Skiffergasalarmism

skiffergas
För några dagar sedan kom vi oförhappandes in på skiffergasens eventuella farlighet i en av diskussionstrådarna här på TCS. Skiffergasen är en spännande energikälla som vi tagit upp åtskilliga gånger (sök på ”skiffergas” i sökfältet uppe till höger). En kort beskrivning av frackingtekniken som möjliggör utvinning finns här. Denna gas har än så länge ägnats ett ganska förstrött intresse av svenska stormedia, kanske beroende på att Sverige inte verkar ha särskilt stora fyndigheter men också därför att det är fossilt. Och allt som är fossilt är ju ointressant för oss svenskar eftersom vi skall hålla oss till den klimatsmala vägen.
Det är bara det att skiffergasen utan tvekan är världens absolut största fossila energikälla, många gånger större än oljan. Det finns enorma fyndigheter i USA och i Kina. Men även i Europa så kan skiffergasen revolutionera energisektorn totalt.
Inte oväntat så har motståndet mot skiffergasen varit starkt från miljöhåll, trots att den släpper ut betydligt mindre koldioxid än t.ex. kol och olja och trots att utvinningen är betydligt mer skonsam mot natur och landskap än exempelvis vindkraften.
Men det är som sagt ett fossilt bränsle, och eftersom klimathotet är viktigare än allt annat så har en del gjort allt för att påvisa nackdelar. En forskare, ekologen Robert Howarth, fick stort genomslag när han påstod att gasutvinningen skulle producera mer växthusgaser än kol. Han blev en kändis tack vare New York Times och andra anti-gas media, och hans invändningar fick genomslag både i brittiska parlamentet och i EU. Det är bara det att ingen av de forskare som är experter på området håller med honom. Gamla data, fel data.
Det har också gjorts en stor affär av att utvinningen av skiffergas skulle orsaka kontaminering av dricksvattnet för folk i området. Men detta har undersökts noga av en grupp forskare på University of Texas, Austin Energy Institute. De kom fram till att sådana historier ofta bygger på anekdotiska berättelser som har sitt ursprung i ytliga förekomster av sumpgas, och som har funnits långt före det att någon börjat borra efter skiffergas i området. Skiffergasen befinner sig på 1500-2000 meters djup och kan knappast påverka grundvattnet. Vidare pekar gruppen på att den enda risken är om man häller ut de vätskor som används vid frackingen uppe på marken i diken och dammar. Se vidare här och här.
Slutligen har motståndarna till skiffergas påpekat att frackingtekniken kan orsaka jordskalv. Och det finns en del som talar för detta. Men utredningar har visat att det i så fall rör sig om sällsynta och mycket små skakningar som nätt och jämt är kännbara. En grupp brittiska geologer betecknar riskerna som mycket små.
Genom att välja borrplatserna med omsorg, genom att ha täta ledningsrör för gasen att komma upp till ytan och genom att se till att spillprodukter från borrningar omhändertas på ett säkert sätt så finns det inga allvarliga invändningar mot frackingtekniken. Myndigheterna i USA, England och på många andra håll har synat riskscenariot och kommit till samma slutsats. Skiffergasen kommer nu med stormsteg och innebär en stor förändring inom energisektorn, både ekonomiskt och geopolitiskt.
Igår hade jag ett inlägg om elbilen. Min egen gissning är att innan den tekniken utvecklats till att bli användbar på riktigt, så kommer det att ske ett skifte över till gasdrivan fordon. Inte bara bussar och taxis, utan även lastbilar och privata personbilar kommer att gå på gas under överskådlig tid framöver.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Ingemar!
  Den kommer förändra i princip hela USAs bakomliggande agenda till att stödja CAGW. 

 2. Ingemar Nordin

  Slabadang #1,

  Jag hoppas att du har rätt. Amerikanarna är nog hjärtligt trötta på att handla sin olja från arabvärlden där en del av vinsterna där gått vidare till stöd för terrorgrupper som Al Qaida. När nu USA har kanske världens största gasreserv så finns ju inte längre något större behov av att importera olja. Det geopolitiska läget har förändrats.

