Vindkraften levererar inte

Elflöden 20200624

Källa:https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/

Här ovan visas en ögonblicksbild av situationen för våra elflöden igår vid 11-tiden. Vår egen produktion räcker för närvarande inte till för att täcka behovet och vi måste därför importera el från andra länder. Uniper konstaterar att:

”Just nu är Sverige nettoimportör av el och block 3 på Karlshamnsverket stöttar återigen med kraft när överföringsbegränsningar och låg vindkraftsproduktion sätter vårt elsystem under press.”

De har alltså sparkat igång ett oljeeldat kraftverk för att möta bristen i vår elproduktion. Trots det behöver vi också importera el. Mitt i sommaren. Högtrycket som ligger över vårt land ger oss varmt och soligt väder utan blåst. Då fungerar inte vindkraftverken. Vilken överraskning. Skulle inte de ersätta kärnkraften var det tänkt?

Grattis Sverige för en energimix som inte fungerar och som kommer att fungera ännu sämre i framtiden om vindkraften tillåts breda ut sig ytterligare och förstöra naturen och människors livsrum både ute i naturen och för en del hemma i sitt eget hus!

Det är så många som har försökt lyfta fram att vindkraften inte är någon bra och hållbar lösning men regeringen och kommunerna har kört på ändå. Slagit dövörat till. Vad som kan hända om ett högtryck lägger sig stillsamt till ro i hela Nordeuropa mitt i vintern vågar jag inte tänka på. Regeringen har ju lite att förklara i så fall men låt mig gissa hur det kommer att låta. ”Vi såg det inte komma” och ”vi har varit naiva” är två förslag.

Om vår regering är så blind och naiv gång på gång borde de kanske lyssna på sakkunniga i ämnet  istället för dem som skriker högst. Kvalitet före kvantitet. Det brukar bli bättre då.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Robert Norling

  Det ser inte bättre ut nu på morgonen.
  Klockan 07.00 började vi återigen importera el och just nu Importerar vi 632 MW.
  Tur för oss att det var rekordmycket snö i fjällen gångna vintern som nu smälter och vattenkraften kan producera på max.
  Det är även rekordhögt elpris i mellan/syd Sverige 149,9€ MWh i Norge kostar en MVh 1,53€.
  Men detta visste väl vår gröna politiker skulle komma, eller?

 2. pekke

  Hear ! Hear !

  Notera också att vårt grannland Danmark just nu kl. 0800 25 juni måste importera el trots att deras värmekraft just nu står för 80 % av deras elproduktion.
  Danmark: förbruk: 4450 MW värmekraft: 1335 MW vindkraft: 330 MW import: 2780 MW.

  Fanns ju en anledning till att vinddrivna kvarnar försvann när ångmaskinen kom.

 3. Michael E

  Det finns ytterligare en aspekt. Den reservkraft vi har i form av vattenkraft ligger i norra Sverige och det är begräsningar i elnätet som gör att den inte ”når” fram till södra Sverige. Så talet om att vind och sol kan utgöra 20% av energimixen pga att vattenkraften ska kunna balansera ut när vind och sol inte levererar är behäftat med avsevärda begränsningar. Redan 2018 varnade de Svenska energiföretagen för att elnäten inte håller en tillräcklig standard och pekade på att Sverige kunde förlora så mycket som 150 mdr då företag väljer att lägga nyetableringar utanför Sverige med en säkrare energiförsörjning. Vi börjar nu skörda konsekvenserna av den lekstuga för miljöaktivister som Svensk energipolitik förvandlats till.

 4. Kaj Wahlberg

  Sverige går mot en energikatastrof. Reaktorer i Södra Sverige läggs ned samtidigt som stamnätet blir allt mer föråldrat och inte klarar av att försörja de södra delarna av landet. En kall vinterdag kan vi bara lita på vattenkraft och kärnkraft. Tveksamt om det går att importera någon el i den situationen. I Finland bygger man ut kärnkraften så att landet blir allt mer självförsörjande. Landet är ett föredöme i många avseenden. Man planerar på lång sikt och inte bara till nästa riksdagsval. Detta förutseende fungerade utmärkt vid Coronaepidemin. Erforderlig skyddsutrustning fanns redan från starten av epidemin. Många liv sparades tack vare detta. Själv kommer jag att köpa ordentligt med ved till vintern. Våra myndigheter går inte att lita på längre. Var och en måste själv förbereda sig för det värsta.

 5. Jonas

  En gång i tiden brukade sossarna säga att vi skulle ha tillgång till billig el för att säkra jobben.

  Vad säger de idag ? Nån som vet ? Säger de nånting överhuvudtaget om vår energiförsörjning ?

  Visst känns det som att vår regering mörkar. Medborgarna får egentligen ingen information om vad som är tänkt när det gäller elförsörjning, utom att den ska vara fossilfri och förnybar (d.v.s. inte kärnkraft).

  När vi har ställt om till fossilfritt – Kommer vi ha el 24/7 ? Vad kommer el att kosta? Borde inte våra politiska partier svara på dessa två frågor ?

 6. Lasse

  Allt tal om ny teknik som skall rädda oss.
  Det är i söder det saknas stabil elproduktion.
  Vi saknar en ledning som skall förse oss med el.
  Vi måste satsa på ny teknik säger MP Torvatt.
  Vi har satsat på ny teknik, men den funkar inte!
  Eller hur är det med den kabelsträckning som skulle ge oss i söder ett tillskott?
  Sydlänken?

