Vanligt svenskt bondförnuft

Som skeptiker blir jag ofta tillfrågad om vad jag/vi egentligen vill. Förespråkar vi business-as-usual? Ska vi bara sitta och vänta och hoppas på att alarmisterna* har fel? Att haven inte hotar att översvämma oss? Att värmen inte torkar sönder jorden? Ska vi suga ut varenda fossil droppe ur jordens förråd och ge blanka fan i sol, vind och vatten?
Det är ofta vad AGW-sidan anklagar oss för. Det är dock inte sant.
Det kan givetvis finnas människor som kallar sig skeptiker, men som de facto snarare bör betraktas som konservationister. De vill behålla allting precis som det är idag. Det är givetvis inte möjligt.
En klarsynt klimatskeptiker (även detta begrepp användes i Almedalen) vill energieffektivisera. Men inte för att han eller hon fruktar koldioxidökningens konsekvenser, utan för att det handlar om rent sunt förnuft. Att använda mindre energi ger mer pengar över i plånboken. Det finns väl ingen vettig människa som av fri vilja VILL betala så mycket som möjligt för sin energianvändning?
En klarsynt klimatskeptiker vill även att vi hittar alternativa energikällor som är både billiga, effektiva och miljövänliga. Men återigen är det inte för att han eller hon tror att jorden har feber. Förnuftet säger oss att fossila bränslen är ändliga och ingen vill väl stå där en dag i ett svinkallt hus utan varmvatten att tvätta sig med?
En klarsynt klimatskeptiker vet att fattigdomen är roten till det onda och att det är vår plikt att hjälpa de fattiga. Hur vi väljer att göra det är en helt annan diskussion. Men ett rikt land har utan tvekan lättare för att handskas med konsekvenserna av eventuella naturkatastrofer. Ett rikt land har också resurser att ta hand om sin miljö.
Samtidigt vet en klarsynt skeptiker att vi inte bör rusa iväg utan att ha tagit reda på konsekvenserna av vårt eventuella handlande. Varje aktion kan slå tillbaka mot oss med en icke önskvärd rekyleffekt. Vi kan inte riskera att göra situationen värre än vad den är. Försiktighetsprincipen handlar om att minimera all skada. Det glöms dock ofta bort att för varje problem vi löser finns risken att vi samtidigt skapar ett annat, potentiellt sett lika stort eller ännu större problem.
En klarsynt skeptiker säger inte nej till kloka aktioner, men hon eller han manar till eftertanke. ”Ju förr desto bättre” är ingen bra devis. Det var dessutom inte bättre förr. 😉
* Jag använder uttrycket eftersom det var så den ljudligaste falangen av AGW-sidan kallades under gårdagens seminarium i Almedalen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Helt rätt resonemang, maggie!
  Därtill är också konstaterat, att framtiden inte heller är vad den brukar vara… 😉 
  Mvh/TJ 

 2. Elling Disen

  I beg to differ !
  Om en effektiviserer intil paradigm och paranoia, får vi Jevons paradox. En selvoppfyllende profetia med høga priser, klasskillnader och moralism.
  Petroleumsforekomsterna er icke fundamentalt begrensade. Om en leser Matt Taibbi blottleggande av Goldman Sachs synder i the Rolling Stone ( en trendsettande blaska får man vel si) så står Wallstreet tom bakom oljapriserna.
  Ang biståndet, så er besta biståndet inget bistånd. Tyverr, det finns ingen ersatning for att bygga si egen nation.  Når andra gør det åt en, går det galet sedan ( britiska imperiet i Sørafrika og India tex , sovietiska i stanlanderna, amerikanska i Irak etc etc)  
  Forsiktighetsprincipen i all æra men det har gått for långt : Jeg tvekar fortfarande på om Sverige er så institutionellt handlingsforlamat att landet klarar att bygga en ynka ny reaktor. Før mycket førbehåll tar kål på det urpsrungliga togan som måste till : Just nu jobbar jag med safety på missilsystem : Det er redan så mycket safeguards att soldaterna går vilse. Før mycket tant grøn  i manualerna tar från kontrolloperatører kjenslan av stolthet och ansvar. Den norska oljaepoken ble startat av ett gjeng tjuriga cowboys; den hindrar inte att sikkerhetskulturen vexer fram når mjølkkon er etablerat. Men om vi skulle lyssna på safetygubbarna från børjan, hade aldri blivit nåt.
   

 3. Helge

  Ja det är märkligt hur AGWarna inte längre ser alla verkliga problem att ta itu med, som att miljarder människor behöver få tillgång till billig energi för att ta sig ur den dagliga svälten, eller att 90% av storfiskbeståndet är hotat, att 2800 barn dör av Malaria varje dag enbart i Afrika, att haven fylls av plast och kemikalier osv osv, Helt bevisade problem som finns idag, nu bara att hugga tag i.

 4. ingemar

  Maggie, jag kan utan vidare skriva under på dina punkter om klarsynta skeptiker.
  Disen har förstås en poäng i att alltför mycket säkerhetstänkande kan leda till att inget blir gjort. Men det tycker jag att du indirekt har svarat på i stycket om icke önskvärda (kontraproduktiva) rekyleffekter.

 5. Inge

  Jag har inga som helst problem med att ställa upp på dina punkter Maggie. De som koncentrterar sig för mycket på CO2 som problem kan missa de andra problemen och vi som skeptiker kanske har lättare att se dem? Några är utfiskningen, spridandet av okända kemikalier och hormonliknande substanser m.m.

 6. Labbibia

  Vanligt sunt bondförnuft! Exakt!
  Det är tyvärr en bristvara nuförtiden. Läste just att Gudrun Schyman (FI) eldade upp 100 000 kr på Gotland i år. Allt för att åskåddliggöra löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Begåvat? Sunt förnuft som styrde där? Ville man vara elak så skulle man ju kunna dra paraleller till hur de rödgröna politikerna ser på skattemedel. Bara att elda på.
  Tydligen behövs det allt mer spektakulära/desperata aktioner för att göra sig hörd i mediabruset.
  (Pengarna hade tydligen skänkts av ett ”kollektiv”)

 7. Bert

  När det gäller energieffektivisering så är det med det som så mycket annat. Man vill helst bara prata om det. Konferera och träffa varandra och dra samma PP fast i lite omvänd ordning.
  Jag har praktiskt åstadkommit energieffektivisering till den grad att jag blev svartlistad av den energieffektiva industrin. Gissa vad jag försöker åstadkomma nu? Etablering i Sydostasien.

 8. Pingback

  […] This post was mentioned on Twitter by Magnus Lööf, Maggie T Crusell. Maggie T Crusell said: Vanligt svenskt bondförnuft: Som skeptiker blir jag ofta tillfrågad om vad jag/vi egentligen vill. Förespråkar vi … http://bit.ly/anJ6zi […]

 9. Anders L.

  ”Samtidigt vet en klarsynt skeptiker att vi inte bör rusa iväg utan att ha tagit reda på konsekvenserna av vårt eventuella handlande.”
   
  Det är ju just detta som klimatforskningen handlar om. Vad blir konsekvenserna av att människan (åtminstone) fördubblar halten av CO2 i atmosfären?
   
  Vad gäller skeptikernas påstående att AGW-sidan glömmer bort alla andra problem så ger jag inte mycket för det. De miljöorganisationer som arbetar mot klimathotet arbetar på många andra fronter också, t ex marinekologi, skogsskövling eller miljötoxikologi. De flesta av de högljudda skeptikerna i debatten är inte särskilt aktiva när det gäller de ”verkliga” problemen heller. Men det är inte särskilt förvånande, eftersom de föredrar att luta sig tillbaka i förvissningen om att samma mekanism som har orsakat den största delen av de globala miljöproblemen (dvs den oreglerade marknadsekonomin) plötsligt också kommer att lösa dem.

 10. L

  Anders L, har du tagit reda på konsekvenserna av dubbel CO2-halt?
  Om det vore alarmerande är etanol som bensin på brasan!

 11. Labbibia

  Anders L
  Jaså?
  VAr Sovjets ekonomi en ”oreglerad marknadsekonomi”?
  För värre miljöförstöring än den ”ondskans imperium” lyckades med, är väl svårt att hitta?

 12. Labbibia

  Anders L
  Om den politiska viljan funnes (inom EU) så skulle utfiskningen av världshaven vara ett betydligt mindre problem.
  Men när tom A.Calgren (och därmed Sverige) säger ja till valjakt, så förstår man att det inte verkar vara någon högre prioritering på att rädda världshaven. Men ”klimatet” det ska räddas, om så hela den västerländska civilisationen går under på kuppen! Sunt förnuft, någon?

