Växtlighetens CO2-känslighet väcker hopp

Med en feedback free klimatkänslighet S=1C är atmosfären inte särskilt känslig för ändringar i CO2-halten. Parisöverenskommelsens ”mål” kommer inte att nås inom överskådlig tid. Vi kan med andra ord, tills vidare, avbeställa det antropogena klimathotet. Vad de naturliga drivkrafterna hittar på framöver är det däremot svårt att sia om (Länk 1 och titta gärna in på klimarealistene.com).

greening

Men, om atmosfären inte är särskilt känslig för koldioxid, så är det tvärtom med växtligheten. Den har på senare tid, tack vare den ökande CO2-halten, fått jorden att lite försynt börja grönska. Decenniers forskning visar att halter på upp emot 1500 ppm vore välgörande för växtligheten och därmed hela biosfären.

Diagrammet över CO2 och temperatur under 600 miljoner år kan ge en naturlig förklaring till dessa förmodande låga respektive höga känsligheter:

historical-co2-levels

För det första är det svårt att påvisa något samband mellan CO2-halt och temperatur och för det andra visar diagrammet att CO2-halten grovt sett har minskat under hela denna eon. Den nuvarande nivån är extremt låg. Växtligheten lider under CO2-svält, vilket bör förklara varför den är känslig för ökad tillgång på CO2.

Växtforskningen gör ständigt nya rön och CO2 Coalition har just publicerat en ny och uppdaterad Vitbok i frågan, denna gång med en lite ny vinkling (Sammanställd av Craig D. Idso, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change). Här beskrivs växtlighetens möjlighet att kunna bidra till att avvärja hotet om ökande svält på jorden – förutsatt att atmosfären göder den med mer och mer CO2:

https://co2coalition.org/2019/02/25/new-white-paper-what-rising-co2-means-for-global-food-security/

Länk längst ner leder vidare till hela rapporten, PDF.

Hotet om en ökande svält under innevarande sekel beror till viss del på att vår population ökar. Mänskligheten beräknas uppgå till 11,2 miljarder år 2100 d.v.s. 50% ökning jämfört med idag. Men inte nog med det, dessutom får stora delar av dagens population nu ökat välstånd, vilket för med sig högre efterfrågan på en rik och varierad kost. Idag är runt 1 miljard människor undernärda, främst beroende på att världens livsmedelsproduktion är ojämnt fördelad och så förmodas det fortsätta.

Fler munnar att mätta, allt högre krav på arealkrävande kost och fortsatt snedfördelning ställer krav. Livsmedelsproduktionen måste enligt beräkningar fördubblas till i slutet av århundradet. Hur ska det gå till?

Den första tanken är naturligtvis att öka jordbruksarealen, men det leder till förstörelse av naturliga miljöer, risk för minskad biodiversitet och utrotning av känsliga arter. Därför måste skördarna öka på existerande odlingsarealer.

Det räcker inte att bara öka skördarna. Näringsinnehållet får inte utarmas, dvs avkastningen per tillsatt mängd näring, särskilt NPK, måste också ökas. Vatten är, särskilt i fattiga områden, en bristvara och därför måste även avkastningen per tillsatt mängd vatten öka. Enorma krav att tackla!

Men, det finns anledning att se positivt på möjligheten att lyckas med denna utmaning.

Förutom fortsatt forskning kring växtfysiologi, genetik och teknisk utveckling kan en fortsatt ökning av atmosfärens CO2-innehåll bidra. Forskning har nämligen visat att en ökad CO2-halt inte bara effektiviserar växternas vattenhushållning utan även dess hushållning med växtnäringen och dessutom ökar effektiviteten ju högre CO2-halt atmosfären kan bjuda på!

Växtlighetens CO2-känslighet väcker hopp!

Det är hög tid för världens politiker att byta CO2-spår. Det är dags att stödja denna forskning och utveckling, samtidigt som mänskligheten måste sluta upp med att begränsa CO2-utsläppen. Ambitionen borde tvärt om vara att öka CO2-halten i atmosfären!

I det här perspektivet är det skamligt att västvärldens vilseledda skolbarn uppmuntras av vuxenvärlden att ge sig ut under skoltid på en väl organiserad (!) marsch och papegojmässigt larma om att ”rädda klimatet” (Länk 2).

