Vindkraften driver fram dyr infrastruktur och dyr el

I detta inlägg av Magnus Stenlund från SwebbTV beskrivs hur staten och vår energiminister mörkar om de enorma kostnader som en utbyggd vindkraft kräver. Förstår svenskarna vad vi ger oss in på? Hur skall de kommande satsningarna på fossilfritt stål i Norrland, och på elbilar kunna finansieras av den vanlige elkonsumenten? För alla kostnader hamnar i vårt knä, var så säker.

SwebTV: ”Den första ledaren av två som baseras på ett föredrag om hur Sverige håller på att vändas upp och ned, med en exempellös infrastruktursatsning på något vi varken behöver eller som fungerar när det är klart – vår nya elförsörjning och det nya elnät…”

Mer om stolleprojekten i Norrland där man för närvarande saknar elkraft för att driva dessa, men där alla tycks hoppas på att det skall ordna sig med mängder vindkraft, nya lagringsmöjligheter och enorma mängder statliga subventioner. Mikael Wigert intervjuar professor Jan Blomgren.

 

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Bra uppföljning av Anns inlägg från igår!
  Konsten att förstöra ett lands elsystem!
  Vi tar små kraftverk och placerar ut dem i naturen och ser till så de går då och då och så förväntar vi oss att folket bara använder el då och då 😉

  Allt för att IPCC och modellmakarna inte tar hänsyn till molnen;
  (OT https://wattsupwiththat.com/2022/05/31/clouds-havent-behaved-the-way-the-ipcc-or-the-models-say/)

 2. Dan

  Tittade på wpd:s hemsida angående vindkraftparken vid Kalix:
  https://www.wpd.se/aktuella-projekt/vindkraft-till-havs/polargrund/
  Mycket tal om krav på mer elkraft till det blivande storindustriområdet i Norrbotten.
  Vilket man avser åstadkomma med en enorm vindkraftanläggning enl. ovan.
  Hur jag än letar i deras information hittar jag ingenting om reglerkraften som behövs. Antar att det är något som beställaren, regeringen, Farmanbar… ska upphandla av någon annan.
  Om dagens elkraft inte räcker till det kommande behovet så lär den inte räcka som reglerkraft heller, reglerkraften måste ju vara lika stor som vindkraften.
  Då frågar man sig vad nyttan är med denna vindkraft, det skulle ju räcka med att bygga upp reglerkraften och sedan vara nöjd? Reglerkraften lär man få bygga lokalt eftersom det inte finns ledningskapacitet utifrån.
  Det enda kraftslag som kan tänkas bli färdigt samtidigt med vindkraftparken lär väl vara fossileldat skulle jag tro.
  Så vare sig man bygger vindkraften eller ej lär utsläppen av den ”hemska, farliga” koldioxiden öka.
  Kärnkraft är den logiska lösningen på behovet av mer kraft.

 3. pekke

  Ja, nu börjar de prata om elbrist/frånkoppling i vinter.

  https://www.nyteknik.se/energi/okat-importbehov-da-kan-elen-frankopplas-i-vinter-7033755

  Hållbart är på väg att bli ohållbart.

 4. Christer Andreasson

  Vätgastillverkning genom elektrolys av vatten i stor skala gjordes under många år i Ljungaverk av Fosfatbolaget, sedermera KemaNord. Gick åt mycket el men bolaget ägde flera kraftverk i Ljungan och Ljusnan så man hade billig el. Verkningsgraden var nog inte så hög, var mycket varmt i lokalerna, de som jobbade där gick klädda i shorts. Av vätgasen tillverkades ammoniak. Så det var nåt helt annat än laboratorieskala som man nämner i programmet.

 5. #3
  Listan på snitt elkonsumtion per län. skillnaden beror på vedeldning vilket Sthlmarna inte gör lika mycket utav.

  #4 Ja, det är varmt i elektrolyshallarna. Det var shortsklimat vintertid även i Kemas Trollhättefabrik.
  Jämfört med vad som planeras i H2 var Ljungaverks anläggning rena labb fabriken. Hur mycket producerades där?

  Undrar hur varmt det blir i hallen med 800 graders elektrolys driven av kärnkraft?

