Vägval Energi väljer kärnkraften

I dagens SvD Brännpunkt skriver ett antal representanter för Vägval Energi om sin syn på klimatpolitiken. Kort sammanfattat handlar det om att begränsa utbyggnaden av vindkraft till vad som är kostnadsmässigt rimligt, att bevara kärnkraften och att förbereda Sverige för varmare klimat genom olika typer av anpassningsåtgärder.
Mycket av detta är kloka tankar. Klimathot eller ej, vi behöver fortsatt energieffektivisering. Det lönar sig sig ju ekonomiskt. Vi behöver säkra framtidens energiförsörjning, och vad är då bättre än kärnkraft och vattenkraft i kombination? Elhybriddrift är utan tvekan en framtidsteknik att satsa på.
Den här artikeln hade kunnat vara skriven av en ”försiktig” skeptiker, eller hur?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  maggie!
  Instämmer i dina kommentarer med ett i mina ögon viktigt tillägg.
  Visst ska vi vara beredda på ett varmare klimat men det är faktiskt lika viktigt att vara beredda på ett kallare. Vi vet inte hur det blir  vare sig under de närmaste 30 åren eller senare. Hur går det med livsmedelsförsörjningen om temperaturen faller en eller annan grad? På 70 talet talade seriösa forskare om istid, jag minns det. Just nu är det minus 1,8 på min utetermometer 🙂

 2. ThomasJ

  Visst, det är alltid bäst att optimera nyttjandet av allehanda resurser, inklusive de humana/egna..
  Det mest graverande problemet [även] med dagens ’brännare’ i SvD är emellertid det faktum att artikelförfattarna baserar innehållet på det förment existerande ’klimathotet’. Således bygger artikelns innehåll på ett ’ingenting’ – och hur användbart är det?
   
  Medgivet, att medias formuleringskonster i temat senaste tiden har visat allt tydligare tecken på ngn form av ’pudlande’ inför det oundvikliga och det är ju iofs. alldeles utengemärkt bra…  🙂 
   
  Mvh/TJ

 3. Labbibia

  God morgon Maggie. 🙂
  Ja, det låter onekligen som lite mer verklighetsförankrat tänkande.
  Men man kan ju alltid fundera på vad som är kostnadsmässigt rimligt när det gäller vindkraften? Och hur ska man värdera landskapsförfulningen, som är ett ofrånkomligt resultat av alla dessa snurror.
  För övrigt, om hela denna AGW-cirkus för med sig att kärnkraften bevaras och utvecklas, så har det iallafall fört något gott med sig.
  Återstår sedan bara att ta gammelmedia i örat. Jag tror det är många fler än jag som är dödligt less på alla katastrofhot, varesig det gäller klimatet eller ex pandemier.

 4. Åke Rullgård

  Re#1 Lars C:
  Jag instämmer i ”Visst ska vi vara beredda på ett varmare klimat men det är faktiskt lika viktigt att vara beredda på ett kallare”. Tyvärr tycks politikerna förlita sig på att koldioxidreduktioner ska ta hand om hela klimatfrågan och därför kommer världen att stå handfallen när det med tiden visar sig att det blir en klimatförändring trots åtgärder i koldioxidhysterins anda och trots enorma men verkningslösa satsningar på koldioxidreduktioner.
  Ett tips som koldioxidhysterikerna bör kunna göra något av: I dag, 29 sept, rapporterar Vetenskapsnytt i P1 kl 06.35 att det släpps ut koldioxid när champagneflaskor öppnas vilket i sig inte är någon nyhet men märkligt nog har detta koldioxdutsläpp inte tagits upp i klimatfrågan trots att bidraget från champagnen lätt kan reduceras till noll genom förbud mot champagne. Vad skulle Frankrike säga om detta? Inslaget fanns inte med i den senare upplagan av Vetnskapsnytt. – Jag hoppas läsaren uppfattar detta som ironiskt och att även koldioxidhysterikerna kan betrakta klodioxidutsläppen från champagnen som försumbara.

