Det börjar lossna?

Vindkraft Skåne
Flera krav ställs nu på att Riksrevisionen skall granska vindkraftsutbyggnaden.  Tolv folkpartister i Skåne från lika många kommuner pekar på att denna gigantiska infrastruktursatsning måste analyseras.
Kravet ställs i form av en artikel i flera svenska tidningar bla Kristianstadsbladet och Piteåtidningen.
Här är samma artikel på Teknikdebatt

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

  OT. Men RRV är inblandat. Tyvärr till ingen nytta.
   
  Så här går det till när Sverige gör ”grön satsning” i utvecklingsländer: här fossilgas i Tanzania. Våra skattepengar och inkomsterna från utvinningen hamnar i skatteparadis. Inte hjälper det att RRV kritiserar regeringen! Man får i stället mer och per pengar att, använda uppenbarligen helt godtyckligt. Sverige är korrupt så det stinker. Biståndet används inte till att motverka fattigdomen i mottagarlandet, utan i stället till metoder och trixande för att utveckla korruptionens vägar.
   
  Sedan regeringsskiftet 2006 har två frågor varit utmärkande på biståndsministerns agenda. Den ena har varit att stärka näringslivets roll i utvecklingssamarbetet. Det statliga riskkapitalbolaget Swedfund, som investerar biståndspengar i företag som verkar i utvecklingsländer, har därför fått kraftigt ökade anslag ur biståndsbudgeten. Enligt både biståndsministern och Swedfund är en positiv effekt att investeringarna genererar skatteintäkter som kan användas till fattigdoms­bekämpning.
  …I dag förlorar utvecklingsländerna en summa många gånger större än det samlade biståndet från alla världens länder till följd av företagens skatteflykt och skatteplanering.
  …Det handlar om 90 miljoner svenska kronor som Swedfund investerade i fonden Africafund 1 i skatteparadiset Mauritius. Investeringen finansierade ett nytt energibolag, PanAfrica Energy, som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania. Företaget registrerades i två skatteparadis, Mauritius och Jersey.
  …Swedfund, som genom sin investering var delägare i företaget, gjorde ingenting för att säkra att företagets värde och kapital hamnade i Tanzania, vilket hade varit det självklara ur ett utvecklingsperspektiv.
   
  Under sin ägartid gjorde Swedfund inte heller någonting för att förhindra att PanAfrica Energy förhandlade fram ett extremt förmånligt avtal med det tanzaniska statliga energibolaget TPDC som innebär att företaget undkommer all bolagsskatt i Tanzania.
   
  Medan gasfälten i Songo Songo nu töms på fossilgas förs vinsterna skattefritt ut till skalbolag i skatteparadis.
  …Sedan utvinningen startade år 2004 har PanAfrica Energy fört ut vinster för över 100 miljoner kronor från Tanzania utan att betala skatt.
  …För två år sedan riktade Riksrevisionen skarp kritik mot Swedfund. Två huvudpunkter i kritiken var att bolaget troligen ökat sin vinst genom att undkomma att betala skatt i utvecklingsländer och att man hade svårt att redogöra för hur investeringarna lett till utveckling. Vinstintresse hade gått före fattigdomsbekämpning, trots att Swedfund är ett biståndsorgan vars uppdrag är att främja hållbar utveckling.
  …Nu har det gått två år och regeringen har fortfarande inte presenterat någon översyn med förslag på permanenta åtgärder.
   
  http://www.dn.se/debatt/svenskt-bistand-far-inte-ga-till-skattesmitande-bolag
  tisdag 17 maj 2011
   
  Om Swedfund, från deras hemsida. http://www.swedfund.se/
  Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten och rapporterar till UD:s enhet för styrning och metoder i utvecklingssamarbetet. Swedfund bildades 1979. Vi är idag 38 fast anställda med huvudkontor i Stockholm och ett regionalkontor i Nairobi, Kenya.
   
