Våren är här, kanske?

larka2008 Sånglärka
Skall jag vara glad eller ha klimatångest? Kanske kunde man dela med sig lite av den lite truliga vår som nog är här. Under den tredje februariveckan kom våren oväntat och hastigt. Efter den för gotländska förhållanden mycket kalla inledningen av månaden kom våren den 17:e enligt SMHI, dvs den första av sju dagar med en medeldygnstemperatur över 0°. Imorgon den 7 mars kommer den officiella versionen av hur februarivädret tedde sig, men redan nu finns en preliminär sammanfattning på SMHI´s hemsida. Sett som helhet tog värmen och kylan ut varandra i Sverige i februari, den sista vintermånaden som helhet blev ganska “normal”. Normal ja, Niamakka i Lappland hade -42° den 6:e februari och Lund +14° den 28:e, alltså normal februarimedeltemperatur. Som alla vet är den globala medeltemperaturen något som mäts i tiondelar och som håller sig under 1°C sedan 1800-talet. Det yttersta måttet för klimatförändringarna är ju som bekant denna den globala medeltemperaturen, den som för februari var 0,12°C under medeltemperaturen för perioden sedan 1979. När man såg hur kallt det var i delar av Östeuropa under februari och samtidigt varmt i sydvästra delen påminns man om det dubiösa i att prata om normala medeltemperaturer, dvs det är knappast lagom eller normal medeltemperatur som upplevs med ena foten i kokande vatten och den andra i en ishink.
Med SMHI´s måttstock för vår har vi dock åter vinter på Gotland med ca -5° på natten och någon eller ett par grader över nollstrecket på dagarna. Det känns dock som vår, med stilla klart väder och en behaglig sol redan från morgontimmarna. Koltrasten sjunger i ljusningen klockan sex på morgonen och lärkorna har börjat drilla över åkrarna. Vi pratar på Gotland om marsgaisten, en råkall vind som envist drar in från det så här års kalla Östersjön. Men de senaste dagarna har det varit alldeles stilla och klart. Nätterna kalla med kraftig nattfrost men sedan framåt förmiddagen kommer en alldeles ljuvlig varm vårsol som inger hopp.
De första verkliga vårfåglarna som reagerar på vårvärme är grågäss, gravänder och sånglärka och stare i nu nämnd ordning. Grågässen kom med den första värmen tätt följda av några enstaka gravänder. Nu har det kommit in ett fåtal lärkor och de första tofsviporna och en enda större strandpipare. En starflock anlände också då i februarivärmen, men sedan dess har de lyst med sin frånvaro. Någon våldsam invasion eller våg av vårfåglar märks inte ännu. Så fort vinden vred mot nord och den kallare luften tog över avstannade våren eller snarare fortskred i snigelfart.
År 2000 såg jag de första tofsviporna den 22:a februari. Då låg det fortfarande mycket snö kvar på strandängarna efter den riktigt kalla vintern. De flesta minns säkerligen den bistra nyårsnatten vid milleniumskiftet, då champagnen frös, eller har Ni glömt den redan? De första viporna 2000 målades av noggrant och jag minns hur jag först gladdes över den tidiga våren. Sedan kom sakta tankarna på att – deras ankomst redan i februari kanske bara ett tecken klimatförändringarna? Det var första gången som jag funderade mer genomgripande på hur upplevelsen av tidig vår hade smolk i glädjebägaren. Nu var den goda nyheten blandad med en viss ångest.  Hur kunde uttryck som tidig vår,  brittsommar och värmebölja, eller mer globala uttryck som varma klimat fyllas med en känsla av oro och förknippas med miljöförstörelse. AGW-propagandisterna har på något sätt förändrat semantiken och annekterat positivt laddade ord och fyllt dem med skuld. Ord som isbjörn, glaciärer, Arktis ger idag associationer till fossileldning snarare än vidunderligt vackra landskap. Detta är i mitt tycke en kulturell stympning som vi sällan pratar om. Vad tänker människor på när man säger ordet klimat? Jag tror knappast att man plötsligt visualiserar en plats i ett tropiskt klimat som tidigare, utan ord som klimatdebatt, klimatförändringar eller klimatanpassningar poppar upp och alltid med en viss magsyra – klimat är inget vackert ord längre. Vi måste återupprätta den poetiska klangen och den naturvetenskapliga innebörden i ordet klimat.

