Vetenskapen är i ständig förändring

ozon
I Nature rapporteras det 2007 att kunskapen om ozonhålen inte är så säker som man tidigare trott. Tjugo år efter Montreal-protokollet, då världens nationer förbjöd freoner, så upptäckte ett tyskt laboratorium att en central molekyl, Cl2O2, inte alls bröts ned så fort i atmosfären som man antagit.
”Detta måste ha långtgående konsekvenser” säger Markus Rex som är atmosfärsforskare vid Alfred Wegener Institutet för polar- och havsforskning i Potsdam. ”Om mätningarna är korrekta så kan vi inte längre säga att vi förstår hur ozonhål uppstår.” Vilka effekter dessa resultat har på uppskattningarna av minskningen av ozonet och dess utbredning förblir oklart, säger Nature.
Förre chefen för energiforskning vid amerikanska energidepartementet, Will Happer, skriver ett inlägg om ozonfaran (och om hur oklart läget var då Montreal-protokollet skrevs under) på  http://icecap.us/index.php. Tyvärr finns ingen fungerande direktlänk, men det är daterat den 5 augusti.
Jag tror inte att detta rapporterades i svenska media då det begav sig. Och det är ganska säkert att politikerna inte uppmärksammat att vetenskapen är osäker. Men det är ännu ett intressant exempel på hur lätt en vetenskaplig fråga blir politiserad och hur man struntar i det faktiska kunskapsläget. Ett annat exempel här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Ingemar – jag tror jag läste något om ämnet häromveckan – man vill ha det till ”att i huvuddragen är allt korrekt” (låter bekant ?) – men att det finns ”oklarheter på detaljnivå” (låter också bejant ?).
  Nej – det var mycket tyst om allt detta i svenska media när det behandlades i Nature ”Chemists poke hole in the ozone hole” – eller vad det var – minns inte det berördes överhuvudtaget. Jag tror själva studien var i Journal of Physical Chemistry – men Nature kommenterade den. 

 2. Steve

  Redan 1993 fick Will Happer lära sig vad som händer med forskare som kommer med fel frågor:  Han avskedades från US Department of Energy.
  Happer hade gjort misstaget att komma i vägen för Al Gore.  Inför en kongresskommitté hade han nämligen sagt:  ”Jag tror att det har förekommit överdrifter ifråga om farorna med ozon och klimatförändring.  Ett av problemen med ozon är att vi inte vet vad UV-B gör på marknivå, och vilken del av UV-ljuset som verkligen ger cancer.”
  Happer påpekade att rakt under ozonhålet är ändå mängden UV-B-ljus som når marken mycket mindre än det är uppe vid ekvatorn.  De rikaste fiskevattnen i världen finns utanför Ecuador, och de får tusen gånger mer UV-B-strålning än vad havet runt Antarktis får även när ozonhålet är som störst.  Många arter phytoplankton frodas både där och vid ekvatorn, utan att man ser någon skada.
  http://www.sepp.org/Archive/controv/controversies/happer.html
  Published in Reason magazine, December 1993

 3. pekke

  Så vitt jag vet så ersattes drivgaserna i sprayflaskor med olika andra gaser som inte skulle påverka ozonlagret bl.a. fick CO2 ett uppsving i vissa sprayflaskor och AC-anläggningar fick andra gaser som var ” bättre ” för ozonlagret, fast smörjmedlen i den nya AC-gasen var skadligare för människor och likadant i massaindustrin där vanlig klorblekning ersattes av klorföreningar som är mindre skadliga för ozonskiktet men är giftigare för människor !!