 7. Stefan Eriksson

  Kanske det rent av vore ”bra” med en partiell avkoppling till följd av ”bristsituationen” i stamnätet. Jag tänker då närmast på ”väckarklockaeffekten” som lär vara tydlig dessa varma sommardagar. Hur har vi inte vant oss vid all komfortkyla i köpcentra och kontorslokaler? Det skulle inte dröja länge innan ett ”ramaskri” hörs från allmänheten som i övrigt har en ganska ringa förståelse om hur ett system för säkra elleveranser fås att fungera.
  ”Klimatet” inomhus ( hos en fritt vald varuhuskedja) lär upplevas som belastande när kylanläggningen lägger av. Mer belastande än klimatet utomhus.
  Eventuellt en ”väckarklocka” som får folk i allmänhet att tänka på hur sårbart systemet är, och då ingen lekstuga för naiva verklighetsförnekare.

 8. Håkan Bergman

  Vi får innerligt hoppas att våra stora sjukhus har fungerande reservkraft i dessa tider.

 9. Stefan Eriksson

  Jag hörde precis Tovatten (Mp) tala (i SR P1) om att strategin framgent skall vara att ”kapa topparna” i elkonsumtion. Det vore ”klädsamt” om han också då pekar ut vilka konsumenter han anser vara ”toppar” i sitt resonemang. Vad och vilka delar av elanvändningen avses? Jag utgår från att han själv ”går före” och visar på hur det skall göras. Jasså inte det!!.

 10. Anders Norbäck

  ”Kapa topparna”, hmm finns många namn på saker och ting men varför inte använda det som bäst beskriver verkligheten och då är det väl fråga om el-ransonering man menar.

 11. Christer Eriksson

  Lena Melin på Aftonbladet har en elegant förklaring till elbristen, jo det hela beror på att kkv stängdes av för revision.Och för att klara elbristen så startades några observera ordvalet STAbILISATORER,Reglerkraft vill jag minnas att det heter.Sedan så gör hon stor sak av att Ringhals 1 fick lov att startas upp.
  Var det inte dessa vindkraften skulle ersätta.
  Tanken slår henne inte hur det skulle gå när samtliga kkv är nedlagda.
  Förnekelsen är total på Aftonbladet.
  Sedan så skall tydligen Tyskland använda stabilisatorer som drivs med gas när deras kkv är nedlagda.Skulle inte vind och sol ersätta deras kkv.

 12. Per Erik Kihlstedt

  Föreslår att vi slutar tala om energipolitik och i stället fokuserar på effektpolitik, för att tvinga politikerna att lära sig skillnaden.

 13. Stefan Eriksson

  #12
  MYCKET bra förslag, om än jag hyser tveksamhet om att det skulle fungera att ”tvinga” politiker att lära sig de allmänt vedertagna förhållanden som förklarar skillnaden mellan effekt och energi.
  Hoppet står nog hellre till att finna politiska företrädare som då har den kunskapen, att låta företräda oss i en framtid.
  Inför nästa val kan ju frågan ställas:
  Kan Ni som aspirerar på en riksdagsplats redogöra enkelt för förhållandet effekt-energi?
  Den som då svarar utan att rabbla massa politiskt snömos kan då anses vara valbar.

 14. Jan

  #9 Stefan Eriksson

  Vi får hoppas på skenande elpriser och blackouts vintern och sommaren 2022 inför riksdagsvalet. Saknas kompetens nog för att i förväg förstå följderna av beslut och brist på beslut återstår endast den hårda vägen att lära sig..

 15. Roland Salomonsson

  Såg en uppgift om att majoritéten av Vindkraften i Sverige ägs direkt resp indirekt av kinesiska globala storbolag. Skulle Sverige vilja krypa ur sitt ”energislaveri”, så lär knappast Kina stillatigande åse detta. de kommer att kräva återbetalningar och räntor för utestående lån. Detta lär bli en kostnad som hindar att någon ersättning med kärnkraft aldrig kan byggas. Blir det problem med kontinuerliga, avbrottsfria el-leverander så utlöser sannolikt en väsentlig rad av svenska storföretag sina utflyttningsplaner. Därmed försvinner på några år de skattemedel som skulle kunna rädda svensk nationalekonomi.
  Några idioter tycks ha läst Science Fictionfantasier av LeGuin (motsv) och inte kunnat skilja fiction från verkligheten.

  Kommentar modererad

 16. #6 Lasse
  ”Eller hur är det med den kabelsträckning som skulle ge oss i söder ett tillskott?”

  I bästa fall tas sydvästlänken från Örebro till Skåne idrift till hösten.
  https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/

  Då vi har lagt ner 5 kärnkraftverk i södra Sverige, Barsebäck 1 och 2, Oskarshamn 1 och 2 och Ringhals 1 plus 4 oljekraftverk i Stenungsund och byggt vindkraft bör man ju inte blir förvånad över att det blir knapert med el då det inte blåser. Värre blir det i vinter då även Ringhals 1 läggs ner.
  Om man transporterar växelström från norr till söder förbrukas reaktiv effekt. Därför vill svensk kraftnät ha Ringhals 1 i drift för att producera sådan.

 17. #16 Rättelse

  Det är Ringhals 2 som är nerlagd. Ringhals 1 är på väg att starta.

 18. Mario

  #11 Är Ringhals 1 i drift just nu?

 19. Joachim Andersson

  Kapa toppar betyder nog att skatten höjs periodvis.
  Mindre effekt och mer skatteintäkter i god MP’anda.