Think-for-yourself2-1-1024x775

Man kan bara önska att de unga, som uppenbarligen vill engagera sig i sin framtid, kommer att ge sig tid att bredda och fördjupa sig i klimatfrågan och då upptäcka hur otroligt ensidig information de fått av media och vuxenvärlden i övrigt.

CO2

När får vi se löpsedlar med rubriker som ” Mera fossila bränslen – Hejda världssvälten”?

Ann Löfving-Henriksson

https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/13/klimatkansligheten-hot-eller-hopp/

http://climatelitigationwatch.org/genesis-of-a-shakedown-new-records-expose-childrens-marches-as-long-planned-component-of-litigation-campaign/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan M

  ”….begränsa CO2-utsläppen. Ambitionen borde tvärt om vara att öka CO2-halten i atmosfären!”

  Håller fullständigt med. Jag har börjat använda termen ”CO2-berikning” istället för att tala om utsläpp. Om inte annat får det en och annan att se lite förbryllad 🙂

 2. Ann lh

  Tack Johan M, självklart borde begreppet ”CO2 berikning” använts!

 3. Tack Ann,

  jag har sedan länge valt att tala om just koldioxidberikning

 4. Lasse

  Tack Ann
  CO2 plus 😉 och vatten ger växtlighet.
  Tur att vi kan se mer av allt detta.
  SMHI håller koll på klimatvariabler som skulle påverkas av klimatändringen-indikatorer.
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer

  Gick igenom listan och fann bara goda nyheter-tidigare vår , mer sol och mer värme.
  Tippingpoint finns inte på listan.
  Denna är väl tydligast: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-arealnederbord-1.3970
  Det går inte så bra för klimathoten men alarmisterna skriker högre.

 5. Rolf Mellberg

  Nja.. Jag tror nog att man måste gå lite mer försiktigt fram.

  IPCCs 13 år till Armageddon och Johan Rockströms famösa ”Tipping poings” blir nog de första demonerna som ska nedkämpas. Väljer därför att tro på Lewis och Curry (TCR=1.35), nytt bogginlägg kommer från mig snart om detta. Jag vill också följa UAH kruva ett tag till innan jag säger för mycket, men isarna i arktis och Grönlands glaciärer lovar ganska gott.

  F.ö. kan världens risproduktion komma att öka med 50 procent om fotosyntesen med C3 kan bytas till C4 för ris:
  Klipp:
  Introduction of ‘C4‘ traits into rice is predicted to increase photosynthetic efficiency by 50%, improve nitrogen use efficiency and double water use efficiency. The project therefore represents one of the most plausible approaches to enhancing crop yield and increasing resilience in the face of reduced land area, decreased use of fertilizers and less predictable supplies of water.

  Klippt från det ”djärva” projektet: https://c4rice.com/

 6. Bim

  Klarsynt. Tack Ann LH !
  Det är inte bara roligt att läsa dina väl tänkta inlägg, det är också väldigt lärorikt.
  Alla läskunniga människor, speciellt i flum-Sverige borde ta del av dina kunskaper. Det är alldeles för mycket underliga hemsnickrade, vetenskapsteorier om strålning, partiklar, förstärkningseffekter och annat som tydligt visat sig inte stämma med verkligheten.
  Varför diskutera solens inverkan på klimatet? Det är ju en självklarhet, ungefär som att utreda varför det blev mörkt när man släckte lampan.
  Man får ju aldrig glömma att Jorden susar omkring i en rymnd som är över 200 grader kall. Det är kyla vi skall vara rädda för. Tack Ann. Ropen skalla: Mer koldioxid till alla! ☺

 7. LarsF

  Tack för artikel som inger mycket hopp.

  Kommentar till slutet på länkad artikel om att näringsvärdet sjunker något.
  Hörde i radion 2007 en rapport hur näringsvärdet idag var ung. hälften i grödor mot vad det var på 40-50 talet.

  Detta är alltså vad forskning och avla förfinade grödor gjort – det producerar mer blast och mer kg per jordareal, utan tanke på just detta med näringsinnehållet. Och sedan kallar man det forskning och framsteg.

  Så om lite minskat näringsinnehåll pga mer co2 – big deal.

 8. latoba

  Tack Ann för ännu ett värdefullt bidrag! Känns som en lisa för själen att läsa detta när jag har sett och läst Rockström i SvD idag igen.
  https://www.svd.se/rockstrom-kritisk-mot-klimatpolitiska-rapporten
  När man läser tidningens målsättning är det svårt att få ihop den med att den ständigt låter Rockström oemotsagd sprida sin propaganda som används för att värna om det egna jobbet. Jag har flera gånger påpekat detta i mail till tidningen.