 13. Lena Krantz

  Anders L
  Vad menar du med
  Vad blir konsekvenserna av att människan (åtminstone) fördubblar halten av CO2 i atmosfären?
  som jag har förstått det så har CO2 ökat från ca 320 ppm 1958 till dagens ca 390. Men du menar alltså att människans utsläpp kommer att leda till att vi får en CO2 koncentrationen i atmosfären på 640 ppm? 
  Tillåt mig tvivla…
  Däremot håller jag med dig om att de flesta inte är så särskilt aktiva även i de frågor men håller fram som viktiga. Det gäller även mig och jag tycker själv att det känns jobbigt och frustrerande. Anledningen vad gäller mig själv är att jag ser inget forum där jag kan verka för dessa frågor. Det känns som att klimatfrågan har kidnappat hela miljöfrågan. Jag vet faktiskt inte vad jag skall göra men det känns inte naturligt att gå med i miljöpartiet ex för då tror jag att man måste hålla med i klimatfrågan också.
  Det är ett dilemma.
   

 14. Lena Krantz

  Bra rutet Maggie och jag ställer mig bakom med flaggan i topp.
  Någon i ett annat forum använde sig av ordet ”klotförstånd” och det tycker jag är ett bra ord. Vi skall ta hand om vårt lilla klot för det är det enda vi har och till det krävs förstånd och förnuft.
  För min del har jag som prio ett i vägen mot klotförståndet att vi skall arbeta hårdast med att få bort saker som är där de inte skall vara. Det skall inte vara föroreningar av olika slag i vår luft, våra hav eller i våra kroppar. Jag kan aldrig förstå att man kan slänga ut 1,8 miljarder på en konferens om livets gas men inte ge en krona till att sanera haven på vår skit. Det måste gå på något vis (oljesaneringsfartyg?) och likadant med luftföroreningarna som dessutom dödar en massa människor varje år. Varför skulle vi inte prioritera dessa saker?

 15. J-O

  Anders L #8:  Nej jag tror inte miljölobby glömmer bort de andra alarmen men stark fokusering på ett icke-problem leder till att resurser som kunde använts till verkliga problem kastas i sjön till ingen nytta.  Tyvärr har den extrema miljörörelsen fått stort inflytande. Den står för att människa är någon form av pest och skall bekämpas.  Här i vårt land yttrar det sig som att människor vid nedre dalälven uppmanas flytta om de inte tål myggen – trots att våtmarkerna där är skapade genom vattenkraftregleringar.   I u-länderna som att de skall bygga stålverk mha solceller …  ELO extremisterna står för en Polpot vision där allt skall stängas ned NU – precis som städerna snabbt tömdes i Kambodja.  Om alla de pengar som utlovas för AGW åtgärder istället fick användas till fattigdomsbekämpning, hälsovård, konflikhantering skulle mycket av jordens miljöproblem lösas av bara farten.  DET är värt att kämpa för men har hittils varit mycket svårt att enas kring. FN finns visserligen men en mer korrumperad organisation får man leta efter…

 16. Slabadang!

  Hear Hear Maggie!
  AGW lobbyn har spridit en medveten desinformation om skeptiker.
  Angående ”försiktighetsprincipen” så är den en försäkring.Inte mot klimathotet utan en ansvarsbefrielse i förskott för alla de meningslösa åtgärder och kostnader deras agenda kommer att innebära.
  Fyll i sant eller falsk på följande påståenden!
  En förändring av molnbildningen med enstaka (2) procent kan åstadkomma en global temperaturförändring lika stor eller större än den uppmätta temperaturförändringen under det senaste århundradet.
  Sant eller falskt?
  Vi har idag ingen teknisk förmåga att  mäta molnbildningen med en noggrannhet som motsvarar mindre (enstaka procent) förändringar av den och inte heller den historiska.
  Sant eller falskt?
  Både ledanade skeptiker och AGWförespråkare erkänner en globaluppvärmning på i storleksordningen 0,7 C de senaste hundra åren.
  Sant eller falskt?
  Både ledanade skeptiker och AGWförespråkare erkänner att UHI och landanvändnings effekter ingår i temperaturhöjningen men har skilda meningar om storleksordningen.
  Sant eller falskt?
  Både ledande skeptiker och AGWförespråkare tillskriver CO2 en temperaturhöjande effekt men är djupt oeniga om dess betydelse.
  Skeptiker utgår ifrån försumbar till knappt mätbar medan AGWförespråkarna hävdar att CO2 är skyldig till ca 0,2C av den uppmätta 0,7 gradiga temphöjningen.
  Sant eller falskt?
  De satelliter som mäter planetens och atmosfärens temperaturer kan ej skilja ut ursprungen till temperaturen (värmestrålning) utan endast summan av dem.
  Sant eller falskt?
  Marktermometrar besitter samma begränsning som satelliterna
  och kan ej heller urskilja källorna till värmestrålningen
  Sant eller falskt?
  Klimatmodeller är ALLTID till hundra procent beroende av att de algoritmer den räknar på är korrekta. Modellerna i sig drar inga andra slutsatser än vad de är programmerade till. Modellerna är därför till hundra procent beroende av korrekta indata och exakta antaganden.
  Sant eller falskt? 
  Om vi exkluderar världstemperaturerna de sista 100 åren och tittar på statistiken globalt för havshöjningstakt,havstemperaturer,stormar,nederbörd,världsisar(obs),torka så existerar ingen signifikant trend inom någon av 
  de uppräknade klimatdelarna.
  Sant eller falskt?
  Skeptiker pekar på fler olika naturliga förklaringar till den 0.2 C gradiga temphöjningen.Solen magnetism molnen kosmisk strålning PDO havsströmmar mm.
  AGW förespråkarna utesluter naturliga orsaker och ser CO2 som enda förklaring  till temphöjningen.
  Sant eller falskt?
  Den centrala vetenskapliga konflikten mellan skeptiker och AGWförespråkare ligger i den grundläggande strålningsfysikens effekter på planetens energibalanser.Djup oenighet råder om
  både vad som är positiva (kylande) och negativa (värmande) faktorer och deras betydelse.
  Sant eller falskt?
  Vare sig skeptiker eller AGWförespråkare kan uppvisa något säkert vetenskapligt bevis för CO2 s totala effekter på klimatet. Båda sidor bygger sina argument på indicier sannolikheter och antaganden.
  Sant eller falskt?
  Korrelationen mellan höjningen av CO2 och temperaturhistoriken är mycket svag.
  Sant eller falskt?
  Korrelationen mellan CO2 ökning och temperaturökning blir allt sämre.
  Sant eller falskt?
  Satelliter kan inte påvisa eller hitta den upphettning ”hotspot”i atmosfären som enligt AGWförespråkarnas strålningsfysiska antaganden skall uppstå.
  Sant eller falskt?
  Det existerar inga vetenskapliga bevis på att Glaciärer smälter i allt snabbare takt.
  Sant eller falskt?
  Skeptiker är ingen homogen grupp utan skälen till skepticismen kan vara ett eller flera av följande skäl.
  Vetenskaplig kompetens inom hela eller delar av klimatvetenskapen. De ledande skeptikerna är Professorer allt ifrån klimatvetare fysiker oceanografer kemister matematiker statistiker mm.
  Bland skeptikerna finns flera professorer som också jobbat med IPCC.
  Allmän skepticism utifrån erfarenhet av tidgare överdrivna och felaktiga larm.
  Ideologisk skepticism mot centrala påbud och skatter.
  Konservatism
  Dåliga erfarenher och lågt förtroende för de organisationer och aktivister som drivit klimathotet.
  Anar politiska ideologiska och affärsmässiga motiv och krafter bakom IPccs forskning.
  Bevisat överdrivna larm och uttanden från AGWförespråkarna
  Sant eller falskt?

 17. Micke

  Så i princip är alltså en ”klarsynt” klimatskeptiker någon som nu vill genomföra alla de förändringar som en AGW ”alarmist” talat om behövt göras de senaste decennierna, bara vi låtsas som om det inte finns några konsekvenser av ökande koldioxidhalter i atmosfären?
  Lustigt för att samma resonemang stötte en av militärerna som insett situationens allvar i Peter Sinclairs senaste video på när han diskuterade med en ”klarsynt” politiker. ”Bortse från klimatförändringarna, är du medveten om att 7 av 9 av de förändringar jag föreslår gör oss mindre utsatta för terrorism och oljebrist” (grovt översatt ca 6:30 in i filmen) ”Jasså, om du säger det på det viset är det OK!”. Klockrent.
  Så länge det blir en förändring får ni kalla er precis vad ni vill. Lite annat ljud i skällan när luften pyst ur ”Climategate” ballongen, ”Amazonasgate” ballongen, Arktis tynande tillvaro, Surfacestation debaclet osv osv…

 18. Micke: Du läser som ett såll. 🙂 Du missade uppenbarligen hela slutet på inlägget. Vi ska göra det som behövs göras i den takt som vi anser vara försvarlig.

 19. Labbibia

  Micke# 16
   
  Luften har inte, och kommer aldrig att ”pysa ur” ClimateGate.
  Jag förstår att det svider, men Climategate slog sönder hela ”klimathotsalarmismen”…….Och det ska nog både du och jag vara tacksamma för. Tillnyktring……….
   