   Swedfunds mål med verksamheten
  Bolaget ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU) om en rättvis och hållbar global utveckling. Målen för bolagets verksamhet är målet för internationellt utvecklingssamarbete om att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, respektive målet för reformsamarbetet i Östeuropa om en stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska Unionen och dess värdegrunder.
   
  Swedfunds roll i utvecklingssamarbetet – att skapa utvecklingseffekter
  Behovet av nya investeringar i utvecklingsländer är stort. Länderna ser själva nya arbetstillfällen och ett växande produktivt näringsliv som den bästa och mest hållbara vägen ur fattigdom. I flera av de länder som Swedfund investerar är förhållandena sådana att företagsetableringar är mycket svårt att finansiera. Swedfund kan här fungera som en viktig bro mellan den fattiga och den industrialiserade världen. Vi kan med vår kunskap om investeringar i utvecklingsländer bidra till ekonomisk tillväxt genom skapande av lönsamma och produktiva företag som i sin tur bidrar till minskad fattigdom.
   
  Totalt förvaltat kapital, 2001-2010. Belopp i MSEK
  913 965 996 1145 1219 1401 1809 2187 2693 2714

 2. Vad är fattigdom? Svar: brist på varor och tjänster!
  Hur bekämpar man fattigdom? Svar: man producerat varor och tjänster.
  Var finns denna kompetens? Svar: inom näringslivet.(jfr Kinas utveckling)
  Swedfund jobbar med att överföra kompetens innom sv näringsliv och starta producerande företag i fattiga länder. Swedfun har bra kunskap.
  Jag har arbetat för dem i ett antal länder i Afrika och Latinamerika. Ingen korruption!

 3. Kent Forssgren

  M.Sc.Eng. Är du säker på att verksamheten inte har förändrats sen din tid? Har du all nödvändig insyn i verksamheten för att bedömma om korruption förekommer? Är uppgifterna i artikeln om skattefrihet och att vinsterna från företaget hamnar i skatteparadis felaktiga?
  Om företagsideerna är bra, varför kan inte näringslivet på egen bekostnad starta företag i utvecklingsländer? Det borde vara en affärsidé i sig för svenska företag. Om företagsidén inte är bra är det väl bättre att låta bli?
  Eftersom skattepengar är med och det är ett staligt bolag så har väl ändå politiker inflytande över verksamheten?
  Vilka företag blir lyckade när politiker är med och styr upplägget? När dessutom partipolitik blir inblandad?

 4. Magnus Olert

  http://xkcd.com/556/

 5. Börjar Danskarna inse att vindkraften inte blir tillräcklig för landet,
  nu har man anspråk på att Arktis och av att Nordpolen skall tillhöra
  Danmark,det är de troliga fynd av gas och olja man vill ha del i.
  Det var ett dagens nyhetsnotis från SVT.
  ALI.K.

 6. Svensmark verkar ha fått Danmark att vakna ur ’koldioxid nojan’ med all dess propaganda och den globala uppvärmningen.
  Är danskarna förnuftiga?skall bli intressant att följa utvecklingen i det
  landet.
  ALI.K

 7. Inge

  OT
  Lite om urban heat island:
  http://www.slayingtheskydragon.com/en/blog/147-the-urban-heat-island-effect-distorts-global-temperatures

 8. Kent Forssgren

  OT.  Min tolkning av Pierce Corbyn´s förklaring till åtminstone delar av sin ”sun-lunar” teori. Tillägg till mitt tidigare inlägg på detta tema.
   