 9. jensen

  Dagens Sydsvenska helsida.
  UTLYS KLIMATNÖDLÄGE NU
  Extinction Rebellion kräver att Malmö Stad skall utlysa klimatnödläge.
  Ett 20-tal klimataktivister utanför Rådhuset krävde att politikerna skulle förbinda sig att reducera CO2-utsläppen till noll år 2025.
  1. Politikerna skall erkänna klimathotet
  2. De skall inse att det inte görs tillräckligt
  3. Utan det krävs stora åtgärder för att nå snabb omställning.

 10. Gunnar E

  #7#
  Ingen lätt fråga det är;
  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/har-gronsaker-frukt-och-spannmal-blivit-mindre-nyttiga
  Om solen nu tar igen sig, kommer då CO2-halten att börja sjunka om 50år DET vore illa,

 11. Göran Gustafsson

  Stort tack, Ann! Välskrivet och informativt som vanligt. Men är det inte lite vanskligt att extrapolera nuvarande befolkningsutveckling långt fram i tiden? I takt med att folk i u-länderna får det bättre, alstrar de färre barn och befolkningsökningen avtar. Det menar i alla fall en del demografer. Var är din mening om detta? Hur som, minskande befolkningsökning men ökande livsmedelsproduktion tack vare utsläpp av CO2 är en angenäm framtidsvision.

 12. eon

  Var inte överbefolkning och ”massvälten” en av miljö- och undergångsförespråkarnas främsta skrämselscenarion under den senare delen av 1900-talet? Jorden skulle aldrig kunna föda en större befolkning och därför måste vi drastiskt skära ner på talen, med eller utan våldsmetoder.

  Kanske är dagens CO2-skrämsel en förlängning av samma skräck, för de som räds en större befolkning är förmågan att producera mer mat ett stort hot, men en kallare och CO2-fattigare planet fixar detta ”problem” av sig själv.

 13. Torbjörn

  #10 Gunnar
  Läste lite i din länk
  Det verkar inte finnas någon koppling mellan avkastning och lägre mineralinnehåll.
  Däremot spelar sorter och gödning stor roll.
  Då kan man knappast säga att CO2 är skadligt för mineralinnehållet i grödorna.
  Koldioxiden är välgörande och bidrar till ökade skördar så fler människor kan äta sig mätta

 14. Håkan Bergman

  eon #12
  Lika viktigt för matförsörjningen är tillgången till billiga transporter. Ta bort dom fossila bränslena och världssvälten är ett faktum. Alla kan faktiskt inte äta närodlat, det skulle bli en ganska ensidig kost på våra breddgrader utan dagens fossildrivna transporter.

 15. Björn

  Om en reporter skulle gå runt på ett torg någonstans och fråga folk om de kunde räkna upp fotosyntesens och därmed växtlighetens tre grundförutsättningar, gissar jag att resultatet skulle vara bedrövligt. ”Visste du att CO2 är en av grundförutsättningarna”? ”Nääe, det visste jag inte”. Det skulle behövas en upplysningskampanj om fotosyntesen och den helt nödvändiga koldioxidmolekylens betydelse för skogs- och jordbruk och i allmänhet, trädens blad som luftfilter i städernas parker osv. Här har skolorna en uppgift som man tycker skulle vara självklar. Förstår barn verkligen så mycket som påstås?

 16. Rolf Mellberg

  OT

  På västfronten lite nytt:
  https://blogs.scientificamerican.com/observations/william-happer-courts-the-trump-administration/

