Var tog metanbomben vägen?

CH4 Since1984
Metan i atmosfären i miljardelar från climate4you, mätta vid två stationer
Hur går det med metanbomben? Kanske kan den tråden plockas upp igen efter eventuella fyrverkerier under Valborg. Det är inte så många år sedan som utsipprande kolväten i permafrosten presenterades som ett verkligt och nytt hot. ”Nyhetsbomben” briserade 2008. Utsläppen av de metangaser och koldioxid från upptinade nordliga områden med permafrost riskerade att spä på växthuseffekten, eller till och med få uppvärmningen att skena. Metangas, eller sumpgas CH4 är den vanligaste gasen i naturgas. När vi trampar i ett kärr i skogen och ser illaluktande gas sippra fram och bubbla upp är det metan blandat med olika svavelföreningar vi ser, som bildas bl.a vid nedbrytning av organiskt material i syrafria miljöer. Mätningar av halten av metangas visar på en ökning under den första delen av mätperioden fram till slutet av 1990-talet, men kurvan har sedan dess planat ut, även om en viss ökning skett ånyo under senare år. Bilden verkar dock knappast visa på någon markant ökning inte under de senaste decenniet av ”rekordvärme” globalt. Tack vare ett intensifierat jordbruk och populationstillväxten är halterna betydligt högre idag än för några hundra år sedan. Odling av ris är en stor bidragande källa, och som ingen undgått att höra pruttar och rapar från idisslande djur.
Då 2008 gällde det främst metangas som steg ur bottnarna ute på kontinentalsockeln norr om Sibirien. Företrädare för Tällbergstiftelsen, Bo Ekman och Anders Wijkman skrev tillsammans med Johan Rockström vid tiden exempelvis att:
Utsläppen av växthusgas från Sibirien, Alaska, Lappland och frusna havsbottnar kan utvecklas till en tidsinställd metanbomb
En av de forskare som då undersökte de frusna bottnarna på den Sibiriska kontinentalsockeln var Örjan Gustavsson, Stockholms Universitet. Hans arbeten redovisades i bl.a DN av Kari Bojs i juli samma år, 2008 under rubriken:
Metangas i Sibirien ökande klimathot
 I engelska The Independant kunde vi under titeln ”Eklusivt: Den tidsinställda metanbomben” läsa att:
Arktisforskare upptäcker ett nytt globalt uppvärmningshot när smältande permafrost släpper ut miljoner ton gas som är 20 gånger mer förstörande än koldioxid
Det finns en tendens att vissa ”klimathot” som uppmärksammas följs upp av en uppsjö artiklar och forskningsprojekt. Metanbomben var en sådan, havsförsurningen en annan. Dessa angelägna och ”nya” hot lyfts fram under en period och mer sällan hör vi om dess uppföljning eller resultatet av de forskningsrapporter som följer. Efter metanbombens inträde i debatten har ett antal forskningsprojekt initierats som avser att förstå hur permafrosten över Euroasien kan komma att reagera på eventuella framtida temperaturökningar. Ett antal artiklar som relaterar till utsläpp av metan har följdaktligen publicerats under åren efter 2008.

Unknown

En ny metanbomb?