 20. Lasse

  Sökte info om den likströmskabel som skulle överföra el söderut.
  Den tycks vara i funktion efter12 års krångel.
  Nån som vet?
  https://www.energinyheter.se/20200512/21914/svenska-kraftnat-forbereder-sydvastlanken

 21. Som det ser ut nu är väl MP och miljövänstern det största klimathotet, eftersom man konsekvent vägrar att acceptera en stabil och fossilfri elproduktion från kärnkraften. Inte ens gen4-kärnkraften vill man diskutera. Så de har mycket att förklara för sina barn och barnbarn när de undrar varför vi inte gjorde mer.

 22. Anders Norbäck

  #20 Sydväst länken är delvis i drift, växelströmdelen mellan Östansjö-Barkeryd är i drift meden liströmsdelen mellan Barkeryd-Hurva driftas i Oktober 2020.
  För mer information se:
  https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/

 23. Björn

  Just nu, 185.76 Euro för en MWh, alltså approximativt 1.86 kr/kWh. Skandal! Kärnkraften levererar bara ca 3000 MW.

 24. Christer Eriksson

  Karin Petterson kolumnist på Aftonbladet tycket att vi skall ge 10 åringar rösträtt så dom kan påverka hur politikerna hanterar klimatfrågan.
  Ja ja låt dom bestämma så får dom se hur bra det blir.

 25. Daniel Wiklund

  Tänk om det vore lika lätt att lägga ner MP som det verkar vara att lägga ner kärnkraften. Luleå kommun har i veckan satt upp mängder med plakat med reklam för den rätta vägen, den smala vägen, den man promenerar, joggar eller cyklar på. Väntar bara på plakat som sitter vid bilvägarna, för att varna för den breda vägen, som leder till fördärvet. Det är lätt att vara bäst i Luleå, enligt en av texterna på plakaten så är man bäst om man väljer den smala vägen. Det kanske kommer plakat vid systembolaget. För många besök där kan leda till fördärvet, visserligen inte mycket klimatavtryck, men desto mer sjukvårdsavtryck, och i några fall rättsspparatavtryck. Frågan är hur långt man är beredd att gå när det gäller uppfostring av folket. Just nu mullrar åskan, den fanns inte innan vi började köra bil.

 26. Anders burman

  Och inte tjänar vindkraftproducenterna nåra pengar heller.Ändå envisas man med att bygga mer.Kanske man gör förlustaffär från den vinstdrivande verksamheten och hoppas på ännu mer hjälp från staten?

 27. Bert Nilsson

  Alla dessa nya laddstolpar som ska sättas upp blir säkert moderna och försedda med möjlighet att stängas av från nätet vid behov. Det talas dessutom om sådana som ska kunna köras baklänges och tappa ur effekt från anslutna bilar som backup. Exempel på smarta nät utan en tanke på konsekvenserna.

 28. Adepten

  #8 Håkan Bergman
  ”Vi får innerligt hoppas att våra stora sjukhus har fungerande reservkraft i dessa tider.”
  Det ska vi inte hoppas på för dessa reservaggregat är inte dimensionerade att driva ett helt sjukhus. Om de fungerar förses endast operationssalar och intensivvårdsavdelningar med ström. Övriga delar av sjukhuset kommer att mörkläggas även ventilationssystem och värmesystem kommer att gå ner för räkning.

 29. #26 Anders Burman,
  ”Ändå envisas man med att bygga mer.”

  Det är kvotplikten vad gäller elcertifikat som bestämmer hur mycket vindkraft som byggs.

 30. Håkan Bergman

  Adepten #28

  Jag tänker nog fortsätta hoppas att dom fungerar, att dom skulle klara av att försörja ett helt sjukhus har jag nog aldrig trott.

 31. Gunnar

  Studio 1 i P1 har lösningen på effektbristen i Sverige tror dom !
  Solceller !!!

  Journalisters okunnighet (eller illvilja) är snällt sagt häpnadsväckande.

 32. #24 Christer Eriksson
  ”Karin Petterson kolumnist på Aftonbladet tycket att vi skall ge 10 åringar rösträtt”
  Aftonbladets journalister verkar att ha en 10-årings förstånd så kravet är rimligt sett ur deras intelligensnivå. Ska 10-åringarna också bli straffmyndiga och dömas till fängelse eller är de barn med rösträtt men som undgår straff för brott?

 33. Daniel Wiklund

  # 29 Lars-Eric B Kvotplikten vad gäller elcertifikat som bestämmer hur mycket vindkraft som ska byggas. Är det några människor inblandade där, vem bestämmer kvotplikten,vem bestämmer elcertificaten. Skulle inte bli förvånad om miljöpartister finns med där.

 34. Jonas

  #24 Christer

  Kanske MP sista hopp om att få vara kvar i riksdagen. De har nog ett stöd bland 10-åringar ?

  De verkar ju inte ha så mycket stöd från de som är över 18 år.

 35. Lars

  #26

  Det fans ett inlägg här pa KU med en analys som visade precis det, att vindkraften inte är lönsam eftersom priserna är laga när vindproduktionen är hög. Det laga priset är helt enkelt självförvallat.

 36. Peter Stilbs

  Detta har så många förutsett så länge – men det var lite oväntat att det skulle bli problem redan varma sommardagar. Vänta bara till iskalla stilla vintermorgnar…

  I övrigt läste jag i Ny Teknik häromveckan att 5 mlijoner svenska elmätare ska bytas ut – förmodligen också för att möjliggöra ”smart” (ha, ha) bortkoppling av enskilda (ditt) hushåll.

  Känn Dig blåst, Svensson.