 17. Gunnar Juliusson

  #9 Extinction Rebellion var en liten grupp (dussintal) ungdomar med flaggor och vuvuzuelor som skränade framför Rådhuset Malmö igår eftermiddag. Ingen reaktion från politikerna inne i Rådhuset vad jag såg. Mats Jangdal (Frihetsportalen.se) och Jan Norlin var där med Klimatsans-ponchos och delade ut information till förbipasserande, och jag var också där och försökte prata med demonstranterna. Intressant nog var den jag pratade med knappast medveten om gårdagens upprop i Sydsvenskan, och kunde inte meddela om någon av undertecknarna var där. Troligen var uppropet i Sydsvenskan skrivet av någon central ledning, och ungdomarna på torget var bara sms-ditkallade ungdomar med rudimentär kunskap om klimatet. När jag frågade vad man ville så var det bara agera pga den meterhöga havsnivåhöjningen, avsmältning av polarisarna, massdöden av insekter etc. När jag försökte prata lite om havsnivån, koldioxidens roll etc ville man snabbt inte prata alls, utan vände sig inåt för någon slags debriefing. Några förbipasserande pratade dock med Jan och Mats en hel del och visade intresse för faktaunderlaget. Jag tror Mats kommer skriva på sin blogg. Jag skickade länk till denna post från Ann L-H till den unga kvinnliga skribenten på Sydsvenskan, som jag tror jag pratade lite med på torget, och som tycktes behöva lite mer bakgrundskunskap.

 18. Gunnar Juliusson

  #11 Göran G
  Enligt salig Hans Rosling så är de flesta som utgör jordens förväntade befolkningsökning redan födda, och ökningen sker pga att de lever längre än tidigare generationer. Då uppgav Rosling att det bara var Afrika (stora delar) som fortfarande har höga födelsetal, och det tar ytterligare en-två generationer innan födelsetalen där faller som konsekvens av låg spädbarnsdödlighet och förändrad kvinnoroll. Större delen av världen har nu födelsetal som leder till minskad befolkning (exkluderat migration). Diskussion om befolkningsexplosionen är nu således post festum, reduktion går inte att åstadkomma på kort sikt utan oacceptabla antihumana åtgärder. Däremot kan ju satsning på ökad välfärd i Afrika (genom god energitillgång) skynda på reduktion av födelsetalen där.

 19. Daniel Wiklund

  OT Klimatnödläge i Malmö. Här i Luleå har vi ett fantastiskt vårvinterväder. Strålande sol, några plusgrader ( många i solen) och svaga vindar. Och vi har en meter snö. Hoppas inte att ni i Malmö ser till att det väder vi har idag kommer att bli sällsynta i framtiden.

 20. Peter

  Idag såg jag på ett föredrag av Patrick Moore där han hävdade att den sjunkande koldioxidnivån den senaste halvmiljarden år beror på att havslevande organismer tog upp co2 för att binda kolet i sina skal. Är detta korrekt?

 21. Ann lh

  Några har frågat om min uppfattning om befolkningstillväxten framöver.
  I länken i artikeln (sid 3) står det att den globala populationen sedan 1950 har tredubblats till 7.6 miljarder idag. Den globala fertiliteten har minskat, ”cut in half”, sedan 1950 och nu stabiliserats vid ungefär 2,4 barn per kvinna., men att antalet människor på planeten fortfarande beräknas stiga, till 9.8 miljarder 2050 och 11.2 miljader 2100 – en 50% ig ökning jämfört med idag.
  Jag kan naturligtvis inte ha några synpunkter mer än att jag blivit lärd att 2,2 barn per kvinna innebär stabiliserad tillväxt. Sedan trasslar ju medellivslängd o.dyl. till.

 22. Ann lh

  Sedan är det artikeln som Rolf Mellberg skickade. (#16)
  Den kommitté (PCCS) som verkar vara på gång för att utvärdera klimatvetenskapen kommer med näbbar och klor att motarbetas av det klimatindustriella komplexet. Jag upplevde artikeln som ett strålande exempel på detta.
  Tills vidare skulle jag rekommendera vad klimarealistene ( https://www.klimatrealistene.com (klimatnytt 247)) skriver om Happer och kommitten.

 23. Ann lh

  # 20 Peter Jag har uppfattat att detta är korrekt. Möjligen finns det även andra processer.

 24. Kjell Lindmark

  #20 Peter
  Håller med #23 Ann lh spåren finns kvar i form av stora deponier av kalksten, marmor och andra kalkförande sediment.

 25. Ingemar Nordin

  Rolf M #16,

  Angående länken du gav till Scientific America:

  Författarens första diskussion om strålningsfysiken känner jag inte till. Det enda motargumentet, vid sidan om det oförlåtliga att ingå i Trumps administration och nedsmutsningsargumentet om W. Shockley, är det här:

  ”More recently, he has focused his skepticism around the claim that carbon dioxide is not a pollutant at all and that more of it will be beneficial, enhancing plant growth. But for every positive impact like this, one can easily cite a dozen adverse ones—such as arctic and permafrost melting, sea-level rise, ocean acidification, the raging wildfires experienced in western states, and the more intense hurricanes hitting Caribbean islands and Gulf Coast states. This is another weak, specious argument.”