En nyligen publicerad artikel i Science (februari 2013) verkar ha väckt det mediala intresset för ”metanbomben” ånyo. Artikeln uppmärksammades i internationell media, framförallt i engelsk. Huvudförfattaren heter Anton Vaks och är en rysk geolog som är forskarassistent vid Oxford University, och som tillsammans med flera ryska, mongoliska och en schweizisk forskare arbetat med droppstenar (stalaktiter och stalagmiter) i grottor i Centralasien placerade utmed en nord-sydlig gradient. Vad de gjort är att analysera dessa kalkstenbildningar och daterat deras tillväxt genom analys av Uran- och Toriumisoptoper. Genom detta har de kunnat se när de klimatologiska förhållandena var sådana att tillväxt kunnat ske, dvs vatten sipprat ner genom en upptinad markbädd för att droppa ner från taket av dessa grottor.
F1.medium
Karta över centrala Sibirien där det historiska klimatet undersökts via droppstenar i grottor (från Science)
Den nordligaste grottan var belägen vid 60:e breddgraden precis på randen där vi idag finner heltäckande permafrost. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm ligger på 60:e breddgraden. Även söder därom finns omfattande områden med permafrost, men den är mer regional eller fläckvis. Vid Bajkalsjön finner man regionalt permafrost och där sker tillväxt av droppstenar idag i vissa grottor, medan andra har ett lager av frusen mark över sig. I grottor med tillväxt kunde forskarna se att tillväxt skett under tidigare mellanistider (interglacialer). I den nordligaste av grottorna, den på sextionde breddgraden sker ingen tillväxt idag. Senaste detta skedde på den breddgradfen var för 400 000 år sedan under den mellanistid som brukar benämnas MIS 11. Då växte det bland annat träd på Grönland. Enligt gruppen var det ca 1,5°C varmare då globalt jämfört med förindustriella värden. Denna artikel föranledde internationell press att väcka liv i metanhotet.
Engelska BBC, en av de pålitliga propagandacentralerna skrev:
Siberian permafrost thaw warning sparked by cave data
I The Guardian fanns att läsa följande ingress:
A global temperature rise of 1.5C would be enough to start the melting of permafrost in Siberia, scientists warned on Thursday.
Scientific American skrev
Siberian Caves Reveal Advancing Permafrost Thaw
Vad rapporten säger är att vid en temperatur av ca 1,5°C varmare än preindustriella värden så kan en långsam upptiningen av permafrosten i den sydligaste kanten av permanent permafrost påbörjas. Under samma period MIS 11 växte även droppstenarna i Gobi-öknen, dvs det regnade i Gobiöknen vid den tiden. Vaks nämner olyckligtvis denna gräns, 1,5°C som en tippingpoint i en inspelad video på Y-tube, vilket egentligen inte är korrekt. Ordvalet finns inte med i den vetenskapliga artikeln. Då man med en tippingpoint menar att allting ”ramlar”, eller skenar åt ett annat håll, dvs permafrosten börjar smälta och förstärker växthuseffekten i en snabb spiral. Inga tecken på tillväxt i denna grotta har skett under innevarande interglacial (mellanstid). Dvs under vårt klimatoptima för 6-8000 år sedan skedde ingen tillväxt, under den period då större delen av Sahara var grönt. Vi måste dra slutsatsen att först när vi ser Sahara grönska och träd växa på Grönland så kan vi efter börja se permafrosten långsamt lätta i centrala Sibirien. Någon annan slutsats kan inte jag dra.
Jag väntar på att Stora Enso investerar i skogsmark på Grönland eller George Soros i åkermark i södra Algeriet innan jag håller för öronen inför den briserande metanbomben i Sibirien. Trevlig 1:a maj, nu grönskar det!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. OR

  Här vaccineras Sverige redan innan det nya metanhotsviruset har kommit hit. tack Lars Jonsson!
   
  Är det så att metanhalten gör samma paus som uppvärmningen? Vad nu detta skulle kunna betyda.

 2. Olaus

  I en brännpunktsartikel angriper Svante Axelsson m fl regeringens färdplan för att bli fri från ´´klimatutsläpp´´ till år 2050.
  Svante vill ha 100 % förnyelsebart och skrotad kärnkraft.
  Kommentarerna är inte särskilt vänliga.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringens-klimatpolitik-blir-full-av-kryphal_8131334.svd

 3. Bra att då påminner om metanhoten Lars. Jag är imponerad av hur du hittar i artikelarkivet. Metanhotet har varit en ”bra historia” för journalister som vill variera alarmen.

  OR #1 Ett slags samband borde finnas om det nu är töande permafrost som skall släppa loss metangasen.

 4. bom

  App app app det står NH4 metan är CH4. Kväve är trevärt och ammoniumjonet har en plusladdning. Rätta innan varmisterna får tokspader!

 5. Skogsmannen

  Skulle vara intressant att få fram ett svar på hur ”naggandet i kanten” av permafrosten skulle påverka metanhalten i atmosfären (över tiden, med hänsyn till nedbrytningstiden i atmosfären) vid en tänkt temperaturhöjning.
   
  När kan detta bli ett reelt problem? Kan det (rimligt) överhuvudtaget bli det?

 6. bom

  Oj titta vi har automatik för nedsänkta siffror nu – va bra. Nu fattas bara korrektionstangenten. Då skulle jag skriva ammoniumjonen NH4+ (funkar det också? vi får se)

 7. bom

  Nähä – funkade inte!

 8. Peter Stilbs

  Tack Lars, gediget igen. Metan bryts ju ner i atmosfären på olika sätt – till koldioxid. Processen är rätt snabb, något år i medeltal. 
   
