Varför så stora svängningar i elpriset?

101
Gästinlägg av Björn Törnvall
Dagens instabila elmarknad i Sverige tydliggör behovet av en ny och blocköverskridande energiöverenskommelse, för att komma ifrån den riskabla och kostsamma situation vi befinner oss i. De investeringar i ny teknik som behöver beslutas kräver en realistisk, trovärdig och långsiktig ny energiuppgörelse som grund.
Att Stefan Löfvén tagit över som partiledare för (S), kan förhoppningsvis öppna för en bredare uppgörelse om en fortsättning med moderna, mindre riskabla kärnkraftverk, gärna byggda för toriumdrift. Detta som en fungerande ersättning för den viktiga halva av Sveriges baskraft för vilken det inte finns något annat alternativ, om vi vill stå fast vid att inte bygga ut vattenkraften ytterligare.
Vi har åter kraftigt varierande elpriser på NordPools spotmarknad. De höga priserna skylls på psykologiska- och reella effekter av ihållande sträng kyla över stora delar av Europa och ett svenskt behov av elimport. Delvis bestående av fossilbaserad kraft från Danmark och Tyskland vars elpriser ligger bland de högsta i EU. Eftersom kraften är fossilbaserad innehåller priset även kostnaden för utsläppsrätter, något vår egen närmast utsläppsfria kraftproduktion inte drabbas av normalt.
Marginalprissättningen på NordPool, att all el som säljs på spotmarknaden prissätts efter marginalkostnaden, eller den rörliga kostnaden för den sista producerade och därmed den dyraste enheten, som behövs för att kunna möta efterfrågan gör att den importerade dyrare elen styr elpriset i Sverige. Elbristen i södra Sverige, som nödvändiggör importen orsakas av tidigare politiska beslut, av fortsatt krånglande tre av totalt tio kärnreaktorer, vars problem även negativt påverkar stamnätets överföringskapacitet, samt av stamnätets kapacitetsmässiga oförmåga att föra ned vårt elöverskott från norra Sverige till Sydsveriges prisområden 3 och 4.
Till detta kommer en helt otillräcklig intermittent vindkraft som stundtals levererar endast någon procent av vårt elbehov samtidigt som den har stort behov av reglerkraft, vilket i söder kan orsaka ökat importbehov av el. Ju fler vindkraftverk som ansluts till elnätet, desto större osäkerhet skapas i upprätthållandet av elbalansen. Något som leder till ännu högre kostnader för vindkraften, dess ägare och i förlängningen för elkunderna.
Om inte Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ivrigt påhejade av danskarna och diverse miljögrupper hade stängt Barsebäck 2005, hade dess två reaktorer om totalt 1200 MW, klarat vårt nuvarande elunderskott i prisområde 4. Behovet av import av smutsig och dyr el hade då troligen inte uppstått. Hos dessa tre politiska partier ligger skulden för den besvärliga situation landet nu upplever, inte i första hand hos elbolagen, trots alla rubriker i media och pekpinnar från ansvariga politiker.
Det som på sikt löser problemet med den återkommande elbristen i södra Sverige är att flaskhalsarna i stamnätet byggs bort, så att vårt växande elöverskott kan komma Sydsverige till godo. På kort sikt behöver vi varmare väder och att de krånglande tre reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals kommer igång för att avhjälpa importbehovet av smutsig el från Tyskland och Danmark. En given slutsats med facit i hand är också att vindkraften, vare sig i Sverige, Danmark eller Tyskland utgör någon som helst lösning för att fylla bortfallet av baskraft i Sydsverige.
Detta bortfall måste, i brist på fungerande alternativ, på sikt fyllas av nya, moderna, ännu effektivare och säkrare kärnkraftverk, som med ett brett parlamentariskt stöd tillåts ersätta våra nuvarande, när dessa faller för åldersstrecket om 15 till 20 år. Då kan vi få långsiktigt stabila elpriser och en god försörjningstrygghet för hela landets behov.
Björn Törnvall
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Indelningen i zoner har gjort gott för att förhindra att marginalpriset på importelen sprider sig till hela landet.
  Bra för konsumenter i norr, samma som tidigare för konsumenter i söder. Men orättvisor tenderar att väcka mer känslor än orätt.
  För bolagen så är det mindre intjäning på koldioxidavgifter numera.Avgifter som hamnade på all kraft även vatten och kärnkraften.

 2. Solklart Björn!
  Varför inser så många detta, men inte våra politiker.

 3. Apropos solklart:
  http://wattsupwiththat.com/2012/02/13/do-latest-solar-studies-confirm-upcoming-global-cooling/#more-56469

 4. Åke N

  Det tredje benen, vindkraften, bidrar nu med 1 % av behovet.

 5. pekke

  Bra skrivit Björn T. !
  Det har varit mycket gnäll på kärnkraften de senaste veckorna, men ingen verkar har sett hur vindkraften gått som en jo-jo när den behövts som bäst !
   