  Det är ju alla välkända käpphästar bland alarmisterna som visat sig överdrivna eller helt felaktiga. Inget nytt som inte redan har bemötts otaliga gånger.

  Det är en otäck artikel som man undrar vad den har i Scientific American att göra. Personangreppen haglar.

 26. Ingemar Nordin

  Ann LH #21,

  Jag skrev lite om beräkningar på befolkningsökningen för några år sedan:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/14/ingen-befolkningsexplosion-i-sikte/

 27. Olav

  När man hävdar att befolkningsutvecklingen planas ut med stigande levnadsstandard utgår man från vad som skett gällande de EUROPEISKA folken och med 1900-talet som nästan enda bakgrund.

  Vår kultur betraktas därmed som universell och stående över alla andra. ”Såsom vi har gjort kommer alla andra också att göra när de får möjlighet till det”.

 28. Olav

  # 27
  Jag befarar således att problematiken med matförsörjningen framöver underskattas.

 29. LarsF

  #25 för att inte nämna slutklämmen

  ”Happer’s leadership of this administration’s attempted end run around climate science therefore deserves the censure of the U.S. scientific community.”

  Så misstro eller ren censur av usa vetenskapliga akademi mot honom eller de resultat han kommer fram till.

  Häpen, räcker inte för att beskriva det som pågår….men det var ju så under Obama också, senator John Cruz var med på en efterlyst ”wanted”-lista över klimatskeptiker publiserat på BarackObama.com, tror jag det var.

  Politiker är ju som de är, de vill ”vinna” sin egen utsaga – men att det går in i akademiska forskarekretsar är direkt skrämmande. Det kommer skada precis all tilltro till akademisk forskning i alla läger.

 30. Olav

  Det är så extremt smart av våra motståndare att basera sin klimathotspropaganda på påståenden om vad som sägs hända Arktis och Antarktis.

  Inte ens någon tiondels promille av oss har möjlighet att kontrollera fakta genom egna observationer. Det som agenda-”forskare” gärna visar är filmsnutt av kalvningar från glaciäris som går ut i havet – det som absolut ingenting har med klimatförändring eller ”global warming” att göra. Och som dessutom ingenting har med vår tid och CO2 att göra heller.

 31. pt

  Så här skrev Tage Erlander i sina memoarer:
  ”Är man ute för att övertyga, skall man komma ihåg, att en folkmassa inte är en enhet. Den kan ryta så att den kan få både sig själv och andra att tro, att den är en enda uppretad tiger. Nej, massan består av enskilda människor, som tänker och känner och resonerar som individer. Får dessa klart för sig hur det verkligen förhåller sig i en viss fråga, kommer det att handla förnuftigt. ”
  Detta borde väl även gälla i klimatfrågan. Mata politiker, press mm med fakta så kanske några nappar och drar med sig andra.
  Idag får man en känsla av att folk tror att den koldioxid vi släpper ut i Sverige stannar över vårt land och förstör vårt klimat. Därför skall vi minska vår bilkörning, flygning, köttätande mm. Då har vi gått före och räddat världen.

 32. Guy

  pt # 31

  Svårigheten ligger i hur dessa (folkmassan) skall få klart för sig hur det förhåller sig, när media inte gör det jobb dom är skolade att göra och som borde vara deras huvudsyssla.

 33. Fredrik S

  Från Klimatpolitiska Rådet till aktivstorganisationer dyker det nu upp krav om att Sverige måste gå före och visa upp ”nollutsläpp”, helst senast 2025, för att undgå utplåning.

  Gemensamt verkar vara att man inte orkar komma med förslag utan det är upp till regeringen att lösa detta.

  Hur det ska gå till med dagens regering är väl en gåta med tanke på att näsan varje proposition med dignitet, med åratal av förberedelse, avstyrks av lagrådet.

  Men man räknar väl inofficiellt att demokratin får stryka på foten.

 34. Dag Lindgren

  Hur många procent ökar tillväxten i Sveriges skogar om (när) dagens koldioxidhalt ökar 10%? (till ca 450 ppm från 410).
  Eller mer allmännt: Hur många procent ökar kolbindningen i vegetationen om halten i atmosfären ökar 10%?
  Har någon gjort en trovärdig skattning?