 3. tty

  Vad som ännu inte har slagit igenom utanför USA (och knappt där) är att samma metoder som används för att utvinna skiffergas även kan användas för olja i skiffer och annat icke-poröst berg. 
  Detta börjar nu få genomslag i USA, bl a beroende på minskat borrande efter gas. Gaspriserna där har nämligen sjunkit med 2/3 på 5 år och det finns nu knappast avsättning för mera. Alltså överförs allt flera borraggregat nu till oljeborrning. Hittills är det framförallt Bakkenformationen i Willistonbäckenet i Montana och North Dakota som tilldragit sig intresset. Det är känt sedan många år att det finns olja i Bakkenskiffern, men den har betraktats som omöjlig att utvinna. Men det är den inte längre. Titta på det här diagrammet:
  http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPND1&f=M
  North Dakota är idag den enda staten i USA med full sysselsättning och har just passerat Kalifornien som tredje största oljeproducent i USA. Man kommer troligen att passera även Alaska under 2012.
  Bisarrt nog så är de höga oljepriserna en förutsättning för den här utvecklingen. Directional Drilling och Fracking är dyrt, och så länge OPEC när som helst kunde öppna kranarna och dumpa oljepriserna var det knappast någon som vågade satsa på det.
  Tekniken har annars funnits i ganska många år, enligt en god vän som förmodligen är den ende svensk som försörjer sig som specialist på Directional Drilling.

 4. Thomas

  tty #3 ”Bisarrt nog så är de höga oljepriserna en förutsättning för den här utvecklingen.”
   
  Vari ligger det bisarra? Det är bara naturligt att när de källor som är enklast att komma åt tömts får man övergå till sådana som är gradvis allt dyrare att utvinna. Oljan tar måhända inte slut, men dyrare blir den.

 5. Maths

  ”Vidare pekar gruppen på att den enda risken är om man häller ut de vätskor som används vid frackingen uppe på marken i diken och dammar. Se vidare här och här.”
  Ja, det är ju precis det man gör, restvatten töms  i öppna bassänger (för att dunsta vatten, blir för dyrt att ta hand om annars) och risken för läckage är ju faktisk befintlig.
   
  Redan 2008 har 1000 dokumneterade  fall fällts i domstol  för kontaminering pga fracking (http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=drill-for-natural-gas-pollute-water).
   Det man kommit fram till är inte att fracking inte orsakat förorening av grundvatten utan att de beror på att de hänt under de operationer som inte skiljer sig från ”normal” oljeborrning, dålig cementering etc.
  Men att läsa information skeptiskt brukar ju vara ganska riktat åt ett håll på den här bloggen.
  Och om man är konspiratoriskt lagd så kan man ju fundera på vad det faktum att Energy Institute och dess ledare har ganska stor sponsring av en viss bransch….
  För övrigt, har du sett ett gasborrningsfält Ingemar? Det är ju knappast ett litet rör i marken vi pratar om, så nog påverkar det naturvyerna i lika omfattning som vindkraftverk skulle jag vilja hävda.

 6. Ingemar Nordin

  Thomas #4,

  Oljan är inte dyr. Det är skatterna som gör den dyr.

 7. Thomas

  Ingemar #6 typiskt att du riktar din kommentar till mig och inte till tty som började prata om höga oljepriser. Det gäller att inte kritisera en meningsfrände om man har en outsider som mig att klaga på istället.
   
  Hur mycket måste olja kosta per fat innan du kallar den för dyr?

 8. Håkan

  => 4
   
  Är oljan egentligen dyr?  Fem kronor vid pump skatter borträknat tycker jag är ganska billigt.
  I takt med dyrare olja tar naturgasen över på många områden, att konvertera en bensinbil till naturgas är ganska lätt. 
  Allt fler länder börjar få upp ögonen för att lättaste sättet att uppnå EU:s idiotiska klimatmål är att byta kol mot naturgas.
  Finanskrisen i Europa kan delvis ses som något positivt, den kommer att tvinga EU att revidera sin syn på subventioner till det som kallas förnyelsebar energi, denna revision har redan börjat och kan bara sluta på ett sätt.

 9. Stickan no1

  Mer alarmism:
  Hockeyklubbans framtid är hotad!
  ”Det kanadensiska hockeyundret är hotat, varnar kanadensiska forskare.”
  http://svt.se/2.108068/1.2731880/klimatforandringarna_hotar_kanadensisk_ishockey
   
   

 10. Christopher E

  Jag delar åsikten Ingemar har att gasen kommer att ta över som fordonsbränsle under lång tid framöver. Det är en av de få gånger man kan säga något snällt om ”gröna” satsningar; för de bilar bilar och den infrastruktur som utvecklats för den värdelösa återvändsgränden biogas kommer nu till användning för riktig gas istället.

