Vi får nöja oss med att ha rätt …

… och att vinna debatten och att segra klimatpolitiskt. Detta sagt i all blygsamhet och utan överdrifter.
glad
1) Det vetenskapliga sakläget torde vara välbekant för de flesta här på TCS. IPCC har inte lyckats visa att CO2 är den huvudsakliga drivkraften bakom den globala temperaturökningen sedan 1950. Det går inte att skilja denna uppgång från den tidigare uppgången under 1900-talet eller från andra historiska variationer. De prognoser som man baserat på sina modeller har låg trovärdighet efter drygt ett decennium utan någon signifikant ökning av temperaturen. Strålningsfysiken bakom modellerna kan på sin höjd förklara en grads höjning vid en fördubblad nettoökning av koldioxid genom mänsklig förbränning av fossila bränslen sedan industrialismens början. Gissningar om förstärkningseffekter såsom vattenånga i atmosfären och ökad mängd växthusgaser från tundror och hav kommer inte att ha någon större påverkan. Tvärtom finns det mycket som talar för att exempelvis molnbildning, havsströmmarnas långa cykler och solaktivitet är betydligt mer relevanta. Några ”hotspots” ovanför tropikerna har heller inte kunnat påvisas genom direkta mätningar. Därmed bör varje rationell människa dra slutsatsen att IPCC:s klimatalarmism är falsifierad. De eventuella ökningar av den globala temperaturen som är att förvänta under detta sekel kommer att vara moderata, och till största delen positiva för växter, djur och människor.
Det finns ingen ”konsensus” om klimatet bland klimatforskarna. Av naturliga skäl finns det heller ingen konsensus bland de klimatforskare som är kritiska till AGW-teorin om vad som verkligen driver klimatet. Riktiga forskare är öppna för olika alternativa förklaringar och är väl medvetna om att det krävs mycket mer forskning. Men det har visat sig att kritikerna har rätt i sin skepticism gentemot CO2-hypotesen.
2) Skeptikerna har vunnit debatten genom walk-over. Det har sedan en tid ingått i vissa AGW-förespråkares taktik att inte ställa upp i seriösa diskussioner med kritiker. Man menar att de skall bemötas med boycott, svarta listor, utskällning, psykologiska analyser, utfrysning, mobbning, svartmålning, hån, konspirationsteorier, påtryckningar, stämplingar som ”pseudovetenskapare” och ”plattjordingar och ”deniers”, avfärdande genom guilt-by-association, uteslutning från akademisk karriär, strypning av forskningsanslag och förhindrande av att kunna publicera sig i akademiska tidskrifter eller att komma till tals i stormedia.
Som exempel på strategin att undvika debatt så är det välkänt att Al Gore vägrar att diskutera med kritiker (Monckton t.ex.), och att det är nästan omöjligt att få företrädare för AGW-sidan att ställa upp i en diskussion. I våras försökte vi inom Stockholmsinitiativet att åstadkomma sådana debatter, men misslyckades. Vi har också förgäves försökt få in inlägg på SvD Brännpunkt i vår, här och här. I samband med Magnus Westerstrands famösa påhopp på oss kritiker förra söndagen (SvD 1/8) har åtminstone två replikinlägg refuserats. ”Vi har inte plats” svarar man från redaktionen. Här har Claes Johnson ett annat aktuellt exempel från ett försök att få någon från SMHI att ställa upp i en debatt arrangerad av Sveriges Mekanisters Riksförbund. Exemplen kan mångfaldigas.
3) Segern inom klimatpolitiken vanns redan för ett år sedan när det stod klart att endast de industrialiserade länderna sade sig vilja ha bindande avtal i Köpenhamn, medan utvecklingsländer som Indien och Kina inte var intresserade. Det var en ekvation som helt enkelt inte gick ihop hur mycket man än önsketänkte. Trots att politiker och massmedia försökte lura i folk att Köpenhamn var viktigt så var det inte så. Som väntat blev Köpenhamnsmötet ett fiasko. Utsikterna för att kunna komma överens i Mexico i december är lika uppenbart dåliga, även om politiker och stormedia återigen försöker dölja detta faktum, se den senaste utvecklingen här.
I USA har man val i höst, och detta kommer inte att gynna möjligheterna att få igenom ens ett urvattnat cap-and-trade där. I Australien har den nye premiärministern, Julia Gillard, skjutit på alla sådana beslut minst ett år framåt. I Kanada har man lagt handel med koldioxid på hyllan tills vidare, liksom i Japan. Och det går inte så bra för AGW-förespråkarna inom EU heller, se t.ex här. De klimatpolitiker och NGOs som hoppats på att få igenom drastiska och bindande avtal om nedskärningar av CO2 (till astronomiska kostnader) får nog börja se sig om efter ett annat jobb.
ledsen
Så, visst har vi rätt, och visst har vi vunnit debatten och visst tyder allt på att vi segrar i klimatpolitiken. Men aldrig, aldrig kommer det att sägas ett ljud om detta i det inre, allt snävare forskarkotteriet vid IPCC, CRU och RealClimate. Inte heller kommer det att uttalas av dagens stormedia eller av de politiker som nu sitter vid makten. Så eftersom vi inte har några oljepengar, makt eller stormediala utlopp så får vi nöja oss med blotta vetskapen att förnuftet ändå segar.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Jag tycker att vi redan vet att ytterligare forskning är bortslösade pengar. Vi vet vilken påverkan människan har på klimatet och vilka åtgärder vi bör prioritera. Koldioxid ligger långt ner på den listan.
   
  Hela frågan är skamligt upphaussad av såväl politiker, som media och tyvärr även forskarna, varav många borde skämmas idag.