  Tacka MP.

 37. SatSapiente

  #14
  Vi fick en liten föraning om hur det skulle kunna gå vid ett större elavbrott i början på 2000-talet. En kabelbrand i en tunnel släckte ned hela Kistaområdet i Stockholm under 3 dagar. Massor av företag fick skicka hem sin personal. Den gången hade man tur, det var vinter men mildgrader. Skulle det ha varit 20 grader kallt skulle skadorna på byggnader och ledningar blivit avsevärda.
  Tyvärr är det nog något liknande som måste ske innan vanliga människor vaknar och förstår vad som sker /har skett med vår energiförsörjning. Beklämmande att se ministrar stå och svamla om att vi minsann har elöverskott och exporterar x antal TWh ”el” per år och inte förstå skillnaden mellan årsproduktion av energi och momentant effektbehov.

 38. Håkan Bergman

  För 2019 såg förbrukning och vindproduktion ut så här:

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTepSLiYm8UFpBtzP8FwnfFtz8d-FwsG7Yg6nLLMW9wOzxwaCtWkKhtmro7l5HArZr0sDK6WN2lQOP6/pubchart?oid=1521583847&format=interactive

  Vindens medelvärde var 54467 MWh per dygn, det såg lite mörkt ut i januari-februari när vinden bottnade samtidigt som förbrukningen maxade. MIN vind var 2019-12-25 7405 MWh, MAX var 2019-12-30 161879 MWh.

 39. Det här är bara propaganda och vinklat. Det hoppas jag att alla kan se. ”Grattis Sverige”, vem skriver så i en artikel som ska vara seriös?

  Vårt elnät sitter ihop med övriga Norden och Europa. Vi exporterar under mycket stora delar av året. Vi nettoexporterar runt 15 TWh per år. Mer än den el det skulle gå åt till är ladda hela Sveriges fordonsflotta om de vore elbilar. Bara för att vi importerar under några få timmar per år kan man inte använda det som argument för att vindkraften är dålig. Alla dessa otaliga timmar som vi exporterar hundratals gånger mer än vi importerar, det verkar vara helt bortglömt.

  Allt har att göra med ekonomi. Sverige har 16000 MW vattenkraft så om man ser till att hålla alla dem igång och har ett bra elnät så kan vi förse hela Sverige med el under stora delar av året. Men det kostar ju pengar. Det som har hänt nu, om det händer fler gånger, då kommer det finnas incitament för att underrätta mer. Men att Sverige eldar med olja nån dag i nåt kraftverk nån gång vartannat år kommer inte få isarna att smälta.

  Visst, det blåser lite just nu, men det är också så att väldigt lite kärnkraft körs just nu. Kärnkraften kan avvecklas men när det varierar så här kraftigt på bara några månader, då finns det ingen tid att hantera det.

  Nej jag fattar verkligen inte varför det hatas på en fullkomligt rimlig klimatpolitik som förs för att det kanske eventuellt kommer en vinter som vi aldrig någonsin haft förut som då kanske vårt elsystem inte skulle klara. Om det nu är så att det kommer en helt extrem vinter, ja då kanske vi får leva med att man i några timmar behöver stänga av elen till folk? Men det verkar som att många tycker att man ska investera månder med pengar i dyr kärnkraft eller elda fossilt bara för att det kanske kommer att bli problem nån dag framöver.

 40. Lars Cornell

  #27 Bert Nilsson
  ”Det talas dessutom om sådana som ska kunna köras baklänges och tappa ur effekt från anslutna bilar som backup. Exempel på smarta nät utan en tanke på konsekvenserna.”

  Ja man tar sig för pannan. I miljörörelsen finns ingen uppfattning om proportioner.

 41. Jonas Myrehed

  Det här förefaller vara en tävling i att raljera över underliga beslut.
  Vi får se om även jag, kan lyckas ondgöra mig, utan att få fram någon riktig lösning, eller om jag möjligen kan bidra med något vettigt.

  Det finns naturligtvis flera sätt att lösa energimarknaden.
  Ny kärnkraft lär bli den dyraste lösningen. Tillsammans med kärnvapenambitioner, var den en gång i tiden totalekonomiskt försvarbar.
  Vindkraft är naturligtvis betydligt billigare. – men fodrar en kraftigt ökad kapacitet i stamnätet.
  Projektering av detta skulle ha dragits igång för säkert 20 år sedan, men bromsas naturligtvis av intressenter som missgynnas av ett väl utbyggt nät.

  Ändra nuvarande lagstiftning snarast, så det går att sätta igång byggnation av överföringskapacitet, norr – söder, snarast.
  I nuläget läggs massor av resurser på juridiska processer.
  Lägg en del av denna ekonomi på rejäla ersättningar till de som drabbas, och kör igång byggnation av ett riktigt stamnät snarast.
  Då har vi löst, i vart fall en stor del av de problem som annars, garanterat kommer.

 42. Ulf

  Lite OT men ändå inte. Det går inte att driva en vettig energipolitik med MP i regeringen. Synd att vanlig media sällan skriver om läget.

  https://www.fplus.se/ygemans-krisplan-for-elnatet-nara-kollaps-extraordinart-krislage/a/70bVVB?utm_term=fplus_morgonkoll&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=fplus_morgonkoll

 43. Robert Norling

  Återigen en dag med höga elpriser för alla utom norrlänningar.
  Importen av el är uppe på 839 MW.
  I Norge är priset nära noll.
  https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/

 44. #38 Håkan Bergman
  ”Vindens medelvärde var 54467 MWh per dygn, det såg lite mörkt ut i januari-februari när vinden bottnade samtidigt som förbrukningen maxade. MIN vind var 2019-12-25 7405 MWh, MAX var 2019-12-30 161879 MWh.”
  Jag tolkar att medeleffekten var 2270 MW av installerade 9000 MW. MIN vind var 2019-12-25 308 MW, MAX var 2019-12-30 6745 MW.

