LRF lär oss: Det är bioenergin som värmer Sverige

Bara 14% av den energi som används i Sverige kommer från kärnkraft. Allt enligt LRF.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Och vindkraften bidrar med bara några få procent?

 2. Pär Green

  Bom # 1
  Vindkraft bidrar med minus!
  Ingen redovisar redundans kraft för intermittent vind!
  För landbaserad vindkraft i ett bra läge räknar vi med en årsproduktion motsvarande 2400-2500 fullasttimmar. Enkelt uttryckt ett verk med installerad effekt 2 MW med nämnda förutsättningar producerar i snitt 4800-5000 MWh/år. Till havs är siffran betydligt högre (blåser mer) åtminstone 3500 fullasttimmar dvs samma verk till havs producerar ca. 7000 MWh/år. Återigen ungefärliga genomsnittssvärden.
  Energimyndigheten

 3. Ann L-H

  Vindkraften bidrar med mindre än en procent om man räknar energi och inte elenergi, så som LRF gör.

 4. Min energi kommer just nu från godis.

 5. pekke

  Åtminstone så länge som vi har nån skog att elda upp.
  Undrar vad de skall driva alla fjärrvärmeverk med när man inser att det är skogen som får lida för fjärrvärmeutbyggnaden ?
  Sopor ! Nää.. de försvinner ju i den fantastiska sopsorteringen vi har som gjort att vi importerar 600 000 ton sopor årligen för att hålla soppannorna i gång.
  Bioenergi från massabruken ? Nä.. det är bara ett fåtal bruk som har ett överskott av biomaterial för bioenergi, där i mot har de flesta lite värmeöverskott för fjärrvärmen.
   
  Jag vet.. alla bönder får odla biobränsle på sina marker ! Men vänta.. vem skall då odla mat ?
  Gas ? Bara biogas säger miljövännerna då, men den räcker ju inte ens till de gasbilar vi har nu.
   
  osv, osv, osv

 6. Pär Green

  Och så var det stjärnan som i SR tyckte det var bra att använda om jag minns rätt 30 ton ”avfall” till biogas!
  Varför finns det avfall och varför skall det användas till biogas?
  Är det inte en skyldighet att minska ”avfall” till ett minimum?
  Blir det ändå ett överskott är det enligt min uppfattning att det är bättre att ge det till personalen eller ”uteliggare”!
  Varför har Sverige uteliggare?
  Är det riktigt att ge bidrag till EU-länder istället för att hjälpa Svenska medborgare?
   
   

 7. Pär Green

  # 6
  Det var inom Sthlm:s läns landsting som detta överskott finns!

 8. pekke

  Pär G. #6
  30 ton matavfall räcker bara till motsvarande 30 fulltankade bilar, alltså 1 ton matavfall 1 tankad bil.
  Är nog bättre att bränna matavfallet i en soppanna för fjärrvärme i stället.
   
  Ur broschyr frän Umeå Energi: ” Bränsle av matavfall
  Under 2009 samlades ca 900 ton matavfall in i Umeå kommun.
  Ett ton matavfall ger biogas som motsvarar ca 67 liter
  bensin eller 50 liter diesel. På 900 ton kan vi alltså köra 21
  varv runt jorden med en bil som drar 0,70 liter bensin per
  mil… ”
   
  http://umeva.se/download/18.2ec28df4125d2ef8520800013364/Ta+hand+om+resten+-+%C3%85tervinning+av+matavfall.pdf
   
  Undrar hur mycket värmeenergi de fått i pannan ?

 9. Pär Green

  Mer stolleprov!
  OECD kritiserar Sverige för att flera ambassader i Europa finansieras med biståndspengar, trots att de inte inte arbetar direkt med bistånd. Systemet strider mot det internationella regelverket och bör, enligt OECD, göras om. Debatt mellan biståndsminister Gunilla Carlsson (M) och Kent Härstedt, Socialdemokraternas talesperson i
  biståndsfrågor.
  Varför ger Sverige bidrag till EU-länder?
  Har Sverige för mycket pengar?
   