Folkrörelsen som kom av sig

Gomorron världen I P1 I från i fredags diskuterades “Miljöaktivismen som kom av sig”. Här rapporterades om organisationerna KLIMAX och dess uppföljare KLIMATAKTION som båda verkade föra en tynande tillvaro. Spaningen var att den folkrörelse som var i vardande verkar ha kommit av sig, delvis p.g.a. att aktivister tog över. Medlemmar ur KLIMAX  försökte t.ex. stoppa flygtrafiken på Bromma i april 2007 . Alfred Halmert som då var presstalesman för KLIMAX gjorde då den skarpa analysen att :
Inrikesflyget är ett typiskt exempel på något vi inte behöver och som vi måste bli av med för att stoppa klimatförändringarna
De tre deltagarna på KLIMAX-mötet som Gomorron världen pratade med satt i domkyrkan i Uppsala och gjorde banderoller för nästa aktion. De gamla hade slagord som ”Tomten gillar inte H&M” vilket framfördes i julas med deltagare utklädda till tomtar.  Det blev ingen folkrörelse, undra varför?  KLIMATAKTION försökte sedan få en bredare förankring men drev långsamt in i samma fåra och blev en rörelse för global rättvisa. Radikalisera klimatpoitiken nu är den nya folkrörelsen för klimatfrågor och har på tre månader undertecknats av 7000 personer, däribland K G Hammar och  Anders Wijkman. En av initiativtagarna, Billy Larsson är psykolog och blev uppsökt av en person med svår klimatångest. Detta fick honom att vakna upp.  Man kunde tro att han skulle försöka lugna ner människor, men enligt egen utsago skall de oroas ännu mer. Han berättade att han har pratat med många politiker och menat på att de måste oroa folk mer.  Jag vet inte om han behöver mer patienter eller om han tror att begreppet klimatångest försvinner om politikerna lägger på ett par kronor till på bensinpriset eller höjer elpriset , analysen känns i alla händelser något bakvänd. Uppropet innehåller kanske goda tankar men är så naivt formulerat att man undrar hur de tänker. Rubriken och det första stycket lyder:
Vi som undertecknar detta upprop är oroade av den globala uppvärmningen. Det som förenar oss är två saker.
Det ena är att vi tillhör den rika delen av världens befolkning. Det andra är att vi är beredda att acceptera politiska beslut som kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor. Detta under förutsättningen att resultatet av förändringarna kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår nuvarande värld samt kommande generationer.
Men kanske kan denna ”folkrörelse” ta fart nu när den får hjälp från oväntat håll. Det Kanadensiska hockeyundret är nämligen i fara p.g.a klimatförändringarna. Enligt SVT som refererar till två forskare (naturligtvis) är detta fullt möjligt då utomhusrinkarna i Kanada kan smälta bort i framtiden, vilket är själva grunden för det Kanadensiska ishockeyundret.  Jag vet inte hur läget är i Sverige, kanske är det klimatförändringarnas fel att Djurgården enbart med nöd och näppe klarade sig kvar i slutspelet. Om bara Värtan (fjärd i Stockholm) hade legat fryst så hade killarna haft mer skridskotid. Själv ser jag helst på fotboll, gärna italiensk och för spelarnas roll så hoppas jag att de slipper snön och vantar nästa säsong.
Så kom också i dagarna slutskrivningen av ”Summary for policymakers” för specialrapporten om oväder och katastrofer – SREX från IPCC  som tidigare rapporterats om på denna blogg här  och här . Några större förändringar kunde jag inte se och kritiken kvarstår. Det bästa med denna rapport är att IPCC numera även inkluderar naturliga klimatförändringar i ordet Climate change. Därför alla debattörer! nästa gång ni använder ordet klimatförändringar så bör ni tänka på att det också förekommer naturliga förändringar i klimatet. Så, om Djurgården kommer sist eller Kanada blir en B-nation i hockey så kan det ha naturliga orsaker, det beror inte självklart på AGW. IPCC´s omvälvande semantiska kursändring citeras härmed på orginalspråket inklusive fotnoten, det är en viktig händelse (min understrykning):
Climate Change:
Climate change may be due to natural internal processes or external forcings, or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use.2
2) This definition differs from that in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), where climate change is defined as: “a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.” The UNFCCC thus makes a distinction between climate change attributable to human activities altering the atmospheric composition, and climate variability attributable to natural causes.
Ordet klimatförändring inkluderar numera även naturliga dito, det våras för vetenskapen. Tänk tropiska ljumma vindar och varm sand nästa gång som någon använder ordet klimat, det är OK, ha inte ångest!
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Det sista stycket om IPCC: s kursändring var intressant. Då gäller inte längre att det är med 90% sannolikhet att det är AGW som driver klimatet och att det är CO2 som är dess forcings.

