Vårens ankomst

I år har våren kommit tidigt. Eller också var den sen. Jag vet inte riktigt. Men många verkar ha känslan av att våren har kommit tidigare på senare år och att det beror på klimatförändringarna. Så här definierar SMHI vårens ankomst i Sverige (se här):

”Om dygnsmedeltemperaturen är över 0°C men under 10°C kallar vi detta för ett dygn med vårtemperatur. Om detta inträffar sju dygn i följd, säger vi att våren anlände det första av dessa dygn. Även om det blir en återgång till lägre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som vår.”

”Det finns ytterligare ett villkor, nämligen att starten på våren inte får ske före den 15 februari. Detta är normalt den tid då temperaturen i genomsnitt är som lägst i sydligaste Sverige.”

För ett enskilt år kan vårens ankomst enligt den här definitionen vara ganska missvisande eftersom en varm vecka i slutet av februari kan ge en tidig ankomst även om mars är väldigt kall o snörik. Men som genomsnitt över flera år borde det ge en hyfsat rättvisande bild. Även SMHI skriver att det är på det här sättet.

Jag har använt temperaturmätningarna från Uppsala och beräknat vårens ankomst enligt SMHIs definition i antalet dagar efter 15:e februari. Se nedan:

Vårens ankomst i Uppsala mätt i antalet dagar efter 15:e februari. Notera att mätningarna har justerats mot Uppsala flygfält från 1950-talet och framåt.
Vårens ankomst i Uppsala mätt i antalet dagar efter 15:e februari. Notera att mätningarna har justerats mot Uppsala flygfält från 1950-talet och framåt. Mätningarna före 1850 är mer osäkra än senare mätningar.

En hög stapel motsvarar alltså en sen vår. Om man räknar ut medelvärdet för några väl valda perioder på senare tid får vi att våran ankom följande datum:

1901-1930: 21/3
1931-1960: 23/3
1961-1990: 21/3
1991-2014: 14/3

SMHI använder 1961-1990 som normal och jag tror att Uppsalas normala vårankomst är kring den 20:e mars vilket stämmer bra med de här siffrorna. Därför är nog den allmänna känslan är faktiskt korrekt i det här fallet. Våren har kommit c:a en vecka tidigare under senare år.

North Atlantic Oscillation (NAO)

Men vintertemperaturerna i Sverige är väldigt beroende på var låg/hög-trycken ligger. North Atlantic Oscillation (NAO) index är ett mått på lufttryckskillnaden mellan Lissabon (alternativt Azorerna) och Reykjavik. När NAO är i sin positiva fas ligger ett lågtryck nära Island som får varm fuktig sydvästlig vind att strömma upp över Sverige. I NAOs negativa fas kommer kall torr nordöstlig luft att strömma ner över landet.

Ett högt NAO-index ger alltså varma vintrar och ett lågt index ger kalla vintrar. Jag har skrivit om detta tidigare. Om man jämför vårens ankomst med medel av NAO-index  under februari och mars, ser det ut som följer. Notera att jag har vänt på NAO-index-kurvan eftersom en sen vår (kall vinter) motsvarar ett högt värde i vårens ankomst.

Vårens ankomst för Uppsala jämfört med NAO-index.
Vårens ankomst för Uppsala jämfört med NAO-index.

Det finns alltså en ganska god överensstämmelse med NAO under februari-mars och vårens ankomst. Men eftersom vårens ankomst kan slå fel på enskilda år har jag nedan plottat medeltemperaturen för februari och mars jämfört med NAO. I följande figur är NAO vänd åt rätt håll:

Uppsalas medeltemperatur för februari o mars jämfört med NAO-index.
Uppsalas medeltemperatur för februari o mars jämfört med NAO-index.

Nu syns det tydligt hur väl våren är styrd av hur lågtrycken ligger över atlanten. Visst har det varit ovanligt varmt särskilt under 1990-talet, men det har också varit ovanligt mycket lågtryck som parkerat kring Island.

Slutsats

Våren har faktiskt ankommit tidigare under senare år. Från 1990-talet och framåt har våren ankommit c:a en vecka tidigare än förut. Men detta kan helt och hållet förklaras med att det har legat lågtryck kring Island som har gjort att varm fuktig luft har strömmat upp över Sverige. Om koldioxidsutsläppen har påverkat vårens ankomst rör det sig möjligen om någon dag.

Det finns alltså ingenting som tyder på att tex vasaloppet som går i början av mars skulle vara hotat av koldioxidutsläpp. Det stora hotet mot Vasaloppet är istället naturliga variationer i form av lågtryckens banor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Mycket bra analys. Intressant.

 2. Lasse

  Utmärkt Magnus !
  Men kan du inte för tydlighetens skull lägga in CO2 halten i diagrammen också-det kan ju finnas samband där oxå. 😉
  Jämfört med 1960-1991 så är det en parameter som tydligt ändrats. Antalet soltimmar!
  Allt annat är någorlunda samma.
  Kan våren och solen hänga ihop?