  Sen åter siffran (20-25) om metans ”uppvärmningspotential” jämfört med koldioxidens. Vi har ju också strålande kroppar som vattenånga + aerosoler och moln. Det är ju rent nys, även om det står så i IPCC-pappren. Om metans absorptionsband överlappar med de andras blir effekten i stort noll.

 9. Tage Andersson

  Katastrofhot drar alltid folk, men objekten har inte evigt liv. Snart tröttnar folk på CAGW

 10. Tage Andersson

  Läsvärt om konsensus
  “The condemnation of Galileo Galilei meant one man served a sentence of life imprisonment. His ecumenical accusers at least acknowledged a force greater than science drove their decision. The modern priests of climate change endanger the lives of billions as they wield their fallacy that consensus is truth.”
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/30/the-paradox-of-consensus/#more-85347

 11. Inte för att jag tror att jag har luktat på den i några höga koncentrationer, men metan är väl ändå luktlös? Illaluktande gaser som finns tillsammans med metan är ofta svavelväten.
  Stockholm ligger på 59:e breddgraden. 60:e breddgraden går strax söder om Gävle.
  Metanbomben verkar höra till samma grupp som katastrofal global uppvärmning och försurning av världshaven. Det vill säga att de finns i modellers virtuella världar men det verkar vara svårt att hitta dem i den verkliga världen.
  Det påstås ofta att metan är en 20-25 gånger ”värre” växthusgas än koldioxid. Det kan väl ändå inte stämma? Metanets starkaste spektrallinje ser ut att ligga långt ifrån maximum för Jordens IR-spektrum. En ökning av absorptionen där borde inte bli till särskilt mycket extra energi.

 12. Christer Löfström

  Jag kan förstå er fascination för vetenskap och artiklar rörande sådant, men det är inte där man skall kolla i dag, om man vill sia om framtiden. (samma gäller debattinlägg i svenska medier)
  Att Roger Pielke Sr har slutat blogga är ett bevis för att det inte händer något vetenskapligt av värde i klimatfrågan.
   
  ”Money Talks”
   
  Jag tipsade om Nick Butler nyligen. Vet inte om någon kollade.
  Hur skruvad verkligheten ser ut, visas tydligt i artikeln om ”The value of energy assets, där han tar upp ”Unburnable Carbon”
  http://blogs.ft.com/nick-butler/2013/04/23/the-value-of-energy-assets/?
   
  Aldrig, aldrig kommer vi att få se att det globala politiska systemet fatta verkliga beslut, som innebär att de resurser som ”ger mer än 2 grader” inte kommer att avändas.
   
   

 13. HenrikM

  OT
  Det har kommit ut en ny artikelserie på http://www.climatedialogue.org/, tre texter från olika personer har dykt upp och de har intressant blog-diskussion. 

 14. Tage Andersson

  The Guardian är som vanligt ute och cyklar. Vad innebär 1,5 graders global uppvärmning för en del av Sibirien? Enligt GCM skall det då bli betydligt större uppvärmning på höga latituder. I verkligheten är korrelationen mellan global och regional temperaturändring tämligen låg.

 15. bom

  #2
  Kommentarerna är inte särskilt vänliga.
   
  Kommentarerna är till 99% totalt kritiska. Floskler som ”Sveriges ansvar att gå före” och hela det vanliga köret väcker uppenbart kommentatorernas vrede och förakt. Jag saknar också de förr så vanliga WWF-betalda? adoptera en gullig isbjörn etc annonserna. Kan det var ett tecken att de tre ”stora” bedragarorganisationerna nu plötsligt uppträder tillsammans? Har Svenne Banan äntligen vaknat och slutat att ösa pengar över dessa skurk-NGOer?

 16. Håkan Bergman

  It’s dead Jim.
  http://bit.ly/159jIyE

 17. Ingemar Nordin

  Mycket bra Lars,

  Vi borde kanske t.o.m. göra ditt inlägg permanent eftersom metanargumentet dyker upp så ofta?

 18. Tack för tillrättaläggandena. Metan skall naturligtvis vara CH4, som ett kolväte och sumpgas är på samma sätt metan blandat med bl,a svavelväte som luktar när man går i kärr. Det mesta av texten blev skrivet efter gårdagens valborgsfirande efter kl 24 och det blir lätt fel då. Jag har varit frånvarande u8nder dagen och inte kunnat reagera så snabbt på dessa kommentarer.