 2. Björn
  Både ja och nej. Tanken är att när man diskuterar väderkatastrofer av typen översvämning, orkaner eller långvarig torka och hur man skall förbereder sig för dessa och hur skadorna kan minskas då avvänder man ordet ”klmatförändringar” i bägge betydelserna. Man kan dock se det som en kursändring. Det är ju rimligt eller snarare löjeväckande att man skall behöva påpeka detta explicit, att ordet även skall innefatta narturliga ej av människan påverkade klimatförändringar. Det är ju vederlagt att t.ex mängden stormar inte beror på AGW, vilket medför att om FN organet vill bidra med att minska skadorna av dessa stormar så kan man inte enbart skriva en handlingplan för de stormar som skapats av AGW, för då behövs den inte. 
  Jag ser det som ett första steg i en kursändring, de formulera sakta om målbilden utan att behöva erkänna att de har haft fel i frågan. 

 3. Peter Stilbs

  GWPF:s kommentar:
  Natural Variability To Dominate Weather Events Over Coming 20-30 Years
   
  Press Release
   
  London: For many decades to come, and probably longer, mankind’s influence on the frequency of extreme weather events will be insignificant.
   
  According to a preliminary report released by the IPCC, there will be no detectable influence of mankind’s influence on the Earth’s weather systems for at least thirty years, and possibly not until the end of this century.
   
  The Summary for Policymakers of the Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, is in stark contrast to other statements made by the IPCC. It shows that mankind’s influence on the weather is far smaller than natural factors.
   
  If and when mankind’s influence becomes apparent it may be just as likely to reduce the number of extreme weather events as increase them.
   
  Surveying the state of scientific knowledge IPCC scientists say they cannot determine if mankind’s influence will result in more, or fewer, extreme weather events over the next thirty years or more.
   
  The IPCC report says:
   
  ”Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame. Even the sign of projected changes in some climate extremes over this time frame is uncertain”
    

 4. Christopher E

  Mycket bra att läsa i din text, Lars.
  En kommentar till grundtanken med ordet ”klimat”, bara. Du har rätt där. Ordet har förstörts av den klimatpolitiska ideologin till att betyda något helt annat. Något negativt.
  Förr gällde att det fanns flera klimat, eller snarare klimatzoner, som jämfördes relativt varandra. Varmt, kallt, torrt, fuktigt osv. Ofta var innebörden bara positiv, mångfalden gjorde jorden spännande. Om man smakar på ord som tropiskt klimat, ökenklimat eller arktiskt klimat ökar reslusten.
  Nu talas det om ”klimatet”. Finns det bara ett nu? ”Klimatförändringen”. Finns det bara en sådan nu? Talet om att jorden har ”ett klimat” skulle nog resulterat i icke godkänd på en meteorologitenta för för ett par årtionden sedan.
  Nu intar den duktige klimatsmarte medborgaren sin klimatfrukost och ser klimatnyheterna på TV innan hon tar klimatbussen till jobbet för att inleda arbetsdagen med ett möte i företagets klimatgrupp… Klimatförändringen mot stor bokstav och alltid i bestämd form måste ju stoppas till varje pris!

  Betydligt trevligare saker… de vårfåglar du nämner har anlänt hit till Hallandskusten också… lärkan sjöng i lördags och från havet hörs nu ejdrarnas magiska knorpande sång. Grågässen har dock underhållit mig hela vintern genom att dagligen pendla mellan havsviken och betesfälten en bit inåt land. Skönt med några som slipper reta sig på politiskt korrekt klimathysteri.

 5. Peter 
  Pressreleasn från GWPF är från den 18 november förra året. Jag kan inte se att de ändrat någon formuleringen radikalt sedan dess, men har inte jämfört rad för rad. Innehållet är dock värt att åter lyfta fram.
  Ditt medtagna citat är ett bra exempel på mumble jumble a´la IPCC
  Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame. Even the sign of projected changes in some climate extremes over this time frame is uncertain” 
  Vad de säger på ”plain english” är att:
  Regardless of the amount of anthropogenic CO2 that man emits it will have no measurable effect on extreme weather events in the coming 20-30 years – mother nature rules. 