 20. Micke

  Sväva inte på målet maggie då, vilken är då takten och vem bestämmer den? Vi sitter ju alla i båten så att säga.
  Labbibia, du är lustig du, det är inte som när man handlar med mamma och lägger sig på golvet skrikandes och sparkandes tills man får som man vill vid gottehyllan.

 21. Lena Krantz #12
  ”Det känns som att klimatfrågan har kidnappat hela miljöfrågan.”
  Ja så känns det. Och det beror nog mest på att speciellt pappersmedia fastnade för konsekvenserna av en ökad temperatur, och struntade i att undersöka om det fanns belägg för en ökande temperatur.
  Alla kartor som visade översvämmade städer eller stadsdelar sålde nog många extra lösnummer…
  Men så fungerar ju de fria marknadskrafterna när det exempelvis gäller kvällspressen. Och morgontidningarna måste hänga på… 
  Det kändes en tid som att klimatfrågan hade kidnappat miljöfrågorna. Men jag tror inte att det är så ute bland de människor som tidigt engagerat sig i miljön på vårt lilla klot.
  Jag är inte själv något föredöme när det gäller miljövård, men jag har inte dåligt samvete. Mitt intresse är mer av den iakttagande sorten.
  Därför är jag lyhörd för tokiga beslut av politiker på grund av oppinioner som skapats på felaktiga och slarvigt analyserade grunder.
  Men det löser sig väl efter valet?  Det finns väl partier som talar om annat än temperaturer och CO2-halter nu?
  Kanske det rent av finns de som har förträngt allt vad miljöhänsyn heter och bara satsar på att alla vill ha mer kvar i plånboken?

 22. Peter Stilbs

  Stabadang! – utmärkt ! – men jag skulle vilja tillägga att temperaturmätningarna omöjligtvis kan vara så säkra som man vill påskina. Några 1000 mätstationer i dag kan omöjligtvis mäta ”globala medeltemperaturen” – jämförelse med äldre data är än svårare  (fler och andra mätstationer – andra avläsningsrutiner) – och ”urbaniseringskorrektionerna” är ett subjektivt kapitel. Satelliterna mäter något annat – och det man egentligen borde mäta är Jordens utstrålningstemperatur – vägd på lämpligt sätt – hur nu det ska gå till…
  Micke: Luften har inte alls gått ut dessa ballonger – däremot söker man tysta ner alltihop. Taktiken har nyligen beskrivits av Ingemar – ”farsartade granskningar”. I övrigt vill man låtsas som om det fanns ex ETT märkligt eMail bland de 62 megabyte  CRU-material som kom ut. Och man söker låtsas som om det fanns ETT fel i IPCC-rapporten 2007 – när det finns 1000-tals påpekanden av granskarna som man struntat i – och rapporten i sig är i hög grad körsbärsplockning redan från början – liksom urvalet av författare till den.  Slutrapporten som man tar citat ur skrivs av en utvald grupp för syftet att visa starkare bevis för det men vill ha fram – att CO2 är den nu klimatstyrande faktorn #1.

 23. Micke

  Förstår att det är lite pinsamt för dig Stilbs som satt så självsäkert och fnittrade Amazonasgate på SVT när nu storyn drogs tillbaka som ren lögn, när gör du samma sak?

 24. Slabadang!

  Micke!
  Den stora skillnaden är vem som förlorar makt och inflytande.
  Klimatalarmismen blir helt avlövad om du gör det av andra skäl än klimakteriologa! 🙂 Därför är skälen till energieffektivisering otroligt viktiga även om resultaten och målsättningarna kan vara förvillande lika.
  Vi ser hellre kompetenta  kärnfysiker och ingenjörer jobba för våra skatter än hysteriska aktivister utklädda till forskare.
  Thats a BIG difference!!

 25. Håkan Sjögren

  Anders L. # 9 : Du undrar vad konsekvensen blir om halten CO2 i atmosfären fördubblas. Det som händer är att ägarna av oljekällor, gaskällor och stenkolsgruvor blir ännu rikare, men klimatet blir opåverkat eftersom CO2 är en så dålig växthusgas trots vad spåmännen och byråkraterna inom IPCC påstår att de tror sig veta . Mvh, Håkan.

 26. Labbibia

  Micke # 20
   
  Ja det var ju ett lysande resonemang.
  Tillnyktringen gäller tydligen inte alla……..
  Men om du faktiskt tog dig tid att läsa Climategate-mejlen, så kommer du kanske att förstå…….
  Det har iallafall de flesta med åtminstone normalbegåvning gjort. Men du kanske inte tillhör dem? 😉

 27. Micke: Mer pengar till forskning om alternativa bränslen så vi någon gång snart kan komma ifrån bensin och diesel. Projektering för nya kärnkraftverk som ska ersätta dagens när de tjänat ut. Solenergi låter klart intressant om det kan göras billigare (dock är solenergi knappast någon som kommer att fungera i Sverige). Fortsatt energieffektivisering, dock måste vi se till att den energi vi sparar på ett ställe inte ”försvinner” på ett annat.

  Och inte minst, vad gör vi med dagens biståndspengar? Är det ett effektivt sätt att hjälpa fattiga länder? Om inte, vad kan vi göra?

 28. Labbibia #19
  ”Climategate” borde väl vid det här laget vara ett passerat kapitel för alla som är nyfikna på vad som händer med klimat och miljö och levnadsvillkor på klotet?
  Det viktiga nu är väl vad som diskuteras för nuet och för framtiden?

 29. Micke

  Labban #26, ett flertal personer med över normalbegåvning (där du kanske inte befinner dig) har läst alla mejlen och dessutom satt dem i sitt sammanhang och kommit fram till att climategate inte var någon gate. Men det tänker du aldrig acceptera, eller hur.

 30. Labbibia

  Maggie # 27
  Tyvärr verkar (i alla fall den svenska varianten SIDA) biståndet vara fruktansvärt ineffektivt. Vi kastar enorma pengar i sjön och göder korrupta diktarorer, istället för att göra verklig nytta.
   
  Uffeb # 28
  Jodå, men dess konsekvenser är knappast ett passerat kapitel!

 31. Peter Stilbs

  Micke – jag tror Du har någon form av låsning 😉
  Och jag är säker på att UI etc förnekar alla ”gates”.
  Jag har f.ö. en lista på ca 20 ”gates” någonstans på jobbet – men är just nu på semester  – men har just fått Mobilt bredband 🙂

 32. Slabadang!

  Micke!
  Angående Amazongate så har du missat sista perioden i matchen.
  WWF har täckt över gamla lögner med nya och är ertappad på nytt i samma fråga. Men du kanske kan hitta den där peerreviewade artikeln om de ”40%” någonstans? Trots försök av både WWF och skeptiker verkar den vara med den artikeln som det är med Jesus alla talar om honom men ingen har satt honom!
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7856474/Amazongate-the-missing-evidence.html
  Du blir  pinsamt påmind om att skeptiker har rätt igen.

 33. Labbibia

  Micke # 29
  Du har alltså inte läst dem? Vilka personer refererar du till som läst, och INTE funnit några konstigheter?
  Och när du ändå är igång med din äsning så rekommenderar jeg dig speciellt att läsa ”Harry read me” filerna. Återkom sedan och säg att du fortfarande har förtroende för ”klimathotsalarmistiska” forskare, och deras ”fantastiska datamodeller”

 34. Slabadang!

  Micke!
  Med anledning av mitt föregående inlägg. Var lite smart och analytisk innan du börjar prata om intelligens och begåvning. Du vet det finns få saker som blir så pinsamt som när den som uttalar sig mästrande om andras visar sig vara den med den lägsta.
  Så kan du länka till den artikel vi forfarande inte kunnat hitta? Vi nu talar vi inte om de artiklár som påstår att det finns en sån utan den de hänvisar till!

 35. Labbibia #30
  ”Uffeb # 28
  Jodå, men dess konsekvenser är knappast ett passerat kapitel!”

  Ja det verkar faktiskt som att fler är villiga att smutskasta all vetenskap genom att tjata om olika ”Gates”. Och det är ju en tråkig konsekvens.
  Det skulle vara betydligt mer intressant att få ta del av konstruktiva och nya idéer.
  Idéer som inte bara har som huvudsyfte att förklara varför många andra har fel.
  Idéer som inte bara vill framhäva att vi begriper mest själva och klarar oss bäst utan politiker.
  Idéer som kan få oss att fatta att ett globalt samhälle kräver någon sorts bra ledartyper.
  I det lilla som det stora perspektivet.
  D v s inte bara här hemma i lilla unika Sverige.