 2. ThomasJ

  Som vanligt mkt bra inlägg, Ingemar! Tack.
  Din pkt 2 är symtomatiskt bevisad i dagens P1 ’Gomorron världen’ där Johan Quackström [’miljöexpert’] fick fritt spelrum och körde ’förnekar-tjötet’ så man måste ta sjösjukepiller. Wijkman var oxo med på ett hörn. Ph**n ta dessa propagandister på SR!!  🙁
  Mvh/TJ

 3. Slabadang

  Vår tid kommer Ingemar!
  Det kommer en räkning till alla korrupta journalister forskare och politiker.I form av ytterligare sänkt trovärdighet och minskat förtroende. Moncktons ”you can run but you cant hide!” gäller hela klimatetablissemanget. Jag är säker på att det kommer en rejäl baksmälla och vi kommer att minnas och markera vilka som har haft det största ansvaret för klimatpropagandan. Deras korthus har fallit och samordningen av alla de agendor och intressen som samlades bakom propagandan kommer att avslöjas var för sig vad tiden lider.

 4. Jag tycker att behandlingen av CO2-hotet blottar en stor svaghet hos de länder som satsat resurser och prestige i att försöka styrka CO2-hotet utan vetenskapliga argument.
   
  Jag anser att vi måste gå vidare, vi måste uppnå ett tryck för att offentligt ifrågasätta de system som skapar beslutsunderlaget för våra politiska ledare.
   
  Vi kan inte låta styrda forskare, NGO- företrädare (Rockström, med många fler) bli rådgivare.
   
  Det måste skapas en fri forskning som är så rik att vi kan få beslutsunderlag baserat på fria forskare med motsatt uppfattning som tillåts debattera fritt och öppet, utan att den som anses ha de svagaste eller minst politiskt gångbara argumenten mobbas.
   
  Första frågan för att gå vidare är:
   
  Vad krävs för att mänsklig förbränning av olja gas och kol, ska höja halten CO2 till 800ppm i atmosfären?
   
  Är det möjligt?
   
  Kommer inte haven och ökad växtkraft på land hindra det, såsom 60% av hittillsvarande utsläpp ”försvunnit”?
   
  Om vi bara (genom att förbjuda kärnkraft) kan öka halten till…. låst säga 550ppm… borde vi redan gå ut med att det bara är möjligt att påverka temperaturen upp några tiondels grad med all mänsklig förbränningsförmåga.

 5. Ingemar

  L #1

  ”Jag tycker att vi redan vet att ytterligare forskning är bortslösade pengar.”

  Nej, inte om vi vill veta mer om klimatförändringar och istider. Jag kan hålla med dig om att den praktiska frågan är löst: gör ingenting! men vi har fortfarande mycket kvar att lära. Här har satsats miljardtals dollars i ”klimatforskning” och det allra mesta har varit bortslösat på CO2-hypotesen. Det har hänt väldigt lite under de senaste decennierna.

  Det skulle vara välkommet om oljebolag och andra privata mecenater som vill satsa på seriös grundforskning gör detta!

 6. ThomasJ

  Det är remarkabelt att enda regionen i världen där ’cap & trade’ [asså handel med utsläppsrätter] förekommer är inom EU. Snacka om att backa samhällena in i framtiden – typ amish… Och allt till nada nytta [förutom vissa ’bolag’, t.ex. Tricorona, eller rättare sagt: Trick och Råna.
  Och ingen, säger ingen, tar upp frågan till diskussion! Grrrr… 🙁
  Mvh/TJ

 7. L

  Ingemar, själv upplever jag inte klimatförändringar som särskilt viktiga att lägga forskningspengar på. Däremot vore det ju bra att observera och ligga i framkant när det gäller att möta problem som klimatförändringar kan åstadkomma. Där kan man också inkludera vad som kan hända vid olika väderfenomen, så att vi har möjlighet att släppa fram regn- och smältvatten utan att ställa till katastrofer som idag.
   

 8. Ingemar med allt fler bättre och noggrannare mätinstrument, kommer förståelsen av hur atmosfärens sammansättning påverkar klimatet att öka.
  Teknikutveckling….. som vanligt….  🙂
   
  Men det är givetvis bra om den kraft som klimatforskningen har kan styras så det blir någon form av användbar kunskap som kommer ut.
   
  Att styra om klimatforskningens drivkrafter är nog det minsta problemet.
   
  Vad med den svällande klimatbyråkratin?
   
  Det anställs många nya var dag enbart med CO2-hotet som grund för sina byråkratiska uppdrag.
   
  Ska de utreda och planera för att ställa om samhället efter verkliga hot, eller ska de som jag anser, bara avvecklas?
   
  Ökar svenska medborgares livskvalitet, frihet och trygghet av en ytterligare byråkrati?
   
  Jag anser att landet gick över den byråkratiska tipping pointen i början av 70:talet och blev överutvecklat med negativa följder för medborgare, ekonomi, natur och miljö, för att inte tala om resultatet av våra företrädares engagemang internationellt….  bla bla bla bla bla bla bla bla, i från morgon å till kväll är det bara bla bla bla…(faktiskt inte bara för då skulle det varit harmlöst, utan det har resulterat i förläggning av konflikter ökat beroende och ökad korruption) ..  🙁

 9. Pehr Björnbom

  Bra skrivet, tack Ingemar!
  Klimatalarmismen är för övrigt självgenererande. De som får forskningsfinansiering genom klimatalarmismen vill naturligtvis gärna att klimathotet är sant.
  Utan klimatalarmismen skulle flera forskningsområden ha mycket mindre pengar. Intresset för att forska om klimatets små och långsamma förändringar skulle vara rent akademiskt.