 19. Thomas P

  Tänk, inte en enda av er ”skeptiker” reagerar över att diagrammet över metan slutar 2009. Vad kan hänt sedan dess, månne?
  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi_2012.fig2.png

 20. Slabadang

  Har du börjat följa nån ny regel Thomas P ?
  Gäller denna även för tempdata fram till dagsdato och NOAAs rättade data för havsnivåerna ? Innbär det att du nu också anser att M Manns trick att kapa proxidata vid den tidpunkt som passar inte följer denna din nya regel? 🙂
  Dessutom undrar jag vilken tankefigur du konstruerat för att de senasste två åren skulle betyda vad? 

 21. Staffan

  Gamla kunniga klimatexperter!  Thomas Palm igen!  Visst kan väl du klara upp den här detaljen – VAR har det blivit varmare, och HUR MYCKET?
  De andra experterna här har inte riktigt kläm på problematiken.  Jag menar, +0,8º i ”global årlig genomsnitts-temperatur-ökning” sedan år 1900 – (som Wiki säger) – det är ju ett skämt!  Global årssiffra!  Den ”differensen” kan vi inte ens uppfatta!

 22. Peter F

  OT Men nu är det kanotis på nordpolen på SVT1,,undrar vad det ska sluta ned

 23. Slabadang

  Inte IGEEEEN!
  http://climateaudit.org/2013/04/29/more-kaufman-contamination/
  Vi kan nu vara helt säkra på att inga bevis för någon hockeyklubba föreligger och varför är enkelt att förstå! För OM det fans bevis i proxi för att den moderna temperaturen är unik så skulle det vara kalrlagt för länge sedan med starka bevis därom. Nu vet vi att alla de större rekonstruktionerna måste förses med steroider och cherrypicking för att konstruera de bevis som uppenbarligen inte finns, för om de fanns skulle de inte hålla på med en sån här pseudovetenskaplig ren sörja.
  McIntyre har verkligen förtjänat sin titel som världens främste och mest nogranne proxianalytiker och jag fattar inte hur korkade CAGWmaffian är som inte ännu fattat galoppen att den tid de kude koka ihop vad som helst utan granskning redan är slut och det för länge sedan.
  Mann Kaufman Marcott Shakun … säg stopp? … hur många skall tillåtas agera blysänken för förtroendet för denna gren inom klimatvetenskapen?

 24. Thomas P #19
  Ojdå, det är värre än vi trodde!
  Kan detta förklara de extremt varma vintrarna på sistone?
  Förresten, exakt var har det blivit obehagligt mycket varmare?

 25. Slabadang #23
  Blev du förvånad? Det blev inte jag.Redan det att Gergis ”odöda” hockeyklubba var med gör att jag förväntar mig att man kommer att hitta alla möjliga former av zombievetenskap i den hockeyklubban.

 26. Gustav

  Hej! Kul att se dig här igen Thomas P. Det var ett tag sedan? Hoppas du återkommer med fler kommentarer för det är en stor tjänst för mig som annars måste läsa både UI och TCS för att förstå bägge sidor. Kämpa på!

 27. Gunnar Strandell

  Thomas P #19
  Citat ur Lars Jonssons text:
  ”Mätningar av halten av metangas visar på en ökning under den första delen av mätperioden fram till slutet av 1990-talet, men kurvan har sedan dess planat ut, även om en viss ökning skett ånyo under senare år.”
   
  Här står ju i klartext det ditt diagram visar. Varför skulle vi reagera mot det?
   
  Jag tror att din ideologi förblindar dig.

 28. Sture

  Jag tycker det är bedrövligt att se hur man hela tiden skjuter in sig på korta serier och utelämnar information som man tycker är misshaglig. Co2 har vi ökat i storleksordningen 50% mot historiska världen. Men metan har varit strax över 700 ppm när det varit som mest om man tittar på de senaste 800 000 åren. I länken nedan finns en bild graf som visar på variationen under denna tidsperiod. Dessutom är det så att den börjat öka igen under de sista åren. Så varför inte klippa kurvan 2009? J  
  http://cassandralegacy.blogspot.se/2012/04/methane-and-disturbed-carbon-cycle.html
   
  Men metan har vi långt mer än dubblerats under från de industriella revolutionen till idag. Risken som finns med metan är att det finns så stora mängder i form av metanhydrat som snabbt kan frigöras och skulle då också leda till kataklysmiska klimatförändringar. Här är en artikel som varnar och kanske överdriver hotet. Detta i bjärt kontrast till artikeln ovan som det alltid har varit och inga risker finns. 
   http://www.stuartwilde.com/2013/04/methane-outbreak-alert/
   
  Apropå grottor etc så delar jag uppfattningen att man skall vara försiktig med långtgående slutsatser. Men vi befinner oss i en interglaciär period och det är inte särskilt mycket som behövs för att permafrosten skall börja smälta.
   