  Hans teori är att klimatcykeln 11, vilken baseras på variationer i antal solfläckar, inte nämnvärt påverkar jordens temperatur (?). Som Corbyn uttrycker det:”the 11 year cycle of tiny solar dimming and brightening”. Detta gör däremot klimatcykel 22, vilken baseras på de observerade 22-åriga variationerna i solens magnetfält.
  Sen har vi de klimatvariationer där vi ser en 60-årig cykel. Denna cykel orsakas enligt Corbyn, av månen placering i förhållande till solen och jorden. Vi är nu, om jag tolkar resonemangen rätt, mitt i en cykel 22, och10 år in i den 60-åriga cykeln. Temperaturen började sjunka för 10 år sedan och om 20 år, runt 2030-2035 då vi är vi i mitten av 60 års cykeln kommer det att vara som kallast. Mycket kallt. ”akin to the Dalton Minimum (~1810)” enligt Corbyn.
  Nedanstående uttalat av Corbyn i november 2009!
  World cooling has set-in warns astrophysicist – BBC & ’Global Warming apologists’ challenged to end ’cover-up’
  ”It is well known that world temperatures primarily follow the sun’s magnetic cycle of 22 years, so obviously half the time temperatures will move oppositely to the 11 year cycle of tiny solar dimming and brightening. Prof Lockwood has been reminded of this fact on a number of occasions yet he is still recycling this old chestnut. With scientific leadership of this calibre what hope has the UK of clawing its way out of recession on the back of sound investment in science and technology?”
  ”The latest advances in Sun-Earth relations show not only the primacy of magnetic-particle links between the sun and the earth but that these are modulated by lunar effects to give the observed 60 year cycle in both world and USA temperatures. This means that the world will continue general cooling at least to 2030 (see ++).
   
  Neither the 60 year cycle, nor the 22 year cycle nor any fluctuations in world temperatures over the last 100 years, thousand years or million years can be explained by changes in CO2. Furthermore advances in understanding of Sun-Earth magnetic and particle activity are being applied to successfully predict dangerous weather and climate change events months and years ahead; whereas all predictions of the CO2-centered theory have failed and will continue to fail and anti-CO2 taxes and measures will never stop a single extreme weather event.
   
  WeatherAction News 2009 No 23 Frid April 24
   
  http://climaterealists.com/attachments/database/World%20cooling%20has%20set-in%20warns%20astrophysicist.pdf
   
  Se även förra länken här:
  http://climaterealists.com/index.php?id=7664&linkbox=true&position=7
  May 10th 2011
  Det kommer att bli mycket kallare! Höj anslagen till snöröjningen, globalt.

 9. Christopher E

  Jonny:
   
  Tack för lästipset. Det är naturligtvis mycket lovande att vindkraften börjar ifrågasättas även från politikerhåll.
  Jag hyser ingen tvekan om att desinformationen om vindkraftens förträfflighet och falskspelet kring etableringarna kommer att fälla näringen så småningom. Att skryta med bidragsberoende, som branschen gör, är inte gångbart i längden.
  Jag tror fler politiker skulle protestera om de inte hjärntvättats så mycket av vindindustrins lobbyister. De stöder troligen utbyggnaden i god tro, men utan kunskap.

 10. Kent Forssgren

  Christoffer. Frågan är om det är ok att politiker som har fått ett förtroendeuppdrag skall besluta i god tro. Det måste vara deras plikt att sätta sig in i frågorna. Det kanske dom också har gjort, men det finns en lobby och politiker låter sig gärna påverkas! Sen har man en politisk agenda och den rubbar man inte gärna på.
  Typiskt uttalande från beslutande politiker ur dagens skörd:
  Vindkraftverken beräknas att producera el motsvarande förbrukningen av 743 eluppvärmda villor. Politikerna i direktionen anser att påverkan på området är godtagbart i jämförelsen med nyttan av den förnyelsebara energi som verken förväntas producera.
  Suck! Hallå där politiker! När det inte blåser då? Ni glömmer att nämna begreppet reglerkraft. Om ni inte har förstått vad det betyder, då är det hög tid att ni lär er. Det är ert beslut. Visa då också att ni har något ansvar för konsekvenser av beslutet.
  http://www.kristianstadsbladet.se/bromolla/article1471393/Vindkraftsbeslut-overklagas-till-lansstyrelsen.html

 11. Michelangelo

  Det låter som en god idé att stoppa all utbyggnad av all storskalig vindkraft och i dagsläget göra en utvärdering.
  En framtid med krav på ”smarta” nät och medförande elavbrott verkar inte så smart. För mig verkar en utbyggnad av vattenkraften ett klart bättre alternativ med bibehållande av våra säkra ”osmarta” nät.