 10. Slabadang,
  Det vore så bra om du fick rätt i detta, att verkligheten kommer ikapp alla dessa som spelat med, som utnyttjat, överdrivit, farit med osanning, och som varit behjälpliga i spridandet av denna religion.
  Och återigen befarar jag att din entusiasm och optimism därvidlag medför alldeles för högt ställda förhoppningar.
  Vi har gått igenom liknande (och faktiskt värre) galsenskap i närtid. Och det var experimenterandet med national- och internationell- socialism, med kommunism och fascism (som tack och lov inte prakticerades nämnvärt i vårt land), men vilka hade betydande medhåll och även understöd i praktiken samtidigt som man slätade över, förringade alla (uppenbara) övergrepp och missdåd, samt förteg dem i den mån det var möjligt. Och detta beteende blev bara färre efter 1968. Väldigt många av landets ’intellektuella’ bekände sig till denna ’konsensus’ om vad som var fel i världen och vad som krävdes för att skapa en bättre värld. Parallellerna är många och skrämmande lika både i metodik, motivation, ambition och drömmerierna ..
  Detta (dessa) experiment kostade (hundra-) miljontals människor livet, och skapade eleände för långt fler och förstås gigantiska miljöskador också. Ändå skedde i stort sett ingen botgörelse eller avbön från dem som varit med och möjliggjort att detta fick fortlöpa och att vidrigheterna slätades över och förtegs.
  Per Ahlmark har skrivit två böcker om skönmålningen av  och medlöperiet med diktaturer och tyrannier (främst i Sverige). Och även man långt därefter (långt efter murens fall) fortfarande inte gjort upp med detta och avkrävt dessa medlöpare och apologeter bättre svar eller marignaliserat dem. Många har fortsatt bra jobb i ansvariga befattningar och i media än i dag.
  Böckerna är mycket bra, men egentligen fruktasnvärt nedstämmande över hur totalt principlösa människor kan vara och bete sig och komma undan med.
  Analogin jag ville göra är att medie- och kultursvängen samt de bredare politiska kretsar det gällde avfärdar Ahlmark som en excentrisk enstöring som gått alldles för långt, och de har lyckats sätta den bilden, emedan de det gällde klarat sig bra till mycket bra och fortsätter att mata på med nya idiotier.
  Jag underar ofta vad klimattalibanerna hade kunnat ställa på banan och få igång ifall inte internet hade funnits. Och jag blir mörkrädd vid tanken.

 11. ThomasJ

  Follow the money… SEI, Stockholm Environment Institute, med J. Quckström som högste boss, ’snurrar’ sisådär 160-170 miljoner per annum… Go figure!  😉
  Mvh/TJ

 12. Ingemar

  L#7,

  Jag håller med dig om att det är viktigt att förbereda sig (och ”samhället”) på olika naturkatastrofer som olika väderfenomen kan ställa till med. Inte minst översvämningarna i Pakistan visar på betydelsen av detta.

  Men när det gäller grundforskningen så är det mycket som återstår. Och uppenbarligen så är den statliga forskningspolitiken för fri och obunden forskning inte mycket att lita till.

 13. Slabadang

  Ingemar!
  Jag tycker att Pielke Jr samlar ihop hela problematiken på ett mycket bra sätt med ett realt grepp om både klimatforskningens värde uppgift och vilka faktorer och definitioner politiker bör ha som utgångspunkt för sina beslut. ”A recent talk of mine” hittar ni nedanför bilden på jack Nichols från ”The Shining”
  http://rogerpielkejr.blogspot.com/

 14. Hans

  Bra skrivet, kan vi vinna debatten om ozonhålet nu som nästa steg?
   

 15. #10 tack Jonas N för att du tar ner mig, såklart är behandlingen av det vetenskapligt tillbakavisade CO2-hotet bara en liten sak i sammanhanget.
   
  Kanske därför jag vill att vi ska utnyttja kunskapen om det så att vi kan bygga ett starkare och bättre samhälle, kanske ett med nya rutiner för hur beslutsunderlaget för politiska beslut ska skapas?

 16. ThomasJ

  Gunnar L.#14: ”…rutiner för hur beslutsunderlag för politiska beslut ska skapas?”
  Jo tack! Det vore i sanning en enorm välgärning för vilket som helst samhälle, sannolikast bäst lämpat/akut behövande/ av slikt är det svenska. But, how… ?  😉
  Mvh/TJ

 17. Slabadang

  Jonas N.
  Den stora förändringen på spelplanen är NÄTET.Den menar jag är det enda skälet till att klimatgalenskapen redan säckat ihop.Vore det för tjugo trettio är sedan hade troligtvis vare sig du eller jag kunnat se igenom motsvarande propaganda.Etablissemanget har inte fattat att det inte går att köra buissiness as usual. De når helt enkelt inte samma resultat med ssamma tillvägagångsätt längre.Så hav tröst Jonas.Nätet är den största revolution demokratin begåvats med och vi har ju redan genom klimatrsketicismen bevisat hur stor makt och inflytande den har.Jag kan vara överoptimistisk i tidsperspektiven men jag är helt säker på att min  analys av läget är korrekt.Vi har faktiskt mött den värsta propagandan någonsin? och ändå har den redan torskat.Etablissemanget har fått en käftsmäll de sent kommer glömma.De gjorde en helt felaktig analys av NÄTETS makt och möjligheter.Maktbalansen är rubbad för alltid ”May the force be with you” Jonas N! Du kan vara säker på att MSMs alla korrupta springpojkar kommer fundera innan de går upp i ringen igen!   