  Sverige får kritik för att bistånd går till ambassader

 10. Om nu CO2 är ett problem är det korkat att elda upp skogen som en lösning.
  1. Det leder inte till någon kortsiktig CO2 sänkning, eftersom vi eldar upp kol som lagrats i 20,30,40,50 år.
  2. Huggen skog skall användas till förädlade varor där kolen blir kvar, typ hus
  3. Skogen gör sig bättre som CO2 sänka där den genom fotosyntesen binder CO2.
  Fotosyntesen är överlägsen mänsklig lagring av CO2 som mest är att likna vid den helige ande – alla har ört talas om den men få, om ens någon, har sett den.

 11. Inge

  På sikt kan vi hoppas på bränsleceller och 4-e gen kärnkraft, båda är bra på gång och släpper inte ut CO2 om nu det skulle vara en fördel. Det blir bra bara forskningen får hålla på och inte konkurrera med subventionerade ”hållbara” alternativ.

 12. Jonas B1

  Inge,
  Är bränsleceller en energikälla?

 13. CFACT kör hårt i Kalifornien!  (podcast)
   
  http://www.cfactsocal.org/2011/04/27/podcast-001-the-globe-is-not-warming/?utm_source=CFACT+Updates&utm_campaign=b72117c942-Podcasts_take_aim_at_green_policies5_17_2011&utm_medium=email

 14. Ivh

  När jag räknar så får jag till att kärnkraften står för 15% av Sveriges energiförsörjning. Biobränslen 31% vindkraft 1% vattenkraft 14%.
   
  När det gäller kärnkraft och vattenkraft så har jag tagit ett medeltal ett antal år tillbaka. Vindkraft och biobränsle som byggts ut ganska mycket de senaste åren har jag tagit senast kända uppgifter.
   
  Pekke #8
  När det gäller sopförbränning så får man ut mer energi ur sopor om matavfall och obrännbara material som glas och metall är bortsorterade. Matavfallet innehåller som regel för mycket vatten för att det skall brinna bra.

 15. pekke

  Ivh #14
  Vi pratar inte om några leksakspannor som bränner sopor, det är pannor som bränner allt som är brännbart med höga temperaturer.
  Matavfall brinner även det i dessa pannor.

 16. Jan

  Ivh #14
  Många jämför felaktigt 1 kWh elenergi med 1 kWh värmeenergi från tex. ved. Kör du en värmepump kan 1 kWh el motsvara kanske 3 kWh värme från ved. Dessutom kan elenergi omformas till mekanisk energi med relativt små förluster jämfört med omvandling av värmeenergi från ved till mekanisk energi. Och hur mycket ljus får du från 1 kWh el jämfört med 1 kWh ved?
  Men resonemanget är kanske för komplicerat för att passa den svenska energidebatten där kunskaper typ att kunna skilja på energi och effekt anses som en kvalificerad överkurs.

 17. För en vattvälling har LRF gett bort sin förstfödslorätt. Eller på mer modern svenska: För utsikterna att tjäna pengar på biobränslen har man gett upp äganderätten totalt och välsignat alliansens ändrade grundlag som ger byråkrater och tyckargrupper rätt att konfiskera mark om det sker under föregivande av klimat-, miljö-, eller biodiversitetsnytta.
  Att miljöpartiet under kvävt fnissande gav sitt fulla stöd till dumheterna gör inte saken bättre.
  Jag har under senare år skrivit en del om detta. Nu börjar det röra på sig även i LRF:s led där folk inte nöjer sig med att bli tvångsrekryterade leverantörer av naturupplevelse och energiindustriråvara

 18. Pär Green

  Jan # 16
  Vattenfall skriver!
  Eftersom vindkraft inte producerar prima kraft går det inte att jämföra med kärnkraft. Det är som att jämföra äpplen och päron. Detta förstår inte politikerna dvs skillnaden mellan energi och effekt. Vindkraft ger i stort sett noll i effekt vilket man inte talar om dvs vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft eller kolkraft.