  Å andra sidan skall vi inte negligera vad vi ställt till med och den mycket snabba uppvärmning vi haft är farlig. Vad händer om den fortsätter sig i ett par hundra år? Eller om den plötsligt accelerera. Det vi sätt under de senast en 100 åren är inte normalt och en fortsatt utveckling i linje med vad vi sett kan bli mycket farlig. Klart är att också metan kan vara en viktig och farlig spelare i den framtiden. 

 29. Thomas P
  Välkommen tillbaka förresten, det har varit lika trivialt som att lösa kvällstidningssudokun medan du varit borta. Jag har istället fått ägna mig åt drakdödarna. Nu har jag lite ont om tid så om du kan ta hand om dem de närmaste veckorna vore det bra.

 30. Slabadang

  Sture!
  Men det är helt okey att välja korta tidsperioder när det gäller ”Planeten värms upp i allt snabbare takt” och att accelerationen av havsnivåer ”sker i allt snabbare takt” och är ”värre än forskarna trott” ?
  Vad tycker du ni CAGWare skall dra för erfarenheter från detta?

 31. Sture

  Å andra sidan skall vi inte negligera vad vi ställt till med och den mycket snabba uppvärmning vi haft är farlig

  Det är alltså detta som vi som skeptiker anser inte vara klarlagt, att 1) Vi ställt till med det

  2) att den mycket snabba uppvärmningen är farlig

  Vad är en mycket snabb uppvärmning, den som skedde i början av 1900-talet?, var den farlig?  , jag anser inte detta. Vem har dött? vem har drabbats?

 32. Sture

  Vem har dött? som det ser ut just nu dör många arter bort. Idag dör många arter ut mycket snabbare än någonsin tidigare. 
  Det är svårt att tillskriva en arts utrotning till den globala uppvärmningen eftersom problemet är oftast samtidigt med andra faktorer som kan skada eller förstöra en art, inklusive avskogning, föroreningar, tjuvjakt, invasiva arter, eller ens naturliga orsaker som sjukdom. Den första art som många menar dött på grund av Global warming är den vita pungråttan. Men det kan säkert finnas flera påverkande faktorer.
   
  När det kommer till människor gäller samma sak. Det är svårt att visa på en tydlig orsak. Svälten på senare tid i Somalia är ett exempel där Global warming förmodligen spelat en roll åtminstone enligt en del forskare. De enorma tork värme katastrofer som skett i Usa har dödat många. Hettan i Spanien och Frankrike några år tillbaka.
   
  Till Lars Jonsson
  Men i vilken grad var det naturliga variationer? I vilken grad produkter av global warming? Att bevisa att det var till 50 % det eller det kommer inte att ske. Men det finns god anledning att tro att det varmare vädret dödat många. Att bevisa att just en specifik person dog beroende på global warming kommer vara väldigt svårt för att inte säga omöjligt att bevisa. Men att därifrån dra slutsatsen att ingen dött, är bara dumt och naivt. 

 33. tty

  Det här är en ytterst märklig artikel. Själva data kan nog vara OK, men tolkningen är helt sanslös. Ta t ex beräkningen av temperaturhöjningen som skulle orsaka smältning av permafrosten. Den är baserad på hur mycket ytvattentemperaturen i västra Stilla havet ca 10 000 km bort steg under respektive mellanistid! Man tycker att temperaturhöjningen i det aktuella området borde vara betydligt mera relevant, allrahelst som det finns mycket rysk forskning på just det området som Vaks omöjligt kan vara omedveten om. Den visar i korthet på temperaturer ca 3-7 grader högre än i nutiden under den förra mellanistiden, och kanske (men inte säkert) litet mer under MIS 11. Höjningen om 7 grader gäller i det område där den nordligaste grottan ligger, och var alltså otillräcklig för att åstadkomma någon omfattande smältning av permafrosten.
   