 6. Gaupa

  Tack för tänkvärda ord, Lars J!
  Det är verkligen hemskt att en tidig vår ska få oss att bli oroliga.
  Talet om normala temperaturer är ett oskick som är förvillande.
  Här i Jämtland brukar vi säga  att ”det är olika år”. Det täcker upp de flesta variationer i vädret på ett enkelt sätt.
  Mina äldre grannar kan berätta om vädret förr och de tycker inte att det är så
  ”konstigt väder” nuförtiden. Unga människor idag, har tydligen inte denna
  väderkunskap att tillgå och blir lätt lurade av SMHIs  och andras prat om normala temperaturer och den underliga ”globala medeltemperaturen”.
  För mig är det vår när tranorna och storspoven kommer. De har kommit någon vecka tidigare i några år nu, vilket jag tyckt varit positivt. Vi får se hur det blir i år. Snöfritt till sista april är lyckan för mig. 🙂

 7. Olaus Petri

  Bra skrivet Lars. Semanntiken är inte helt oviktig i detta sammanhang.
  Christopher E, det är inte ofta jag behöver korrigera dig, men du glömde helt bort att nämna att samma klimatsmarta medborgare ofta har ett eller två lantställen samt gärna flyger till Thailand. 🙂

 8. Stickan no1

  Kanske är våren här?
  ”Följden blir att varken riksdag eller medborgare har insyn i hur mycket staten satsar på klimatforskningen och vilka resultat den hittills har lett till.”
  http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2012/Klimatforskningen-skulle-kunna-bidra-mer-till-minskade-utslapp/
  Mellan raderna skymtar jag en ansats att granska klimathysterin.
  Att börja med hur mycket som satsas och vad som uppnås är helt rätt och oantastligt.
   

 9. Gaupa

  Här är ett exmpl. på, att det varit varmare förr,i mina trakter.
  Det har varit kallare också. Nödår blir det då.
  Jag föredrar varmare. 😉
   http://stefannolervik.dinstudio.se/empty_120.html

 10. Jag tror att vi ser början på en taktikändring. Tyngdpunkten kommer att förskjutas mot vad klimatförändringar kan ställa till med. Oavsett orsaken till dem. Beskrivningen av hotet kommer att långsamt förändras ytterligare. För den skull kommer man inte att släppa koldioxidhotet men kommer att glida i formuleringar. Jag tycker att den där undersökningen som man tipsade om för några dagar sedan är ett utmärkt exempel på hur man försåtligt talar om klimatförändringar utan att tala om mänsklig påverkan. Fast ibland gör man det. Hur man talar om miljö. Frågan är hur länge denna förskjutning har pågått. Det finns ju idag ett antal myndigheter som till stor del styrs av Agenda 21. och där finns mycket makt och kontroll som kan användas utan att man behöver luta sig mot mänskligt utsläpp av koldioxid.
  Det blev kanske lite osammanhängande här men de flesta förstår vad jag menar.
  Som vanligt gäller:  Ögonen på bollen!
   

 11. Tack Lars!
  Ja, våren är här, trots att det var -7 i morse, och trots att det låg nyis på Lilla Värtan i går morse…. 🙂
  De stora finladsfärjorna gjorde dock processen kort med nyisen…..

 12. tty

  Det är intressant att IPCC håller fast vid att dra slutsatserna först, och skriva rapporten som de baseras på efteråt. Man tycker att någon borde reagera på detta något ovanliga förfarande.

 13. Slabadang

  Lars J.
  Tonen i din artikel skíckar med en känsla av det lantliga lugnet som inte behöver bevis i form av de naturobservationer du förmedlar utan ligger som en bakgrundsfärg av distans och lugn i ditt sätt att uttrycka dig i dina betraktelser och analyser. Du tar dig tid till att fullfölja hela dn tanke på ett mycket behagligt sätt.
  Det manipulativa klimatistiska fikonspråket utnyttjar  ”klimatförändringar” utan att definiera vad som är normala/onormala, dåtid/nutid/framtid,  när det används. Lyssnar man på en alarmist som kommer med ett påstående så skulle man behöva trycka på en pausknapp för kunna reda ut innebörden i varje enskilt begrepp. 
  Det blev väldigt tydligt när jag lyssnade på intervjun med Lena Ek på radio nu senast. Herre min skapare vilken rappakalja och jag inser att klimatpolitiken har tagit sig så mycket vatten över huvudet att de inte har en enda aning om på vilket jdup de befinner sig. Hon använder lånade ord hon med absolut säkerhet inte vet vad de betyder. Trycket i öronen måste ändå skicka tydliga signaler till Ek om att det är dags att börja simma mot ytan?