 4. Toprunner

  Vi i branschen brottas sedan början på 2010 med förbudet mot R22 och ser förskräckt fram mot 2011 då R134a möter samma öde. Man ska inte ens nämna problemen från utfasningen av R12 och R502 några år tidigare. Konsekvenserna är att energiförbrukningen för kylutrustningar höjs med mellan 15% och 25% för varje utfasning i en tid då efterfrågan av kyla ökar exponentiellt.
  De flesta i det här forumet vet ju vad man brukar räkna om energiförbrukning till. Jag tycker följande ”tube” http://www.youtube.com/watch?v=GfLaQUD86Mw förtfarande fint beskriver vad som händer om man laddar sitt kylskåp med fel gas, dock har herr Chu inte förstått hela vidden med sin kritik.

 5. Peter Stilbs

  En sak som få noterar i dessa ozonhålsbilder (se ovan) är att det utanför ozonhålet över Antaktis är en munkliknande ring av FÖRHÖJD ozonhalt (rödorange i bilden). Snacket om hudcancer/Australien etc bör man kanske därför också fundera över.
  Man söker också få det till att ozonhålet skapats av människan – men det finns många sätt att få upp ex klorföreningar från naturliga processer upp i stratosfären – bl.a. via saltstänk från världshaven.

 6. Ulf L

  Det här med ozonhålet farlighet är något som jag aldrig riktigt förstått. Det uppstår på senvintern just därför att solen står lågt och har gjort det. När ozonhålet är tunnast är det lite tunnare än vad ozonskiktet är över ekvatorn är. Eqvatorn som belyses av solen 12 timmar om dagen 12 månader om året. Där tyckes ozonskiktets tunnhet inte vara något större problem eftersom det aldrig nämns.
  Istället hävdas det att australiernas hudcancer beror på ozonhålet. Australien ligger mellan 10 och 40 breddgraden söder om eqvatorn. Skulle vi placera placera om dem till motsvarande nordliga breddgrader skulle Australien hamna mellan Jemen och Turkiet. Klart australien har sol så nära ekvatorn som det ligger.
  Observera att jag inte hävdar att freoner inte tunnar ut ozonskiktet utan bara att den momentana faran av ozonhålen är betydligt överdriven, i jämförelse med hur hur den ser ut i områden runt ekvatorn.

 7. Christopher E

  Intressant, jag har länge misstänkt att ozonhålet är i mycket naturlig variation. Efter vad jag läst mig till, jag påstår mig inte sitta inne med specialistkunskaper, utan det handlar mer om sunt förnuft och rimlighet. Att ozonförtunningen över Antarktis fortsätter glatt i totalt förakt för Montrealprotokoll och annat skylls förresten på ”klimatförändringen” numera, ett rätt desperat försök att få stöd till en haltande teori från en ännu mer haltande.
   
  Oavsett vad förtunningen beror på har jag länge ansett att det inte kan vara något problem ändå. Förtunningen finns ju bara i områden där den naturliga UV-halten är mycket låg.  I en diskussion med en arbetskamrat för några år sedan tog jag fram en UV-karta som visade hur ”stackarna” i Sydaustralien även med förtunning bara får futtiga UV-mängder av vad en svensk barnfamilj frivilligt utsätter sig för i Thailand… Steve var inne på liknande saker ovan.
   
  En nackdel till var Toprunner inne på. Försämringen och fördyringen av kylanläggningar, ett nog så stort problem i 3:e världen för familjer på ekonomisk gräns. Förespråkare för koldioxidavtal brukar hänvisa till Montrealprotkollet som ett lyckat exempel på globalt avtal. Det kan bli ett ordentligt självmål.
   
  CFC-fobikerna har lyckats bra. Alla ”vet” om ozonhålet, och att andas tvivel leder nästan garanterat till förklenande omdömen. De ”blinda fåren”, en miljöaktivistskröna som debunkats fullständigt (i verkligheten en ögonsjukdom i område med låg UV) dök inte överraskande upp i SVT:s Planeten.