  Över huvud taget är bilden av MIS 11 som en ”superinterglacial” mycket dubiös. Det mesta som tagits som tecken på detta är troligen snarare orsakat av att det var en extremt lång interglacial (ca 30 000 år). Tittar man på direkta temperatur-proxies eller fauna och flora så framstår den i stället som en högst ordinär interglacial. Kanske något varmare än den förra i Östra Sibirien, men å andra sidan ganska sval i Europa.
  Det finns visserligen en del som tyder på att det senast växte granskog på södra Grönland under MIS 11, men då skall man tänka på att det inte bara är klimatet som avgör vad som växer på Grönland. I stort sett allt liv på Grönland utplånas under varje istid och växter och andra organismer måste återkolonisera under varje mellanistid. Att gran bara växte på Grönland under MIS 11 kan därför mycket väl bero på att det bara var då som gran råkade sprida sig dit. Att granen ökar abrupt i pollendiagrammet först mot slutet av MIS 11, efter ca 20 000 år tyder onekligen på det (granpollen i låga halter finns under alla interglacialer, förmodligen fjärrspridda). Det kan tilläggas att moderna försök visar att gran växer ganska bra på sydligaste Grönland med nuvarande klimat. Sibirisk lärk växer ännu bättre, men har aldrig lyckats sprida sig till Grönland.

 34. Sture, tänk efter. Ditt resonemang håller inte, det bygger enbart på en stark övertygelse att uppvärmningen är farlig. Vi pratar om 0,7°C uppvärmning på hundra år, den är inte farlig. En värmebölja kan döda, varmt väder kan döda absolut. Men det är fler människor som dör p.g.a. kyla än av värme.

  Om och när det blir en långvarig värmebölja drabbas ofta äldre och sjuka människor, och främst i städer där temperaturen ofta är flera grader högre. Tänk dig att vi förbjuder svenskar att åka till Medelhavet i juli-augusti för att risken att dö är för hög. Bara för att specifika väderhändelser på olika sätt kan drabba människor och djur så måste du sätta detta i proportion till att detta alltid sker, och att sett över hela jorden så är antagligen dessa 0,7°C till övervägande del positivt.

  Under de varma vintrarna på 90 och 2000-talet ökade antalet Gärdsmygar i våra svenska skogar tiofalt, eller kanske mer. Efter de senaste kalla vintrarna har 90% försvunnit. Jag kan inte hålla med dig att arter har dött ut p.g.a av dessa 0,7°C.

  Du är dock på rätt spår när det gäller annan mänsklig påverkan – som bevisligen utrotat arter. De flesta är dock isolerade populationer på öar, där just invasiva arter är en viktig orsak. 

  Vi kan inte gå omkring och vara rädda för spöken

   

 35. tty

  Jag vet inte om du har sett på den Y-tube video jag länkade till : jag får en känsla av att någon skjuter dessa resursfattiga ryssar framför sig i sina försök att övertyga världen om CAGW. I slutet av filmen ber en annan person på vårdad oxfordengelska att han förtydligar sig avseende de 1,5°C , att det inte rör sig om från nuvarande utan från preindustriell nivå. Antagligen finns det en limit kanske just vid 30°C i Pacific Warm Pool som inte långsiktgt överskrids. Vattentemperaturern utmed de t tropiska bältet har ju besvisligen inte ökat under de trettio åren som sattelitmätningar gjorts. 

  Sedn skall man ju ha klart för sig att permafrosten är mycmket djup på sina ställen och varje sommar smälter det övre skiktet. Den succesiva minskningen av permafrostens djup ( som kan vara 1,5 km eller mer) måste per defenition ta mycket lång tid. Därför kan den långvariga MIS 11 vara en avgörande orsak.

  Jag slog lite på permafrostens djup och kollade Wikipedis och fann följande:

  A global temperature rise of 1.5 °C (2.7 °F) above current levels would be enough to start the melting of permafrost in Siberia, according to one group of scientists

  Alarmisterna har tydligen fortfarande en person som kollar och ändrar i  Wikipedia i enlighet med CAGW-teorin.

 36. tty

  Sture #32
  ”Den första art som många menar dött på grund av Global warming är den vita pungråttan. ”
  Det finns ingen sådan art. Det rör sig om en färgfas av Hemibelideus lemuroides, Lemuroid Ringtail Possum.  Det är en art som är inskränkt till primär regnskog på Atherton Tablelands i norra Queensland, och den är förvisso ganska illa ute, men inte beroende på klimatet, så här står det i IUCN:s rödlista:
  ”Listed as Near Threatened because this species has an extent of occurrence of less than 3,000 km2, it is very sensitive to habitat disturbance, and it is a prime candidate to be affected by global warming, which collectively make it close to qualifying for Vulnerable under criterion B.. Should there be a decline in population, habitat, or should its potential threats become a realized, this species would likely qualify for a threatened category. At present, however, the population and habitat are stable, it is common within suitable habitat, and much of its range is secure from traditional threats because it lies within the Wet Tropics World Heritage area.”
  Det faktum att arten är en ”bra kandidat” att bli påverkad av en eventuell framtida temperaturhöjning har alltså ”eskalerat” till att den redan är utdöd…. 

