriositet eftersträvas. pH-värdena (data är verkligen knapphändig) varierar egentligen enormt mht till att skalan är logaritmisk, dock behåll i minnet att pH=7,0 är neutralt.
  Intressant tråd + debatt i temat hos JoNova:
  http://www.joannenova.com.au/2012/01/scripps-blockbuster-ocean-acidification-happens-all-the-time-naturally  
  Mkt läsvärda kommentarer!
  BTW: det är inte bara havsuttern som gillar kelp… även (icke tyskar m.fl.) ’tycker'(?) oanandes oxo om det, då man extraherar ett ämne ur kelpen som förhindrar att öl skummar… 😉 I Tyskland, & tror jag även Tjeckien, ska(!) det ta ~ 7 minuter att fylla ett ½-liters glas, ’mit Blume’! 🙂
  Mvh/TJ

 14. Thomasj

  István/O.P.: Är där inte någon form av lagstiftning som förbjuder etanol i samband med bilkörning… oder?  😉
  Eller gäller; förtärd sprit får medhavas… (typ folkparker/charterflyg).. nääh 😯
  Mvh/TJ

 15. Svempa

  ThomasJ #7 Es muss eine Blume drauf sein.
  Man skall också kunna lägga ett mynt på skummet utan att den sjunker ner. 

 16. Slabadang

  OT  för E cat intresserade!
  På Lördag kl 11.00 sänds en liveintervju med A Rossi.
  http://smartscarecrow.blogspot.com/2012/01/20120105-2012-end-times-hysteria.html