 8. Ingemar

  Ozonhålen kommer och går varje år beroende på hur mycket UV-strålning som når de övre atmosfärslagren ovanför sydpolen. Det är UV-strålningen som skapar ozonet, om jag förstår saken rätt. Därtill kommer andra variationer beroende bl.a. på solens UV-aktivitet. Vi kan idag inte se någon större skillnad i den långsamma reduktionen av ozonet ovanför polen sedan Montreal-protokollet, och man är fortfarande osäker på mekanismerna.
  Apropå förbudet av freoner i kylskåp så har jag förstått att ersättningsvätskan är betydligt mer aggressiv mot metaller och kopplingar. Livslängden på kylskåp har därför minskat.

 9. Jonas B1

  OT men dynamit:
  http://rossmckitrick.weebly.com/uploads/4/8/0/8/4808045/mmh_asl2010.pdf

 10. Mats Jangdal

  Fler exempel där vetenskap och politik inte går hand i hand.
  I vintras uttalade skolminister Björklund att undervisningen ska stå på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, annars är det flum. Då replikerade pedagogikprofessor Mats Ekholm att det är precis vad de lär ut på lärarhögskolan. (underförstått att det är Björklund som flumar) Jag har ännu inte sett honom ta debatten med Ekholm.
   
  För bara någn vekca sedan presenterades en utredning som visar att det är betydligt fler pojkar än flickor som utsätts för sexuella övergrepp och ungdomsprostitution. När justieminister Ask fick en fråga om varför de satsningar som görs bara riktar sig till flickor så var svaret att: Ja, men vi vet att det är flickorna som far mest illa!
   
  Hur oppositionsledaren Sahlin svarar goddag yxskaft på det mesta ska vi bara inte tala om.

 11. Jag tycker att alla borde reagera på namnen de så kallade hoten får.
   
  20% lägre ozonhalt i den övre atmosfären än normalt för plats och årstid, är OZONHÅL
   
  Det sortens sensationsvetenskap betackar jag mig för.
   
  Visst journalister som har sin lön beroende av hur mycket uppmärksamhet de får (skrämselhallickar) jobbar ju så med den ytterst låga människosyn de har. (genom sig själv känner man andra)
   
  Inga vetenskapsmän bör ta dessa ord i sin mun.
  Ozonförtunning heter det.
   
  Samma med den sjukdom kor som verkade galna ofta hade.
   
  Eller skogsdöd….. då borde den eller de arter som drabbades benämnas inte hela skogen som bevisligen växte till.
   
  Kräftpest borde om man ska dra min önskan till sin spets benämnas flodkräftpest…
   
  Om alla faror och förändringar som dyker upp till allmänhetens kännedom, får sensasionsmaximerade namn, kommer inflationen av sensationer öka och till sist blir vi så avtrubbade att ett globalt kärnvapenkrig upplevs som lösningen på många av mänsklighetens problem.

 12. Mats J.
  Jag tror att det är enklare att vinna ekomiska medel och uppmärksamhet då man visar på utnyttjandet av flickor än pojkar, det är nog en gammal rest av vilket kön som anses vara svagt och beroende.
   
  Se att bara Kina har fler kvinnliga än manliga självmord, men i länder som Sverige där skillnaden mellan antalet pojkar som lyckas ta sitt liv och flickor är enorm, fokuseras på hur dåligt flickor som skär sig mår…
   
  Skolsystemet har skapats för de som inte tänker själva (lydiga medborgare som går att åsiktsvalla över kanten till villfarelsens avgrund).
  Det leder till att en mycket stor del pojkar hoppar av och gör karriär som säljare eller något annat i stället, får avsevärt högre lön än många snälla flickor som blir offentliganställda.
  Då fokuseras på att pojkar tjänar mer…..
  Inte på att skolsystemet är skapat för flickor….
   
  Ändra så att det byggs in än mer fel i läroböcker och prov, så blir uppgiften att finna fel….
   
  Dessutom skall aldrig det ges möjlighet att plugga inför ett prov, ty ingen ska veta vad det kommer handla om och alla gammal kunskap ska förutsättas vara i elevens behåll.
   