 14. Ytterligare kommentar.
  För att hålla skeptikerna sysselsatta så kommer koldioxidhotet att hållas vid liv. ”Losing a battle, winning the war”
  Ungefär som på bloggen här när det blir långa ”battles” på rena stickspår.
  En försöksballong är ju på G i Australien, en rapport om att kontrollera (censurera) blogosfären.

 15. Har precis läst färdigt Delingpoles bok (Kindle). Mycket känner man igen från Donnas bok men även mycket nytt. Jag har ju följt AGW-debatten under flera år och även gjord egen ”research” på nätet så jag trodde att jag hade bra koll på även den politiska sidan. Donnas och Delingpoles böcker har där gett mycket nytt.

 16. Ja, Lars,
  vi har fått en mental miljöförstöring. Har inte tänkt på det! Tidig vår, varmt väder, brittsommar ger obehag och skuld! Det är inte konstigt att K G Hammar och kyrkan hänger på. Vi skall utmålas som syndare. Syndafloden kommer om vi fortsätter att ta bilen till dagis, äter kött, söker oss bort från mörker och kyla till värmen………….
  Bekämpa detta besyndande!!

 17. Gaupa 9,

  Fantastisk utsikt, inga vindkrafftverk ännu? jag är bördig från Jämtland, från min mors sida. Handsjöbyn. Apropå Almstriden så minns jag att vi var några stycken fältbiologer som undrade var alla dessa trädkramare kom ifrån, Vi säg dem liksom inte ute i fält, i den verkliga naturen där det fanns gott om trän. Men det står ju bra där de står. beslutet att flytta tunnelbanan var nog bra.

 18. Jag slipper vindkraftverk! Bor på Kinnekulle – ett Natura 2000 = vinkraftsförbud. Viva! Har dock rena vinkraftsverksskogen som börjar 5 km i SO. Jag tror det syns ett 30-tal från Källby Hallar. Även över Kinneviken på Kålland syns några få.

 19. Börje S.

  För nån vecka sedan var det plötsligt 12 grader och vindstilla här i staden som är cykeltjyvarnas förlovade land. Vinterns gråa snålblåsande släppte sitt grepp över kroppen och själen, ljuset är tillbaka! Ljuuuvligt!
  Men var det inte lite för tidigt? Hur kunna fortfara att glädjas åt de där 12 graderna, när de samtidigt är en bekräftelse på att hela vår värld går mot en värmekatastrof?
  Smolk i glädjebägaren för den som TROR! Nu tror förstås inte jag, men insikten att klimathoteriet grumlat glädjen över ljusare och varmare tider för så många retar mig till den grad att även jag drabbas .
  Hur i glödheta kan det ha blivit så att det som varit till största glädje för alla nordbor, blivit tecknet på att allt är åt helvete? De 7000 undertecknarna, nutidens flageolanter? Hur står det till i skallen på alla de som beslutat sig för att något bra är ett tecken på undergången?
  En torr och kall vår gör sommaren kort
  och vintrens föda fördriver.
  Gud hjälpe, som rår, si våren går bort
  och liten glädje oss giver.
  Sol varma, förbarma!
  Hos vädret torrt
  nu kölden sommaren river.
  Gott majeregn giv, lät dugga tätt ner,
  lät varm dagg örterna fukta!
  Oss torkan bortdriv, lät frostet ej mer
  de späda blomsteren tukta!
  Var nådig, var rådig!
  För dem jag ber,
  som Herran tjäna och frukta.
  Lät väderet kollt och torkan oblid
  ej tvinga rosorna röda,
  lät åkeren stolt ej läggjas så nid,
  att han ej bondan kan föda!
  Bevara från fara
  i allan tid
  den späda jordenes gröda!
  Lät himmelens port utvidga sin gång,
  hjälp molnen högre uppstiga,
  lät höra oss fort skön näktergals sång,
  som kölden tvingar att tiga!
  Lät sjunga de unga
  med stämmor mång!
  Lät barnen dansa och niga!
  Lät dansa å rad folk, stora och små,
  lät färla sommarens färlor!
  På blomster och blad lät tillra och stå
  de våta himmelska pärlor!
  Lät kvittra, lät tittra
  steglitsor små,
  hos granna svenska sädsärlor! 