 18. Funnar #14
  Egentligen var min poäng ju den omvända. Vem vet var detta (klimattokerierna) kunde ha slutat om samma slags  hysterin hade uppkommit förra seklet?
  Då var det vinstintresset och girigheten som sades förstöra den fina gemenskapen ooch solidariteten hos folket, eller mellan folken, och vilket krävde att  upphöjda ledare och företrädare för folket krävde att dessa skulle göra uppoffringar för att uppnå de utopiska målen om en skinande framtid (tredje riket, proletariatets diktatur, klasslösa sammhället osv)
  Idag är det tillväxten som är hotet som sägs vara en fara för planetens klimat och levnadsbetingenlserna för allt liv på jorden. Och man kräver uppoffringar som skall styras av en upphöjd elit bortom demokratiska valda ämbeten och mycket långtgående befogenheter.
  Jag tror iofs som vår godtrogne Gunbo, att det inte kommer att kunna gå alls så långt iom att människor enkelt kan kommunicera över hela klotet och med nästan obegränsat antal. Och genom att misslyckandena där dumheterna ändå sjösätts blir kända lika lätt och snabbt.
  Men även klimathotshysterin och idiotpolitken rörande den har kostat mångas liv, och kommer att kosta fler.
  Men apologeterna tycker nog inte att sådant är så viktigt, det sker ju för en god idés skull, eller iaf med ett syfte som en gång i tiden var gott. Och om några Haitier eller fattiga i Bangladesh eller i Afrika stryker med är det väl inte så mycket att bråka om. De skulle ju drabbats ändå av den framtida Glåbal Wårming som vi skickar åt dem tycks resonemnagen gå …
  Dvs samma sak nu som då .. igen.

 19. Gunnar – skulle det förstås varit nyss! 🙂
  Slabadang – Precis som du och också sa är internet skillnaden. Men gällande ansvarsutkrävandet i efterhand av politiker och media tror jag du har fel. Ingen läser allt som finns på nätet, och de som intresserar sig kommer där att hitta båda sidors versioner. Du har väl märkt hur utstuderat Fenton / Soros mfl försöker hålla buskapet och bilden ’on message’!?
  Och medio och politiker kommer alltid kunna hävda ’diniability’ dvs att de ju bara lyssnade på vad experterna sa. Och dom var ju så eniga.
  Jag hoppas ffa att cykeltiderna för idiotidéer (att politikerna kan styra klimatet bara de får mer makt och pengar) blir allt kortare. Dvs att bubblan spricker fortare.
  Det är när de blir väsentligen kortare än varaktigheten hos en politisk- eller medie-karriär som jag tror att den effekten du hoppas på, dvs att man är rädd för att göra stora misstag pga av käftsmällen som kommer efteråt och träffar en själv.
  Minns finanskrisen och bolånekrisen. Den startade redan under Carter på 70-talet. Och nästan alla var i förnekelse ända fram till slutet (~ sept 2008).

 20. Slabadang

  Jonas N!
  Någon måste ju börja konfrontera dem genom att ställa frågorna om varför de hajjade noll när det begav sig och varför vi i så fall ska lita på dem nästa gång! 🙂 När de första jornaisterna hängs ut till allmänt åtlöje så är lavinen igång. Att börja med vetenskräpsredaktionens politruker är väl en alldeles utmärkt början?? 🙂  ”They can run but they cant hide! ”

 21. Bra Fonas N  🙂
   
  Det är ju underbart om ni har rätt, jag har med hoppats på att Internet blir mänsklighetens räddning mot förtyck och maktmissbruk i alla dess former.
   
  Vi kan nog enas alla (utom de mest hårdnackade skrämselhallickarna) att Internet hindrar många politiska övergrepp.
   
  Så när vi läser nedsättande ord om bloggar, ska vi veta att det är för att de vet att de förlorat och vet att de saknar hållbara argument till stöd för sin tro.
   
  Det finns en beundrans värd metod att effektivisera en utveckling till nästan försumbar kostnad.
   
  Kirk Sorensens öppna energyfromthorium, där ledande forskare kommer med lösningar och synpunkter.
   
  Konkurrenter som Fuji får mycket sämre resultat till avsevärt högre kostnad genom att inte öppet ta Internet till användning.
   
  På Internet lämpar det sig att utveckla hållbara styrelsesystem för västerländska samhällen, det går inte att bli rik i annat än själen på, men den rikedomen är den största.

 22. Karin

  Slabadang#19
   
  Jag håller med dig i allt (även förra inlägget), men, för att nu låta paranoid igen:
   
  Vem ska hänga ut journalisterna när det är de som står för publiceringen?
   
  Jag ser också en allvarlig fara i att de kan fimpa internet när som helst. En sådan möjlighet har ju redan passerats i USA av Obama. Redan förra hösten uttryckte Rockefeller (Jay?) ett missnöje över internets ”negativa inverkan” på individerna under vaccinationskampanjen och försökte, utan framgång som tur var, att stänga ner nätet.
   
  Vem vet om de inte skulle ta chansen vid nästa ”pandemi”, och då sitter vi där med Svensk TV, SR och press, som alla tutar samma visa!
   
  Det är möjligt att vi måste trycka ut artiklar etc att ha som ”bevis” och att vi verkligen aktivt visar alla hur vi uppfattar att det ser ut (Som om de flesta inte redan försöker!!). Dessutom kanske man skulle försöka skaffa kontaktnät via post och telefon! Vad tror ni?
   
  För som sagt, utan internet ligger vi ganska risigt till!