  OT.
  En enkel artikel ( om man tycker danska är lätt ) från danska DMI om hur svårt det är att mäta is från satellit.
  http://www.dmi.dk/dmi/radar_ser_isen_i_kattegat
   
  ”På DMI bruger vi normalt radarbilleder til at lave iskort for Grønlandske farvande”,
  forklarer seniorforsker Leif Toudal Pedersen fra DMI’s Center for Ocean og Is.
  ”Radarer har den åbenlyse fordel, at radarsignalet trænger gennem skyer og
  polarmørket og leverer billeder af isen hver gang satellitten passerer et givet område.
   
   
  Ulempen er, at det ikke altid er helt enkelt at afgøre hvor der er is.
   
   

 6. Åke N

  Löfven är tydligen för bred uppgörelse i energifrågan:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-om-karnkraft_6845157.svd
   

 7. J-O

  I posten nämner Jonny nya reaktorer och Thorium.  I Nyteknik ,http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article3386559.ece , förkastar Janne Wallenius Thorium efter besök i Indien . Någon som vet varför ??

 8. ThomasJ

  Åke N #6: Det är förvisso bra om Löfven får igenom en bred uppgörelse i energifrågan (ph**n vet om det öht är möjligt med centrister, vp:ister och mp:ister), men, stort M, han säger därtill (i Agenda igår) att kärnkraften ska avvecklas, dock utan att riskera svenskt näringslivs fortlevnad – omöjligt! – och samtidigt ska ’förnyelsebart’ utvidgas, bl.a. vind, sol och våg. Härigenom faller hans trovärdighet till under noll – det går bara inte att konstruera en cirkels kvadratur.
  Sol, vind & våg har ju visat sig vara totala katastrofer, inte minst vad gäller ekonomi (för brukarna, asså) och i länder där dessa tekniker redan har byggts ut massivt mycket mer än hittills i Sverige, har man i ökad & ökande grad insett vansinnet och tar ner subventionerna i snabb takt mot noll.
  Frågan vad gäller Sverige är hur snart kan ett inträde av förnuft hos ’de styrande’ + dito agerande konkretiseras, respektive hur stor är skaden redan skedd, till vilka nu-resp. framtida kostnader, osv.?
  I nedan framgår att vi tyvärr är på fortsatt väg mot en ’total constructive loss’ av svenskt, starkt el-energiberoende basindustri och med denna medföljande ’tcl’ inom stor/största del av övrigt näringsliv.
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/61/04/8fd7f843.pdf
  Var i hela humhum håller näringslivsorganisationerna hus?
  Mvh/TJ 

 9. S. Andersson

  Utmärkt artikel Björn. Jag fattar inte hur och varför Sverige har lyckats hamna i den här sörjan. När jag själv arbetade på Barsebäcksverket för mer än 20 år var faktiskt allt i ordning. Svenska kärnkraftverk presterade resultat i världstoppen, elpriserna var låga och stabila. Strömavbrott var sällsynta och kunde i regel klaras av på kort tid. Svensk industri kunde dra nytta av denna konkurrensfördel.
   
  Den gröna drömmens företrädare har förfört många med sitt sagobudskap om den snälla människan i samklang med naturen. Mahjongtanter och skäggiga trädkramare som visste allt bättre, som kunde ifrågasätta allt utan att egentligen behöva ta ansvar för någonting. Södermalms moralpredikanter som inte behöver bil och förundras över att det finns folk i Sverige som faktiskt inte klarar sig utan. Korkade, obildade journalister som hoppar på varje trend utan att ställa en enda kritisk fråga. 
   
  Vi hade 70 år med kommunismen. Ska vi verkligen behöva ytterligare 70 med miljötotalitarismen?

 10. Lejeune

  #7 J-O
  …om Du läser kommentarerna kommer Du att hitta vår vän Gunnar Littmark, han antyder att Janne inte är helt uppdaterad när det gäller tekniken.

 11. Håkan

  Just nu producerar vindkraften 1.3% av vårt effektbehov, för att erhålla denna ynnest har vi elkunder via elräkningen under 2011 betalat 1500 miljoner till vindkraftsägarna.
   