  Men då får ju samhället medborgare som tänker själva och det tror jag egentligen inte att ledningen vill ha…..
   
  Tänk vad trist, då försvinner underlaget för alla verk, myndigheter och utredningar som ska informera medborgarna om hur de ska leva sina liv…
   
  Vad trist.
  Hur kul vara politiker om man inte kan domptera sina väljare?
  Då förvandlas politikers uppgift till att effektuera väljarnas val inte formulera valen…..
   

 13. Björn

  Vi som inte håller på med forskningen, men är ändå så utbildade att vi förstår att olika uttalanden innehåller stora svagheter, får stå som åskådare och följa tvivelaktiga åtgärder och dess konsekvenser. Tidigare var det ozonet och nu är det koldioxiden som är i fokus. Det är märkligt att det inte finns mer inbyggda spärrar inom forkningen, så att inte misstankar utan bevis, leder till att misstankarna kidnappas av andra intressenter än forkarna själva. Vi skulle aldrig haft en sådan hysterisk utveckling kring ozonet och koldioxiden om forskarna inte hade låtit misstankar kring forskningsresultaten missbrukas av politiker och idella organisationer.

 14. Ingemar

  Björn #12,
  Men har du inte förstått att det är våra kunniga och insatta vetenskapsjournalisters uppgift att hålla ett vakande öga på forskningen åt oss, så att det inte sprids en massa överdrivna påståenden till allmänheten? 🙂

 15. Fredrik L

  Jag antar att det är Cl2O2 som avses, eller?

 16. Fredrik L

  Har nu skummat artikeln, så vänligen ändra CL2O2 till Cl2O2.

 17. Peter Stilbs

  Ingemar #8 – jo materialvalsproblem finns det många. Min bergvärmepumpskompressor havrerade efter ca 1.5 år – troligen pga av ändrat kylmedium. NIBE tog dock allt på garanti – vilket de strikt inte hade behövt.
  Jag minns också på 60-talet, när man införde ”blyfri bensin” – man talar ännu i dag tyst om att man höjde oktantalet genom att blanda in mer aromatiska kolväten (toluen, bensen etc) bland de alifatiska. Bränslepumpsmembranet i min -58 PV brast, och bensinen gick ner i oljetråget. Jag är säker på att det var därför – det tålde inte aromaterna.
  I dag har vi liknande problem med etanolbilarna (och troligen ännu värre med ev metanolbilar i framtiden – om man inte väl testar materialen) – korrosion i bränslesystemet är helt förutsägbart. Jag känner en person i Brasilien, som lämnade sin etanolbil okörd i ett halvår – med mycket svåra korrosionsskador som följd.

 18. Fredrik L

  16
  Bensen är carcinogen och B-listad om jag minns rätt, f-n vet om inte bly är bättre, borde i alla fall inte vara fettlöslig på samma sätt som bensen. Toluen är betydligt mindre hälsovådlig.

 19. Ingemar

  Fredrik L #14,

  tack för att du uppmärksammade skrivfelet

 20. Fredrik just därför reagerade jag och många med mig då bly ersattes med bensen, vilka idioter som fattar besluten i samhället.
  En tonåring med öppet sinne och gott läshuvud kan fatta bättre beslut i allt som rör ekonomi, miljö och hälsa.
   
  Vad ska det ställas för krav på underlaget för politiska beslut?
   
  Måste inte motstridiga rådgivare ges lika stort informationsutrymme och ett ansvar efteråt krävas av beslutsfattare?

 21. Egentligen borde aldrig NGO:s, intresseföreningar eller företag få vara rådgivare till politiker.
   
  Kvar blir statligt betalda forskare och utvalda pensionärer samt privata experter utan personlig inblandning.
  Då måste dessutom forskningen bli fri.
  Om man först startar genusforskning med lika låsta resultatmål som den tidigare rasforskningen, så tar in de forskarna som rådgivare till samhällsändrande beslut, bör alla inse att underlaget inte blir vetenskapligt.
   