 12. Anders Mohlin

  En fråga till er andra TCS-läsare apropos vindkraft:
  Vart har redovisningen (på web:en) av vindkraftsproduktion tagit vägen? Kan inte finna den.
  Vill minnas att siten hette vindstat.nu och redovisade Vattenfalls produktion dag för dag.

 13. Här finns statistiken:  http://www.vindstat.nu/

 14. Pelle L

  Anders Mohlin #12
  http://www.vindstat.nu/
  Klicka på Översikt

 15. pekke

  Anders M. #12
  http://www.vindstat.nu
   
  Klicka på Översikt till vänster för månadsöversikt.
  Finns också årsrapporter till vänster ” Rapporter ”med div. fakta bl.a. elcertifikat.

 16. Håkan Bergman

  Och fixar inte webläsaren frames, många mobiler t.ex., kan man gå direkt till översikten här:
  http://www.vindstat.nu/driftsamfalla.htm

 17. Anders Mohlin

  Tack Håkan Bergman, #16, m fl.
  Det verkar som om min web-läsare (Explorer) inte riktigt vill.
  Fick nu dock upp statistik i siffror, (alltid något), dock inga kurvor.

 18. Håkan Bergman

  Direktlänk till framen med all statistik:
  http://www.vindstat.nu/elf_allstat.htm

 19. Pär Green

  Länk till vindstat.nu fungerar!
  Men det gör inte Stockholmsinitiativet

 20. Michelangelo

  Ytterliagre ett skäl att stoppa utbyggnaden av storskalig vinkraft och göra en utvärdering:
  http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/seismologists-say-wind-turbines-produce-airborne-infrasound-plus-ground-borne-vibration-up-to-6-8-miles-from-the-wind-farm-italy/
  Vart har de sanna miljövännerna tagit vägen ?
  Totalt överkörda av hycklande majoritet?

 21. Michelangelo

  ”9” Har man blivit hjärntvättad att tro på CO2 som en förorening så kan man inbilla sig att vindkraft är bra.

 22. pekke

  Dynawind i Kristinehamn lägger ner tillverkningen av torn till VKV.
   
  http://www.vf.se/nyheter/kristinehamn/dynawind-varslar-17-i-tornfabrik
   
  Undrar vart alla pengar för VKV-byggnation i Sverige hamnar när allt mindre av tillverkningen sker i Sverige ?

 23. Pär Green

  Hej Pär
  Vi kommer att titta vidare på drifttimma, variationer mm under året och hoppas att vi kommer att presentera det i kommande publikation.
  mvh
  Anna
  Anna Andersson
  Tel. +46 (0)16 544 22 08

  Skickat: den 11 maj 2011 11:49
  Till: em mynd – funk Registrator extern service
  Ämne: Kommuner med installerad effekt
   
  De 20 kommunerna med mest installerad effekt samt antal vindkraftverk, år 2010
  När kommer uppgifterna om producerad effekt?
   
  Att installera ”effekt” som inte producerar, vad är nyttan?
   
   
  Häls
   
  Pär Green
   
  http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/vindkraftsstatistik/Installerad-effekt-och-antal-vindkraftverk-i-respektive-lan-ar-20071/
   
  http://www.energimyndigheten.se/sv/Statistik/vindkraftsstatistik/De-20-kommunerna-med-mest-installerad-effekt-samt-antal-vindkraftverk-ar-20071/

 24. ThomasJ

  I Spanien händer det saker… he-he:
  http://wattsupwiththat.com/2011/05/18/wind-farm-ordered-dismantled/
  Men det är ju där… och de har ju hållit på bra många fler år med vansinnet – väl dokumenterat och rapporterat – än vi i den blågula  ankdammen. Klart som spad ska vi göra samma vansinnigheter – vi ska ju vara ’ledande’ i vår egna ankdamm och som ’ledande’ tas ju inga intryck o/e råd/dåd från någon. Basta!
  Sanslöst!
  Mvh/TJ