Värme på djupt vatten?

För AGW-anhängare har den uteblivna globala uppvärmning varit ett irriterande problem under mer än 15 år. Det liniment som många använt för att minska klådan har då varit att hävda att den globala uppvärmningen pågår, men av någon anledning endast i havet. Det är knepigt att förklara hur havet skulle värmas utan att detta först synts i lufttemperaturen nära havsytan. Ett antal försök att förklara mekanismen har gjorts, och framför allt har man fäst stora förhoppningar vid att mätsystement med Argobojar direkt skall bekräfta påståendet med mätdata. Ett arbete av Levitus m fl* som publicerades förra året tillhandhöll skenbart denna bekräftelse. Levitus diagram visar det totala värmeinnehållet i haven uppdelat på två djupintervall under åren 1957-2010.
Levitusfig
Figuren citerad från *Levitus, et al (2012), World ocean heat content and thermosteric sea level change (0-2000), 1955-2010, Geophysical Research Letters.
Levitus slutsats om en pågående havsuppvärmning fick stor uppmärksamhet bland mer eller mindre sakkunniga akademiska kommentatorer och journalister, som ansåg att dessa data hade ett avgörande bevisvärde för att AGW trots allt överlever att temperaturen vägrat följa klimatmodellerna. Det bör observeras att Argodata endast finns fr o m 2005, så större delen av diagrammet visar mätresultat med sämre noggrannhet än vad dessa bojar ger. Förutom denna lilla tekniska invändning publicerades ett antal kritiska  artiklar och kommentarer. En del av dessa refererades i TCS-inlägg i höstas (länk 1, länk 2).
Att bestämma havets eneergiinnehåll har ett påtagligt mättekniskt problem. I och med att vatten har så hög värmekapacitet, så blir temperaturökningen för en viss värmetillförsel mycket mindre änt  ex för luften ovanför havsytan. Eschenbach visade bl a den noggrannhet som angavs för de senare årens energiinnehåll krävde en temperaturmätnoggrannhet på + 0.002 oC, vilket är uppenbart orimligt. ARGO-bojarna är visserligen talrika, men de har redan en historia med justeringar av mätdata. Det är helt enkelt tveksamt om temperaturmätningar kan användas för tillräckligt noggrann bestämning av havens energiinnehåll. Från Söderhavet rapporterades en direkt mätning av värmeflödets storlek och riktning genom havsytan**. Det visade på ett avsevärt flöde från havet mot atmosfären. Visserligen regionalt men likväl överraskande.
Mer nyligen, 4:e juni i år, har Bob Tisdale skrivit ett öppet brev till Royal Meteorological Society(RMS) i London. Anledningen till detta är att RMS på sin hemsida publicerat en artikel av Trenberth, som hävdar att den globala uppvärmningen fortgår trots temperaturens stillestånd. Trenberths argument är bl a ovannämnda resultat för havets ökande värmeinnehåll. Tisdales kritik finns återgiven både på hans egen blogg Climate Observations och på WUWT (länk 3 ). Det är en  omfattande genomgång av både luft- och havstemperaturer, och i samtliga fall visar Tisdale att Trenberths argument inte håller, eller t o m är direkt felaktiga. Jag nöjer mig med att citera en av graferna för Norra Atlanten under Argo-perioden 2005-13 för samma djupintervall som ovan: 0-700 och 0-2000 m.Fig 2'
Diagrammet visar att det finns en trendmässig temperatursänkning i det övre intervallet, och en mycket svag ökning ner till 2000 m. Tisdale ironiserar över att Trenberth ifrågasätter just de ARGO-data som inte överensstämmer med dennes tes om havsuppvärmning.
Tid och utrymme räcker inte för en mer utförlig redogörelse av Bob Tisdales genomgång, som jag rekommenderar för egen läsning. Mot bakgrund av det tvivelaktiga i att den globala temperaturökningen skulle kunna fortgå enbart i havsdjupen, så finner jag ännu en gång att påståendet om en systematisk havsuppvärmning är obekräftat, på gränsen till falsifierat.
**E. W. Schulz, S. A. Josey and R. Verein  “First air-sea flux mooring measurements in the Southern Ocean”   Geoph. Res. Lett., 39, L16606, doi:10.1029/2012GL052290, 2012.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Snart får de börja leta efter värmen nere i Marianergraven.
   

