Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen

d.v.s. den som gör en resa har något att berätta är ett tyskt talesätt som lär ha myntats av skalden Mattias Claudius (1740 – 1815). Ordagrant blir översättningen när någon gör en resa så kan han berätta något – vilket visar att antingen var det på den tiden bara män som reste eller så skulle även det tyska språket ibland ha användning för ett bikönat hen.
Eftersom jag är nyss hemkommen efter att ha varit i Turkiet i tre veckor så borde jag ju ha något om än aldrig så litet att berätta. Det man först och främst kan konstatera efter en sådan vistelse är att klimatfrågan inte är någon stor fråga, men jag fick ändå några tillfällen att tala om att jag är ”klimatskeptiker”.
Jag brukar dock göra det lätt för mig genom att börja med att berätta att jag är en stor optimist när det gäller den värld där mina barn, barnbarn, barnbarnsbarn och även deras barn och barnbarn kommer att leva. Sedan förklarar jag att grunden till min optimism är att kvinnorna världen runt håller på att kasta av sig ett mångtusenårigt mansförtryck och inte längre accepterar att deras enda uppgift i livet är att föda söner.
Beviset är att tvåbarnsfamiljen numera är det normala i stora delar av världen, något som ger kvinnorna helt andra möjligheter att forma sina egna liv. Sedan fortsätter jag med att hävda att jag tror att detta århundrade kommer att bli kvinnornas århundrade (eftersom jag gärna för mina samtal med kvinnor så brukar dessa ord tas väl emot). Den naturliga fortsättningen är min gamla käpphäst om att den enda riktigt viktiga uppgiften för dagens människor är att på alla tänkbara sätt hjälpa till för att ge kvinnor mer och bättre utbildning.
(I detta sammanhang kan jag f.ö. nämna att jag råkade ramla in på en filmfestival i Adana där jag fick se en dokumentär om skolgång för flickor i östra Turkiet – en film som tydligt visade att det är många som insett betydelsen av kvinnlig utbildning.)
Till sist är jag ju naturligtvis tvungen att säga att man kan ju inte vara optimist om man samtidigt tror att världen är på väg mot en klimat-katastrof, och därför tror jag förstås inte att ökningen av koldioxiden i atmosfären kommer att leda till någon sådan.
Ibland får jag t.o.m. möjligheten att sticka ut hakan ordentligt och komma med den enda klimatrelaterade förutsägelse som jag gjort nämligen att
 

jag är övertygad om att innan decenniet är över så kommer vetenskapen

att ha insett

att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol som vi har lyckats

berika atmosfären med koldioxid

så är detta det bästa som mänskligheten gjort för

livet på jorden

 
(Den främsta anledningen till det korta tidsperspektivet är att jag vill ge mina vänner en chans att tala om för mig att jag hade fel – eller jag för dem att jag fick rätt 🙂
Det intressantaste samtalet fick jag på en flygbuss på väg från flygplatsen Sabiha Gökçen in till Istanbul, där jag kom att sitta bredvid en man som beskrev sig själv som geofysiker med speciell inriktning på geomagnetism. Vi hann inte presentera oss för varann men han hann berätta dels att han bodde i Australien, dels att han varit ordförande för den internationella organisationen för jordmagnetism.
Jag tog Google till hjälp för att läsa om denna organisation och när jag hittade en australier som varit verksam inom den organisationen så använde jag Google igen och hittade ett föredrag om letandet efter den magnetiska sydpolen och kände igen min medresenär. Han heter Charles Barton och eftersom alla som kan något om jorden som jag inte kan omedelbart blir intressanta så tog jag tillfället i akt att ställa en del frågor.
I brist på inspelningsutrustning så kan jag naturligtvis bara ge ett par glimtar om vad vi pratade om. Något av det första jag fick veta var att de magnetiska polerna inte ligger still (vilket naturligtvis alla vet) men nytt för mig var att de dagligen rör sig någon eller några mil, så att till skillnad ifrån den geografiska polen så är den helt enkelt inte väldefinierad. Jag fick också veta att även om det är väl känt att jordens magnetfält f.n. håller på att försvagas så är det ifrån en historiskt sett hög nivå och vi har en bit kvar ner till en historiskt sett normal styrka på magnetfältet.
Han kände också till både Svensmark och hans medarbetare Friis-Christensen, men var osäker på om effekterna av den föränderliga mängden kosmisk strålning som når jorden som följd av solmagnetismen var tillräcklig för att påverka klimatet. Tyvärr visade det sig att trots sina djupa kunskaper om jorden och även om växelverkan mellan solens och jordens magnetfält så hade han inte kommit på tanken att ifrågasätta den rätta läran. Trots olika ståndpunkter i fråga om koldioxidens eventuella effekter så hade vi ett trevligt samtal och skildes som vänner.
Det är alltid spännande när man får tillfälle att tala om klimat och klimatförändringar med människor som har kunskaper som går utöver det vanliga.
Och avslutningsvis så är TCS för mig en blogg som med utgångspunkt ifrån klimatet och klimatpolitiken intresserar sig för den jord som vi kommer att överlämna till dem som kommer efter oss, så för mig hör frågan om kvinnors utbildning till det som vår blogg bör kunna behandla.
 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Trevlig rapport. Kanske til slut också TCS skribenter och kommentatorer kan lära sig litet om klimat och väder och inte vara så tvärsäkra ( ett passande ord). Det är naturligtvis alltid skönt att jämnt vara säker på sin sak så länge man är beredd på överraskningar. Dessvärre är det svårt att bli troende när man sysslar med verkligheten.
  Hsn
  från superskeptikern
  Lennart 

 2. Ingemar

  Tack för din reseberättelse Sten!
  Beträffande utbildning och kvinnor så verkar vi ju vara på väg mot en ny snedfördelning vid universiteten. På den humanistiska och samhällsvetenskapliga sidan vid LiU så ligger fördelningen på 60-40 kvinnodominans, dvs precis vid den punkt där vi inte längre kan säga att vi är en ”jämställd” fakultet. På de medicinska och tekniska fakulteterna är obalansen än snedare – fast åt olika håll. (Konstigt detta att folk skall envisas med att läsa sådant som de är intresserade av, utan hänsyn till myndigheternas jämställdhetsplaner :-))
  Jag misstänker att en bakslug tanke med ditt pushande för att kvinnor skall utbilda sig är att det då blir färre barn per kvinna. Och det kanske har vissa fördelar i t.ex. Turkiet. Men vem skall betala våra pensioner om det blir för få barn? 🙂

 3. Sten Kaijser

  Ingemar
  Vem ska arbeta för våra barnbarns pensioner?

 4. Lasse

  Tack för den hoppingivande reseberättelsen. Vi lever på en jord som aldrig haft så många människor på sig, där ser jag det stora problemet inte att nån skall bli utan pension! Men tvärsäker är jag inte.

 5. Thomas

  Det här stycket fann jag intressant för hur bakvänt även en vetenskapligt kan tänka när hans ideologi står på spel:
  ”Till sist är jag ju naturligtvis tvungen att säga att man kan ju inte vara optimist om man samtidigt tror att världen är på väg mot en klimat-katastrof, och därför tror jag förstås inte att ökningen av koldioxiden i atmosfären kommer att leda till någon sådan.”
   
  Först bestämmer sig Ribbing för att han är optimist och ur detta drar han slutsatsen att CO2 inte kan vara något problem.