 23. Jovisst, och alla borde ständigt göra detta. Det görs också i stort och smått. Det gjordes även på 30-talet. Och mobmentaliteten fungerade på samma vis då.Med fördömanden, hån, hot och utfrysning av dem som inte delade visionen.
  Men med allt bättre effektivitet på alla områden, mer och global handel, fler involverade, så går cykeltiderna ner, och misstagen visar sig, och blir kända för omgivningen allt fortare.
  Detta är vad som är skillnaden, men människor och hurdana dom är ändrar sig inte lika lätt eller snabbt. Mobmentaliteten och den lilla människans önskan att känna sig större som del i den anonyma gruppen är precis samma. Och märk väl: De självständigt tänkande, de som begriper vad begreppet ansvar faktiskt innebär, de som inte är rädda för att säga emot flertalet, de som kan värdera och jämföra saker som står emot varandra, kommer alltid vara en minoritet. Alltid!
  Vad väntar du dig förresten att sådana som vetenskapsredaktionen, Bojs, UI, Carlgren, Rockström mfl skall svara när du har dem mot väggen, och de inte kan fly. När du frågar dem ”varför de hajjade noll när det begav sig och varför vi i så fall ska lita på dem nästa gång!”?
  Nu tror jag iofs att det ligger en hel del i detta, att dom inte längre kan springa för att gömma sig, alltså att misstagen ligger kvar att beskåda för den som orkar leta, som tittar och dessutom kan förstå. Men det kommer fortfarande att vara samma sorts människor som de som var kritiska redan från början.
  Och tror inte att hotmånglarna inte förstått precis samma sak. De gör ju allt för att misstänkliggöra skeptiska röster mha precis vilka påhittade anklagelser som helst.
  Underskatta dem inte. De må totalt sakna ryggrad, heder och principer. Men det betyder inte att de är korkade dessutom …
  Och Gunnar: Jo, dom har fattat (instinktivt) att internet är ett hot mot dem också, mot att de skall få sätta agendan och avgöra vad som är lämligt för folket att bli informerade om. Och de grubblar maniskt över hur man skall komma åt detta, alltså att internet skall användas på ett ’ansvarsfullt’ sätt.
  Som sagt, underskatta inte kraften och förmågan i dem som vill begränsa er frihet!

 24. Slabadang

  Karin!
  Det omvända kommer att ske!
  Nätets krafter kommer ta makten över MSMs aktörer.Newsmill är en hybrid som kommer integreras i MSM allt mer.Förtroendet för MSM kan inte bli hur lågt som helst. Aftonbladet är redan på väg att lära sig den läxan.Det finns intresse även i riksdagen att ta tag i frågan om medias organisation krav kvalitet funktion och villkor.Ingen tjänar i slutändan på en media utan folkligt förtroende.

 25. Karin

  Slabadang
   
  Jag är med! Thank you!!  : )

 26. Pehr Björnbom

  Slabadang,
  OT Jag postade ett svar till din kommentar #37 på tråden ”Temperaturen juli 2010” men den tycks ha immaterialiserats till vidare. Tack för tipset om McKitricks artikel!

 27. Peter Stilbs

  Utmärkt sammanfattat, Ingemar. Tack.

 28. Labbibia

  Instämmer i tackandet.
  Alldeles utmärkt, Ingemar!
  Speciellt punkt 2 tycker jag borde klistras upp i pannan på varenda  ”klimathotsmurvel” i detta av dessa propagandister vilseledda land!
  För det är ju så precist beskrivet  om hur det gick till när världen NÄSTAN gick över en ”tippingpoint” mot det nya Storebrorssamhället.  Tack och lov att pragmatiska politiker i Indien, Kina osv fick ner galenpannorna på Jorden igen……  

 29. L

  Att stänga nätet går egentligen inte i verkligheten, det finns redan så många överföringsmetoder att vi alltid kommer att ha tillgång till det mesta som vi anser viktigt. En global stängning av dagens internet skulle skapa ett ”gerilla-nät” som blir mångdubbelt effektivare…

 30. Argus

  Jag dryftade tillsammans med min far och min hustru vilka skillnader där finns mellan samhället på 1930 talet och vårt.
  En hel del. ’Det var inte bättre förr.’ ’Typ. Avskyvärda klasskillnader, vänskapskorruption etc.
  Det som är monumentalt bättre är……. internet. !!!!
  Visst är det en formidabel funktion att personer kan kommunicera med varandra på detta sätt.
  (Var det pentagon som skapade detta??)
  Jag känner mig riktig och naiv, när jag hävdar att detta ska räknas som mänsklighetens viktigaste åstadkommande sen elektriciteten.
  En konsekvens av detta är att alla strävanden att försvåra denna kommunikation är en mänsklighetens fiende.
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshusshållning.’

 31. Håller med Labbibia fullt ut i #27-an
   
  Jag tror att klimathot(t)entotterna har varit på Johannes kyrkogård och läst inskriptionen på von Döbelns gravsten
   
  Ära
  Skyldighet
  Vilja 
  och vantolkat den precis som dom har vantolkat allt annat och istället har det blivit
  Ärlighet behöver ej tillämpas i klimatdebatten
  Ansvarsfrihet från  konsekvenserna  av ovanstående
  Total ovilja att medge att att man är ute på hal(för att inte säga kalvande) is
   
  ”Varför gå i lera och sörja när man kan va på isen och ha det glatt?” 🙂

 32. Ingemar

  Tack för uppskattningen. Insikten att den klimatalarmistiska bubblan har spruckit har ju många redan pekat på. När man ser alla stolligheter som görs i namn av klimatet, så är det en tröst. Men jag tror att vi också måste vara realistiska beträffande hur den mediala och politiska världen fungerar. Och den vetenskapliga också, för den delen.

  Flera har tagit upp internets och bloggandets betydelse. Och jag är böjd att hålla med om att det skett en förändring; en kvalitativ förändring och inte bara en kvantitativ. Samtidigt har jag svårt att riktigt sätta fingret på vad det är. Under internets barndom talades det mycket om ”The Global Village”. Det finns sanningar i den metaforen. På nätet är allt öppet, alla vet ”allt” om alla. Det finns både skvaller och korrekt information i mängder. Samtidigt finns det skillnader; nätet är lite större än forna tiders byar på max några hundra invånare :-), och dokumentationen är betydligt bättre eftersom det mesta skrivs eller videoinspelas. Har du sagt något, så får du stå för det. Men kommer detta att förändra min slutsats i inlägget ovan, att vi får nöja oss med vetskapen att förnuftet segrar? Blir det den revolution som Slabadang! hoppas på?

