hälsorisk

Värmen dödar

De senaste dagarna har det varit mycket varmt. Det är därför föga förvånande att Sydsvenskan lyfter fram riskerna med värmen. ”Men alla påverkas av hettan, mer eller mindre. Hur? Vi frågade runt.Värmen dödar. Dödligheten bland svenskar ökar med uppåt 25 procent när en värmebölja pågått i sju dagar”, skriver Sydsvenskan och stödjer sig därvid på   →

Vindkraften är en hälsorisk

I dagens SvD Synpunkt skriver Einar Fjellman från Ängelholm att bullret från vindkraftverk kan vara en hälsorisk. Vindkraftverk bullrar, och värst blir det när de utsänder så kallat lågfrekvent buller. Det är ljudvågor med en frekvens av 1–200 Hz, fullt hörbara för ett friskt öra. Vindkraftverkens lågfrekventa buller brukar beskrivas som ett dovt, rytmiskt malande.   →

Kyla dödar fler

I en kommentar till förra inlägget skrev Anders: ”Den europeiska värmeböljan 2003 visade väl tydligt att människan har svårt att anpassa sig till högre temperaturer. 40000 döda har jag sett som body count.” FYI, här är data över antal dödsfall per månad i Sverige 2005-2007. Konstigt nog är det fler som dör på vintern… Läs   →