 6. Sten Kaijser

  Thomas,
  om du nu ska beskylla någon för bakvänt tänkande så tycker jag inte att du ska anklaga CG när det är jag som skrivit inlägget
  och som du vet så var det trots allt tvärtom – koldioxiden har jag varit skeptisk mot i minst tio år men så länge som jag befarade att vi befolkningsökningen var ohejdbar så kunde jag inte bli en riktig framtidsoptimist
  och det är bra mycket roligare att se barn och barnbarn runt sig om man är optimist om framtiden – eller hur

 7. Gunbo

  Ingemar #2,
  ”Men vem skall betala våra pensioner om det blir för få barn?”
  Invandrare – från Turkiet t ex.   

 8. Gunbo

  Sten Kaijser,
  ”Tyvärr visade det sig att trots sina djupa kunskaper om jorden och även om växelverkan mellan solens och jordens magnetfält så hade han inte kommit på tanken att ifrågasätta den rätta läran.”
  Du har inte kommit på tanken att det kanske är tack vare sina djupa kunskaper han inte kommit på tanken att ifrågasätta ”den rätta läran”.
  😉    
    

 9. Tege Tornvall

  Tankeväckande rapport!
  Wenn man eine Reise tut, hat man was zu erzählen. Enkelt sätt att kringgå ickefrågan genus i allmängiltig sak.
  ”Man” betyder på båda språken ”man i allmänhet”, vem som helst men ingen särskild, den talande/skrivande inbegripen.
  Att med ”man” syfta på föregående subjekt är därför oftast missvisande. Ofta undrar man (den som läser, vem som helst) vem som åsyftas med ”man”. Många texter innehåller flera olika ”man” med olika underförstådda men oklara syftningar.
  Ibland är nog oklarheten avsiktlig för att dölja vem talaren/skribenten egentligen menar. Det gäller även passivformer utan agerande/ansvarigt subjekt.
  Rättvisande syftningar är t.ex.: regeringen = den, två debattörer= de, ett institut = det, etc.
  Mer språkligt: det lilla ogräset ”så” slinker in på helt onödiga ställen, ibland som ersättning för komma. I det tyska citatet finns inget ”so”, utan det har halkat in på svenska bananskal. Utan att vilja mucka gräl med vare sig Sten eller andra tycker jag att alltför flitigt bruk av ”så” ger ett pratigt och oprecist intryck. Jämför:
  När en kropp nedsänks i vatten, ringer telefonen / När en kropp nedsänks i vatten så ringer telefonen.
  Detta har i sig inte ett skvatt med klimatet att göra!
  Synpunkter?

 10. S. Andersson

  Tege: Just det. Den där nya inriktningen på TCS med kvinnors utbildning skulle man kanske utvidga till utbildning överhuvudtaget. Och vi kanske skulle börja med den svenska nationens alltmer bristande kunskaper i tyska språket?
   
  Så det så! 🙂
   
   

 11. Slabadang

  Bra Sten!
  Känslor vs resultat. Funktionalism mot symbolhandlingar. Det ”hårda” mot det ”mjuka”. Fakta mot ideologi. Jag är allt mer förundrad över hur stort avståndet kan vara mellan ovanstående och ännu mer förundrad över hur ideologiska resonemang kan kväva kraven på rationalitet funktion och resultat.
  MPs sist lagda budget är väl bästa bevis på ovanstående. Det blir en resa i rent totalt flum och en kvalificerad överkurs i kapitalförstöring när 41 MDR skall ”satsas” på ”klimatet”. Varför har kvinnor lättare lyssna till och värdera symbolhandlingar före funktion och reala resultat? Vi vet att kvinor i allt större utsträckning sympatiserar med förslag utifrån ett känslomässigt plan. Varför kan inte både de män och kvinnor som röstar på dessa grunder tugga tuggummi och gå på samma gång? Vad är poängen med att slänga iväg 41 MDR när resultaten blir absolut NADA! Vad är poängen med att mäta ”satsningar” i hur mycket pengar man gör av med istället för vad vi konkret får för dem? va faan e de för fel? När Sverige står för 1.6 promille av co2 och flyget står för en flugskit i sammanhanget… finns det någon som tänker överhuvudtaget inom miljö och välfärdsförstörelserörelsen?
  Empati och solidaritet är känslor, bra känslor men helt värdelösa om de inte omvandlas till konkreta handlingar som ger mätbara resultat. Att vilja men inte kunna döljs bakom ”satsningar”. Debatten om var och hur varje krona gör bäst nytta drunknar helt när de ideolgiska posörerna tar de främsta positionerna och tävlar om  att föreslå största volymen pengar till aktuellt ändamål. Vi får ett ökande avstånd mellan ide`och  relevanta fuktionella resultat. Flumsamhället breder ut sig på bekostnad av vad som utgör grunden för välfärdsamhället nämligen de regler som naturligt styr oss privat, vi måste se till och ta ansvar för att de resurser vi har används så effektivt vi kan. Det gäller även i företag men av någon konstig anledning så försvinner eller reduceras denna funktionella prioritering när man får leka med andras pengar.
  Vi måste tillbaka till att värdera nyttan och ”satsningarna” från det funktionella underifrånperspektivet där vi först bestämmer hur varje krona används bäst, till att därifrån bestämma hur stora ”satsningar” skall bli och på vad. Nu är det tvärtom som gäller och de mätbara funktionella resultaten blir en ren happening och med så flummiga målsättningar att resultaten inte ens går att följa eller utvärdera. Flumsamhället gör oss fattigare och sänker välfärden och det genomsnittliga IQ´t där seriösa konsekvensanalyser blir allt mer sällsynta.
  Med MPs 41 MDR rätt ut i friska luften och regeringens 167 miljoner satsade på ideolgiskt driven genusatrologi så har vi ett antal saker att strama upp ordentligt. Prioritering efter nytta och funktion är en bra början.

 12. Sten Kaijser

  Hej Tege,
  när jag först kom att tänka på talesättet mindes jag det fel, men letade rätt på det och det fanns ett  ”so”  redan i den tyska versionen (kanske är  ”så”  rentav ett urgammalt tåneord ifrån tyskan : ).  Precis som du ville jag egentligen skriva ”den som gör en resa har något att berätta”  men jag ville ligga lite närmare ursprunget och därför blev det som det blev
  Gunbo  #8
  Av det samtal vi hade lät det inte riktigt som att det var de egna kunskaperna som gjorde att han trodde på koldioxidhypotesen, däremot hade han kanske vänner och bekanta som trodde på den. Det är ju ibland så att inom områden där datormodeller kan prövas mot verkligheten så blir de så småningom så bra att utövarna litar på dem. De tror då ibland också på andras modeller. Knäckfrågan är ju om datormodellerna inom klimatläran verkligen har justerats efter observationerna.
  Mig förefaller det som om de grundläggande antagandena om klimatkänsligheten inte har ändrats trots alla observationer som tyder på att den överdrivits i modellerna
   

 13. Björn

  Tack för en positiv berättelse! Det där med jordmagnetiska fältet, tror jag har långt större betydelse för klimatet än vi ännu vet. Det finns ju forskningsresultat som visar att utan det jordmagnetiska fältet skulle solvinden sopa bort allt försök till bildning av en atmosfär. Men man vet också att jordmagnetiska fältet fungerar som ett skydd mot kosmisk strålning och att detta skydd försvagas när solfläcksminimum råder. Vilket samband kan detta ha med att jordmagnetiska fältet försvagas?
  Det finns allt för många frågetecken kring de fysiska fenomen som omger jorden, för att en enda faktor som tron på CO2, skall inom ett trovärdigt och intellektuellt vetenskapssamhälle, kunna godtas som förklaring till klimatets drift.