 20. Börje S.

  Forts…
  Lars Wiwallius lär ha skrivit dikten när han släppts ur fängelset i början på året.
  Giv glädje och tröst, lät lärkjan ej dö,
  lät leva sommarens svala!
  Hugsvala vart bröst på Sveriges ö,
  som nu mån sorgeligt tala!
  Giv sommar, giv blommer,
  giv gott grönt hö,
  lät göken ropa och gala!
  Mot gryningen blek, mot dagningen blid,
  när natt och dag sig åtskilja,
  lät höras mång lek om sommarens tid,
  djur dansa, spela och gilja!
  I strömmer ej glömmer
  mång lax, mång id,
  mång fisk tå hava sin vilja!
  Gör dagen oss lång, gör natten oss klar,
  lät duggregn varma nerfalla
  och locka till sång den fågel som har
  tyst varit vinteren kalla!
  Lät klinga, lät springa
  mångt hjon, mångt par,
  lät fröjdas människor alla!
  Gack fruktbar oss upp, gack fruktbar oss ner
  och hälsa byar och städer!
  Mång åkermans kropp tå gläder sig mer,
  som går i tunna linkläder.
  I dalar trast talar
  och mång mun ler
  och mång trumpetare kväder.
  Ja, ljuvliga sol, tu fattig mans vän,
  som titt sken ingom villt spara,
  lys uppå vårt bol med sommar igen,
  lät köld och torka bortfara!
  Nu längta, nu trängta
  kvinnor och män
  att gå i solskinet klara.
  Gör sorgen oss kort, bliv åkermans vän,
  lät grönska skogar och dalar,
  driv torkan oss bort, giv vätskan, som än
  mång bondes hjärta hugsvalar!
  Lät sjunga mång tunga
  om fröjd igen,
  som nu bedröveligt talar!
  Lät skogen stå grön, lät jorden få fukt,
  se till, att oss intet trängjer,
  lät fläkta en skön och härlig en lukt
  av skogar, åkrar och ängjer!
  Lät kransas, lät dansas
  med fröjd och tukt,
  lät bäddas brokota sänger!
  Lät gräset bli blött och blomsteren skön,
  lät dansa lilla lekatten,
  lät fläkta oss sött vitt ut uppå sjön,
  lät skönt vär blåsa på hatten!
  På ängen giv sängen
  i gräset grön
  åt dem, som färdas om natten! 

 21. Börje S.

  Forts…
  Lät ämbetsmän få rätt bruka sin hand
  och trygg på resa sig giva,
  lät köpmänner gå till vatten och land,
  tit de helst handelen driva!
  Av rosor och kosor
  ibland all stand
  lät mången fröjdefull bliva!
  Lät dagen bli varm! Mång herde tå står
  i mång grön, lustigan skugga
  och rester sin arm åt getter och får.
  På bär och äpplen lät tugga!
  Från plogen åt skogen,
  så vitt han når,
  lät oxen titta och glugga!
  Släpp boskapen vall, lös oxen ur bås,
  driv fä och fänat åt skogen!
  Lät öken få stall in under Guds lås,
  lät bonden glädjas vid plogen!
  Höst mustig gör lustig,
  lät säden fås
  av åkren ymnig och mogen!
  Lät grönskas hans får, lät blomstras hans äng,
  hjälp fylla bingarna blotta!
  När bonden själv rår, får krigsman ock säng
  att vila lemmarna trötta.
  Still vreden, giv freden!
  Mång piga, mång dräng
  tå glädjas över all måtta.
  På blomster och löv lät stimma de bi,
  som draga honungen söta!
  Men luften blir döv av buller och skri,
  där sig två krigshärar möta.
  Still vreden, giv freden,
  Gud statt oss bi,
  som bäst kan fienden stöta!
  Tu råder om krig, tu råder om allt,
  tu rår om himmelens fäste.
  Ty vill jag ock tig allt hava befallt.
  Hjälp oss till fot och till häste!
  Gör frodigt, frimodigt,
  vad nu är kalt!
  Tu vest allena vårt bäste.
  Vi have, o Gud, tig syndat emot,
  förlåt oss bristerna svåra!
  Vi vele titt bud med bättring och bot
  nu följa dagarna våra.
  Lät falla med alla
  tin vredes hot,
  och dämp allt, vad oss kan dåra!
  Dämp vällusten ner, tin gåvor oss lär
  alltid rätt nyttja och bruka!
  Och äntlig jag ber, hjälp deras besvär,
  som tuktigt sina bord duka
  och hjälpa, ej stjälpa
  den hand, som bär
  en tom och söndrigan kruka!
  Giv dem ett gott år, dem lyse tin sol,
  som årsens tider vet dela,
  dem månen ock gå, i år som i fjol,
  att ny och nedan ej fela!
  De andra lät vandra
  till tomma bol,
  som aldrig hjälpa sjukt hela! 