 5. Ffa är Champagne-CO2 något som ingår i kretsloppet, dvs den blir naturligt till vid jäsningen av sockret i druvorna (som i sin tur har bildat detsamma genom att ta upp bla CO2 ur atmosfären)
  Det är bara när Exxon mfl vill använda avgaser från fossil förbränning för att kolsyresätta läsk och billigare mousserande viner som man som sann AGWare måste reagera skarpt och med eftertryck, med bojkotter och krav på förbud, och fackeltåg på Sergels torg … 🙂

 6. Åke Rullgård

  Re #5 Jonas N:
  Tack för beskedet om att bubblorna i champagnen är CO2-neutrala så att man med gott samvete kan fortsätta dricka bubbelvattnet när det passar.

 7. Åke Rullgård

  Re #2 Thomas J:
  Du skriver: …Således bygger artikelns innehåll på ett ’ingenting’ ..” och det är helt rätt men resonemanget används som en slags katalysator för införande av kärnkraft på bred front. Kärnkraften är, vad man än kan anse om den i övrigt, det enda medlet för drastiska koldioidreduktioner och en väg som även USA och Kina vill vara med på. Klimatfrågan används alltså som språngbräda in i kärnkraften. Det är kanske av den anledningen som Reinfeldt häromdagen meddelade att man bör börja med uranbrytning i Sverige för att kärnkraften ska kunna användas längre än tidigare beslutats. Vad säger (mp) om att med sin CO2-hysteri medverak till att kärnkraften får ett uppsving?

 8. På temat drycker, CO2 och Exxon:
  Förr i tiden rostades bla Gevaliakaffet direkt i avgaserna från olje- (diesel-) förbränning. När detta blev känt fick man ändra proceduren så bönorna inte var i direkt kontakt med rökgaserna.

 9. Lars C

  All fixering på att något ska bli på ett visst sätt gör att all kraft läggs på att förebygga detta enda sätt. Om det sen blir tvärtom så står man där som byfånar med byxorna nere när pigorna tittar på.

 10. ThomasJ: Å andra sidan lever vi faktiskt under ett ständigt ”klimathot”, det kan bli istid när som helst. 😉 Och naturkatastrofer har funnits längre än människan, så dem måste vi också vara beredda på.

   

 11. Åke Rullgård

  Re#9 Lars C:
  Du har helt rätt! I klimatfallet förlitar sig politikerna på att CO2-reduktionerna ska lösa det förmenta klimathotet och kommer att stå handfallna när det så småningom visar sig att klimatet ändrar sig åt ena eller andra hållet utan att människan kan göra något åt det. Det man borde göra är att utarbeta planer för mildring av klimateffekterna vilken riktning dessa nu tar sig. Men sådana planer utarbetas inte. Och det arbetssättet skulle ju ta bort levebrödet för utsläppsrättsmäklarna, Al Gore & Co.

 12. Per Welander

  Läste någonstans att ett av syfterna med AGW-bluffen är att bana vägen för kärnkraft. Bryta ner gröna motståndet helt enkelt. Andra syften är ökade skatter, kontroll o.s.v.
  Det enda som är säkert är att ”rädda jorden” INTE är syftet med den massiva propagandan.

 13. ThomasJ

  Åke R. (#7): Tja, vad mp säger [eller inte] har jag för länge, länge sedan upphört ta på allvar. Deras ’begynnelse’ baserades ävenledes på ett ”ingenting” [naturlig säldöd] som snabbt ’blev’ ett fundamenta i deras ’resonemang’ + sedermera anti KKV, för att vinna opinionen, dvs. makten. Hur det sedan går för samhället/invånarna i stort o/e smått är för dessa maktgiriga fullständigt egalt – exakt som för alla  socialistiska/kollektivistiska ideologiers förfäktare.
   