  Samma med det mångkulturella samhället (har bara fungerat historiskt då majoritetsbefolkningen upplever att de tjänar mycket på minoritetskulturerna, genom bl.a. diskriminering och utnyttjande).
  Det är flum och önsketänkande att vi på 40 år ska utvecklas till fördomsfria, visst vi går åt det rätta hållet, men som regel är minoritetskulturerna mycket rasistiska, vilket knappas gynnar utvecklingen då det nu är 20% av medborgarna som inte har samma ursprungskultur som majoriteten.
   
  Det är många områden där politiker styr underlaget för sina beslut, vilket troligen kommer leda till att vår form av samhälle rasar samman.

 22. Toprunner

  Ingemar #8: Det är de nya kompressoroljorna som ställer till det, de är kraftigt hygroskopiska och bildar aggressiva föreningar med tiden. Gamla sortens ”freoner” använde mineralolja i kompressorn.

 23. Mats Jangdal

  Gunnar L
  Håller helt med dig på flera av dina poster i denna tråd.
  Det verkar som om politiker bara tar till sig den forskning som passar politikerns redan beslutade agenda. Det i sin tur betyder att vi med vetenskap inte kan övertyga dagens politiker om att AGW är fel. Vi är hänvisade till att byta ut politikerna.
  För att byta ut politikerna måste vi övertyga väljarna. Hur ska det gå till när politiker, media och valda delar av forskningssamhället gör gemensam front mot demokratin?
   
  Det låter lite som det där sällskapet som festat lite för hårt på krogen och den nyktraste i gänget knäppte med fingrarna och ropade: Hovmästarn! Kan vi få in nya gäster vid det här bordet!

 24. Peter Stilbs

  Jag vill inte bli missförstådd om ”bly i bensinen” – det var egentligen enorma mängder tetraetylbly  – ca 1 gram per liter tror jag – som inte är hälsosamt alls. Dessutom var det en tillsats av etylbromid om  jag minns rätt – för att få till ”oktantalshöjningens” mekanism i förbränningsrummet.  Bensen och toluen är inte hälsosamma heller, men jag tror tetraetylbly är en klass värre. Så det var väl högst nödvändigt.
  Det hela fördröjdes av att vissa motorer behövde metalliskt bly för ventilsmörjning – men det verkar inte ha varit så svårt ett lösa. Fortfarande är mig veterligen en del småflygplansbränsle av den gamla tetraetyblytillsatstypen – på särskild dispens.

 25. Slabadang

  De förhastade slutsatsernas vetenskap!
  Vi har en Proffessor i Uppsala jag kommer inte ihåg hans namn som gick omot mainstrem genom att våga säga att vi inte vet vad som styr ozonhålet och att freonutsläppen var en ren gissning.Att det förändrade sig var det enda som var fastsällt.Det är tråkigt att hela klimatvetenskapen är så fokuserad på att alltid hitta människan som svaret på förändringar.Det gör hela vetenskapen handikappad och till stora delar helt värdelös.
  Vi har nu hur många exempel som helst på hur man inom hela klimatvetenskapen har byggt och använder en hel kedja av ovetenskapliga metoder som skapar utrymme för förenklingar och därigenom felaktiga slutsatser. Den vanligaste orsaken är att man förstår inte klimatets komlexa funktioner och man är helt ute och cyklar när man drar slutsatser på små förändringar under korta perioder. Man låtsas att historiska proxis är mer säkra än vad som är fallet och en tidshorisont på trettio år eller kortare är för korta tidsperspektiv att jobba med. I kombination med att de flesta förändringar är marginella och väl kan ligga inom normala historiska variationer så lyfts de fram som både ”onormala” alltid hotande och orsakade av människan.
  Världsisarna är ett mycket bra exempel på de för snabba slutsatserna. Observera att NOAA har plockat bort världsisarna som ”bevis”. Ena året är det alltså ett hundraprocntigt säkert bevis på ”dödsspiral” till att något år senare till att inte vara något bevis alls. Det går snabbt när man spelar hockey …..liksom.Mann byter spelare ofta!
  PS. Manns hockeyklubba är nu i detalj avslöjad som en pinsam men samtidigt bra symbol för hur hela klimatgalenskapen fungerar.Pick and choose är vad som gäller.Tre av fyra nordiska trädringsserier visade samma temperatur historik.Mann valde ut den fjärde som gick stick i stäv med de andra tre.Den hade vad Mann villé ha Gloooooobal Waaarming!!!!