 33. Bim

  Bra inlägg Ingemar!
  Men en sak gör mig undrande. Alla dessa klimatforskare…Vad är det för mening att forska om man inte vill komma fram till ett trovärdigt resultat?
  Kan det verkligen vara så illa att forskare sitter och låtsas forska bara för att få ut sin lön?… Jag hade blivit fullständigt galen på en sådan arbetplats. Att Rockström, Wijkman och en del andra stollar skor sig på galenskaperna kan jag förstå, men de är ju inga forskare, de glassar ju bara runt i världen på våra skattepengar och lever loppan tillsammans med sina medbrottslingar. Men vad är det som driver mainstream media att blåljuga för sina läsare? De gräver ju sin egen grav?
  Klimathotsbluffen kommer ju inte att tyst och stilla bara glömmas bort  Internet kommer att bli AGW-talibanernas törnekrona tills de dör.
   

 34. När jag för några år sedan startade mitt deltagande i debatter på Internet, tänkte jag.
   
  Den franska revolutionen startade med diskussionklubbar, just som nu på Internet, det här är samma sak, men avsevärt starkare.
   
  Som L skriver går det inte att stoppa, snart är det i alla länder, även Kina och Burma.
   
  Afrika är en kontinent som jag väntar på, när får vi läsa fler ocensurerade åsikter därifrån?
   
  Om några år kommer alla kunna delta i debatter på alla språk och i alla kulturer.
   
  Tänk när jag ska debattera sanningshalten, ursprunget och orsaken till att Koranen skrevs med de mest fundamentalistiska mullorna?
   
  Det ser jag fram emot…… Den debatten får ni svårt att vinna inför era folk.
   
  Jag har en mängd liknande områden jag vill debattera, Hamas och Hisbolah kommer få omöjliga uppgifter liksom ultraortodoxa judar som beväpnar sig och anser att en bok (skriven av människor för människor) bevisar att de har en evig rätt till ett område…
   
  Tänk när jag får debattera förbud mot abort även vid våldtäkt, förbud för flickor att utbilda sig….
   
  Dumheterna i det svenska samhället är bara en västanfläkt….
   
  Så kommer ocensurerade bloggar likt denna med många muslimska läsare, fundamentalistiska muslimer kommer starta censurerade motbloggar likt UtanInsikt gjort mot denna.
   
  Men såklart vinner de ocensurerade, till skillnad mot de som inte vill utsätta de åsikter de anser ska tvingas på andra för öppen debatt.
   
  Kan Internet bli mänsklighetens räddning?
   
   

 35. Ingemar

  Bim #32

  Om alla dessa forskare. För det första är det givetvis många som verkligen fortfarande tror på AGW-teori och att man är sanningen på spåren. Men samtidigt så är det så att de flesta inte forkar på själva grundfrågan utan riktar in sig på konsekvenserna av en förhöjd temperatur globalt och lokalt. Man UTGÅR från IPCC:s modeller och riktar in sig på följderna. Dels kanske man inte kan ta ställning till den övergripande bilden (var och en har sina egna små specialistområden). Dels är det rätt bekvämt att forska på sådant som man får finansiering till.

 36. Ingemar B

  Ingemar, ett tips bara i all anspråkslöshet:
  För trovärdighetens skull: Var inte så tvärsäker!!!
  Bara tokstollar tror sig ha absolut visshet…
   
   

 37. Bim jag tror att en överväldigande majoritet klimatforskare gör vettiga observationer av klimatändringar, klimatkänslighet hos olika djur och växter med mycket mer.
   
  Bara en handfull frustrerade knåpar på beställning odugliga program som ska styrka stolleriet.
   
  När klimatforskare över hela världen bygger egna lokala program får de grundvärdena från några få idiothopkok, så att alla ska ge de ovetenskapliga förstärkningseffekterna av små temperaturändringar.
   
   
  Se ex. Achers modtranprogram, det använder alla och det överdriver CO2-effekten med faktor 3… bara att använda så ser du det efter några hundra timmar, trots det blir effekten av en kraftigt höjd CO2-halt harmlös…. (vad blir harmlös genom tre?)
   
  Det går ju att jämföra med verkliga mätningar och då blir det samma resultat som visar sig i laboratorieförsök.
   
  Hur många klimatforskare kan bygga egna modtranprogram och testa dem mot verkligheten?
   
  Hur många vågar testa de som tillhandahålls mot verkligheten?
   
  Vad sker om det blir 6C varmare, mindre nederbörd och 6m högre havshöjd? I Danmark kommer de få problem av att den där ökade nederbörden tillsammans med havshöjningen kommer göra många vägar och hus oanvändbara, de kommer tvingas pumpa bort grundvatten ut i havet… (den utredningen har nog hittills kostat skjortan)..
   
  Jag tror att många seriösa klimatforskare kokar av vrede inombords, kanske släpps den ut i framtiden.
   

 38. Ingemar

  Ingemar B #35

  Tvärsäker? Jag?

  Och jag som trodde att jag bara utgick från ett absolut minimum av självklarheter 🙂

 39. Pehr Björnbom

   
  Kommer ni ihåg sammandrabbningen på RealClimate mellan Gavin Schmidt och Judith Curry? Jonas N rapporterade i kommentarsfältet om den här på TCS när det begav sig.
   
  Jag råkade på en intressant diskussion om drabbningen på webben. Den illustrerar verkligen hur alarmisterna har degenererat från saklig diskussion till aggressiv osaklig retorik:
  http://www.examiner.com/x-9111-Environmental-Policy-Examiner~y2010m7d30-The-Burning-Woman-Festival-of-Global-Warming-Step-up-to-the-stake-Ms-Curry?cid=exrss-Environmental-Policy-Examiner
   
  Thomas Fuller skriver bland annat (kul referens till Stieg Larssons Milleniumtrilogi förresten):
   
  ”Her crime has been to read a book. Really. The book is The Hockey Stick Illusion by Andrew Montford, who blogs under the nom de guerre (it’s a war now…) of Bishop Hill. The book, which reads like a detective thriller (it has been described as Stieg Larssen without the lesbian sex, which is just about the best one-line review in history), chronicles the exposure of Michael Mann’s famous Hockey Stick chart as irretrievably flawed”.
   