 2. pekke
  Enligt Thomas Palm är det bara två grader varmt där, men det kanske är förmodligen icke homogeniserade data. Det kan säkert vara 30 grader varmt där, vilket skulle ge stöd åt både Al Gores tes om att jordens inre är miljoner grader varmt, samt drakdödarnas tes att tryck konstant genererár värme. Eftersom så många olika foliehattar ser det som nödvändigt med hög temperatur på havsdjupen finns det ju uppenbarligen en efterfrågan på data som visar detta. Marknaden kommer enligt gammaldags ekonomisk teori att se till att intressenterna får det.

 3. Lasse

  Tack för allt läsvärt som får tankarna vakna på morgonen.
  Jordens inre består väl av flytande magma med hög värmeinnehåll så det är ett utflöde av energi därifrån under havet liksom på land-3 grader per 100 m berg i snitt är gradienten!
  Vatten har väl andra mer lättflödande egenskaper än berg!
  Vattenytans temperatur är väldigt lättpåverkad men att djuphaven skiktar sig med hjälp av densitets skillnader pga salthalt och temperatur.  Stabiliteten erhålls genom att vatten med högst densitet har en temperatur något över fryspunkten.
   

 4. BjörnT

  Lasse: Vatten leder värme betydligt sämre än de flesta bergarter. Is däremot leder värme hyggligt.

 5. Thomas P

  Lasse, ”Stabiliteten erhålls genom att vatten med högst densitet har en temperatur något över fryspunkten.”
   
  Havsvatten får högre densitet ända ned till fryspunkten. Det är sötvatten som har densitetsmax vid 4 grader.
   
  BjörnT, värmetransport i vatten kan dock ske medelst konvektion, vilket inte är möjigt i berg eller is.

 6. BjörnT

  ThomasP Jag vet det.  Men många tror att bara för att vatten har stor värmekapacitet att det också leder värme bra. (leder som i konduktion).

 7. Lasse

  Jag visste att det var komplicerat!
   

 8. LBt

  Tilläggas kan att det som ”saknas” i de sista 15 årens global uppvärmning är av samma storleksordning som den värmemängd icke återbildad isvolym krävt i Arktis.

 9. jamen på dom djupen är det ju sånt otroligt tryck att friktionen mellan massa måste generera sanslös värme..en simmande fisk i det trycket har ju ett ångspår efter sig 🙂

 10. LBt
  Då är det återigen värre än vi trodde eftersom redan naturliga variationer ”förklarar” den uteblivna uppvärmningen enligt en del alarmister. Lägger man till din uteblivna is och Trenberths djuphavsvärme måste det ju ha blivit typ skitvarmt på sistone.

 11. LBt 09:58

  Jag har sett precis motsatt påstående. Om jag minns rätt, så skulle issmältningen på sin höjd motsvara 6 % av den värmemängd som ”saknas”. Jag har dock inte gjort någon oberoende kontroll. Det är f ö ifrågasatt hur stor eller liten egentligen nettoförlusten av is verkligen är. Notera att tillväxten kring Antarktis skall ingå i kalkylen.

 12. MrsM

  C-G! Din tur häromsistens, och på radion i morse var självaste Lennart Bengtsson inbjuden att ge ett sakkunnigt uttalande om dessa 400ppm de yngre inte vet vad de ska tro om, och han försökte gjuta lite lugnande olja på de krusiga vågorna men det tar väl litet tid för den hela bilden att sjunka in hos alla de som inte levt så länge som Lennart och därmed genom erfarenhet lärt sig ta det mesta med jämnmod så att det inte blir ”upp som en sol, ner som en plätt” av hela pannkakstårtan 🙂

 13. MrsM
  Jo, jag hörde också på P1 i morse. Det mest glädjande var påannonseringen,
  ungefär att ’forskare har olika uppfattning’ – det är inte ofta detta
  sägs angående klimatet i SVT.