 22. Pelle L

  För den hockeyintresserade:
  Här är länken till rapporten om den kanadensiska hockeyn:
  http://iopscience.iop.org/1748-9326/7/1/014028

 23. Slabadang

  Ingvar E!
  4o0 sidor totalt i denna Frankensteinska rapport. Det viktigaste finns skrivet i en enda paragraf som gör att du kan bränna upp resten av de 449 och halv sidor som är till för att han hoppas att ingen skall hitta den viktiga.
  Dvs säga att beslut om censur inte behöver motiveras och kan inte överklagas och att denna rätt till makt och kontroll över media överhuvudtaget kommer så långt att den diskuteras som ett alternativ visar hur många proppar som gått.
  Det är bara att tänka sig Karin Schytt Thomas Palm Olle Holmström och Rockström i den nämnden! Hua … rys! Klimattalibansk censur ala Nordkorea.
  De har blivit kåta av IPCCs framgång med sin censur och reglering av klimatvetenskapen så bevisligen funkar strategin i FN så varför skulle det inte fungera i varje land? Det är ju samma politiker som sitter där som lät IPCC censurera vetenskapen. No problem ! En media som styrs på samma sätt är lätt sm en plätt och majoriten av MSM har ju redan lagt sig som dörrmatta åt klimatdiktaturen.  
  De ”Gröna” i Australien är självklart främst i kön med önskemål om att denna censur genast inrättas.Kanske Flannery som chef ?? Det här är riktigt riktigt farligt. Den gröna fascismen med sin sprängning av oskyldiga skolbarn (No pressure) media och bloggcensur. Med sin fanatiska vilja att styra varje detalj i våra liv och på planeten och med redan införd censur på de bloggar de har makten över så är liksom alla frågetacken uträtade om vad detta är för rörelse. Monbiot tycker dessutom att krimnalitet i klimatfatwans namn är ”demokratiska hjältedåd” utförda av Gleick. Well ??? Behövs det verkligen någon ytterligare information.
   
  http://www.theaustralian.com.au/media/press-council-welcomes-media-report/story-e6frg996-1226287426017

 24. Slabadang.
  Kollade länken.
  Som nån sa.  1984, Sanningsministeriet.
  Och det trista är att prasselmedia verkar hålla med. De fattar inte vart fan vi är på väg med ”det fria ordet”
  Otroligt.

 25. Och vad som är trist är att man börjar på den här nivån. Sen blir det bråk. Så man skriver om lite. Mer bråk. Vattna ur lite till. Till slut går det igenom. När det är på plats så börjar bearbetningen och glidningarna tills man är tillbaks ungefär där man började. Försåtligt som fan!

 26. Slabadang

  Ingvar E!
  Bezmenow ” You build the media to be AGAINST the people”

 27. Slabadang

  Riksrevisionen!
  Jag hoppas att min uppvaktning av riksrevisionen med argument som rätt/fel schysst/oschysst insyn/utvärdering med tydliga formuleringar om själva grunden för röstsedeln värde och makt att kunna förstå och påverka den politik som förs har lämnat sina avtryck i den formulering reiksrevisionen använder.
  ”Riksrevisionen rekommenderar också att regeringen samlat rapporterar hur mycket staten satsar på klimatforskning och även återkommande utvärderar vilka resultat klimatforskningen har lett till.”
  Min käpphäst Vill dock byta ut resultaten av klimatforkningen mot resulatatet av klimatpolitiska beslut.