  Judith Curry är ju övertygad AGW-are men nu har hon gått över gränsen och får inte vara med i gänget längre enligt Fuller:
   
  ”Curry will pay–she’s already paying, in fact. She is now being described as a skeptic, a denialist, someone who has gone over to the Dark Side. Tim Lambert, who runs a blog that is arguably the worst of the climate hysteria genre, has a post up on his site devoted to criticism of Curry. The comments there are summed up by this: ”Her comments at RC and CP do not read like those of a scientist, or even of a rational person. They read like those of the typical denialist.””
   
  Mycket läsvärt blogginlägg!
   
  På Bishop Hill (som för övrigt också har med Sverige att göra) finns den här karikatyren, Josh30:
  http://bishophill.squarespace.com/blog/category/josh?
   

 40. Ingemar B

  Förresten, vad spelar det för roll om förbränning av fossila bränslen förändrar klimatet:
  Alla som inte väljer att stoppa huvudet i sanden inser ju att förbrukningen (per capita) av jordens ändliga resurser måste ju ändå minskas radikalt så snabbt som möjligt! Allt annat är ju förstås fullständigt ohållbart, speciellt när den ”rika” andelen av vår överbefolkade värld, nu ökar snabbt!

 41. Bo E

  Om det nu är sant, så påstås  Al Gore själv ha sagt i all sin modesta anpråkslöshet följande: ” During my time in Congres I initiated the creation of the internet!!!”
  Är det så, så har han ju skapat ett monster som just nu håller på att käka upp honom  själv levande. Bit för bit. – Ironiskt va!

 42. Slabadang

  Ingemar!
  Du har svårt ”att sätta fingret på vad det är” ! Välkommen i klubben!
  Frågan är bland annat vad man väljer att uppmärksamma.En säker slutsats jag ser är att kvalitet vinner! Öppenhet vinner! Humor vinner! Fakta vinner! Och det allra bästa är att alla vinnarna trivs alldeles utmärkt tillsammans.Inkluderande eller exkluderande signaler.varför får man så stort förtroende för både Spencer lindzen och McIntyre tex?? De är autentiska och öppna med vad de är säkra och osäkra på.De vågar släppa in oss.Ett tecken på styrka och autencitet som skapar en naturlig auktoritet och tillförlitlighet.Raka motsatsen till det livrädda hockeylaget som bara har har en fasad att gömma sig bakom och vågar inte kliva fram. Det är väl uppenbart varför de beter sig på det sättet.De har ingen trovärdighet alls och saknar allt det som Spemcer och övriga utstrålar.
  Nånstans inger dessa bloggar förtroende och har därför en lockande profil.Folk känner sig trygga i ett öppet debattklimat.Långt ifrån de diktatoriska mässande hårdmodererade och krystade bloggarna vars syfte är att vara överförmyndande typ AGW-sidor.Makt och kontroll.Det är ett koncept för fanatiker och stänger ut andra besökare och skapar misstro och fnysningar och är ett gigantiskt svaghetstecken som folk snabbt läser igenom.De når bara de redan trogna.
  Sanningsökande har fått nätet som bästa kompis och man får också hjälp av andra som är ute i samma ärende.Etablissemangsjournalistiken har gjort en gigantisk prestigeförlust i kanske den största maktuppvisning den genomfört
  i klimathotsalarmismen och förlorat mot ett till början ganska litet men med tiden växande gäng sanningsökande utan andra verktyg än nätet till sitt förfogande.
  Etablissemangsjournalistiken har tappat mycket av sitt problemformuleringsprivilegium och därigenom sin makt.När de tippat över till att diktera vad vi ska tycka istället för att ge oss ett sakligt underlag för att vi själva skall kunna bestämma vad vi skall tycka. Folk gillar inte folkförakt och överförmyndare.
  Jag har sagt upp både DN och SVD tittar mycket sällan på SVTs samhällsprogram eller nyheter.Vad ska man med dem till när man har nätet?
  Nätet är fortfarande nytt och när saklig opartisk info blir uppvärderat till sitt sanna marknadsvärde så ryker MSM snabbt.Det kommer nya aktörer/bloggar som förädlar de behov som gör att vi söker oss ut på nätet och indviker MSM som informationskanal.
  Vi gillar inte att bli lurade och manipulerade.

 43. #39
  Vi har nu bara några få grader högre temperatur än jordens lägsta de senaste 600Måren, vilket är orsaken att klimatet nu är extremt livsovänligt polnära.
   
  Maximalt kan kanske mänskliga CO2-utsläpp bidragit med några tiondelsC, effekten är logaritmiskt avtagande så ytterligare bidrag blir relativt mindre.
  Visst är det övervägande positivt om det globala klimatet långsiktigt blir som 1998 eller kanske t.o.m. några tiondels grad bättre?   (jag skulle vilja återfå medlhavsklimat till polcirkeln, palmer polnära som före denna istid är nog att begära för mycket)  😉
   
  Antag att nybildningen är mångdubbelt mot dagens utvinning (vi vet ju att fullständigt gigantiska mängder naturgas läcker upp, det som läcker fram ur havsbotten bildar ofta tjocka lager av metanis och olja) vad spelar det då för roll om förbränningen går via mänsklig hand eller ej?
   
  Men för de som inte kan räkna, läsa eller tänka, rösta på den rödgröna röran, de tänker ändra minerallagen så utvinning av olja i Sverige stoppas och gasen fortsätter att läcka upp utan att passera mänsklig förbränning.
   
  P.S. min kommentar är egentligen inte riktad till Ingemar B, mer till alla som kanske delar den kommentarens slutsats så som Kjell & co.