 11. Christopher E

  Jag hör att några här tycker oljan är dyr. Om vi koncentrerar oss på bensin kan det vara intressant att jämföra priset inflationsjusterat. Här för USA:
  http://inflationdata.com/inflation/images/charts/Oil/Gasoline_inflation_chart.htm
  Ingen fara på taket, tycks det. Och det gäller bara inflation, köpkraftsjusterat kunde det vara ännu mer spännande.
  För Sverige läste jag att bensinpriset, justerat för inflation, stigit 5 kr på 57 år i dagens penningvärde. Och då är det mest skatter som ökat här, så det säger inget om att olja blivit sällsyntare. Med hänsyn till vad en vanlig familjebil drar idag jämfört med förr är antagligen kostnaden per mil lägre för oss idag än det var då.
  Varför panik?
  Sedan är ju dagens högre oljepris inte en följd av att oljan tar slut, utan en investeringslucka orsakat det extremt låga oljepriset som var under lång tid, en extremt hastig tillväxt i öst, detta i kombination med psykologiska effekter på oljehandeln pga krigshot, spekulation och peak oil-alarmism. Bensinpriset känner också av en flaskhals i raffinaderiledet.
  När skiffergas och skifferolja kommer igång på allvar sjunker oljepriset. 

 12. Är det inte så att dessa stora fynd av gas ( metan?) på stora djup allt mer talar för att ryssarna har rätt när de hävdar att detta inte är fossilt?!
  Produceras metangas kontinuerligt i jordens inre och fångas upp i jordskorpan? Metangasen omvandlas till metanseriens kolväten (råolja).
  CAGW = fel
  Peak-oil = fel
  Fossilt = fel
  VAR GLAD = RÄTT

 13. tty

  Maths #5
  ”För övrigt, har du sett ett gasborrningsfält Ingemar? Det är ju knappast ett litet rör i marken vi pratar om, så nog påverkar det naturvyerna i lika omfattning som vindkraftverk skulle jag vilja hävda.”
  Jag har sett åtskilliga gasborrningsfält i främst USA och Kanada och jag har också sett dem när de väl är i produktion och då är det faktiskt bara ett  ”litet rör i marken” ehuru ett ganska komplicerat sådant.
  Den som vill veta hur det ser ut kan ju googla ”bilder” och ”gas wellhead”. Jag skulle väl tro att landskapsmässigt går det väl sådär 5000 gaskällor på ett vindkraftverk….
   

 14. KF

  Thomas, förklara gärna vad ”ekologisk skuld” innebär.

 15. tty

  M.Sc.Eng #12
  Snarare tvärtom. Det här är fråga om gas som är kvar i sin ”source rock” där den har uppstått genom nedbrytning av organiskt material (vilket framgår av isotopsammansättningen och associerade biomolekyler).  

 16. tty # 15
  Mycket intressant info! Tack! Ny information för mig men lite svår att förstå. Kan du förklara lite mera? Isotopsammansättning o biomolekyler visar på organiskt ursprung?

 17. inge

  Som M Sc Eng nämner i #15 så finns också metanfyndigheter, mycket stora sådana, fast utvinning inte är utvecklad. Japan som nu stängt ner nästan all sin kärnkraft, har stora fyndigheter och kanske kan gå före med utvinning och exploatering.
  I Newsmill var häromdagen ett inlägg med en massa diagram kring hur vi är nära peak oil. Lars Bern protesterade så han och författaren var inte alls överens om hur nära peak oil vi är.
  En annan fundering: Om USA är nästan självförsörjande på gas och olja, hur påverkar det deras vilja att dra igång en militär operation mot Iran? Det skulle öka världsmarknadspriset på olja fast kanske inte för dem själva. Däremot för oss?