 19. Jan E M

  #16 Pär Green
  Jag jobbar på vattenfall.
  Var skrivs det att vindkraft inte levererar prima kraft och att det ger noll i effekt.
  Det är felaktigt och bör då rättas till.
  Jag skäms om det är så att företaget jag jobbar på kommer med sådana felaktigheter.
  Vore tacksam om du kunde visa var det står och vem som skrivit det, för då skall jag ta kontakt med personen så han eller hon får rätta till felaktigheten.

 20. Pär Green

  Jan E M
  Sök inom organisationen!
  (är inte beredd att lämna ut namn bara så här)
  Men jag har!

 21. Pär Green

  Jan E M
  Mer fakta från Vattenfall:
  Vad som är intressant är hur vindkraften skall klara sina leveranser när det inte blåser. Vem skall betala för detta? Jag anser att vindkraftleverantörerna, för att få tillgång till nätet, måste tillhandahålla prima el dvs alltid kunna garantera en viss effekt exempelvis genom avtal med reservkraftleverantörer. Nu hoppas man på att vattenkraftägarna skall ställa upp och täcka upp för dem vilket man till alldeles för låg ersättning. Men jag tror inte detta kommer att fortsätta alltför länge till och då blir elen dyrare alternativt prisar vindkraften ut sig.

 22. Pär Green

  Jan E M
  Mer fakta från Vattenfall:
  tack vare subventionerna, investerar numera även Vattenfall i vindkraft eftersom staten har höga avkastningskrav på Vattenfall, men som jag ser det, ”biter man sig själv i svansen” för att på längre sikt måste någon börja investera i reservkraft men det ansvaret har ju inte längre Vattenfall utan Svenska Kraftnät och i slutändan får elkonsumenten betala en gång till. Vindkraften kan ju dock vid torrår bidra till energiproduktionen och bidra till ett lägre elpris (om man ser detta som positivt).

 23. Kent Forssgren

  Pär Green #22. Der blir med elen som med järnvägarna. Olika aktörer i samma ledningar respektive spår. Ingen tar ett övergripande ansvar. Det finns all anledning att misstänka att de senaste vintrarnas elände i järnvägspåren kommer att sprida sig till elledningarna också. Regeringen har ju redan förberett med ransoneringsdirektiv och en ransoneringsmyndighet. I stället för att angripa sakfrågan så att problemet inte uppkommer. Men det förståss, det blev en ny GD-tjänst för någon gammal partitjänare.

 24. Les miserables

  ”19” Självklart skall du skämmas för att du jobbar på Vattenfall.
  Men då av rätt skäl – nämligen för att vattenfall bygger miljöförstörande vindkraft !
  Propagera istället för en utbyggnad av Vindelälven – den är utredd åtminstone 2 gånger – och miljökonsekvensen är betydligt mer hanterbar än vindkraftutbyggnadens.
  Återigen ett exempel på att vårt genomkorrupta samhälle bidrar till en skenande miljöförstöring som skattebetalarna får betala dyrt för med sina surt förvärvade medel.
  Ett annat skäl att skämmas för att jobba för Vattenfall är att man varit så urbota korkad som att man påtagit  sig ett totalansvar för en ev kärnkraftolycka i Tyskland (Vilket försäkringsbolag skulle åta sig den försäkringen och till vilken premie?) . De av Vattenfall ägda kärnkraftverken i Tyskland borde säljas av eller läggas ned till förmån för  kolkraft eller mer lättreglerad el från gas.