 45. Robert Norling

  En liten undran Håkan B. hur blev temperaturen igår på Södertörn?
  Blev det +35 grader som SMHI spådde eller …..
  Längst norrut i Roslagen var det riktigt varmt.
  Trots båtfärd till en ö längst ut i skärgården så var det över +30 till tidig kväll.

 46. Håkan Bergman

  Robert N. #45

  Nej här i Skogås höll vi oss under 30, runt 28-29 och Tullinge några km bort låg där också.

  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=vader,param=t,stationid=97100,type=weather

  Tullinge fortsätter att vara svalt på natten och det är rätt skönt ute här också på kvällarna. Har balkongen i österläge, behagligt fram till runt 7, sen blir det bättre och bättre efter 12.

 47. Roland Salomonsson

  Varför står största delen av vindkraften i Norrland, när behoven finns i Svealand resp Götaland?
  Redan idag har den stryktålighet (redundans) som byggts in i stamnätet saboterats av vindkraft. Vid en ”Black-Out” av Australisk dimension brinner kablarna helt enkelt av. Alla dessa in- resp urfasningar av vindkraftverk mot 50 hz kommer alltid i någon % att misslyckas. Av alla misslyckade kommer en att leda till ”stor” Black-Out.

  Bedömningen av riskerna är redan utförd av Norge, Danmark och Finland genom att de avsäkrat sina stamnät från Sverige. Själv har Sverige avsäkrat Gotland från fastlandet om Gotland skulle råka ut för komplett black-out. Sverige vill nu bygga en kabel till Lettland/Litauen för att ”hjälpa” länderna undan ryska påtryckningar via el-leveranser. Men Lettland/Litauen inser uppenbarligen faran av att vara kopplad till Gotland/Sverige och vill inte riskera egen black-out för att rädda Gotland. Kabeln är mer av att ”rädda Gotland” än att ”hjälpa” Lettland/Litauen. Lettland/Litauen kopplar sig hellre i första hand mot Estland/Finland resp Polen och i andra hand mot Ryssland – deras ingenjörer har sunt förnuft och låter sig inte duperas av svenska Miljöfascister.

 48. #39 Filip Bjurling
  ”Men det verkar som att många tycker att man ska investera månder med pengar i dyr kärnkraft”

  Att vindkraften byggts ut beror huvudsakligen på kvotplikten. I år är den 28,8 % av elförsäljningen, vilket innebär att elförsäljningen måste innehålla denna andel ”grön el” vilket huvudsakligen är vindkraft yngre än 15 år.
  Ringhals totala produktionskostnad inklusive avsättning till avfallsfonden (5,2 öre/kWh) har de senaste åren legat kring 20 öre/kWh. Tyvärr får man inte betalt för effekttillgänglighet.

 49. Robert Norling

  #39 Filip B.
  ”Nej jag fattar verkligen inte varför det hatas på en fullkomligt rimlig klimatpolitik som förs för att det kanske eventuellt kommer en vinter som vi aldrig någonsin haft förut som då kanske vårt elsystem inte skulle klara.”

  Vad är det för vinter du tänker dig ska kunna komma.
  Att det kommer vintrar med snö och kyla även i södra Sverige är det nog ingen tvekan om.
  Blir det sedan en med ett riktigt högtryck som kan ligga i flera veckor över norra Europa och vindstilla har vi allvarliga ”utmaningar” (PROBLEM).

 50. Ingemar Nordin

  Tacka MP och C för denna dyra el. Sol- och vind är dyrare än all annan elproduktion, och dessutom opålitlig. Tyskland och Danmark har satsats oerhörda summor på subventioner och avgifter. De har också Europas högsta elpriser.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elpriset-rusar-i-sodra-sverige-trots-att-elen-finns

 51. Håkan Bergman

  Vindkraften i kombination med begränsad överföringskapacitet leder också till att vattenkraften inte fullt ut kan utnyttja flödet utan tvingas spilla mer vatten än nödvändigt.

  https://powerplants.vattenfall.com/sv/holleforsen

  Hölle spiller just nu 197 m³/s men kör ändå inte på full effekt, man skulle kunna köra 80 m³/s till genom turbinerna. Och det ser förmodligen ut så för många av vattenkraftverken i norr. Och dom är många.