  Tanken är att vi till 2020 skall byggt ut vindkraften till 30TWh vilket innebär en ökning med ytterligare 24TWh. Om priset på elcertifikat kan hållas oförändrat innebär det att ytterligare 5000 miljoner/ år skall subventioneras av elkunderna. 
  Då havsbaserad vindkraft inte är lönsam med nuvarande subventioner hamnar huvudparten av den nya produktionskapaciteten på land.
  Svensk landbaserad vindkraft har ett kapacitetsutnyttjande på ca 22% vilket innebär att 12 000 MW produktionskapacitet måste tillföras.
  Landbaserad vindkraft har en produktionskostnad på ca 18 miljoner / Mw, vilket innebär att totalt 215 miljarder skall investeras i ny vindkraft fram till 2020. Till detta kommer utbyggnad av elnät och eventuell utbyggnad av reglerkraft vilket vi som elkunder får ta på oss (exklusive moms). 
  Trots subventionerna hänger nog på ett hår om denna investering är lönsam, med stabilare svensk kärnkraft och ny Finsk produktion är sannolikheten stor att vindkraftsproducenterna får bita i gräset om inte ”ambitionsnivån i elcertifikatssystemet höjs”
  Enligt KVA kan man enbart planera för en nyttjandegrad på ca 8% för vindkraft med hänsyn tagen till nätstabilitet, vilket innebär att dessa nya 12 000 Mw enbart kan ersätta 960Mw baskraft.
  Hela denna stolta utbyggnad som föröder vår natur (och plånböcker) kan mao bara ersätta  en reaktor, med samma väderförhållanden och effektbehov som idag hade vindkraften 2020  bidragit med 6.5% .
  Eftersom politikerna tydligen vägrar se det uppenbara kan man kanske hoppas på att banksektorn har ett nyktrare förhållningssätt till galenskaperna.

 12. Håkan

  För ca 15 år sedan annonserade ett outsourcing företag i databranschen på detta sätt:
   
  ”Du skall inte behöva köpa hela elverket bara för att du vill koka dig en kopp kaffe”
   
  Meningen var naturligtvis att få kunderna att förstå vitsen med outsourcing av datadrift och därför valde man det argument man ansåg skulle kännas som mest vansinnigt för de potentiella  kunderna.
  Idag är argumentet kontraproduktivt när det blivit en statusmarkör att via gröna vindkraftsandelar köpa in sig i ”elverket”.
   

 13. István

  För att kunna bedöma vindkraftens värde, borde man ta  hänsyn även till tidpunkten, när varje enskild kWh produceras. Dvs: kWh X prisindex.
  Att bara säga att den totala ineffektiviteten är inte värre än 78%, ger en förskönande bild.
  Hur mycket ström produceras under helger, nätter, storsemester, värmebölja etc. när strömtillskottet är värdelöst?
  Hur mycket kommer nu, under en köldperiod eller en måndag morgon efter en storhelg, etc. dvs när priset är på topp?  

 14. pekke

  OT.
   
  Hittade en lista på väderkatastrofer som sträcker sig från år 1 till 1900.
   
  Den redovisar främst från Europa och engelskspråkiga regioner, så den är nog långt i från komplett.
   
  OBS ! Den är på 802 sidor.
   
  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf

 15. Börje S.

  Fann denna sammanställning över fördelarna med grön politik i ett inlägg under dagens wattsuowhithhat:
  green lifestyle has brought to us:
  – more overall pollution by e-cars
  – less and more expensive food (biofuel)
  – less rainforests
  – poisoned living areas by energy-saving lightbulbs
  – damaged landscape by wind turbines …
  – a giant misallocation of capital
  – increasing energy prices
  – less energy safety and reliability
  – waste of intellectual capital
  – damaged science
  … and a lot more BS.
  Any advantages? Yes, but only for a bunch of promoters. Paid by all of us.
  Impressive.
  http://wattsupwiththat.com/2012/02/13/shocker-dirty-electric-cars/#more-56534 

 16. Slabadang

  Börja S!
  Med sådana kompisar behöver ”miljön” inga fiender?

 17. Slabadang

  Thomas J!
  Jag märker att politikerna pratar om kärnkraften helt offside ifrån vad denna teknik står idag. Vem vet de kanske fattar beslut om nya flygplatser med de gamla  zeppelinarna i tankebanorna som utgångpunkt också?

 18. Peter Stilbs

  S. Andersson #9. Utomordentligt välsammanfattat. Tack.

 19. ThomasJ

  På tal om vkv-vansinnet har Delingpole uppmärksammat en irländsk journalistkollega som skriver rejält ’irländskt’ om vindkraft, länk:
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100136093/the-best-article-on-wind-farms-you-will-ever-read/
  I artikeln finns länk till originalartikeln.
  Mvh/TJ

 20. ThomasJ

  Slabadang #17: Har du (eller ngn för den delen) upplevt/märkt att någon  enda svensk politiker varit ONSIDE i energifrågor de senaste ~ 30 åren? 😉
  Mvh/TJ

 21. Slabadang

  S Andersson!
  Vill falla in i hyllningskören och jag bara vänstar på att vi skall få ett program i SVTs debatt där jornalister poltiker och trädkramare bjuds in till rubriken ” 7 gånger 7 blir det verkligen 49″ vad tycker du, är det rättvist? var med och diskutera. ”Göran Greider inleder med sitt resonemang om att matematiken sitter i en ”elit-bur”.
  http://www.newsmill.se/node/39243