 44. Det är för tidigt att utropa att segern är vunnen. De klimathotsreligiösa blir allt mer desperata. Innerst inne börjar de inse att deras tro inte har något med vetenskap att göra, men av olika anledningar vill de inte erkänna det offentligt. Vem vet vad de kan ställa till med när de blir allt mer desperata?

 45. Lejeune

  Från SVD idag:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mer-vaxthusgaser-med-rodgrona_5108481.svd
  Svenskt Näringslivs hållning i klimatfrågan får vid en jämförelse en daggmask att framstå som ett ryggradsdjur.
  Rimligtvis borde Svensk elintensiv industri få det svårt om klimatizterna får något inflytande i frågan!?

 46. Noterade Alekletts synpunkter om peak coal, där IPCC´s  A2 simulering förutsätter en 800% ökning i coalproduktionen. Av de 6 länder som sitter på världens kolreserver finns det inte en chans i världen att möta den efterfrågan.  Klimatdebatten bör nog inriktas på att övertyga etablissemanget om detta så att tiden utnyttjas till rationella åtgärder.

 47. Bim

  Ingemar # 35
  Bim #32
  Om alla dessa forskare. För det första är det givetvis många som verkligen fortfarande tror på AGW-teori och att man är sanningen på spåren. Men samtidigt så är det så att de flesta inte forkar på själva grundfrågan utan riktar in sig på konsekvenserna av en förhöjd temperatur globalt och lokalt. Man UTGÅR från IPCC:s modeller och riktar in sig på följderna. Dels kanske man inte kan ta ställning till den övergripande bilden (var och en har sina egna små specialistområden). Dels är det rätt bekvämt att forska på sådant som man får finansiering till.
  Ingemar, du har här räknat upp alla fel som en forskare kan begå.
   Forskare får förbaske mig inte tro…det klarar vi bra själva.
  Forskare får dessutom inte utgå från att en teori är rätt och sedan bara forska om de eventuella konsekvenserna. Är huvudtesen fel är det ju bortkastad tid. Dessutom blir ju resultatet värdelöst.
  Det är ju som att forska om varför en klocka går och går men aldrig kommer till dörren. 😀
  Eller varför Uffeb skriver och skriver men aldrig får fram vad han menar. (Förlåt för fan, Uffeb, men jag kunde inte låta bli. Du får snacka ihop dig med Gunnbo och gå till anfall.)
  En forskare som litar på IPCC borde sluta att forska eller forska om sanningshalten i IPCC:s utsagor innan han börjar teoretisera om följderna. Eller forska om varför isbjörnarna dör som flugor om de inte får hundra kronor i månaden av sveriges alla troende klimattallibaner. 
   Att forska för att det är bekvämt med anslagen är ju samma sak som att gå på A-kassa och samtidigt jobba. Alltså bedrägeri.
  Vad är det med människan? Finns det något hopp?
  Det skall jag forska om, tror jag… om det finns några anslag.

 48. Ingemar

  Bim #47.

  Nu är du rätt hård i dina omdömen. Men i princip har du rätt.

  Jag skulle aldrig vilja slösa bort min tid (och skattebetalarnas pengar) på att forska på konsekvenserna, givet IPCC:s resultat. Egoistiska skäl i kombination med allmännyttiga alltså. Men människan (inklusive forskare) är svaga i anden. Det är enklare att inte ifrågasätta det som vi inte kan så mycket om. ”Jag måste finansiera min avdelning/institut och mina doktorander, så varför gräva i sådant som kan äventyra en säker finansiering?” Etc.

  Å andra sidan (och här vill jag stötta dig Bim) så kan man ifrågasätta om inte forskare som hållit på att studera konsekvenserna av en global uppvärmning också har en moralisk skyldighet att skaffa sig en informerad uppfattning om grundfrågan och inte bara lita till auktoriteter. Ingår inte det i forskarens etos?

  Som jag skrev i mitt inlägg så är det rationellt att idag bedöma IPCC:s prognoser/scenarios som falsifierade. Det finns andra, bättre teorier att undersöka närmare. Och det finns andra klimatologiska konsekvenser att titta på. Varför inte åtminstone hålla grundfrågan öppen?

 49. Bim

  Skönt Ingemar, att du tolkar mig rätt.
  Jag raljerar kanske väl mycket om klimatstollerierna, jag har ju inte all kunskap jag skulle vilja ha i ämnet, men jag märker ganska snabbt när folk ljuger och kör med ojusta medel för att sko sig själva. När det gäller klimatet så stinker det regält, speciellt när klimatforskarnas välgödda svans tar till orda.

 50. Bim

  Glömde, Ingemar.
  Jag tycker det är ett demokratiproblem att inte få rätt information av de forskare som vi betalar löner till. Vi skall ju ta ställning, politiskt, för att ordna samhället på bästa sätt för alla.
  Om våra ungar indoktrineras i skolorna med idèer som inte är korrekta så är ju undervisningen undermålig. Censuren som  utövats inom klimatpolitiken gör ju att folk och våra ungar förvandlas till en samling jasägare som inte vågar tänka självständigt.
  När jag hör eller läser en larmrapport så tänker jag direkt, vad är det som sägs och vem säger det. Är det Rockström, Al Gore, NOAA eller ännu värre Svante Axelsson som uttalar sig så åker taggarna ut direkt. När jorbävningar och tsunamis av vissa journalister skylls på klimatet så börjar man ju undra hur det står till på hjärnkontoret. Det är inte mitt fel , de har själva raserat sitt förtroende totalt.
  Lögnare trasslar alltid in sig i sina lögner, förr eller senare. Därför har jag trots allt ett visst hopp om framtiden.
  Jag ser fram mot dina inlägg för jag tror du och Maggie har åstadkommit ganska mycket redan. Stå på!