Vindpark Nordbillingen

Nordbillingen
I maj 2007 överlämnade Länsstyrelsen i Västra Götaland ett förslag på områden av riksintresse för vindbruk till Energimyndigheten. Bakgrunden var att länsstyrelserna fått i uppdrag att se över befintliga områden samt ta fram förslag på nya områden som kan vara lämpliga som riksintresse för vindbruk enligt 3 kap 8 § Miljöbalken. Länsstyrelsens första förslag ledde till kraftig debatt och ifrågasättanden eftersom det bland annat omfattade Nord- och Sydbillingen, Brommö, Mösseberg och Halle- och Hunneberg. I mars 2008 presenterade Länsstyrelsen ett reviderat och ”slutligt” förslag där dessa känsliga områden utgått.
Energimyndigheten har under maj 2008 pekat ut totalt 423 områden i Sverige som är av riksintresse för placering av vindkraftverk. Inget av dessa områden finns i den del av Västergötland som rymmer platåbergen.
Vallebygdens Vind AB utarbetade under vintern 2008/09 ett förslag till vindkraftspark med ursprungligen tolv kraftverk på Nordbillingen. Verken skulle uppföras på ömse sidor om en skogsbilväg som sträcker sig norrut från Ljungstorp. Mot bakgrund av detta beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Skara den 26 januari 2009 ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av policyn. En ytterst märklig handläggning av ärendet av ärendet enligt min mening.
Planen innebär att ”intresset vindbruk” prioriteras inom det aktuella området, förutsatt att det tillgodoses i enlighet med det aktuella och i planen redovisade förslaget till vindkraftpark. Projektet innebär att man inom ett ca 6 km2 stort område bygger en vindkraftpark/gruppstation med sju vindkraftverk.
Jag har av Föreningen Svenskt Landskapsskydd talerätt i detta ärende. Synpunkter på samråd är inskickade och jag väntar nu på svaret. I veckan som gick aktualiserades ärenden genom att vindbolaget aviserade att man ändrar planen och vill bygga 190-metersverk.
Jag fick då en hyggligt lång taletid i P 4 Radio Skaraborg. Inslaget börjar ca 5,40 min in i programmet.
Lyssna och ge kritik 🙂
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Jättebra Jonny. Lugnt, sansat och faktabaserat. 
  Det måste vara väldigt svårt att opponera sig mot dina åsikter.
  Man kan trycka hårdare på att vindkraft likt all annan energiproduktion kräver att man utnyttjar jordens resurser. Det verkar som om folk tror att vindkraft är ”gratis” miljömässigt. Vad är som gör att man definierar vindkraft som förnyelsebar och inte kärnkraften. Om vindkraftsverken måste bytas efter 20 år då kan man väl inte kalla de förnyelsebar energi. Begreppet förnyelsebar är ju meningslöst. Jag såg på Vattenfalls hemsida att man har definierat torvbrytning som förnyelsebar… Obegripligt. Kärnkraft GENIV kan man möjligen se som förnyelsebar, då man kommer av kärnavfall producera ny energi.

 2. Jonny Fagerström

  #1 Tack för det!
  Detta var ju en direktsändning, vilket jag gillar det bäst för då kan man inte bli sönderklippt i efterhand. Man kan i gynnsamma fall också ta och behålla initiativet 
   

 3. Jag är imponerad av hur väl du motiverade motståndet mot projektet! Det märks att du är erfaren och mycket kunnig. Jag bor på Kinnekulle och får ledig tid framöver. Kan kanske vara till hjälp. Jag har en del erfarenhet av att ”hantera” lokala media.
  Jag tror att många tänker att vinden är gratis och då blir vindkraft billigt.
  Vi kanske hörs!

 4. Jonny Fagerström

  #3 Bra! Hör av dig i så fall.
  Och Kinnekulle som är ett av de mest kända platåbergen är i sanning skyddsvärt. Jag har hört lite om byggnationerna vid Blomberg men vet inte mycket om detta.

 5. Jonny, jag bor i Blomberg. Det måste vara bostadshus runt Blombergs station du hört om. Några vindkraftverk lär inte byggas på ”Kullen”!

 6. Jonny Fagerström

  #5 Skönt att höra, jag måste ha missuppfattat eller så var det ett annat Blomberg… 🙂

 7. Ingemar Nordin

  Mycket bra inlägg i radion. Klar, tydlig och faktaspäckad argumentation argumentation.

  Finns det några lokalpartier (apropå föregående tråd) i närheten som tagit upp frågan? Ofta så går ju rikspartierna på tvärs mot sina lokala dotterpartier. MP t.ex.? Eller har de alla reducerats till röstslavar via partipiskan?

 8. Jonny Fagerström

  #7 Jag vet inte ännu hur det ser ut. Jag har inte börjat inventera det politiska läget. Jag vill först få svar på samrådsremissen. Jag tror att det kan finnas ett motstånd mot förstörelse av platåbergen i flera partier.

 9. Slabadang

  Johnny F!
  En suverän ”hisspresntation” av galenskapen med vindkraften. Man förstpr varför vindprånglarna måste vara livrädda för en öppen offentlig debatt. Det är inte så lätt att försvara galenskaper och ditt argument om vinkraften som 1 Helt onödig är svår att bemöta. Bara det argumentet i sig räcker långan väg.
  Bra jobb!!!

 10. Ann L-H

  OT – Senaste nytt från Sveriges framsida och sanningsvittnet GT:
  ”Tiden är sanningens bästa vän. I takt med att temperaturen stiger faller många av skeptikernas argument”.
  Vem har sagt detta? Jo, huka er alla på TCS, det är en av Västsveriges klimatstoltheter professorn och forskaren Christian Azar som i Chalmers magasin uttalat sig om klimatskeptikernas misstro mot vetenskapen. 

 11. Mycket bra Jonny.
  Det känns bra att ha en så kunnig och kompetent person i ”närområdet”.

 12. Bertel

  Jonny.
  Du skötte dig väldigt bra. MVG    🙂

 13. Ann L-H #10
  Han kanske inte har förstått att våren är på väg 🙂

 14. Olaus Petri

  Mycket bra och redig framställning Johnny, dessutom framförd på ett mycket sympatiskt sätt.

 15. Slabadang

  Ann LH!
  Vilket självmål ! Och de blir alltmer patetiska och framstår som allt mer okunniga.
  Tiden är förbi då de kunde kläcka ur sig vad som helst och ingen kunde säga emot. Nu är de rökta bara de kommer i debatt med en trekvartskunnig klimatskeptiker. Det är väl bara airheads till journalister och politiker som går på klimatbabblet fortfarande.

 16. Jonny, har just talat med Götene Kommun. Blir aldrig vindkraftverk på ”Kullen”. Kommunen har 30 snurror. Man påstår att dessa täcker 40% av områdets förbrukning.