 3. Lasse #2:
  Jag har gjort en analys tidigare av vad som påverkar de olika årstidernas temperatur, se här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/20/vadrets-makter-styr-temperaturen-sverige/

  Och slutsatsen för just våren är att det är den syd-västliga vinden som främst styr vårens temperatur. När det ligger ett lågtryck över Island får vi en syd-västlig vind över Sverige. Däremot är det antalet soltimmar, som också har ökat, som styr sommarens temperatur.

 4. verner

  Ja just nu kör alarmisterna hårt med propaganda.
  Ena dagen är det alldeles för tort och grundvattennivån är farligt näta katastrof. I andra fallet är klimatförändringsspöket ute och kommer att dränka alla människor om vi inte lyder klimatreligionens överstepräster.

  Hela C och MP lever på livslögnen som visas i de klimatmodeller som talar om ond bröd död, översvämningar och annat elände som påhittiga AGW troende hittar på.

  Det underbara vårvädret vi nu har är det ett utslag av den CO2 ökning vi har i atmosfären eller är det något annat som styr?

 5. Daniel Wiklund

  OT Mattias Goldman får ståpäls när han berättar om straffskatter på dom som kör bilar med utsläpp av koldioxid. De borde finnas straffskatter för mental miljöförstöring. Såna som Mattias G och miljöpartister är experter på att spy ut verbala miljögifter. Idag har vi ett fantastiskt vårväder i Luleå. Märkligt att vi kan ha så fint väder med tanke på hur många som kör omkring med bilar som släpper ut för mycket koldioxid. (eller är det just därför) För att inte tala om hur många som det är som flyger och därigenom ser till att göra planeten jorden obeboelig. Klimatexperterna i Miljöpartiet kan ju berätta hur man gör för att vi ska ha dagens strålande väder i fortsättningen också. Det borde experterna klara av. Man vet ju med säkerhet vad som händer med klimatet och vädret om vi inte slutar att köra omkring med felaktiga bilar.

 6. Björn

  Obestridligt är det som det är. Skall man tala om orsak och verkan, finns det för AGW-troende bara en orsak, alltså en oberoende variabel som är CO2. Nej, den verkliga orsaken till en tidigare vår har varit en ovanligt hög uppvärmning av haven under den Solar Grand Maximum som nu lämnar oss.

 7. Björn #6:
  Jag kan inte se att den tidiga våren är ett resultat av varmare hav. Det handlar bara om hur lågtrycken ligger.

 8. tty

  Just nu ligger våren i stort sett två veckor före ”normalperioden” 1961-1990:

  https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/arstidskarta/ank_var.php

 9. Björn

  Magnus Cederlöf [7]; Det går inte att blunda för att vi har haft en uppvärmningsperiod under det som jag anger som ett Solar Grand Maximum. Under denna period har vi också haft en högre uppvärmning av stratosfären på grund av ökad UV som följer med en aktivare sol. Obestridligt är att jetströmmarna påverkas av förändringar i stratosfären och därmed orsak till förändringar i låg- och högtryck.

 10. Björn #9:
  Jag har inte sett några bevis för att en uppvärmning av stratosfären skulle ge förändrade lägen för hög/lågtryck. Men du får gärna uppdatera mig på sådana bevis. Även rent slumpmässiga variationer kommer att ge perioder med mer/mindre lågtryck kring Island.

 11. Lasse

  Vårens ankomst kan mätas på andra sätt.
  Flyttfåglarnas ankomst: http://www.krusenberg.org/birds/birds_1.html

 12. Jan-Åke

  Intressant men jag tror inte att 0,01 % av atmosfärsinnehållet som ju ev. är antropogent co2 har tidigarelagt våren ett helt dygn i Uppsala.

 13. Jan-Åke

  En kvart kanske….

 14. Slabadang

  Tack Magnus!

  SMHIs ”Normalperiod” är ovetenskaplig cherrypicking av värsta slag. Löpande trettioårsperioder från 1800 och framåt är vad som är relevant att jämföra.
  SMHIs ”Normalperiod” är humbug! SMHI väljer alltså EN av 216 olika årsperioder som norm. Man baxnar!! Å inte ens då så får de fram något relaterat till CO2 trots att de krystar hårt. Börja med att jämföra de 216 olika 30åriga perioderna sinsemellan först.

  För tre år sedan räknade modellerna Göteborg/Västkusten till ett blivande torkområde. Nu har de vridit lite på någon parameter och nu är det ett blivande blötområde istället. Hepp! Bergström på SMHI tyckte väl att det var lättare att skrämma Länsstyrelserna i väst med översvämningar och havshöjningar istället för torka ? Hepp!