 18. tty

  M.Sc.Eng. 16
  Levande organismer använder hellre kol-12 än kol-13 i sin metabolism, och kolföreningar som bildads av organismer innehåller därför proportionsvis mera kol-12 än oorganiskt material.
  Organismer producerar också komplexa organiska föreningar som inte uppstår oorganiskt i naturen. Några av dessa (och deras nedbrytningsprodukter) är så stabila att de kan påvisas i olja och gas, t o m sådan från prekambrisk tid (>550 miljoner år sedan). En del av dessa är också specifika för vissa typer av organismer (prokaryoter, eukaryoter, archaea, olika typer av alger, svampar o. s. v.), så att man faktiskt i vissa fall kan ange vilka organismer som var dominerande då det organiska material som oljan/gasen uppstått ur uppkom.
  I och för sig kan man tänka sig att oorganiskt metan som sipprar upp från djupet kan omvandlas av bakterier som ju finns även på stort djup i berget, men sådana kolväten kan dock omöjligt innehålla biomolekyler som är typiska för t ex cyanobakterier eller alger som kräver solljus för att knna leva.
  För övrigt är dessa bakterier som lever på stort djup i berg ett av skälen till de tillsatser som görs till frackingvätska. I vissa fall tillsätts nämligen bakteriedödande medel i vätskan för att hindra att bakterietillväxt blockerar borrhålen. 

 19. tty

  Inge #17
  USA är nästan sjävförsörjande på gas (litet importeras fortfarande från Kanada), men importerar knappt hälften av oljan (en minskning från 2/3 för fem år sedan).
  Dock importerar USA oväntat nog nästan ingen olja från mellanöstern. Importen kommer huvudsakligen från Kanada, Mexiko, Venezuela och Brasilien. 

 20. #18 tty
  Oj!! Det var som…! Nu har jag lärt mig något nytt 😀 !

 21. Skogsmannen

  inge, #17!
  Om USA, som har en pressad ekonomi, startar krig mot Iran så har det nog mest med Irans eventuella kärnvapenprogram och hotet mot Israel att göra. Dessutom innebär en ny kärnvapenmakt en maktförskjutning åt ett ej önskvärt håll (för många nationer).
  Det där med tillgången till olja från mellanöstern har nog mindre betydelse för USA än vad många förstår. Självklart önskas så låga oljepriserna som möjligt men krig höjer oftast priset för alla köpare.
  Sedan kostar det en del att kriga också…….
   

 22. Ratzz

  Maths mfl kan ta det lugnt eftersom det senaste är propan istället för vatten för fracking. Ger inga vätskelås utan källan är färdig att använda direkt.
  Sedan är det väl så att alla ämnen som används i processen måste vara godkända så det finns inte mycket hemligheter med vätskorna. fracfocus.org hydraulicfracturing.com

 23. pekke

  OT.
  http://junkscience.com/2012/03/04/naomi-klein-if-you-take-climate-change-seriously-you-have-to-throw-out-the-free-market-playbook/
   
  Eller varför inte reducera mänskligheten ?
  http://hauntingthelibrary.wordpress.com/2012/03/05/global-warming-and-over-procreators-what-about-coercion-asks-eco-professor/
   
   
  När det gäller borrning efter olja/gas gnälls det, men varför gnäller de inte när man borrar för geotermisk värme i geologiskt aktiva områden som man tex gör på Island där man borrar flera tusen meter i den kontinentala sprickan mellan Amerika och Europa ?

 24. E.G

  Ta det här med en liten nypa salt – men han kartlägger jordskalv och jordbävningar och har hittat ett mönster kring fracking och jordskalv, ni får döma själva:
  http://sincedutch.wordpress.com/?s=fracking
   

 25. tty

  E.G. #24
  Ja, och han har hittat vulkaner i Arkansas. En foliehatt, kort sagt.

 26. Ingemar Nordin

  Om skiffergas i SvD
  http://www.svd.se/naringsliv/naturgasen-ska-putsa-upp-rostbaltet_6901957.svd

 27. Lasse

  Tidigare(pre fracing) handlades gasen till samma pris som oljan(energimässigt). Nu kostar gasen 3-4 USD/cu ft eller ca 40 USD/fat jfrt med oljan som kostar ca 110 USD/fat.
  Det vore rimligt att gasens pris anpassas så USA kan hushålla med den och byta importolja mot gas. För det är en ändlig resurs med negativ miljöpåverkan.

