Världen idag rapporterar från riksdagseminariet

En kort och koncis rapport från den gångna veckans event i riksdagen presenteras av Världen idags journalist Jacob Rudolfsson.
/ur artikeln/
– Om politiker fattar beslut på felaktiga grunder, kan det få förödande effekter för stora grupper av människor. Den här frågan är för stor och viktig för att bara få domineras av ett enda synsätt, sa Ingemar Vänerlöv till Världen idag.
Flera forskarröster, med olika ståndpunkter i klimatfrågan, gjorde sig hörda under seminariet. Roy Spencer, professor i meteorologi vid University of Alabama och tidigare klimatchefforskare åt Nasa, är skeptisk till påståendet att människan bär det främsta ansvaret för den globala uppvärmningen.
– Allt som krävs för att hela den mänskligt orsakade globala uppvärmningens korthus ska kollapsa, är att en av oss skeptiker har rätt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Jag har funderat på vad jag vill fråga varje AGW-alarmist, det är endast en fråga och en följdfråga:
  – Anser du att våra koldioxidutsläpp, utan minsta tvekan, kommer att leda till allvarliga klimatförändringar inom överskådlig tid?
  – Kan du i så fall framlägga bevis som skulle hålla för en normal domstolsprövning?
  Allt annat är oväsentligt i dagsläget.

 2. L: Jag funderar på hur en domstol skulle bemöta argumentet att en person måste dömas till fängelse ”för säkerhets skull”, därför att det föreligger en risk att han kommer att mörda ett flertal andra människor.

 3. Thomas

  maggie och L, ni äger inte jordens atmosfär och det finns ingen mänsklig rättighet som säger att ni får släppa ut vad som helst om det inte går att bevisa bortom allt rimligt tvivel att det är farligt. Vad ni säger är bara att ni vill ha fördelen av att släppa ut oreglerat medan andra skall få stå för risken.
  Vad det handlar om är inte om CO2 är farligt ”utan minsta tvekan” utan om risken är tillräckligt stor för att vi skall behöva begränsa utsläppen. Det enda ni skulle acceptera som bevis är ju för övrigt att katastrofen redan inträffat, och då är det så dags.

 4. L

  Thomas, vem ska bedöma risken? Menar du att en domstol skulle underkänna bevisen som våra politiker godkänner?

 5. Thomas: Vad roligt att du tycker så. Då vet vi i varje fall att du är emot all form av geo-engineering.

 6. Christopher E

  Vem inom AGW tar ansvar för risken att ställa snart 7 miljarder människor, och ökande, utan tillräcklig energi…? Vilket blir följden om alarmisterna får som de vill i Köbenhamn.
  Och varför skulle denna rätt självklara risk med energibrist vara mindre än den synnerligen hypotetiska risken från en marginell förstärkning av växthuseffekten?

 7. Björn

  En mycket välbalanserad artikel!! Det framkommer mer och mer i debatten att IPCC är ett politiskt organ som söker info och rapporter som stöder deras interna teser och politiska agenda. Sådant beteende är väsensskillt från vetenskapens ambition.