 14. Tack Sten!
  Personliga upplevelser och tankar ger läsaren ett stort mervärde.  
  Jag tror också att den väg som leder till störst framgång för mänskligheten är utbildning och demokrati.
  Inte minst för kvinnor!
  😀
      

 15. Slabadang

  Tege Tornvall!
   
  Snälla Tege. Lova att du inte analyserar mitt språkbruk på samma sätt! 🙂
  Jamenar du har väl forhoppningvis inte tid och förstår vilken enorm arbetsinsats det skulle kräva? 🙂 Jag uppskattar dock din uppmärksamhet och svenska språkets försvarare är allt för få! Själv tillhör jag mer svenska språkets förbrytare och använder det mest med köttyxans precision och handhavande.

 16. Björn

  Tege Tornvall [9]: Det är ju så! Därmed basta!

 17. OR

  Tack Sten!
  De magnetiska polernas rörelser tänkte jag på i samband med ett tidigare inlägg, om ökande och minskande is vid polerna. Finns det någon undersökning av eventuell samvariation mellan magnetismens förändringar och isvariationerna? Har de liknande frekvens?  

 18. Sten Kaijser

   OR #17
  tyvärr tänkte jag inte på att ställa den frågan när jag talade med honom

 19. Lasse

  Detta att vi bör koncentrera våra ansträngningar på att lära främmande språk tycker jag är bortkastad tid.
  Vi har snart program med röstigenkänning som kan översätta tal till tal.
  Detta kan de som lärt sig teknik fixa åt oss.
  Att det sen inte blir perfekt får vi nog ha överinseende med:
  http://translate.google.se/#sv/de/Den%20som%20g%C3%B6r%20en%20resa%20har%20n%C3%A5got%20att%20ber%C3%A4tta.

 20. Sten Kaijser

  Lasse #19
  jag fruktar att det någon gång i framtiden kommer att utbryta krig därför att någon tog illa upp över vad den trodde att någon annan sagt, när det bara berodde på ett dåligt översättningsprogram

 21. Gunbo

  Sten Kaijser #12,
  ”Av det samtal vi hade lät det inte riktigt som att det var de egna kunskaperna som gjorde att han trodde på koldioxidhypotesen, däremot hade han kanske vänner och bekanta som trodde på den.”
  Det låter nog mest som en hypotes, en spekulation. 
  ”Mig förefaller det som om de grundläggande antagandena om klimatkänsligheten inte har ändrats trots alla observationer som tyder på att den överdrivits i modellerna”
  Vad jag vet finns det ännu ingen som med säkerhet känner till klimatkänsligheten. Det finns en del antaganden ja. Dessutom bygger väl AGW-hypotesen inte bara på datormodeller?        
    

 22. OR

  Slabadang #15
  För kinesiska slaktare lär det gälla att hugga i lederna, för att spara eggen och jobba snabbare och lättare. Vad du än tänkte på med ”köttyxans precision” tycker jag iallafall inte du hugger i ben särskilt ofta!
  och #11
  Jag tillhör dem som aldrig kunnat tänka på att köpa annat än en begagnad bil, och just varit tvungen att göra det igen. Det är ovanligt förmånligt (att köpa) just nu och jag kunde få en bil för i stort sett en årskostnad. Hade det bara funnits elbilar skulle det inte ha funnits en andrahandsmarknad, åtminstone inte med nuvarande batteriteknik? Apropos kapitalförstöring. En minskning av massbilismen är antagligen ofta en önskvärd effekt för dem som propagerar för elbilar. Vad jag kan förstå skulle det skilja på dem som hade råd med ny elbil och dom som inte alls kunde ha bil. Danmark motarbetade länge massbilism med höga punktskatter, men det var skatt som bilägaren fick betala, inte skatter som tagits av de billösa för att subventionera bilägarna.
  I Schweiz har det blivit förbjudet att överhuvudtaget marknadsföra någon bil som miljövänlig.         

 23. LBt

  Sten K,
  med tanke på hur vår energiförsörjning ser ut måste din fossila övertygelse kännas befriande. Man kan möjligen fråga sig hur väl underbyggd den är, en forskare och ”superskeptiker” som L Bengtsson säger tex ”Under innevarande århundrade måste klimatproblemet på något sätt åtgärdas då risken för en farligt stor global uppvärmning inte kan uteslutas. Här är helt visst ledande forskare eniga”.
  Men bortsett från den fossila delen har vi samsyn. 

 24. Thomas

  Sten #6 Jag ber om ursäkt för att jag skrev fel och helt orättvist beskyllde Ribbing för ditt bakvända tänkande. 
   
  ”och det är bra mycket roligare att se barn och barnbarn runt sig om man är optimist om framtiden – eller hur”
   
  Säkert, men det säger ingenting alls om vilka risker som finns här i samhället.

 25. joel

  ”Wer eine Reise tut, hat etwas zu erzählen!”
  Funkar väl oxå, eller har jag gått vilse i den tyska pannkakan?

 26. joel

  Äsch. Glömde ju ett ord i början. Så tänkte jag:
  ”Jemand, wer eine Reise tut, hat etwas zu erzählen!”

 27. Gunbo. om något skall benämnas en hypotes, en spekulation så är det väl ditt:
  ”Du har inte kommit på tanken att det kanske är tack vare sina djupa kunskaper han inte kommit på tanken att ifrågasätta ”den rätta läran”.”
  Sen fick du svar på varför Sten gjorde bedömningen han gjorde. Varefter du spekulerade i att din egen spekulation ändå borde vara giltig(are?)
  Vidare: ’Klimatkänsligheten’ är ingen fysikalisk egenskap som kan mätas, eller ens etableras till ett visst värde (+ konfidensinterval). Det är en (efterhands-)konsstruktion, ett försök att definiera ngt som kvantitativt beskriver den gravt förenklade bilden (föreställningen hos en del troende) om ett klimat som en tal (global medeltemperatur) som varierar pga ett annat tal (summan av forcings) genom ett ytterligare skalärt tal (klimatkänsligheten).
  Men för att återgå till ditt utmanande:
  Vilken uppskattning av ’klimatkänsligheten’ till de nivåer som IPCC håller fram, och som utgör grunden till klimatalarmismen och även -debatten, hävdar du inte bygger på datormodeller?
  OBS: AGW-hypotesen existerar. Dess existens är öht inte ifrågasatt eller det minsta kontroversiell. Det som all diskussion kring ämnet handlar om är kvantitativa utsagor (extremt hög klimatkänslighet) som vissa menar skall accepteras som ställda bortom tvivel, som de menar kan härledas ur AGW-hypotesen och användas för att förutsäga vädret (dess medelvärde) hundra eller fler år fram i tiden.
  Och jo, alla profetior om framtiden bygger på (oftast numera data-) modeller.

 28. Tege Tornvall

  25-26 Joel. Båda går bra.

 29. Pelle L

  Nja, ”etwas” stör satsrytmen, det skall vara was.
  Eller kanske korrektare ’was      🙂

 30. Apropos tyska utsagor så tycker jag att den här är en pärla:
  Warum so einfach tun, wenn man es so schön eingewickelt machen kann?