 52. SatSapiente

  #39
  Tack för att vi får lite ”mothugg”, det lyfter diskussionen.
  Jag rekommenderar att du använder Ekonomifaktas elsimulator och laborerar lite med de olika energikällorna.
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Elsimulator/
  Man kan i denna maxa både sol- och vind-el och ändå drabbas av effektbrist. Man ser då också att kostnaderna drar iväg i höjden, förhållandet mellan effekt/energi. Vi har som avskräckande exempel Tysklands Energiwende.
  Vad som saknas i elsimulatorn är import/export. Men man inser snabbt att Sverige inte kan energiförsörjas utan stabil baskraft om man inte samtidigt förutsätter att det alltid finns el att importera. Alternativet med storskalig lagring av energi, i pumpkraftverk, batterier eller vätgaslagring går tyvärr bort pga kostnader eller resursbrist.
  Du upprepar tyvärr mantrat att vi minsann har elöverskott på 15 TWh per år och att detta räcker till att ladda hela Sveriges fordonsflotta om den vore eldriven. Om du hade en elbil ville du förmodligen ha den laddad när du ska använda den och inte efter att det råkat vara ett överskott på el. Elfordon behöver laddas även vindstilla, kalla vinternätter.
  Sveriges nuvarande inriktning är tyvärr en ”lose-lose situation”, vindkraften tjänar inga pengar när det inte blåser och när det blåser ordentligt sjunker priset. Detta samtidigt som kärnkraft, som har höga fasta kostnader, ofta ser priset sjunka under sin produktionskostnad vilket medför att kärnkraftverken på sikt kommer att avvecklas.
  Nu fick Ringhals 1 extra pengar för att starta 1 juli istf i september. Efter årsskiftet finns inte Ringhals 1 längre tillgänglig pga avveckling. Efter årsskiftet finns det max c:a 6500 MW kärnkraft kvar i Sverige.
  Men solpaneler då? Inga av de små ”hemma-anläggningarna” inkopplade på det publika elnätet tillåter ö-drift. Faller nätet bort spelar det ingen roll hur mycket sol du har, du får ingen elproduktion från din anläggning.
  Jag har vid något tidigare tillfälle här mest på skämt föreslagit att man kanske skulle införa 2 st parallella elsystem, ett med stabil baskraft och ett med intermittent el. Man kan bara gissa vilket av de föreslagna elsystemen gemene man skulle välja. (Japan har 2 olika elsystem, ett med 50 Hz och ett med 60 Hz och med en liten överföringskapacitet mellan systemen. De 2 japanska elsystemen har förmodligen båda en mix av produktionskällor).

 53. Björn

  filip bjurling [39]; Vad skall man tänka om att en viss form av energiproduktion i hela Europa samtidigt kan upphöra att producera och inte bara det, för denna form av energiproduktion har också börjat utgöra baskraft? En sådan ordning och misshushållning förväntar man sig inte av rationellt tänkande inom övergripande elsystemplanering. Det finns inte ett uns av rationellt tänkande längre på grund av regeringens irrationella inblandning i energifrågan. Vi ser följderna av denna misshushållning när både kärn- och vattenkraften har blivit reglerkraft till vindkraften.

 54. Elof

  Varför kan vi inte integrera elmarknaden med Norge mycket bättre? Känns som att ökad överföringskapacitet mellan Sverige och Norge samt mellan norr och söder skulle vara mycket bättre investerade pengar än ny produktionskapacitet.

 55. Ingemar Nordin

  Det är inte bara Skåne som hotas av elbrist och som får tacka nej till nya bostäder och industri i framtiden. Samma sak gäller Stockholm och kranskommuner.

  https://www.fplus.se/ygemans-krisplan-for-elnatet-nara-kollaps-extraordinart-krislage/a/70bVVB

 56. Mats Kälvemark

  # 39 Filip Bjurling m. fl.
  Du skriver: ”Nej jag fattar verkligen inte varför det hatas på en fullkomligt rimlig klimatpolitik som förs för att det kanske eventuellt kommer en vinter som vi aldrig någonsin haft förut som då kanske vårt elsystem inte skulle klara. Om det nu är så att det kommer en helt extrem vinter, ja då kanske vi får leva med att man i några timmar behöver stänga av elen till folk? ”
  Har du tagit in att vi idag mitt i en sommarperiod där uppvärmningsbehovet av lokaler är noll och all industri går på ett unikt lågvarv ändå har en elbristsituation? Ett barn med grundskolekompetens inser lätt att det är en ohållbar situation i synnerhet i belysning av att ytterligare kärnkraft kommer att stängas ner. Och hur ofta har vi som nu haft rekordfulla vattenmagasin? Väldigt sällan. Sverige är med stormsteg på väg mot katastrofens rand. Vid tvångsavstängning pratar vi inte om ”några timmar till folk”. Vi pratar hela landsändar och flera dygn. Troligen under en smällkall vinterperiod. Situation visar med önskvärd tydlighet att det inte hjälper att ha ett teoretiskt kapacitetsöverskott med vindkraft när det faktiskt inte blåser! Vindkraften är bara planerbar ungefär lika långt som en bra väderprognos, dvs ca 10 dagar. Men att land behöver ha pålitligt och stabil effekt (lär dig skilja på energi och effekt) 365 dagar om året 7 dar i veckan och 24 timmar om dygnet. Vindkraften måste för att klara detta ha lika stor backupeffekt av balanskraft som dess egen märkeffekt! Vindkraften måste också stå för den kostnaden.
  Och kom ihåg alla, att all den idioti vi nu får tydliga exempel på, ytterst drivs av en enda besatt tanke hos de religiöst frälsta klimatalarmisterna. Besinnings- och verkningslös jakt på fossilt koldioxid. I ett land som svarar för en promille av de globala utsläppen som om de helt kunde elimineras imorgon skulle ge en temperatureffekt av 2 tusendels grader till år 2100 enligt IPCC:s beräkningsmodell med utgångspunkt från ett högt och osannolikt TCR=3 grader. Arma land som styrs av sådana politiker.

 57. Elof

  Eftersom det saknas backup-kraft så är den billigaste lösningen några rejäla kolkraftverk, måste väl MP tycka är en bra lösning, eller?