 28. Slabadang

  Det här är skitkul!!!!
  M Lynas har ”bytt sida” och Aas Berg grön fanatiker på DN kan inte låta bli att spy galla över Lynas nyfunna tro på människan och framtiden. Nej för helvete katastrofer och undergång ska det vara!! 🙂
  http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/mark-lynas-guds-utvalda-art

 29. Svempa

  Slabadang #28 det där skulle man kanske kunna tonsätta:
  Undergång och katrastrof skall det va’
  Tjo och tjim och inget annat
  Varna högt och varna jämt skall de va’
  tjo och tjim och inget annat 
  Wijkman och tjocka Erland och Rockis å ja
  …. und so weiter 

 30. Ingemar Nordin

  Slabadang #28,

  Snacka om deppig katastroflängtan:

  ”Som miljövän skrev Lynas populärvetenskapliga böcker, till exempel ”Sex grader”, som är den värsta detaljskildringen av naturens pågående undergång jag har läst. Märkligt nog blev jag peppad av boken: vi kan inte låta jorden gå under i detta brinnande inferno av självförvållade naturkatastrofer!

  Mark Lynas som pessimist var trovärdigt brutalrealistisk.

   

  Mark Lynas i nuvarande skick däremot, alltså som optimist, är ingen jag skulle vilja möta i en mörk gränd.

  Om jag blev peppad av den deprimerande sanningen i ”Sex grader”, så blir jag djupt deprimerad av peppningen i nya boken,”

  I sanning en kulturskribent värdig DNs kultursida, och med de rätta ideologiska glasögonen. Vetenskap … äsch!

 31. Det är inne i vissa kretsar att vara dystophil.

 32. tty

  Ingemar Nordin #26
  Artikeln i SvD är vederbörligen vinklad, och uppenbarligen skriven av någon som inte har en aning om det han/hon skriver om:
  Det är en engelsk term som innebär att man med våldsam kraft använder vatten, sand och kemikalier för att pressa gasen ur underjordiska skifferlager”
  Lasse #27
  Naturgaspriset sätts per Million British Thermal Units (MMBTu), inte kubikfot. En kubikfot naturgas är milt sagt inte mycket.
  Jag undrar också hur du kan tro att ett högre naturgaspris skulle göra det lättare att använda den i stället för olja. Det är naturligtvis tvärt om. Du bör också ha klart för dig att naturgas i motsats till olja är svårt och dyrt att transportera över hav varför naturgaspriser i motsats till oljepriser är lokala.
   

 33. inge

  OT: Lite om farlig ”hållbar energi” i Ny Teknik:
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3421154.ece

 34. Håkan Bergman

  Slabadang #28
  Och så här lät det när det begav sig:
  ”Men tyvärr alla marknadsliberaler, det funkar inte längre att spela struts, någon form av planekonomi är lika nödvändig som de förtalade sociala ingenjörernas återkomst. Den demokratiska staten måste ”lägga livet till rätta” för medborgarna om vi ska ha en chans att överleva som art. Till och med de mest inpiskade marknadsanhängare måste inse att det bara är stenhårda regleringar av kapitalismen och inskränkningar av vår individuella frihet att skita ned som kan rädda jordklotet. Vänstern kan otippat göra come back på randen till avgrunden.”
  http://www.aftonbladet.se/kultur/article11183454.ab
  Om man nu är så övertygad om att allt är SUVarnas fel räcker det väl med ett enkelt penndrag för att begränsa utsläppen från dom, det går ju utmärkt att förbjuda en skitsak som en  vanlig glödlampa. Men nej då, det är folket och deras föraktfulla medborgerliga fri- och rättigheter man vill åt.

 35. Slabadang

  Håkan B ! 🙂
  Helt sanslöst och vi vet hur de gick i de länder där ”vänstern” fick makten.
  De utgör den garanterat snabbaste vägen till fattigdom kaos och ett rent helvete.
  Jag fattar inte vad det är som gör att de inte fattar och kan lägga ihop ett plus ett. En absolut nollförmåga till utvärdering och analys av vad de praktiska socialistiska experimenten lett fram till. Snacka om FÖRNEKARE!

 36. Håkan
  Slutklämmen är bra, Försökte även gå in och kommentera men det verkar vara möjligt enbart med Facebook och den har jag hoppat av.

 37. Din slutkläm alltså 🙂