 14. Ingemar Nordin

  MrsM 2013/06/11 kl. 10:47

  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1650

  c:a 3:15 in i programmet, efter 9-nyheterna, fick forskaren Hans Krister Hansson och Lena Ek utgjuta sig om ökande temperaturer, ökande mängd extremväder (som vi enligt utsago redan sett flera exempel på) och drastiskt höjda havsnivåer. De gamla vanliga överdrivterna och osanningarna alltså. Men kudos till programledningen som faktiskt gjort sig besväret att kontakta Lennart Bengtsson som försökte tala lugnande med alarmisterna.

 15. Björn

  Hur kan den globala uppvärmningen fortgå trots temperaturens stillestånd? Det kan endast vara desperation som kan få forskare att hävda det orimliga. De är många de som har satsat sin karriär på att vidhålla att emission av CO2 höjer den globala temperaturen, närmre bestämt ett par tusen forskare enligt IPCC. Men temperaturen lyder inte forskarna och då uppstår sådana här anomalier om dold energi i havsdjupen. Det säger sig självt att ingenting kan ”smyga” sig förbi det som vi mäter på land och havsyta.
   
  Lite OT här men en positiv notis i SVD idag: ”Luftutsläpp har gjort planeten grönare”. ”…faktum är att öknar och savanner har blivit grönare de senaste 30 åren. Orsaken är våra utsläpp av koldioxid. Det hävdar forskare från Australien….. i den vetenskapliga tidskriften Geophysical Research Letters, rapporterar TT”.

 16. Sören G

  C-G Ribbing Inläggsförfattare2013/06/11 kl. 11:09 Påannonseringen lät lovande och Lennart Bengtsson kom till tals. Men sen var förstås Lena Ek framme. Och i Vetenskapsradion strax efter: ”IEA-rapport: 5 grader varmare om inget görs”.
  Däremot har gotlandstidningarna (båda) en stor artikel ”Koldioxid gör jorden grönare”, signerat Roland Johansson.

 17. tty

  Thomas P
  BjörnT, värmetransport i vatten kan dock ske medelst konvektion, vilket inte är möjigt i berg eller is.”
  Du har inte möjligern hört talas om plattektonik? Vad är det som driver den? Just det. Konvektion i berg.

 18. LBt

  C-G R,
  det finns vad jag vet ingen känd tillväxt i Antarktis, men jag kan ha fel. Blanda bara inte samman yta och volym.

 19. LBt
  Jo, det finns bestämda uppgifter om att isen i Antarktis har ökat
  även om vissa AGW’re sökt trösta sig med obekräftade
  uppgifter att den minskat något i Västanatarktis. Jag håller med
  om att det är viktigt att skilja på yta och volym.

 20. Lasse tar upp frågan om energiflödet från jordens inre hela vägen ut i universum.
  ”utflöde av energi därifrån under havet liksom på land – 3 grader per 100 m berg i snitt är gradienten!”
  Hur stort är det utflödet – bra att veta för perspektivens skull?

 21. Slabadang

  Men Lbt för h… !
  Vore det inte en bra start att ha koll på de mest grundlöggande observationerna innan du sprionger iväg med deina fantasifoster till påstående. Antarktis visar en mycket långvarig tydlig trend på tillväxt. Som tilläggsuppgift kan du plocka fram den klimatmodell som antagit denna utvweckling. Isutbredningsrekorden i Antarktis har stått som spön i backen de senaste 10 åren.
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

 22. tolou

  Betr. isutbredning i arktis och annorstädes så är det inte primärt temperaturen som avgör tillväxten utan NEDERBÖRDEN. Nederbörden bygger på tjockleken och flerårs-isarna. Jämför t.ex grönland. Var kommer isen ifrån? Inte fasen hoppar den från havet upp på land. Nej, det är NEDERBÖRDEN återigen.
  Så beräkna den energi som motsvarar avsaknaden av NEDERBÖRD i arktis, den som kan.

 23. LBt

  C-G R,
  jag tar gärna del av en länk som visar på en nettovolymstillväxt i Antarktis. Jag har nämligen inget emot tanken.
   