  Men kan ’tugget’ om CO2 bidra till ett sansat, förnuftigt och verklighetsförankrat resonemang och agerande avseende utbyggnad av KKV så vore det för mig det enda ’positiva’ med hela CO2-religionen…
   🙂 
   
  Mvh/TJ

 14. Björn

  Det uttalades redan i början av året på ett IVA- seminarium att industrin måste ta ställning i klimatfrågan för långsiktig planering. Det olyckliga är att AGW-förespråkarna har fått för för stort inflytande i debatten om klimatet, vilket också visar sig i artikeln att tron på den globala temperaturökningen har slagit rot. Men glädjande är att IVA har en mer realistisk syn på energiförsörjningen än omvärlden och därför rekommenderar mer kärnenergi i stället för mer vindkraft. Men tron på AGW och IPCC kan snart även få IVA på andra tankar om solfläckarnas frånvaro fortsätter att minska energiflödet mot jorden och som följd medför ett kallare väder och i förlängningen en tydlig temperatursänkning som ger ett märkbart kallare klimat.

 15. Tege Tornvall

  Likväl är själva utgångspunkten tron att utsläpp av CO2 från mänsklig verksamhet skulle farligt värma jorden.
  Så länge de inte inser och erkänner att växlande solaktivitet styr klimatet, siktar och satsar de delvis på fel åtgärder och vållar oss alla onödigt och skadligt höga kostnader.
  Även undertecknarna är för sina budgetar och positioner beroende av att okritiskt sjunga med i den officiella AGW-kören.

 16. ThomasJ

  maggie (#10): Nedranns bra [tur?] att du satte ”-tecken runt det s.k. hotet. Klart som vilken k-spad som helst att där finns ett klimat, men i min värld utgör det inget hot per se. Det bara är… där… och förändras, har förändrats och kommer att förändras, oavsett.
  Och om så en istid kommer… so what? Fatalism? You bet!  😉
   
  Mvh/TJ

 17. Tege: Nåja, du kan inte med 100-procentig säkerhet säga att våra CO2-utsläpp inte kan värma jorden på ett farligt sätt. Eller? 🙂

 18. L

  En fråga som FN:s klimatpanel borde besvara först av alla, är vad som skulle hänt/hända med det globala klimatet om vi inte hade några antropogena utsläpp?
   
  Dom kan väl inte hävda att det skulle varit/vara helt stabilt?
   
  Utan att veta vad man ska jämföra med borde det vara svårt att veta i vilken riktning utsläppen påverkar? Och vilka utsläpp som har störst betydelse av alla, är det verkligen koldioxid?
   
  Det känns som om man har tagit mycket för givet.

 19. Claudius

  Såg just att Economist har en debatt om Climate Change, se
  http://www.economist.com/debate/debates/overview/154?source=hptextfeature
  men jag har inte kollat några uttalanden där.

 20. Björn

  L  [18]; Jag har funderat lite kring din fråga,  ”om vi inte hade några antropogena utsläpp?”. Inkluderar man människans utandning av CO2 i den antropogena emissionen eller är det bara CO2 från mänsklig verksamhet som räknas? Med verksamhet räknas all förbränning genom öppen eld, industriverksamhet (tillverkning av vindkraftverk etc), motorförbränning inkluderande flygplan, bilar etc, djurhållning som kor, hästar och grisar etc. Oavsett kan det vara intressant att veta hur mycket den sammanlagda CO2-emissionen är från hela mänskligheten per dygn jämfört med
  vår egen verksamhet? Jag har inte sett någon siffra på vår individuella utandning av CO2.

 21. L

  Björn, det finns siffror på vår utandning, men antar att den måste räknas in i det naturliga kretsloppet. Man kanske ska begränsa frågan till eldning av s k fossila bränslen, annars får vi räkna bort allt levande.

 22. Lars C

  L
  En organiserad skeptikerkår skulle mycket väl kunna formulera ett tiotal frågor som man enträget ställde till IPCC och avkrävde svar med referenser på.
  Kan man vara annat än skeptisk när man ser allt ludd och trams som omger AGW. Det finns bara ett ord och det är patetiskt. Att inte de ansvariga inser det och tar bladet från munnen och säger som det är.
   