 35. Gunnar Strandell

  Olav #27
  Citat:
  ”När man hävdar att befolkningsutvecklingen planas ut med stigande levnadsstandard utgår man från vad som skett gällande de EUROPEISKA folken och med 1900-talet som nästan enda bakgrund.”

  Det intryck jag får av Hans Rosling, Factfulness, sid 38 och 40 är att bakgrunden under tidsperioden 1965 2017 är bredare än Europa och innefattar fyra till fem gånger fler människor än det finns i Europa.

  Kvinnors utbildning, egen inkomst och möjlighet att välja om och när det är dags att få barn verkar ge ett slutresultat på 2 barn per kvinna.

 36. Rolf Mellberg

  Ann lh, Ingemar m fl

  Jag tror att Scientific American agerar så här för att det gäller dollar för en väldans massa folk. Men prestige också. Det är i alla fall illa och illa även att sverige är så förfärligt usa-besatt.

  Men om det nu lossnar snart har jag en idé till strategi.
  Vi bör kalla alarmisterna för klimatkommunister och särskilt poängtera att de vägrar ta en öppen debatt. De vägrar släppa fram någon som kan tänkas ställa jobbiga frågor. Värst av alla är rockström med sitt mantra ”overwhelming Scientific evidence” Kan han kanske berätta vilka dessa är i närvaro av en kompetent kritiker.
  En kampanj med frivilliga vid köpcentra ett par veckor innan valet?

 37. Rolf Mellberg

  Vilka politiska partier skulle kunna stödja följande devis: ”Klimatfrågan ska hanteras med eftertanke och analys – INTE PANIK!!!”… inför valet? Detta sticker ut som en kraftig reaktion mot Greta- kulten och borde väcka uppmärksamhet och eftertanke.

 38. Ann lh

  # 34 Dag Lindgren, intressant fråga!
  Möjligen har SLU och/eller Skogsstyrelsen har.
  NIPCC II biology kanske har lämpliga rapporter …

 39. Fredrik S

  Apropå Greta-kulten. Råkade kolla Aftonbladets ”superenkät”, ja så stod det, som visar att Greta är kändare än kungen i USA.

  Det visade sig vara fyra pers på stan i D.C som tillfrågats, ingen visste vem kungen var en hade sett Greta!

  Ja ja, det är kvällspress men ändå. Det är ju ändå dessa ”låtsas”journalister som skriver om klimathotet.

  Fast det kanske är lika bra om de fortsätter att tramsa vidare.

 40. Astrid Å

  # 34 Dag Lindgren
  Här är en rapport från SLU i ämnet.
  https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog12/faktaskog_09_2012.pdf

 41. Magnus

  Tror att Miljöpartiet får passa sig lite med den aggressiva framtoningen angående ”klimathotet”.
  Många av deras sympatisörer rynkar nog på näsan över deras senaste utspel om att förbjuda drivmedlel till alla bensin o dieselbilar om 11 år.

 42. Christer Eriksson

  #Magnus 41
  Förhoppningsvis är det deras biljett ut ur regeringen.
  Förhoppningsvis så inser svenska folket vad Mp s politik innebär.
  Det finns gränser för vanligheterna.

 43. #12 eon
  Klimathotsprojektet har alltid haft en stark Malthusiansk komponent. John Holdren, Obamas vetenskapliga rådgivare förespråkade mass-steriliseing av kvinnor i utvecklingsländerna.

 44. Kristian Fredriksson

  #34 Dag Lindgren
  Förutom Astrid Å:s länk så kan vi ju försöka räkna själva. Tillväxten har ökat kraftigt i den svenska skogen på drygt 50 år. år 1950 var tillväxten 75 milj m3 och 1990 100 miljoner m3. Nu är den 120 miljoner m3 (2011- 2015) enligt den senaste skogstaxeringen. Det är en tillväxtökning på 60 % på 60 år. Det verkar ju som om tillväxten då ökar med 1 % per år eller 750000 m3 per år. Enligt träguiden lagrar 1 m3 trä 900 kg atfosfäriskt koldioxid, vilket då skulle bli en extra inlagring av koldioxid med 675 miljoner ton koldioxid. Enligt mätningar med den japanska ibukisatelliten 2010 så suger Sverige upp 80 miljoner ton koldioxid netto per år och om vi då extrapolerar de här siffrorna så borde vi nu suga upp 5,5 miljarder ton netto per år, förutsatt att vi inte har ökat våra koldioxidutsläpp sedan 2010. Det är inte bättre skötsel av skogen som orsakar den här tillväxten utan koldioxidgödningen. Vi tar ut 85 miljoner m3 per år så vi lämnar kvar 35 miljoner m3 av tillväxten i våra skogar varje år för tillfället.