 6. foliehatt

  Pekke, #3
  s.k. hållbart har aldrig varit hållbart. Det är endast en reklamslogan. Den intermittenta kraftproduktionen ickehållbara anspråk på mark och/eller sällsynta grundämnen samt kräver en dyrare infrastruktur – allt till ett elsystem med sämre tillförlitlighet än dagens.

  Lasse, #1,
  Vindkraftindustrin har på ett intelligent och framåtsyftande sätt varit en del i att skapa sin egen framtid. Detta genom att haka på klimatpanikrörelsen i sin reklamretorik, samt donationer till NGOr som driver klimatkatastrofiska dagordningar (troligen även till klimatkatastrofiska politiska partier också)

 7. UWB

  Bolaget bakom Polargrundet heter WPD och är ett tyskt bolag, som nu kommer att köpas av Global Infrastructure Partners.
  https://www.offshorewind.biz/2022/05/06/wpd-exits-offshore-wind-sells-business-to-global-infrastructure-partners/
  Gällande parken så går den delvis in på Kalix kommuns mark, som har sagt ja till projektet, men Haparanda kommun har sagt nej. Har ni varit i Bottenvikens skärgård vet ni att den inte står långt efter Stockholms skärgård och jag tror många är motståndare till en vindpark där.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gigantisk-vindkraftspark-planeras-utanfor-kalix
  Låt oss se närmare på parken. Den ska omfatta 70 – 120 kraftverk och ha en sammanlagd installerad effekt om 3 000 MW samt producera cirka 10 TWh per år. Den är därför jämförbar med Markbygden utanför Piteå. Den kostar cirka 5 miljarder EUR att sätta upp för 4 000 MW, men motsvarande produktion.
  Siffrorna indikerar 38 % kapacitetsutnyttjande (om det alltid skulle blåsa optimalt skulle 26 TWh produceras).
  Med så få kraftverk ligger varje turbin på mellan 25 och 42 MW. Det ska noteras att den största turbinen som finns i drift är på 15 MW i dagsläget och industrin tycker själva att utvecklingen går för snabbt i och med att varje generation är aktuell så kort tid att utvecklingskostnaderna inte lönar sig, d.v.s. även 25 MW turbinen kan vara optimistiska.
  De skriver även att anläggningen kan planeras för vätgasproduktion, med elektrolysörer kopplade direkt till varje turbin. Det låter dyrt och med tanke på att de största PEM (som de själva skriver är aktuella) ligger på 17,5 MW och kostar kring 120 miljoner per styck. Det kommer att bli dyr vätgas, då de inte kommer över den magiska gränsen om minst 40 % kapacitetsutnyttjande som branschen själva säger är den nedre gränsen för att få lönsamhet.
  Det finns inga uppgifter om kostnader, annat än i svt inslaget, där 40 miljarder nämns. Det verkar otroligt att de ska kunna bygga en park som är billigare än Markbygden och baserat på Energiforsk siffror kan snarare 3 000 * 25 = 75 miljarder vara en troligare siffra. Parken ska vara klar 2030 – 35 och ha en livslängd på 25 – 30 år.
  Högst uppe i Bottenviken kan isförhållandena vara besvärliga och det kan vara intressant att se hur de klarar av att konstruera torn som står emot isförhållanden. Detta hanteras relativt summariskt i rapporten.
  Så, kostnaden ligger någonstans i närheten vad ett kärnkraftverk kostar, livslängden är 1/3 och det är stora infrastrukturkostnader. Känns totalkostnadsmässigt bättre att sätta upp ett kärnkraftverk om 1 200 MW i stället på lämplig plats.

 8. #2
  440 km2 vindpark, en av kanske flera.
  För jämförelse så är Orust 346 km2.

  Som professor Jan Blomgren nämner; ”lika stort som Gotland.”
  Dessutom tänker de sig H2 elektrolysen där ute också och ledning in till land. Så Megastolligt, en HVDC kabel måste väl ändå varar enklare och ha fabriken på land.

 9. Lasse

  Det skedde en transaktion igår där IKEA köpte förnybara produktionsanläggningar i Polen av utvecklaren OX2.
  Projektet omfattade både solel (29MW)och vindkraft (63MW) under uppförande.
  Kapitalkostnaden var 1,7 Miljarder.
  Under 20 år ger detta en kapitalkostnad av ca 0,4 SEK per KWh med 15% tillgänglighet för sol och 35% för vind.
  Rimligen en bra affär för IKEA.
  Kostnaden för när det inte blåser får nån annan stå för.
  IKEA är vana vid att låta kunderna fixa de platta paketen så de passar in i helheten.