 31. Thomas, de som gör ”vilka risker som finns här i samhället” till sitt livsinnehåll (och väldigt gärna också sin försörjning) säger ju heller ”ingenting alls om vilka risker som finns här i samhället
  Nästan undantagslöst har de ju fel, ofta tokfel. Och de saker som de ändå får rätt på är mest bara rena självklarheter av typen: Varje mynt med en framsida har också en baksida, vilket alla som lever i den riktiga verkligheten ju måste hantera dagligdags.
  Vidare har du logiskt fel i dina anklagelser mot Sten. Han beksriver inte en vetenskaplig metodik att närma sig en fråga. Utan säger uttryckligen ngt annat, nämligen hur han i sociala situationer brukar leda in diskussionen på ämnet.
  Frågan är väl snarare hur en (vetenskapligt iaf ’utbildad) person kan läsa texten och dra slutsatsen att vad som hävdas är:
  Först bestämmer sig Ribbing för att han är optimist och ur detta drar han slutsatsen att CO2 inte kan vara något problem”
  Helt makalöst sloppy thinking! Hur många halmdockor lyckades du klämma in i bara den enda meningen, Thomas?
  Allvarligt Thomas, UI kan (iaf ibland) komma med bättre halmdockor än du nyss.

 32. Cald Bildt har just hållit tal i FN och visat att han inte vet att isen i Arktis flyter. Men hur är det med ”twice as fast”? Om Global Average nu är = 0 så blir 2×0= , ja vad då?
  http://www.regeringen.se/sb/d/15778/a/200492
  Mr President,
  
In this world of connected nations, geography is sometimes of little consequence.
 Distances involved might seem enormous.
But the melting Arctic ice cap in the north can still pose an existential threat to small island states in the south.
 The Arctic is warming twice as fast as the global average. And right now – as we are gathering here – the Arctic Sea ice cover has receded so much that it has reached a new historic minimum.
There is less ice this autumn than ever before in recorded history.
  The impact of climate change is global.
The world is not on track for keeping the increase in global average temperatures to below two degrees Celsius.
We need urgent progress in the negotiations under the United Nations Framework Convention on Climate Change, and effective implementation of globally agreed outcomes.
Sweden calls upon everyone in this hall to do their utmost to contribute to ensuring this occurs, and developed nations should take the lead.
  There are severe challenges – and great opportunities.
Technology brings new possibilities. To reduce emissions. To increase growth. To move towards a truly sustainable future.
  As the current Chair of the Artic Council – composed of the eight nations whose landmass extends beyond the Northern Polar Circle – Sweden will make its contribution.
Together, we will set an example of positive co-operation in an area drawing rapidly increasing global attention and where, not long ago, many were predicting competition and conflict.
…
  Thank you. 

 33. L Cornell … Bedrövlig läsning. Och underhållande i all sin idioti

 34. Janne

  OT,
  Rockström och Mattias Klum har precis suttit oemotsagda i P4 Extra och beklagat sig. De presenterade sin nya bok.
  Programledaren försökte försiktigt (och vinklat, kanske för sakens skull) påpeka att det finns ju skeptiker till människans påverkan. Och det förklarades lite översittande att skeptikerna inte förstår.
  Som extremväder nämndes att det redan kommit snö i norra Sverige, är det verkligen särskilt ovanligt så här års?
   

 35. Tålis

  Det är inte ovanligt med snö så här års i norr. Minns 1976, då första snön inför vintern 76/77 i Kirunatrakten kom kring den 20 augusti.
  Sista snön för föregående vinter 75/76 samma år kom i början på juni, då Kiruna fick 1-2 dm snö. Minns det väl, för jag kom söderifrån iklädd sandaler. Fast egentligen har de knappt sommar där, utan 9-10 månader vinter och 2-3 månader dåligt skoterföre.

 36. Bengt Abelsson

  Janne # 34
  Det är väl självklart att Den Globala Uppvärmningen leder till tidigare snöfall.
  Eller att det inte blir någon snö alls.
  Eller mittemellan.
  Åt pipan går det i alla fall. Så det så!

 37. Gunbo

  L Cornell
  Bildt vet nog vad han talar om när han säger: ”
But the melting Arctic ice cap in the North….”
  Saxat från Wikipedia:  
  ”An ice cap is an ice mass that covers less than 50 000 km² of land area…” 
  Han talar alltså om inlandsisen på Grönland.
  Du skriver: ”Om Global Average nu är = 0 så blir 2×0= , ja vad då?”
  Global Average är ca 0,8 C, i Arktis ca 2 C. Det är något mer än 2 x – eller hur?   
        
     

 38. Ingemar Nordin

  OR #22,

  Tänk, jag har precis också införskaffat en (bättre) begagnad bil! Min gamla är 14 år och hade gått 26 000 mil. På bilverkstaden tyckte de att det var lite onödigt tidigt att byta bilen – men jag är väl en ängslig typ. Elbilarna kommer inte i närheten av vad fossilbilarna klarar av. Jag har sett siffror på att ett batteri klarar c:a fem års omladdningar, sedan är det dags att byta, vilket kostar skjortan. Men som sagt, elbilar är väl mer en leksak för de riktigt rika.

  LBt #23

  Att bli panikslagen inför ett så osannolikt hot som att människan skulle kunna orsaka någon katastrof genom utsläppen av CO2 (uppvärmningseffekten avtar ju logaritmisk) är helt befängt. Särskilt som denna panik i sig innebär ett mycket större och säkrare hot, nämligen en avveckling av industrisamhället, lägre produktion av mat och en ökad svält i världen. 

 39. Ingemar Nordin

  L Cornell #32,

  Carl Bildt kanske skulle bli gladare om han istället tittat på siffrorna för Antarktis. Kanske skulle han t.o.m. bli mindre benägen att slänga skattebetalarnas pengar på meningslösheter.

 40. L

  #34, Klum sa att skeptiker är en extremt liten grupp som förnekar bla bla..
  Sen sa han att han ville visa skeptikerna hur verkligheten ser ut eftersom deras åsikter baserades på något annat. Låter bekant, fast tvärtom.
  Roligast är väl ändå att programinslaget handlade om en ny bok av Klum och Rockström där dom vill få alla att förstå hur verkligheten ser ut. Alltså den extremt lilla grupp som är skeptiska…

 41. Det är rent ut sagt för djefligt. Herr Bildt borde verkligen skärpa sig. Och att TV släpper fram ”nyttiga idioter” som Rockström och Klum är etter värre. Ibland tror man att det är nån sorts hjärnimplantat som placerats in. Det är tamejfan inte konstigt att många människor att det är en stor konspiration. Det finns ju inga fakta som talar för katstrofteorierna men de får ändå höra dagarna i ända att det är en klimatkatastrof på väg.
  Om det nu är så att det är ovanligt tidigt som det kommer snö i norra Sverige så inte phan får det mig att bli orolig för ”Global Warming”. Och inte heller blir jag orolig för att en ny istid står för dörren även om det skulle ligga närmare tillhands.

 42. Och om någon nu kommer dragandes med att Global Warming för med sig ”Extrema väderhändelser” och att en av dem kan vara för tidig snö i Norra Sverige kommer jag att kräkas lunch med gott rödvin.
  AGW är ett virus som är ett hot mot hela mänskligheten eftersom det förstör rationellt tänkande och ersätter det med religiöst katastroftänkande.
  Ära vare gud i höjden, denna har jag gjort i slöjden!