 36. Micke

  Slabadang, 40% här Nature (Vol 398, 8 April, pp505)

 37. Micke – Rolig läsning!
  Du tror alltså att ’Amazongate’ var en lögn? Och att IPCC-påståendena på ngt sätt har räddats trots allt? Det var verkligen roligt 🙂
  Det är lika underhållande som att alarmisterna under många år nu försökt använda ord som ’förnekare’ eller ’körsbärsplockning’ mm
  Och Peter Sinclair … Det är verkligen tungt!
  😉

 38. Slabadang!

  Peter Stilbs!
  Min poäng av att utgå från de ”snällaste” kompetenta skeptikerna och påvisa att de spelar mindre roll. Min egen uppfattning stämmer med din och vi kan använda oss av fler separata publicerade artiklar och komma ner till noll utrymme för co2.
  Självklart kan inte mätningarna vara så nogranna som de hävdas vara. Men då riskerar man samtidigt att hamna i en diskussion om uppvärmning är ännu större än uppmått. Numer är jag endast intresserad av vad satellitdata anger och tror inte fortsatt bråk om temphistoriken dessförinnan kommer att leda någon vart annat än att (som i den sista kinessiska artikeln) bronsålder medeltid och romartiden blir erkända får sina tempnivåer.
  I den växande högen av artiklar som baseras på olika mätningar av ”flux” verkar för mig vara den snabbast möjliga vägen att hitta rena vetenskapliga bevis för CO2 obefintliga effekter.Nu senast hade vi solugnstekno som utifrån mätningar nattetid konstaterat att ingen sådan värmestrålning kunde dekteras överhuvudtaget och det bvlir lite svårt att hävda att CO2 bara skulle besitta sina ”Heattrapping”
  egenskaper på dagtid?
  Hertzberg Milkoszi Stilbs mfl har bara ännu inte riktigt lyckas få tag om kattens svans….men det är bara en tidsfråga.

 39. Micke

  Slabadang; här är mer läsning från en av centralfigurerna i det såkallade ”amazonasgate”. Simon Lewis anmälan som fick sunday times att dra tillbaka sin artikel och pysa luften ur gaten.
  Leake (times):
  “The question here is why the IPCC has included in its last impacts report a suggestion that 40% of the Amazon could be lost and replaced by for example savannah because of a slight reduction in rainfall. There appear to be no solid references for this in the scientific literature and it contradicts other reports.”
  Lewis:
  Your statement is untrue, there is a wealth of scientific evidence suggesting that the Amazon is vulnerable to reductions in rainfall. The IPCC statement itself is poorly written, and bizarrely referenced, but basically correct.

 40. Micke … innan du gör bort dig mer i frågan.
  Kolla upp vad IPCC hävdade, och gjorde så med hänvisning till en WWF-skrift, och sedan vad de referenser som i efterhand vaskats fram för att rädda situationen faktiskt hävdar.
  Här har du länken till den artikel du sannolikt aldrig har brytt dig om att läsa:
  http://www.nature.com/nature/journal/v398/n6727/full/398505a0.html

 41. Micke

  Eh, Jonas, jag antar att länken till artikeln var menad åt slabadang i #32 eftersom det var han som efterfrågade hänvisningen? (Psst, tror inte han läst den heller..)
  Och om experten Lewis säger en sak och Jonne på climman en annan tror jag du får utveckla ditt resonemang lite mer än han, så du inte gör bort dig alltså…

 42. Micke, länken var till dig. Och om det är för svårt att läsa dylik text kan du få ett tips: Läs bara titeln (ja, den är på engelska) men då får du ett hum om vad den handlar om.
  Pssst: Den handlar inte om vad IPCC skrev.
  Mer psssst Micke: Det handlar inte om vad Jonne eller Lewis tycker. Det handlar om vad som redan har skrivits och vad det finns källor för, källor som belägger det som skrevs och som anses seriösa. Eller inte.

 43. Micke

  Men Jonas, jag frågade inte efter artikeln, men tack ändå. Och precis som Lewis säger, det var klumpigt skrivet och refererat men det saknas inte underlag för ett sådant påstående, ”Both the IPCC paragraph and Rowell’s report are both sloppy when there is no need to be. The claims made can all be substantiated with reference to solid peer-reviewed papers.” Så det finns alltså seriösa källor som kan belägga det som skrivs, säger experten, men inte du? Du får gärna fråga honom istället, psst hans mail finns i brevväxlingen.

 44. Slabadang!

  Micke!
  Hela debacklet sätter tre bollar i krysset för oss har ett befogat noll förtroende för IPCC.Slutsatserna är fler efter ”Amazongate”.
  1. Siffran kommer ifrån en artikel som handlar om lokal svedjebränning och skogsavverkning som inte har ett skit med klimatförändringar att göra.
  2. Att misstaget inte upptäcks i peer review processen utan används iställe som ett argument för dess validitet bekräftar att klimatforskarna skriver under in blanco för varandra.
  3. Det enda ”veteskapliga” bidragen i peer rewievprocessen är att spetsa formuleringarna så de blir mer alarmistiska.
  Granskare Kommentarer till första ordern förslaget
  I december 2005 , kommentarer recensent på den första ordern förslaget gjordes tillgängliga för författarna. Detta dokument visar en lysande kommentar från Jos Barlow , och sedan vid University of East Anglia (ja, det UEA ). Med hänvisning till punkt av dess första raden skriver han:

  Skog som brinner bli en gång mer sårbara för en återkommande och allvarligare brand. Dessa brandrelaterad positiva återkopplingar kan flytta relativt prisine tropisk regnskog och bambu dominerade skrubba savannerna på bara 12 år (t.ex. Cochrane et al. 1999 , Barlow och Peres 2004 . Cochrane (2001 Miljö 43 , 28-38) uppskattar att 259.000 km2 av Amazonas skogar riskerar att utsättas för en sådan återkommande bränder , vilket har förödande konsekvenser för biologisk mångfald ( Barlow och Peres 2004) . Dessa drastiska förändringar förtjänar ett omnämnande i denna rapport.
  ( Finns på http://ipcc-wg2.gov/AR4/FOD_COMMS/Ch13_FOD_comments.pdf, sidan 113)

  Författarna ” svarar att kommentaren är ” accepterade ” .
  Den andra ordern utkast ( SOD ) text

  Fyrtio procent av Amazonas skulle kunna reagera drastiskt även till en liten minskning av nederbörd , vilket innebär att den tropiska växtligheten , kunde hydrologi och klimatsystemet i Sydamerika, förändras mycket snabbt till en annan steady state inte nödvändigtvis producera gradvisa förändringar mellan de faktiska och den framtida situationen ( Rowell och mer , 2000) .
  ( Finns på http://ipcc-wg2.gov/AR4/SOD/Ch13.pdf, sidan 23)

  Den slutliga IPCC Kapitel 13 text

  Upp till 40 % av Amazonas skogar skulle reagera drastiskt Även en liten minskning av nederbörden , vilket innebär att den tropiska växtligheten , kunde hydrologi och klimatsystemet i Sydamerika förändras mycket snabbt till en annan steady state , inte nödvändigtvis producera gradvisa förändringar mellan den nuvarande och den framtida situationen ( Rowell och Moore , 2000) .

  Analys
  Jämför den första , andra och sista versioner – den stora förändringen , verkligen bara tillägget av ordet ” drastiskt ”. Om det verkligen var accepterat , författarna tycks ha införlivats Barlow förslag om skogsbränder i ett enda förvirrat , överdrivet mening om nederbörd effekter. I departementen, författarna tycks använda ” förnuftigt ” , att betyda något som är märkbar eller mätbar . Detta, plötsligt ändras till ” drastiskt ”, i det andra förslaget .
  4. WWF medverkar som blysänke för IPCC.
  5. Pinsammast av allt är att oavsett källa så är innehållet i artiklarna så är hela skiten bara fria fantasier och det existerar ingen trend i förändrad nederbörd för Amazonas överhuvudtaget.
  6. De kokar ihop soppor och lånar lösryckta obekräftatde uppifter och påståenden av varandra efter vad som passar syftena.
  Så Micke!! Jag kan inte göra mer än leda dig fram till vattnet dricka måste du göra själv.