 37. Tack tty,

   

  Mysteriet med en vita pungråttan verkar vara löst

 38. KF

  Sture #32
  I vintras dog hundratals ryssar i Sibirien. Antagligen var det den 0,8 gradiga Global Warming som dödade dem, eller vad säger du? För kylan på under femtio minus kan ju inte ha haft något med det att göra. 

 39. Sture

  tty har rätt, det verkar endast som det är den vita varianten som försvunnit. Men kanske den finns oupptäckt. Men den är inte en art i sig. den bruna finns även om man antog den utdöd under några år. 
   
  http://www.brighthub.com/environment/science-environmental/articles/19448.aspx
   
  http://www.brighthub.com/environment/science-environmental/articles/19448.aspx

 40. Sture

  Angående mänskliga döda är det som sagt svårt att säga att den eller den dog endast på grund av global warming. 
   
  Men att det finns dödsoffer på grund av de 0,8 graderna extra borde heller inte vara någon sensation för någon. 
   
  Vi vet att folk har dött på grund av värmeböljor eller missväxtkatastrofer som på sina håll också varit varmare eller mer förödande än vad de annars varit på grund av global warming. På marginalen är det säkert människor som har dött just på grund av global warming. 
   
  Att hävda motsatsen är bara dumt!
   

 41. Sture … hur många färre har det dött pga köldknäpparna blivit färre/mildare? Och hur jämför det talet med antalet extra döda pga 0.8 C mer.
   
  Och den mer relevanta frågan: Samma jämförelse men för den av IPCC angivna antropogena tempökningen som de menar är iaf 0.2 C!?

 42. tty

   
  Sture #39
  ”tty har rätt, det verkar endast som det är den vita varianten som försvunnit. Men kanske den finns oupptäckt. Men den är inte en art i sig. den bruna finns även om man antog den utdöd under några år. ”
  1. Den vita formen är en variant som finns i båda de existerande populationerna, även om den åtminstone tidigare varit vanligare i den nordliga.
  2. Inte ens den lilla isolerade nordliga populationen är utdöd, även om tydligen inga vita individer setts där på senare år.
  3. Huvudpopulationen har aldrig trotts vara utdöd eller ens allvarligt hotad.

 43. Peter Stilbs

  Sture #40 – tron försätter allt…
  Du skriver ”Vi vet att folk har dött på grund av värmeböljor eller missväxtkatastrofer som på sina håll också varit varmare eller mer förödande än vad de annars varit på grund av global warming. På marginalen är det säkert människor som har dött just på grund av global warming. 
   Att hävda motsatsen är bara dumt!”
   
  Vad sitter Du inne med för kunskap om klimatet, som ingen annan har ?
   
   

 44. Sture
  Det finns en viss överdödlighet i samband med värmeböljor, men tiden efter sjunker dödligheten under det normala. Mna kallar detta för skördeefekten, dvs människor som skulle dött den närmaste tiden passade på att göra det i det fina vädret.
   
  Någon motsvarande effekt finns inte för de långt fler människor som dör vid köldknäppar. Mer om detta i NIPCC-rapporten.
   
  Jag har längre försökt få klimathotare att komma med exempel på djur som dött av AGW. Det närmaste jag kommit var en lista på 14 djur som när jag började kolla den antingen inte var utdöda eller dött ut av helt andra orsaker.

 45. Christopher E

  Perfekt,
   
  Det är lite underhållande att sätta lite press både på dem hävdar antingen att ett AGW-orsakat massutdöende redan börjat eller väntar strax.
   
  År 2004 föreslog en studie publicerad i Nature av hela 18 författare att en million arter skulle dö av antropogen global uppvärming fram till 2050. Studien fick mycket uppmärksamhet, givetvis.
   
  Nåväl, bara 37 år kvar nu. Man skulle väl kunna tänka sig att av dessa en miljon, ett ganska stort tal, borde åtminstone ett enda exempel finnas på någon som dött ut redan nu av denna orsak (att det inte blivit varmare sedan 2004 kan inte vara en giltig undanflykt i denna forskningsgren 😉 ).
   