 43. Gunbo, hävdar du nu att Grönland är mindre än 50 000 km2? Alltså motsvarande 224 km i kvadrat? Sen tycker jag också att du bör göra åtskillnad på ’har värmts upp’ respektiva ’värmer upp’ (pågående = ’is warming”).
  Och att av dessa ~0.7 C kan öht bara ca hälften kan ha orsakats av CO2 är du säkert medveten om. Men det är ändå störande att alarmistsidan vid varje gatuhörn eller sväng i debatten vill smyga in saker som missleder, som försöker blanda bort korten, som syftar till att få det att se mycket värre ut  …

 44. Gunbo

    Saxat från Thesaurus:
  Noun
  1.
  ice cap – a mass of ice and snow that permanently covers a large area of land (e.g., the polar regions or a mountain peak)
    

 45. Peter Stilbs

  Ingvar #41 – jag tror inte ”nyttiga idioter” är korrekt diagnos – de två herrarna har hittat en gångbar affärsidé och kör den – kanske de intalat sig själva att de sitter inne med sanningen – eller så är det den vanliga ”försiktighetsprincipenursäkten”. Bedrövligt att SR/SVT igen ger dem reklam – Wijkman och Rockström fick en kvart i morgonsoffan för mindre än ett år sedan (?). 

 46. LBt

  Ingemar N #38,
  vem menar du grips av panik? Var Lennart B beträffar var han tydlig i detta inlägg som du känner väl, Läs, sprid och kommentera, och som jag i alla delar stöder.

 47. Argus

  1975, yes i Juni.
   
  Jag ryckte in på I22 (Kiruna). Första morgonen jag vaknade…… satan: tjockt läskigt snötäcke.
   
  Försummar aldrig att berätta detta för ’intresserade’ lyssnare. Förresten, jag var på området för bara några år sen. Nu ere dagis, plåtverkstad & slikt på kasernområdet.
   
  O tempora, o mores!

 48.  
  Gunbo  #37
  Det tror jag inte, Bildt anspelade nog på de aktuella nyhetshändelserna.
  Men även om det var Grönland så är ismängden där inte mindre nu än flera gånger tidigare.
  Menar du att temperaturen i Arktis ökat med 2 C? Var finns den källan?
   . 
  Gunbo # 44
  Jag undrar om man inte skall uppfatta ordet ”land” mer bild(t)ligt talat i betydelsen global yta. ”polar regions” tyder ju på det.
   . 
   
  Kaijser: Jag vill tacka dig för det här
  Citat:
  jag är övertygad om att innan decenniet är över 
  så kommer vetenskapen att ha insett
  att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol 
  som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid
  så är detta det bästa som mänskligheten gjort för
  livet på jorden
   . 
  Förutom det tankeväckande innehållet, som jag håller med om, är det ett utmärkt exempel på den tyska grammatik med pluskvamperfekt och konditionalis som du och jag fick traggla en gång i tiden.
   . 
  Ditt möte med C Barton fick mig att tänka på följande samband
  http://www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2012/09/sol-o-dagtemperatur.jpg
   .
   Jag är nog lite mer pessimistisk inför framtiden eftersom jag tror att vi går mot kallare tider. Jag har ju ett vad om det med I Nordin.
   . 
   

 49. Gunbo

  L Cornell #47,
  ”Menar du att temperaturen i Arktis ökat med 2 C? Var finns den källan?”
  Här t ex:
  http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/temperature_clouds.html
  Här hittar man också information:
  http://acia.cicero.uio.no/factsheets/1_arctic_climate_trends.pdf
  ”Arctic average temperature has risen by twice the global average rise in the past half-century, with some parts of the Arctic experiencing even greater increases, especially in the past few decades. Temperatures have increased sharply in recent decades over most of the region, especially in winter. Winter increases in Alaska and western Canada have been around 34°C over the last half century.”
   
     
     
    
   

 50. Ulf L

  Om skolutbildning för flickor. I Bangladesh pågår oavsiktligt ett intressant experiment. Bangladesh är muslimiskt och pojkarna går i koranskolor där de bland annat lär sig recitera koranen, på arabiska, ett språk de inte förstår. Flickor går i kristna skolor och lär sig räkna, läsa och skriva. De kommer att ha verktygen för att kunna utnyttja de möjligheter framtiden ger. Kvinnorna kommer att kunna ta makten. Vad kommer männen att göra för att behålla sin makt?

 51. Peter #45
  Lite dålig syftning av mig. Jag menade att MSM är nyttiga idioter.

 52. Ulf L.
  Intressant!

 53. Iven

  Eftersom trådens inledande citat kommenterats med olika synpunkter, är det kanske motiverat att nämna här, att citatet tagits från ”Urians Reise um die Welt” (Matthias Claudius) och i original är: ”Wenn jemand eine Reise thut, so kann er was verzählen”. Uranius kom då bland annat till Nordpolen, där han tyckte, att det var så kallt, att det var bättre därhemma… Tyskarna har en förkärlek för ordspråk i alla livets situationer och använder därför detta citat när någon berättar om sina reseäventyr. Sten Kajsers översättning till Svenska är helt korrekt, men behöver inte betyda, att endast män reste ut i världen på Matthias Claudius tid.:-) 

 54. Björn

  Tålis [35]; Kan nämna att det var solfläcksminimum 1976. Följande data från amerikanska NOAA kan vara användbar om man vill följa solfläcksutvecklingen från år 1700. Stort M i tabellerna står för maximum och litet m för minimum.
  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/INTERNATIONAL/yearly/YEARLY

 55. Gunbo

  Ulf L #49,
  ”Vad kommer männen att göra för att behålla sin makt?”
  Jag gissar att de kommer att förbjuda sina hustrur att förvärvsarbeta och i stället stanna hemma och serva sina män. 😉   
    

 56. Gunbo
  Så  nu menar Carl Bildt en av dessa ’polar regions’ (plural) igen!?
  Eller ”the melting Arctic ice cap in the North” som han själv pratade om? Men du menar alltså att han inte alls pratade om akrtis, utan syftade specifikt på Grönland (som är ngt annat, och därför har ett eget namn). Hur gjorde du för att avgöra det? Fjärrskådade du igen hur utrikesministrar egentligen tänker?
  Tror du ens själv vad du skriver?
  Lite lustigt med er klimathotsanhängare. Jag vet inte hur ofta jag hört från sådana att Grönlad inte är arktis, att väder inte är klimat, att den och den inte är ’klimatforskare’, eller ju har en agenda osv.
  Men klimatargumenten tycks visst ha benägenheten att bara gälla om de pekar åt ett specifikt håll. Åt andra hållet (dvs mot hotet) påstås de visa hur dumma skeptikerna ju är … Ia alla fall om man tror på klimathotsvännerna själva.

 57. Ingemar Nordin

  LBt #46,

  Jag tänker inte diskutera Lennart Bengtssons åsikter via dig. (Jag har en hel del kritiska synpunkter på hans åsikter om att värmen kommer – vänta bara.) Utan det är din alarmistiska ståndpunkt som jag är ute efter. Varför tror du att klimatet kommer att värmas upp till de höjder (minst 3 grader) som IPCC förutspår?

  Och om ändå denna högst osannolika prognos skulle inträffa, vad är det som får dig att tro att man skulle kunna göra något åt det?

  Alternativet till IPCCs högst spekulativa och alarmistiska prognos är ju att vi med ganska stor säkerhet måste ödelägga industrisamhället och att miljardtals människor svälter. Det är helt enkelt inte rationellt att försöka stoppa klimatets svängningar till det priset oavsett vad det beror på.