 15. Björn

  Magnus Cederlöf [10]; Det är ju inget okänt fenomen att stratosfären genom ”top- down effect” påverkar nedåt mot jordytan. Det finns en hel del undersökningar kring detta. Hittar i farten en relativt färsk rapport, men jag återkommer när jag får mer tid. Tyvärr är länken under betalvägg.

  http://www.nature.com/ngeo/journal/v8/n6/full/ngeo2424.html

 16. Allan Forsling

  Detta med lågtryck och högtryck. Vinter runt medelhavet har ju ofta enligt mitt minne varit en regnig period och med lågtryck som passerar där. De senaste åren har det enligt min uppfattning varit långa perioder med högtryck som legat över medelhavet och tvingat upp lågtrycken på en nordligare bana. Vi har då fått upp sydligare vindar och varmare. Det är ju lätt att se att när det är sydliga vindar här hos oss under vintern, då är det milt väder. Så fort om det är på nord, då är det annan temperatur. Nu vet vi svaret på Eva Dahlgrens fråga: vem vänder vindarna? Koldioxiden förstås!

 17. Svempa

  Tack för detta sammanställning.

  För den som intresserar sig för vintersport (skridskor och längdskidor) så noterar man att det är vindriktningen som avgör möjligheterna. Från Sydväst – milt från nordost – kallt. Vad gäller snötillgång hänger det dessutom på fler faktorer som jag inte har helt koll på. De år den ”finska snökanonen” drar in blir det bra skidåkning men dåligt med snöfria isar. Då går vindarna från ost med hög vattenhalt. För skridskoåkning vill man gärna ha några köldknäppar men också återkommande värmeknäppar som gör att den snö ev. fallit stöpter till stöpis. I år t.ex. med det rätt växlade men milda väder som varit har det varit ett utmärkt skridskoåkning i Svealandstrakten.

 18. Lasse

  Vi saknar en riktig meteorolog i Sverige, en som kan måla med stora penseln.
  Weatherbell Joe Bastardi gör detta på ett underhållande sätt i USA.
  http://www.weatherbell.com/
  Han förklarade att våren skall få bakslag för nån vecka sen.
  Våren som kommer allt tidigare har fått vit konkurrens:
  https://realclimatescience.com/2017/03/climate-fraud-comes-early-and-consistently-at-the-new-york-times/

 19. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt.. Bekräftar Svensmark´s forskning:

  http://notrickszone.com/2017/03/23/russian-scientists-dismiss-co2-forcing-predict-decades-of-cooling-connect-cosmic-ray-flux-to-climate/

 20. Peter F

  Har ni sett detta ? Man kanske skulle förmedla lite skeptiska tankar till IPCC.

  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/enkater-var-med-och-paverka-ipccs-kommande-rapporter-1.111978

 21. Kenneth Mikaelsson

  Och tar man in detta i beräkningen så har vi ”strålande” tider att se fram emot..

  http://magneticreversal.org/

 22. Guy

  Kenneth M # 21

  Hur skall vi bekämpa det här nya hotet nu när Trump sköter det förra? :-/

  Kanske måste vi förbjuda alla vindkraftverk med sina starka magneter så att do inte påverkar magnetiska polernas förflyttning. Sedan kan vi beskatta bilarna ytterligare, för alla former av elektriska generatorer är magneter. Speciellt mycket skattpålagor måste beräknas på el bilar och hybrider.
  😀 😀 😀 😀

 23. sibbe

  Roliga stunden #21 och 22…

 24. Kenneth Mikaelsson

  Ja säg det… Nog för att mupparna i regeringsställning kommer med säkerhet hitta på något att beskatta.. vem vet kylskåpsmagneter kan va nått..
  Är nästan så jag ser framemot en större katastrof som raderar ut merparten av de idioter som nu frodas gott… med tanke på kapaciteten på tankeförmågan på nutidens befolkning så lär det finnas tillgång till betydligt större armbågsrum efter en större händelse..

 25. Thomas P

  Kenneth #21Finns gott om alarmister här på bloggen tycks det som. Nyss var det iceagenow.info det gjordes reklam för.

 26. Torbjörn

  #25 Thomas P

  Någonstans måste ju alarmister hålla till nu när Uppsalainitiativet har dött 😉
  RIP!!!!!

 27. Guy

  Thomas P # 25

  Egentligen finns det inte så många alarmister på bloggen. Det är alltid samma alarmister, det är endast objektet för alarmism som byts enligt principen: huvudsaken att det alarmeras.

 28. Kenneth Mikaelsson

  Om TP begåvats med tankeförmåga så kanske han sett att jag inte avvikit från ämnet..
  Samt är realist TP är ju proffs på nåt och det är att projicera sina brister på andra..
  Om ni är tveksamma så kolla upp nutida historiken med den kosmiska strålningen..
  Och ett försvagat magnetfält hjälper inte till att skydda oss nu när sol aktiviteten är ochså riktigt låg.

 29. Daniel Wiklund

  Det är väl skönt för dig Thomas P att det är ”gott om alarmister”, då behöver du ju inte känna dig så ensam.

 30. Mats R

  TP och de få alarmistera som finns här är faktaresistenta