 25. Red Hansen

  #23 Kan gå alldeles utmärkt att ha ett företag som står för spår / ledningar och andra som kör tågen /levererar ström. Däremot gäller det att ha avtal om allt och så att man slipper tjafset som SJ-Banverket lyckats åstadkomma. Men vad annat att vänta med två företag som båda verkar höra hemma i DDR. Dessutom måste det finnas personer i företagen som verkligen har och tar ansvaret för olika verksamhetsdelar. Framförallt måste ”kvartalsekonomerna” i företagen ha blivit behandlade med tjära o fjäder samt blivit utburna på en räls så verksamheter börjar fungera långsiktigt

 26. Ivh

  Pekke #14
  Jag har jobbat på kommunala energibolag som haft sopförbränning.
  Det som gör att det blir problem vid höga halter av matavfall i soporna är att matavfall innehåller som regel mycket vatten. Det slängs inte så mycket torr mat.
   
  På 90-talet så blev det problem därför att halten blöt mat i soporna blev för hög när återvinningen av tidningspapper och kartong blev för effektiv. När sedan matavfall började samlas in separat från storkök och butiker när en livsmedelsindustri hade byggt en rötgasanläggning så fungerade förbränningen bättre igen. Senare började man att fixa sopsortering i vissa bostadsområden så att man skiljer på matavfall och andra hushållssopor.
   
  Jan #16
  Jag vet att man egentligen inte borde jämföra el och fjärrvärme rakt av. Men vintertid så används ungefär hälften av den el som produceras för simpel uppvärmning av lokaler eller vatten. Jag bor själv i ett eluppvärmt hus. Det är så välisolerat, så det drar så lite energi att det inte lönar sig att investera i någon avancerad värmeanläggning.

 27. Gunnar Strandell

  Ivh #26
  När jag läser dina insiktsfulla inlägg och kryddar lite med vad vi kan om lågenergihus ser jag med tillförsikt på framtiden.
  Tack för det!

 28. pekke

  Ivh#26
  Den förklaringen kan jag acceptera.
   
  Skiljande på matavfall och övriga sopor har vi haft här i drygt 2 år, jag gav upp efter ett 1/2 år, sköter man inte det minutiöst så har man snart nåt som växer under diskbänken.
  Verkar som flera andra tycker likadant i mitt bostadsområde vad jag kan se.

 29. Håkan Bergman

  Ivh #26
  Låter som att soppannor inte är optimalt konstruerade. Man har samma problem vid koleldning, kolstybb som legat ute kan vara rejält sur, det löser man genom att blåsa in rökgaser i kolkvarnarna, rökgaserna håller runt 300 grader efter ekonomiser och luftförvärmare, kan inte tänka mig att man inte skulle kunna använda samma teknik på soppannor, om man vill alltså. Tittar vi på sodapannor så har tjockluten som bäst en torrhalt på 75-80 %, funkar också. Sammanfattningsvis, det går att elda med snö om man bara ger sig fan på det!

 30. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #29
  Jag tror att du bortser från lukten där de fuktiga rökgaserna kommer ut. Dessutom undrar jag om du har rätt när det gäller kolet i Sverige. Vad jag vet så exporterades en massa beredskapskol som förvarats på sjöbottnar för att masugnarna inte ville ta emot det och det saknades pannor som ville elda med det, bortsett från ångbåtarna i Stockholm.
  Jag har gillat sopsortering ända sedan vi på 60-talet lånade en kärra och samlade in lump, tidningar och kapsyler som vi sålde till skroten.
  Bodil Jönssons uttalande om att sopsortering i hemmen kanske inte har så stor teknisk eller ekonomisk betydelse, men att det formar vårt tänkande i rätt riktning, gillar jag också.  

 31. Ivh

  #26 #27 #28
   
  Jag har egentligen för det mesta jobbat med eldistribution, men på kommunala energibolag så har jag även varit inblandad i fjärrvärme. Jag har jobbat med kraftvärmeverk som varit olje- kol- och biobränsleeldade. Jag har också en kort period jobbat på ett kärnkraftverk och jag har även jobbat med vattenkraft. Så jag har skaffat mig lite erfarenhet och kunskaper från ett yrkesliv i över 40 år.
   
