Värmer eller kyler bioetanolen?

Ett gästinlägg av Lars Jonsson
Ingemars artikel angående biobränsle fick mig att tänka på en rubrik i Nature från den 28 april i år, med den något överraskande rubriken ”Sugar cane cools climate”. Det är ju som bekant just etanol från sockerrör som anses vara den som sparar mest CO2, medan t.ex etanol från majs enligt vissa undersökningar tillför ca 20% CO2 till atmosfären. Skulle sockerrörsodlingar dessutom kyla klimatet så vore det ju en klar hit för etanolförespråkarna. När man sedan läser innehållet, samt ursprungsartikeln i den nya tidskriften Nature Climate Change (doi:10.1038/nclimate1067) så blir bilden delvis en annan. Den mesta av uppodlingen för sockerrör i Brasilien sker i den s.k. Cerradon, ett savannliknande landskap som utgör 21% av landet. Om man omvandlar denna biotop till en mosaik av odling och betesmark så ökar medeltemperaturen i detta område med 1,55° C. Däremot så minskar temperaturen med 0,93° om man planterar sockerrör på en redan uppodlad mark. Samma undersökning skulle m.a.o. kunna rubriceras ” Suger cane warms the climate”. Andelen uppodlad Cerrado är ca 50% , m.a.o. ca 10% av Brasiliens yta. Detta skulle innebära att människan värmt Brasilien med 0,15° C och då har vi inte räknat med uppodling av regnskogsområden. Nu måste förstås den samlade klimatexpertisen räkna på om den ”vinst” i form av minskad användning av fossilbränsle räcker till för att minska den ”förlust” som uppstår när Cerradon omvandlas till sockerörsodlingar. Kanske har forskarna på Stanford universitetet i Kalifornien lyckas skapa ett nytt forskningsområde som kräver några miljoner och ett antal doktorander, klimatvetenskapen är verkligen ett sant Perpetuum mobile.
För att försörja 10% av världens behov av fordonsbränslen 2030 med första generationens biobränsle skulle någonstans mellan 8% och 36% av världens brukbara areal behöva tas i anspråk (UNEP, ISBN: 978-92-807-3052-4).
Lars Jonsson
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  Jack Daniels görs på majs och den brukar värma gott.

 2. bom

  Jämfört med solen är bioetanolen en fjärt i kosmos!

 3. Och dessa temperaturförändringar ges med hundradels graders exakhet? Tror dessa forskare på fullaste allvar att deras modeller har sådan precision?

 4. Mycket surr om etanol. När det går att framställa den på annat  sätt än att ta jordbruksareal i anspråk så är jag definitivt för. Har många fördelar jämfört med bensin.

 5. Slabadang

  Problemen med den här typen av ”beräkningar” är att de har så extremt lite substans. Det publiceras så mycket ren dynga inom området som gör det nästintill omöjligt att hitta något av riktigt värde.
  I skuggan av de nya artiklarna om den kosmiska strålningens påverkan på molnbildning och aerosoler som är evidensbaserde utan någon ”modell”. Så blir ljusåren i skillnaden på kvalitet mycket tydligt.
  När John Mitchell på Metoffice hävdar att modellerna ger bättre svar än observationer så är liksom det ovetenskapliga vansinnet bekräftat. Nature räknade ju bara lite fel på havens fytoplankton med 40% utan att någon peer reagerade. Kliamtvetenskapen har NOLL i trovärdighet kvar.

 6. Håkan Bergman

  Ingvar E #4
  Finns mark som det inte kostar nåt att använda för att odla biobränsle, vi har ca 10000 mil statliga vägar och järnvägar i det här landet, säg att 5000 mil kantas av skog, skog är ett problem för vägar och inte minst för järnvägen, Trafikverket bedriver just nu ett projekt för att trädsäkra järnvägen, 20 m på varje sida, borde vara rimligt med samma för vägarna.  5000 mil är 50 000 000 meter gånger 40, 2 000 000 000 m2, 20 000 000 Ar, 200 000 Ha, inte så dåligt. Finns två fördelar till, växtligheten runt vägarna växer som fan av all CO2 och kväveoxider, så länge vi kör med förbränningsmotorer vill säga, dessutom får man väl lov att säga att odlingarna ligger bra till ur transportsynpunkt.
  Sen tillkommer 7500 mil enskilda vägar med statsbidrag plus skogsbilvägar, så ytor finns.

 7. Ingemar

  Håkan Bergman #6,

  OT: Läser jag dig rätt? 5000 mil offentligt ägda vägar och 7500 mil enskilda väga och skogsbilvägar. Stämmer det?

 8. Håkan Bergman

  Ingemar #7
  Trafikverket själva:
  http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sveriges-vagnat/
  Tillkommer 500 mil järnväg.

 9. Ingemar

  Håkan,

   

  Jag kan inte riktigt utläsa proportionerna, men om siffrorna stämmer är det ju ganska anmärkningsvärt. Inte för att det har med ämnet att göra, men jag tycker att det är fascinerande att fundera på när man susar fram på motorvägen att Sveriges vägnät består till övervägande del av vägar som du nästan aldrig ser eller kör på!

 10. S.K Experter uppmanar att man tanka det nya 10%etanol inbland-
  ningen utan fara för motor och orsakar ingen mer bränsleåtgång än
  den vanliga E95.
  Undrar om det är ’experter’ som av koldoixid propagandan som slagit igenom, att uppmana oss medborgare att köra på E10 bränslet.
  Experter?
  ALI.K