 58. Håkan Bergman

  Elof #54

  Det skulle vi ha tänkt på för länge sen, som det är nu har norrmännen satsat på att bygga ut överföringskapaciteten till kontinenten och Storbrittanien med 3,5 GW, dom tar lätt in pengarna dom lagt ut där genom att sälja elen på en marknad med högre energipriser. Vill vi ha del av den elen lär vi få betala dyrt för den i framtiden, eller kanske pajasarna i Rosenbad tror att norrmännen ska sälja elen till kompispris till oss?

 59. Thorleif

  8 ggr högre elpris i södra Sverige jmf norr. Norges vattenkraft nettolevererar till hela Norden. 5- 6 ggr dyrare el i norra Sverige än i Norge. Just nu levererar norra Sverige ca 4.800 MHh till söder! När är kraftdammarna slut? Fortsätter värmen med lite vind i norr isf?

  Källa: Sv Kraftnät

 60. Gunnar

  Vid eventuell effektbrist bör det logiska vara att eventuell frånkoppling startar med Stockholm, följt av Uppsala, Norrköping och Lund. Varför? Få knallkorkarna att inse att ström blir inte till i två hål i väggen. Om man dessutom tittar framöver så kommer industrin i norr att öka sitt effektbehov tex krävs 1300-1400MW konternuerligt tillförd effekt om stålverket i Luleå ska konverteras till Hybrit. Sedan Northvolt med underleverantörer 100 – 200 MW. Det blir kanske inte så mycket över!

 61. Bert Nilsson

  Hoppsan! https://www.nyteknik.se/premium/tusen-hemmaladdare-skoter-frekvensen-i-elnatet-6997851?source=carma&c_rid=63zl0xjb019y2yobaDg2000072790%7C90057316&utm_custom%5Bcm%5D=353757325,33270&=

 62. Staffan Lindström

  61 Bert Nilsson
  Elskoterfrekvensen i elnätet är absolut för låg… (fortfarande varmt i NV Stockholm…) 🙂

 63. Ulf

  Inte så konstigt att Sveriges industri stått still sedan 2010. Detta är den sämsta regering vi haft sedan s regeringen 1970 då hela vår företagsstruktur slogs sönder och samman. Sedan får man söka sig tillbaka till Karl den tolfte för att hitta liknande marodörer. Förklara gärna för mig vad vi har för nytta av att bli fattigare för att exportera koldioxidutsläpp?

 64. Ulf

  Svar 39
  Det hatas inte ett dugg. Hör du verkligen hat? Men när svensk industri står still sedan 2010 så måste normala människor få reagera. Jag har upplevt 1970 talets katastrof redan, som sedan mörkades. En gång var vi lika rika som Schweiz, det tog 3 år att ödelägga detta. Vi körde iväg 10.000 av våra bästa entreprenörer inte bara Kamprad och Rausing. Tyvärr tyder det mesta på att vi år på väg mot en ny katastrof. När företagare beskriver Sveriges energi situation som i ett land i tredje världen, kan man lyssna eller kan man kalla det för hat och låtsas att allt är ok. Huvudet i sanden eller så ser vi verkligheten i ögonen.

 65. tty

  #39

  Det var mycket dumheter på en gång:

  ”Allt har att göra med ekonomi. Sverige har 16000 MW vattenkraft så om man ser till att hålla alla dem igång och har ett bra elnät så kan vi förse hela Sverige med el under stora delar av året.”

  Du glömmer att det måste finnas vatten också. Det går definitivt inte att köra max effekt kontinuerligt. Vattnet räcker inte. Man skulle kunna vinna en del genom hårdare reglering, men det kräver nya vattendomar och förändringar i milkölagstiftningen. Just nu jobbar f ö en hord av tjänstemän med att försöka riva så många dammar de bara kan.

  ”Visst, det blåser lite just nu, men det är också så att väldigt lite kärnkraft körs just nu. Kärnkraften kan avvecklas men när det varierar så här kraftigt på bara några månader, då finns det ingen tid att hantera det.”

  Att litet kärnkraft körs beror på att kärnkraftverk måste underhållas. Det har gjorts varje sommar sedan kärnkraften infördes i Sverige. Underhåll görs sommartid eftersom elbehovet är minst då (det skulle annars bli billigare att inte göra det under semestetiden, då det kostar extra att få folk att jobba då). Tidigare fanns det tillräckliga marginaler för detta, men inte nu längre. När kärnkraftverk stoppas vet man några månader i förväg, vindkraft i bästa fall några dygn, i sämsta fall ett par sekunder. Vilket är mest svårhanterligt tror du?

  ”Om det nu är så att det kommer en helt extrem vinter, ja då kanske vi får leva med att man i några timmar behöver stänga av elen till folk? Men det verkar som att många tycker att man ska investera månder med pengar i dyr kärnkraft eller elda fossilt bara för att det kanske kommer att bli problem nån dag framöver.”

  Det kan bli betydligt mer än några timmar. Att återstarta ett stort elnät som kopplat ner är absolut inte trivialt och kan ta lång tid och även misslyckas. Nätet måste hållas stabilt m a p spänning och frekvens under hela uppstartningen, och det är bara ett fåtal kraftverk som kan ”kallstarta”, alltså dras igång utan yttre strömtillförsel.

 66. tty

  #61

  Tusen elbilsladdare som frekvenshållare är skrattretande. Om var och en laddar med 10 kW bllir det 10 MW reglerkapacitet. Det behövs typ 100 ggr mer för att göra någon nytta.

  Vilken effekt får det förresten på batteriernas kapacitet och livslängd med abrupta kast mellan laddning och urladdning? För frekvenshållning är det sekunder man har på sig.