 26. Ozon är ju också en kraftfull växthusgas, förutom att vara en UV-absorbator. Ozonskiktet är orsaken till att temperaturen faktiskt ökar med höjden i nedre delen av stratosfären.
  I några decennier minskade temperaturen i nedre stratosfären med tiden. Den trenden upphörde strax efter Montrealprotokollet. Det kan ju förklaras med att ozonskiktet hade blivit tunnare, men att uttunningen slutade när freoner förbjöds.
  Å andra sidan hävdar de klimathotstroende att temperaturen i nedre stratosfären sjunker för att växthuseffekten i troposfären ökar och värmeflödet uppåt därmed minskar. De låtsas då inte om att temperaturmätningarna däruppe visar att avkylningen tycks ha upphört. Har kanske växthuseffekten i troposfären slutat att öka? Har koldioxidutsläppen ingen påverkan längre?

 27. #23 det var skönt att läsa, jag var mycket okunnig då denna ändring skedde så jag bara reagerade då jag läste mig till bensen och dess farlighet, så funderade jag på att vatteninjektion kunde göra ett bättre arbete.
  Att avgasventiler behövde bly insåg de flesta var ett lösligt problem.
  Bilmotorer (till skillnad mot flygmotorer och båtmotorer) går som regel på ett extremt lågt effektuttag där hög oktan bara behövs mycket sällan, det ansåg jag kunde klaras med vatteninjektion.
   
  På den tiden lekte jag mycket… eldrivna kompressorer som låg mellan förgasare och topplock var en kul grej, roligast dock att injektera lustgas i flytande form, med en massa mer bensin, under förgasaren… (extremt farliga avgaser lär det bli).

 28. Billigast för unga garagemekar som vill leka med el-krompressorer:
  Ett antal motorrumsfläktar från båttillbehörskatalogen, så beroende på det gasflöde ni har och det ni vill åstadkomma, kombinationer som ex. 5fläktar som matar 3…
   
  Generatorn hinner inte med men det gör inget för man kör som regel bara korta stunder.
  Vitsen med att bygga så är att förgasaren inte utsätts för ändrade tryck, bara mer sug…. se till att vakuumslangar och givare hamnar rätt och öka luftintaget.
   
  Numer har de flesta bilar elektroniskt styrd insprutning och en massa hårdvirade motorstyrningar på chips… då blir allt så kompliserat….
  ”Put more in to it”, tog över efter den gamla ”bore and stroke” skolan, nu har den elektroniska styrningen tagit över och nördarna vinner över de med olja under naglarna….
   
  Så är utvecklingen, men jag kan inte låta bli att gilla en gammal garagetrimmad V-8, faktiskt mycket mer än det jag lekte med.
  Borra öka slaglängd, ändra till kammar med större överlapp och andra tider, porta polera och vidga….
   