 45. Micke
  Nej, du frågade inte efter artikeln, men angav den (helt felaktigt) som en referens som skulle belägga det som IPCC hävdade.
  Jag är fullt medveten om att IPCC, WWF och Lewis försöker rädda sitt påstående. Men de har inte lyckats. Dessa källor (solid peer-reviewed papers) de påtalar har inte kunnat läggas fram.
  Det är ju hela grejen, Micke. Att folk påstår att där finns källor, att där finns ordentligt utförd forskning som belägger de många alarmistiska påståendena. Men man kan aldrig hitta dessa, och varje gång man ändå tittar i något som (långt senare) läggs fram, då står där inte det som påstods, då finns där inte den forskning som skulle visa vad som hävdades, utan då finns där i bästa fall lite vaga och spekulativa formuleringar i slutet. Som nyss påstods vara välgenomförd och solid forskning.
  Och i detta fall finns inte ens det! Tror du inte Lewis hade lagt fram dem om han hade bättre belägg? Har du inte uppfattat att Lewis är den som är (eller iaf känner sig) utpekad som den som har varit slarvig och kommit med felaktiga påståenden. Bevisligen. Och nu vill rädda sitt ansikte genom att lägga till rätta i efterhand. Men fortfarande utan att kunna ange precis det han/IPCC anklagades för att han inte gjorde i AR4 eller tom medvetet angav felaktigt?
  Och, lika notabelt: ’Amazongate’ har figurerat i många olika brittiska tidningar. Men det var bara mot Sunday Times han sökte få en korrigering. Och därvidlag gjorde han kanske rätt bedömning, de ändrade sig. Men övriga har han inte ens försökt med.
  Jag upprepar: Du har inget case i detta fall. Det du hävdade var felaktigt, och de som har begått felen (IPCC, WWF, ev Lewis mfl) försöker rädda skinnet genom att dränka folk med allt yvigare långa texter. (Som inte stärker deras sak)
  Men det var iofs klart från första början att du bara hoppades på att det du skrev skulle stämma. Att du själv inte hade en aning. Jag kan upplysa dig om att Peter Sinclair är en ganska bra avslöjande flagga för någon som inte har bättre på fötterna …
  (Tom UI undviker numera att hänvisa till honom, men de har faktiskt försökt ett antal ggr … )

 46. Micke

  Slabadang, ”eeehrr”
  att du så uppenbart kopierat och babelfish översatt en text från engelska
  ”Granskare Kommentarer till första ordern förslaget I december 2005 , kommentarer recensent på den första ordern förslaget gjordes tillgängliga för författarna. Detta dokument visar en lysande kommentar från Jos Barlow , och sedan vid University of East Anglia (ja, det UEA ). Med hänvisning till punkt av dess första raden skriver han:”?????!
   
  gör att alla tre bollarna i krysset bortdöms för offside.
   
  Igen, som experten Lewis skriver, det är rörigt och ”sloppy” men inga uttalanden görs som inte kan stödjas i peer-review litteratur. För att något ska få kallas ”gate” skulle det krävts att uttalandena var helt ut i det blå.
   
  Istället blir detta ”Missen-med-hänvisning-som-rätt-gjord-hade-gett-ännu-mera-tyngd-åt-texten-och-antagligen-kunnat-visa-att-läget-är-än-värre” vilket inte är lika catchy som ”amazonasgate”.
  Tydligen ledde någon dig till vattnet och du drack, fast tyvärr var det ur dagvattenbrunnen.
  Vem var det som tänkte åt dig här?

 47. Micke

  Jonas, så många ord och inga hänvisningar, du har många åsikter du, men det är allt det är.

 48. Slabadang!

  Näe de e klart Mické !
  Om de får låna siffror hur som helst mellan olika artiklar bara de är ”peer reviewade” så kan vi blanda till vad de vill. Men du bekräftar ju hur låga krav ni ställer. Du kanske borde söka jobb hos Royal Society? Där ställer de inga som helst krav på vetenskapen!!

 49. Micke … är det för svårt att greppa för dig?
  Lewis påstår att det finns sådana forskning. Men kan inte lägga fram den, utan pratar om att den finns!
  Du förwsökte ju själv nyss (lägga fram ngt) men misslyckades kapitalt!
  Det enda du faktiskt skrivit är att du tror på den som påstås ha felat, när han säger att han han inte har gjort det. När han säger att han visst har bevisen ’här någonstans’, men inte kan hitta dem just nu. Och att han minsann är expert. Därför skall vi tro honom på hans ord!
  Och frasen: ”och-antagligen-kunnat-visa-att-läget-är-än-värre” är ju bara för rolig. Det är vad kvällstidningar skriver varje gång en forskningsrapport skriver att där finns stora osäkerheter.
  Hur är det? Är det för svårt att ta in att några sådana belägg inte existerar och inte existerade då heller. Bara en massa löst tyckande och förhoppningar om fara och alarmism?
  Det är ju precis det som visats denna gång också! Och som många skeptiker har påtalat många ggr om. I denna fråga och i andra. Och hela tiden haft rätt!
  Är det så jobbigt att alarmisterna som du själv måste gå in i rena ’förnekelsen’?
  😉

 50. Micke #47
  Är du lite bakom? Hela grejen är ju att där inte finns några hänvisningar! Hela Amazongate handlar om osubstantierade påståenden vilka inte är belagda av vare sig forskning eller vetenskapliga artiklar.
  Snacka om att gå bort sig själv … 😉

 51. Micke

  Slabadang, Lewis ger i sin anmälan några referenser som lika gärna hade kunnat användas till stöd för ett sådant uttalande. Det är kring dessa siffror experterna diskuterar frågan så att ingen reagerar på hänvisningen är ingen gate. Hade den korrekta siffran varit 5%, 10%, 20% hade jag också kunnat bli upprörd, nu är jag mest upprörd över överreaktionen. Vetenskapen är intakt, hänvisningen klumpig.

 52. Micke

  …och Jonas har uppenbarligen inte läst Lewis anmälan. Igen med åsikter. Men man kan ju inte gå bort sig själv om man hänvisar till sig själv, då har man ju alltid rätt!! Nice upplägg!

 53. Ledsen Micke, men ditt inlägg #47 får dig att framstå som totalt oseriös. Att du var dåligt informerad, att du letade efter ’bekräftelse’ bland klimathots-hejarklacken visste vi redan. Men du verkar dessutom helt oförmögen att ta in ny information om den inte passar. Och skriver i ställer rent strunt, där du börjar gissa om andra människor istället när du inte har ngt annat. Felaktigt förstås.
  Som jag sa  till dig redan från början: Lägg ner innan du gör bort dig mer …
  Pssst … du har redan skjutit dig själv i foten, och sedan i den andre. Lägg ner innan knän och lår också ryker!

 54. Micke

  Haha, Jonas, du är en pärla, en pärla 🙂

 55. Micke #52
  Nu gör du om försöket att komma med referenser som inte stödjer det du hävdar. Du hade fel förra gången, och du har fel denna gång! Du verkar vara en person som inte lär sig av sina misstag!
  Jag upprepar:
  Påståendet i IPCC AR4 att “Up to 40% of the Amazonian forests could react drastically to even a slight reduction in precipitation.” finns det inget vetenskapligt stöd för. Även om Lewis önskar att det vore sant!
  Notera förresten att redan frasen ” could react drastically ” indikerar att det inte handlar om vetenskap utan om åsikter. Men dessutom i detta fall felaktigt konstruerade ur hänvisningar till felaktiga referenser, och vilka sedan inte heller har lyckats rädda en gnutta av påståendet genom efterhandstillrättalägganden.
  Lite märkligt att du så genomskinligt vidarebefordrar påståenden du själv inte har en susning om. Du är kvar i önsketänkandet om att Lewis ord borde räcka, eller hur?
  Men då har du ju förnekat själva IPCCs påstådda grundliga förfaringssätt!
  Ledsen gosse, men du skjöt dig i det som återstår av foten ännu en gång!

 56. Hur är det Micke, vill du rädda ditt (och Lewis, och IPCCs och WWFs) ansende(n) genom att hänvisa till den forskning du menar belägger vad IPCC hävdade vara den bästa sammanställning av all forskning som finns …
  … eller vill du försöka maskera din exit med larviga one-liners?
  Your call!

 57. Lejeune

  Lite info. angående IPCC-ljug från dagens nätupplaga:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7870359/Climategate-Amazongate-when-will-the-truth-be-told.html

 58. pekke

  Micke å Jonas N
  Det dök upp nåt på WUWT som är relaterat till er diskussion i dag.
  http://wattsupwiththat.com/2010/07/06/co2-field-experiment-likely-to-cause-do-over-for-climate-models/

 59. Slabadang!

  Pekke!
  Nu får UI och Micke sätta upp Max Planck institutet på listan över ”förnekare” Schneider får uppdatera sin PNAS artikel.
  ”Amazonas känslighet för temphöjningar och nederbördsförändringar är missvisande” LÄS MICKE!!!
  http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2010/pressRelease201007041/index.html

 60. Micke

  Jonas N, hade du bara läst hela vägen ner till slutet av Lewis anmälan hade du kanske hittat att han hänvisar till forskning som styrker hans uppgifter. Även Daniel Nepstad backar upp uttalandet (”The IPCC statement on the Amazon is correct, but the citations listed in the Rowell and Moore report were incomplete. (The authors of this report interviewed several researchers, including the author of this note, and had originally cited the IPAM website where the statement was made that 30 to 40% of the forests of the Amazon were susceptible to small changes in rainfall)).”
  Så jo, det finns faktiskt andra personer med åsikter, skillnaden mot dig är att deras åsikter är hämtade från faktisk forskning och inte subjektivt åsikts malande.
  Slabadang, läste du själv din text? Redan i inledningen står det skrivet Over 40 percent of the Earth’s vegetated surface reacts very sensitively to changes in the amount of precipitation, however.”
  Vad tror du den meningen vill säga, egentligen?
  Så för att låna ett citat från Jonas, sluta panga i foten gossar.