 24. LBt!
  Via Google hittade jag denna länk:
  http://www.ecoworld.com/global-warming/the-real-facts-on-increasing-antarctic-ice.html
  som säger att Antarktis is har vuxit.
  Jag hittade också denna som har årsbilder på ismax och min i Antarktis:
  http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice_animation_ant.html
  Det blir givetvis som du varnade för: YTOR. Det går inte så lätt att se en trend – men i varje fall minskar inte isytorna.
  Lena Krantz har koll på den danska isdatabasen, så hon kan hjälpa oss båda med fler fakta.

 25. Lasse

  Lars Cornell
  från Wikipedia ang värmeutflöde.
  ”Även om värmen från jordens inre är väldigt stor så är den näst intill försumbar i jordskorpans yttersta skal där istället soluppvärmningen står för den största delen av värmen. Det geotermiska energiflödet vid ytan per år är cirka 1021 joule jämfört med solinstrålningen på 5,4*1024 joule”
  Detta kan jämföras med det flöde som denna artikel nämner som räknas till en potens högre värden.

 26. tty

  Värmeutflödet från jordens inre är av storleksordningen 0,1 W/m^2. Osäkerheten är rärtt stor eftersom större delen av flödet sker genom havsbottnen där det finns få mätningar.
  Vad beträffar ismassor och -volymer i Antarktis så får man skilja på havsis, shelfis och inlandsis. Havsisen har visat en liten men statistiskt signifikant ökning de senaste årtiondena. Dess volym är dock försumbar jämfört med inlandsisen. Shelfisarna har helt klar minskat runt den Antarktiska halvön (Larsenshelfen och Wilkinsshelfen). Jag vet inte om någon överhuvud taget har försökt kvantifiera förändringar av övriga shelfisar (främst Rosshelfen, Filchner-Ronneshelfen och Prydz Bay). Jag har i varje fall inte sett några siffror. Havsis och shelfis flyter och påverkar alltså inte havsnivån.
  När det gäller inlandsisen verkar det råda tämlig enighet om att volymen växer i Östantarktis och minskar längs Amundsenkusten, medan det är oklart hur läget är i resten av Västantarktis och på halvön.
  Uppriktigt sagt tvivlar jag på att det överhuvud taget går att mäta om inlandsisen i Antarktis ökar eller minkar netto. Gravitationsmätningar (GRACE) är i och för sig exakta nog för att det teoretiskt skulle vara möjligt att göra det, men storleken av den isostatiska kompensationen (d v s hur mycket berggrunden under isen rör sig) är mycket osäker. Modellerna för detta har visserligen blivit bättre allt eftersom flera GPS-mätpunkter tillkommit, men i det absolut viktigaste området (Östantarktis) finns ju inget blottat berg att mäta på.

 27. tolou

  Jag antar att på havsbotten är den geotermiska värmen ansenlig i förhållande till solinstrålningen. Så ju djupare man kommer desto större betydelse.

 28. LBt

  C-G R,
  ja ytor. Men om du har en länk tar jag gärna del av uppgiften att den förbrukade värmemängden i Arktis bara skulle utgöra 6% av vad som saknas i global uppvärmning, bra om det vore så.

 29. C-G Ribbing
  Kom inte här och trassla till saken med en massa fakta!
   
  tty
   
  97% av forskarna tror inte på plattektonik. Saken är biff!

 30. Ingemar Nordin

  Trenberth är ingen vetenskapsman, han är en dogmatiker. Enligt egen programförklaring så ser han AGW-hypotesen (dvs, att uppvärmningen helt domineras av CO2-ökningen sedan slutet på 1900-talet) som en nollhypotes. För honom är detta en sanning som inte kan, eller får, ifrågasättas.

  Det är därför som han tjatar om sina extremväder och att värmen lagras i djuphaven där vi inte kan mäta. Det MÅSTE vara så enligt dogmen. Att alla observationer strider mot både extremväder och att det skulle strömma ned enorma mängder osynlig värme till djuphaven, har ingen som helst betydelse.