  Som att, visst är CO2 en växthusgas värd att beakta men det finns andra orsaker till omställning också. Den kanske viktigaste är att oljan är en ändlig resurs som idag är ett måste i livsmedelsproduktionen och utan vilken hela det västerländska samhället skulle klappa ihop på nolltid. Lägg till att större delen finns i länder som kan betraktas som opålitliga leverantörer om det krig som vi alla hoppas slippa ändå blir verklighet. Att vi kortsiktigt prioriterar kärnkraft för att bli av med oljan är det enda logiska tills annan energi kan ta över. Oljeproduktionen kommer att minska på lång sikt även om vi exploaterar de sista kända stora reserverna. Allt sammanvägt finns så finns det ingen orsak till att lägga ner resurser på att krama ur det sista oljefältet. Det blir dessutom onödigt dyrt.
  Detta kommer, man kan ana att det har börjat svänga åt det hållet.
   
  Under de åren som gått sedan jag lämnade AGW-tron så har debatten bla på den här sedan ändrast karaktär, från en ”inga problem, gasen i botten som vanligt” attityd till en mer nyanserasd bild där oljan  inte finns med i all evighet men ska avvecklas med förnuft.
  Jag tror att hela debatten är nyttig och bli en orsak till att skutan så sakta kommer att ändra kurs.
   

 23. Björn: Jag vill minnas att en människa andas ut ca 1 kg CO2 om dagen. Multiplicera det med 6,7 miljarder.

 24. Jonas B

  AGW-teorin används som argument av väst att trycka tillbaka expanderande länder i tredje världen.
  AGW-teorin används som argument för en kraftig utbyggnad av kärnkraftindustrin.
  Visst ligger det en ljuvlig ironi i att miljörörelsen och  vänstern blivit nyttiga idioter åt storkapitalet.

 25. Claudius

  Lars C #22: Jag instämmer. Vi bör inte slösa med oljan. Och vi kan spara på den utan att vara AGW-troende.
  Maggie #23: Javisst, men man bör väl också beakta våra fyrbenta vänner, såväl kor och grisar m fl i ”produktionen” som Skogens Konung och andra i skogen, PLUS alla s k husdjur, från rid- och travhästar till små gulliga hundar och katter. Och produktionen av foder till de senare. Det blir kanske en ytterligare ansenlig volym av den livsviktiga CO2?

 26. J-O

  Björn och Maggie – hur mycket spyr då jag ur mig när jag cyklar till jobbet ?  Jag menar att idrott och motion är en onödig verksamhet som är CO2 generande – iallafall i klass med SvD’s vattenläckor… Tänk sedan på alla dessa tävlingar med OS som värsta exempel – hur många CO2 generande resor skapar inte detta.  Kan vi stoppa denna klimatpåverkande verksamhet på något sätt ?   Kan vi införa böter om man springer  för att hinna med tåget ?  (Det senare är faktiskt infört i Hongkong men inte pga CO2 effekten… )
  Fast åter till tråden – förnyade mitt avtal med Vattenfall igår.  Såg till min glädje att man nu kan välja att få sin elkraft producerad av kärnkraft.  Svårt att välja mellan att betala 11 öre mer för vindkraft eller kärn- och vattenkraft. Tänkte så det knakade i en picosekund…
   

 27. Claudius
  På ett sätt är det ironiskt: Politikerna i västländerna (ffa Europa) är betydligt mer beroende av bensinskatten än vad deras prat om att minska bensinförbrukning etc antyder. Dvs skulle de lyckas med det de pratar om skulle de förlora så mycket intäkter att de behövda höja skatten på alternativen (som de alltså idag vill/behöver skattesubventionera)
  Jag har väsentligen helt slutat att lyssna på politikernas kvantitativa utsagor om i stort sett allt. De klarar ju normalt inte ens att hålla en budget för införskaffning av blyertspennor …

 28. Björn

  Maggie [23]; I sammanhanget är nedanstående webbsida intressant. Vet inte om du har sett den förut. För övrigt säger all litteratur i fysiologi att utandningsluften innhåller 10 gånger mer CO2 än inandningsluften vilket skulle ge något mindre än 1kg CO2 per dygn i utandningsluften. Du kommer alltså ihåg rätt bra.
  http://www.breathingearth.net/