 28. Börje S.

  Jag blir helt tagen vid återläsningen av denna otroliga dikt. Är det någon som kan klaga på svenska språkets uttrycksmöjligheter efter att ha avnjutit denna ”Klage-Wijsa Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr”? 
  Att publicera den här var ett hugskott, och efter att ha läst den än en gång: upplivad och glad!
  ”lät dansa lilla lekatten…”

 29. Slabadang.
  >Min käpphäst Vill dock byta ut resultaten av klimatforkningen mot resulatatet av klimatpolitiska beslut.
  Precis, självklart. Det är ju där det stora problemet ligger.

 30. Ett härligt inlägg, Lars Jonsson. Så fullt av vardaglig vishet och klokskap, parat med medvetenhet om världen runt omkring och sunt förnuft. Det var en fröjd att läsa. 

 31. Börje S.

  Ojsan jag lade visst beslag på en hel meter av tråden när jag entusiastiskt lade ut Wiwallius hela dikt, mitt i en mer aktuell och allvarlig diskussion om Australiens nyanträdda vandring rakt mot cencurstupet.
  Beklagar detta. 
  Scrolla förbi och sug i er och låt er förskräckas av Slabadangs nyheter och finn mera hos JoNova.
  Känner ni efter detta ett sannerligen skulle behöva tillskott av lite mer andlig kraft, scrolla tillbaka och låt er hänföras en stund av språket och stämningen i ”Klage-Wijsan.

 32. Lejeune

  Slabadang #27
   
  Ett resultat av Dina ansträngningar?
   
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/bidrag-till-klimatforskning-ses-over

 33. Gaupa

  Lars J.# 17
  Kul att du har lite rottrådar hit till Jämtland! 🙂
  Jag bor i Lillholmsjö, som ligger  på vägen mot Åkersjön. Här är det ett rikt fågelliv
  och jag njuter av att leva mitt bland dem.
  Hehe, jaa trädkramare…suck.
  Det är tragiskt egentligen. Den biologiska analfabetismen har blivit så utbredd.
  De enda som är ute i skogen (förutom jag då ;)) är jägarna och de äldre som plockar bär. Alla ungdomar som gråter över utrotningshotade djur, verkar inte 
  intresserade av att besöka vår spännande svenska natur. Den finns här fortfarande och är inte så förstörd eller utrotad som det sägs.
  Jag har oxå påverkats av alarmisterna och undrat om jag missbedömt situationen, så tack för all information ni ger på denna blog!
   

 34. OT
  Ny teori om varför Titanic gick under…..
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-teori-forklarar-titanics-undergang
  Själv tror jag nog mer på att det var klimatförändringarnas fel…. 😉

 35. Jan E

  På Rapport idag får vi veta att glaciärerna i Alperna minskar i snabb takt p g a utsläppen av växthusgaser. Därför får vi snart här på Skammen läsa om att glaciärerna inte alls minskar, utan i stället växer. Och skulle man mot förmodan inte hitta något diagram som visar att de växer så kommer förklaringen vara att minskningen inget har med människan att göra. Kom igen 😉

 36. Jan E
  Kom igen själv.  Rapport säger….  Källhänvisning tack

 37. Jan E
  Jomenvisst!
  Och år 2035 är glaciärerna borta i Himalaya också….eller hur?
  http://www.youtube.com/watch?v=pgDTUqRMjoY
  Det måste ju vara sant, eftersom det bara är ett ”procedurfel” som begåtts enligt Naturvårdsverkets ”expert” M. Lillieskiöld……
  Hahahahaha, ber om ursäkt, men det här är fortfarande det roligaste jag sett på svenska nyheter på år och dag!
  Herrejösses! 😀

 38. AOH

  Jan E  #  35
  http://www.schneehoehen.de/skigebiete/schneebericht/chamonix-mont-blanc
   
   „Climatechange“   för  TV-aktuella Chamonix     07.03.2012
   
  Höjd : 3.800 m       Temp:  – 10 ° C           Snödjup : 400 cm
    

 39. Karl-Oskar

  Jag flög över alperna i september 2011 och var fascinerad över de väldiga glaciärerna. Efter en sådan här vinter i Europa tror jag inte de har minskat.

 40. Håkan Sjögren

  Karl-Oskar # 39 : Du måste observerat felaktigt. Det finns säkert modellkörningar på avancerade datorer, som visar att Du sett fel. Mvh, Håkan.