  Det är en travesti att mätinstrumenten är så dåliga att de inte kan mäta tillräckligt bra.

 31. Förslag till nyord:
  TRENVESTI
  Jag tror de flesta har en samstämmig intuitiv bild av betydelsen men ser gärna en mer stringent definition.

 32. Tomas-utan-h

  Slabadang:
   
  Antarktis visar en mycket långvarig tydlig trend på tillväxt.
   
  Men om man tittar på diagrammet som du länkar till ser man att isläget i mitten av 1979 var ungefär samma som det nuvarande. Vi har alltså haft en tillväxtpaus på 34 år! 😉

 33. Iven

  Enligt EIKE gäller istillväxten i Antarktis under en 26 årsperiod (1980 – 2006) både yta och volym. Under denna period har det blivit kallare, eller – som negativa alarmistorganet AWI uttrycker saken: ”det har inte blivit varmare i Antarktis”.
  EIKE vill samtidigt tydliggöra, att den västantarktiska halvön, som klimatalarmisterna så gärna vill använda som argument för utvecklingen i Antarktis, faktiskt bara utgör 1% av Antarktis yta.
  När det gäller volymtillväxten, bör man veta, att nederbörden under vinterperioden kan handla om flera meter snö.
  För en nyancerad bild i klimatdebatten är det inte helt fel att förutom denna utmärkta skeptiskt orienterade klimatinfo-bloggen även läsa de välinitierade artiklarna under ”EIKE”.  

 34. BjörnT

  Iven skriver ”EIKE vill samtidigt tydliggöra, att den västantarktiska halvön, som klimatalarmisterna så gärna vill använda som argument för utvecklingen i Antarktis, faktiskt bara utgör 1% av Antarktis yta.”
  Låter som ett typiskt Stockholmsinitiativ påstående……
   
   
   
   
   

 35. Christopher E

  BjörnT 18:37
   
  Javisst är det typiskt för Stockholminitiativet att komma med relevanta påpekanden, som tex att det enda området i Antarktis med hygglig uppvärmning är just denna relativt sett mycket lilla udde söder om Sydamerika. Som är den bit som är längst ifrån polen och faktiskt till viss del är norr om södra polcirkeln. Som fått symbolisera hela Antarktis när Greenpeace blåser omkring där i sina båtar och skrämmer ihjäl pingviner.

 36. Gunnar Strandell

  BjörnT 2013/06/11 kl. 18:37
  Citat från våra myndigheter via krisinformation.se med min fetning:
   
  ”En högre lufttemperatur värmer havsvattnet som då ökar i volym, vilket gör att havsvattennivån höjs. Även avsmältningen av ismassor på land gör att vattenstånden höjs, smältande glaciärer, grönlandsisen och Antarktis ökar mängden havsvatten.”
   
  Som Christopher E påpekar handlar det om Västantarktiska halvön som utgör 1% av Antarktis yta.
  Var glad för SI och TCS och ta till dig av den kunskap som erbjuds. 😉

 37. Pelle L

  Nånå Christopher E och Gunnar S,
   
  Här kommer BjörnT med en utsträckt hand i en uppskattande försoningsgest.
   
  Då skall ni inte misstolka och resa taggarna.
   
  Eller hur BjörnT: Visst menade du det du skrev som en positiv ruggdunk?

 38. Börje S.

  BjörnT2013/06/11 kl. 18:37
   
  Det kan ju vara bra för dig att veta att packisen som täcker Norra ishavet, den som det är sånt hallabalo om på höstarna, motsvarar 0,01% av världens samlade ismassa. Om siffran är räknad på isminimum eller ismaximum vet jag dock inte. (Antarktis landis motsvarar 90%)
   
  Vad jag vet är att under våren har jag inte sett en enda tidningsartikel om hur stora Norra Ishavets isar har blivit. Annat är det på höstarna! ”
  ”Herrejösses, en tiondels promille av världens isar har minskat flera hundradelar, nu går det rent åt h-e!” står det med krigsrubriker i varenda blaska. Höst efter höst samma visa. Och moltyst på våren.
   