 61. Labbibia

  Micke# 60
  God morgon i högsommarvärmen! 🙂
  Du svarade aldrig på frågan i mitt # 33?

 62. Mats Jangdal

  Vill bara påpeka att ”konservationism” redan är upptaget för dem som vill konservera den fysiska miljön, bevara status quo. Alltså i princip de alarmister som räds förändringar i miljön.
  Medan konservatism vanligtvis handlar om värden, värderingar, betraktelsesätt angående människan och hennes förhållande till sig själv och hennes omgivning, som man vill konservera. Exempelvis äganderätt.
  Båda kan alltså sägas vara förändringsobenägna på ett plan, men inte på ett anat. Den som är förändringsobenägen på alla tänkbara plan, kan lite överdrivet sägas ha aspergers uphöjt till 4.

 63. Micke ..
  Jag läste hela vägen ner. Men du verkar inte veta vad du talar om. Du verkar gissa och skjuta i blindo igen. Och IPAM är inte en vetenskaplig publikation …
  Har du fortfarande inte fattat att folks åsikter inte har med saken att göra. Utan att IPCC själv hävdar att de baserar sina påståenden på rigorös vetenskap? Vilket de alltså inte gjorde i detta sammanhang?
  Ävenmånga andra av sakerna de hävdar är skakiga. Eller överdrivna. Men här var det käpprätt fel.
  Deal with it and get over it!

 64. Micke

  Så här är två erfarna och inom området aktiva forskare som styrker IPCCs text både med sin erfarenhet och med hänvisning till faktiska forskningsresultat och till IPAM (som jag aldrig sagt var en publikation utan bara något för dig så obetydligt som ett forskningsinstitut). Till detta kommer Slabadang! och slänger fram ett dokument från ytterligare en part som redan i sin ingress säger att över 40% av den globala växtligheten är mycket känsligt för förändringar i nederbörd. Mot detta står Jonas N och eftersom Jonas N är det största auktoriteten i Jonas Ns värld är saken slutdiskuterad, för om Jonas N är av en åsikt så är det Jonas Ns subjektiva åsikt som gäller för det tycker Jonas N. Oavsett vad någon annan än Jonas N anser.
  Hade det inte varit enklare att medge att Amazongate var en storm i ett vattenglas om ens det? Eller du har några faktiska referenser till vad du säger?
  Else go away or I shall taunt you a second time.

 65. Micke – du missar visst hela poängen, va!? 🙂
  Om där funnits publicerad forskning som stödjer IPCCs påståenden, så hade alla kunnat läsa den och se vad den var värd. Men nu finns det ingen sådan, utan här hänvisas till vad vissa tycker. Händelsevis samma personer som redan tidigare tyckte just så (och då heller inte kunda styrka sina åsikter med forskning, utan bara genom att nicka instämmande åt varandra)
  Bekräfta gärna när detta gått in i din skalle, Micke. Så vi kan släppa detta. (För det var ju trots allt du som helt felaktigt hävdade att Amazongate var ”en ren lögn” i #23)
  Därefter övergår du i tarvligheter om min person, ej nödv att ens kommentera. Och du försöker än en gång med en usel omtolkning av vad som hävdas (på engelska) vilket iofs är konsistent med hur lätt det är att snurra bort dig (bara det bekräftar ditt önsketänkande)
  Du frågar ”har några faktiska referenser till vad du säger?” Och verkar alltså på fullt allvar (trots att jag påtalat det flera ggr redan) missat att det är just poängen: Det existerar ingen forskning (inga referenser) som stödjer IPCCs påståenden i AR4!
  Nå, gick det in denna gång Micke?

 66. Labbibia

  Micke
  ”Else go away or I shall taunt you a second time.”
  Jag väntar fortfarande med spänning på referenser till de som läst igenom samtliga ClimateGate-mejl, och kommit fram till att de inblandade forskarna har rent mjöl i påsen.
  Men du har förstås inga sådana?
  Har du läst något ur ”Harry read me”-filerna ännu?
  Nehej, inte det heller. Du har med andra ord ingen aning om vad som står i Climategate-mejlen. Vad är du rädd för?
  Läs dem!

 67. Labbibia – du vet mycket väl vad Micke går för … vad han har läst och inte … och vad han förstått och vad inte …
  Han beskriver ju sina egna inlägg  bedrifter som att  ’taunt’ någon …  🙂

 68. Slabadang!

  Micke!
  Problemet är mycket större än Amazongate. Det är det sjuttiförsta beviset på att klimatvetenskapen borde tillsätta en katastrofkommission för att reda ut varför det är rena skiten som publiceras överlag. Tar de inte tag i sitt problem så kommmer de förstöra förtroendet för all vetenskap och klimatvetenskap i synnerhet.
  Jag fattar inte hur man är funtad, när man likt en åsna försöker försvara klimatvetenskapen. Jag skulle skämmas ögonen ur mig om de jag jobbade med och för visade sig så amatörmässiga.Alla dessa larmrapporter borde vara underlag för skadeståndskrav och pengarna tillbaka.
  Allt är GENOMGÅENDE byggt på klimathypokondriska fantasier och det är hög tid att ge klimatvetenskapen ett gigantiskt stolpiller och lägga in den för fortsatt behandling och övervakning.
  Sen borde det införas en röd varningstext till alla artiklar som bygger på ”kan” ”risk för” ”sannolikt” ”troligen” att de inte är mer sanna än en artikel av Jan Guillou. Alla värdeladdade ord som ”dramatisk” ”drastiska” ”irreversibla” skall förbjudas eftersom missbruket är så utbrett.
  Sist men inte minst måste klimatvetenskapen utrustas med en vetenskaplig sanning mheder och moral.

 69. Micke

  Ah, så då skulle alltså de två experter som tog sig tiden och mödan att (i ett dokument tillgängligt för miljontals googlande internetanvändre i en hyperinflamerad fråga) sätta sitt anseende på spel genom gå i god för textens korrekthet trots bristfällig hänvisning själva brista i exakt samma hänvisning och korrekthet?
  Låter lite Jonas N logik över det, men vi får väl se hur det går!
  Labbibia #61, har med min begränsade tid försökt se vad Harry read me handlar om och det verkar som om det är en enskild individ Ian (Harry) Harris som fick det otacksamma uppdraget att uppgradera och samordna en massiv databas utan någon egentlig enhetlig struktur uppbygd under ett flertal årtionden. Det verkar också som om han inte haft någon djupare programmerings eller statistisk kompetens (citat som ”So, once again I don’t understand statistics. Quel surprise, given that I haven’t had any training in stats in my entire life, unless you count A-level maths.”, ”yup, my awful programming strikes again.”, ”So, good news – but only in the sense that I’ve found the error. Bad news in that it’s a further confirmation that my abilities are short of what’s required here.”)
  Så självklart skulle man ur denna frustration över projektet hitta sätt att vinkla det till ännu en ”gate”. Men alla som fått ta över och läsa in sig på andras arbeten kan nog känna viss förståelse. Känns som att även detta är ett fall av att se skogen fast det inte finns några träd.

 70. Labbibia

  Micke
  Förstår du verkligen inte?
   

 71. Slabadang!

  Micke!
  Du är rolig du! Alla som på något sätt avslöjar eller medverkar till avslöjanden träffas av dina/era töntiga försök till härskartekniker.Det blir patetsikt tydligt att ni är beredda att gå hur långt som helst för att skydda klimatgalenskapen.
  Uppsalainititivet har ett roligt grepp!. För att försöka återbygga ett förtroende så lånar de validitet av andra erkända vetenskapliga resultat och jämför klimatskeptiker med de som inte tror att rökning är hälsofarligt eller plattjordingar. Det bevisar många saker på en gång.
  Att känna sig tvingad att använda de mest osakliga ovidhängande samband i retoriken visar hur otroligt lite i sak de har att förfäkta och den låga hedern.
  MiljöUI jobbar inom larm och hotbranschen. Det är en relevant utgångspunkt för göra historiska paralleller. Men de har liksom inget roligt facit att falla tillbaka på så de lånar exempel från andra branscher istället.Dessutom så lånar de dess skeptiker…  vilka ynkliga fegisar.
  Ni står tomhänta och har bara käften att slänga med och är dessutom värdelösa till och med på det.Så fattigt och lättgenomskådat så man blir generad å era vägnar.

 72. Micke … hur var det? Fattar du verkligen inte?
  Är det dessa två personers anseende som utgör beläggen nu?
  Som belägg för IPCCs påstående:
  Up to 40% of the Amazonian forests could react drastically to even a slight reduction in precipitation.”

