Vindkraften är en hälsorisk

I dagens SvD Synpunkt skriver Einar Fjellman från Ängelholm att bullret från vindkraftverk kan vara en hälsorisk.

Vindkraftverk bullrar, och värst blir det när de utsänder så kallat lågfrekvent buller. Det är ljudvågor med en frekvens av 1–200 Hz, fullt hörbara för ett friskt öra. Vindkraftverkens lågfrekventa buller brukar beskrivas som ett dovt, rytmiskt malande. Ungefär som ett oändligt långt godståg som passerar långt borta eller en långtradare som någonstans står och går på ständig tomgång. Det är ljudvågor som kan färdas mycket långt och som det är så gott som omöjligt att isolera sig från.

Lågfrekvent buller tillmäts ringa betydelse vid bedömning av miljöpåverkan från vindkraftverk trots att det är väl känt från Danmark, Tyskland och Frankrike att det kan utgöra en hälsorisk för befolkning som bor eller verkar i kraftverkens närhet. Detta har uppmärksammats av professor emeritus Ulf Norrsell, som i en artikel hänvisar till bland annat en tysk utredning som gjordes 2007 under överinseende av tyska hälsoministeriet, miljödepartementet och tyska institutet för riskbedömning (Bundesgesundheitsblatt 50, 1582–9).

I Huaröd, Kristianstads kommun, planerar bolaget HS Kraft att bygga tolv vindkraftverk i ett område som på kommunens hemsida beskrivs som ”Skånes sista vildmark med storslagen natur runt Huaröd tack vare byns placering på Linderödsåsen”. Kommunen stöder planerna.

I Huaröd finns också Isidors kulle där Mats Rondin, världskänd cellist, skapat en musikernas tillflyktsort med bland annat en studio för högkvalitativa musikinspelningar. Sådana inspelningar omöjliggörs direkt om de påverkas av lågfrekvent ljud. Och om den planerade vindkraftsparken blir verklighet tvingas Mats Rondin att upphöra med sin verksamhet i Huaröd.

De regelverk som styr tillståndsgivning för vindkraft ger i praktiken föga hjälp åt den enskilde.

Regeringen har utnämnt utbyggnad av vindkraft till ett slags riksintresse som vore landet i en katastrofsituation. Mats Rondin och andra bybor i Huaröd kan tyvärr bara hoppas att en tillräckligt stark opinion mot vindkraftplanerna får Kristianstads kommun att sansa sig. Lag och rätt har de emot sig.

Detta är bara en i raden av många artiklar som är kritiska mot vindkraften (Sydsvenskan 090426, Katrineholms-Kuriren 090427helagotland.se 090426, Folket 090428, allehanda.se 090319, m.fl.). Det tycks som om de enda som vill ha vindkraft är politikerna. Och företagen som tillverkar vindsnurror.
(Tips: Jonny)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Fenix

  Enligt P1 idag (28/4) varslar Vesta 1500 pers i Danmark och England. Orsak: Minskad orderingång på vindturbiner.

 2. Fenix: Aj, aj. Wind energy blowing in the wind? Tråkigt för de anställda dock.

 3. För en turgåande norrmann är vindkraft ett elände. Tomsnurrorna är fula och förstör villmarkens magnifika scenario. Om vindsnurror sätts på Jostedalsbreen, blir jag terrorist om ni förstår. 
  Det finns neurologiska rön på varför vi gillar konst typ Bruno Liljefors och ”älg i solnedgång”. Stenålderhjärnan känner lugn ved horisontala motiv. Stora vertikala objekt i vägen stör efedrinernars flöde av velbehag över lyckad topptur eller mammutjagande.  
   

 4. L

  I Stockholms skärgård ska man införa bullerfria zoner, samtidigt som man vill tillåta fler vindkraftverk, som inte bara kommer att synas milsvida omkring, utan uppenbarligen bullra också…
  Rena turistmagneterna! En bättre idé vore att endast tillåta vindkraftverk intill kommunkontoren…

 5. ThomasJ

  Läsvärd..
  artikel från UK i temat:
  http://www.thisisgrimsby.co.uk/news/research-needs/article-937569-detail/article.html 
   
  Mvh/TJ

 6. Leif Mohlin

  Med all respekt. Vindkraft har sina fördelar också.

 7. Leif M: Jag kan tänka mig att vindkraft kan vara bra som en extra energikälla i t.ex. svårtillgängliga områden, då i kombination med en dieselgenerator el. liknande.

 8. Christopher E

  Elling:
  Håller med. Vindkraft är naturligtvis miljöförstörande överallt, men snurror i fjällvärlden är en vandalism som saknar motstycke i miljöförstöringens historia.
  Var finns idag den typ av folkligt motstånd som tex. manifesterade sig vid utbyggnaden av Alta älv?
  Jag tror också du rätt i att det är allvarligt att förstöra naturens skönhet för den välbehövliga harmoni den skänker människan. Även pastorala landskap lär slå an rätt hjärnan, sägar forskning. Det är kanske ingen tillfällighet att de mest hysteriska och obalanserade klimat/miljölobbyisterna finns i storstäder…?
  Fast snurror på en bre? Då fårvi hoppas att glaciären smälter då så att de välter… 😉
  Elling, om du blir anti-vindkraftsterrorist går jag med i din cell!
  Jag tycker normalt synd om människor som förlorar sitt arbete, men arbetar man med miljöförstörande vindkraft har man sålt sin själ… man måste ändå komma ihåg att varje verk de producerar förstör tillvaron för tusentals människor.

 9. Ingenjören

  Fantastiska nyheter att man i trakten kring Huaröd numera kan höra buller mellan 1-200 Hz! fram till för något år sedan var det ju inte möjligt för örat att uppfatta frekvenser mellan 1-20 Hz! Dock får vi ingen förklaring i insändaren om vilken anledningen till denna enorma breddning av vår hörsel har orsakats av, har Du som verkar så insatt någon hemmasnickrad teori? För inte kan vi väl låta de hysteriska vetenskapsmännen få rätt i denna viktiga fråga?

 10. Tycker man ska ha försiktighets principen i tanken när man bygger nya snurror. Vi vet för lite om hur det påverkar oss människor och djur. Vi måste vara rädda om både naturen och de som lever i den varje dag. Ska vi inte ha en levande landsbygd med folk eller är det en levande vindkraftsbygd vi ska ha.