 58. UnoK

  Ingemar #2 och Sten #3
  Att den arbetande generationen (invandrare eller inte) skall betala för den f.d. arbetande generationen var en idé som verkade vettig under en evig befolkningspyramid. Den fungerade också på backstugetiden, eftersom det nästan alltid fanns fler barn än föräldrar.
  Allteftersom pyramidens bas smalnar och toppen tjocknar, så övergår kroppen så sakteliga till en pelare, och där upphör pensionssytemets logik. Än värre om pelaren blir som en tratt.
  Så om inte barnbarnen, så i vart fall barnbarnsbarnen, får nog ”spara til äldre dar” – och därmed är vi tillbaka där vi var för hundra år sen… 

 59. LBt

  Ingemar N #57,
  om du vill ödelägga samhället är det din sak, jag har inga ambitioner åt det hållet, det är därför jag till fullo stöder de synpunkter Lennart B ger uttryck för i sin Newsmillartikel. Har du läst den?

 60.  

  Vad gäller Rockström och Klum så kör de med det vanliga dravlet,
  1 en klimatskeptiker förnekar att människan påverkar klimatet
  2 de är en extremt liten skara
  Bägge påståendena gäller förmodligen just klimatförnekare, men naturligtvis inte klimatskeptiker.
  Eller med andra ord, Rockström och Klum håller sig inte till sanningen utan hittar på hej vilt. Rätt skamligt när man tänker på det!
         

 61. För den som vill lyssna på inslaget:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=5289910#srcomments

 62. Greger

  Först när Slavemang kommer ut ur garderoben kan man ta hans inlägg på allvar!

 63. Tålis

  Klimatskeptiker är en extremt liten skara! Vilka friska kan vara skeptisk till att klimatet finns?
   
  Själv är jag, som nämnt tidigare, inte ett dugg klimatskeptisk. Naturliga variationer har inte upphört och inget talar för att CO2 styr klimatet. Klimatet påverkas inte globalt av männikskan – åtminstone inte mätbart – , men väl lokalt. Uppvärmningen är inte ens global, då ca 30 % av alla markstationer visar ingen eller avkylande trend.
   
  Gör vi ett antagande att CO2 stått för all uppvärmning efter 1970/80 så är den ca+ 0,3 °C och det motsvarar halva effekten av en dubblering av atmosfärens CO2-halt. Alltså, finns ingen anledning att tro att andra halvan ska ge mer. Så max +0,3 °C till kan vi förvänta om det vore sant (antagandet). Det finns dock inget som talar för att antagandet är sant….

 64. Ingemar Nordin

  LBt #59,

  Har du inga egna argument? Har du något sakligt skäl att hålla med Lennart Bengtsson i allt? Eller går du bara på auktoritetsargument? Du ägnar ju din mesta tid åt att kritisera oss som är skeptiska mot den gängse politiska, stormediala bilden av klimathoten.

 65. Thomas

  Ingemar #57 Du belyser med ditt sista stycke så väl vad UI skrev i sitt senaste inlägg:
  ”Om det nu skulle bli några klimatförändringar (antropogena eller naturliga) så kan vi anpassa oss. Vi människor är nämligen otroligt påhittiga och kluriga. Den mänskliga kreativiteten är en resurs som aldrig kommer att ta slut! Så det finns inget att oroa sig för: framtida generationer kan säkert lösa eventuella problem orsakade av klimatförändringarna. Det enda problem som vi inte kan lösa är att använda avsevärt mindre fossila bränslen: detta skulle oundvikligen orsaka en omedelbar kollaps av civilisationen och omätligt mänskligt lidande och misär.”
   
   

 66. Slabadang

  Greger!
   
  Haddeduttan då!!. Har du fyllt elva ännu? Uppvisar du hela din mentala förmåga med argument från kissobajsåldern? och pratar samtidigt om att bli tagen på allvar ? Hur tänker du då?

 67. Slabadang

  Kul från WUWT om konsensus:
   
  “A consensus means that everyone agrees to say collectively what no one believes individually.”

 68. LBt

  Ingemar N #64,
  jag kritiserar er där jag finner skäl att kritiseraoch det kommer jag att fortsätta med.
  Inledningen till detta meningsutbyte är #23 där jag för Sten K påtalar att hans välsignelse av det fossila bruket kanske inte är helt underbyggt.
  Härifrån får du ett utfall om panik #38 och ödeläggelse
  för att i #57 bluddra om alamism, 3 grader, IPCC och förnyad ödeläggelse
  och i #64 söka argument, gnäller i vanlig stil om gängse politik och stormedia.
  Som sagt min enda bidrag i denna meningslösa pajkastning är att jag för Sten K påtalat att forskare som tex Lennart B ger uttryck för en avvikande uppfattning om det fossila bruket. Hur du ur detta hamnar i dina utfall överlåter jag åt dem som är intresserade att fundera över.

 69. Ingemar Nordin

  Thomas #65,

  Och? Finns det något som talar emot? Överallt där man försökt att på politisk väg dra ned koldioxidsutsläppen så misslyckas man skändligen. Enorma belopp läggs på meningslösa ”förnyelsebara” kraftkällor, statsfinanserna hamnar i kris, matpriserna ökar (hur många miljoner fattiga dör inte redan idag på grund av de höga matpriserna?). Detta samtidigt som CO2-produktionen ökar.

  Det är en skandal att media inte diskuterar vad en panikslagen klimatpolitik leder till, och kommer att leda till. Att fnysa åt det hela som du och UI gör är så naivt, okunnigt och cyniskt att ni faktiskt borde skämmas.

 70. Thomas

  Ingemar #69 Är verkligen Sverige så otroligt mycket hemskare än USA?

 71. Tålis

  Konsensus är svenska och betyder enligt SAOL: ”Sammstämmighet mellan parter som har olika intressen”. Så på svenska finns ingen konsensus om klimatet! Ja/nej, vilket skulle det vara?
   
  På engelska är betydelsen annorlunda (dictionary.com): majority of opinion eller general agreement or concord; harmony

 72. Ingemar Nordin

  Thomas #70,

  Det finns bara två beprövade sätt som visat sig ”fungera” för att minska koldioxidproduktionen, åtminstone på kort sikt: Att ersätta kol med gas som i USA, samt att konjukturen går ned, som då industriproduktionen föll drastiskt under den förra krisen 2008. En tredje metod, som dock inte ännu prövats, är att bygga ut kärnkraften. Och eftersom både gas och kärnkraft verkar vara uteslutna för Sveriges del så får det väl bli nedläggning av industri och transporter då?

 73. Ann L-H

  På bokmässan ramlade jag över en bok som, vad jag vet, inte varit diskuterad här på TCS. Boken finns i serien FORMAS Fokuserar och heter Osäkrat klimat – laddad utmaning (2009). Ett kapitel kommer från meteorologiprofessor Eigil Kaas’ penna. Kan någon här presentera honom som något bredare vore jag tacksam.  
    

 74. Thomas

  Ingemar #72 ”En tredje metod, som dock inte ännu prövats, är att bygga ut kärnkraften.”
   
  Vad kallar du erfarenheten från Sverige? Du hittar en figur av historiska utsläpp här:
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/
   
  Allt är inte kärnkraften, men nog hade raset i slutet av 70-talet en hel del med den att göra. Sen har vi andra åtgärder som gradvis hårdare bränslestandard på bilar kopplad till höga skatter och energistandard på bostäder, där den senare dock vad jag förstår halkat efter jämförbara länder.
   
  Sverige har utsläpp per capita som är tredjedelen av USA:s och nog beror en hel del av den skillnaden på politiska beslut.

 75. Ingemar Nordin

  Thomas #74,

  Det där var en intressant bild. Det är en förvånansvärd nedgång. Kanske skulle man visa den för MP och C?