 10. Roland Salomonsson

  I en artikel för några dagar sedan beskrevs hur just el producerad av vindkraft inte duger för att via elektrolys producera väte. All vattenkraft inkl utbyggnad av de 4 sista älvarna kommer att krävas i bästa fall.
  Var hamnar då el-leveranser från Norrland till S Sverige? Självklart säljer Tyskarna el till Sverige för fantasipriser men enbart ett fåtal företag och konsumenter kommer att ha råd.

  Samhällskolaps väntar!

 11. UWB

  #9
  Får hoppas på få Dunkelflaute* för anläggningen då.

  *) sammanfallande låga vindhastigheter och tätt molntäcke.

 12. Håkan Bergman

  Patetiskt, tysk kolkondens har fram t.o.m. maj i år genererat runt 80 miljoner ton CO₂, hur mycket är det vi ska spara in på stålproduktionen?

 13. Björn

  Efter att ha lyssnat på Jan Blomgren, finns bara en mening att säga: Bygg kärnkraft!! Allt annat är inkompetent och irrationellt tänkande.

 14. UWB

  #13 Det finns kanske ljus vid horisonten – om nu rösterna går rätt:

  https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/moderaterna-vill-satsa-400-miljarder-paa-ny-kaernkraft.dH2s2euWx?utm_source=share-btn

 15. Lennart Svanberg

  Anhängarna av förnybara energikällor har alltid samma argument; satsa storskaligare och lita på framtidens tekniska lösningar.

  Alla vi som vill ta ansvar för våra påståenden gör precis tvärtom; testar i liten skala med beprövade tekniker och fungerar det så skalar vi upp.

  I Sverige är det fint att inte kunna något utan det enda som gäller är att ha rätt åsikter för stunden.

 16. jensen

  Enligt Prof.Blomgren :
  Tack vare gedigen energiutveckling med vatten och kärnkraft utvecklades Sverige från ett fattigt land till ett rikt och välfungerande under förra seklet.
  Under kommande dekader och kanske sekel ; motsatt utveckling, om inte Björns, 13 , inrådan förverkligas.
  Har politiker inget perspektiv ???
  Eller kan Verkligheten ge inflytande till folkets egna val ?

 17. Lennart Svanberg

  #16 jensen – de politiker vi röstat fram har tyvärr så lågt stående intelligens och moral att dom förstår inte och bryr sig ej om konsekvenserna av deras agerande.

 18. Lasse

  #17
  Du tänker på inblandning av etanol i bensinen?
  Matbrist och vi tvingas göra etanol av maten!
  https://wattsupwiththat.com/2022/06/01/ethanol-a-dumb-idea-or-a-crime-or-both/

  Guterres är i Sverige och varnar för matbrist i världen.
  Gissar att han inte informeras om vår vaskning av maten framför hungriga!

 19. Nyss på nordnytt ett inslag där arbetsmarknadsminister Ewa N och arbetsförmedlingens generaldirektör lovade att Sverige ska vara världsledande i den gröna omställningen. Vi ska bli det första fossilfria landet. Norrbotten ska vara motorn i den gröna omställningen. Vi är ju bäst. På en sak är vi världsledande, i stavhopp. Där är Norrbotten med, eftersom Mondo har sina rötter i Moskosel. Media kommer att vara fulla av propaganda för FN-mötet i Stockholm. Hållbart kommer att finnas med i varje mening. Kommande dagarna kommer många att visa upp sin hybris. ( Bensinpriset höjdes idag igen. Är det verkligen hållbart.)

 20. Inlägget förlorar mening när Magnus Stenlund på SwebTV behöver utföra karaktärsmord på ÖB Michael Byden och göra sig lustig över Pride festivalen för att övertyga. Magnus lever upp till vindkraftskramarnas nidbild. Bra att det inte är så vanligt med såna inlägg här.

 21. # 20 Eilif Då kan väl du som boende i Norrbotten säga vad du anser om vindkraftsplanerna i Kalix.