  Och vem betalar de extra förlusterna i batteriet? Det interna motståndet innebär att förlusterna är proportionella mot kvadraten på laddnings/urladdningsströmmen. Vid snabbladdning/urladdning kan förlusterna bli upp till 40-50%.

  Och hur lång tid tar det innan elbilsägana sätter in ett relä som bryter strömmen när den börjar gå åt fel håll? Inte så kul att komma ut på morgonen och upptäcka att man inte kan komma till jobbet för att vindkraften inte funkade under natten.

 67. foliehatt

  Dagen börjar med goda nyheter.
  Andelen som kan tänka sig att rösta på MP i kommande val understiger riksdagsspärren i den tredje mätningen på rad och trenden är i vikande – 3,4 % denna gång. Även Centern minskar. Jag vill ju hoppas att det är ett utslag av att den svenska väljarkåren har insett det ohållbara i Sveriges framtida energiförsörjning och nu bestraffar de partier som är de största pådrivarna för att tvinga in intermittentkraft i vårt elsystem.

 68. Thorleif

  @59 rättelse

  Gjorde som politikerna som inte vet skillnaden mellan energi och effekt! Skrev av misstag MWh istället för MW

 69. En bild säger mer än ord:
  ”Steget efter åskådlig gör det i denna tweet
  https://twitter.com/StegetEfter/status/1276873518983131149

 70. Bengt Brodell

  OT – jag har inte läst kommentarerna i detalj och har samma grundinställning – men
  någon av er kunniga måste i ekonomiska termer år för år bakåt dra fram vad vi
  naiva elkonsumenter och/eller andra – lurats överföra i detaljerat och till vem eller
  vilka dessa medel i onödan givits. Även omvägar medlen tagit.
  Inga krångliga kalkylmodeller utan fakta i enkel tabell – år för år – men gärna
  med många noteringar vem och vad och varför!

 71. Lennart Bengtsson

  Dessa problem har varit kända från dag 1 men landets miljö- och klimataktivister fortsätter bara att ignorera frågan. Tyvärr har de ett omfattande medialt och politiskt stöd. Antingen är man fullkomligt okunnig ( vilket är högst troligt) eller också är avsikten att skapa allt större problem för landet för att genomföra en radikal politisk ändring och då behöver man nyttiga idioter.

  Så länge folk bara rycker på axlarna får de faktiskt skylla sig själva såvida se inte givit upp och avser att emigrera.

 72. Erik Lindeberg

  Ingen orsak till panik. Trots en pristopp runt 25. juni var genomsnittspriset sista månaden (29. maj tom 28. juni, ”day-ahead”-priset på Nordpool) på 0.091 kr/kWH i område 1 och 2 och ca 0.24 kr/kWh i område 3 och 4. Inga urkopplingar eller störningar. Juni kommer bli en ny månad då Sverige är netto storexportör av el och vi har stor outnyttjade importkapacitet från Norge om det skulle tryta.

  Sådana här episoder får vi säkert i framtiden också utan att det behöver påverka privat- eller industrikunder, på samma sätt som vi i vintras hade en kort period med negativt elpris utan att någon märkte det.

 73. Lasse11

  #39. Det du och miljöpellarna totalt missar är att Vindkraft måste kopplas till ett stabilt nät. Kan ha ett nät endast med asynkrona vindkraftverk. Spännings och Frekvensstabiliteten uprätthålls med dom stora generatorerna , Främst kärnkraft samt Mottryckskraft (Pellets och olja). Ringhals 1 samt Karlshamnstartades inte för att det var brist på el i södra området. Dom startades för att kunna ha ett stabilt elnät, (spanning och Frekvens). Hade inte spelat någon roll om mer överföring från Norr av vindkraftel (utbyggts stamnät) kärnkraften kommer att behövas för nätstabiliteten i södra Sverige. Obs att vattenkraft inte heller är lämplig som spännings och frekvensstabilisering då den kan komma i självsvängning. Allt detta som anges ovan är grundkurs i hur ett elnät byggs. Men politiker och journalister vet som vanligt inte det mest elementära, och i vår postmoderna tid räknas ju inte kunskap om hur saker och ting fungerar.

 74. Erik Lindeberg

  #73 Lasse11 skrev: ”Obs att vattenkraft inte heller är lämplig som spännings och frekvensstabilisering då den kan komma i självsvängning.”

  Ja, frekvensstabiliteten blir enklare med termisk kraft, men också med 100% vattenkraft kan detta lösas genom korrekt nätkontroll. I Norge har man gjort detta i 100 år med lyckat resultat också innan man började utväxla kraft med utlandet.

  Alla tekniska problem som har diskuteras ovanför hade lösts om man byggde en rejäl likspännings linje (HVDC) från norr till söder i Sverige på samma sätt som Tyskland gör nu i sitt SuedLink-projekt.

 75. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  EU har fördubblat priserna på utsläppsrätter vilket har gjort att kolkraften i Spanien tappat i konkurrenskraft. Spanien stänger från idag hälften av sina största kolkraftverk. Orsaken är att det blivit för dyrt att släppa ut koldioxid. De är helt enkelt inte lönsamma på grund av miljökraven. För två år sedan stod kolkraftverkens bidrag till elmarknaden för 12%, idag 2,8%. Fortsatt är kärnkraften störst med över 23 procent följt av vind (22%), vatten (15%). Om EU vore en demokrati, hade jag slängt ut Ursula von der Leyen med huvudet före.
  Solen styr väder och klimat, CO2 är livets gas och molnen är Jordens termostat.