 76. Thomas 74
  >Sverige har utsläpp per capita som är tredjedelen av USA:s och nog beror en hel del av den skillnaden på politiska beslut
  Jag kan tänka mig en hel del andra orsaker. Du får gärna substansiera ditt påstående.
   

 77. Thomas #74
  Som sagt, när du har en poäng är det inte på den här sajten du behöver stånga pannan blodig. Det är på den sk ’miljöngagerade’ sidan som motståndet sunda beslut är störst. Där man inbillar sig att 1700-tals teknik och dita livsstil är ngt romantiskt och eftersträvansvärt. Fullständigt i strid med verkligheten.
  Men poängen att olika länder kan ha olika stora CO2-utsläpp behöver ju kompletteras med en sak till. Mig veterligen har inga politiska beslut att styra utsläppen av CO2 haft någon verkan. Det är främst ekonomiska skäl som gör att konsumtionsmönster ändras. Och utveckling av teknik (när sådant tillåts, dvs inte förhindras av stat/korperativism)
  Och det återstår fortfarande att etableras att CO2 faktiskt är ett problem. Både i sig. Och än mycket mer jämfört med alla problem som tillgänglig energi faktiskt löser, löser bra och billigt. (Och då har jag inte ens tagit med ’högt beskattningsbart’)
      

 78. Ingemar Nordin

  Thomas #74,

  Sverige har utsläpp per capita som är tredjedelen av USA:s och nog beror en hel del av den skillnaden på politiska beslut.

  Som din länk så klart och tydligt visar, så började nedgången av Sveriges CO2-utsläpp långt innan några politiska beslut om detta hade tagits. Nedgången råkade bara bli en konsekvens av bl.a. utbyggnaden av kärnkraft. Samma sak med USA:s minskning av CO2 på senare tid

  Lagen om oförutsedda konsekvenser, du vet. I exempelvis Tyskland så har koldioxidutsläppen tvärt om ökat, trots alla politiska beslut om motsatsen.

 79. LBt
  Jag håller med Ingemar, du kommer sällan med substantiell kritik av vad som faktiskt tas upp här. Eller argumenterar för de sakr du mest bara påstår.
  På siståne har du haft två teman:
  1) Du håller med Lennart B, om att där kommer att bli problem, och 
  2) Om där inte sker ett ’trendbrott’ i arktis fortsätter trenden (som du har definierat att den är sedan 1979).  OK, en tredje har varit:
  3) Vår livsstil måste (borde?) på ngt sätt ha ett sammanhang med dåliga, eller bara observerbara väderskeenden. 
  Punkter 2) & 3) är lite larviga, men angående pkt 1) har jag aldrig sett Lennart B klargöra vad dessa ’problem’ skulle vara, hur stora de skulle vara, hur omfattande relativt alla andra problem som mänskligheten också brottas med, eller ifall eller vad som kan göras för att mildra dem, och till vilken kostnad, och ffa jämfört med de andra ’alternativproblem’ som man skulle behöva avstå från att försöka hantera för de använda resurserna.
  Inget alls. Och dessvärre har jag inte heller sett en enda som tror på ett klimathot att ens närma sig de frågorna. Alltså vad som öht realistiskt kan uppnås, hur mycket och till vilken kostnad, och jämfört med alla alternativ som man realistiskt kan och behöver välja mellan.
  Och iom att så många (alla) totalt undviker att ens försöker att hantera detta, vad som gäller i verkligheten, har jag svårt att riktigt tro att den (verkligen) är intresserade av det de säger sig brinna för. Alltså att motivet är (iaf delvis) ett annat.
   

 80. Thomas

  Jonas #77 Inte har väl Sverige tillgång till så dramatiskt mycket bättre teknik än USA? Så hur förklarar du den dramatiska skillnaden?
   
  Ingemar #78 CO2 var väl ingen stor fråga när kärnkraften byggdes ut, men visst var miljön ett motiv, för att spara de sista älvarna och slippa luftföroreningar. Även därefter har våra utsläpp minskat långsamt medan de i USA under motsvarande tid ökat, bortsett från de senaste åren. Smågnetande år från år kanske inte är så dramatiskt, men det har ändå effekt.
   
  Om man som i Tyskland stänger kärnkraft och bygger ut kolkraft är klart utsläppen ökar ökar oberoende av vad politikerna säger. Det är vad som beslutas som har betydelse, inte vad som sägs.
   
  Det förvånar mig att du inte kände till hur Sveriges utsläpp minskade, det trodde jag var allmänt känt bland miljöintresserade oberoende av på vilken sida de står.

 81. Ingemar Nordin

  Thomas #80,

  Kanske andra här visste det. Men för mig var det en överraskning att CO2-produktionen gått ner så så tydligt under så lång tid. Jag inser nu att jag hade en den naiva uppfattningen att nedgången var ett resultat av politiska beslut att minska CO2 i slutet av 90-talet och under 00-talet. 

  Hursomhelst, så får jag backa på mitt tidigare påstående att det bara finns två beprövade vägar att minska CO2-produktionen. Den tredje metoden är också beprövad. Men slutsatsen kvarstår att så länge utbyggnad av gas eller kärnkraft inte är aktuell i Sverige (tack vare MP och C), så återstår bara en industri- och transportavveckling.

 82. Thomas, jag vet inte vad du opponerar dig mot. Du bemöter ju inte vad jag faktiskt sa.
  Sverige har och ffa hade då varken egen olja, kol, eller naturgas i relevanta mängder. Utan byggde ut vatten- och kärnkraft. Av ekonomiska skäl och det var ju bra beslut. Och ej motiverat av ngt CO2 hot.
  USA behövde då inte göra den omställningen, och valde att fortsätta som tidigare. Av ekonomiska skäl, och ej motiverat av CO2.
  Och hade inte kork-miljörörelsen fått fnatt över ’strålning’ hade båda länder troligen både haft mer, bättre och effektivare kärnkraft. Och lägre CO2 utsläpp, ifall man nu tror att detta på ngt sätt skulle vara skadligt för planeten.
  What’s your point? 

 83. Börje S.

  #82
  Palme använde koldioxidargumentet som slagträ i debatterna om kärnkraften. 

 84. Det finns många andra aspekter på utsläpp per capita.
   – USA är ett oljeland. De flesta transporterna drivs med olja
   – Mycken el framställs med olja och kol
   – Avstånden är stora. Har  någon ett värde på befolkningstätheten?
   – Amerikanen ha en högre levnadsstandard och gör av med mer energi per capita
   – Amerikanarna är ett resande och flyttande folk. Man flyttar dit det finns jobb och många tar tom med sig huset
   – Transporter. Hur många PeterBuilt är det per capita?
  Den amerikanska kulturen är mycket annorlunda

 85. Håkan Bergman

  Thpmas #74
  ”energistandard på bostäder, där den senare dock vad jag förstår halkat efter jämförbara länder.”
  Inte konstigt faktiskt, vi började med en standard långt över resten av Europa, bortsett från övriga Norden och Schweiz och möjligen Österike. Ett fett dipp för oss var dock miljonprogrammet, politiskt drivet såklart, varken före eller efter har vi byggt hus med så usel standard ur energisynpunkt.
   

 86. Another green pipe dream, electric cars, bites the dust.
  http://notrickszone.com/2012/09/29/no-future-in-sight-for-electric-cars-says-toyota-german-auto-economics-professor/
   
   

 87. ThomasJ

  Tyska för ’dummies’:
  Wollen Sie keinen Schnapsen haben, können Sie schlipsen!
  Kan du (tung-)brottas så(!) kan du tala tyska.  🙂
  Ref Jonas #82: ’What’s your point?’:
  Is there ANY point from that namned… at all??  🙄
  Mvh/TJ

 88. Lars W

  Ann L-H #73
  Egil Kaas är hängiven varmist och opponent till Svensmark. Jag har hört honom på radion. 