  Sedan är jag lätt skeptisk till påståeenden som i #32 att just nu dör arter ut fortare än någonsin även utan AGW som orsak, om de naturliga massutdöeendena i historien tas med. Det finns väl endast kring 1000 arter som vi vet dött ut sedan medeltiden (det stora flertalet pga av införda arter i känsliga ö-miljöer). Men det finns många arter på jorden, och vi vet inte i närheten av hur många. Gissningar från 3 miljoner till 100 miljoner förekommer. Det betyder att den naturliga utdöendetakten troligen är flera gånger större än de arter vi känner till har dött ut.
   
  Visst, jag är helt med på att mänsliga förändringar av habitat och införda arter höjt utdöendetakten, och att det för de arter vi känner till försvunnit på grund av oss finns en mängd arter vi inte känner till som också försvunnit av samma anledning. Och jag är helt för åtgärder att minska denna förlust, även om man också måste inse att så länge vi människor existerar är det delvis oundvikligt. Men just att det finns ett troligt mörkertal tycks ha öppnat för hejdlösa spekulationer i och med att det ändå inte går att bevisa.
   
  Att just 0,2° grader uppvärmning av det globala medlet skulle utrota fler arter än ett gigantiskt meteoritnedslag känns dock rätt tramsigt att föreslå. Men vi väntar med spänning alltså på att åtminstone en art i denna recenta massvärmedöd kan identifieras…
   
   

 46. Gustav

  #41: ”Och den mer relevanta frågan: Samma jämförelse men för den av IPCC angivna antropogena tempökningen som de menar är iaf 0.2 C!?”
   
  Haha! Nu blev det iaf svårt för någon att argumentera för att GW dödat. Är detta vad IPCC säger? Jag trodde de hävdade att över hälften, dvs (i mitt huvud omräknat) 0,35 C var orsakat av växthusgaser mänskligheten släppt ut. Är det bara 0,2 C? Länka om möjligt snälla!

 47. Skogsmannen

  Gustav 46!
  Se kommentarer #49, 50, 52 och 53 i länk nedan!
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/30/valborgsvisa-mel-idas-sommarvisa/#comments

 48. Gustav

  Skogsmannen tack! Dock hittar jag ingen länk till Jonas Ns påstående i den andra tråden om att AR4 skulle sagt att man tillskriver mänsklig påverkan 0,2 C sedan 1950. Detta kanske inte är kontroversiellt men jag hajade iaf till när jag såg det. 

 49. Christopher E

  Gustav #48
   
  Om du läser på sid 10 (i rutan) i IPCC:s summary for policymakers finner du denna centrala fras:
   
  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf
   
  ”Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations.”
   
  Obsevera att de talar om från 1950 och alltså inte inkluderar första halvan av 1900-talet. På annan plats i AR4 och har jag för mig även i TAR bekräftas att uppvärmningen före 1940 hade naturliga orsaker.
   
  I runda slängar fördelas de omtalade 0,8° på 0,4° på första respektive andra halvan av 1900-talet. ”Most of” 0,4° skulle alltså vara det antropogena bidraget. Vad betyder ”most of”? Tja, det är ju allt från precis över hälften till nästan alltihop. Men hade IPCC verkligen trott att det var nästan alltihop hade de uttryckt sig annorlunda, tex skrivit ”almost all”. Så det är en helt rimlig tolkning att det betyder precis över 50%, alltså i runda slängar 0,2° av 0,4°. Och då följaktligen 0,2° grader av 1900-talets 0,8°.

 50. Dessutom Christpher E och Gustav,
   
  När man gör dylika angivelser om annolikhetsfördelningar måste man ange två saker tillsammans, vilka alltså måste specificeras entydigt för att det hela öht skall kunna ha en innebörd.
   
  I sammanhanget anger man alltså dels en sannolikhet (90%) och ett intervall, inom vilket ngt skall ligga inom med sagda angivna sannolikhet.
   
  Utan dessa i kombination blir uttalandet meningslöst. Prova själva:
   
  Med 90% sannolikhet  finns det någon (opsecificerad) temperatpåverkan  som orsakats av mänsklig aktivitet.
   
  Eller med 90% sannolikhet är den större än hälften, eller kanske bara en fjärdedel ..
   
  Christophers poäng att det är intervallet hälften eller mer man talar om är helt korrekt. Men formuleringen är förstså vald så att lekmämn får en helt annan bild.
   
  Vilken överraskning, va?
   
  🙂

 51. Pingback

  […] från Big Oil så rusade temperaturen först upp 5°C redan 2050, och sedan ytterligare 6°C när metanbomben exploderade då permafrosten försvann. Det i sin tur innebar att isen på Grönland och hela […]