   

 29. Slabadang

  Gunnar L!
  Man känner makt och kontroll över äldre motorer.Sen elektroniken kom in i bilden så känns det som man fått fem tummar på varje hand! Jag tror aldrig jag kännt mig så korkad som när jag fick motorstopp utanför Havsvalget på väg mot Finska viken.En sprillans ny båt med sista skriket i motorväg.Utöver att kolla att soppaflödet säkringar och filter stog man man där som ett fån och kollade på plastgjutma små fyrkanter som ersatt luftskruvar brytare mm.Tur att de inte ersatt ankare med en elekronisk plastburk ännu! Men efter nån timme sådär så kunde jag hitta vad en felkod visade….. Kontakta Verkstad! Tack för tipset!! 🙂
  Så nu har jag återgått till motorer jag begriper och tänker inte hamna i samma situation igen.

 30. Slabadang

  Totalt OT!
  Gunnar L! Ett tips på ett motorklipp.B30 är ökänd för sin tendens att överhettas,därför går det nästan att få dem gratis.Kolla bara att cyllarna/toppen inte är brända…ryck sedan ur termostaten helt och hållet.Kör utan! Och alla överhettningsproblem ett minne blott.Var liter snällare mot den innan den blivit varm bara.Många har ägnat 100 tals timmar åt intrimmningar modifikationer och annat och får det lik förbaskat inte att funka.

 31. L

  Slabadang, en enkel bypass i toppen så går en B30 hur länge som helst.

 32. L

  En B30 vann för övrigt sin klass i Roslagsloppet igår. Två unga damer körde med en snittfart på 58,59 knop!

 33. L

  Sorry, tjejerna körde Opel.  Båten med B30 körde Classic och kom i mål den också… 🙂

 34. B-30 är väl en förlängning av den stryktåliga B-18 som även fans som V-8 på 3,6 liter i … Volvo Starke?????
  B-16 och B4b var skit med tre ramlager…..
   
  En kamrat till mig byggde en dragracing Amazon med B-18… jag tror han var under 12sek med Salt  Peppar… lite under 250hk…. handelsbensin…
   
  B-30 var vad Volvo byggde sitt tävlingsdrev E-drevet 280 efter max 600 hk, jag byggde min cheva på varv för att det skulle hålla, men icke sade nicke…. annars ett bra drev…
   
  B-30 som V12 och överladdning borde vara vettigt?
   
  Ibland har det råkat byggas extremt hållbara block med vevpartier, se BMW vad var det 1,3l  (nog större som strokades och fick klenare kolvar) då det var tillåtet med överladdning i F1 tog BMW (enligt sägen ett block som gått långt och sedan legat ute länge i regn och rusk) ett gammalt block och vann allt.
  1300-1500hk klarade den fyran…. fast den var byggd för kanske 200hk…
   
  Jag har insett att jag måste låta kompjuttern styra fick en ny från Motorola för några år sedan, den gör underverk, men jag kan inte ändra någonting och pajjar det rycker jag igång lillmotorn, tar fram en bok och puttrar mot hamn…. (har inte hänt än, Mercury racing är bra, därför de vinner allt).
   
  Varför inte ha stora parasail ombord? då kan vi segla på allt akter om tvärs och lite föröver med modifikstioner jag funderar på.
   
  Med ett par fenor längs skrovet hindras luften att läcka ut åt sidorna, då vinner vi höjd, konfort, ekonomi och fart, samt kan segla på kryss.
   
  Fenorna får dock vara elastiska, annars slår vi nog ihjäl oss, funderar på 10mm gummi och aluminium….
   
  Vad tror ni?
   
   

 35. Slabadang

  L!
  Den duger länge! Har du nån rak åtta på lager?? 🙂 Eller kanske en V16 Isotto Francini med femliter per cylle?

 36. Slabadang

  Gunnar L!
  Visst! B30 är bara en förlängd B18 tål mycket stryk!!

 37. L

  För den som undrar vad vi pratar om, så slutade Volvo tillverka B30 för ungefär trettio år sedan, men den fanns i så många militära applikationer att tillgången på nya motorer och delar fortfarande är hygglig och till bra priser.

 38. Anders L

  Ja, vetenskapen är verkligen i ständig förändring. Därför är det lite vanskligt när man kommer dragande med en uppsats från 2007. Det finns nämligen en fortsättning på historien. Men den passar väl inte i den ”skeptiska” världsbilden, kan jag tro.
   