   

 39. Christopher E

  Pelle L 19:56
   
  Men jag höll ju med honom… det är ju typiskt för SI att komma med värdefulla kommentarer. 
   
  Inte kan ödmjuke BjörnT ha menat något nedsättande om SI, det var väl beröm? 😉
   
  Ungefär som han hyllade kunskapsnivån hos de flesta av oss här när vi visste att man rekonstruerar klimat genom att sänka ner termometrar i borrhål. Han talar till och med till frälsaren Kristus (Jösses= Jesus) där i sin iver att beundra våra insikter… kommer du ihåg?
   
  😀
   
  http://old.theclimatescam.se/2012/12/30/larmet-som-de-svenska-alarmisterna-missade/#comment-314693
   
  Och förresten på tal om Messias… Jösses vad jag saknar layouten och typografin i ovanstående historiska länk… det får plats en sammanhängande text istället för enstaka jättebokstäver på en läsplatteskärm.

 40. Gunnar Strandell

  Pelle L 2013/06/11 kl. 19:56
  Du har nog rätt i att jag överreagerade, men de där fyra prickarna som avslutade BjörnT 2013/06/11 kl. 18:37 kändes som en provokation som stirrade på mig.

 41. Pelle L

  Ja, Christopher E, jag kanske misstolkade dig. Har tyvärr ibland otur när jag tänker.
   
  Men din länk påminner mig om när vår googlemästare Gunbo trodde att Golfströmmen flöt fram med djupaste delen på 1200 meters djup, och den översta delen på 800 meters djup, och aldrig nådde havsytan.
   
  För det stod ju på Wikipedia att ”I genomsnitt är Golfströmmen 80–150 kilometer bred och 800–1 200 meter djup”  🙂

 42. Pelle L

  Gunnar S, det är förståeligt.
   
  Och det var faktiskt till och med sex (6) punkter.
  Mycket provokativt!
   
  Undrar om han verkligen har täckning för dem  🙂

 43. Iven

  Björn T 2013 06 11 18:37:
  ”låter som ett SI påstående
  Även om Pelle L tolkar Dina små spydigheter mot SI på ett välmenande sätt, är Din kommentar intelligensbefriad.
  Västantarktiska halvön utgör 1% av Antarktis. Det är inte ett påstående utan faktum.
  Du efterlyste tidigare idag källor till förhållanden i Antarktis gällande isyta och isvolym. När Du sedan får en hänvisning till en sådan källa, svarar Du med Din grötmyndiga besserwisser-attityd.
  Tycker Du att detta berikar klimatdebatten?
   

 44. Iven

  För undvikande av missförstånd:
  EIKE står för ”Europäisches Institut für Klima und Energie”.

 45. Börje S.

  Dr Max hr en essä för vardera Norra Ishavet, Grönland och Antarktis.
   
  Jag kikade lite på essän om N:a Ishvt.
  Det finns en enda kommentar till den, men den är typsik. En R. Lindén ger sig ilsket på dr MAX för att han förmedlar FAKTA.
   
  http://andaslugnt.blogspot.se/2009/01/nordpolens-is.html
   
  Fakta serverad på begripligt vis gör CAGW-förespråkare utom sig av förtrytelse.
   
  And rally good climate news make them mad…maad…MAAAD!

 46. Monodemon

  New York Times har också nyligen uppmärksammat frånvaron av klimatförändring:
  http://www.nytimes.com/2013/06/11/science/earth/what-to-make-of-a-climate-change-plateau.html?_r=1&

 47. Sören G

  Jo, men sen kommer de med de vanliga bortförklaringarna att det dels beror på startpunkt och att värmen nog gömmer sig i oceanerna.

 48. Sören G

  Men uppvärmningspausen går betydligt längre tillbaka än 15 år.
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/12/the-warming-plateau-may-extend-back-even-further/#more-87991

 49. Monodemon

  @Sören G
  Visst försöker de upprätthålla alarmismen, men bara att de ö.h.t. bevärdigar sig med att kommentera denna obekväma sanning är ett fall framåt. Kanske mot mer sansade tongångar tent utav!