  Där jag bor nu, så är det också en ganska avancerad sopsortering. Jag är noga med att i hushållssoporna ska det bara vara torra brännbara sopor. Torrt bröd, gammalt smör kan jag slänga i hushållssoporna, men aldrig mat med högt vatteninnehåll som frukt, grönskaer och magert kött. Inte heller obrännbara saker som metall, glas, glödlampor batterier m m. Jag slänger aldrig saker i hushållssoporna som försämrar förbränningen. ”Yrkesskada” kanske man kan säga, men jag vet att det var varierad effekt och underhållsbehov beroende på hur mycket obrännbart skit soporna innehöll.
   
  Kåken jag bor i är förberedd för att ansluta till fjärrvärme. Det skulle komma fjärrvärme till gatan 5-10 år efter att kåken byggdes, så därför är det en simpel elpanna i den nu. Det är 20 år sedan huset byggdes. Bolaget som äger fjärrvärmeverket verkar anse att husen i vårat område förbrukar för lite energi för att det skall löna sig att dra fram fjärrvärme.
   
   

 32. Jan E M

  Pär Geen
  Det finns ingen inom Vattenfall som officiellt påstår att vindkraften ger 0 i tillskott.
  Man hör ju mycket dumheter inofficiellt, men man skall inte ta det på för stort allvar.

 33. Pär Green

  Jan E M # 32
  ”Jo det finns genomsnittsberäkningar av detta också. För landbaserad vindkraft i ett bra läge räknar vi med en årsproduktion motsvarande 2400-2500 fullasttimmar. Enkelt uttryckt ett verk med installerad effekt 2 MW med nämnda förutsättningar producerar i snitt 4800-5000 MWh/år. Till havs är siffran betydligt högre (blåser mer) åtminstone 3500 fullasttimmar dvs samma verk till havs producerar ca. 7000 MWh/år. Återigen ungefärliga genomsnittssvärden.
  Hälsningar
  http://www.energimyndigheten.se/  
  Och det av årets 8760 timmar!
  Ingen nämner vilken reglerkraft som skall användas för intermittent leverans?
  I perioden december-mars är behovet som störst av el och då levererar vindfjollor som minst!
  Vattenfall skriver!
  Eftersom vindkraft inte producerar prima kraft går det inte att jämföra med kärnkraft. Det är som att jämföra äpplen och päron. Detta förstår inte politikerna dvs skillnaden mellan energi och effekt. Vindkraft ger i stort sett noll i effekt vilket man inte talar om dvs vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft eller kolkraft.

 34. Pär Green

  Nobelpristagare kräver: 1 trillion $ till grön energi
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4511265#srcomments
  triljon $ är ganska mycket pengar
   
   

 35. Pär Green

  Rubriken ändrad/rättat eller så har prutat!
  Kräver enbart :
  Nobelpristagare kräver:1000 miljarder $ till grön energi
  ”När engelsktalande säger ’billion’ så är det på svenska miljard. P.s.s. är ’trillion’ mosvarande svenskans biljon, vilket är det samma som tusen miljarder. När man därför på svenska skriver ”Nobelpristagare kräver: 1 trillion $ till grön energi” får åtminstone jag bilden av att man avser svenskans triljon vilket motsvarar 1 000 000 000 000 000 000 $. Det är ca 15 000 gånger mer än den globala ekonomin för år 2010. Kanke inte realistiskt krav!!!”

 36. Pär Green

  1000 milarder dollar, är det mycket?
  Om vi ​​ville betala ner en miljard dollar av den amerikanska skulden, betalar en dollar per sekund, skulle det ta 31 år, 259 dagar, 1 timme, 46 minuter och 40 sekunder. Att betala av en biljon dollar av skulden, på en dollar per sekund, skulle ta ca 32.000 år.