   

 39. Ingemar

  Anders L,

  Poängen var snarast att visa på att den vetenskapliga frågan inte var avgjord när Montreal-avtalet skrevs. Men tack för länken, den visar att det inom det fältet fortfarande är möjligt att föra forskningen vidare i en öppen dialog.

 40. Peter Stilbs

  Tack för länken Anders L – jag hade själv missat den. Men det finns då en omedelbar följdfråga – om den ursprungliga studien var störd av ”föroreningar” – så finns det ju än större indicier på att historien inte är så enkel som man tidigare hävdat. Och givetvis inget heller som motsäger att ”ozonhålet” – dvs förtunningen – över Antarktis är naturlig. 
  ”Återhämtningen” man sett under de senaste decennierna matchar inte heller de modeller som Nobelpristagarna presenterade – men man klappar sig gärna på bröstet ändå. 


 41. Jag noterar snarare Anders L:s omedelbara förhoppning att man eg vile dölja ngt när han antyder:
  ”Men den passar väl inte i den ”skeptiska” världsbilden, kan jag tro.”

 42. Christopher E

  Anders L #38;
  Undrar lite vad som passar in i din världsbild. ”Ozonhålet” upptäcktes när man mätte ozon första gången, hur kan variationerna ha sett ut innan man mätte? Anser du att ozonförtunningens variation de senaste decennierna går att förklara med Montrealprotokollets effekter? På vilket sätt är en liten förhöjning av UV-halten i världens mest UV-fattiga region överhuvudtaget ett problem?
  Vad är fördelen med att försämra och fördyra kylmöjligheter, med ökad energianvändning och sämre livsmedelsförvaring i fattiga länder som följd?

 43. KM

  Dags att väcka den här tråden igen med anledning av rapporteringen om att ozonlagret är tjockare än någonsin över Sverige. Tack vare freonförbudet hör jag på radion….?
   
  Någon med insikt?

 44. KM, alldeles nyss läste jag följande citat av  (Gaia-hypotesens) James Lovelock amgående både freoner och CO2 hos WUWT:

  “I was utterly disgusted. My second thought was that it was inevitable. It was bound to happen. Science, not so very long ago, pre-1960s, was largely vocational. Back when I was young, I didn’t want to do anything else other than be a scientist. They’re not like that nowadays. They don’t give a damn. They go to these massive, mass-produced universities and churn them out. They say: “Science is a good career. You can get a job for life doing government work.” That’s no way to do science.
  I have seen this happen before, of course. We should have been warned by the CFC/ozone affair because the corruption of science in that was so bad that something like 80% of the measurements being made during that time were either faked, or incompetently done.
  Fudging the data in any way whatsoever is quite literally a sin against the holy ghost of science. I’m not religious, but I put it that way because I feel so strongly. It’s the one thing you do not ever do. You’ve got to have standards.”

  … 

  “The great climate science centres around the world are more than well aware how weak their science is. If you talk to them privately they’re scared stiff of the fact that they don’t really know what the clouds and the aerosols are doing…We do need skepticism about the predictions about what will happen to the climate in 50 years, or whatever. It’s almost naive, scientifically speaking, to think we can give relatively accurate predictions for future climate. There are so many unknowns that it’s wrong to do it.”

 45. KM #43
  Jag är inte insatt, men vill fylla på med en fundering.
  Jag hörde att det eventuellt också kunde bero på ändringar i klimatet.
  Förr hörde man ofta att kylan där uppe gjorde att det var just vid polerna som Ozonlagret blev tunnast.
  Någon som vet mer?

 46. Slabadang #29
  Sånt gäller för mig med bilar!  Cheva smallblock upp till 1981
  🙂

 47. Ford Cosworth V6 på två liter räcker gott för mig i en liten och nätt bil..