 89. Thomas

  Ingvar #84 ”- Avstånden är stora. Har  någon ett värde på befolkningstätheten?”
   
  Den är nästan exakt densamma som för Sverige.
  Både Sverige och USA är glest befolkade länder med mycket råvaror. Den stora skillnaden är energieffektivitet.
   
   

 90. Ulf L

  Den stora nedgången i koldioxidutsläppen kom mellan 1979 och 1985. 1979 är året för den andra oljekrisen och mellan 1980 och 1985 togs 6 kärnkraftverk i drift. Vad jag vet ersatte dessa framför allt kol och oljedrivna kraftverk. 
  Det har inte varit förbud som drivit fram minskningen av koldioxidförbrukningen i Sverige. Det har varit tillstånd.

 91. Ann L-H

  Lars W #88 – Tusen tack, det var vad tonen i hans kapitel ”Okritiskt datafiske bakom kritik mot IPCC” signalerade. Den aktuella boken finns i serien FORMAS Fokuserar och heter Osäkrat klimat – laddad utmaning (2009) och Formas är kort för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande dvs en statlig myndighet.

 92. Christopher E

  Thomas #74
   
  ”Sverige har utsläpp per capita som är tredjedelen av USA:s och nog beror en hel del av den skillnaden på politiska beslut.”
  Kanske om man definierar ”vår herre” som politiker 😉 . Sverige har helt enkelt inte likt USA begåvats med stora mängder lättillgängliga och billiga fossilenergireserver. Hade vi haft det, skulle vi använt dem också. Att tro något annat är hyckleri.
  Sedan är de stora avstånden i USA en viktig faktor. Att använda befolkningstätheten som mått är ett feltänk. Vi har bara – knappt – tre storstäder som i amerikanska mått ligger nästgårds. I USA behöver man flyg för att resa inom landet mellan storstäderna. I Sverige är det norrland som drar ner  tätheten, men hur många reser dit?
  Till detta tillkommer rent kulturella skillnader som större bostäder, stora varma delar av landet som kräver AC på jobb och i bostäder, samtidigt som värme krävs på vintern (kontinentalt klimat) osv, osv
   
  Men skillnaden mellan Sveriges och USA:s koldioxidutsläpp beror i mycket liten utsträckning på ”politiska beslut” i syfte att påverka utsläppen. Just nu är USA på väg att uppfylla Kyoto utan att ens ha ratifierat avtalet. I Europa ökar utsläppen trots rabiat klimatpolitik… kan det bli tydligare?
   
  Ingår förresten den jämfört med USA mycket större andelen utlandssemestrande (Thailand…) i de svenska inhemska siffrorna?

 93. Lars W

  Ann L-H #91
  Ja man kan ju undra sig över att en statlig myndighet hänger sig till alarmism.

 94. Lasse

  Intressant att se hur vi minskat vår CO2 belastning så radikalt sedan mitten på 70 talet.
  Intressant också att det är så obekant för de flesta. Det sätter onekligen vår extrema politik och höga kostnader för CO2 utsläpp i en annan dager. Den har haft styreffekt men frågan är om det behövs mer här? Vi har redan styrmedlen i funktion! Ökande styrmedel kan då ge mer utsläpp eftersom vi lever i en öppen värld där importen inte beläggs med nån form av CO2 skatt. Detta har varit tydligt , när vi länge importerade el från Ryssland allt vad ledningarna tålde.

 95. Sten Kaijser

  LBt #23
  Hej, förlåt att jag inte svarade redan igår, men eftersom du följt den här bloggen ett tag så trodde ajg att du kände till argumentenför varför jag, inte bara tror, utan är övertygad om, att man kommer att ha insett att berikningen av atmosfären med koldioxid är bra för livet på jorden.
  Anledningen är att ”det växer bättre” och att med mer koldioxid så tål växter ett torrare klimat. Innan decenniet är över så kommer vetenskapen att ha insett att detta är den viktigaste effekten av den ökade koldioxidhalten.

 96. Börje S #83
  Ja, argumenten mot(!) kärnkraften var många och dumma. Men för att den faktiskt blev av när det skedde var de huvudsakligen rationellla. 
  Palme tog över Sverige efter att Erlander hade ’ägt landet’ under decennier, och skapade raskt masssor av nya konfliktytor. I kärnkraftsfrågan hamnade han på defensiven och valde att försöka spela med dom dummaste.
  Men hans bedömning var ju ’rätt’. Först först ’långt efter hans död’ inser folk i bredare mening hur tossiga hans idéer var.  
   

 97. Börje S.

  Jag vet inte riktigt vad du menar i ”96. Palme var för kärnkraft och använde en tidig variant av AGW (tanken var helt ny för mig) för att argumentera just för.
  Själv hängde jag på de som var mot och tågade med dem till Barsebäck.
  Det var ju dumt.
  Men rätt kul.

 98. LBt

  Sten K #95,
  visst känner jag dina argument. Men du kan väl inte mena att din övertygelse räcker för att tillåta ett gigantiskt klimatexperiment som berör hela mänskligheten? Din övertygelse är ju omöjligt något annat än något du tror dig veta.

 99. Jo, Palme och (s) var för kärnkraft, men förlorade valet 1976 pga av det. Och gjorde (efter Harrisburg) en tvärvändning angående folkomröstning, där man ’lovade’ en avveckling till 2010. Och det tog också nästan trettio år innan den dårskapen slutade förpesta energipolitik och debatt i Sverige. Och det blev dyrt. Vindkraftseländet vi dras med nu är en konsekvens av detta. Alltså att centern gav upp sitt kärnkraftsmotstånd. Så på sätt och vis lever vi fortfarande kvar med följderna av den politiska dumheten då. Se också på Tyskland som skall stänga alla kärnkraftverk (inom sju år?) pga av en tsunami som Fukushima-verket från 60-talet klarade av trots att allt runtomkring förstördes

 100. Ingemar Nordin

  LBt #98,

  Vad tycker du om experimentet med att till stora kostnader som får länders ekonomi att gå på knä lägga om energiproduktionen till ”förnyelsebart”?

  Vad tycker du om experimentet att med bindande avtal överlåta den nationella makten till olika FN-organ som har fått för sig att CO2 är farligt?

  Vad tycker du om experimentet att sätta politiskt koppel på en förut ganska fri och oberoende vetenskap?

  Vad tycker du om experimentet att fördyra varor och transporter genom skatter, samt att dirigera människors energiförbrukning?

 101. LBt

  Ingemar N #100,
  de som haft förmågan att ta till sig mina kommentarer har noterat att jag eftersträvar ett åtgärdsprogram som på intet sätt äventyrar utvecklingen och världsekonomin. Eftersom detta är huvudbudskapet i Lennart B:s Newsmillartikel refererar jag gärna till den. Detta som svar på dina frågor.
  Men detta innebär inte att man kan eller får förneka att vårt fossila bruk kan bli förödande för kommande generationer och bortse från vårt ansvar i denna del. Lennart B är noggrann med att inte bortse från detta. Kunde även SI och TCS ta till sig detta och lyfta debatten över dagens polarisering skulle mycket vara vunnet.

 102. Kul inlägg från Climate Realist,den kalla atmosfären på Venus
  (-175 C),fryser carbon dioxinet till torr snö.rekom,, läs den.
  ALI.K.