  Är det det du menar?
  För övrigt: Visste du att Amazonasområdet regelbundet (decennieskala) upplever mycket stora ändringar  i nederbörd? Torka alltså! Och har gjort så länge!? Och klarat sig finfint över tiden!?
  Visste du det, eller du kanske menar att det är ovidkommande? Att det är ovidkommande ifall IPCC och några ’ansedda’ forskare menar att motsatsen, att redan små minskningar i nederbörd kan påverka Amazonas så drastiskt att 40%  skulle vara hotat? Och allt de har att peka på är en miljöorganisations infoblad på websida som inte finns längre sedan 2003?
  Hur tänker du då?
  Och varför undviker du känrfrågorna i Harry ReadMe-filerna, när du uppenbarligen kan hitta de ovidkommande kommentarerna?
  Är din önskan om att klimathotet och -hysterin skall vara sanna så stark att du går in i rena förnekelsestadiet nu?

 73. Slabadang!

  Mats Jangdal!
  Konservatism är mer kopplat till objekt/område än någon generell egenskap eller läggning. Rebellen blir med åren konservator 68 rörelsen år ett lysande exempel. Socialdemokraterna och vänstern är nog de mest hårdnackat konservativa rörelserna idag. Inte en sten får rubbas!! 

 74. Micke

  Jonas, nu börjar det komma någonvart, men åter lägger du fram åsikter och ett påstående helt utan referens, du säger att torka drabbar Amazonas regelbundet, menar du då alltså att regnskogen är helt och fullkomligt opåverkad av den minskande nederbörden och hur skulle situationen vara om torkan var ihållande.
  Slabadang, jag vill först och främst veta din åsikt kring meningen ”Over 40 percent of the Earth’s vegetated surface reacts very sensitively to changes in the amount of precipitation, however” var den kommer ifrån, hur den kom till och hur den inte kan vara relevant för regnskogsförhållanden?

 75. Slabadang!

  Jonas N!
  Tyvärr stoppar det inte bara där! Gå igenom hela det tånkta/påstådda sambanden och effekterna så blir det ännu tokigare.
  De har ju glömt att samordna hypokondrin. De jobbar liksom lokalt och tar den hotbild som påverkar regionen mest.Om det snöar så är det ett bevis på Global uppvärmning.Om det inte snöar så är det bevis på det samma. Ökad nederbörd och utökad torka samma sak.
  Det kan bli både fler och färre stormar av Gloooobal Waaarming!
  Det är bara att välja och vraka som ett mekano ifrån hobbex! ”Bygg ditt eget klimathot.Byggsatsen innehåller 346 delar och bara fantasin begränsar dig till vad du kan skapa.”
  Man blir bara tokig av allt trams och därför är det mycket mer intressant att fokusera på de rent vetenskapliga aspekterna istället för de systematiskt klimathypokondriska artiklarna. Ett stort genombrott i navet på klimatcirkusen om CO2s effekt gör att vi kan stoppa de efterföljande typ12.000 tramsartiklarna i tuggen!!

 76. Slabadang!

  Mats j!
  PS Har du något bra tips hur man fixar ett gigantisk ryggskott? 🙂

 77. Skogsmannen

  Slabadang!
  Gå ut på en gräsmatta och gör kullerbyttor! 🙂  🙂

 78. Micke

  Slabadang! Frågan hamnade inflätad i #74 men i länken du skickade innan skrivs det att ”Over 40 percent of the Earth’s vegetated surface reacts very sensitively to changes in the amount of precipitation, however” Vad är din kommentar till det och skulle du anse regnskogen vara en mer eller mindre känslig ekologisk nisch än den genomsnittsliga faunan om man säger så?

 79. Slabadang
  Det blir alltmer sporadiskt jag tittar in hos UI. Och även om deras allt mer tafatta försök att vända skutan kan vara roliga, så finns där ju ingen som ens orkar påpeka de många dumheterna för dem (alt så raderar de hejvillt)
  I deras två senaste försök att använda Oreskes senaste mjölka-frågan-projekt, en insinuationsbok om precis allt annat än klimatfysik, för att få till lite anklagelser måste de ta upp sådant som bevisligen har skett på klimathotssidan på varje punkt. Tex ’körsbärsplockning’ ’maktens öra’, lögner, överdrifter, utnyttjande av osäkerheter för att vrida till det osv ..
  Det är nästan en lång katalog av självmål, nästan över allt som förekommer för att blåsa upp klimathotet och -hysterin. Märkligt att de är så hemma blinda. Men iofs är det ju ingen som argumenterar längre för att forskningen skulle belägga ngt sådant …

 80. Micke – är du verkligen så borta som du försöker antyda?
  Där existerar vetenskapligt inget belägg för IPCCs påstående som sedemera kallas Amazongate!
  Hur många ggr skall jag behöva skriva samma sak innan det sjunker in?
  Jag förstår att du gärna vill byta ämnet till annat. Det är förståeligt. Även att du försöker vrida och vända på vad jag sa till ngt annat i samma syfte. 
  Men innan vi går in på andra saker behöver du bekräfta att du fattat sammanhanget i den frågan du själv tog upp. Du måste hålla ögonen på bollen!
  Alarmisthejarklacken har (precis som Slabadang påpekar) ett helt batteri av röda sillar de kastar fram och försöker med. Nästan alltid utan att själv ha kollat eller veta vad de pratar om. Och funkar inte den ena, tar de fram två nya … hela tiden!

 81. Slabadang!

  Micke !
  Vilken djävla ”minskad nederbörd” då? Vi har släppt ut CO2 de senaste 100 åren och det finns ABSOLUT INGEN TREND eller observationer som stärker hypokondrin om Amazonas nederbörd överhuvud taget. Det är klart som korvspad att det i Amazonas som på alla andra platser i världen bli torrare eller blötare perioder men det finns INGENTING som stöder påståendet överhuvudtaget. Med det där förbannade ordet ”OM” som argument så kan man ju babbla på om vad som helst hur länge och hur mycket som helst.
  Läser du den artikel som kom ut igår i ämnet så kanske det ringer i någon klocka när inte ens klimatlobbyn själv töder haypokondrikerna.
  Ge upp nu för tusan Micke! Det här slaget har du redan förlorat och du blir som riddaren i montepythons galna värld där riddaren efter ha fått både armar och ben avhuggna, hävdar att han bara fått ett litet ”köttsår”!

 82. Labbibia

  Micke
  Nej, du undviker frågan. Men om vi säger så här…….
  Vi (dvs HADCRU) har en ofantlig databas med temperaturdata, molndata osv. Databasen är ett enda mishmash……programmen som ska köra datan är totalt värdelösa, de vänder + till minus, ”hoppar över” data som ligger över eller under vissa gränsvärden, ” trollar bort” en del temperaturdata, väderstationer ”äter upp” varandra om de ligger för nära, osv osv………
  Låter det förtroendeingivande?
  !

 83. Micke

  Jonas, det är alltså din åsikt att regnskogen påverkas 0% av ett förminskad nederbörd, för det är i princip vad du säger med finfint i #72. Eller vad är din siffra/uppskattning eftersom du tydligen har sett forskning/observationer inom området. Tydligen, enl slabadangs #59 länk är en 40%-ig påverkan en god ”mellan tummen och pekfingret” uppskattning av generell växtlighetsförändring med ändrade nederbördsförhållanden. Alltså vetenskapligt gångbar, dvs basically correct.
   

 84. Slabadang!

  Skagsmannen!
  Min käresta har belagt mig med  yttrandeförbud om omständigheterna vid ryggskottets tillkomst. Damer har en viss obenägenhet mot att andra inbjuds till att få upp deras vikt som samtalsämne!!  🙂 

 85. Slabadang #75
  Jag är mycket medveten om hur miljöalarmism och -aktivism och liknande fungerar.
  Jag glömde för övrigt en av dom viktigaste ’självmåls-punkten’ som UI försökte spela, den om ’pseudovetenskap’ ..
  Efter att ha läst otaliga av deras vetenskapliga hänvisningar och sett vad de bygger sina resonemang på blir det fullkomligt skrattretande. Maken till slarvig sk ’forskning’ är öronbedövande. Vi behöver ju knappast nämna hockeklubban … men det är lika illa på många andra ställen.
  Kolla bara här, ämnet för diskussionen är en fras som några ’ansedda’ visst intygar är riktig, trots att ingen kan belägga det. Och de försöker pussla ihop fraser som innehåller ”40%” och annat ur olika sammanhang för att rädda det de håller som ’den bästa tillgängliga forskningen som finns’ …
  Egentligen är det patetiskt (Och det är inte såna som Micke som är bekymret … sådana kommer det alltid att krylla av. Oavsett fråga)

 86. Lena Krantz

  Slabadang #81
  Come on, I can still bite you!
  😀

 87. Micke

  Slabadang, du kom med länken, förklara hur de kom fram till 40% och varför detta inte gäller regnskogar. (och ipcc formuleringen innehåller ordet could, inte will för den delen). Har nu sett att du hämtar din info mest från wattsup, inte ens han går så långt att han själv säger att det saknas vetenskaplig grund för påståendet utan att en besökare ”suggests that no peer reviewed science references existed in first and second order IPCC drafts”.