  Men det viktiga är egentligen hur mycket kol som binds i marken och då är inte skog bäst. Det är gräsmark som Pampas med betande djur. Sämst är plöjd åkermark. Här en studie som visar att det vore klimatsmart att hugga ner skog och göra om det till gräsmark. Det tycker jag inte vi behöver göra då koldioxidhalten inte är något problem utan just en tillgång då jorden blir grönare. Att kalla sin grön borde man inte göra om man inte är för en ökande koldioxidhalt. Miljöpartiet de bruna skulle jag nog kalla dem.

  PS. 2010 sög Argentina upp drygt 300 miljoner ton koldioxid netto och var bäst i världen med det. De borde nu vara uppe i betydligt högre tal då även gräs gynnas av den högre koldioxidhalten. DS

  https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog95/4s95-18.pdf

 45. Kristian Fredriksson

  Sorry. Det var den här länken som skulle kommit med. Inte den andra, men den kan ju ändå vara lite intressant med tanke på spekulationen över vad det var som orsakade tillväxten i skogen då 1995.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989415300226

 46. Ivar Andersson

  #39 Fredrik S
  MSM agerar som om alla ingår i kvällspressen. Endast sensationer säljer och därför tävlar MSM om vem som är närmast jordens undergång.

 47. Kristian Fredriksson

  Ser nu att jag har räknat fel. Det skall vara kg och inte ton, så vi får dela allt med 1000. så det blir endast 5,5 miljoner ton extra nu, så om IBUKI har rätt så har vår uppsugningsförmåga ökat från 80 miljoner ton till 85 miljoner ton netto. Jag tyckte det blev lite väl bra, med det var ju ett försök som sagt.

 48. Johan M

  #10 Gunnar E

  Uppgiften att näringsinnehållet minskar i spannmål med ökad koldioxidkoncentration skall man nog sätta i perspektiv. För det första så är det koncentration det talas om så ett sädesfält ger samma mängd näringsämne i grödan men mängden kolhydrater öka. Istället för 1 kg ris så får konsumenten 1.1kg ris med samma mängd näringsämnen. För det andra kan man titta på från vilka livsmedel vi får näringsämne som t.ex. zink. Det är, om man inte är vegan, nog så att den största delen zink får vi via olika köttprodukter.

  Det är dock lätt att hitta alarmerande artiklar om att vi all kommer att dö för att grödornas koncentration av zink minskar.

 49. Johan M

  ”…alarmerande artiklar..”

  Vi kommer alla att dö:
  https://www.theguardian.com/environment/2018/may/23/climate-change-will-make-rice-less-nutritious

 50. Ann lh

  Dag Lindgren med flera. Frågan om hur mycket den svenska skogen växer med ökad CO2-halt, vet jag inte. Däremot vet jag att det finns oerhört mycket att hämta i NIPCC, Nongovernmental International Panel on Climate Change.
  Här är en översikt över deras rapporter och man kan ladda ner Climate Change Reconsidered II Biological Impacts, både hela rapporten och dess summary via den här länken:
  http://climatechangereconsidered.org/climate-change-reconsidered-ii-biological-impacts/

 51. Lars-Eric Bjerke

  #50 Ann Ih

  Utsläppen av koldioxidekvivalenter i Sverige var 52 miljoner ton år 2017 och upptaget i skog och mark var 48 miljoner ton enligt Naturvårdsverket. Man kan även se hur detta ha ändrat sig i tiden.
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/

 52. Ann lh

  #51 Lats-Eric Bjerke tack men, Dag Lindgrens fråga # 34 gällde skogstillväxten i förhålla de till ökningen av CO2-halten och det ger länken från Naturvårdsverket inget svar på.

 53. Ann lh

  # 52 Ursäkta Lars-Eric B. Fumlig med tangenterna, som så ofta.

 54. Kristian Fredriksson

  I så fall ljuger de uppenbarligen eftersom skogen växer med 120 miljoner m3 om året och 1 m3 sväljer 900 kg koldioxid. Det torde bli 110 miljoner ton om året som skogen tar upp. Mer än dubbelt mot vad naturvårdsverket uppger.