 22. Daniel, om vindkraftparken utanför Kalix tycker jag inte. I min värld finns det en enda sak att göra för svensk elförsörjning. Bygg nya reaktorer med känd teknik, varför inte en kopia på Olkiluoto 3, i Ringhals och Oskarshamn – samtidigt helst. Färdiga före Kriegers flak. Planera också för ytterligare reaktorer. Sluta tills vidare förvirra bilden med SMR och ny teknik som inte finns. Förbered och förstärk fossil back up el typ Karlshamn och Stenungsund. Jag har fått uppfattningen att här på bloggen är vi stort sett överens om detta för de närmaste tio åren. Har jag fel? Detta utan karaktärsmord och förlöjligande av Pridefestivalen.

 23. # 22 Eilif H Tack för det uttömmande svaret.

 24. Lars-Eric Bjerke

  20 #Elif H.

  Det vore bättre att bygga konventionella lite modernare reaktorer gen 3+, som har passiv säkerhet och hälften så många komponenter som OL 3 t.ex. Westinghouse AP 1000, som är standardiserad, moduliserad och beprövad.

 25. #24 Lars-Eric, det har du nog rätt i!
  Här är det ännu ljust. Men snart ljusnar det! Kärrhöken sover. Det är helt tyst. Har Benny Anderssons tröstevisa i högtalaren.

 26. Ivar Andersson

  Den billiga vindkraften visar sig i elpriserna.

  Under maj har snittpriset på el i elområde 1 och 2, i norra Sverige, varit 57:88 öre kWh, mot 38:95 i maj i fjol.
  I elområde 3 var det 102:86 öre per kWh, mot 43:50 i fjol.
  I det dyraste området i södra Sverige, elområde 4, var priset 139:14 öre per kWh, mot 48:47 öre i fjol.

  Är det Putin som styr vinden eftersom priserna är höga? 🙂
  Klarar det gröna stålet dessa elpriser?

 27. Anders

  Kan ni andra öppna länkarna ovan till Swebbtv från mobil? För mig står det ”HLS.js error: networkError. fatal: false fragLoadError”

 28. Argus

  Ja (#22 & 24), många här tycker nog ungefär så.

  Mitt förslag till de individer som kan påverka:

  Kort perspektiv, typ <1år (hur blir nästa vinter?):

  Se över hur katastrofala konsekvenser av elavstängning kan undvikas. Tänk frysta vattenledningar. Köpa dieselaggregat?

  Stoppa subventioner/*stimulans* av ytterligare elförbrukning. Inga stöd till laddstolpar etc.

  Gör en seriös och snabb utredning huruvida det kan vara realistiskt att återstarta R1 och R2 (kanske också den nyligen renoverade i Oskarshamn).

  Tala om för Tyskland att inte utföra det rituella självmordet (*seppuku*) att stänga deras återstående kkv.

  Längre perspektiv, typ 10 år.
  Japp, kkv är totalt oundvikligt. Sätt igång.

  Bygg ut mellanlagret – börja inte bygga det *slutgiltiga* förvaret i Forsmark.

  Nya typer av kkv (torium mm) är så pass intressanta att forskning på det borde uppmuntras. Många materialvetenskapliga frågor som måste besvaras.

  'Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.'

 29. Gunnar Strandell

  UMB #7
  Bra inlägg!
  När jag utbildades i ekonomi fick jag lära mig att ta med alternativkostnader. Alt ifrån att göra ingenting till exotiska alternativ.

  Varför gäller inte den kunskapen i jakten på koldioxid och hållbarhet?

 30. Håkan Bergman

  Idag är det britternas tur att ta på dumstruten, eller är det en sån där propellerkeps som gäller numera, 225 MW klockan 9 UTC av installerade 25 GW, varav 10 GW är havsbaserad, vindkraft.
  Här på Södertörn har vi extremväder, ett extremt lagom regn för att marken ska kunna suga i sig det mesta, pingsten lär bli extremt grön.
  https://www.bmreports.com/bmrs/?q=generation/fueltype/current

 31. Dag Levander

  SwebbTV Ledaren , El, prova dessa länkar:

  https://swebbtv.se/w/2nJQgWTGxPB3kUmxxGHNQf

  https://swebbtv.se/w/vwRiT7rCTKZecyejASwgSY