 88. Slabadang!

  Lena Krantz!
  Å lipa?? 🙂

 89. Micke #83 – din leksaksponke … läs innantill istället för att fylla igen alla luckor i ditt önsketänkande med hittepå .. det börjar bli patetiskt. Du har försökt rädda ditt okunniga dravel (din förhoppning) från #23 i flera dar nu .. och bara förvärrat det för dig

 90. Micke

  Jonas, kan du åtminstone visa varifrån du hämtat din djupa kunskap kring regnskogsförhållanden. Uppenbarligen blev det lite jobbigt för dig när referenser efterfrågades.

 91. Micke

  Jonas i #65 ”Därefter övergår du i tarvligheter om min person
  Jonas i #89 ”Micke din leksaksponke … läs innantill istället för att fylla igen alla luckor i ditt önsketänkande med hittepå .. det börjar bli patetiskt. Du har försökt rädda ditt okunniga dravel
  Ujuj, inkonsekvens i ett nötskal

 92. Slabadang!

  Micke?
  Lipar du nu?? 🙂

 93. Micke

  Slabadang din länk, 40% , svar, nu.

 94. Seså Micke, är det synd om dig nu?
  Har du kommit längre än ditt #23 ännu? Du vill verkligen byta ämne va? 🙂
  Men vad skall du fö med referenser till? Du kan ju inte ens läsa korta blogginlägg korrekt. (Men visst finns det sådana. Kan du inte hitta dem själv?)
  Du har ju själv inte kommit med några referenser (förutom förstås den felaktiga i #36)
  Men det finns ju inga heller …. bara prat och tyckande som du anser borde vara ’ansett’ och därför litas på. Men sorry gosse lille, så funkar det inte om man vill kalla det vetenskap!

 95. Micke

  Aah, tror jag börjar förstå Jonas Ns debatt teknik och kunskaps inhämtning, hitta en tråd på ett forum på Internet som rör ämnet som för tillfället diskuteras här. Leta upp kommentarer/kommentatörer som verkar hyfsat pålästa eller iallafall använder språk och siffror som verkar trovärdiga, gör en grov översättning och skriv om lite här och där för att göra det mer personligt, krydda med lite invektiv et presto! Ett patenterat Jonas N inlägg.
  För jag är ganska övertygad om att jag vet var det oväntade inlägget och vändningen om återkommande torka i Amazonas kom från och varför det inte kunnat härledas i en hänvisning från avsändaren själv… Och varför det istället för ett svar på en enkel fråga kommerleksaksponke… Och hur det kommer sig att JN är expert på i princip alla områden här. Ära den som äras bör Jonas! Men det gör det svårt att diskutera saker. Även jag letar referenser på nätet, men jag har redovisat dem öppet.
  Det gör det dock omöjligt och improduktivt att fortstätta en diskussion med en sådan strategi, detta har redan tagit för stor del av dagen i anspråk. Så tack och hej.
  Lycka till med dina fortsatta korståg!

 96. Sorry Micke … det var bara mer av samma  joller …  men jag tror dig: Du vill verkligen klänga fast vid din tro ..

 97. Labbibia

  Håhåjaja……
  http://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE

 98. Micke

  Ledsen Jonas, du må vara en stjärnstudent på Google universitetets cut and paste kurs, men någon reell kunskapsbank är du inte, uppenbarligen ej heller innehavare av djupare förståelse för ämnena du försöker diskutera och påskina för andra att du innehar.
  För dig som hellre tänker själv är underrubriken på denna blogg, försök med det. Eller lyssna på dem som sitter på den faktiska kunskap du så gärna vill ha och har förmågan att omsätta originella idéer till praktisk kunskap. Hur kan du avgöra huruvida någonting är trovärdigt om du överlåter värderandet till andra?

 99. Försöker du fortfarande rädda din dikeskörning, eller varför upprepar du ditt önsketänkande hela tiden?
  Du är fortfarande på ruta noll: Där existerar ingen forskning som belägger det IPCC hävdade i AR4.
  Hade det funnits sådan hade den ju lagts fram. Inte intygats av de ’ansedda experterna’ som är delansvariga för fadäsen från början!
  Har du fortfarande inte fattat det? Hur svårt skall det vara?

 100. Slabadang #88,  Jonas N #89, Micke #91, Slabadang #92, Labbibia # 97
  Värst vilken ovanligt meningslös debatt i rak följd. Har ni alla gått på semester i varma delar av världen och druckit för lite…
  Var glada för att översvämningar i sydöstra Europa och värmerekord i nordöstra USA inte längre skylls på oss människor…  och var vänner.

 101. Labbibia

  Uffeb
  Gillade du inte mitt låtval? 😉
   
  Jag tycker att ger man sig in i leken…….
   
  För övrigt äter jag en elefantkur pencillin just nu, det kanske gör mig lite kinkig?

 102. Labbibia #101
  Det var inte någon låt som gjorde att du handlade i raddan av semesterfloskler med uttorkade hjärnor.
  Jag ska lyssna på låten nu. Och krya på dig!

 103. Labbibia #101
  Queen har aldrig varit något av mina favoriter. Och den där låten lockade inte till mer lyssnande. Kanske det var texten du gillade? Men den försvann i så fall i ett enformigt komp och framträdande. Tycker jag.
  Och när jag skrev handlade i mitt förra inlägg så menade jag hamnade.
  Glad gubbe som inte lipar 😀

 104. :-Q

 105. Fredrik B

  @Micke
  “We were surprised to find that the primary production in the tropics is not so strongly dependent on the amount of rain,” says Markus Reichstein. “Here, too, we need to therefore critically scrutinize the forecasts of some climate models which predict the Amazon will die as the world gets drier.”
  Max Planck Society
  http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2010/pressRelease201007041/index.html

 106. Provade en lipande gubbe… gick inte.
  Jag börjar nog också lida av vätskebrist i värmen.

 107. Labbibia

  Uffeb
  Det var närmast låtens titel jag var ute efter….  😀
  Med riktning Micke…

 108. Labbibia #107
  Det säger du nu… och jag som kämpade mig igenom nästan halva låten för att hitta något musikaliskt kul..   🙂

 109. Labbibia

  Uffeb
  Hehe……ja, men det här är ju bloggen för oss som tänker själva! Och hade du läst inlägget Micke skrev innan mitt musikinpass så hade du nog fattat galoppen? 😉

 110. Labbibia #109
  Jo så är det nog. Men nu är det fotboll…

 111. Uffe – tack för ditt bidrag om semesterfloskler från uttorkade hjärnor. Du var säkert ironisk, men det handlade om världens påstådda uttorkande lungor …
  Och några av de värre alarmisterna som till varje pris vill rädda  ett fullständigt idiotalarm till att överleva sitt redan idag fullständigt hypotetiska liv och faktiska icke-existens.
  Läs på UI för att hitta en bra lista på fullständiga idiotursäkter för varför dessa hypotetiska alarm inte borde ifrågasättas, speciellt inte av sådana som inte sväljer dem okritiskt rakt  av.
  Fredrik B – Jo, visst är även detta intressant men det är kunskap som kommer först efter AR4. Dvs vad ’de ansedda experterna’ inte gärna kunde veta när dom bäddade in sina hypotetiserade önskealarm i IPCC rapporterna. Men även de försökte ju rädda situationen genom att hänvisa till rapproter som först trycktes därefter. Och vilka som sagt heller inte stödjer pårsåendet, utan försöker förlänga de hypotetiska spekulationerna som om dom alla vore sanna samidigt, skulle betyda att man inte helt kan avfärda dem.
  Men det är som sagt var bara spekulationer. Men som vi har sett är dom oerhört viktiga för somliga. Det är ju så att iom att ingen riktigt säkert vet hur det hänger ihop exakt, så kan dessa ansedda experter fortfarande hävda att man inte kan bevisa att deras värsta farhågor inte ändå skulle kunna stämma på ngt hörn …
  Dvs samma uppbyggnad som alla andra konspirationsteorier: ’Ingen har ännu bevisat att det vi säger inte skulle kunna stämma … ’

 112. Fredrik B

  @Jonas N { 07.07.10 at 20:05 }
   
  Tänkte inte på det. :/ Jag skyller på värmen. 😉

 113. ThomasJ

  Micke! Och vem i hela humhum är du? Deklarerande Jonas N m.fl. till nada/idiotica/’förnekare’… med vilken(t) grund kan du öht. göra slikt? Ref:s please. Påstå att nåt är si eller så, utan underlag, ja, se det klarar t.o.m. undertecknad, see..? Go figure… while swimming… 😉
  Mvh/TJ